logotyp

ŠKOLA Žďár nad Sázavou

JAZYKOVÉ KURZY
CAMBRIDGE ENGLISH 2021/22

Vážení rodiče, na naší škole se budou opět otevírat kurzy Cambridge English pro děti 3. až 9. tříd, se zaměřením na aktivní využití jazyka.

Při hodinách se komunikuje výhradně v anglickém jazyce. Výuka je vedena hravou a zábavnou formou tak, aby studenty/děti zaujala, a aby si přirozeně osvojovali komunikativní dovednosti.

Kurzy mimo jiné připravují studenty na mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English, které je možno skládat v Havlíčkově Brodě nebo přímo ve Žďáře nad Sázavou.

Stále ještě zůstal nedostatečně obsazen kurz středně pokročilých MOVERS pro 7.-8. ročník a kurz pro pokročilé KET pro 9. ročník.  

V případě zájmu kontaktujte jakéhokoli vyučujícího Aj  či přímo zástupce Cambridge English viz.kontakt níže s poznámkou ZŠ Palachova v předmětu.

Cena kurzu je 1.900,-/24 výuk.lekcí + učebnice (cena dle kurzu) a odehrává se přímo v prostorách školy. Na této škole je výuka vedena proškoleným lektorem přímo z dané školy.Informace a přihlášky:

Bc. Pavlína Nováková
Evropské centrum jazykových zkoušek
tel. 724 444 624
havlickuvbrod@elec.eu
www.elec.eu

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětemZapojili jsme se do celonárodního projektu Celé Česko čte dětem. 4. - 10. 10. proběhne již 11. ročník akce Týden čtení dětem. Vzhledem k epidemické situaci a nařízením MŠMT bude program upraven.

Organizace zahájení školního roku 2021/2022

Organizace zahájení školního roku 2021/20221. září 2021
Slavnostní zahájení školního roku proběhne v kmenových třídách:
• 1. ročník: 8:20 – 8:45 hodin (po preventivním screeningovém testování).
• 2. – 9. ročník: 8:00 – 9:40 hodin
Preventivní screeningové testování prvňáčků proběhne v prostoru školní jídelny od 7:40 hodin do 8:00 hodin, žáci ostatních ročníků budou testováni od 8:00 hodin ve svých kmenových třídách.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření (dospělí - respirátor, žáci - rouška).

Organizační pokyny:
- Všichni žáci vstupují do školní budovy hlavní vchodem (otevřen bude od 7:40 hodin), žáci se nepřezouvají. 
- Přihlášení žáci 1. stupně po skončení vyučování odcházejí do školní družiny.
- První školní den se ve školní jídelně vaří pouze pro přihlášené žáky 2. - 5. ročníku.
- Vydávání obědů bude probíhat z důvodu hygienických opatření podle následujícího   harmonogramu:
        9:40 – 10:00     2. ročník
      10:00 – 10:20     3. ročník
      10:20 – 10:40     4. ročník
      10:40 – 11:00     5. ročník

2. září 2021
Výuka:
• 1. ročník: 8:00 – 9:40 hodin
• 2. - 9. ročník: vyučování podle pravidelného rozvrhu

Organizační pokyny:
- Od 2. září 2021 se ve školní jídelně vaří pro přihlášené žáky 1. – 9. ročníku, s časovým harmonogramem vydávání obědů budou žáci i rodiče seznámeni 1. září.

- Školní družina bude v provozu pro přihlášené žáky 1. stupně.

3. září 2021
Výuka:
• 1. ročník: 8:00 – 10:45 hodin
• 2. - 9. ročník: vyučování podle pravidelného rozvrhu

 

Informace k provozu školy od 1. 9. 2021

Informace k provozu školy od 1. 9. 2021

- Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
- Od žáků se před příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
- Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy.
- Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření (dospělí - respirátor, žáci - rouška)

Preventivní screeningové testování ve školách proběhne ve středu 1. 9., pondělí 6. 9. a čtvrtek 9. 9. 2021. Antigenní testování žáků prvních ročníků proběhne 1. 9. 2021 v prostoru školní jídelny, žáci ostatních ročníků budou testováni ve svých kmenových třídách.
Pokud žák není přítomen v době testování ve škole, provede se test bezprostředně po příchodu žáka do školy. 
Testování bude ve školách realizováno prostřednictvím rychlých antigenních testů pro samoodběr typu GENRUI.

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že:
1) plní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo
2) jsou po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) případně
3) mají negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Manuál na použití rychlého antigenního testu pro samoodběr typu GENRUI zde.

V případech, ve kterých žák neabsolvuje test z jakéhokoliv důvodu, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z povinného testování, bude se moci účastnit prezenční výuky pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (rouška).

Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 zde.

Stránky naší školy na Facebooku

Stránky naší školy na FacebookuJsme aktivní na sociálních sítích. Zhlédněte naše stránky na FB a buďte nám blíž. Můžete se dostat "do zákulisí" výuky, prohlédnout si práce žáků, možná se i pobavit... Uvítáme zpětnou vazbu.

Děkujem za přízeň. 

P.S.
Na stránky se dostanete kliknutím na odkaz v pravém sloupci webových stránek, popř. přímo vyhledáním na Facebooku: 

Základní škola Palachova 2189/35 Žďár nad Sázavou

Platba za školní družinu

Platba za ŠD je možná pouze převodem na účet školy:
č. ú.: 133 650 111/0300
VS 0302
KS 0308
do poznámky uveďte jméno dítěte a třídu

Zapojení do projektu Nenech to být

Zapojení do projektu Nenech to být

Naše škola se zapojila do projektu Nenech to být. Jde o webovou stránku (www.nntb.cz) a mobilní aplikaci, skrze kterou mohou děti anonymně upozornit na šikanu a další druhy rizikového chování, se kterým se setkávají oni, jejich spolužáci či učitelé. Jde tedy o anonymní online schránku důvěry mezi našimi žáky, jejich rodiči a školou. Tato anonymní upozornění jsou zasílána do školy registrovaným osobám (metodik prevence, výchovný poradce).

Další informace o projektu Nenech to být na https://www.nntb.cz/.

Odkaz na stránku s možností anonymního podání 
https://www.nntb.cz/s/df040eb.

Kromě online schránky důvěry projektu Nenech to být je možné využít i elektrickou schránku důvěry na školních webových stránkách, příp. na 

https://www.schranka-duvery.cz/schranka/520f6194


a ve fyzické podobě i Schránku důvěry, která je umístěna v 1. (žlutém) patře školní budovy při vstupu na kruhový pavilon.

V případě potřeby lze také využít Linku bezpečí
 
- telefonní číslo 
116 111 (volání zdarma), více informací na http://www.linkabezpeci.cz.

 
Se svými problémy se děti mohou svěřit preventistovi sociálně patologických jevů (Mgr. Eva Sobotková, tel. č.: 566 690 422, č. dv. 403), příp. výchovnému poradci (Mgr. Ivona Králová, tel. č.: 566 690 413).


Příspěvková orgaizace města
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy