7. A

Mgr. Jana Holcová ( učebna 214 )

7. A1. 2. 3.4.5.6.7.
pondělí FČj Aj Vv Vv  
úterý ČjPř Aj Tv  
středaVko Hv Čj  
čtvrtekPř Aj ČJ Tv-d Tv-h
pátekČj Ak/PrI/PrF  PčPč  
Informace třídní učitelky


Výtvarná výchova

Pomůcky do Vv:

Své vlastní na každou Vv: tužka (č.2), pastelky, slabý černý fix (síla hrotu 0,1 nebo 0,3 a ne lihový), pokrytí lavice, nepravidelně využijeme i kulatý vlasový štětec (cca č.6) a plochý štětinový štětec (cca č.12), malý nelinkovaný sešit č. 560

Do konce září zaplatit: 60,-Kč (na výtvarný materiál nakupovaný hromadně - výkresy bílé nebo speciální, barvy, tuše apod.)

Fyzika

Žáci budou potřebovat sešit č. 540 nebo 544, lepidlo.

Český jazyk

VPP + diktát - 27.9.2018


DÚ na 21.9.2018
do dom.sešitu: uč. str. 11/ cv. x - opiš předposlední větu, urči slovní druhy, mluvnické kategorie u pod.jmen a sloves

MATEMATIKA

V úterý 18. 9. - VSTUPNÍ PROVĚRKA- donést pouze PS 1. díl a školní sešit + rýsovací potřeby
od středy 19. 9. nosit PS 2. + 1. díl + učebnici aritmetiky + sbírku

Pracovní činnosti - Příprava pokrmů

Žáci budou mít Přípravu pokrmů 1 x za 14 dní vždy v LICHÉM týdnu.
Donést na pátek 14. 9. sešit 524.
Nosit zástěru - bude potřeba až 12. 10.

Zeměpis

pomůcky: velký nelinkovaný sešit + lenoch + lepidlo + obalené učebnice

veškeré informace k výuce viz web
https://1zdar.edupage.org/text/?text=teachers/-39&subpage=0 

Anglický jazyk

na 13.9.
finish the copy (What do they do? + time)

Nástěnka

Sběr starého papíru

Sběr starého papíru se uskuteční ve dnech 22. a 23. října 2018. Před školu bude od 7,00 do 15,00 hodin přistaven kontejner, do kterého budou moci žáci nebo jejich doprovod vhazovat starý papír, časopisy a kartony ve svázaných balíčcích, které není třeba doma vážit. Nedávejte papír do igelitových tašek! Pokud budete mít více než 100 kg papíru, odevzdejte jej prosím přímo na sběrný dvůr (Jihlavská) s nahlášením názvu školy. Výtěžek ze sběrové akce bude využit na ekologické aktivity školy. Děkujeme.

EU OPVK

DUMY

Místo pro materiály DUMY vytvořené v rámci programu
EU Peníze školám
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy