Okresní kolo ve vybíjené – mix žáků 4. – 5. tříd - 1 (7)
www.1zdar.cz