logotyp

ŠKOLA Žďár nad Sázavou

A je tu úspěšné finále soutěže „Zebra se za tebe nerozhlédne“

Před měsícem jsme vás informovali o úspěchu čtveřice našich žáků ve výtvarné soutěži „Zebra se za tebe nerozhlédne“, jež probíhala pod záštitou Policie ČR a jejíž téma bylo „Jak se ne/bezpečně přechází přes silnici?“ V krajském kole obsadili žáci krásná první a druhá místa a jejich práce postoupily do ústředního kola v Liberci.
Zde naši školu velmi úspěšně reprezentovalo výtvarné dílo Adélky z 5.A, oceněné vynikajícím 5.místem v rámci republiky. Diplom a ceny opět přivezl koordinátor prevence kpt. Mgr. Martin Hron z Krajského ředitelství Policie ČR v Jihlavě, který Adélce osobně pogratuloval na půdě naší školy ve středu 1.prosince 2021 a my se samozřejmě se srdečným blahopřáním připojujeme.

Informace k plošnému screeningovému testování ve školách

Informace k plošnému screeningovému testování ve školách Plošné screeningové testování ve školách proběhne v pondělí 22. 11. a 29. 11. 2021.

Testovat se nemusí žáci, kteří doloží potvrzení, že:

1. byli očkováni proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; nebo

2. prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; nebo

3. absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvovali nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

V případech, ve kterých se žák testování z jakéhokoliv důvodu nepodrobí, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z povinného testování, bude se moci účastnit prezenční výuky pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (rouška).

Více informací ke screeningovému testování naleznete ZDE a ZDE.

Beseda o USA

Beseda o USAVe středu 10. listopadu jsme na naší škole opět přivítali pana Karla Kocůrka, známého cestovatele a hudebníka. Pro žáky druhého stupně si tentokrát připravil cestopisnou besedu o Spojených státech amerických, které patří k jeho nejoblíbenějším destinacím. Pozoruhodný výběr fotografií a videí přírody, kultury i života lidí doplněný poutavým komentářem pana Kocůrka bezesporu ozvláštnil běžný školní den. Hodinové přednášky se zúčastnili žáci samostatně po ročnících, což cestovateli dovolilo využívat různých úrovní angličtiny. I nejmladší šesťáci totiž přednášku vyslechli celou v jazyce anglickém. Pan Kocůrek zakončil prezentaci besedou, která proběhla už česky. Žáci se mohli ptát na různé zvídavé otázky, na které vstřícně odpovídal.

Žáci 6.B se bohužel kvůli karanténě účastnit nemohli, ale vzhledem k tomu, že je pan Kocůrek na naší škole vítaným hostem, jistě jim tato příležitost ve vyšším ročníku neujde.

Doufáme, že se všem zúčastněným beseda líbila a odnesli si z ní nejen poznatky, ale také touhu cestovat, poznávat jiné kultury a učit se cizím jazykům.

INFORMATORIUM 3-8

INFORMATORIUM 3-8 je oblíbený časopis pro výchovu a vzdělávání dětí od 3 do 8 let v mateřských a školních družinách. Najdeme v něm rozhovory s osobnostmi české pedagogiky, psychologie a dalších oblastí souvisejících s výchovou a vzděláváním, nápady na cvičení s dětmi, zajímavé hry a pracovní listy, zajímavosti, které „hýbou“ světem předškoláků a malých školáků. Pedagogové zde najdou články týkající se zdraví dětí i dospělých a též náměty pro tvořivou práci. Nechybí inspirace z mateřských škol. Časopis umožňuje nahlédnout do všeho, co zajímá mateřské školy a školní družiny.

Naše vychovatelky jej nejen již dlouhá léta odebírají a čerpají z něj informace, ale hlavně do něj aktivně přispívají a dělí se o své bohaté zkušenosti s ostatními. Výtvory našich šikovných dětí ze školní družiny tak můžeme často vidět i na hlavní stránce a autorské texty paní vedoucí školní družiny si lze přečíst v důležitých rubrikách .

Další snímky z časopisu jsou ke zhlédnutí na školních facebookových stránkách.

Chceme být HRDÁ ŠKOLA aneb Den bláznivých účesů v rámci projektu Schools United

Velmi rádi jsme se v letošním školním roce opět zapojili do populárního projektu SCHOOLS UNITED- Hrdá škola. Jeho cílem je oživit všední, mnohdy až stereotypní život ve školách. Úkolem účastníků projektu je realizovat vždy v jeden konkrétní den zábavné a kreativní aktivity pro žáky a pedagogy a umožnit všem zažít během často náročného procesu vzdělávání vtipné uvolnění. Důležitou přidanou hodnotou tohoto projektu je prohloubení pozitivních vzájemných vztahů mezi žáky samotnými a mezi žáky a učiteli a rovněž sdílení zkušeností a napadů mezi školami.

Gratulace vítězům soutěže „Zebra se za tebe nerozhlédne“

Dopoledne 3.listopadu 2021 přineslo pro čtyři žáky naší školy příjemné překvapení a radost, ale také gratulaci k postupu do ústředního kola výtvarné soutěže „Zebra se za tebe nerozhlédne." Téma výtvarně literární soutěže probíhající v říjnu 2021 pod záštitou Policie ČR znělo: „Jak se ne/bezpečně přechází přes silnici?" a žáci projevili nápaditost barevnými obrázky i návrhem komiksu. Výtvarné tvoření je současně podnítilo k přemýšlení nad rizikovými situacemi, které mohou vlivem nepozorného a lhostejného chování chodců a dalších účastníků silničního provozu nastat. Sami žáci si tak uvědomili, jak nebezpečný může být i častý fenomén současnosti – poslech hudby z chytrých telefonů, při kterém chodec přestává vnímat okolí a snadno může přehlédnout a přeslechnout například projíždějící auto.

Z prvního stupně v krajském kole soutěže uspěly Bára a Adélka z 5.A, které se umístily na 1. a 2.místě. Ocenění jim přivezl a ve škole osobně předal koordinátor prevence kpt. Mgr. Martin Hron z Krajského ředitelství Policie ČR v Jihlavě.
Za druhý stupeň školu úspěšně reprezentovali chlapci 7.ročníku, když Adam ze 7.C ve své kategorii zvítězil a Jakub ze 7.A výborným druhým místem zabodoval komiksem.
Děvčatům z 5.třídy i chlapcům sedmákům srdečně gratulujeme a přejeme, aby jejich díla zaujala i v ústředním kole soutěže.

Vyhlášení ředitelského volna - 18. 11. 2021

Vyhlášení ředitelského volna - 18. 11. 2021

Dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 2 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění, je vyhlášen z organizačních důvodů (přerušení dodávky elektrické energie) na čtvrtek 18. 11. 2021 volný den pro žáky Základní školy Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace.

Česko- slovenský projekt ZÁLOŽKA DO KNIH SPOJUJE

Česko- slovenský projekt ZÁLOŽKA DO KNIH SPOJUJE

Zapojili jsme se do 12. ročníku úspěšného mezinárodního projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY. Je zaměřen na podporu čtenářství žáků základních škol a nižších stupňů osmiletých gymnázií a na vzájemnou spolupráci mezi školami prostřednictvím výměny záložek do knih. Projekt realizuje Knihovna Jiřího Mahena v Brně společně se Slovenskou pedagogická knižnicou v Bratislavě.

Slovenským partnerem naší školy se stala 3. Základní škola ve Zvolenu.

https://www.kjm.cz/zalozka-spojuje

JAZYKOVÉ KURZY
CAMBRIDGE ENGLISH 2021/22

Vážení rodiče, na naší škole se budou opět otevírat kurzy Cambridge English pro děti 3. až 9. tříd, se zaměřením na aktivní využití jazyka.

Při hodinách se komunikuje výhradně v anglickém jazyce. Výuka je vedena hravou a zábavnou formou tak, aby studenty/děti zaujala, a aby si přirozeně osvojovali komunikativní dovednosti.

Kurzy mimo jiné připravují studenty na mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English, které je možno skládat v Havlíčkově Brodě nebo přímo ve Žďáře nad Sázavou.

Stále ještě zůstal nedostatečně obsazen kurz středně pokročilých MOVERS pro 7.-8. ročník a kurz pro pokročilé KET pro 9. ročník.  

V případě zájmu kontaktujte jakéhokoli vyučujícího Aj  či přímo zástupce Cambridge English viz.kontakt níže s poznámkou ZŠ Palachova v předmětu.

Cena kurzu je 1.900,-/24 výuk.lekcí + učebnice (cena dle kurzu) a odehrává se přímo v prostorách školy. Na této škole je výuka vedena proškoleným lektorem přímo z dané školy.Informace a přihlášky:

Bc. Pavlína Nováková
Evropské centrum jazykových zkoušek
tel. 724 444 624
havlickuvbrod@elec.eu
www.elec.eu

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětemZapojili jsme se do celonárodního projektu Celé Česko čte dětem. 4. - 10. 10. proběhne již 11. ročník akce Týden čtení dětem. Vzhledem k epidemické situaci a nařízením MŠMT bude program upraven.

Organizace zahájení školního roku 2021/2022

Organizace zahájení školního roku 2021/20221. září 2021
Slavnostní zahájení školního roku proběhne v kmenových třídách:
• 1. ročník: 8:20 – 8:45 hodin (po preventivním screeningovém testování).
• 2. – 9. ročník: 8:00 – 9:40 hodin
Preventivní screeningové testování prvňáčků proběhne v prostoru školní jídelny od 7:40 hodin do 8:00 hodin, žáci ostatních ročníků budou testováni od 8:00 hodin ve svých kmenových třídách.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření (dospělí - respirátor, žáci - rouška).

Organizační pokyny:
- Všichni žáci vstupují do školní budovy hlavní vchodem (otevřen bude od 7:40 hodin), žáci se nepřezouvají. 
- Přihlášení žáci 1. stupně po skončení vyučování odcházejí do školní družiny.
- První školní den se ve školní jídelně vaří pouze pro přihlášené žáky 2. - 5. ročníku.
- Vydávání obědů bude probíhat z důvodu hygienických opatření podle následujícího   harmonogramu:
        9:40 – 10:00     2. ročník
      10:00 – 10:20     3. ročník
      10:20 – 10:40     4. ročník
      10:40 – 11:00     5. ročník

2. září 2021
Výuka:
• 1. ročník: 8:00 – 9:40 hodin
• 2. - 9. ročník: vyučování podle pravidelného rozvrhu

Organizační pokyny:
- Od 2. září 2021 se ve školní jídelně vaří pro přihlášené žáky 1. – 9. ročníku, s časovým harmonogramem vydávání obědů budou žáci i rodiče seznámeni 1. září.

- Školní družina bude v provozu pro přihlášené žáky 1. stupně.

3. září 2021
Výuka:
• 1. ročník: 8:00 – 10:45 hodin
• 2. - 9. ročník: vyučování podle pravidelného rozvrhu

 

Stránky naší školy na Facebooku

Stránky naší školy na FacebookuJsme aktivní na sociálních sítích. Zhlédněte naše stránky na FB a buďte nám blíž. Můžete se dostat "do zákulisí" výuky, prohlédnout si práce žáků, možná se i pobavit... Uvítáme zpětnou vazbu.

Děkujem za přízeň. 

P.S.
Na stránky se dostanete kliknutím na odkaz v pravém sloupci webových stránek, popř. přímo vyhledáním na Facebooku: 

Základní škola Palachova 2189/35 Žďár nad Sázavou

Platba za školní družinu

Platba za ŠD je možná pouze převodem na účet školy:
č. ú.: 133 650 111/0300
VS 0302
KS 0308
do poznámky uveďte jméno dítěte a třídu

Zapojení do projektu Nenech to být

Zapojení do projektu Nenech to být

Naše škola se zapojila do projektu Nenech to být. Jde o webovou stránku (www.nntb.cz) a mobilní aplikaci, skrze kterou mohou děti anonymně upozornit na šikanu a další druhy rizikového chování, se kterým se setkávají oni, jejich spolužáci či učitelé. Jde tedy o anonymní online schránku důvěry mezi našimi žáky, jejich rodiči a školou. Tato anonymní upozornění jsou zasílána do školy registrovaným osobám (metodik prevence, výchovný poradce).

Další informace o projektu Nenech to být na https://www.nntb.cz/.

Odkaz na stránku s možností anonymního podání 
https://www.nntb.cz/s/df040eb.

Kromě online schránky důvěry projektu Nenech to být je možné využít i elektrickou schránku důvěry na školních webových stránkách, příp. na 

https://www.schranka-duvery.cz/schranka/520f6194


a ve fyzické podobě i Schránku důvěry, která je umístěna v 1. (žlutém) patře školní budovy při vstupu na kruhový pavilon.

V případě potřeby lze také využít Linku bezpečí
 
- telefonní číslo 
116 111 (volání zdarma), více informací na http://www.linkabezpeci.cz.

 
Se svými problémy se děti mohou svěřit preventistovi sociálně patologických jevů (Mgr. Eva Sobotková, tel. č.: 566 690 422, č. dv. 403), příp. výchovnému poradci (Mgr. Ivona Králová, tel. č.: 566 690 413).


Příspěvková orgaizace města
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217

Created by © 2019 -2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy