Zaměstnanci ZŠ

Pedagogický sbor

Vedení školy

Ředitel: Mgr. Jana Bernardová  - jbernardova@1zdar.cz, reditel@1zdar.cz

Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě

Zástupce ředitele: Mgr. Zdeňka Petrová – zpetrova@1zdar.cz

Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě

 

Výchovné poradenství

Výchovný poradce: Mgr. Ivona Králová – ikralova@1zdar.cz

Konzultační hodiny pro rodiče : čtvrtek 14.00 – 15.30
v ostatní dny po telefonické domluvě
Konzultační hodiny pro žáky : kdykoli po domluvě

Preventista sociálně patologických jevů:

Mgr. Eva Sobotková – esobotkova@1zdar.cz

Konzultační hodiny pro rodiče: čtvrtek 15.00 - 16.00
Konzultační hodiny pro žáky : kdykoli po domluvě

Školní psycholog: PhDr. Zdeněk Kulhánek – druwyd@seznam.cz

Konzultační hodiny: úterý 7.00 – 15.00

Koordinátor školního vzdělávacího programu:

Mgr. Zdeňka Petrová – zpetrova@1zdar.cz

Metodik ICT:  Mgr. René Filip – rfilip@1zdar.cz

Koordinátor environmentální výchovy:

 Ing. Eva Voborná – evoborna@1zdar.cz

 RNDr. Věra Sobotková – vsobotkova@1zdar.cz

Vedoucí metodických komisí:

1.stupeń: Mgr. Ivona Šlapáková – islapakova@1zdar.cz

Matematika a informatika: Mgr. Blanka Nováková – bnovakova@1zdar.cz

Jazyk a jazyková komunikace: Mgr. Ivona Králová – ikralova@1zdar.cz

Přírodovědná komise: RNDr. Věra Sobotková – vsobotkova@1zdar.cz

Společenskovědní komise: PhDr. Martin Šikula – msikula@1zdar.cz

Tělesná výchova: Mgr. Petr Kadlec – pkadlec@1zdar.cz

Praktické činnosti: Ing. Eva Voborná – evoborna@1zdar.cz

Estetická výchova: PhDr. Martin Šikula – msikula@1zdar.cz

Třídní učitelé 1. stupně:

1. A  Mgr. Markéta Dobrovolná – mdobrovolna@1zdar.cz

1. B   Mgr. Jana Dvořáková – jdvorakova@1zdar.cz

1. C   Mgr. Veronika Poulová – vpoulova@1zdar.cz

2. A   Mgr. Zuzana Růžičková – zruzickova@1zdar.cz

2. B   Mgr. Zlata Štikarová – zstikarova@1zdar.cz

2. C  Mgr. Eva Velecká – evelecka@1zdar.cz

3. A  PaedDr. Miloslava Brychtová – mbrychtova@1zdar.cz

3. B  Mgr. Hana Fejfárková – hfejfarkova@1zdar.cz

3. C   Bc. Vladimíra Sýsová – vsysova@1zdar.cz

4. A   Mgr. Dita Dočekalová – dhavelkova@1zdar.cz

4. B   Mgr. Ivana Ptáčková – iptackova@1zdar.cz

4. C   Mgr. Ivona Šlapáková – islapakova@1zdar.cz

5. A   Mgr. Jitka Maršounová – jmarsounova@1zdar.cz

5. B   Mgr. Eduard Pohanka – epohanka@1zdar.cz

 

 

Netřídní učitelé 1.stupně:                                      Na mateřské dovolené:

Mgr. Jana Novotná  – jfilipova@1zdar.cz                    Mgr. Lucie Boháčová 

 

Třídní učitelé 2. stupně:

6. A   Mgr. Jana Holcová – jholcova@1zdar.cz

6. B   PhDr. Martin Šikula – msikula@1zdar.cz

7. A   Mgr. René Filip – rfilip@1zdar.cz

7. B   RNDr. Věra Sobotková – vsobotkova@1zdar.cz

8. A   Mgr. Růžena Vařáková – rvarakova@1zdar.cz

8. B   Mgr. Ivona Králová – ikralova@1zdar.cz

9. A   Mgr. Eva Sobotková – esobotkova@1zdar.cz

 

Netřídní učitelé 2. stupně:

Mgr. Klára Křížová – kkrizova@1zdar.cz

Mgr. Blanka Nováková – bnovakova@1zdar.cz

Mgr. Petr Kadlec – pkadlec@1zdar.cz

Mgr. Lenka Novotná – lnovotna@1zdar.cz

Ing. Eva Voborná – evoborna@1zdar.cz

 

Vychovatelé školní družiny:

Vedoucí vychovatelka: Alena Kulhánková – akulhankova@1zdar.cz

Dana Balvínová – dbalvinova@1zdar.cz

Jiřina Heroldová – jheroldova@1zdar.cz

Ilona Slonková – islonkova@1zdar.cz

 

Asistenti pedagoga:

Mgr. Jana Filipová – jfilipova2@1zdar.cz

Petra Drdlová

Zdeňka Havlíčková – zhavlickova@1zdar.cz

Kateřina Bukáčková

 

Nepedagogičtí pracovníci:

Administrativa:

Ivana Juklova – ijuklova@1zdar.cz

Eva Petrová – epetrova@1zdar.cz

Školní jídelna:

Vedoucí:  Bc. Jana Mokříšová – jmokrisova@1zdar.cz

Jarmila Dvořáčková

Miroslava Kopišťová

Alena Kramárová

Marie Odvárková

Ludmila Vojteková

 

Provozní pracovníci:

Školník:  Pavel Houdek –  phoudek@1zdar.cz

Věra Eichlerová

Eva Kalábová

Jaroslava Marková

Jitka Sáblíková

Marie Urbánková

Martina Votavová

 

 

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy