logotyp

1. A

TŘÍDA 1.A

PaedDr. Miloslava Brychtová ( učebna 706 )

1. A1. 2. 3.4.5.
pondělí čjprv čj tv  
úterý ajčj aj hv 
středačj tv čj  
čtvrtekčj prv čj pč 
pátek čjčj vv  

DOMÁCÍ ÚKOLY

23.3. Slabikář - str.53
        Písanka - str.18, psaní psací n
        Opakování psacích, tiskacích písmen, opis slov
         
        Prv - str.52

        M - vyrobit si papírové penízky a podle diktátu
              ukázat 15Kč, 11Kč, 20Kč,...(pouze do 20)

24.3. Slabikář - str. 54
         Písanka - str. 19
         Diktát - psací a tiskací písmena, slova

         M - hra s penízky (3Kč a 7Kč-kolik je to celkem
                                    15Kč uber 3Kč-kolik je to celkem)
               procvičovat sčít. a odčít. do 20 (bez přechodu 10)
               NETRÉNOVAT příklady 9+3, 11-4,.....!!!!
               PS str. 21, str. 27/1,2 - sám si oznámkuj - bez chyby 1+
                                                                            jedna chyba 1
                                                                více chyb - neznámkuj

         Aj - učebn. str.42, 43
               PS str. 36 One. Is it a plane?
                              Two. Is it a cake?
                              Three. Is it a sock?
                              Four. Is it a present?
                              Five. Is it a pencil?
                              Six. Is it a guitar?
                  
                PS str. 38
Odkaz, kde najdete činnosti z Aj podobné z vyučování.
https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=global&selLanguage=en

25.3. Slabikář - str.55

        Písanka - str. 20
        Procvičování - nácvik psaní velkého N
                             opis s tiskacího písma na psací
                             (např. slova ze slabikáře)

        M - str. 22
              str. 27/5,6,7 - sám si oznámkuj!!!

26.3. Slabikář - str. 56, nové písmeno B,b 
         Psaní - list papíru - 1.strana psaní různě velkých, barevných B,b
                                     2.strana namaluj obrázek k pohádce
         Opakování - napiš 10 velkých tiskacích písmen - ke každému
                                                                       napiš malé tiskací
                         - napiš co nejvíce slov tiskacím písmem

Jak chtěl být bič tlustý
      Jeden kočí, jmenoval se Bohouš, měl pěkný dlouhý bič. Jenomže ten bič nebyl úplně normální, ale trošku "šuš". Usmyslel si, že bude vypadat jinak než ostatní biče. "Ať jen jsou všechny hubené, já chci být tlustý."
      Jednou se kočí Bohouš vypravil s koněm a s vozem do města na trh. Kůň Bělouš nutně potřeboval nový postroj, a tak kočí zamířil nejdřív k sedláři. Hned ale u prvního stánku - měli tam melouny - na něj někdo volá. Byl to známý prodavač. Co prý je u nich ve vsi nového a tak a tak. Povídali si nejdřív, aby řeč nestála, ale potom se zapovídali. A právě to byla vhodná příležitost pro Bohoušův bič, který se zatím jen tak povaloval na dně vozu. 
      Bič se nepozorovaně vztyčil, rozhlédl se a... Než bys řekl švec, měl v sobě ten největší meloun, co ležel na kraji pultu.(b)
"Kdybych se tak mohl na sebe podívat, možná, že jsem už ztloustl," pomyslel si. Ale žádné zrcátko nebylo po ruce. Pro jistotu tedy hned spolkl meloun ješte jeden.(B) Musel si přiznat, že polykání melounů není nijak zvlášť příjemná záležitost. Ale nebylo moc času na přemýšlení. Najednou totiž, bůhvíproč, snad kvůli podezřelému zvuku z jeho břicha, kočí i prodavač zmlkli. A Bohouš začal honem spěchat. Co prý toho má ještě zařídit a že bude muset, jak se říká, prásknout do koní. "Kdepak mám vůbec ten svůj b...?" Nedořekl. Když místo biče uviděl před sebou bachratou obludu, vykoktal už jen bbbbbb.

      Kočí byl samozřejmě na leccos zvyklý a za chvíli se zase vzpamatoval. Ale z nakupování a zařizování už nebylo nic. Nejdřív musel prodavači oba melouny
řádně zaplatit. Pak naložil bič s dvojitým břichem na vůz a vydal se domů. Dovedete si představit, jak celou cestu na bič brblal a nemohl mu přijít na jméno. 
      Když se pak vůz na hrbolaté cestě natřásal sem a tam, začalo milému biči konečně v hlavě svítat. Škoda, že tak pozdě.
      "Byl jsem tenký jako nit,
       ale břicho chtěl jsem mít.
       Teď tu koukám do nebe, 
       byl jsem hloupý, bé, bé, bé!"
Kam měl Bohouš ten neforemný a ještě k tomu ubrečený bič doma postavit? Dal ho mezi harampádí do rohu stáje, k nepotřebným věcem do sběru. "Jo, milý brachu," řekl, "pozdě bycha honit. Budu si muset pořídit nový bič."
      Jak k tomu všemu ale přišel koník Bělouš, který teď musel ve své stáji poslouchat bičovo lítostivé bů a bů, bé a bé. Hloupého biče ale také trochu litoval. "Nebreč," radil mu, "nic tím nespravíš. Začni raději každý den pořádně cvičit a budeš zas štíhlý jako dřív. Kočí Bohouš tě určitě vezme zase zpátky."
      Bič byl za tu naději Běloušovi tak vděčný, že si radostí povyskočil. A hned začal cvičit, až se z něj kouřilo. Zhubnout většinou ale bývá mnohem těžší než ztloustnout:
      "Běhám, skáču jako míč,
       jedno břicho už je pryč.
       Pomalu to ale jde.
       Ještě jedno břicho, bé!"
Protože bič cvičit vydržel, i své druhé břicho brzy shodil. Ale jak vypadal, když byl tlustý, to jen tak nezapomene.

         M - PS str.24/1, 2, 3, 4
                   str.24/5 -  sám si oznámkuj!!!

         Prv - PS str. 53

27.3. Slabikář - str.57
        Písanka - str.21
        Procvičování - nácvik malého psacího v
                             vyber si z písanky 5 slov a napiš je

        M - PS str.25

        K procvičování M a Čj můžete využít
        tyto web stránky https://skolakov.eu/


30.3. Slabikář - str. 58
         Písanka - str. 22
         Procvičování - slova válí, mává, vane, víme, visí
            napiš malým a velkým tiskacím písmem a opiš psacím 
         Prv - str. 54

31.3. Slabikář - str. 59
         Písanka - str. 23
         Procvičování - napiš co nejvíce slov jakýmkoliv písmem
         M - str. 26
               str. 26/7 (rodič diktuje lib.příkl. ze str. 27,
                              děti píší výsledky) - oznámkuj si sám!!!
         AJ - učebn. str. 41 (rodič si vybere jeden obrázek
                                      a dítě hádá který)
                                     dítě se ptá  Is it a present?
                                     rodič          No.
                                     dítě            Is it a balloon?
                                     rodič          Yes!
                                     dítě            Is it a blue balloon?
                                     rodič          Yes!
                                     dítě            Number three?
                                     rodič          Yes! Very good! 
                   zopakujeme několikrát a pak si zase vybírá
                   obrázek dítě....
                   PS str. 39 - What´s that? 
                                   one - car        two - bicycle      three- train
                                   four - TV        five - guitar        six -aeroplane
                                   seven - drum  eight - balloon
                   stále opakujeme slovíčka a present, a card, a candle,
                                                         a cake, a badge, a balloon

          

1.4. Slabikář - str. 59
       Písanka - nejdříve natrénuj psaní V, pak str. 24
                     
       Diktát - napiš psacím písmem - Oto! Olo! Ilo! Pájo! Pepo!
                                                     Májo! Álo! Mílo!
       M - hra s penízky - polož na stůl 12Kč a přidej 5Kč....kolik máš
                                                                                             Kč
                                         ano máš 17 Kč a uber 6Kč....kolik máš Kč
                                         ano máš 11 Kč a přidej 2Kč....
             PS str. 27/8, 9, 10 - oznámkuj si sám!!!
                 str. 28/1, 2
                 str. 42 (D = desítky, J = jednotky) - zavést nové pojmy
                            s pomocí vodníka Mokřinky

2.4. Slabikář - str. 60 - písmeno Č č
       Písanka - str. 25
       Opis - opiš ze slabikáře str. 60/4 - vyber si dva sloupce
                a piš to velkým tiskacím písmem

       M - hra s penízky polož vlevo 9Kč a vpravo 15Kč co je více 
                                         vlevo 11Kč a vpravo 14Kč co je méně...
            PS str. 28/3, 4
                 str. 43

      Prv - str. 55
              dobrovolně: namaluj obrázek s názvem JARO

3. 4. Slabikář - str. 61
        Psaní - list papíru 1.strana pouze tiskací malá a velká písmena -
                                  různě velká, barevná, poházená po celém listu
                                  papíru
                                  2.strana pouze psací malá a velká písmena
                   pak ti ukazuje rodič písmena a ty čteš 
       UPOZORNĚNÍ: listy papíru(např. Hh, Bb) si vkládejte do fólie,
                            děti je odevzdají a dají si je do portfólia mohou
                            si tam i vkládat různé obrázky (např. JARO,......)

        M - PS str. 29
             najdi u vás doma předmět ve tvaru trojúhelníku, kruhu,
             čtverce, obdélníku
             procvičuj sčitání a odčítání do 10

Vážení rodiče, milé děti,
doufám, že vše zvládáte a protože tento týden bude kratší budeme mít matematiku i v pondělí!

6.4. Slabikář - str. 62
       Písanka - str. 26
       Procvičování - nácvik psaní malého z (dávejte pozor na spodní
                            kličku)
                         - nácvik psaní slabik zi, ze, zů
                         - napiš psacím písmem aspoň osm jiných slabik 
                           a přečti je
        M - nastříhej si 6 čtverečků
             (tak velké, aby jsi tam napsal např. číslo 12)
           - postupně piš na čtverečky tato čísla:
             číslo má 1desítku a 5jednotek
             číslo má 0 desítek a 8jednotek
             číslo má 2 desítky
             číslo má 0 desítek a 3jednotky,.....
             všech 6 čísel poskládej od nejmenšího po největší
             vytvoř dvojice čísel a porovnej je
             dokážeš nějaké dvě čísla sečíst nebo odečíst,....
           ČTVEREČKY nevyhazuj, můžeme použít příště druhou stranu
                             a dostříhej si čtverečky aspoň do dvaceti
           PS - str.30/5 - nikam nepřepisuj a napiš = a výsledek
                  oznámkuj si sám!
               - nezapomeň písmeno M(dole str. 30 dopsat do vláčku
                 na str.3)
              - dokonči str.30/1,2,3,4

     Prv - str. 56
             dobrovolně - list papíru - namaluj aspoň tři jarní kytičky
                                                 a pojmenuj

7.4. Slabikář - str. 63/ polovina stránky
      Písanka - str. 27
      Procvičování - napiš co nejvíce slov tiskacím písmem 
           k tématu JARO, kdo napíše aspoň 5 slov dostává pusinku
           nebo pochvaličku od rodiče

     M - piš výsledky na 6 čtverečků 
          ( 10+1, 10-8, 10+9, 5+3,...)
           čti s pomocí pojmů desítky, jednotky (např. 11- 1desítka
           a 1jednotka, 2 - 2jednotky,...)
           poskládej od největšího čísla po nejmenší
           porovnávej dvě čísla, sčítej, odčítej,....
        - PS str. 36(cv. 5,6 si můžeš dodělat o velikonocích)
               str. 39/1,2,3,4,5 - oznámkuj si sám!!!

     Aj - opakování slovíček učebn. str. 38, 39
           rodič říká a dítě ukazuje, pak dítě říká a rodič ukazuje
           (a present, a card, a cake, a badge, a balloon, a candle)
        - nová slovíčka učebn. str. 45
          rodič říká a dítě předvádí
          Jump! skáče Clap! tleská Dance! tancuje Shake!zavlní
          celým tělem Stamp your feet! zadupe nohama
¨        Freeze! zamrzne
        - PS str.40 Find and draw -děti najdou Rodneyho
          v učebn. str.39, 42, 44 a namalují předměty, které nese
                       Look and say - pojmenovávají obrázky
                       Listen - dělejte zátrh(ano) nebo křížek (ne)
                          One. Is it a book?         Five. Is it a plane?
                          Two. Is it a shoe?          Six. Is it a doll?
                          Three. Is it a train?
                          Four. Is it a bag?
                       Look and say- How old are you? I am five.
                                            How old are you? I am six.
                                            How old are you? I am seven.

8.4. Slabikář - str. 63

      Vyprávějte si o domácích mazlíčcích, vzpomínáte na naše třídní
      mazlíčky - dokážeš namalovat? Napiš jejich jména. (dobrovolné)

      POZOR- vážení rodiče tímto vás žádám o kontrolu čtení!!!
      Špatné čtení - Bar-ča-Barča-má-ma-lé-malé- mor-če-morče
      Správné čtení- Bar-ča-má-ma-lé-mor-če
      Čtěte každý den nejen ze slabikáře!!!

      Písanka - str.28

      M - str.37/12- rodič diktuje příklady např. ze str.39
                           žák píše výsledky
           oznámkuj si sám!!!
         - str.37/1-11

      Prv - str. 58
             Vyprávějte si o VELIKONOCÍCH, přeji vám, aby jste
             si je užili alespoň v kruhu rodiny. HEZKÉ VELIKONOCE
             
      Něco na procvičování (dobrovolné):
      https://decko.ceskatelevize.cz/velikonoce

      https://www.matika.in/cs/
      https://www.gramar.in/cs/

      https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
      https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topics_cj1.php


14.4. Slabikář - str.64 - nové písmeno Ž,ž
        Písanka - str. 29
      
        
                       

                
                                 

        
 


INFORMACE PRO RODIČE

Dobrý den,
doufám, že vše zvládáte bez problémů, v případě potřeby můžete zavolat nebo mi napsat na e-mail mbrychtova@1zdar.cz.
Dodatečně blahopřeji Fanynce k svátku a Martinovi k narozeninám, těším se až vše společně oslavíme. S pozdravem M.Brychtová

PLAVÁNÍ

Halloween

Děkujeme všem šikovným maminkám za dobroty, byly moooc dobré.Děkujeme všem šikovným maminkám za dobroty, byly moooc dobré.Děkujeme všem šikovným maminkám za dobroty, byly moooc dobré.Děkujeme všem šikovným maminkám za dobroty, byly moooc dobré.Děkujeme všem šikovným maminkám za dobroty, byly moooc dobré.Děkujeme všem šikovným maminkám za dobroty, byly moooc dobré.Děkujeme všem šikovným maminkám za dobroty, byly moooc dobré.Děkujeme všem šikovným maminkám za dobroty, byly moooc dobré.Děkujeme všem šikovným maminkám za dobroty, byly moooc dobré.Děkujeme všem šikovným maminkám za dobroty, byly moooc dobré.Děkujeme všem šikovným maminkám za dobroty, byly moooc dobré.Děkujeme všem šikovným maminkám za dobroty, byly moooc dobré.

Adaptační setkání

Čertovské učení

Vánoční vystoupení

Bobování

Karneval

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217
 • image 239
 • image 238
 • image 237

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy