logotyp

ŠKOLA Žďár nad Sázavou

Seznam žáků šestých tříd ve školním roce 2020/2021

Seznam žáků šestých tříd ve školním roce 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 budou žáci šestého ročníku rozděleni do tří šestých tříd.

Třídní učitelé:
6. A - Mgr. Martina Růžičková
6. B - Mgr. Jitka Kučerová
6. C - Mgr. Petr Kadlec

Rozdělení žáků do jednotlivých tříd je zde. Kódy přidělené jednotlivým žákům zašlou jejich zákonným zástupcům stávající třídní učitelé pátých tříd.


Úřední hodiny v červenci a srpnu

Úřední hodiny v červenci a srpnu

Úřední hodiny po dobu letních prázdnin:

1.7., 8.7., 15.7., 19.8. a 26.8.

od 8:00 do 10:00 hodin.

Krásné prázdniny

Krásné prázdniny

Přejeme všem žákům krásné prázdniny!

A zejména pak jejich rodičům, bez jejichž úsilí, obětavosti a cenné zpětné vazby by „vzdělávání na dálku" mnohdy nebylo vůbec možné.
Děkujeme!


učitelé Základní školy Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace

Závěrečné hodnocení anglických fotosoutěží

Závěrečné hodnocení anglických fotosoutěžíNaši milí příznivci anglických fotosoutěží,
 
máme před sebou úplný závěr tohoto netradičního školního roku a také uzavření a vyhodnocení poslední soutěže s názvem "Holidays and YOU". Do schránky přišly právě tři fotografie s komentáři a jeden příspěvek bez fotografie. Rozhodli jsme se tentokrát ocenit oba chlapce z prvního stupně, Ondru a Lukáška, i Verunku ze stupně druhého. Také chválíme Davídka za výborné použití angličtiny.
 
Chceme vám všem soutěžícím ještě jednou poděkovat za celkově 88 příspěvků v 7 různých tématech (St. Patrick, Face masks, Against boredom, Easter, Cooking, Animals, and Holidays). Doufáme, že jste se při pořizování záběrů bavili alespoň stejně jako my při jejich hodnocení. Jste úžasní a my se na vás moc těšíme v dalším školním roce a v případě našich zakrátko středoškoláků při vašich návštěvách ve škole. 

And now... LET'S ALL HAVE WONDERFUL SUMMER HOLIDAYS.
 
Your English teachers <3

Předání vysvědčení se budou moci účastnit všichni žáci

Předání vysvědčení se budou moci účastnit všichni žáci

Ministerstvo školství po konzultacích s epidemiology rozhodlo, že závěr školního roku ve školách proběhne obdobně, jako tomu bylo v minulých letech, tedy za účastí všech žáků. Umožní to úprava mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které se týká omezení v oblasti školství. Podrobnější informace zde.

Předání vysvědčení proběhne v pátek 26.6.2020 a budou se jej moci účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení - zde (pokud je žáci dosud nepředložili/do školy nechodili) a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění.

Uvnitř školy mají žáci povinnost použít roušku a dodržovat stále platná hygienická opatření.

Pravidla pro školní skupiny docházející nyní do školy za účelem vzdělávacích aktivit nicméně zůstávají nedotčena a ve stejném režimu jako doposud (omezení počtu na 15, u 1. stupně ZŠ neměnnost skupin apod.) budou pokračovat až do konce školního roku.

Podrobnější informace o způsobu předání vysvědčení zašlou třídní učitelé e-mailem.

Zájemci o školní stravování v den vydání vysvědčení (26.6.2020) si nahlásí (příp. odhlásí) objednávku prostřednictvím www.strava.cz nejpozději do středy 24.6.2020. Školní jídelna bude otevřena od 9:00 do 11:00 hodin pro přihlášené žáky a zaměstnance školy.

 

Animals and me

Animals and me
V předposledním kole pravidelných anglických fotosoutěží bylo úkolem našich milých angličtinářů zaměřit se na téma zvířata (Animals and me). Vyfotit domácího mazlíčka je velmi snadné, říkali jsme si a přesto doufali, že nás příspěvky opět mile překvapí svou nápaditostí. A že jsme měli pravdu, se můžete sami přesvědčit pohledem na koláž. I když toho v poště tentokrát nebylo mnoho, stejně jako v ostatních kolech bylo obtížné vybrat ty nejlepší. Ale porota zasedla, v tajném hlasování každou fotku ocenila a nakonec se k výsledku dobrala. Tada da da dá... Nejlepší příspěvek za první stupeň poslala Amálka a za stupeň druhý Jirka! Gratulujeme a posíláme drobnou odměnu. Všem zúčastněným moc děkujeme!

Nyní otevíráme úplně poslední soutěž na téma "prázdniny" (Summer holidays and me). Do 23.6. můžete posílat vaše fotografie s anglickým komentářem na adresu: englishzspalachova@seznam.cz.

Your English teachers

Prvňáčci

Prvňáčci

Ve školním roce 2020/2021 přivítáme na naší škole 63 nových prvňáčků. Třídními učitelkami v prvním ročníku budou:

1. A - Mgr. Jana Dvořáková

1. B - Mgr. Věra Křesťanová

1. C - Mgr. Eva Velecká.

Rozdělení přijatých dětí do jednotlivých tříd je zde.

Původně plánované červnové setkání rodičů s třídními učitelkami budoucích prvních tříd se vzhledem k preventivním opatřením proti šíření koronaviru neuskuteční. Veškeré důležité informace (potřeby pro 1. ročník a informace o školní družině) pro zákonné zástupce našich prvňáčků jsou zde.

V případě jakýchkoliv dalších informací či konzultací se, prosím, s důvěrou obraťte na budoucí třídní učitelky.

Kontakty:

1. A - Mgr. Jana Dvořáková, e-mail: jdvorakova@1zdar.cz, tel.: 566 690 437

1.B  - Mgr. Věra Křesťanová, e-mail: vkrestanova@1zdar.cz, tel.: 566 690 442

1. C - Mgr. Eva Velecká, e-mail: evelecka@1zdar.cz

 

 

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouškyVe dnech 8. - 9. 6. 2020 se konají přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia.
Všem našim žákům přejeme hodně štěstí!

Oznámení vyhlášení ředitelského volna pro žáky

Oznámení vyhlášení ředitelského volna pro žáky

Dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,  a § 2 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění, je z organizačních důvodů vyhlášen na pondělí 29.6.2020 a úterý 30. 6. 2020 volný den (tzv. ředitelské volno) pro žáky Základní školy Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace.

Schváleno RM dne 18.5.2020

https://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2020/RM2020-44/684-20-SKSM.pdf

Informace k otevření školy pro 2. stupeň od 8. června 2020

Informace k otevření školy pro 2. stupeň od 8. června 2020

Osobní účast žáků 2. stupně ve škole bude umožněna v termínu 8. – 26. června za účelem socializačních aktivit třídy, konzultací k učivu (vždy po dohodě s vyučujícími), vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole, odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb a předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. 
Pokud žák neodevzdá učebnice v uvedeném termínu, jsou jeho zákonní zástupci povinni odevzdat je ve škole nejpozději 19. června 2020.

Nadále bude pokračovat i distanční výuka.

Podmínkou pro vstup žáka do školy je dodržení všech hygienických zásad, s kterými se rodiče i žáci podrobně seznámí v dokumentu Ochrana zdraví a provoz ZŠ do konce školního roku 2019/2020 - zde.

Před svým prvním vstupem do školy musí žáci předložit podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u žáka (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), včetně seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví – zde. Podepsané Čestné prohlášení předají žáci třídnímu učiteli při vstupu do školy.

Z důvodu omezení počtu žáků ve třídě na max. 15 bude každá třída rozdělena na dvě skupiny. První skupiny všech tříd druhého stupně budou mít ve škole vyhrazený čas vždy ve středu od 8:00 do 9:40 hodin, druhé skupiny pak vždy ve čtvrtek ve stejném čase. Bližší informace Vám sdělí třídní učitelé prostřednictvím EduPage (Elektronické žákovské knížky).

Hlavní organizační pokyny:

- Školní budova se otevírá v 8:00 hod., dojíždějící žáci mohou vstoupit do školy ihned po svém příchodu ke škole.
- Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu a zákaz shlukování - dodržujte minimální předepsané rozestupy vyznačené barevnými značkami. Po vstupu do školní budovy se budou žáci řídit instrukcemi pracovníků školy.
- Při vstupu do školy odevzdají žáci podepsané Čestné prohlášení (zde), příp. budou moci zákonní zástupci podepsat formulář před školou.
- Vstup do školy nebude umožněn doprovázejícím osobám
- Žáci se bez zbytečného otálení v šatně přezují, případně odloží vrchní oděv, a přejdou do svých kmenových učeben.
- Neprodleně po příchodu do učebny, musí každý žák použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí důkladné umytí rukou.
- Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla.
- Ve škole se mohou žáci pohybovat pouze ve vymezeném prostoru.
- Maximální počet žáků ve třídě je 15.
- Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
- Všichni žáci i zaměstnanci školy jsou povinni nosit ve společných prostorách roušky.
- O použití roušky při různých formách práce rozhodne přítomný pedagog.
- Žáci si po každé vyučovací hodině vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své učebně.

Děkujeme za Vaše pochopení a stávající spolupráci a prosíme o důsledné dodržování všech nastavených hygienických pravidel a provozních omezení.

 

Ready? Ready!

Ready? Ready!

Organizace vzdělávání žáků 1. stupně od 25. května 2020

Organizace vzdělávání žáků 1. stupně od 25. května 2020

Všichni zákonní zástupci přihlášených žáků budou informováni o zařazení do jednotlivých skupin třídními učiteli nejpozději v pátek 22. května 2020. Rozpis jednotlivých skupin vč. umístění tříd, rozpis přestávek, výdejů oběda a rozvrhy hodin najdete zde, jídelníček zde.

Distanční výuka vč. on-line hodin bude pokračovat ve stejném režimu jako doposud.


Hlavní organizační pokyny:

- Školní budova se otevírá v 7:40 hod.

- Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu a zákaz shlukování - dodržujte minimální předepsané rozestupy vyznačené barevnými značkami. Po vstupu do školní budovy se budou žáci řídit instrukcemi pracovníků školy.

- Při vstupu do školy odevzdají žáci podepsané Čestné prohlášení (zde), příp. budou moci zákonní zástupci podepsat formulář před školou.

- Vstup do školy nebude umožněn doprovázejícím osobám

- Neprodleně po příchodu do učebny, musí každý žák použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí důkladné umytí rukou.

- Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla.

- Ve škole se mohou žáci pohybovat pouze ve vymezeném prostoru.

- Kvůli minimalizaci kontaktů mezi členy jednotlivých skupin žáků bude pro každou skupinu žáků určena učebna, ve které budou uskutečňovány vzdělávací aktivity (dopolední i odpolední část) po celou dobu jejich trvání.

- Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15. Složení skupin žáků neměnné.

- Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

- Všichni žáci i zaměstnanci školy jsou povinni nosit ve společných prostorách roušky.

- O použití roušky při různých formách práce rozhodne přítomný pedagog.

- Žáci si po každé vyučovací hodině vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své učebně.


Pro vyzvedávání žáků z odpolední části vzdělávacích aktivit využijte, prosím, videotelefon u hlavního vchodu do školní budovy - tlačítko KANCELÁŘ, dohled při předání pak zajistí p. školník.

Děkujeme za Vaše pochopení a stávající spolupráci a prosíme o důsledné dodržování všech nastavených hygienických pravidel a provozních omezení.

Informace k otevření školy pro 1. stupeň

Informace k otevření školy pro 1. stupeň

Usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 umožňuje žákům 1. – 5. ročníků základní školy dobrovolnou osobní účast na vzdělávacích aktivitách. Zájemci jsou povinni se nahlásit nejpozději do 18. května 2020 (třídním učitelům). Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než 25.5.2020.

Výuka a provoz školy budou probíhat za podmínek vyplývajících ze souboru hygienických a bezpečnostních pokynů pro školy vydaných MŠMT dne 2.5.2020 (ke stažení zde):

- Maximální počet žáků ve skupině bude 15 (příp. bude skupina tvořena žáky z více ročníků), složení skupin bude neměnné a vzájemný kontakt skupin bude omezen. Žáci budou do jednotlivých skupin zařazeni dle zájmu o odpolední výuku.

- Osobní přítomnost žáků prvních stupňů ve škole není povinná, pokud se však žák bude výuky osobně účastnit, škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

- Provozní doba školy bude 8-16 hodin, výuka bude členěna na dopolední výukovou část a odpolední část, jejímž cílem je zajištění zájmového vzdělávání žáků (nejedná se o školní družinu, školní družina nebude zajištěna). Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

- Nutnost nošení roušek ve společných prostorách školy (potřeba 2 ks + sáček na ukládání). V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

- Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině se nebudou měnit (z kapacitních důvodů tedy nepůjde vždy o třídního učitele dané třídy, a to po celou dobu platnosti hygienických a epidemiologických opatření). Výuku budou zajišťovat asistenti pedagoga, vychovatelky školní družiny, učitelé 1. stupně a učitelé ze 2. stupně.

- Školní stravování bude zajištěno formou výdeje obědů pro jednotlivé skupiny žáků

- Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka podepsané čestné prohlášení (1. čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a 2. písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění) - ke stažení zde. Bez tohoto nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

- Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

- Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

- Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání).


Jednoduché pokyny pro žáky

1) Dodržovat odstupy 2 metry (před školou, při přesunech ve škole, ve třídě)

2) Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.

3) Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

4) Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

5) Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

6) Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

7) Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

8) Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

 
S sebou si žák 25. května vezme a odevzdá u vchodu do školy zaměstnanci školy čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví - zde 

 

„První jarní výlet do přírody“ - výtvarně – literární soutěž CHKO Žďár nad Sázavou

„První jarní výlet do přírody“ - výtvarně – literární soutěž CHKO Žďár nad Sázavou K 50. výročí založení vyhlásila CHKO Žďárské vrchy v měsíci březnu výtvarně – literární soutěž pod názvem „První  jarní  výlet do přírody“. I v této situaci, kdy nechodíme do školy, namalovala a odeslala dvě děvčata -  Karolínka a Lucinka z 5.C  své obrázky (Jarní březový háj a Víla v lese). Oba obrázky byly vybrány a oceněny dárkem a výletem do přírody naší krásné Vysočiny. Karolínce a Lucince blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci třídy i školy. 
                                             Tř. učitelka Vladimíra Sýsová 

Další informace na facebookovém profilu CHKO Žďárské vrchy zde.


Jarní březový hájJarní březový hájVíla v leseVíla v lese

Přijímačky bez obav: Balíček podpůrných studijních materiálů k přípravě na jednotnou přijímací zkoušku

Přijímačky bez obav: Balíček podpůrných studijních materiálů k přípravě na jednotnou přijímací zkoušku

Protože se žáci od poloviny března neúčastní výuky ve škole, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) pro uchazeče, jejich rodiče a pedagogy řadu studijních materiálů k přípravě na zkoušku v rámci podpůrného balíčku pod názvem „Přijímačky bez obav“. Na stránkách CERMATu tak uchazeči najdou kromě již zveřejněných testových zadání z minulých let také Průvodce řešením testů, webovou aplikaci na procvičování testů a testových úloh či instruktážní videa týkající se informací o zkoušce, způsobu vyplňování záznamového archu nebo některých testových úloh.

Informace CERMATu organizaci a průběhu jednotné přijímací zkoušce v letošním školním roce zde  a zde.

Jako další z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) lze využít také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby. Testy připravil CERMAT a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů. Další informace zde.


Příprava na přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníku

Příprava na přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníku

Dle usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 budou moci od 11.  května 2020 do škol docházet žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

Účast je dobrovolná.

Příprava na přijímací zkoušky bude probíhat za podmínek vyplývajících ze souboru hygienických a bezpečnostních pokynů pro školy vydaných MŠMT (ke stažení zde) dne 2.5.2020:

- Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

- Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků. Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry

- Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

- Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

- Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.


- Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání).

- V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

- Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

Při prvním vstupu do školy je nutné předložit čestné prohlášení (ke stažení zde nebo zde) podepsané zákonným zástupcem žáka: 

1) písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

2) písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Bez těchto dokumentů nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

"V případě, že žák patří mezi osoby s rizikovými faktory, příp. sem patří jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím."

 

Look what I can cook

Look what I can cook

Současná situace nám bohužel neumožnila ve škole uspořádat, mezi žáky i mezi učiteli velmi oblíbenou, soutěž o nejlepší palačinku, která je inspirována tzv. Pancake day. Tento svátek se slaví v únoru nebo březnu v anglicky mluvících zemích a připadá vždy na úterý před Popeleční středou (46 dní před Velikonoční nedělí). A jak už z názvu vyplývá, slaví se konzumací palačinek. Z toho důvodu se Pancake day stal inspirací pro další anglickou soutěž.

My jsme se v naší anglické soutěži „Look what I can cook" (= Koukni, co umím uvařit) však neomezili pouze na palačinky.  Žáci a žákyně mohli prokázat své kuchařské umění na jakémkoliv jídle. Úkolem tedy tentokrát bylo uvařit jakýkoliv pokrm, zdokumentovat jeho přípravu či finální podobu a opět ho doplnit receptem nebo komentářem v angličtině.

Hodnocení bylo opět velice vyrovnané a všem porotcům se při něm sbíhaly sliny. Z prvního stupně se vítězem nakonec stal Lukáš (zelený rámeček) a z druhého stupně Natálka (červený rámeček). Ve speciální kategorii Pancake king (Palačinkový král) zvítězil Filip (žlutý rámeček). Vítězům gratulujeme a již brzy ve svých schránkách najdou drobnou odměnu. Ostatním děkujeme za účast a těšíme se na další kolo soutěže.

Your English teachers

Informace o klasifikaci na konci druhého pololetí

Informace o klasifikaci na konci druhého pololetí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo 27. 4. 2020 Vyhlášku 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Specifikuje v ní, jak mají základní a střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií koronaviru. Součástí vydané vyhlášky je také metodika s výkladem jednotlivých bodů.
Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 zde

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020 zde

Seznam přijatých žáků do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Seznam přijatých žáků do 1. tříd pro školní rok 2020/2021
 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 zde
příp. v sekci Úřední deska/Zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2020/2021

Easter and YOU

Easter and YOU

Velikonoční svátky jsou pro tento rok už za námi, ale pokud vás stejně jako nás zajímá, jak je prožili žáci naší školy, podívejte se na fotokoláž. Žáci zasílali své velikonoční příspěvky do soutěže s názvem Easter and YOU. Nutno dodat, že fotografie opatřili také anglickými komentáři. Přeci jenom, jednalo se o soutěž anglickou. Porota měla tentokrát co dělat, jelikož příspěvky zejména prvostupňáčků byly na velmi vysoké úrovni. A jak to celé dopadlo? Za druhý stupeň vyhrála Ivča a za stupeň první Tadeáš. Moc gratulujeme a posíláme ceny! A všem za fotografie děkujeme.

My se už těšíme, že se vás co nejvíce zúčastní další anglické soutěže „Look what I can cook“. Ano, je to soutěž ve „vaření“, a nejlépe palačinek. Pokud ale palačinky připravovat nechcete, můžete poslat jiný pokrm, který jste sami připravili. A nezapomeňte ho řádně soutěžně nazdobit :-)

Your English Teachers (email: englishzspalachova@seznam.cz)

Nudíte se doma? Are you bored at home?

A jak se vlastně naši žáci doma mají? Co dělají? Samozřejmě víme, že práce do školy je dost, ale co když už je vše hotovo, nudí se? Are they bored?

V naší další anglické fotosoutěži jsme se dětí totiž ptali, jak doma tráví svůj karanténní čas. A jak je vidět ze soutěžních příspěvků, tak většina se nenudí ani náhodou. Naši žáci nejenom sportují, čtou, věnují se hudbě či různým výtvarným technikám, ale jejich kreativita opravdu nezná mezí. No, nahlédněte do naší galerie, třeba vy, kteří zrovna nevíte, co s volným časem, zde najdete nějakou inspiraci.

Jako nejlepší příspěvky jsme tentokrát vybrali ty Davídkovi za první stupeň a Ellenky za druhý, ale vítězové jste pro nás všichni. Děkujeme, že s námi hrajete, děláte nám velkou radost.

Už je vypsané další soutěžní kolo, tak pokud vás to baví, ale i pokud se budete chtít přidat poprvé, neváhejte. Téma se tentokrát nabízí samo, samozřejmě velikonoční, tedy EASTER AND YOU.  

Všem slunečné jarní dny a krásné Velikonoce přejí nejenom

Your English Teachers

FACE MASK and YOU…aneb noste roušky!

FACE MASK and YOU…aneb noste roušky!V současné situaci je nutné všude na veřejnosti nosit roušku. Naši žáci nejenom, že je nosí, ale v rámci další anglické soutěže nabádají i ostatní, aby je nosili taktéž. Sešlo se velké množství originálních fotek včetně opravdu vydařených hesel. Všem děkujeme a doufáme, že tato koláž bude motivací pro všechny, aby nošením roušek chránili sebe a své blízké. Za druhý stupeň vytvořila nejoriginálnější fotku Simča a za první stupeň Vojta. Vítězům gratulujeme a mohou se těšit na svoji zaslouženou odměnu. Účastníkům moc děkujeme a všechny vyzýváme, aby se účastnili dalších soutěží.

Děkujeme za pozornost,

your English teachers

Sv. Patrik netradičně

Sv. Patrik

Sv. Patrik netradičně

Sv. Patrik netradičně

Je karanténa, a tak se do naší školy dostaneme jenom přes webové stránky. Možná to ze začátku vypadalo docela slibně, nemít žádnou školu. Ale jsme si jistí, že teď po deseti dnech se už všichni těšíte zpátky do lavic a hlavně na kamarády.

Ale teď už k svátku sv. Patrika. 17. březen je v hodinách angličtiny datem, kdy se oblékneme do zelené, posháníme zelené potraviny, koupíme nebo vyrobíme brčálové nápoje. Všechno potom spočítáme a zjistíme, která třída je nejvíce zelená, koho by Leprechaun určitě neštípnul a koho by tvář nebo pozadí pěkně bolely :-). Tento rok je vše ale trochu jinak. Je karanténa. A myslíte, že to naše žáky a žákyně odradí od oslavy tohoto svátku? To tedy vůbec ne. Podívejte se na koláž v galerii a poveselte se.

Jak jsme již psali v soutěži, vyhrála nejoriginálnější fotka. Za první stupeň je to Davídek a za druhý stupeň Ivča. Výhercům gratulujeme a posíláme cenu, účástníkům moc děkujeme a všechny vyzýváme, aby se účastnili dalších  soutěží.

Děkujeme za pozornost,

your English teachers

 

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření základní školy

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření základní školy
Budete-li potřebovat vydat Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření základní školy využívejte, prosím, v maximální míře e-mail nebo telefon.

Vždy uveďte údaje o žákovi:
- jméno
- příjmení
- třídu.

V případě e-mailové komunikace  zprávu označte "Žádost o ošetřovné".

Žádosti Vám můžeme zaslat i elektronicky (e-mailem, datovou schránkou).

Vše tím urychlíme.

Kontakty:
e-mail: 1zs@1zdar.cz
telefon: 566 690 411

Děkujeme za pochopení.

 

Úřední hodiny

Úřední hodiny v době karantény - pondělí a středa od 8:00 do 11:00.

Informace k uzavření školy

Informace k uzavření školy
Od 11. 3. 2020 je do odvolání uzavřena pro žáky škola, školní družina a školní jídelna.

Dále jsou pro veřejnost uzavřeny školní jídelna, tělocvičny a posilovna.
 
Od pondělí 16. 3. 2020 bude výuka probíhat prostřednictvím instrukcí a úkolů zveřejňovaných na školních webových stránkách (stránky jednotlivých tříd) a v aplikaci EduPage (Elektronická žákovská knížka).
 
Informace budou průběžně aktualizovány.

Tisková zpráva KÚ Kraje Vysočina z 13. 3. 2020

Tisková zpráva KÚ Kraje Vysočina z 13. 3. 2020Na žádost KÚ Kraje Vysočina a vzhledem k naléhavosti situace zveřejňujeme aktuální tiskovou zprávu:

!NUTNÉ! Pokyny k povinné karanténě pro občany vracející se ze zahraničí !NUTNÉ!

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény, informujeme občany o jejich povinnostech souvisejících s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací od pátečních (13. 3. 2020) 12:00 hodin z 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na
https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/).

Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí, musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu, a to ani po cestě od hranic, nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou!

Podle hejtmana Kraje Vysočina jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.

Jitka Svatošová, oddělení tiskové
Krajský úřad Kraje Vysočina
e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

odkaz: https://www.kr-vysocina.cz/nutne-pokyny-k-povinne-karantene-pro-obcany-vracejici-se-ze-zahranici-nutne/d-4100417

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN jsou s účinností od 11. března 2020
do odvolání plošně uzavřeny 
všechny základní, střední a vysoké školy s výjimkou škol mateřských.

Prosíme, sledujte další informace, které budou zveřejňovány průběžně na školních webových stránkách.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.pdf


Konverzační soutěž v anglickém jazyce - okresní kolo

Konverzační soutěž v anglickém jazyce - okresní kolo

V okresním kole konverzační soutěže z anglického jazyka zástupci naší školy opět nezklamali. Klárka z  9.A se umístila v silné konkurenci žáků osmých a devátých ročníků na krásném 3. místě, Petr ze třídy 7.A  skončil mezi sedmáky 13.  Oběma gratulujeme, děkujeme za pečlivou přípravu na soutěž a vzornou reprezentaci školy.

Geologická olympiáda

Geologická olympiáda

V letošním roce se žáci devátých ročníků zúčastnili Geologické olympiády, kterou vyhlašuje Masarykova univerzita (Přírodovědecká fakulta) v Brně, spolupořadateli jsou Česká geologická služba a Univerzita Karlova v Praze. Tyto instituce olympiádu rovněž odborně garantují a organizačně zajišťují. Úspěšným postupem přes školní a okresní kolo se do kola krajského nominovaly Simona a Magdaléna (9. A). Všem účastníkům děkujeme za přípravu a vzornou reprezentaci školy a finalistkám přejeme hodně štěstí v kole krajském.

Beseda o Kanadě a Aljašce

Beseda o Kanadě a Aljašce Dne 14. 2. 2020 k nám do školy zavítal cestovatel Karel Kocůrek. Ve své přednášce pro žáky druhého stupně popisoval svoji výpravu do Kanady a na Aljašku. Vyprávěl o tamních zvířatech a úžasné přírodě v národních parcích, velkých městech jako jsou Toronto či Vancouver, původních domorodých obyvatelích, kovbojích či NHL. Šesťákům přednášel anglicko - česky, ale deváťákům už jenom v angličtině. Jeho povídání, které bylo velmi poutavé, navíc doprovodil i zajímavými cestovatelskými tipy.

Konverzační soutěž v německém jazyce - okresní kolo

Konverzační soutěž v německém jazyce - okresní kolo

Ve středu 12.2. se ve žďárském Středisku volného času Active konalo okresní kolo olympiády v německém jazyce.  Své znalosti němčiny museli účastníci prokázat při poslechu, předvést připravené vyprávění a konverzovat  se členy poroty na vylosované téma. Na skvělém 2. místě skončila Klárka z 9.A, které k tomuto výsledku gratulujeme. Nejen Klárce, ale i Elišce (9.A) a Petře (9.B) děkujeme za přípravu a vzornou reprezentaci školy. 

Lyžařský kurz sedmých ročníků

Lyžařský kurz sedmých ročníkůOd 3. do 7. února absolvovali žáci sedmých ročníků lyžařský kurz v Novém Městě na Moravě. Pondělní špatné počasí jim neumožnilo lyžovat, a tak místo toho navštívili Horácké muzeum s výstavou o historii lyžování. V úterý však přišla pravá zima, proto jak skupina běžkařů, tak skupina sjezdařů mohla zahájit svůj výcvik.

Běžkaři se naučili správně si namazat lyže a následně se pustili do nejdůležitějších lyžařských dovedností. Trénovali základní postoj, rovnováhu, obraty, techniku sjezdů z kopce i výjezdů do kopce, klasický běh i bruslení. Celý výcvik byl proložen hrami a soutěžemi a žáci poznali lyžařské tratě v Novém Městě na Moravě a okolí.

I sjezdaři začali od úplných základů, aby jejich technika jízdy byla co nejlepší. Postupně se naučili základní oblouk a mnozí z nich dokonce zvládli i oblouk carvingový. Také výuka na sjezdovce byla proložena řadou her a zábavných cvičení. Připravený slalom v závěru výcviku pak prověřil jejich lyžařské dovednosti.

Přestože se lyžařský kurz neobešel bez pádů a drobných karambolů, všichni si jej náležitě užili. A šesťáci se mají příští rok rozhodně na co těšit!

Více ve Fotogalerii.

Úspěch v okresním kole Matematické olympiády

Úspěch v okresním kole Matematické olympiády

Ve středu 29.1.2020 se v Active – středisku volného času p. o. ve Žďáře nad Sázavou konalo okresní kolo Matematické olympiády žáků 9. ročníku, jehož se z naší školy zúčastnili 4 žáci. Vynikajícího úspěchu dosáhl Jirka z 9.A, který se umístil na 3. místě.

Jirkovi blahopřejeme ke skvělému výsledku a všem žákům děkujeme za účast a reprezentaci školy.

Zapojení do projektu Nenech to být

Zapojení do projektu Nenech to být

Naše škola se zapojila do projektu Nenech to být. Jde o webovou stránku (www.nntb.cz) a mobilní aplikaci, skrze kterou mohou děti anonymně upozornit na šikanu a další druhy rizikového chování, se kterým se setkávají oni, jejich spolužáci či učitelé. Jde tedy o anonymní online schránku důvěry mezi našimi žáky, jejich rodiči a školou. Tato anonymní upozornění jsou zasílána do školy registrovaným osobám (metodik prevence, výchovný poradce).

Další informace o projektu Nenech to být na https://www.nntb.cz/.

Odkaz na stránku s možností anonymního podání 
https://www.nntb.cz/s/df040eb.

Kromě online schránky důvěry projektu Nenech to být je možné využít i elektrickou schránku důvěry na školních webových stránkách, příp. na 

https://www.schranka-duvery.cz/schranka/520f6194


a ve fyzické podobě i Schránku důvěry, která je umístěna v 1. (žlutém) patře školní budovy při vstupu na kruhový pavilon.

V případě potřeby lze také využít Linku bezpečí
 
- telefonní číslo 
116 111 (volání zdarma), více informací na http://www.linkabezpeci.cz.

 
Se svými problémy se děti mohou svěřit preventistovi sociálně patologických jevů (Mgr. Eva Sobotková, tel. č.: 566 690 422, č. dv. 403), příp. výchovnému poradci (Mgr. Ivona Králová, tel. č.: 566 690 413).


Příspěvková orgaizace města
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy