logotyp

ŠKOLA Žďár nad Sázavou

Sbírka na pomoc opuštěným pejskům a kočičkám

Charitativní závody rodin

Charitativní závody rodin

Rodinář Kraje Vysočina

Rodinář Kraje VysočinaRodinář Kraje Vysočina na téma Kyberšikana s lektorem Jiřím Kafkou 19. října od 17:00 hodin online ZDE.

Projekt „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Kraji Vysočina“

Projekt „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Kraji Vysočina“Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace, zažádala o účast v projektu „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Kraji Vysočina“. Projekt je zaměřen na podporu zajištění školního stravování žáků a žákyň, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací. Žáci zařazení do projektu budou mít plně hrazené školní obědy v naší školní jídelně. Pro zařazení žáka do projektu je nezbytné, aby zákonný zástupce splňoval kritéria pro pobírání příspěvku na živobytí (hmotná nouze) nebo doplatku na bydlení (hmotná nouze) a toto potvrdil podpisem tiskopisu Čestné prohlášení o příjmové a sociální situaci za účelem prominutí úplaty za školní stravování pro školní rok 2023/2024 – ke stažení zde nebo zde. Vyplněný tiskopis, prosím, odevzdávejte osobně k rukám hospodářky školy, kde je také možné jeho vyzvednutí v tištěné podobě.


Seznam školních pomůcek pro žáky na 2. stupni_2023_2024

Seznam školních pomůcek pro žáky na 2. stupni_2023_2024Seznam školních pomůcek pro žáky na 2. stupni ke stažení zde.

Třídy a třídní učitelé ve školním roce 2023/2024

Třídy a třídní učitelé ve školním roce 2023/2024Třídy a třídní učitelé ve školním roce 2023/2024:

I. A – třídní učitelka Mgr. Libuše Fiksová, učebna č. 708
I. B – třídní učitelka Mgr. Ivana Ptáčková, učebna č. 714
I. C – třídní učitelka Mgr. Ivona Šlapáková, učebna č. 712

VI. A – třídní učitelka Mgr. Eva Sobotková, učebna č. 402
VI. B – třídní učitelka Mgr. Karolína Vomelová, učebna č. 407
VI. C – třídní učitelka Mgr. Blanka Nováková, učebna č. 306

ŠKOTEL - unikátní projekt školní televize

ŠKOTEL - unikátní projekt školní televize
Žáci šestých a devátých ročníků ve spolupráci s pedagogy, vychovatelkami v družině a s asistentkami pedagoga OPĚT připravují ŠKOTEL. Na začátku letošního školního roku  společně obnovili po delší vynucené (covidové) pauze jedinečný projekt televizního vysílání o všem, co se u nás děje.  


Žáci natáčejí úvodní slovo, realizují rozhovory se spolužáky či s učiteli, namlouvají doprovodné texty, nahrávají závěrečná rozloučení a HLAVNĚ - je TO baví! Nápomocní jsou jim nejen pedagogové, ale všichni zaměstnanci, kteří svými přispěvky či nápady spoluvytvářejí náplň reportáží.

Videa jsou umisťována na školní web a na facebookové stránky, třídní učitelé je pouští dětem a společně se mohou těšit z toho, jak se nám všem ve škole daří. 

Naše škola z dronu

Obnovení školní televize

Podařilo se navázat na dlouhodobou tradici naší školní televize. Vytváří ji samotní žáci ve spolupráci s učiteli. Videa budou zveřejňována na webu školy (horní záložka v menu ŠKOTEL) a na facebookových stránkách školy.

Výtvarná soutěž „300 let Santiniho barokní hvězdy“

V září letošního roku vrcholily žďárské oslavy 300-stého výročí vysvěcení kostela sv.Jana Nepomuckého na Zelené hoře a v rámci nich byly vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže, které se zúčastnili také žáci 2.stupně naší školy.

Výtvarná soutěž nesla název „300 let Santiniho barokní hvězdy“ a motivovala žáky k novým nápadům inspirovaným Santiniho architekturou barokní gotiky. Úkolem nebylo nakreslit některou ze známých staveb proslulého českého architekta Jana Blažeje Santiniho, ale vytvořit dílo ve stylu jeho architektury. Například nějakou veřejnou stavbu, která by mohla sloužit občanům města a současně svým vzhledem připomínala Santiniho styl.
Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo na akci „Futrování na Farských“ v sobotu 17.9.2022, kde pozvaní žáci obdrželi věcné odměny a posléze jim byl ještě ve škole předán diplom. Úspěch výtvarné tvořivosti podtrhuje obsazení všech stupňů vítězů, kde se umístili: na 1.místě Adam Sobotka z 8.C, 2.místo vyhrála Veronika Dobiášová z 9.B a na třetím místě skončila Simona Takácsová z 9.B. Mimo to ještě Jana Králová z 9.A získala speciální cenu.
Všem oceněným gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy.

Stránky naší školy na Facebooku

Stránky naší školy na FacebookuJsme aktivní na sociálních sítích. Zhlédněte naše stránky na FB a buďte nám blíž. Můžete se dostat "do zákulisí" výuky, prohlédnout si práce žáků, možná se i pobavit... Uvítáme zpětnou vazbu.

Děkujem za přízeň. 

P.S.
Na stránky se dostanete kliknutím na odkaz v pravém sloupci webových stránek, popř. přímo vyhledáním na Facebooku: 

Základní škola Palachova 2189/35 Žďár nad Sázavou

Platba za školní družinu

Platba za ŠD je možná pouze převodem na účet školy:
č. ú.: 133 650 111/0300
VS 0302
KS 0308
do poznámky uveďte jméno dítěte a třídu

Zapojení do projektu Nenech to být

Zapojení do projektu Nenech to být

Naše škola se zapojila do projektu Nenech to být. Jde o webovou stránku (www.nntb.cz) a mobilní aplikaci, skrze kterou mohou děti anonymně upozornit na šikanu a další druhy rizikového chování, se kterým se setkávají oni, jejich spolužáci či učitelé. Jde tedy o anonymní online schránku důvěry mezi našimi žáky, jejich rodiči a školou. Tato anonymní upozornění jsou zasílána do školy registrovaným osobám (metodik prevence, výchovný poradce).

Další informace o projektu Nenech to být na https://www.nntb.cz/.

Odkaz na stránku s možností anonymního podání 
https://www.nntb.cz/s/df040eb.

Kromě online schránky důvěry projektu Nenech to být je možné využít i elektrickou schránku důvěry na školních webových stránkách, příp. na 

https://www.schranka-duvery.cz/schranka/520f6194


a ve fyzické podobě i Schránku důvěry, která je umístěna v 1. (žlutém) patře školní budovy při vstupu na kruhový pavilon.

V případě potřeby lze také využít Linku bezpečí
 
- telefonní číslo 
116 111 (volání zdarma), více informací na http://www.linkabezpeci.cz.

 
Se svými problémy se děti mohou svěřit preventistovi sociálně patologických jevů (Mgr. Eva Sobotková, tel. č.: 566 690 422, č. dv. 403), příp. výchovnému poradci (Mgr. Ivona Králová, tel. č.: 566 690 413).


Příspěvková orgaizace města
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235

Created by © 2019 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy