Okrskové kolo základních škol ve šplhu - 1 (10)
www.1zdar.cz