Adaptace sídel na změnu klimatu – Voda, vegetace, teplota - 1 (6)
www.1zdar.cz