1. B

INFORMACE PRO RODIČE Z 5.6. 2018

Blíží se konec školního roku. Chtěla bych pochválit děti za ustavičnou snahu získávat nové vědomosti a zkušenosti po celý první ročník a poděkovat rodičům za každodenní domácí přípravu s dětmi na výuku. A co by měly děti zvládnout než se rozejdou na prázdniny a odnesou si své první vysvědčení?
ČT - vázané,plynulé, s dobrým přízvukem / ukončení vět /, s porozuměním !!!, práci s textem, četba společná a vlastní knihy
PS - opis, přepis a diktát jednoduchých vět
M - + a - do 20 bez přechodu 10/ pamětně!/,orientace v číselné ose, rovnice /dopočítávání/, řešení SÚ,výpočet příkladu s více matematickými operacemi /housenky/
PRV - člověk: zásady první pomoci, správný životní styl, části lidského těla
      - jaro, léto /rozmanitosti přírody/
AJ - slovíčka 6. a 7. lekce procvičovat /PS str.74,75/

6.6. - školní výlet do Hamrů /včera byla doobjednána prohlídka muzea Šlakhamr, děti si vezmou 25,-Kč na vstup/
13.6. - focení 1.tříd
14.6. -  třídní schůzky /společný začátek v 15.00 hod/
                                        Děkuji.   Jana Dvořáková

Mgr. Jana Dvořáková ( učebna 706 )

1. B1. 2. 3.4.5.
pondělíČj Čj Tv  
úterýAj Čj Aj Hv 
středaČj Tv Prv Čj
čtvrtekČj Čj Vv  
pátekČj Prv Čj Pč  

V INDIÁNKOVĚ

V INDIÁNKOVĚIndiáni ti se mají,
čtou si, zpívají, počítají.
My budeme jako oni
hbití, bystří, vytrvalí.
Proto spěchej, zakřič:
,, HURÁÁÁ!"
Indiánkov už tě volá.

PF 2018

PF  2018Milí rodiče,
přeji Vám, dětem a celé Vaší rodině krásné, pohodové a láskyplné Vánoce. V nastávajícím roce 2018 přeji plno radostných okamžiků, pevné zdraví a víru, že co chcete, to dokážete. Ať Vás štěstí neopustí! Všechno dobré všem!   Vaše paní učitelka  Jana Dvořáková

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 27.3.

27.3. jste srdečně zváni na den otevřených dveří. Dopoledne pro rodiče:

8.00 – 9.30 hod: ukázka aktivitek v Čj, M, Aj

10.00 – 10.45 hod: Pč činnost /velikonoční beránek a slepička – donést 30,-Kč/

Odpoledne pro veřejnost od 14.00 – 16.30 hod. V naší třídě budou ,,Hrátky s barvou“ – Vv činnost.

VESELÉ ZOUBKY 16.3.

16. března během dopoledne proběhla integrovaná výuka,,Veselé zoubky“. Děti se  seznámily se správnou péči o zoubky, jak fungují, k čemu je máme, jak rostou a jak se mění. Výuka byla zpestřena projekcí filmu,,Jak se Hurvínkovi dostat na zoubek“, knihou,,Příběh veselých zoubků“, vyzkoušením správného čištění zoubků, plněním úkolů z pracovních listů /samostatně i ve skupinkách/ a rozdáním balíčků,,Veselé zoubky“ s překvapením. Dopoledne se dětem líbilo a měly důvod k úsměvu plnému zdravých a silných zoubků.

PRVNÍ VYSVÉDČENÍ!!!

INFORMACE PRO RODIČE /5.3./


- Do 12.3. donést do Prv papírové hodiny, stolní kalendář / orientace v čase –měsíce, dny, datum narození ap./, foto rodiny /příbuzenské vztahy, jména příslušníků rodiny ap./ a 16.3. zubní kartáček a pastu /Veselé zoubky/. V penálu malé pravítko na podtrhávání.
- Do poloviny března by děti měly zvládnout:
v M + a – do 10, rovnice – ztracená čísla, rozklady, řetězce, početní rodinky, slovní úlohy do tří řádků /Z,V,O/
v Ps diktát slov, opis a přepis slov a jednoduchých vět, správné tvary písmen a pěknou úpravu v sešitech
v Aj slovní zasobu do 4.lekce – PS str. 73 /čísla,barvy, oblečení, hračky a školní potřeby/, DÚ – učebnice str.33
- Ve čtení budou děti postupně získávat na krk ocenění ,,Výborný čtenář“. Denně číst!!! Nyní jsou rozděleny do tří čtenářských skupin:
Opičky – hlasité, výrazné, vázané čtení s porozuměním, ukončení vět /.?!/
Medvědi – hlasité, slabikované čtení s porozuměním
Šneci – nevýrazné, slabikované se záměnou hlásek, bez porozumění
Děkuji. J. Dvořáková

MASOPUSTNÍ REJ /informace/

12. a 13. února proběhne projekt ,,Masopustní rej". V pondělí bude masopust prolínat všemi předměty a v úterý bude vyvrcholením průvod a dovádění masek všech prvních tříd čtvrtou hodinu v tělocvičně. Prosím, aby
- si děti donesly vyrobené chrastítko /krabička nasypaná drobným materiálem - rýží, kroupami ap./
- si přidělaly gumičku ke své škrabošce a v pondělí donesly zpět
- si přes víkend zopakovaly slova písniček a říkadel o masopustu / materiál budou mít v aktovce /
- si v úterý donesly masky / nechají si je ve škole do středy /.
Děkuji šikovným maminkám za již udělané jitrnice Mrkající a děkuji za spolupráci i ostatním rodičům.
                                                                      Vaše paní učielka

TĚLOCVIK NA SNĚHU

SLAVNOST SLABIKÁŘE

Po dlouhé tajemné výpravě s písmeny v Živé abecedě nás 6.12. čekal sváteční den - ODEMYKÁNÍ SLABIKÁŘE. V ranním kruhu jsme v KPP našli dopis od pana Slabikáře. Po přečtení jsme zjistili, že k odemknutí každý potřebuje kouzelné zaříkávadlo a písmenkový klíč, který získá za pět splněných indiánských šípů. Nezaháleli jsme a pustili se do plnění čtenářských úkolů, abychom dostali  šípy. Byl to den plný práce, zábavy, snažení, úspěchu a zdaru. Všem dětem se podařilo získat písmenkový klíč a otevřít slabikář. Pan Slabikář z nás měl určitě velkou radost. My jsme slíbili, že budeme denně trénovat čtení, abychom se co nejdříve naučili celou abecedu a mohli si přečíst svou první knížku. S chutí se dáme do čtení!!!

ČERTI V PEKLE, TI SE RADUJOU ...

5. prosince přišly děti převlečeny za malé čertíky. Během dopoledne si užívaly čertovské učení se zajímavými pekelnými úkoly. První hodinu za nimi přišel Mikuláš s čerty a anděly. Pochválil je, že jsou šikovní, snaživí, aktivní a odměnil je sladkostmi. Po velké přestávce si čertíci z 1.B proběhli trasu Mikulášského běhu za povzbuzování svých ,, kámošů" - větších čertů. Nejrychleji doběhli: Evička Klímová, Olík Stoček a Verunka Pospíchalová. Blahopřejeme! Čertí škola - jednou do roka - je príma!

PLAVÁNÍ

22.11.2017 byla poslední hodina plaveckého výcviku. Děti chodily do bazénu rády, zdokonalily se v plavání a splývání, ocenily laskavý a kamarádský přístup naší paní plavčice Romany Polívkové. Touto cestou jí moc děkujeme. A za co? Z našich plavců se nikdo nebojí vody! Teď se budeme těšit na tělocvik na ledě, který nás čeká v novém roce 2018. Kdo z dětí nemá brusle, může napsat JežíškoviMrkající!

ZLATÝ SLAVÍK

ZLATÝ SLAVÍK21.11. se uskutečnilo školní kolo ,,Zlatý slavík". Z naší třídy byli vybráni Terezka Kalábová, Zdenda Zikuška, Davídek Chmelina a Maty Mařata jako náhradník. Zdenda vyhrál 2.místo! Blahopřejeme!

" ŠKOLA NANEČISTO"

9.9. 2017 Vás zvu na třídní schůzku "ŠKOLA NANEČISTO" - zkušební posezení rodičů a dětí ve školních lavicích. Společný začátek v 15.00 hod. Program:
- uvítání
- ukázka žáků, jak se správně učit číst, psát a počítat
- informační pokyny pro rodiče / děti půjdou do ŠD/
- krátká společná výtvarná aktivitka pro Vás a děti - pro další vzájemné poznávání a upevňování dobrých vztahů
- rozloučení
 Těším se na účast Vás a Vašich dětí.   Jana Dvořáková

ČAS JABLÍČKOVÝCH VŮNÍ /17.10.-25.10./

ČAS JABLÍČKOVÝCH VŮNÍ /17.10.-25.10./Koulelo se, koulelo
červené jablíčko ...Každý den nás v ranním kruhu čekal zakrytý košík plný jablíček a od něj se pak odvíjely další činnosti. Jablíčka se na konci týdne stávají odměnou v podobě lahodného kompotu, který si samy uvařily ve školní kuchyňce (Pč). V Čj jsme se učili říkadla. Učili jsme se písmenka J, j, řešili hádanky a skládali rozstříhané tvary ovoce. V matemetice jsme porovnávali, odhadovali počty jablíček, znázorňovali malované slovní úlohy. V prvouce jsme poznávali ovoce a zeleninu - soutěžili jsme, hráli hru Kompot. Ve výtvarné výchově si každý žák namaloval svou rodinu v "jablíčkovém království". A u čeho se děti nasmály a vydováděly? U mazurky "Měla babka" - fotogalerie.

INDIÁNSKÝ POTLACH

INDIÁNSKÝ POTLACH

Dne 6.10. 2017 se uskutečnilo ve třídě 1.B harmonizační odpoledne pro děti a rodiče za účasti tř. učitelky Jany Dvořákové a vychovatelky Aleny Kulhánkové pod názvem „Indiánský potlach.“ Tento den byl ukončením indiánského týdne a odpoledne bylo plné pohody, dobré nálady a úsměvů.

Setkání začalo indiánským tancem a písničkou u totemu. Rodiče s malými indiány a indiánkami se rozdělili do dvou indiánských kmenů  - Růžová pírka a Bílí panteři. Poté jsme se pustili do soutěžení – vyzkoušeli jsme si, jak co nejrychleji nasednout na koníčky, prověřili jsme naše znalosti z přírody, zachraňovali jsme unesenou Nšo-či atd.

Poté nás čekala tvořivá část, kdy si každý indián vyrobil lapač snů.Během tvoření  některé maminky upekly indiánský štrúdl, na kterém jsme si v závěru pochutnali.

Odpoledne nám uteklo v příjemné atmosféře. Akce se všem líbila, o čemž svědčí následující fotografie ve fotogalerii „Indiánský potlach.“

Děkujeme rodičům za účast, spolupráci a dodání materiálu, který jsme při akci potřebovali. Protože nám zbyla jablíčka a koření, uděláme si s dětmi v říjnu ještě  „Jablíčkový týden.“

 

Za děti z 1.B tř. učitelka Jana Dvořáková A Alena Kulhánková

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy