5. B

DOMÁCÍ ÚKOLY 14.2.

ČJ - do DS 90/4, PIŠ ROVNOU V BUDOUCÍM ČASE. Přines si do školy adresu příbuzného, budeme ve slohu psát dopis. Opakuj osobu, číslo, čas u sloves.
VL - na pondělí zpracuj v novém prac.sešitě str.19-20, případně přines i pohlednice a suvenýry z místa, které jsi navštívil
PŘ - PS STR..32-45 (kdo nemá) 

 

INFORMACE ZE TŘÍDNÍ SCHŮZKY

  1. Klasifikace za 1.pololetí

  2. Chování ve škole

  3. Pololetní písemné práce z českého jazyka a matematiky budeme psát v termínu 21.-25.1., bude upřesněno

  4. V pátek TV na sněhu, s sebou boby, podsedky, teplé oblečení.

  5. Bruslení – budeme vybírat poplatek 50 Kč, termíny 25.1., 8.2., 15.2., 22.2.,15.3. vždy místo TV od 10 hodin, po skončení se vracíme do školy a ještě bude probíhat výuka čtení, do školy přinést vyplněnou návratku

  6. Lyžařské závody – 16.1., přinést do školy v pátek 11.1. vyplněnou návratku

  7. Recitační soutěž – začátkem února, bude upřesněno, třídu bude reprezentovat Koukolová, Bílková, Procházková

  8. Soutěž ve šplhu – 25.1. 12.45-13.45, reprezentovat třídu budou: Svatoň, Kadlec, Tomandl, Doležalová, Malečková, Sobotková

  9. Výtvarná soutěž – se třídou se zapojíme do výtvarné soutěže  Kapka ke kapce, aneb samá voda, kterou pořádá Knihovna Matěje Josefa Sychry

Sběr surovin – sbíráme pomerančovou a citrónovou kůru, baterie, staré mobily a suché pečivo – vždy ve středu před výukou

Mgr. Věra Kovářová ( učebna 815 )

5. B1. 2. 3.4.5.
pondělíČj Aj Vl Hv 
úterýČj Inf Př Tv 
středaČj Vl Aj Pč 
čtvrtekČj Př Čj Vv 
pátekAj Čj Tv Čj 

PLÁN NA ÚNOR

PLÁN NA ÚNOR8.2. 2.LEKCE BRUSLENÍ
15.2. 3.LEKCE BRUSLENÍ
22.2. 4.LEKCE BRUSLENÍ


 

ŠKOLNÍ PARLAMENT

Do školního parlamentu zvolila třída začátkem září své zástupce Kristýnu Bílkovou a Františka Šustáčka.

EKOTÝM

EKOTÝMDo ekotýmu zvolila třída na začátku září své zástupce Natálku Raclavskou a Dominika Tálského. Společně děti ze třídy sestavily a výtvarně zpracovaly Ekokodex třídy.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

RECITAČNÍ SOUTĚŽOdpoledne v úterý 12.2. se uskutečnila dlouho očekávaná recitační soutěž. Z naší třídy soutěžily Kristýnka, Bára a Monča. V silné konkurenci se Bára umístila na 1.místě s básní Psí SOS a Monika na místě 2. s básní Báseň na prastaré téma. Děvčatům gratulujeme!!

PĚVECKÁ SOUTĚŽ

PĚVECKÁ SOUTĚŽVšichni soutěžící předvedli skvělé výkony, Monča z naší třídy získala 2.místo, gratulujeme!

MÁM CHYTRÉ TĚLO - zpráva o programu

16.11. absolvovala naše třída program fyzikálně-přírodopisný preventivní pořad Mám chytré tělo. Žáci se dozvěděli jak naše tělo funguje, jak skvěle fungují orgány a soustavy, co je to stres, co se při něm v našem těle děje a jak se proti němu bránit. A to všechno díky názorným mechanickým pomůckám pana Zezuly.
Děti program ohodnotily a všechny daly programu jedničku.
Ze slohů našich dětí :
Program se mi moc líbil. Byl zábavný. Dozvěděli jsme se, že jsme všichni stejní a že jsme taková hmota. Pan lektor byl velmi vtipný. Dával nám čmuchnout uklidňující vůni. Ta vůně byla vanilka a opravdu uklidňuje. Ukázal nám lidské tělo. Dobrovolníci mohli vyzkoušet, jak jednotlivé orgány fungují a dostali za to odznáčky. Líbil se mi konec, kdy pustil bublinky, páru, světýlka a vůni. Naučil nás, že se dá nějakým problémům vyhnout. Program se mi moc líbil a doufám, že ještě někdy přijede. Moje hodnocení: 100 bodů z 10 :-)
(M.Koukolová)

HALLOWEEN

HALLOWEEN31.října připravily děti ze třídy velké překvapení. Kluci i holky přišli převlečení za halloweenská strašidla, nechyběli ani pavoučci připravení ze sušenek. Postupně se všichni představili a v hodině anglického jazyka obcházeli ostatní třídy s krátkým vystoupením a říkankou Trick or treat.

TONDA OBAL NA CESTÁCH

TONDA OBAL NA CESTÁCH31.října se žáci zúčastnili programu Tonda obal na cestách. Jednalo se o výuku zaměřenou na třídění odpadů od společnosti Eko-Kom.
Další informace a různé hry zaměřené na třídění a recyklaci můžete vyzkoušet na https://www.tonda-obal.cz/

OCHUTNÁVKA

OCHUTNÁVKA 26.října proběhla ve třídě v rámci projektu Mléko do škol ochutnávka zakysaných výrobků.

VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MĚSTA CHUST

VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MĚSTA CHUST25.října navštívily naši školy školu děti z partnerského města Chust a v tělocvičně zatančily své národní tance a zazpívaly písně. Vystoupení bylo velmi zdařilé a i dětem se líbilo.

ANGLICKÉ DIVADLO

ANGLICKÉ DIVADLO18.října do naší školy zavítalo anglické divadlo The Bear Educational theatre. Děti zhlédly představení Jackie and the Giant - Jackie and the Giant is the story of a young girl, Jackie, who is running away from a bad Giant who wants to eat her. Jackie realizes that the giant could also eat the children in the audience, so she and the children have to work together to beat the bad giant, who only speaks English.

ZIMNÍ ČTYŘBOJ

ZIMNÍ ČTYŘBOJVybrané děti ze třídy se zúčastnily okresního kola Zimního čtyřboje, který proběhl v naší tělocvičně. Soutěžilo se ve šplhu, v hodu medicimbalem, v člunkovém běhu a ve skoku do dálky z místa. Do krajského kola, které se uskuteční 10.listopadu, postoupily z naší třídy Bára Procházková (3.místo) a Monika Koukolová (6.místo). Umístily se ve své kategorii (ročník 2007-2008) mezi dalšími 34 soutěžícími.

TÝDEN ZDRAVÉ VÝŽIVY

TÝDEN ZDRAVÉ VÝŽIVYV týdnu 15.-19.října jsme se ve zvýšené míře věnovali zdravé výživě. Téma zdravé výživy bylo zařazeno napříč všemi předměty. V rámci výuky informatiky se také již od září účastníme internetového kurzu - soutěže Hravě žij zdravě určené pro žáky 5.ročníku. Základní program kurzu je strukturován na pět týdnů. Vždy jednou za sedm dnů od otevření předchozí lekce je soutěžním třídám zpřístupněna nová lekce v podobě hry, která dětem umožňuje plnit zábavné úkoly vztahující se k tématu daného týdne. Cílem kurzu a soutěže je pracovat na změně stravovacích návyků s důrazem na správnou skladbu jídelníčku a správný jídelní režim. Kurz sleduje mimo jiné i pohybovou aktivitu dětí a snaží se motivovat je ke snížení času tráveného sledováním televize nebo hraním počítačových her.

AKCE 72 HODIN

AKCE 72 HODIN12.října jsme se zapojili do ekologické akce 72 hodin a pomohli jsme při úklidu a sběru odpadků v okolí školy.

FILMOVÁ A MUZIKÁLOVÁ HUDBA - DIVADLO

FILMOVÁ A MUZIKÁLOVÁ HUDBA - DIVADLO11.října se celá třída vydala do divadla na představení Filmová a muzikálová hudba, které proběhlo v rámci předplatného. Program, do kterého byly děti aktivně zapojeny, byl velmi pěkně připravený a děti zaujal.

UKÁZKA HÁZENÉ

UKÁZKA HÁZENÉ4.října  žáci aktivně se zapojili při ukázce házené v naší tělocvičně.

PLAVECKÉ ZÁVODY

PLAVECKÉ ZÁVODY

PROJEKTOVÝ DEN DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Dopravní výchova dlouhodobě patří mezi klíčové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Zvyšování ochrany života dětí v silničním provozu je jednou z priorit i naší školy. Kvalitně pojatá dopravní výchova hraje významnou roli při budování hodnotového žebříčku dětí a zásadně ovlivňuje postoje všech účastníků silničního provozu.

21.září nás navštívila paní policistka Pálková, která s dětmi hovořila o nebezpečí na silnici i na internetu. V pátek 21. září se uskutečnil projektový den Dopravní výchova, který zahrnoval především prověření a upevnění teoretických znalostí dětí v oblasti dopravní výchovy. Projektový den prolínal napříč jednotlivými předměty. Zaměřili jsme se na kolo a jeho povinné vybavení a povinnosti cyklisty.

ZÁVODY V ATLETICE

ZÁVODY V ATLETICE19. září se vybraní zástupci tříd zúčastnili atletických závodů, které probíhaly v našem sportovním areálu. Soutěžilo se v běhu, ve skoku dio dálky, v hodu kriketovým míčkem. Z naší třídy se umístili Monika Koukolová (1.místo), Josef Tomandl (2.místo), Barbora Procházková (3.místo).

UKÁZKY JUDA 11.9.

UKÁZKY JUDA 11.9.11.září děti zhlédly v tělocvičně naší ZŠ ukázky Juda.
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy