Dějepisně – literární exkurze 9. tříd – Lidice, Praha - 1 (35)
www.1zdar.cz