1. C

To jsme my - prvńáčci v 1.C

To jsme my - prvńáčci v 1.C

Ješte jedno foto od odborníka

Ješte jedno foto od odborníka

Mgr. Veronika Poulová ( učebna 710 )

1. C1. 2. 3.4.5.
pondělí ČjČj Tv Prv
úterýČj Čj Pč  
středaAj Čj Aj Hv 
čtvrtekČj Prv Tv Čj  
pátekČj Čj Vv  

|Ukončení výuky v posledním týdnu

Ukončení výuky v posledním týdnu                               

Středa – 12.00 + oběd                                                      

Čtvrtek – vycházka „Hurá z lavic do přírody“             

  • příchod mezi 12.00 - 12.35     + oběd                                     

Pátek – 8.45  + vyzvednutí zmrzliny před školou         

               oběd v 10.00                                                                     

 

Akce „Hurá z lavic do přírody“ ( čtvrtek )                       

  • sportovní obuv a oblečení, batoh, jídlo a pití           

pokrývka hlavy, pláštěnka, drobný penízek,                   

notýsek a tužka                                                                     

  • sraz v 7.45 v šatně                                                        

  • směr Pilská nádrž       

Jdeme do posledního čtvrtletí

Milé děti, milí rodičové.

Pomalu vstupujeme do posledního čtvrtletí školního roku. Setkáme se s rodiči ve čtvrtek 5. dubna od 15.00 do 17.00 na konzultaci, kdy spolu shrneme dosavadní práci a koukneme se ještě trochu na to, co nás během posledních skoro 3 měsíců čeká. Rodiče, kteří vědí, že se nebudou moci dostavit na konzultaci, si se mnou mohou domluvit schůzku na jiné odpoledne kromě úterý. Děkuji.

Pouštíme se do počítání nad 10, ve středu jdeme na číslo 11. Pokud nemáte nastříhané karty s čísly  a puntíky do 20, prosím o dodání. Děkuji.

V úterý se pokusíme nahlédnout na písmeno H,h. Děti si měly procvičit čtení  článků s užitím písmene C,c. Budeme číst na známky, čtěte a čtěte. A jdeme dál.

Z matematiky a z českého jazyku často píšeme samostatné práce, proto trénujte sčítání a odčítání v oboru do 10, správné tvary čísel, pište doma slova, věty, tiskacím i psacím (pozor, některá tiskací písmena ještě v psací podobě neovládáme), trénujte slabikování a skládání slov. Děkuji.

V angličtině jsme u kapitoly číslo 5 – narozeniny, děti mají zapuntíkovaná slova ve slovní zásobě na konci pracovního sešitu. Prosím, cvičte je s nimi. Bez slovní zásoby děti nevědí, o čem mluvím. Děkuji.

V prvouce probíráme určování hodin ( půl a celá ), času, částí dne a činnosti v nich.

Za 14 dní bude probíhat zápis do 1. třídy. Tak už je to rok, co jste se za námi byli podívat s Vašimi dětmi u zápisu a dnes už děti umí tolik nových věcí, radost pohledět.

Přeji Vám pěkné slunečné jaro.

S pozdravem p. uč. Poulová.

10.4.2018

Dobrý večer, rodiče a děti.

Posílám několik nových informací.

  V pátek 13. a v sobotu 14. 4. bude probíhat zápis dětí k základnímu vzdělávání. Naše výuka bude končit po 4. vyučovací hodině, doučování už nebude.

  Příští týden v pondělí 16.4. nám předají informace a své zkušenosti včelaři, kteří nám udělají besedu o včelách.

  V úterý 17.4. se k nám do třídy přijdou podívat předškoláci z MŠ Vláček ze Žďáru nad Sázavou.

  Ve čtvrtek 19.4. půjdeme na představení národopisných souborů do Městského divadla. 2 naši spolužáci budou tančit a zpívat také, půjdeme je okouknout.

 

   Příště podám další informace.

                    Pěkné jaro a hodně sil.

                                  S pozdravem Poulová

Nové informace 8.5.2018

Dobrý večer, milí rodičové.

Zdravím Vás po krásném jarním oslavném prodlouženém víkendu. Doufám, že jste si odpočinuli a načerpali díky slunci mnoho nové energie. Tak s chutí zase do toho.

 

Několik potřebných informací:

ČJ – prosím o vystřihnutí, podepsání a založení všech zbylých písmen abecedy

       prosím o trénování psaní slov a vět podle poslechu – diktát, trénujte i přepis z tiskací podoby

       čtení se zlepšuje, je velmi poznat, kdo denně čte, čtěte si i články, které jsme už prošli

M – počítáme od 10 do 20, rozkládáme čísla na desítku a jednotky, počítáme s penízky, zkoušíme i

        sčítat od 10 do 20, půjdeme na odčítání, stále se musí ale procvičovat sčít.  a odčít. do 10

        krémový matem. sešit – nepočítejte dopředu (jsme na str. 39), můžete si počítat nevyplněné

        příklady od začátku do str. 39

Psaní – přeskakujeme řádky, děti si doma mohou dopsat stránky, kde chybí vypsaný nějaký řádek,

              máme před sebou ještě písanku 4. díl

AJ – děkuji za procvičování slovní zásoby, pokud děti nebudou znát aktuální slovní

        zásobu, nebudou nám rozumět, nebudou mít Aj rády, mohou se jí obávat, končíme lekci 5,

        budeme psát test, máme před sebou ještě lekci 6 a 7

PRV -  procvičujeme rodinu, s tím spojenou i rodinu zvířecí – mláďata, půjdeme na ČR, město, obec,

           povídejte si s dětmi o tom, co se děje kolem, proč jsme o státním svátku doma, říkejte jim

           významná data a události, která se k nim váží… mají lačný mozek, rády se dozvídají, tvoříme jim

           širší rozhled, děkuji

VV, PČ -  maluje, kreslíme, stříháme a lepíme, navštěvujeme kuchyňku, půjdeme zase do dílny,

                trénujte stříhání, skládání, obkreslování – to dělá někomu problémky

 

Proběhla hospitace paní ředitelkou v pátek 4.5. ve třetí vyučovací hodině. Měli jsme ČJ – děti , které mají problém s posloucháním na první slovo, se ukázaly,  a tak mi to může být už jenom líto.

atd., atd., atd.  – mnoho dalšího

 

V posledních dvou měsících se pro třídu a pro školu konalo několik mnoho představení, akcí, besed atd., vypisuji je a posílám fota.

                                 S pozdravem, p. uč. Poulová

Kouzelnické představení ( v rámci divadelního předplatné  - Městské divadlo )

Představení národopisných souborů ze Žďáru nad Sázavou ( Městské divadlo )

Návštěva ZUŠ – představení hud. Nástrojů a prohlídka školy ( Zákl. uměl. škola Žďár nad Sázavou )

Beseda se včelaři ( aula na ZŠ )

Ukázková hodina TV (Hodina pohybu navíc ) odina pohybu navíchodi

Pohádkový mlejnek ( poslední pohádku v rámci divadelního předplatné  - Městské divadlo)

Rej čarodějnic  (kuchyňka + čarování)

Den Země – Jarní probuzení ( Mláďata a jarní rostliny)

Recyklohraní (školní arboretum – odpady)

 

Čeká nás  - 1. část programu primární prevence – vztahy ve třídě, v červnu bude 2. část, čeká nás školní výlet a Den dětí…..

Fotky z třídních akcí

národopisné kroužkyZUŠpohádkový mlejnekslet čarodějnicDen ZeměRecyklohraní

týden od 14. - 18.5.

Milí rodičové.      ( 15.5.)

V tomto týdnu plánujeme tyto akce –beseda Krkavci, Knihovnická lekce, návštěva MŠ Vysočánek.

 

V pondělí jsme zhlédli besedu o ptácích – krkavcích. Přijeli za námi do školy zástupci ze spolku Ornita,

přivezli nám ukázat modely ptáků i ochočené živé ptáky. Beseda byla zajímavá, poutavá a poučná.

 

V pondělí jsme ještě navštívili Knihovnu M. J. Sychry. Proběhla knihovnická lekce, která byla zamě –

řena na ukázku knih dětských, naučných, komiksů a dalších. Děti se poté mohly projít oddělením,

nahlédnout do regálů a prohlédnout si knihy. Další návštěva Knihovny M. J. Sychry nás čeká v červnu,

kdy bude probíhat pasování čtenářů.

 

Ve čtvrtek přijdou žáčci z MŠ Vysočánek, s kterými bude pracovat na tématu - ochrana přírody a

půjdeme se projít arboretem, které nabízí širokou škálu stromů a rostlin .

 

A tak se těšíme na spoustu nových informací, které nám setkání přinesou.

                                     S pozdravem p. uč. Poulová.

krkavci a knihovnická lekce

Příprava na výuku

Příprava na výuku

     Vážení rodiče našich prvňáčků.

     Zdravím Vás z posledního květnového dne. Píši ohledně domácí přípravy na vyučování.

Jistě si někteří z vás všimli, že se hodnocení některých matematických úkolů, úkolů z českého jazyka a psaní v písance pohybuje ve spodní části klasifikační škály. To není dobré, a proto bych chtěla upozornit rodiče těchto dětí o časté procvičování psaní textů diktovaných a psaní textů jako opis. V rámci matematického učiva se jedná o procvičování sčítání a odčítání mezi 10 a 20  (bez přechodu    3 + 11, 20 – 6….). Názorně si toto učivo cvičíme měsíc, chyby se vyskytují u některých nadále, potom už je to na domácím procvičování.

    Stává se, že děti i po zaznačení domácího úkolu, úkol splněný nemají. Kontrola pomůcek, notýsků, učebnic a sešitů je u prvňáčků nutná. Samozřejmě by Vás děti měly na úkol samy upozornit, ale všichni víme, že si jej často nepamatují. Pokud jim teď dáte tu největší oporu, vrátí se Vám to v dobrém. Úkol dávám každý den, někdy třeba jenom čtení. Proto si k povinnostem, prosím, sedněte každý den.

                                                          Děkuji, s pozdravem, Poulová.

1.6.

1.6.

Vážení rodičové   1.6.

Posílám fotografie z posledních akci, které jsme prožili.

V pěstitelských pracích jsme seli hrách cukrový a ředkvičky, děti tvořily 4 skupiny, teď sledují, jak jim zeleninka vyrůstá. Mohou si donést kelímek, kam jim přesadím rostlinku, mohou si ji odnést domů do zahrádky.

Den dětí byl vydařený, sportovali jsme a mlsali. Byl to pěkný den, bylo to prima.

                p. uč. Poulová

Poslední akce

Jak jsme si výlet krásně užili.

Před týdnem ve středu 6.6. jsme udělali prima výšlap. Vlakem jsme se svezli do Hamrů nad Sázavou, odkud jsme se pěšky vydali k Šlakhamru na besedu o zpracování železa a výrobě kovových nástrojů. Všichni jsme tam byli pravděpodobně poprvé, a tak nás zaujal postup získávání železa ze železné rudy, velké vodní kolo, ohromné pohyblivé kladivo a modely celé stavby Šlakhamru v průřezu několika staletí. Samozřejmě i mnoho dalších věcí.

Čekal nás odpočinek a my jsme došli k totemu a ohništi, kde jsme si dali od Vás  skvěle připravené svačinky, zahráli jsme si hru a šli si koupit dárečky pro sebe i ostatní.

Měli jsme s sebou míč, a tak si hoši zakopali, dívky vedle na louce baletily, já jsem s radostí koukala, jak je krásný pohled na přirozeně radostné děti.

Pokračovali jsme k soše mamuta, kde pro zasloužený bonbónek každá třída zpívala jednu společnou písničku. My jsme zanotovali „Mám ráda svoji maminku…“ – bonbón byl zasloužený, byli skvělí.

Teď nás čekala nejobtížnější část cesty – několik kilometrů do školy. Slupli jsme na náměstíčku v Hamrech ledňáka a už jsme mašírovali.

Ve 13 hodin přesně jsme stáli před školou, uchození, unavení, ale veselí a pozitivně naladěni. Někdo by si to prý dal klidně ještě jednou. Já jsem to nebyla.

Nic se nám nestalo, děti byly úplně jedničkové, proto druhý den dostaly meloun. Byla to odměna  za super výletovou přípravu, za poslouchání a za celkový zdařilý výšlap. Moc mile mne překvapily.

Vám rodičům děkuji za včasný příchod dětí, za to, že děti nic nezapomněly, také  za vhodné oblečení dětí.

                      Děkuji a mějte se dobře, p. uč. Poulová.

Školní výlet

     Milí rodiče – 6.2.

     Tento týden pečuji o své nemocné děti doma, výuka je ode mě připravena na každý den a vede ji paní učitelka Havlíčková. Výtvarný kroužek dnes odpadl. Peníze na výtvarný kroužek děti mohou nosit od příštího týdne.

    Písanka – jedeme pořád dále, dnes budu procházek písanky a zvolím další budoucí majitele pera

    Slabikář – dokončujeme písmeno Z, na konci týdne se půjde k písmenu D

    Matematika – dokončujeme číslo 7, zítra se půjde na číslo 8 a hned 9

                               procvičujte geometrické tvary – čtverec, trojúhelník, obdélník, kruh ( učivo

                                geometrie )

    Prvouka – probíráme roční období, měsíce ) v uč. prvouky , v sešitu s tygrem máte nalepená slova

                       písně Měsíce –  pročtěte si je a naučte své dítko, prosím, slova na řádku měsíce,

                        v kterém se narodilo + slova refrénu ( možno zhlédnou i na youtube – Měsíce –

                        Hradišťan  )

    Anglický jazyk – jdeme na lekci 4, test z lekce 3 proběhl a dopadl velmi dobře, učte se slovní zásobu

                                hned, jakmile jsme si ji zaznačili vzadu v prac. sešitě

    Tělesná výchova – v pátek 9.2. je první bruslení. Paní uč. Havlíčková půjde s našimi dětmi, půjde

                                      ještě třída 1.A i 1.B. Půjde jich tedy velká kupa. Instrukce jste podepisovali    na

                                      vlepeném lístečku v deníčku, psala jej p. uč. Dvořáková. Upřesňuji, helma a

                                      rukavice jsou naprosto nutné věci ke vstupu na led. Bez nich dítě na led

                                      nepustíme.  Do batohu -  brusle, rukavice, helma, svačina a pití, popřípadě tenčí

                                      bunda než velká zimní. Na sebe nepromokavé ( šusťákové kalhoty ) + podvlečení

                                      pod kalhoty, několik tenčích vrstev na horní část těla.

                                      Paní uč. Dvořáková Vás na lístečku prosila o pomoc týkající se převozu batohů a

                                      bruslí dětí, o pomoc při zavazování bruslí. Ohledně převozu , zájemci, pište na

                                      můj školní  mail, stačí 1 člověk s autem. Ten ochotný člověk by čekal v 9.00

                                      hodin před  školou.

                                      Kdyby měl někdo čas přijít pomoci se zavazováním, byla bych ráda. Stačí čekat

                                      v 9.30 před stadionem – výuka bruslení začíná v 9.45 na ledě

                                     Výuka před odchodem na stadion – 1 vyučovací hodina ( něco málo z M i z Čj )

                                     Po příchodu ze stadionu – hned oběd

 

   

  Středa  7.2. -  film o dinosaurech v Kino Vysočina – cena 50,- Kč ( beru z třídního fondu )

                               odchod v 8.00 hodin, po příchodu z kina bude AJ společná, Čj a M

                               výuka ukončena po 4. vyuč. hodině ( z důvodu absence )

 

    Hodnocení za měsíc leden – zatím jsem stihla vlepit hodnocení pouze děvčátkám, do konce týdne

                                                       vlepím hodnocení i chlapcům a dětem po nemoci

 

Kdyby Vás napadlo něco, o čem jsem nepsala, ozvěte se, prosím, na můj školní mail.

      Mějte se dobře, s pozdravem p. uč. Poulová

 

Posílám fotku z hodiny geometrie – stavby z tvarů

14.2.

14.2.

Vážení rodičové 4. 2. 2018

Píši Vám ohledně průběhu výuky.

M - jsme u procvičování čísla 8 (neukazujte na prstech, používejte počítadla, nějaké předměty…), učte se čísla správně a pěkně psát, tvořte s čísly slovní úlohy (děti to znají – 3 kačenky pluly po vodě, kolik kačenek musí ještě připlout, aby plulo kačenek 8? .....).

ČJ – jsme na str. 33, každý den byste měli číst, opravdu procvičujte denně, je velmi znát, kdo má nacvičeno a upevněno. Dávám i 2 ze čtení při výrazném slabikování, kdyby byl článek více nacvičen, čtení by bylo plynulejší. U dětí, které umí číst všechna písmena, rozvíjejte čtení v knihách, dávejte jim texty z dalších stran slabikáře. Fotím jim texty krátkých pohádek, které nám ostatním předčítají.

PRV – zítra se podíváme zase do kalendářů, učíme se listovat, orientovat se, ujasňujeme si dny v týdnu, pracovní dny a víkend, čísla, jména v kalendáři, měsíce a s tím související roční období. Naučte svého žáčka datum narození číst i psát, budeme jej vyhledávat v kalendáři.

AJ – lekce 4., oblékání, mluvte s nimi anglicky, používejte slova, která se děti učily ve škole nebo je po nich chtěte, mluvím na ně v hodinách anglicky + řeknu český překlad, vedeme už rozhovory, protože rozumět a mluvit je nejdůležitější. Baví je to. Slovní zásoba je vyznačena v zadním slovníčku v prac. sešitě. Úkol na příští týden mají + někdo neměl vystřižená slova o oblékání, prosím doplňte to.

TV – děti nesly domů sáček s oblečením na vyprání, stačí jej přinést až po třetí hodině bruslení.

Masopust byl perfektní, legrační, zábavný, děti Vám asi povídaly. Snad si budou i informace, které do nich vštěpuji, pamatovat. Děkuji za vytvořené masky.

  • Upozorněte děti na výměnu ručníku, ať si všímají čistoty ručníku, přinesou si popř. čistý

    (možná pravidelně po 14 dnech by to šlo).

Platí se VV kroužek – 450,- Kč, do konce února bych měla peníze odevzdat na vedení školy.

A mnoho dalších věcí, které napíši zase jindy.

 

Chtěla bych se dnes ale vyjádřit k chování žáků

Děti vědí, že Vám dnes budu psát a že si máte tento dopis přečíst. Budou Vás na to asi upozorňovat.

Už delší dobu se zaměřuji na chování všech chlapců, které mě znepokojuje. Říkám chlapců, protože děvčata jsou k sobě kamarádská (jen zřídka se vyskytne situace k řešení), komunikují spolu v přátelské atmosféře a jsou jako celistvá skupina.

U chlapců je to výrazně jiné. Nevím úplně přesně, do jaké míry se chlapci znali před vstupem do školy. Je samozřejmé, že se začínají utvářet přátelství nová, pokračuje se v přátelství tehdejším, zjišťuji, do jaké míry to hýbe s celkovým kolektivem třídy.

Sleduji situaci i s paní učitelkou ve školní družině, ptám se jí a chodím se do družiny dívat. Konzultujeme situaci a hledáme cestu, jak by to mohlo fungovat lépe.

Tak k věci. Ve třídě je několik málo chlapců, kteří mají pravděpodobně dominantnější slovo než ostatní a určují, kdo se připojí k jejich aktivitě a kdo ne. Včera při masopustním reji v tělocvičně jsem byla svědkem toho, že 4 chlapci tančící v kruhu vystrkují  jednoho dalšího chlapce, který chtěl mezi ně. Nic jim nedělal, ošklivě ho vystrčili, že ho nechtějí. On se samozřejmě bránil, neumí se bránit a s touto situací se potýká častěji, chtěl mezi ně, tak se ohnal po jednom ze skupiny. V tom jsem si vzala jeho a jednoho ze skupiny a situaci jsme si vysvětlovali. To byla jedna z více situací, které jsem si v poslední době všimla. Nechci se ale zastávat ani jedné strany.

Dnes se situace opakovala ve školní družině, takže jsme začátek 5. hodiny věnovali vysvětlování chování ve skupině. Já vím, kdo mezi kluky tahá za nitky, Vás proto prosím, abyste si o dané situaci ve třídě popovídali s dítětem doma. Nejsem z toho ráda, nepřeji si, aby se něco podobného ve třídě vyskytovalo, aby někdo někomu dalšímu znepříjemňoval školní docházku a mohl tak způsobit vážné problémy dalšímu dítěti. Dnešní rozhovor s dětmi byl vážný. Pokud se situace nezlepší, budu si volat rodiče daných žáků a situaci budeme řešit ve škole s výchovnou poradkyní.

Děkuji za pochopení. Případné dotazy zodpovím.

                                                  P. uč. Poulová

 

 

Informace o výuce

Informace o výuce

Dobrý večer, milí rodičové      11.3.

   Předně přeji všem maminkám, babičkám, tetám a dalším ženám k mezinárodnímu dni žen zdraví, spokojený rodinný život a radost ze svých dětí.

   Píši pár vět ohledně zpětné vazby k naší společné školní práci.

   Myslím si, že společně nás ve třídě práce baví a těší. Vy se snažíte ve většině operativně reagovat na úkoly a za to děkuji. Děti znají pravidla a snaží se je dodržovat.

   Počítáme do 9, obchodovali jsme s penízky, za jejichž nastříhání moc děkuji. V průběhu procvičování nového čísla si pomáháme počítadlem, při samostatné práci na známku počítadlo už nepoužíváme.

   Tento týden jsem si všechny děti přezkoušela ze čtení písmena K a Š.V pátek jsme vyvodili písmeno R. Prosím o stálé čtení i předešlých stran se známými písmeny.

   V písance nacvičujeme písmeno N. Prosím o pevnější uchopení pera, protože některé děti mají písmo kostrbaté, ale přitom netlačení na stránku sešitu, o preciznější tahy, dodržování linek, sklonu. Některé děti, pokud nepíší perem, mají špatný úchop. Na úchop dbejte při držení jakékoli tužky, štětce, špejle.

   Angličtina nás baví, pokud děti umí slovní zásobu, kterou zadám, jsou schopni držet krok, rozumí. Je to fajn, hrajeme anglické pexeso na interaktivní tabuli, to děti baví moc. Hodina je plná, děti jsou aktivní, čas plyne moc rychle.

  Ve čtvrtek jsme měli po delší době tělocvik ve škole. V pondělí jsme si četli a dále pracovali s pohádkou 0 princezně na hrášku, v tématu jsme pokračovali i v TV, kde se balón stal hráškem a pomáhal nám při nácviku horního oblouku jednoruč.

  Tento týden v pátek nás čeká akce Veselé zoubky, kde si budeme ujasňovat složení zubu, vhodné stravování, péči o zuby a praktické nacvičování čištění zoubků.

  Dne 27.3. se koná Den otevřených dveří, kdy se můžete přijít podívat na první 3 vyučovací hodiny. Odpoledne je škola otevřena pro všechny návštěvníky, kteří mají zájem o povinnou školní docházku na naší škole pro své dítě, samozřejmě pro další širokou veřejnost. Jste zváni.

  Ve vestibulu bude v průběhu tohoto týdne instalovaná výstava o Velikonocích, děti si tam budou moci vystavit svoji kraslici, kterou si vytvoří podle své fantazie. Také se zapojte, budete-li chtít.

  Očekáváme příchod jara, dali jsme si klíčit semínka hrášku, zasejeme si obilí, trávu nebo řeřichu, budeme tvořit jarní výzdobu a budeme si povídat o jednotlivých dnech, které se týkají Velikonoc.

  A tak hezké slunečné dny, mějte se dobře a přeji hodně sil.

                                            P. uč. Poulová

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy