EKOŠKOLA

Ekoškola

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 v roce 2011 obhájila mezinárodní titul Ekoškola, který je v České republice řízen pražskou asociací Tereza. Program si dává za cíl zlepšení přístupu dětí k životnímu prostředí.

Celý program Ekoškoly plánují a řídí žáci, kteří pod vedením učitelek Evy Voborné a Věry Sobotkové pracují v Ekotýmu školy. Ten je tvořen zástupci tříd 4. – 9. ročníku. Jedná o jakousi ekologickou radu , která je vytvořena za účelem řešení ekologických problémů v budově a okolí školy.  Členové týmu dále připravují a hodnotí jednotlivé ekologické akce, které jsou ve škole realizovány. V tomto roce se Ekotým schází vždy první úterý měsíci.

Základem naší práce je Ekokodex . Obsahuje pravidla,která jsme si stanovili a která dodržujeme.

Náš Ekokodex:

-          chraň přírodu

-          šetři vodou

-          starý papír patří do sběru

-          větrej úsporně

-          odpadky patří do košů

-          hospodař s energií, nesviť zbytečně

-          buď zodpovědným člověkem, nenič přírodu, třiď odpad

-          udržuj pěkné životní prostředí školy

-          starej se o zeleň, zasaď strom, pěstuj květiny

V květnu 2014 jsme potřetí obhájili titul EKOŠKOLA. tento titul nám byl udělen na čtyři roky.

EKOŠKOLA - Audit - 3. obhajoba

chcete-li se dozvědět více klikněte na odkaz Více

Zasedání Ekotýmu 2017/2018

termínytermíny

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy