Recyklace očima vědce – recyklace a půda

Recyklace očima vědce – recyklace a půda

Ve čtvrtek 29. 9. 2016 a v pátek 30. 9. 2016 žáci 6. A a 6. B zúčastnili projektového vyučování na téma Recyklace očima vědce – recyklace a půda. S tímto projektem do naší školy přijely zástupkyně společnosti Recyklohraní paní Edita Kleckerová a Zuzana Vondráková.

Cílem programu bylo pochopit zákonitosti přírody a vlivu člověka na přírodu, jednalo se o badatelsky orientovanou výuku ve třídě a v arboretu školy

Celý program se skládal ze tří částí. V první části se naši šesťáci seznámili s pojmy recyklace, třídění odpadů, s nutností udržování čistoty planety, ochrany životního prostředí. Povídali si o tom, jak člověk znečišťuje půdu a jak tomu můžeme zabránit.

V druhé části se žáci věnovali praktickým pokusům s půdou. Odebrali půdní vzorek z našeho pozemku, zkoumali znečištění půdy, měřili pH, dokazovali obsah vzduchu v půdě a propustnost odebraného vzorku a určovali typ naší půdy. Dále se věnovali kompostu: jeho zakládání, významu, co do kompostu patří a co ne, jak dlouho se jednotlivé odpady v kompostu rozkládají. Své poznatky zapisovali do pracovních listů. Zjistili, že půda na našem pozemku není znečištěná, má pH 6 až 7, je to střední typ hlinité půdy.

Na závěr z přírodních materiálů skládali půdní horizont.

Celý program byl zajímavý, poučný  a všem se líbil.

Zpět na hlavní výpis

Nástěnka

Sběr starého papíru

Sběr starého papíru se uskuteční ve dnech 22. a 23. října 2018. Před školu bude od 7,00 do 15,00 hodin přistaven kontejner, do kterého budou moci žáci nebo jejich doprovod vhazovat starý papír, časopisy a kartony ve svázaných balíčcích, které není třeba doma vážit. Nedávejte papír do igelitových tašek! Pokud budete mít více než 100 kg papíru, odevzdejte jej prosím přímo na sběrný dvůr (Jihlavská) s nahlášením názvu školy. Výtěžek ze sběrové akce bude využit na ekologické aktivity školy. Děkujeme.

EU OPVK

DUMY

Místo pro materiály DUMY vytvořené v rámci programu
EU Peníze školám
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy