6. A

Mgr. René Filip ( učebna 302 )

6. A1. 2. 3.4.5.6.7.
pondělímzvkofaj tv/d
úterýmdčjprpř,uvč,aktv/h 
středamfčjzajhv 
čtvrtekdajvvvvčjtv 
pátekmčjvkzinf/pčinf/pč 

Aktuálně :

Všechny domácí úkoly jsou žákům zadávány v hodinách jednotlivých předmětů. Pouze, když si žák z nějakého důvodu úkol nezapsal může ho najít, když jej tam vyučující zadá, na stránkách třídy u předmětu, nebo v elektronické žákovské knížce.15. června 2017 15. 00 - Třídní schůzky
19. června 2017 - Projektový den Dopravní výchova ( hodina na dopravním hřišti - s sebou cyklistickou přilbu ) - konec 13.30 ( odpolední výuka se nekoná )
21. června 2017 uzavření známek
23. června 2017 Zeměpisný pořad o Brazílii  ( vybíráme - máme vybráno 60,- Kč/ žák )

26. června 2017 Den naruby ( dle rozvrhu )
27. června 2017 projekt - Ochrana člověka za mimořádných situací ( konec 13.30 )
28. června 2017 Třídnické práce ( konec  12.35)
29. června 2017 projekt - Hurá z lavic do přírody ( konec 13.00 - 13.30 )
30. června 2017 Vysvědčení ( konec v 8.45 hodin )


Matematika


Nosit pomůcky do geometrie - pravítko s ryskou, pravítko, úhloměr, tužka č. 3 ( mikrotužka), kružítko,guma

Vybíráme učebnice - Aritmetika, Geometrie a Sbírka úloh

Dějepis

Poslední písemný test ve čtvrtek 15.června. Témata žáci znají.

Český jazyk

25.5.
a/ písemně-učebnice str.25/cv.h  doplň a přepiš do mluvnice
b/ ústně-základní větné členy-podmět+přísudek- opakuj učebnice

Anglický jazyk - Petr Kadlec

Písemná práce 21.6.
Final test (pro ty, kteří mají nerozhodně)
Vocabulary 4A - 4D, 5A - 5C + comparatives (regular, irregular) + superlatives (regular, irregular) 


Domácí úloha na 21.6.
Project Presentations

Project na 16.6. 
http://projectbritain.com/

- Create a PPT presentation (max. 15 slides) or poster about the UK

 

- min. 5 minutes

 

- Use pictures, videos, internet, books …

 

- Deadline: 16th June

 

- Send via email: pkadlec@1zdar.cz

 

- Presentations: from 19th June

Doučování
Každý čtvrtek 14:00, učebna 215

Project online
https://proj.ouponlinepractice.com/auth/index


Výtvarná výchova

Pracovní činnosti-pěstitelství

Do hodin pěstitelství si žáci budou nosit vhodný pracovní oděv a při práci budou používat pracovní rukavice
Zeměpis

STRÁNKY UČITELE
http://1zdar.edupage.org/klara krizova/
- zde informace k výuce, k zeměpisnému mailu, zajímavé odkazy....
- zadávání úkolů a pís.prací výhradně v hodinách a dále informativně v elektronické žk

 

Přírodopis

Písemná práce:
- pátek 21.10.2016
- vztahy mezi organizmy, mikroskop, buňka

:


Fyzika

-

Výchova ke zdraví

Zjistit, kolik let jsou nebo byli rodiče, prarodiče případně praprarodiče sezdaní ( do doby rozvodu nebo úmrtí)

Výchova k občanství

opravný test - opakování ČR - středa 5.4.2017, 14:00, učebna 402
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy