9. A

Mgr. Růžena Vařáková ( učebna 307 )

9. A1. 2. 3.4.5.6.7.
pondělí ChNj/Rj M/Čj Čj/M Aj Tv  
úterýČj Aj Př/Z Vkz Rgs/Ak/Zk 
středaTv Nj/Rj Čj Inf Ch  
čtvrtekNj/Rj Aj Čj Vko 
pátekVv/Pč Vv/Pč Př Hv  

Informace třídní učitelky

3.9. (pondělí) - zahájení školního roku na uč.č.307, výuka končí v 9:40
4.9. (úterý) - zahájení výuky podle pravidelného rozvrhu - sudý týden

Výtvarná výchova

Pomůcky do Vv:

Své vlastní na každou Vv: tužka (č.2), pastelky, slabý černý fix (síla hrotu 0,1 nebo 0,3 a ne lihový), pokrytí lavice, nepravidelně i kulatý vlasový štětec (cca č.6) a plochý štětinový štětec (cca č.12)

Do konce září zaplatit: 40,-Kč (na výtvarný materiál nakupovaný hromadně - výkresy bílé, pauzovací, barvy, tuše apod.)

 

Dějepis

- průběžně referáty, ústní povídaní
- připomínám písemné opakování ve čtvrtek 11.10., témata již dříve napsána na tabuli v učebně.

Chemie

konzultace chemie: úterý ve 14:45 na č.305

Do hodin chemie žáci nosí učebnici, sešit, tabulky

10.10.2018 - workshop "Chemie není nuda" Praha

český jazyk

DÚ na 20.9.2018
PS str. 18/ cv. c1, 59/ b1

VPP + diktát - 25.9.2018

Matematika

Do hodin matematiky žáci potřebují: Pracovní sešit matematika 9.ročník -1., 2., 3. díl nakladatelství TV GRAPHIC, sešit č. 440, rýsovací potřeby. Někteří žáci si budou muset pořídit již nové sešity na písemky a to č. 520 a 420 (zjistí si v první hodině).

Fyzika

Do hodiny fyziky budou potřebovat sešit na zápisy č. 540 a na písemné práce č.520 (ten již žáci mají zavedený).

Pracovní činnosti

Žáci budou potřebovat sešit č. 524.

Zeměpis

pomůcky: velký nelinkovaný sešit + lenoch + lepidlo + obalené učebnice

veškeré informace k výuce viz web
https://1zdar.edupage.org/text/?text=teachers/-39&subpage=0 

Výchova ke zdraví

Donést na úterý 4. 9. sešit 524 + nůžky, lepidlo, pastelky + učebnici

Nástěnka

Sběr starého papíru

Sběr starého papíru se uskuteční ve dnech 22. a 23. října 2018. Před školu bude od 7,00 do 15,00 hodin přistaven kontejner, do kterého budou moci žáci nebo jejich doprovod vhazovat starý papír, časopisy a kartony ve svázaných balíčcích, které není třeba doma vážit. Nedávejte papír do igelitových tašek! Pokud budete mít více než 100 kg papíru, odevzdejte jej prosím přímo na sběrný dvůr (Jihlavská) s nahlášením názvu školy. Výtěžek ze sběrové akce bude využit na ekologické aktivity školy. Děkujeme.

EU OPVK

DUMY

Místo pro materiály DUMY vytvořené v rámci programu
EU Peníze školám
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy