č. 331 - Kompas z jehly, 7. 12. 2018 7. A,B - 1 (10)
www.1zdar.cz