logotyp

ŠKOLA Žďár nad Sázavou

ZMĚNY V PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA

ZMĚNY V PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA

Usnesením vlády ze dne 26. února 2021 se od pondělí 1. března zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole a na zájmovém vzdělávání ve školní družině. Uzavírají se tak třídy 1. a 2. ročníku - žáci přecházejí na distanční výuku. Kompletní text krizového opatření vlády, týkajícího se škol a školských zařízení, naleznete zde.

Školní jídelna bude v provozu - žáci účastnící se distančního vzdělávání mají možnost odebírat dotovaný oběd v jednorázových menu boxech. Obědy do menu boxu je nutné nahlásit nejpozději do 7:00 hodin ráno téhož dne. Výdej stravy v menu boxech – výdej bude probíhat z místnosti přístupné z rampy ŠJ v časech 11:30 – 12:30 hodin. Cena oběda pro žáky v menu boxu je 30, 32, 34,- Kč.
Objednání stravy je možné nejlépe přes portál www.strava.cz, příp. přímo u vedoucí ŠJ: telefonní číslo 566 622 703, nebo na e-mailu jmokrisova@1zdar.cz. 

Okresní kolo konverzační soutěže v angličtině

Okresní kolo konverzační soutěže v angličtině

Dne 24.2. 2021 se uskutečnilo okresní kolo konverzační soutěže z anglického jazyka – tentokrát online. Naše zástupkyně nás reprezentovaly vzorně, a tak se můžeme těšit u jejich umístění. Nicol ze 7.B skončila na 5. místě a Markéta z 8.A obsadila fantastické 2. místo (a to soutěžila jako osmačka s deváťáky!) Oběma dívkám srdečně gratulujeme, přejeme hodně elánu do dalšího studia angličtiny a děkujeme za tak skvělou reprezentaci školy.

INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (dostupné zde), dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:
- respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95)
- zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének
- ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole)
- na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének (např. šité roušky).

Valentine and YOU

Valentine and YOU

U nás v Česku je den svatého Valentýna coby mezinárodní svátek lásky na žebříčku oblíbenosti až za rozkvetlým Prvním májem. To ale neznamená, že bychom ho neslavili nebo si ho alespoň nepřipomněli. A jelikož je to svátek populární zejména v anglicky mluvících zemích, žáci naší školy se se symboly a událostmi jeho vzniku seznámili v hodinách anglické konverzace a někteří se také zúčastnili soutěže St. Valentine and YOU.

Úkolem soutěžících bylo pořídit tematickou fotografii a tu následně doplnit nápaditým anglickým komentářem. Dorazilo 10 příspěvků, ze kterých bylo patrné, že i sv. Valentýn, tedy kněz, který za vlády Claudia tajně oddával milenecké páry, za což byl popraven, nalezne i v naší škole své příznivce. Nelehkým údělem poroty bylo vybrat ty dva nejpovedenější, nejpromyšlenější, zkrátka vítězné příspěvky. ... Chvilka napětí...a je to tady... Za první stupeň vyhrál Vojta z 5.C a z druhého stupně nejvyšší příčky dosáhl Michal z 6.B. Ti se také mohou těšit na drobné ocenění.

Soutěžící jistě potěší, pokud si jejich fotografie prohlédnete v koláži zde.

Vítězům gratulujeme a všem děkujeme za účast! Doufáme, že s námi budete soutěžit i příště.

your English teachers

Pozvánka na webinář: Vychytávky Microsoft Teams

Pozvánka na webinář: Vychytávky Microsoft Teams

"Ve zdravém těle zdravý duch."

Vzhledem k aktuální epidemické situaci se předmět výchova ke zdraví jeví jako velmi významný aspekt vzdělávání. S dětmi se věnujeme správné hygieně, vysvětlujeme si důležitosti tělesného pohybu a udržování dobré kondice praktickou formou, kdy žáci plní zadávané úkoly ve venkovním prostředí, motivujeme je k pozitivním aktivitám, které je mohou vést k psychické pohodě. Nutno říci, že úkoly jsou vždy dobrovolné. Ovšem málokdy se stane, že by je někdo nesplnil.

Tématem, které děti velmi zajímá a přistupují k němu s nadšením, je racionální strava. A nejednou se zapojí i rodiče. Doma společně sestavují jídelníčky dle zásad zdravé výživy, přemýšlí nad tím, co jí, fotí svoje pokrmy a sdílí je se spolužáky. Zkoušejí si zdravé jídlo sami připravit. V on-line hodinách potom o jídle a pití diskutujeme a řešíme je z výživového hlediska. Děti si vyměňují zkušenosti a často  i ověřené recepty. 

Prostě nás to baví. 

 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Ve středu 10. 2. 2021 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Mile nás překvapilo, že se na druhém stupni našlo 19 odvážlivců, které neodradilo ani online prostředí MS Teams, a za jejich kuráž jim tudíž patří velké poděkování.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích: 6. + 7. ročník a 8. + 9. ročník. Nejprve se každý žák představil, poté si vylosoval jedno ze šesti témat a nakonec popsal obrázek. Přes občasnou nervozitu si všichni vedli velmi statečně a se všemi úkoly se skvěle vypořádali.

Vítězem každé kategorie však může být jenom jeden žák, který zároveň postupuje do okresního kola. Těmi se staly Nicol (7. B) za kategorii 6. a 7. třída a Markéta (8. A) v kategorii 8. a 9. třída. Druhá místa obsadili Natalia (7. B) a Arnošt (9. A), třetí místa pak Filip (7. B) spolu s Adrianou (7. A) a Nikola (9. A).

Všem upřímně gratulujeme a vítězům přejeme hodně štěstí v okresním kole!

Your English teachers

 

Podpora přípravy žáků na tzv. jednotnou přijímací zkoušku

Podpora přípravy žáků na tzv. jednotnou přijímací zkoušku

Žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých letech.

Elektronická verze těchto testů je k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů.

Od 1. února 2021 jsou v aplikaci InspIS SETmobile k dispozici testy z českého jazyka a matematiky, které byly použity při tzv. jednotné přijímací zkoušce v letech 2020, 2019, 2018 a 2017, plus ukázkové verze testů pro rok 2021.

Bližší informace zde

Konverzační soutěž v angličtině

Konverzační soutěž v angličtině

Dobrý den všem,

i v letošním roce bychom rádi uspořádali konverzační soutěž v anglickém jazyce. Situace je sice komplikovanější, ale jsme přesvědčeni, že i distančně je možné soutěžit!

Školní kolo soutěže bude probíhat 10.2. odpoledne, a to ve dvou kategoriích: 6.+7. ročník a 8.+9. ročník. Vše bude upřesněno podle počtu účastníků.

Soutěžící povypráví o sobě, vylosují si téma ke konverzaci a popíší obrázek. Samozřejmě, že soutěžíme o ceny, vítěz pak postoupí do okresního kola.

Pokud tedy máš rád angličtinu, chce to jen odvahu a chuť si něco nového vyzkoušet. Máš-li zájem, neváhej, a přihlas se na následující odkaz: https://forms.gle/TvkTxgrXzCYyLJkP9

Těšíme se na všechny

Your English Teachers

Výpis z vysvědčení

Výpis z vysvědčení dostanou žáci 1. a 2. ročníků ve čtvrtek 28. 1. 2021 ve škole. 

Žákům 3. – 9. ročníků a jejich zákonným zástupcům škola sdělí obsah vysvědčení formou zpřístupnění známek v Elektronické žákovské knížce. Dle opatření obecné povahy vydaného MŠMT č. j. MSMT-46545/2020-1 dne 5. 1. 2021 (zde): předávání (výpisu z) vysvědčení pak je možné i po řádném termínu konce pololetí, který byl pro tento rok stanoven na čtvrtek 28. leden 2021, nejpozději se tak ale musí stát třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků ve školách".

29. 1. 2021 jsou jednodenní pololetní prázdniny, na které navazují v termínu
1. 2. – 5. 2. 2021 jarní prázdniny.


Možnost konzultací s pracovnicemi Poradenského centra Kolping

Možnost konzultací s pracovnicemi Poradenského centra Kolping

Poradenské centrum Kolping nabízí pomoc rodičům a žákům v podobě on-line konzultací (MS Teams, Skype, FB, WhatsApp, telefonicky…), v pondělí – pátek mezi 8:30 – 16:00 hod. Konzultace jsou zdarma, nepotřebujete žádná doporučení, na čase a termínu je třeba se předem domluvit.

Kancelář:
Dolní 165/1, 2. patro, dveře č. 210 (budova České pojišťovny)
591 01, Žďár nad Sázavou 1
tel: +420 725 737 808 (stačí jen prozvonit)
e-mail: poradenske.centrum@kolping.cz
fb: @poradenske.centrum.kolping
web: www.poradenskecentrum.kolping.cz

Poradci:
Mgr. Renata Horká
e-mail: renata.horka@kolping.cz
tel.: +420 725 737 808

Mgr. et Mgr. Kateřina Součková
e-mail: katerina.souckova@kolping.cz
tel: +420 725 741 156

Vánoční únikovka – vyhodnocení

Vánoční únikovka – vyhodnocení

I když čas Vánoc je pár týdnů za námi a nový rok již stihl učinit první krůčky, připomeňme si ještě anglickou vánoční únikovku. Cílem hry bylo pomoci Santovi a jeho sobům uniknout ze zamčeného atria naší školy. Řešitelé museli získat 6 tajných kódů a s jejich pomocí potom odemknout zámky a složit heslo. Kdo chtěl být zařazen do silvestrovského slosování, poslal toto heslo na určený e-mail.

A jak to celé dopadlo? Celkem 24 našich šikovných angličtinářů vypustilo vánoční družinu zpět do nebes, aby mohla pokračovat ve své cestě za oceán. Poté se konalo již samotné losování a na povánoční dáreček se mohou těšit: Julinka (3.B), Lukášek (4.A) a Zdeněk (8.A).

Všem děkujeme za aktivitu a doufáme, že se vám hra líbila. Těšíme se, že s námi budete příště opět soutěžit.

Happy New Year,

Your English teachers

Informace k provozu školy od 27. prosince

Informace k provozu školy od 27. prosinceVláda na svém jednání 23. prosince 2020 rozhodla o zpřísnění opatření souvisejících s přechodem na stupeň 5 systému hodnocení PES. S tím souvisí také fungování škol a školských zařízení, které rovněž přechází do stupně 5. Bližší informace zde a zde.

Od 4. do 10. ledna 2021 se budou žáci 1. a 2 ročníku vzdělávat prezenčním způsobem, ostatní ročníky 1. stupně (3. – 5. ročníky) a všechny ročníky 2. stupně (6. – 9. ročník) pak distančně.

Školní družina bude pro žáky 1. a 2. ročníků v provozu v časech 6:00 – 7:30 hodin a 12:10- 16:00 hodin. S ohledem na nezbytnost dodržení  podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy bude přidělení tříd do jednotlivých oddělení školní družiny následující:

             I.A – 1. oddělení ŠD (č. dv. 951)
             I.B – 2. oddělení ŠD (č. dv. 952)
             I.C – 3. oddělení ŠD (č. dv. 953)
             II.A – 4. oddělení ŠD (č. dv. 716)
             II.B – 5. oddělení ŠD (č. dv. 720

Školní jídelna bude v provozu. Automaticky budou na obědy přihlášeni žáci v prezenční výuce. Žáci účastnící se distančního vzdělávání mají možnost odebírat dotovaný oběd v jednorázových menu boxech. Obědy do menu boxu je nutné nahlásit nejpozději do 7:00 hodin ráno téhož dne.

Výdej stravy v menu boxech – výdej bude probíhat z místnosti přístupné z rampy ŠJ v časech 11:30 – 13:15 hodin.

Cena oběda pro žáky je 22, 24, 26,- Kč/vydaný oběd konzumovaný v ŠJ a 30, 32, 34,- Kč/vydaný oběd v menu boxech.

Objednání stravy je možné nejlépe přes portál www.strava.cz, příp. přímo u vedoucí ŠJ: telefonní číslo 566 622 703, nebo na e-mailu jmokrisova@1zdar.cz.

Vážení rodiče, milé děti a všichni přátelé naší školy, přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků, rodinnou pohodu a ať se Vám v tomto kouzelném čase splní Vaše přání, i ta tajná...
A v novém roce 2021 mějte HODNĚ ZDRAVÍ, optimismu, energie a úspěchů, v osobním i pracovním životě.
Zaměstnanci ZŠ Palachova

Vrácení uhrazené školného ŠD

Vrácení uhrazené školného ŠD

Z důvodu uzavření školy v říjnu a listopadu t. r. bude bezhotovostním převodem vráceno již uhrazené školné za školní družinu:

- pro žáky z 1. a 2. ročníku 90,- Kč

- pro žáky z 3., 4. a 5. ročníku 135,- Kč

Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení ze dne 14. prosince 2020 č. 1335

Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení ze dne 14. prosince 2020 č. 1335V návaznosti na vydané Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení ze dne 14. prosince 2020 č. 1335 s účinností od 21. do 23. 12. 2020 se zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků základních na základním vzdělávání – celý dokument zdePodle vyjádření ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Roberta Plagy (zde) budou pro ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ vyhlášeny 21. a 22. prosinec 2020 jako dny boje proti covidu. O tyto dva dny se tedy prodlouží volno, které souvisí s vánočními svátky. Rodiče budou po tyto dva dny moci čerpat ošetřovné.
Informace na stránkách MŠMT zde.

Vánoční únikovka

Vánoční únikovkaPojďte se zapojit do anglické soutěže!!!

Tým vyučujících angličtiny připravil pro všechny, kteří mají rádi angličtinu a Vánoce, zábavnou „únikovku“. Neváhejte tedy, klikněte na přiložený odkaz, a pomozte vysvobodit Santu Clause z našeho školního atria, kde se svými soby při cestě do Ameriky uvízl. Bohužel sobi se k nebi bez pořádného rozeběhu prostě nevznesou. Vy jste ale šikovní angličtináři se srdcem na pravém místě, a tak to celé určitě zachráníte.

Poté, co splníš všechny nalezené úkoly, získáš tajné kódy a odemkneš Santovi, sestav z kódů správné heslo, které zařadí i tebe do slosování o pěkné vánoční ceny.

Získané heslo zašli na adresu englishzspalachova@seznam.cz
 a počkej na losování správných odpovědí, které proběhne 31.12. 2020. Po návratu z vánočních prázdnin budou vítězové oceněni.

VSTUP DO ÚNIKOVKY ZDE

MERRY CHRISTMAS, EVERYONE!

Your English teachers <3

Cestovní deník pro Generel dopravy města Žďár nad Sázavou

Cestovní deník pro Generel dopravy města Žďár nad Sázavou

 „Ve Žďáře v současnosti vzniká zásadní strategický dokument Generel dopravy. Jeho součástí je i zjištění dopravních návyků obyvatel. Proto se na Vás obracíme s prosbou o vyplnění dotazníku. Například jen přes Náměstí Republiky projelo za poslední 3 měsíce celkem 2 083 756 aut a takové množství dopravy nejde řešit bez relevantních podkladů od samotných řidičů chodců i cyklistů. Vedení města dopravu důkladně analyzuje, aby ji mohlo následně zodpovědně řešit. Dotazníky jsou anonymní a výsledky budou využity výhradně pro analýzu dopravy.“ Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta města

Pomoci se zmapováním dopravní situace ve městě mohou i žáci 2. stupně školy. A to nejlépe společně se svými rodiči. Stačí vyplnit Cestovní deník pro Generel dopravy města Žďár nad Sázavou - zde
Další informace spojené s tímto důležitým projektem jsou na webových stránkách města – zde, případně na telefonním čísle +420 724 721 551 (v pracovních dnech od 8 do 16 hodin).

Zrušení ředitelského volna 21. a 22. 12. 2020

Zrušení ředitelského volna 21. a 22. 12. 2020Volné dny v souladu s §24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 2 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění, v termínu 21. a 22. prosince 2020 nebudou pro žáky Základní školy Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace vyhlášeny z důvodu změněné situace v souvislosti s Covid-19.


Po projednání se zřizovatelem budou zákonní zástupci žáků o zrušení vyhlášených volných dnů informováni prostřednictvím třídních učitelů a na webových stránkách školy.

4. ročník projektu Svojí cestou

4. ročník projektu Svojí cestouLetošní 4. ročník projektu Svojí cestou, kterého se původně měli v Kině Vysočina účastnit i žáci 9. tříd naší školy, se ze zřejmých důvodů neuskuteční. Nicméně inspirativní životní příběhy méně či více známých osobností, které se projektu účastnili v předchozích ročnících, je možné zhlédnout on-line:

2019 - matematik a miliardář Karel Janeček, herečka a zpěvačka Erika Stárková, abstinující alkoholička Michaela Dufková - zde
2018 - hlavní motor novoměstského biatlonu Jiří Hamza, spoluzakladatelka nadačního fondu Lepší senior Klára Mlýnková, překladatel Václav Z. J. Pinkava, zakladatel projektu Konec plýtvání Martin Škoda, hudebník a ilustrátor Jonáš Ledecký - zde
2017 - herec Petr Vaněk, absolvent Harvardu a zakladatel Učitele naživo Jan Straka, zakladatel mužských kruhů Václav Němeček, charitativní extrémní sportovkyně Markéta Peggy Marvanová, režisér Jan Chramosta a mladý aktivista Jakub Čech - zde

5. ročník projektu Svojí cestou je plánován na 16. listopadu 2021.

Bližší informace o projektu Svojí cestou www.facebook.com/svojicestou

Provoz školní jídelny od 18.11.2020

Provoz školní jídelny od 18.11.2020

V souvislosti s návratem žáků 1. a 2. ročníků základních škol k prezenční výuce bude od 18. listopadu 2020 upraven i režim ŠJ:
- ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti
- žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky (s výjimkou doby konzumace stravy)
- ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat v menu boxech – výdej bude probíhat z místnosti přístupné z rampy ŠJ v časech 12:00 – 12:30 a 13:00 – 13:15 hodin.

Objednání stravy je možné nejlépe přes portál www.strava.cz, příp. přímo u vedoucí ŠJ: telefonní číslo 566 622 703, nebo na e-mailu jmokrisova@1zdar.cz.
Cena oběda pro žáky je 22, 24, 26,- Kč/vydaný oběd konzumovaný v ŠJ a
30, 32, 34,- Kč/vydaný oběd v menu boxech. 

Stránky naší školy na Facebooku

Stránky naší školy na FacebookuJsme aktivní na sociálních sítích. Zhlédněte naše stránky na FB a buďte nám blíž. Můžete se dostat "do zákulisí" výuky, prohlédnout si práce žáků, možná se i pobavit... Uvítáme zpětnou vazbu.

Děkujem za přízeň. 

P.S.
Na stránky se dostanete kliknutím na odkaz v pravém sloupci webových stránek, popř. přímo vyhledáním na Facebooku: 

Základní škola Palachova 2189/35 Žďár nad Sázavou

Od 18. listopadu 2020 bude umožněn návrat žáků 1. a 2. ročníků

Od 18. listopadu 2020 bude umožněn návrat žáků 1. a 2. ročníků

Od 18. listopadu 2020 bude umožněn návrat žáků 1. a 2. ročníků základních škol k prezenční výuce. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (za ochranné prostředky dýchacích cest - nos, ústa - se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének). Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Školní družina bude v provozu – podmínkou je homogenita skupiny žáků jedné třídy. Podrobnější informace budou zveřejněny později.

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat v menu boxech.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky (s výjimkou doby konzumace stravy).

Bližší informace zde.

Halloween and YOU

Halloween and YOU

Konec října bývá ve výuce anglického jazyka obvykle spojen s tradičním svátkem anglicky mluvících zemí – Halloweenem. I když nám letos situace bohužel neumožnila uspořádat již tradiční halloweenské promítání filmů v maskách, způsob, jak si tento svátek připomenout, jsme stejně našli.

Žáci prvního i druhého stupně měli za úkol pořídit fotografii s tématikou Halloweenu. Jak můžete vidět v koláži, všichni soutěžící odvedli skvělou práci a nebyla nouze o originální masky a fotografie. Na druhém stupni porotu nejvíce zaujaly sestry Nela a Simona, které dokonce doprovodily fotografie i povedeným videem. Na prvním stupni se nejvíce líbila fotka Davida.

Všem, kteří se zúčastnili, děkujeme a nejlepší se mohou těšit na drobnou odměnu!

Žádost ošetřovné

Žádost ošetřovnéPodle informace Ministerstva práce a sociálních věcí (zde) není nutné vydávat potvrzení o uzavření školy. Interaktivní tiskopis Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení je pro žadatele je dostupný na ePortálu zde, tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění pak zde.

Pomoc s distanční výukou

Pomoc s distanční výukou

Poradenské centrum Kolping  nabízí pomoc rodičům a žákům v období distanční výuky:
- možnost tisku materiálu
- propojení rodičů/žáků a pedagogů
- pomoc se strukturováním výuky rodičům
- náměty k procvičování a opakování učiva a
- případné půjčení výpočetní techniky.

Kancelář:
Dolní 165/1, 2. patro, dveře č. 210 (budova České pojišťovny)
591 01, Žďár nad Sázavou 1
tel: +420 725 737 808 (stačí jen prozvonit)
e-mail: poradenske.centrum@kolping.cz
fb: @poradenske.centrum.kolping
web: www.poradenskecentrum.kolping.cz

Poradci:
Mgr. Renata Horká
e-mail: renata.horka@kolping.cz
tel.: +420 725 737 808

Mgr. et Mgr. Kateřina Součková
e-mail: katerina.souckova@kolping.cz
tel: +420 725 741 156

Distanční výuka

Distanční výukaRozhodnutím vlády je od středy 14. 10. 2020 zakázána přítomnost žáků ve školách. Od této doby se všichni žáci účastní distanční výuky, tedy vzdělávání na dálku prostřednictvím:

- školních webových stránek a aplikace EduPage (Elektronická žákovská knížka) (1. stupeň)

- aplikace EduPage (Elektronická žákovská knížka) a Microsoft Teams (2. stupeň)

Opatření platí pro všechny ročníky školy.


Provoz školní družiny bude v tomto období přerušen.

Distanční výuka všech tříd potrvá do pátku 23. 10. 2020. Po tomto období následuje týden s mimořádným volnem, státním svátkem a podzimními prázdninami. Návrat žáků do běžné prezenční výuky je prozatím plánován na pondělí 2. 11. 2020.

Soutěžte o ceny s projektem Kraje pro bezpečný internet!

Soutěžte o ceny s projektem Kraje pro bezpečný internet!

I letos se žáci a studenti základních a středních škol mohou zapojit do soutěže s projektem Kraje pro bezpečný internet a vyhrát hodnotné ceny! Pro žáky a studenty jsou připraveny aktualizované e-learningové lekce a krátké videospoty, kde se dozví nejdůležitější informace z oblasti bezpečného chování na internetu. Lekce jsou zaměřené na sociální sítě, kyberšikanu, kybergrooming nebo používání mobilních telefonů. V dnešní době, kdy se opět výuka pozvolna přesouvá do online světa, je důležité problematiku bezpečného chování na internetu nepodceňovat a věnovat ji pozornost. Na tyto vzdělávací materiály navazuje soutěžní znalostní kvíz. Po správném zodpovězení dvaceti otázek jsou soutěžící zařazeni do slosování o hodnotné ceny. Žáci a studenti si také mohou po absolvování soutěžního kvízu zasoutěžit i v Kvízu PLUS, který je určen pro opravdové znalce problematiky elektronické bezpečnosti a opět zde mohou získat hodnotné ceny od partnerů projektu společností Microsoft a GORDIC.

Každý měsíc organizátoři vylosují z úspěšných absolventů soutěžního kvízu dva výherce chytrých náramků.
Lekce a soutěžní kvíz jsou dostupné na webu www.KPBI.cz. Soutěžní kvíz poběží do konce února 2021. Poté bude následovat losování vítězů a prezenční krajská finále soutěžního kvízu PLUS.
Projekt Kraje pro bezpečný internet je realizován po záštitou Asociace krajů ČR. V rámci svých aktivit také úzce spolupracuje s Policií ČR. Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. V rámci projektu jsou kromě e-learningových kurzů pro žáky a studenty, připraveny lekce pro učitele, rodiče a veřejnost, sociální pracovníky a policisty a videospoty pro rodiče, seniory a pro mládež.


Bezpečně v kyberprostoru společně s MAP

Bezpečně v kyberprostoru společně s MAP

Bezpečnost na internetu patří mezi jedno z témat, na které se v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou zaměřil realizační tým a během prázdnin vytvořil metodický materiál Bezpečně v kyberprostoru společně s MAP - odkaz zde - a také leták zde, který je k dispozici pro žáky základních škol v území ORP Žďár nad Sázavou. Tento metodický materiál představuje stručný výtah informací z dostupných zdrojů s nabídkou odkazů na další podrobné informace či videa.


Portál Proškoly.cz

Portál Proškoly.cz

Naše škola aktivovala licenci na využití služeb portálu Proškoly.cz, který  poskytuje širokou nabídku on-line testů dostupných z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Využívat ho tak mohou vaše děti nejen ve škole, ale i doma. Portál Proškoly.cz umožňuje dětem kdykoliv procvičovat a ověřovat základní rozumové schopnosti - logiku, paměť, prostorovou představivost, vnímání, koncentraci apod. Oproti klasickým školním testům nebo tištěným cvičebnicím je výhodou jejich okamžité vyhodnocení formou certifikátu, který si mohou děti uložit, vytisknout či poslat e-mailem a pochlubit se tak s dosaženým výsledkem. Veškeré materiály jsou dostupné z každého počítače, tabletu nebo chytrého telefonu připojeného k internetu. Provozovatelem portálu Proškoly.cz je společnost DATABOX s.r.o.

Přístupové údaje dostanou žáci prostřednictvím třídních učitelů.

Jak postupovat v případě výskytu respiračních obtíží u žáků - aktualizace

Jak postupovat v případě výskytu respiračních obtíží u žáků - aktualizace

Odborné skupiny při Ministerstvu zdravotnictví zabývající se řešením epidemie covid-19 připravily úpravy metodického opatření pro nařizování karantény a algoritmů testování. Novinky dne 14.9.2020 projednala Rada vlády pro zdravotní rizika. Ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů vytvořilo ministerstvo metodiku, která říká, jak má dětský lékař a škola přistupovat k dítěti/ žákovi ve škole/ školském zařízení v případě výskytu respiračních obtíží. Jsou zde popsány i možné projevy respirační nákazy dětí ve škole. V případě, že má dítě chronické respirační onemocnění, jako je například astma, alergická rýma apod., rodič předloží škole čestné prohlášení, případně kopii zprávy z poradny. Takto lze předcházet zbytečným návštěvám v ordinacích lékařů jen kvůli vystavení potvrzení.

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče) - zde.

Z uvedeného materiálu  m.j. vyplývá:

 • v případě chronického respiračního onemocnění dítěte (astma, chronická rýma, alergické onemocnění) si škola vyžádá  od rodičů Čestné prohlášení, ke kterému rodič může, na základě svého rozhodnutí, přiložit kopii zprávy z odborné poradny, kam děti s tímto onemocněním docházejí.

 • kvalifikovanou informaci o začátku nemoci a ústupu symptomů (kašle) může podat jen rodič

 • lékař nepotvrzuje bezinfekčnost před návratem do školy, nepřítomnost dítěte ve škole omlouvá jen rodič

 • rodiče jsou povinni denně před odchodem dítěte do školy ověřit, zda dítě nemá známky akutního onemocnění.

 • dítě s projevy akutního respiračního, střevního či jiného infekčního onemocnění nemá  být zařazeno do kolektivu a nesmí se účastnit prezenční výuky – zodpovídají rodiče.

 • Pokud jsou při vstupním filtru u dítěte zjištěny projevy akutního infekčního onemocnění, pak dítě nevstupuje do budovy školy nebo je zajištěna jeho izolace od ostatních dětí a zaměstnanců školy v samostatné místnosti nebo prostoru k tomu vyhrazeném. Dítě je bezodkladně předáno zákonným zástupcům (pokud zákonný zástupce dítě do školy doprovází, provede se předání ihned).

 • pokud se akutní infekční onemocnění u dítěte projeví během pobytu ve škole (vzestup teploty, kašel, rýma, bolesti hlavy, nápadná únava, schvácenost, či jiná akutní změna zdravotního stavu) zajistí škola izolaci dítěte od ostatních zdravých dětí a zaměstnanců školy, a informuje neprodleně zákonného zástupce.

 • zákonný zástupce (nebo jím pověřená zletilá osoba) převezme dítě ve škole bez zbytečného odkladu

 

Od čtvrtka 10.9.2020 budou povinné roušky ve společných prostorách škol

Od čtvrtka 10.9.2020 budou povinné roušky ve společných prostorách školMinisterstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemiologickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol (např. chodby a toalety). Ve třídách není použití roušek povinné.
Doporučujeme, aby žáci měli alespoň 2 roušky.
Bližší informace:
Mimořádné opatření MZ ČR zde a tisková zpráva zde.

Platba za školní družinu

Platba za ŠD je možná pouze převodem na účet školy:
č. ú.: 133 650 111/0300
VS 0302
KS 0308
do poznámky uveďte jméno dítěte a třídu

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19

- Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
- Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků/studentů do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
- Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
- U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
- V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
- Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
- Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
       - příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
       - příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
       - příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy. V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě dítěte/nezletilého žáka.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

- Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Pokud u dítěte/žáka/studenta přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb).

Celé znění aktualizovaného manuálu MŠMT zde

Zapojení do projektu Nenech to být

Zapojení do projektu Nenech to být

Naše škola se zapojila do projektu Nenech to být. Jde o webovou stránku (www.nntb.cz) a mobilní aplikaci, skrze kterou mohou děti anonymně upozornit na šikanu a další druhy rizikového chování, se kterým se setkávají oni, jejich spolužáci či učitelé. Jde tedy o anonymní online schránku důvěry mezi našimi žáky, jejich rodiči a školou. Tato anonymní upozornění jsou zasílána do školy registrovaným osobám (metodik prevence, výchovný poradce).

Další informace o projektu Nenech to být na https://www.nntb.cz/.

Odkaz na stránku s možností anonymního podání 
https://www.nntb.cz/s/df040eb.

Kromě online schránky důvěry projektu Nenech to být je možné využít i elektrickou schránku důvěry na školních webových stránkách, příp. na 

https://www.schranka-duvery.cz/schranka/520f6194


a ve fyzické podobě i Schránku důvěry, která je umístěna v 1. (žlutém) patře školní budovy při vstupu na kruhový pavilon.

V případě potřeby lze také využít Linku bezpečí
 
- telefonní číslo 
116 111 (volání zdarma), více informací na http://www.linkabezpeci.cz.

 
Se svými problémy se děti mohou svěřit preventistovi sociálně patologických jevů (Mgr. Eva Sobotková, tel. č.: 566 690 422, č. dv. 403), příp. výchovnému poradci (Mgr. Ivona Králová, tel. č.: 566 690 413).


Příspěvková orgaizace města
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217
 • image 239
 • image 238
 • image 237

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy