logotyp

ŠKOLA Žďár nad Sázavou

Informace k provozu školy od 30. listopadu

Informace k provozu školy od 30. listopaduOd 30. listopadu je povolena osobní přítomnost žáků ve škole - na 1. stupni začíná prezenční výuka i pro žáky 3., 4. a 5. ročníků, na 2. stupni pak pro žáky 9. ročníků. Ostatní ročníky 2. stupně budou mít rotační prezenční výuku (tzn. střídání celých tříd po týdnech v prezenční a distanční výuce). Vyučování bude probíhat podle platného rozvrhu hodin. Zakázané činnosti (tělesná cvičení a zpěv) budou nahrazeny jinými činnostmi.

Rozdělení tříd do rotujících skupin:

a) v týdnu od 30. 11. do 4. 12. se prezenční výuky ve škole budou osobně účastnit žáci 6. ročníků (třídy VI.A, VI. B, VI. C) a třídy VIII.A. Zároveň žáci 7. ročníků (třídy VII. A a VII.B) a VIII.B pokračují v distanční výuce.

b) v týdnu od 7.12. do 11. 12. se výuky ve škole se prezenční výuky ve škole se tak budou osobně účastnit žáci 7. ročníků (třídy VII. A a VII.B) a třídy a VIII.B. Žáci 6. ročníků (třídy VI.A, VI. B, VI. C) a třídy VIII.A se vzdělávají distančně. 
K omezení kontaktů mezi žáky při příchodu do školy budou časy příchodů žáků a jejich vstupu do objektu školy následující:
třída:                   čas:
VI.A                   7:25 hod.
VI.B (VII.A)        7:30 hod.
VI.C (VII.B)        7:35 hod.
VIII.A (VIII.B)    7:40 hod.
IX.A                   7:45 hod.
IX.B                   7:50 hod.

Při příp. čekání před hlavním vchodem do školní budovy je nutné dodržovat rozestupy vyznačené barevnými značkami. Žáci po vstupu do budovy školy (případně i mimo výše uvedené časy) použijí dezinfekci na ruce, bez zbytečného otálení se v šatně přezují, odloží vrchní oděv a přejdou do určených učeben. Vstup bude umožněn pouze žákům a zaměstnancům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

Rozpis učeben tříd 2. stupně:
třída:     učebna:
VI.A          302
VI.B          308
VI.C          224 (učebna Př)
VII.A         302
VII.B         307
VIII.A        402
VIII.B        402
IX.A          214
IX.B          408

Školní družina bude v provozu v časech 6:00 – 7:30 hodin a 12:10- 16:00 hodin. Z kapacitních důvodů a s ohledem na nezbytnost dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy/ročníku je možné zajistit službu školní družiny v jejích prostorách pouze pro přihlášené zájemce z 1., 2. a částečně 3. ročníku.

Přidělení tříd do jednotlivých oddělení školní družiny:
I.A + I.B – 1. oddělení ŠD 
I.B + I.C - 3. oddělení ŠD 
II.B – 2. oddělení ŠD
III.A + III.B (ranní i odpolední družina), III.C (pouze ranní družina) – 4. oddělení ŠD 
II.A – 5. oddělení ŠD

Pro ostatní přihlášené zájemce o ranní i odpolední školní družinu bude zajištěn ranní i odpolední dohled v jejich třídách: IV.A, IV.B, IV.C, V.A, V.B a V.C. Čas do začátku vyučování (6:00-7:30) tak budou moci žáci strávit ve své třídě. Po konci výuky (14:00-16:00) bude zajištěn dohled pro III.C  v uč. 712, žáky 4. ročníku v uč. 706 a žáky 5. ročníku v uč. 710. Vyzvedávání žáků ze školní družiny probíhá obvyklým způsobem (videotelefon u vchodu do ŠD, příp. u hlavního vchodu do školní budovy). 

Provoz školní jídelny zůstává nezměněn:
- ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti, ve školní jídelně se nebudou prolínat žáci z různých tříd
- žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky (s výjimkou doby konzumace stravy)
- ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat v menu boxech – výdej bude probíhat z místnosti přístupné z rampy ŠJ v časech 12:00 – 12:30 a 13:00 – 13:15 hodin.

Objednání stravy je možné nejlépe přes portál www.strava.cz, příp. přímo u vedoucí ŠJ: telefonní číslo 566 622 703, nebo na e-mailu jmokrisova@1zdar.cz.
Cena oběda pro žáky je 22, 24, 26,- Kč/vydaný oběd konzumovaný v ŠJ a 
30, 32, 34,- Kč/vydaný oběd v menu boxech.

Informace k provozu škol od 25. a 30. listopadu vydané MŠMT zde. I nadále jsou v platnosti hlavní opatření:

- prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají)
- žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (za ochranné prostředky dýchacích cest - nos, ústa - se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének)
- je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
- žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky (s výjimkou doby konzumace stravy)
pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny, popřípadě každých 30 min.
- v případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je školavždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření)
- v případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS
- nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit
- pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka

4. ročník projektu Svojí cestou

4. ročník projektu Svojí cestouLetošní 4. ročník projektu Svojí cestou, kterého se původně měli v Kině Vysočina účastnit i žáci 9. tříd naší školy, se ze zřejmých důvodů neuskuteční. Nicméně inspirativní životní příběhy méně či více známých osobností, které se projektu účastnili v předchozích ročnících, je možné zhlédnout on-line:

2019 - matematik a miliardář Karel Janeček, herečka a zpěvačka Erika Stárková, abstinující alkoholička Michaela Dufková - zde
2018 - hlavní motor novoměstského biatlonu Jiří Hamza, spoluzakladatelka nadačního fondu Lepší senior Klára Mlýnková, překladatel Václav Z. J. Pinkava, zakladatel projektu Konec plýtvání Martin Škoda, hudebník a ilustrátor Jonáš Ledecký - zde
2017 - herec Petr Vaněk, absolvent Harvardu a zakladatel Učitele naživo Jan Straka, zakladatel mužských kruhů Václav Němeček, charitativní extrémní sportovkyně Markéta Peggy Marvanová, režisér Jan Chramosta a mladý aktivista Jakub Čech - zde

5. ročník projektu Svojí cestou je plánován na 16. listopadu 2021.

Bližší informace o projektu Svojí cestou www.facebook.com/svojicestou

Pozvánka na workshop

Pozvánka na workshopPoradenské centrum pro pedagogy a rodiče Kolping pořádá v pondělí 23.11.2020 od 15:00 do 17:30 hodin on-line workshop Rodič učitelem ... let světem on a off-line výuky

Workshop bude zaměřen na organizaci a zvládání on-line výuky a řešení nejčastějších obtíží distančního vzdělávání.


Bližší informace zde.

Provoz školní jídelny od 18.11.2020

Provoz školní jídelny od 18.11.2020

V souvislosti s návratem žáků 1. a 2. ročníků základních škol k prezenční výuce bude od 18. listopadu 2020 upraven i režim ŠJ:
- ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti
- žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky (s výjimkou doby konzumace stravy)
- ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat v menu boxech – výdej bude probíhat z místnosti přístupné z rampy ŠJ v časech 12:00 – 12:30 a 13:00 – 13:15 hodin.

Objednání stravy je možné nejlépe přes portál www.strava.cz, příp. přímo u vedoucí ŠJ: telefonní číslo 566 622 703, nebo na e-mailu jmokrisova@1zdar.cz.
Cena oběda pro žáky je 22, 24, 26,- Kč/vydaný oběd konzumovaný v ŠJ a
30, 32, 34,- Kč/vydaný oběd v menu boxech. 

Stránky naší školy na Facebooku

Stránky naší školy na FacebookuJsme aktivní na sociálních sítích. Zhlédněte naše stránky na FB a buďte nám blíž. Můžete se dostat "do zákulisí" výuky, prohlédnout si práce žáků, možná se i pobavit... Uvítáme zpětnou vazbu.

Děkujem za přízeň. 

P.S.
Na stránky se dostanete kliknutím na odkaz v pravém sloupci webových stránek, popř. přímo vyhledáním na Facebooku: 

Základní škola Palachova 2189/35 Žďár nad Sázavou

Od 18. listopadu 2020 bude umožněn návrat žáků 1. a 2. ročníků

Od 18. listopadu 2020 bude umožněn návrat žáků 1. a 2. ročníků

Od 18. listopadu 2020 bude umožněn návrat žáků 1. a 2. ročníků základních škol k prezenční výuce. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (za ochranné prostředky dýchacích cest - nos, ústa - se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének). Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Školní družina bude v provozu – podmínkou je homogenita skupiny žáků jedné třídy. Podrobnější informace budou zveřejněny později.

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat v menu boxech.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky (s výjimkou doby konzumace stravy).

Bližší informace zde.

Halloween and YOU

Halloween and YOU

Konec října bývá ve výuce anglického jazyka obvykle spojen s tradičním svátkem anglicky mluvících zemí – Halloweenem. I když nám letos situace bohužel neumožnila uspořádat již tradiční halloweenské promítání filmů v maskách, způsob, jak si tento svátek připomenout, jsme stejně našli.

Žáci prvního i druhého stupně měli za úkol pořídit fotografii s tématikou Halloweenu. Jak můžete vidět v koláži, všichni soutěžící odvedli skvělou práci a nebyla nouze o originální masky a fotografie. Na druhém stupni porotu nejvíce zaujaly sestry Nela a Simona, které dokonce doprovodily fotografie i povedeným videem. Na prvním stupni se nejvíce líbila fotka Davida.

Všem, kteří se zúčastnili, děkujeme a nejlepší se mohou těšit na drobnou odměnu!

Žádost ošetřovné

Žádost ošetřovnéPodle informace Ministerstva práce a sociálních věcí (zde) není nutné vydávat potvrzení o uzavření školy. Interaktivní tiskopis Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení je pro žadatele je dostupný na ePortálu zde, tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění pak zde.

Pomoc s distanční výukou

Pomoc s distanční výukou

Poradenské centrum Kolping  nabízí pomoc rodičům a žákům v období distanční výuky:
- možnost tisku materiálu
- propojení rodičů/žáků a pedagogů
- pomoc se strukturováním výuky rodičům
- náměty k procvičování a opakování učiva a
- případné půjčení výpočetní techniky.

Kancelář:
Dolní 165/1, 2. patro, dveře č. 210 (budova České pojišťovny)
591 01, Žďár nad Sázavou 1
tel: +420 725 737 808 (stačí jen prozvonit)
e-mail: poradenske.centrum@kolping.cz
fb: @poradenske.centrum.kolping
web: www.poradenskecentrum.kolping.cz

Poradci:
Mgr. Renata Horká
e-mail: renata.horka@kolping.cz
tel.: +420 725 737 808

Mgr. et Mgr. Kateřina Součková
e-mail: katerina.souckova@kolping.cz
tel: +420 725 741 156

Distanční výuka

Distanční výukaRozhodnutím vlády je od středy 14. 10. 2020 zakázána přítomnost žáků ve školách. Od této doby se všichni žáci účastní distanční výuky, tedy vzdělávání na dálku prostřednictvím:

- školních webových stránek a aplikace EduPage (Elektronická žákovská knížka) (1. stupeň)

- aplikace EduPage (Elektronická žákovská knížka) a Microsoft Teams (2. stupeň)

Opatření platí pro všechny ročníky školy.


Provoz školní družiny bude v tomto období přerušen.

Distanční výuka všech tříd potrvá do pátku 23. 10. 2020. Po tomto období následuje týden s mimořádným volnem, státním svátkem a podzimními prázdninami. Návrat žáků do běžné prezenční výuky je prozatím plánován na pondělí 2. 11. 2020.

Soutěžte o ceny s projektem Kraje pro bezpečný internet!

Soutěžte o ceny s projektem Kraje pro bezpečný internet!

I letos se žáci a studenti základních a středních škol mohou zapojit do soutěže s projektem Kraje pro bezpečný internet a vyhrát hodnotné ceny! Pro žáky a studenty jsou připraveny aktualizované e-learningové lekce a krátké videospoty, kde se dozví nejdůležitější informace z oblasti bezpečného chování na internetu. Lekce jsou zaměřené na sociální sítě, kyberšikanu, kybergrooming nebo používání mobilních telefonů. V dnešní době, kdy se opět výuka pozvolna přesouvá do online světa, je důležité problematiku bezpečného chování na internetu nepodceňovat a věnovat ji pozornost. Na tyto vzdělávací materiály navazuje soutěžní znalostní kvíz. Po správném zodpovězení dvaceti otázek jsou soutěžící zařazeni do slosování o hodnotné ceny. Žáci a studenti si také mohou po absolvování soutěžního kvízu zasoutěžit i v Kvízu PLUS, který je určen pro opravdové znalce problematiky elektronické bezpečnosti a opět zde mohou získat hodnotné ceny od partnerů projektu společností Microsoft a GORDIC.

Každý měsíc organizátoři vylosují z úspěšných absolventů soutěžního kvízu dva výherce chytrých náramků.
Lekce a soutěžní kvíz jsou dostupné na webu www.KPBI.cz. Soutěžní kvíz poběží do konce února 2021. Poté bude následovat losování vítězů a prezenční krajská finále soutěžního kvízu PLUS.
Projekt Kraje pro bezpečný internet je realizován po záštitou Asociace krajů ČR. V rámci svých aktivit také úzce spolupracuje s Policií ČR. Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. V rámci projektu jsou kromě e-learningových kurzů pro žáky a studenty, připraveny lekce pro učitele, rodiče a veřejnost, sociální pracovníky a policisty a videospoty pro rodiče, seniory a pro mládež.


Bezpečně v kyberprostoru společně s MAP

Bezpečně v kyberprostoru společně s MAP

Bezpečnost na internetu patří mezi jedno z témat, na které se v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou zaměřil realizační tým a během prázdnin vytvořil metodický materiál Bezpečně v kyberprostoru společně s MAP - odkaz zde - a také leták zde, který je k dispozici pro žáky základních škol v území ORP Žďár nad Sázavou. Tento metodický materiál představuje stručný výtah informací z dostupných zdrojů s nabídkou odkazů na další podrobné informace či videa.


Portál Proškoly.cz

Portál Proškoly.cz

Naše škola aktivovala licenci na využití služeb portálu Proškoly.cz, který  poskytuje širokou nabídku on-line testů dostupných z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Využívat ho tak mohou vaše děti nejen ve škole, ale i doma. Portál Proškoly.cz umožňuje dětem kdykoliv procvičovat a ověřovat základní rozumové schopnosti - logiku, paměť, prostorovou představivost, vnímání, koncentraci apod. Oproti klasickým školním testům nebo tištěným cvičebnicím je výhodou jejich okamžité vyhodnocení formou certifikátu, který si mohou děti uložit, vytisknout či poslat e-mailem a pochlubit se tak s dosaženým výsledkem. Veškeré materiály jsou dostupné z každého počítače, tabletu nebo chytrého telefonu připojeného k internetu. Provozovatelem portálu Proškoly.cz je společnost DATABOX s.r.o.

Přístupové údaje dostanou žáci prostřednictvím třídních učitelů.

Jak postupovat v případě výskytu respiračních obtíží u žáků - aktualizace

Jak postupovat v případě výskytu respiračních obtíží u žáků - aktualizace

Odborné skupiny při Ministerstvu zdravotnictví zabývající se řešením epidemie covid-19 připravily úpravy metodického opatření pro nařizování karantény a algoritmů testování. Novinky dne 14.9.2020 projednala Rada vlády pro zdravotní rizika. Ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů vytvořilo ministerstvo metodiku, která říká, jak má dětský lékař a škola přistupovat k dítěti/ žákovi ve škole/ školském zařízení v případě výskytu respiračních obtíží. Jsou zde popsány i možné projevy respirační nákazy dětí ve škole. V případě, že má dítě chronické respirační onemocnění, jako je například astma, alergická rýma apod., rodič předloží škole čestné prohlášení, případně kopii zprávy z poradny. Takto lze předcházet zbytečným návštěvám v ordinacích lékařů jen kvůli vystavení potvrzení.

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče) - zde.

Z uvedeného materiálu  m.j. vyplývá:

 • v případě chronického respiračního onemocnění dítěte (astma, chronická rýma, alergické onemocnění) si škola vyžádá  od rodičů Čestné prohlášení, ke kterému rodič může, na základě svého rozhodnutí, přiložit kopii zprávy z odborné poradny, kam děti s tímto onemocněním docházejí.

 • kvalifikovanou informaci o začátku nemoci a ústupu symptomů (kašle) může podat jen rodič

 • lékař nepotvrzuje bezinfekčnost před návratem do školy, nepřítomnost dítěte ve škole omlouvá jen rodič

 • rodiče jsou povinni denně před odchodem dítěte do školy ověřit, zda dítě nemá známky akutního onemocnění.

 • dítě s projevy akutního respiračního, střevního či jiného infekčního onemocnění nemá  být zařazeno do kolektivu a nesmí se účastnit prezenční výuky – zodpovídají rodiče.

 • Pokud jsou při vstupním filtru u dítěte zjištěny projevy akutního infekčního onemocnění, pak dítě nevstupuje do budovy školy nebo je zajištěna jeho izolace od ostatních dětí a zaměstnanců školy v samostatné místnosti nebo prostoru k tomu vyhrazeném. Dítě je bezodkladně předáno zákonným zástupcům (pokud zákonný zástupce dítě do školy doprovází, provede se předání ihned).

 • pokud se akutní infekční onemocnění u dítěte projeví během pobytu ve škole (vzestup teploty, kašel, rýma, bolesti hlavy, nápadná únava, schvácenost, či jiná akutní změna zdravotního stavu) zajistí škola izolaci dítěte od ostatních zdravých dětí a zaměstnanců školy, a informuje neprodleně zákonného zástupce.

 • zákonný zástupce (nebo jím pověřená zletilá osoba) převezme dítě ve škole bez zbytečného odkladu

 

Od čtvrtka 10.9.2020 budou povinné roušky ve společných prostorách škol

Od čtvrtka 10.9.2020 budou povinné roušky ve společných prostorách školMinisterstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemiologickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol (např. chodby a toalety). Ve třídách není použití roušek povinné.
Doporučujeme, aby žáci měli alespoň 2 roušky.
Bližší informace:
Mimořádné opatření MZ ČR zde a tisková zpráva zde.

Platba za školní družinu

Platba za ŠD je možná pouze převodem na účet školy:
č. ú.: 133 650 111/0300
VS 0302
KS 0308
do poznámky uveďte jméno dítěte a třídu

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19

- Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
- Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků/studentů do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
- Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
- U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
- V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
- Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
- Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
       - příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
       - příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
       - příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy. V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě dítěte/nezletilého žáka.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

- Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Pokud u dítěte/žáka/studenta přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb).

Celé znění aktualizovaného manuálu MŠMT zde

Zapojení do projektu Nenech to být

Zapojení do projektu Nenech to být

Naše škola se zapojila do projektu Nenech to být. Jde o webovou stránku (www.nntb.cz) a mobilní aplikaci, skrze kterou mohou děti anonymně upozornit na šikanu a další druhy rizikového chování, se kterým se setkávají oni, jejich spolužáci či učitelé. Jde tedy o anonymní online schránku důvěry mezi našimi žáky, jejich rodiči a školou. Tato anonymní upozornění jsou zasílána do školy registrovaným osobám (metodik prevence, výchovný poradce).

Další informace o projektu Nenech to být na https://www.nntb.cz/.

Odkaz na stránku s možností anonymního podání 
https://www.nntb.cz/s/df040eb.

Kromě online schránky důvěry projektu Nenech to být je možné využít i elektrickou schránku důvěry na školních webových stránkách, příp. na 

https://www.schranka-duvery.cz/schranka/520f6194


a ve fyzické podobě i Schránku důvěry, která je umístěna v 1. (žlutém) patře školní budovy při vstupu na kruhový pavilon.

V případě potřeby lze také využít Linku bezpečí
 
- telefonní číslo 
116 111 (volání zdarma), více informací na http://www.linkabezpeci.cz.

 
Se svými problémy se děti mohou svěřit preventistovi sociálně patologických jevů (Mgr. Eva Sobotková, tel. č.: 566 690 422, č. dv. 403), příp. výchovnému poradci (Mgr. Ivona Králová, tel. č.: 566 690 413).


Příspěvková orgaizace města
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy