9. A

Mgr. Eva Sobotková ( učebna 402 )

9. A1. 2. 3.4.5.6.7.
pondělíNj/Rj Čj Ch Aj  
úterýTv Inf ČJ Vko Rgs/PrCh 
středaČJ Aj Př  
čtvrtekCh Tv Nj/Rj Hv Vkz 
pátekAj Nj/Rj Čj Př/Z Pč/Vv Pč/Vv  

Sdělení TU

Důležité termíny:
30.4. - Den Země
7.5. - ředitelské volno
28. - 29.5. - ŠVZ Mikulov a okolí
15.6. - dějepisněliterární exkurze Terezín, Kuks, Dobrošov
21.6. - Ochrana člověka za mimořádných situací (celoškolní projektový den)
25.6. - Hurá z lavic do přírody
26.6. - dopravní výchova (celoškolní projektový den)
27.6. - třídnické práce
28.6. - slavnostní vyřazení na radnici 
29.6. - vysvědčení

Vážení rodiče,
Klub přátel školy při Základní škole Palachova bude 22.6.2018 pořádat první a zcela jedinečnou akci pro žáky, jejich rodiny, ale i širokou veřejnost.
Tématem akce bude 100 let od založení Československa.
Máte chuť se zapojit do přípravy? Ozvěte se do 31.1. na email kpspalachovazr@gmail.com

Věříme, že společně se nám podaří uspořádat nezapomenutelnou akci, oživit naši školu a ukázat veřejnosti, že ZŠ Palachova je dobrá volba.

Těšíme se na Vás.
Tým třídních důvěrníků ZŠ Palachova

Český jazyk

zápis do Vkz:
Celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci

- vhodnější je nomocem předcházet, než je léčit
- vzniká tzv. konzumní životní styl
- zakoupení potravin, které nepotřebuji - plýtvá se jimi
- nadměrná konzumace často nezdravých potravin a drog (cigaret a alkoholu)
- nedbalost o živ.prostředí
- nedostatek pohybu
- hluk
- spěch
- neklid a přílišná zátěž

Regionální seminář - mimořádná změna rozvrhu

V úterý 10.dubna odpadá regionální seminář a jeho výuka bude mahrazena v rámci některého budoucího úterý jako dvouhodinový Rgs (termín bude včas sdělen).

DĚJEPIS

Poslední písemné opakování proběhne v červnu - téma: Československo po 2.světové válce.  Na otázky do písemky budou žáci průběžně upozorňováni.

MATEMATIKA

Během měsíce března - prověrka na dělení přirozených a desetinných čísel a na vzorečky- obvody, obsahy rovinných obrazců a povrchy a objemy těles- bez tabulek!

Hudební výchova

referáty 1. pololetíreferáty 1. pololetí

Chemie

do hodin chemie nosí žáci tabulky

konzultace chemie: pondělí 14:00 č.305

10.5.2018 - test - oxidačně-redukční děje, elektrochemie

 zkoušení - soli, chemický děj

ZEMĚPIS

Písemné práce + DÚ zadávány prostřednictví elektronické žákovské knížky.
Do hodin nosit nůžky+lepidlo, obdržené zápisy a materiály lepit.
Další informace k výuce na stránkách:
http://1zdar.edupage.org/klara%20krizova/

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Pomůcky na každou Vv: tužka č.2, pastelky, slabý černý fix, alespoň 1 plochý štětec (cca č.10) a pokrytí lavice.  Ostatní materiál (výkresy, barvy, apod.) bude nakoupen hromadně, a proto se vybírá 40,-Kč na žáka.

FYZIKA

Tělesná výchova

Cvičební úbor:
triko s krátkým rukávem, mikina, kraťasy, tepláky, tenisky a cvičky/sálovky
Je nutné mít obuv a oblečení dovnitř i ven (i do chladnějšího počasí!)
Z hygienických a bezpečnostních důvodů není možné cvičit v oblečení, které mají žáci na sobě ve škole - viz školní řád (část III, bod 7).

Dějepisně-literární exkurze Lidice - Praha, 25.října 2017

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy