3. C

ZÁMEK KAČINA 29.5.2018 - náš školní výlet

   ZÁMEK  KAČINA   29.5.2018 - náš školní výlet

POZOR!!!!!!!

26.6.,27.6.a 28.6.2018
- konec vyučování ve 12.00h

29.6.2015
- konec vyučování v 8.45h
- výdej obědů 9.00- 11.00h

Prázdniny plné sluníčka, pohody a spousty nových zážitků
   dětem i Vám rodičům  přeje tř. učitelka  V.Sýsová

Bc. Vladimíra Sýsová ( učebna 813 )

3. C1. 2. 3.4.5.
pondělíČj Tv Aj Čj 
úterý MČj Prv Vv Vv 
středaAj Čj Čj Pč 
čtvrtek MAj Čj Prv Tv 
pátekČj Čj Prv Hv 

NAŠE TŘÍDA

Krkavcovití - beseda spojená s ukázkami ptáků - Ornita

Práce ve školním arboretu

DEN DĚTÍ Přání: " Hodně zdravíčka a radosti !"

Olympijský běh- 500m Zůčastnilo se pět dětí: tři chlapci a dvě dívky. K prvnímu místu blahopřejeme Evičce a ostatním děkujeme za krásné výkony.

DŮLEŽITÉ INFORMACE


Procvičovat násobení a dělení 2,3,4,5,6,7,8,9,10
Prosím o pravidelnost ve čtení !!!!
Provádějte prosím v sešitech opravy!
Děti mohou nosit představit ostatním knihu, kterou přečetly nabo právě čtou.

Probírané učivo:

ČJ -Vyjmenovaná slova po B,L,M,P.S,V,Z - procvičovat !
      Slovní druhy
M - násobení a dělení 2,3,4,5,6,7,8,9,10
   - slovní úlohy ( jednoduché a složené)
   - písemné sčítání a odčítání do 1000
   - zaokrouhlování na desítky, stovky
   - počítáme do 1 000
   - dělení se zbytkem( 23:7=3 (zb.2)
   - rozklad čísel v des. soustavě
    
G - bod, přímka, polopřímka, úsečka, různoběžky, rovnoběžky,praktická měření
   - jednotky délky, měřidla. Pečlivost a přesnost!
   - rovinné obrázce,tělesa 
   - rovnoběžky, různoběžky, kolmice
   - osa souměrnosti, čtvercová síť
   - konstrukce čtverce a obdélníka
PRV -živá příroda - živočichové
     

                                 


           

CHVÁLÍM

CHVÁLÍMZa I.pololetí jsem udělila 26 pochval.

Nejlepší sběrači starého papíru: Martin -     726kg
                                           Radoslav - 160kg
                                           Eva  -       122kg
                                           Karolína -   110kg
Nejlepší sběračka kaštanů a žaludů:
Tereza  68 kg

Ostatní pochvaly jsem udělila za vánoční vystoupení pro rodiče a pro spolužáky.

                                                            Jen tak dál!      V.Sýsová

LIDSKÉ TĚLO - projektová výuka

Zdokonalujeme se v bruslení

Školní kolo soutěže ve šplhu - 2.místo L.Menčík, 3.místo F. Havlíček. Blahopřejeme!

Prv - laboratorní práce - VODA

Vstávej semínko holala...

Vstávej semínko holala...Projektová výuka:  seznamovali jsme se s pracovním postupem, vysévali  semínka, přesazovali rostlinky ve třídě,vyzkoušeli jsme si některé způsoby množení rostlin a podívali se do šk. arboreta, co už nám vyrostlo a vykvetlo.Naučili jsme se jednotlivé části rostlin, poznávali jsme rostlinky kvetoucí a nekvetoucí, jedovaté a léčivé a také jsme se dozvěděli, co všechno  rostliny potřebují a jak se o ně starat.

Jarní práce v arboretu - hrabání listí

BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE - ševci, švadlenky, kominíci, pekaři, kováři... zápis dětí do 1.tříd

JARNÍ ÚKLID - okolí naší školy

RECYKLOHRÁTKY - společná práce dětí a rodičů

Den Země - Život v půdě ( projektová výuka)

Prevence dětských úrazů

Česko čte dětem

Sběr pomerančové kůry, plastových víček, baterií...

Nadále pokračuje sběr plastových víček , malých spotřebičů a baterií.
Každé úterý od 7.40h - 8.00h sběr pomerančové kůry ( přízemí u šaten).
Sběr pomerančové kůry končí 31.5.2018

Větrník

VětrníkKdyž se vítr rozfučí,
větrník nám roztočí...

V pracovních činnostech jsme tentokrát šli do školní dílny, kde jsme si vyráběli větrníky. Práce to nebyla nikterak snadná - měření, řezání, broušení ..., ale výsledak je výborný.

Jednotky délky v praxi - G

TYČINKY Z LISTOVÉHO TĚSTA - pochoutka na narozeniny Pč

"Každý z nás je pro někoho andělem "- andělské tvoření - děti a rodiče

Nezapomínáme ani naše ptactvo a pravidelně jim sypeme do krmítek

Vánoční besídka

Vánoční besídka Letošní vánoční besídka byla opět plná básniček, písniček a nechyběla ani pohádka " Jak pejsek s kočičkou pekli dort." Že se dětem besídka vydařila o tom svědčil velký potlesk, sem tam se objevila slzička dojetí a také slova chvály. Tak jako každý rok, tak i letos jsme svým vystoupením potěšili nejen rodiče,babičky, dědečky, ale i spolužáky z ostatních tříd.

BOBOVÁNÍ

BOBOVÁNÍDěti sáňky, boby vytahují,
na kopeček pospíchají.
Jedou dolu z kopečka,
jak by měly kolečka.

Anglický jazyk - J. Novotná

Anglický jazyk - J. Novotná
Domácí úkol 31.5.:
WB 52/1 + opakovat abecedu
Opakuj abecedu a zpívej si:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_intro/singalong_unit01chant?cc=cz&selLanguage=cs

Dny v týdnu:
https://www.youtube.com/watch?v=LIQsyHoLudQ

 Konzultační hodiny pro žáky:

Čtvrtek 12.45 - 13.30, učebna č. 803
(popřípadě po domluvě)

72 hodin - Pomáhám, protože chci

Podzimní práce na školní zahradě

Padá listí zlaté, rudé,
je ho plná zahrada......

A tak jsme všichni vzali hrábě a pustili se do odklízení.
Shrabané listí jsme odváželi kolečkem na kompost.
Práce nám šla opravdu hezky od ruky, což nás těšilo a ještě více nás potěšila veliká pochvala od paní učitelky. :-)

BLAHOPŘEJEME

A máme tady první velký úspěch.

Anička získala ve výtvarné soutěži s tématem :" Namaluj zvířátko, které žije u nás ve volné přírodě"
                   krásné    2.místo za obrázek "Čápi na hnízdě".
Slavnostní předání diplomu a dárků se uskutečnilo na zámku Kuks,
kde byl i zajímavý doprovodný program.

Aničce blahopřejeme a děkujeme za hezkou reprezentaci naší školy.

Tajemství čisté vody

A máme tady druhý výtvarný úspěch

Ministerstvo zemědělství Praha vyhlásilo výtvarnou soutěž na téma
      "TAJEMSTVÍ  ČISTÉ  VODY"
Z velkého množství obrázků vybrala porota 10 nejlepších a mezi
nimi i obrázek  RAK
 od    KAROLÍNKY. 
Blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy.

Konzultační hodiny pro žáky

Konzultační hodiny pro žáky:
každé úterý od 7.00h - 7.45h.
( po pondělní dohodě si děti vyzvednu u hlavních dveří )

Pedagogická intervence:
každé pondělí od 7.00 - 7.45h.
( vyzvednu si dítě v 6.55h u hlavních dveří)

GALERIE NAŠICH PRACÍ - Vv, Pč

Bezpečně do školy i ze školy - dopravní výchova

Pč -práce ve školním arboretu

Máme rádi zvířata....

Máme rádi zvířata....Naše kamarádka Evička nám do třídy přinesla ukázat svoje koťátko jménem Barborka.Protože právě čteme knížku " Mami kup mi zvířátko", tak jsme si mohli všichni živého tvorečka pořádně prohlédnou a hlavně si popovídat co všechno takové zvířátko potřebuje, jak se o něj správně starat a zda opravdu už jsme na tuto péči o nějakého zvířecího kamaráda připraveni.
Názory byly velmi zajímavé a i Evička přiznala, že občas pomáhají i rodiče.
Barborce se u nás velmi líbilo.
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy