Anglický jazyk od 1. třídy

 Anglický jazyk od 1. třídy

Jednou z podmínek uplatnění v praktickém životě je dobrá znalost cizích jazyků. Některé děti se s angličtinou seznamují již v mateřské škole a mnozí odborníci tyto aktivity doporučují. Proto chceme dát i v našem městě prvňáčkům možnost začít s výukou anglického jazyka již v tomto ranném období a navázat tak na jejich předchozí aktivitu. Ve 3.ročníku pak plynule přejdou k povinné výuce anglického jazyka. Počáteční výuka je vedena formou hry. Postupně se prostřednictvím minidialogů, rytmických říkadel, písniček rozvíjí řečové dovednosti a poslech s porozuměním. Teprve později, jakmile si děti vytvoří zvukový obraz řeči, začínají se čtením a psanou podobou jazyka. Naším cílem je, aby tato nenásilná forma výuky pomohla dětem otevřít bránu k nezbytnému celoživotnímu jazykovému vzdělávání.

Výuka bude probíhat podle školního vzdělávacího programu učiteli plně aprobovanými pro výuku anglického jazyka na 1. stupni základní školy.

  • Informace o zápise a výuce jazyka v první třídě získáte:
  • návštěvou školy Palachova 2189/35
  • účastí na Dni otevřených dveří
  • na webových stránkách školy www.1zdar.cz u vedení školy na telefon. číslech 566 690 412, 566 690 413

Dokumenty Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Žádost o odklad školní docházky naleznete v Ke stažení

Anglická konverzace

Žáci naší školy se učí anglický jazyk od první třídy.
V šestém ročníku v předmětu Anglická konverzace vytvořili video na téma
Our school - Naše škola :

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy