logotyp

1. C

Mgr. Lucie Slavíčková ( třída 710 )

Pasování na čtenáře

Muzikofiletika

Obrázků: 1-3 z celkem: 9    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Karneval

Plavání

Adventní čas v 1. C

Informace pro rodiče

31. 5. 
Příští týden 5. 6. - 9. 6. 
nás čeká projekt Celé Česko čte dětem. V jeho průběhu nás čeká spousta zajímavých akcí a činností (pasování na čtenáře, práce s časopisem, workshop se spisovatelem J. W. Procházkou, ověříme si čtenářské dovednosti v testu,...).

Ve středu 7. 6. v 10.15 budou děti pasovány na čtenáře. Akce proběhne v městské knihovně.

Ve čtvrtek 8. 6. nás dopoledne čeká workshop se spisovatelem J. W. Procházkou pod názvem Vynálezce Alva - škola vynálezců. Budeme vybírat 70Kč na žáka, zbývající sumu doplatím z peněz z vánočního jarmarku.

Ve čtvrtek 8. 6. v 15.30 proběhnou třídní schůzky. 


29. 5.
V pátek 2. 6
. od 8.00 proběhne na školním hřišti akce ke Dni dětí pořádaná KPŠ.
Děti přijdou ve sportovním oblečení, v batůžku si přinesou penál, svačinu, pití, čip na oběd.

26. 5. 
Od příštího týdne (pokud to počasí dovolí) začneme v Tv chodit na hřiště.
Je nutné, aby děti měly vhodnou obuv na cvičení (musí být jiná než jakou používají do tělocvičny) a vhodné oblečení (ráno, dopoledne může být ještě chladněji). 

25. 5. 
Ve středu 31. 5.
končí sběr pomerančové kůry.

Práce ve škole

Důležité úkoly pro nemocné

Týden 5. 6. - 9. 6.

Čt 8. 6.

Čtení + Psaní
- Písanka 3 - str. 22, 24....za DÚ dopsat
- DÚ - čtení - Školák, vlastní kniha

M
- Matýsek - str. 47 cv. 1 - 3
                     - str. 48 cv. 1 - 5
    - Procvičujeme s Matýskem - str. 29
    - DÚ - Procvičujeme s Matýskem - str. 31


St 7. 6.

Čj + Čtení + Psaní
- Školák - str. 84 cv. 3...dodělat za DÚ
            - str. 83/13., 14., 17., 18. řádek....DÚ číst celou druhou tabulku
- Písanka 3 - str. 18 (celá)

M - Matýsek - str. 46 cv. 1 - 4


Út 6. 6.

DÚ - Školák - str. 83/10., 11., 12., 15., 16. řádek....opakovaně číst
      - Písanka 3 - str. 15, 16 (vždy dopsat stránku)


Po 5. 6. 

Čj + Prv + Psaní
 
- Školák - str. 78 cv. 1
               - str. 79 cv. 1, 3, * (dobrovolně)
               - str. 77 cv. 2
- kalendář  - den, datum, roční období + měsíce
- Písanka 3 - str. 16 (tři řádky)
- DÚ - Školák - str. 77 cv. 3
                  - str. 79 cv. 2 + Proč bych tam chtěl/a jet?....Chtěl/a bych vidět (navštívit)... 

M
- procvičování - rozklady do 20 a +, - do 20
    - Procvičujeme s Matýskem - str. 24
    - DÚ - Procvičujeme s Matýskem - str. 27 + někteří dodělat str. 24

Dnes nás také v rámci projektu Celé Česko čte dětem navštívily dvě žákyně deváté třídy a předčítaly dětem z jejich oblíbené knihy U všech čertů. Děti poslouchaly pohádky, odpovídaly na otázky, plnily úkoly a zahrály si také drobné hry.


Týden 29. 5. - 2. 6.

Pá 2. 6.
Dnes jsme si užívali a soutěžili na školním hřišti, ve škole si vyzkoušeli pár nových her a aktivit, proto ani vás dneska nečeká žádná práce. Tak snad je to aspoň malá náplast na to, že jste tu dnes nemohli být s námi. 

DÚ - Školák - str. 73, 80, 83 (1. tabulka)...čtení


Čt 1. 6. 

Čj
- kalendář - nový měsíc červen - 1. letní měsíc, jahodový měsíc, poslední školní měsíc....roční období LÉTO, další letní měsíce 
    - 1. června - DEN DĚTÍ 
    - Školák - str. 76 cv. 1, 2, 3
                - str. 77 cv. 1

M -
Matýsek - str. 40 cv. 2
                   - str. 41 cv. 1 - 5
                   - str. 42 cv. 3, 4

Čtení + Psaní
- Písanka 3 - str. 14 (tři řádky - natrénuj nejprve na papír)
- Školák - str. 83/6. - 9. řádek....za DÚ číst celou první tabulku
- DÚ - Písanka - str. 14 (dopsat) a str. 15 (tři řádky)

Prv -
Školák - str. 82 cv. 2, 3 (dobrovolně)


St 31. 5.

Čj
- Školák - str. 81 cv. 1 (orientace v plánku, nahoře, dole, vpravo, vlevo, nad, pod, vedle,...)
                 - str. 81 cv. 2
                 - str. 82 cv. 1
    - DÚ - vymysli a napiš podobnou hádanku jako ve cv. 1 (Co jsem? Jakou mám barvu? Jaké mám zvláštní poznávací znamení?)...sluníčkový sešit nebo papír

M -
Matýsek - str. 38 cv. 3, 4, 5
    - sčítání do 20 typu 13 + 3, 16 + 2,....
    - Matýsek - str. 40 cv. 1
    - DÚ - Matýsek - str. 40 cv. 3, 4
            - Procvičujeme s Matýskem - str. 18 cv. 1 (dopočítat)

Čtení 
-
Školák - str. 83/1. - 5. řádek....znovu číst za DÚ


Út 30. 5.

Omlouvám se za nedodání učiva a úkolů. Byla jsem s dětmi na školním basketbale v Pardubicích a vrátili jsme se pozdě.

Aj
- 6. lekce - Bathtime!
    - nová slovní zásoba - uč. str. 48, 49 (dole)
    - PS - str. 42 (nahoře malé obrázky) - poslechové cvičení - A red towel. Green shampoo. A yellow duck. Pink soap. An orange hairbrush. A blue toothbrush.
     - DÚ - PS str. 42 (velký obrázek - hledej věci a vybarvi je stejně jako obrázky nahoře)...na 6. 6.

Čj -
Školák - str. 80 cv. 1, 2
    - DÚ - Školák - str. 81 cv. 1 (pouze dopiš na cedulky názvy zvířat z nápovědy)

M -
Matýsek - str. 39

Čtení + Psaní
- Písanka 3 - str. 11 (5 řádků)
- nová společná četba - Kosí bratři - motivace pohádka Jak si kosí bratři vyšli do ZOO                                                                                             
https://www.youtube.com/watch?v=I1IPWf3qPhEPo 29. 5. 

Čj
- červnová básnička - Školák - str. 75 cv. 2 (přečíst a naučit se + vyluštit slovo)
    - Školák - str. 75 cv. 1 + str. 74 cv. 3


Prv -
téma ZOO - co to je, proč vznikají, jaká zvířata tam žijí, v jaké ZOO jsi byl, jmenuj zvířata, jaká tam můžeš vidět
      - Školák - str. 80 cv. 1 (pouze dopiš názvy zvířat do tajenek a vybarvi obrázky podle skutečnosti)
      
Čtení + Psaní
-
Školák - str. 69/15. - 18. řádek....znovu číst za DÚ
- Písanka 3 - str. 10 (4 řádky, nejprve písmeno H natrénujte na papír)
- DÚ - Písanka 3 - str. 10 (dopsat stránku)


Týden 22. 5. - 26. 5.

Pá 26. 5. 

Čj -
téma KALENDÁŘ - vezmi si nějaký kalendář, prohlédni si ho a řekni, co všechno v něm můžeme najít (dny v týdnu, měsíce, svátky, významné dny - jak je poznáš,...), dále najdi jaký měsíc končí, jaký začíná, kdy jsou letní prázdniny, jaké svátky v červnu slavíme, jestli má někdo z tvojí rodiny svátek,...
     - Školák - str. 74 cv. 2
    
M -
Matýsek - str. 36 cv. 1 - 5
                   - str. 38 cv. 1, 2

Čtení + Psaní
- Školák - str. 74 cv. 1
- Písanka 3 - str. 8 (dopsat)
- DÚ - Školák - ČTENÍ


Čt 25. 5. 

Dnes jsme byli navštívit knihovnu, tak učení je málo.

Prv + Čtení + Psaní
- Školák - str. 61 cv. 2
             - str. 69/10. - 14. řádek....znovu číst za DÚ
- Písanka 3 - str. 8 (3 řádky - natrénujte nejdříve na papír)
- DÚ - Písanka 3 - str. 7 cv. 1, 2 (věty Pepa píše. Pája počítá. - přepište vždy dvakrát)

M -
Matýsek - str. 37 cv. 1 - 4


St 24. 5.

Čj
- opakování - dny v týdnu a části dne
    - Školák - str. 71 cv. 2, 3
                   - str. 72 cv. 3 - důležité - Vysvětli, proč!!!
    - DÚ - Školák - str. 72 cv. 2 + bludiště

M
- Matýsek - str. 35 cv. 1 - 3
    - Procvičujeme s Matýskem - str. 20, 21
    - DÚ - Matýsek - str. 35 cv. 4 + někteří dodělat str. 20 v Procvičujeme s Matýskem

Čtení + Psaní
- Školák - str. 73 cv. 1 - čtení s porozuměním - přečti si a odpovídej na otázky (Kdy má Pepa narozeniny? Kolik je Pepovi let? Kdo přišel Pepovi popřát? Jaké dárky Pepa dostal a proč?...) + vylušti poslední dárek (jiné úkoly nedělej!)
- Písanka - str. 6 (celá) - nacvič si nejprve na papír
- DÚ - Školák - str. 73 cv. 1 - čtení


Út 23. 5. 

Aj
- opakování 5. lekce (slovíčka, Is it a ...? How old are you? I´m....)
    - PS - str. 40

    - DÚ - PS - str. 40 - Find adn draw. a 41 - nalepit samolepky (na 30. 5.)

M -
Matýsek - str. 33, 34
    - DÚ - Procvičujeme s Matýskem - str. 23 (celá)

Čj
- opakování - Dny v týdnu, části dne
    - Školák - str. 71/tabulka, *

Čtení + Psaní
- Školák - str. 72 cv. 1
- Písanka 3 - str. 5 (celá)
- DÚ - čtení

 
Po 22. 5.

Čj -
nové téma - DNY V TÝDNU, KALENDÁŘ
    - odpovídej na otázky typu - Kolik dnů má týden? Jaký je první (poslední, třetí,....) den v týdnu? Jaký den je před/za pátkem (nedělí,...) Jaký den je mezi středou a pátkem?...
    - Školák - str. 70, 71 cv. 1 - přečti si a pracuj podle zadání

Prv
- opakování - POVOLÁNÍ 
      - Školák - str. 61 cv. * (než si přečteš, vzpomeň si, jaké povolání má Pepův tatínek)
                   
- str. 61 cv. 2 (přečti si a podtrhni všechna povolání)
      
Čtení + Psaní
- Školák - str. 70, 71 - čtení....znovu číst za DÚ
- Písanka 3 - str. 4 (celá)
- DÚ - Písanka 2 - str. 48 + někteří opravy

Rozvrh hodin


 

1.

2.

3.

4.

5.

PO

Čj

Prv

Tv

Čj

 

ÚT

Aj

Čj

M

 Čj

ST

Čj

M

Čj

Hv

 

ČT

Tv

Čj

M

Prv

 

Čj

M

Čj

Vv

 


Podle tohoto rozvrhu pojedeme od středy 7. 9.

 

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217

Created by © 2019 -2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy