5. B

DOMÁCÍ ÚKOLY 17.4.

V úterý 23.4. budeme mít projektový Den Země zaměřený na třídění odpadů. S sebou pouzdro, nůžky, lepidlo, pastelky, na svačinu buřt a chléb, půjdeme opékat, pití, sportovní oděv.
VE STŘEDU 24.4. SI PŘINESTE VŠECHNY SVOJE UČEBNICE, BUDE SE ROZHODOVAT, KTERÉ SE VYŘADÍ A KOLIK JE POTŘEBA OBJEDNAT NA NOVÝ ROK.
ČJ - PRAC.SEŠ.STR.21/cv.2, str.22-23 přes Velikonoce, na středu 24.4.
MA - GE PS str.19 (kdo chyběl), procvičuj jednotky obsahu! na středu 24.4.
HV - opakuj noty, bude pís. v pondělí 29.4.
PŘ -  kdo nepsal pís., bude psát na soustavu oběhovou, trávicí, vylučovací a kožní po Velikonocích ve čtvrtek

ZBÝVAJÍCÍ REFERÁTY O KRAJI VYSOČINA:
Kamil - vodstvo - řeky, rybníky, přehrady

!ŽÁCI, KTEŘÍ CHODÍ PRAVIDELNĚ NA DOUČOVÁNÍ, MUSÍ DENNĚ ČÍST ALESPOŇ 10 MINUT NAHLAS!

 

INFORMACE Z KONZULTACÍ 11.4.

  1. klasifikace a chování žáků za 3.čtvrtletí šk.roku

  2. plánované akce třídy

 -  školní výlet – Archeopark Všestary, termín 28.5., doprava a vstup na výlet budou částečně uhrazeny z finanční výhry, kterou třída obdržela za výtvarnou soutěž
- v pátek místo TV se zúčastníme úklidové akce Čistá Vysočina, s sebou pracovní rukavice a vhodný oděv
- ve středu 17.4. bude z provozních důvodů zkrácené vyučování, žáci budou končit po 4. vyučovací hodině
- Velikonoční prázdniny 18.-22.4. : ve čtvrtek je volno – velikonoční prázdniny, pátek – svátek, pondělí – Velikonoční pondělí
-v úterý 23.4. proběhne v rámci výuky projektové vyučování Den Země, ve čtvrtek 25.4. navštívíme v rámci projektového dne Sběrný dvůr ve Žďáru n.S.
-  7.5. v úterý navštívíme knihovnu
- 24.5. proběhne v rámci výuky přednáška dentální hygienistky
Různé

Mgr. Věra Kovářová ( učebna 815 )

5. B1. 2. 3.4.5.
pondělíČj Aj Vl Hv 
úterýČj Inf Př Tv 
středaČj Vl Aj Pč 
čtvrtekČj Př Čj Vv 
pátekAj Čj Tv Čj 

VYHRÁLI JSME!

VYHRÁLI JSME!
Ve středu 20.března proběhlo vyhodnocení soutěže Kapka vody, do které se naše třída zapojila se dvěma kolektivními soutěžními pracemi. Zástupci vodárenské společnosti vybrali naše práce a získali jsme krásné druhé a třetí místo. Pro naši třídu to znamená výhru celkem 5000 Kč a mnoho drobných odměn.

PLÁN NA DUBEN

PLÁN NA DUBEN2.4. Zayferus - Dravci
4.4. Divadlo Dědeček Oge
11.4. Konzultace pro rodiče 15.00-17.00
12.4. Čistá Vysočina - úklid
16.-17.4. přijímačky na osmiletá gymnázia
18.-22.4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
23.4. Den Země - projektový den
25.4. Návštěva Sběrného dvoru


 

ŠKOLNÍ PARLAMENT

Do školního parlamentu zvolila třída začátkem září své zástupce Kristýnu Bílkovou a Františka Šustáčka.

EKOTÝM

EKOTÝMDo ekotýmu zvolila třída na začátku září své zástupce Natálku Raclavskou a Dominika Tálského. Společně děti ze třídy sestavily a výtvarně zpracovaly Ekokodex třídy.

BRUSLENÍ

BRUSLENÍDnešním dnem bylo zakončeno pět lekcí bruslení. Celá hodina se nesla v soutěžním duchu a všichni prokázali, že se v bruslařských dovednostech velmi zlepšili. Nejlepšími bruslaři třídy jsou Bára a Pepík. V závěrečném souboji vyhrála Bára z naší třídy a Matyáš z 5.C. Fotky najdete na RAJČETI.

ZPRÁVA O EXKURZI DO HRADCE KRÁLOVÉ

ZPRÁVA O EXKURZI DO HRADCE KRÁLOVÉVe čtvrtek 14.3. se celý pátý ročník vydal do Hradce Králové. První zastávka byla v Planetáriu. V projekčním sále jsme zhlédli projekci o vesmíru o Slunci, Zemi, planetách a souhvězdích na noční obloze. Na závěr jsme se pobavili u krátkého animovaného filmu Polaris s hlavními hrdiny tučňákem a medvědem , kde jsme se dozvěděli, proč na pólech trvá polární den a noc půl roku a zjistili, proč se na Zemi střídá den a noc i roční období. Film namluvili známí herci Richard Genzer a Michal Suchánek. Další zastávka byla ve vodní elektrárně Hučák. Elektrárna leží na Labi a kromě elektrárny dnes v budově sídlí informační centrum, které pomocí interaktivních exponátů představuje rozmanité možnosti využití energetických zdrojů – vody, větru, slunce nebo biomasy. Potěšilo nás, že jsme si mohli vše vyzkoušet i prakticky a také jsme se dostali do malé laboratoře. Cesta zpátky proběhla v poklidu, zazpívali jsme si i u kytary a před půl čtvrtou jsme byli ve Žďáru.
FOTKY NALEZNETE NA RAJČETI :-)

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

RECITAČNÍ SOUTĚŽOdpoledne v úterý 12.2. se uskutečnila dlouho očekávaná recitační soutěž. Z naší třídy soutěžily Kristýnka, Bára a Monča. V silné konkurenci se Bára umístila na 1.místě s básní Psí SOS a Monika na místě 2. s básní Báseň na prastaré téma. Děvčatům gratulujeme!!

PĚVECKÁ SOUTĚŽ

PĚVECKÁ SOUTĚŽVšichni soutěžící předvedli skvělé výkony, Monča z naší třídy získala 2.místo, gratulujeme!

MÁM CHYTRÉ TĚLO - zpráva o programu

16.11. absolvovala naše třída program fyzikálně-přírodopisný preventivní pořad Mám chytré tělo. Žáci se dozvěděli jak naše tělo funguje, jak skvěle fungují orgány a soustavy, co je to stres, co se při něm v našem těle děje a jak se proti němu bránit. A to všechno díky názorným mechanickým pomůckám pana Zezuly.
Děti program ohodnotily a všechny daly programu jedničku.
Ze slohů našich dětí :
Program se mi moc líbil. Byl zábavný. Dozvěděli jsme se, že jsme všichni stejní a že jsme taková hmota. Pan lektor byl velmi vtipný. Dával nám čmuchnout uklidňující vůni. Ta vůně byla vanilka a opravdu uklidňuje. Ukázal nám lidské tělo. Dobrovolníci mohli vyzkoušet, jak jednotlivé orgány fungují a dostali za to odznáčky. Líbil se mi konec, kdy pustil bublinky, páru, světýlka a vůni. Naučil nás, že se dá nějakým problémům vyhnout. Program se mi moc líbil a doufám, že ještě někdy přijede. Moje hodnocení: 100 bodů z 10 :-)
(M.Koukolová)

HALLOWEEN

HALLOWEEN31.října připravily děti ze třídy velké překvapení. Kluci i holky přišli převlečení za halloweenská strašidla, nechyběli ani pavoučci připravení ze sušenek. Postupně se všichni představili a v hodině anglického jazyka obcházeli ostatní třídy s krátkým vystoupením a říkankou Trick or treat.

TONDA OBAL NA CESTÁCH

TONDA OBAL NA CESTÁCH31.října se žáci zúčastnili programu Tonda obal na cestách. Jednalo se o výuku zaměřenou na třídění odpadů od společnosti Eko-Kom.
Další informace a různé hry zaměřené na třídění a recyklaci můžete vyzkoušet na https://www.tonda-obal.cz/

OCHUTNÁVKA

OCHUTNÁVKA 26.října proběhla ve třídě v rámci projektu Mléko do škol ochutnávka zakysaných výrobků.

VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MĚSTA CHUST

VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MĚSTA CHUST25.října navštívily naši školy školu děti z partnerského města Chust a v tělocvičně zatančily své národní tance a zazpívaly písně. Vystoupení bylo velmi zdařilé a i dětem se líbilo.

ANGLICKÉ DIVADLO

ANGLICKÉ DIVADLO18.října do naší školy zavítalo anglické divadlo The Bear Educational theatre. Děti zhlédly představení Jackie and the Giant - Jackie and the Giant is the story of a young girl, Jackie, who is running away from a bad Giant who wants to eat her. Jackie realizes that the giant could also eat the children in the audience, so she and the children have to work together to beat the bad giant, who only speaks English.

ZIMNÍ ČTYŘBOJ

ZIMNÍ ČTYŘBOJVybrané děti ze třídy se zúčastnily okresního kola Zimního čtyřboje, který proběhl v naší tělocvičně. Soutěžilo se ve šplhu, v hodu medicimbalem, v člunkovém běhu a ve skoku do dálky z místa. Do krajského kola, které se uskuteční 10.listopadu, postoupily z naší třídy Bára Procházková (3.místo) a Monika Koukolová (6.místo). Umístily se ve své kategorii (ročník 2007-2008) mezi dalšími 34 soutěžícími.

TÝDEN ZDRAVÉ VÝŽIVY

TÝDEN ZDRAVÉ VÝŽIVYV týdnu 15.-19.října jsme se ve zvýšené míře věnovali zdravé výživě. Téma zdravé výživy bylo zařazeno napříč všemi předměty. V rámci výuky informatiky se také již od září účastníme internetového kurzu - soutěže Hravě žij zdravě určené pro žáky 5.ročníku. Základní program kurzu je strukturován na pět týdnů. Vždy jednou za sedm dnů od otevření předchozí lekce je soutěžním třídám zpřístupněna nová lekce v podobě hry, která dětem umožňuje plnit zábavné úkoly vztahující se k tématu daného týdne. Cílem kurzu a soutěže je pracovat na změně stravovacích návyků s důrazem na správnou skladbu jídelníčku a správný jídelní režim. Kurz sleduje mimo jiné i pohybovou aktivitu dětí a snaží se motivovat je ke snížení času tráveného sledováním televize nebo hraním počítačových her.

AKCE 72 HODIN

AKCE 72 HODIN12.října jsme se zapojili do ekologické akce 72 hodin a pomohli jsme při úklidu a sběru odpadků v okolí školy.

FILMOVÁ A MUZIKÁLOVÁ HUDBA - DIVADLO

FILMOVÁ A MUZIKÁLOVÁ HUDBA - DIVADLO11.října se celá třída vydala do divadla na představení Filmová a muzikálová hudba, které proběhlo v rámci předplatného. Program, do kterého byly děti aktivně zapojeny, byl velmi pěkně připravený a děti zaujal.

UKÁZKA HÁZENÉ

UKÁZKA HÁZENÉ4.října  žáci aktivně se zapojili při ukázce házené v naší tělocvičně.

PLAVECKÉ ZÁVODY

PLAVECKÉ ZÁVODY

PROJEKTOVÝ DEN DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Dopravní výchova dlouhodobě patří mezi klíčové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Zvyšování ochrany života dětí v silničním provozu je jednou z priorit i naší školy. Kvalitně pojatá dopravní výchova hraje významnou roli při budování hodnotového žebříčku dětí a zásadně ovlivňuje postoje všech účastníků silničního provozu.

21.září nás navštívila paní policistka Pálková, která s dětmi hovořila o nebezpečí na silnici i na internetu. V pátek 21. září se uskutečnil projektový den Dopravní výchova, který zahrnoval především prověření a upevnění teoretických znalostí dětí v oblasti dopravní výchovy. Projektový den prolínal napříč jednotlivými předměty. Zaměřili jsme se na kolo a jeho povinné vybavení a povinnosti cyklisty.

ZÁVODY V ATLETICE

ZÁVODY V ATLETICE19. září se vybraní zástupci tříd zúčastnili atletických závodů, které probíhaly v našem sportovním areálu. Soutěžilo se v běhu, ve skoku dio dálky, v hodu kriketovým míčkem. Z naší třídy se umístili Monika Koukolová (1.místo), Josef Tomandl (2.místo), Barbora Procházková (3.místo).

UKÁZKY JUDA 11.9.

UKÁZKY JUDA 11.9.11.září děti zhlédly v tělocvičně naší ZŠ ukázky Juda.
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy