č. 302 Události II. světové války v podání metalové skupiny 24.5.2019 9. A, 29.5.2019 9. B - 1 (21)
www.1zdar.cz