Školní družina a zájmová činnost ( kroužky )

Školní družina

Školní družina je umístěna v samostatném pavilonu. Pro velký zájem dětí jsou další dvě oddělení ve volných třídách kruhového pavilónu. Provoz je zajištěn od 6,00 do 16 hod.

Hlavním úkolem školní družiny je zajištění odpočinku a rozvíjení činností dětí dle jejich zájmů a potřeb.

Z činností, které probíhají ve školní družině:

  • kreativní tvorba /výtvarná, rukodělná, dramatická /
  • besedy / s policistou, hasičem, se členem CHKO, v knihovně atd./
  • besídky pro rodiče v době Vánoc, ke Dni matek
  • děti se aktivně podílí na výzdobě školy, účastní se soutěží organizovaných školou i mimo ni
  • probíhají soutěže organizované pro ŠD – malování na chodníku, přírodovědná soutěž, stavění ze sněhu, soutěže zručnosti apod.
  • vycházky do okolí školy, pobyt dětí na zahradě, kde probíhají míčové hry, hry se švihadly a lanem, skákání na trampolíně  apod.
  • poslech četby /většinou české pohádky a příběhy na pokračování/
  • zpíváme v doprovodu kytary, hrajeme si a tancujeme za doprovodu písniček z CD
  • soutěžíme v pohybových, postřehových, pamětních aj. hrách

Vedoucí vychovatelka: 

Kulhánková Alena

 2. od.

Vychovatelky:

Balvínová Dana

 3. od.

 

Heroldová Jiřina

 1. od.

 

Slonková Ilona

Filipová Jana

 4. od.

 5. od.

Činnost ve školní družině se řídí vyhláškou o školních družinách. Na provoz školní družiny je zřizovatelem  stanoven měsíční poplatek 90 Kč na jedno dítě  . 

Kritéria pro přijímaní žáků do ŠD

otevřítotevřít

Úplata za zájmové vzdělávání v ŠD

otevřítotevřít

Vyzvedávání dětí ze ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vážení rodiče,

v rámci zpřísněných bezpečnostních opatření byly do všech oddělení ŠD nainstalovány videotelefony a vrátný. Mění se tak režim vyzvedávání dětí ze školní družiny.

Oddělení 1.,2.,3. – pavilón ŠD

U vstupu do ŠD se ohlaste svým jménem a uveďte jméno dítěte, které si  vyzvedáváte. Po otevření vstupních dveří vyčkejte na příchod dítěte v šatně. Z hygienických a bezpečnostních důvodů nevstupujte do prostoru chodeb a tříd.  Respektujte prosím tyto pokyny .

Oddělení 4.,5. – kruhový pavilón

U hlavního vchodu  se ohlaste svým jménem a uveďte jméno dítěte, které si  vyzvedáváte. Po otevření vstupních dveří vyčkejte na příchod dítěte v mezidveří. Z hygienických a bezpečnostních důvodů nevstupujte do prostoru vestibulu a šaten.  Respektujte prosím tyto pokyny .

Po 14,30 – 4.a 5.oddělení vyzvedávejte děti v pavilónu školní družiny.

 

Všechna oddělení

 

Bude-li některé oddělení mimo svoji hernu, budete o tom informováni na dveřích v šatně ŠD a u hlavního vchodu. V případě nutnosti okamžitého vyzvednutí dítěte budete moci zavolat na mobilní. telefon :

pro 1.oddělení:  605 067 022

pro 2.oddělení:  731 182 706

pro 3.oddělení:  605 150 466

pro 4.a 5.oddělení: 603 283 611

 

 

Děkujeme za pochopení.                                                         

                                                                                                     Alena Kulhánková

                                                                                                 vedoucí  vychovatelka ŠD

Nabídka zájmových útvarů -kroužky 2017/2018

Nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2017/2018

 

1.stupeň

 

Roč.

Učitel

Den

 

Učebna č.

Hodina

Keramický

 

5.

Maršounová

Pondělí

Keramická dílna

13.00 – 14.15

Keramický

 

3.

Sýsová

Úterý

Keramická dílna

13.00 – 14.15

Flétnička

 

4.

Ptáčková

Úterý

817

13.00 – 13.45

Výtvarný

 

1.

Poulová

Úterý

710

13.00 – 14.30

Z pohádky do pohádky

1.

Dvořáková

Pondělí ST

706

12.00 – 13.30

Čtenářský

 

4.

Šlapáková

Čtvrtek ST

807

13.00 – 14.30

Plavání

 

4.,5.

Velecká

Čtvrtek

bazén

14.00 – 15.00

Aerobic

 

3.,4.,5.

Růžičková

Pátek

tělocvična

12.45 – 13.30

Sportovní

 

2.

4.,5.

Štikarová

Pátek

Středa

tělocvična

12.45 – 13.30

13.30 – 14.15

Hrátky s Aj

 

2.

Růžičková

Pondělí

708

12.00 – 12.45

Volejbal

 

4.,5.

6.,7.

Kadlec

Čtvrtek

tělocvična

14.00 – 15.00

Přípravný kurz Aj ( Cambridge –English)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.stupeň

 

 

 

 

 

Cvičení z matematiky

9.

Nováková

Pátek

306

7.00 – 7.45

Cvičení z ČJ

 

9.

Sobotková E.

Pondělí ST

402

14.00 – 15.30

Míčové hry

 

6.- 9.

Kadlec

Pondělí

tělocvična

14.15 – 15.00

Přípravný kurz Aj ( Cambridge –English)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy