ŠD – soutěž „O nejpodivuhodnější bramboru“ - 1 (13)
www.1zdar.cz