Výstava výtvarných prací ŠD v městské knihovně - 1 (10)
www.1zdar.cz