Šprtec – Liga škol 13.11. 2014 - 1 (11)
www.1zdar.cz