Školní družina a zájmová činnost ( kroužky )

Školní družina

Školní družina je umístěna v samostatném pavilonu. Pro velký zájem dětí jsou další dvě oddělení ve volných třídách kruhového pavilónu. Provoz je zajištěn od 6,00 do 16 hod.

Hlavním úkolem školní družiny je zajištění odpočinku a rozvíjení činností dětí dle jejich zájmů a potřeb.

Z činností, které probíhají ve školní družině:

  • kreativní tvorba /výtvarná, rukodělná, dramatická /
  • besedy / s policistou, hasičem, se členem CHKO, v knihovně atd./
  • besídky pro rodiče v době Vánoc, ke Dni matek
  • děti se aktivně podílí na výzdobě školy, účastní se soutěží organizovaných školou i mimo ni
  • probíhají soutěže organizované pro ŠD – malování na chodníku, přírodovědná soutěž, stavění ze sněhu, soutěže zručnosti apod.
  • vycházky do okolí školy, pobyt dětí na zahradě, kde probíhají míčové hry, hry se švihadly a lanem, skákání na trampolíně  apod.
  • poslech četby /většinou české pohádky a příběhy na pokračování/
  • zpíváme v doprovodu kytary, hrajeme si a tancujeme za doprovodu písniček z CD
  • soutěžíme v pohybových, postřehových, pamětních aj. hrách

Vedoucí vychovatelka: 

Kulhánková Alena

 2. od.

Vychovatelky:

Balvínová Dana

 3. od.

 

Heroldová Jiřina

 1. od.

 

Slonková Ilona

Filipová Jana

 4. od.

 5. od.

Činnost ve školní družině se řídí vyhláškou o školních družinách. Na provoz školní družiny je zřizovatelem  stanoven měsíční poplatek 90 Kč na jedno dítě  . 

Kritéria pro přijímaní žáků do ŠD

otevřítotevřít

Úplata za zájmové vzdělávání v ŠD

otevřítotevřít

Vyzvedávání dětí ze ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vážení rodiče,

v rámci zpřísněných bezpečnostních opatření byly do všech oddělení ŠD nainstalovány videotelefony a vrátný. Mění se tak režim vyzvedávání dětí ze školní družiny.

Oddělení 1.,2.,3. – pavilón ŠD

U vstupu do ŠD se ohlaste svým jménem a uveďte jméno dítěte, které si  vyzvedáváte. Po otevření vstupních dveří vyčkejte na příchod dítěte v šatně. Z hygienických a bezpečnostních důvodů nevstupujte do prostoru chodeb a tříd.  Respektujte prosím tyto pokyny .

Oddělení 4.,5. – kruhový pavilón

U hlavního vchodu  se ohlaste svým jménem a uveďte jméno dítěte, které si  vyzvedáváte. Po otevření vstupních dveří vyčkejte na příchod dítěte v mezidveří. Z hygienických a bezpečnostních důvodů nevstupujte do prostoru vestibulu a šaten.  Respektujte prosím tyto pokyny .

Po 14,30 – 4.a 5.oddělení vyzvedávejte děti v pavilónu školní družiny.

 

Všechna oddělení

 

Bude-li některé oddělení mimo svoji hernu, budete o tom informováni na dveřích v šatně ŠD a u hlavního vchodu. V případě nutnosti okamžitého vyzvednutí dítěte budete moci zavolat na mobilní. telefon :

pro 1.oddělení:  605 067 022

pro 2.oddělení:  731 182 706

pro 3.oddělení:  605 150 466

pro 4.a 5.oddělení: 603 283 611

 

 

Děkujeme za pochopení.                                                         

                                                                                                     Alena Kulhánková

                                                                                                 vedoucí  vychovatelka ŠD

Kroužky ve školním roce 2016/2017

Vedoucí

 

Kroužek

Den

Čas

Růžičková Zuzana

3.-5.roč.

Aerobic 

pátek

12.45-13.30

Štikarová Zlata

1.roč.

Sportovní 

pondělí

11.50-12.35

Velecká Eva

3.-5.roč.

Plavání 

čtvrtek

14.00-15.00

Brychtová Miloslava

1.-2.roč.

3.-4.roč.

Flétnička

Přípravný kurz Aj (Cambridge English)

pondělí

středa

11.45-12.30

13.00-13.45

 

Sýsová Vladimíra

2.roč.

Keramický

úterý

12.00-13.15

Ptáčková Ivana

 

3.roč.

 

Flétnička

 

čtvrtek

 

13.00-13.45

 

Šlapáková Ivona

3.roč.

Čtenářský

úterý- sudý

13.00-14.30

Dvořáková Jana

4.roč.

4.roč.

Já, dobrý čtenář

Dyslektický

pondělí

úterý

12.45-13.30

  7.00 - 7.45

Maršounová Jitka

1.-5.roč.

Keramický

pondělí

13.00-14.30

Havelková Dita

5.roč.

Dyslektický

 

úterý

 

  7.00 – 7.45

 

Poulová Veronika

4.-5.roč.

1.-3.roč.

Výtvarný

Výtvarný

úterý

čtvrtek

13.15-14.35

13.15-14.35

Novotná Lenka

5.roč.

Přípravný kurz Aj (Cambridge English)

středa

13.15- 14.00

 

 

 

 

 

Kadlec Petr

6.-7.roč.

Akrobacie

pondělí

14.00-14.45

Havelková Dita

8.-9.roč.

Přípravný kurz Aj (Cambridge English)

čtvrtek

    7.°°-7.45

Holcová Jana

6.-7.roč.

Přípravný kurz Aj (Cambridge English)

středa

13.50-14.35

Nováková Blanka

9.roč.

Cvičení z matematiky

čtvrtek

   7.°°- 7.45

Sobotková Věra

9.roč.

Cvičení z matematiky

středa

   7.°°- 7.45

Králová Ivona

9.roč.

Cvičení z českého j.

pondělí (s)

13.50-15.20

Sobotková Eva

9.roč.

Cvičení z českého j.

pondělí (s)

13.50-15.20

 

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy