logotyp

1. C

Mgr. Lucie Slavíčková ( třída 710 )

Informace pro rodiče

23. 9.
V úterý 4. 10.
proběhne fotografování.

Sběr kaštanů a žaludů
- každé pondělí  (26. 9. se začíná) je možno od 7.30 - 7.55 odevzdat nasbírané kaštany a žaludy v prostorách šaten 1. stupně.

21. 9.
Děti včera dostaly lístečky ohledně Sporťáčku. Kdo by měl zájem, vyplňte a pošlete zpátky návratku (do pátku). 

14. 9. Informace k lístečkům z družiny:
týká se to pouze dětí, které chodí do družiny č. 1 k p. u. Slonkové. Lístečky se vyplňují pouze v případě, že by vaše dítko odcházelo z družiny úplně samo (bez doprovodu).

Rozvrh hodin


 

1.

2.

3.

4.

5.

PO

Čj

Prv

Tv

Čj

 

ÚT

Aj

Čj

M

 Čj

ST

Čj

M

Čj

Hv

 

ČT

Tv

Čj

M

Prv

 

Čj

M

Čj

Vv

 


Podle tohoto rozvrhu pojedeme od středy 7. 9.

 

Probírané učivo a úkoly pro nemocné

Týden 26. 9. - 30. 9.

Út 27. 9.

Čj 
- státní svátek - vysvětlení (obecně)
     - sluchové vnímání - syntéza, anylýza slabik, marťanština, hláskování, slabičná stavba slov
     - Pepa - str. 15 cv. 2, cv. 3 (samostatně na včeličku)
   
Aj 
- procvičování - hra s plyšáky - pozdravy, představení se, odpověď na otázku Who´s this?...It´s (Ruby).
      - PS str. 3
      - písnička Happy house
      - uč. str. 9 - seřazení obrázků a poslech
      - DÚ - na 4. 10. - PS str. 5 (celá)


M
- opakování G tvarů, symbolů větší x menší - práce s žetony, kartičkami (vytváření názorných př. na porovnávání a jejich zapisování)
   
- Matýsek - str. 12 cv. 3, 4
    - DÚ
- Matýsek str. 12 cv. 4 (čtení obrázků a příkladů), 5
                           str. 13 cv. 1


Psaní
- Čárymáry str. 9 - procvičeno nanečisto - načisto za 


Po 26. 9.

Morodi nebyli, tak jen zjednodušeně pro kontrolu.

Čj
- povídání o víkednu
    - opakování - PODZIM - zopakování toho, co jsme se dozvěděli v pátek (práce s obrázkem na str. 19 v Pepovi)
    - Pepa - str. 19 - úkoly
    - Pepa - str. 14 cv. 2 - řekli jsme si, co jsou rýmy a vyhledávali jsme je
    - DÚ - Pepa str. 14 cv. 1

Prv
- dokončení tématu Dopravní výchova
      - vybarvení a pojmenování dopravních značek - interaktivní tabule
      - opakování pravidel při přecházení - video
      - důležitá telefonní čísla (150, 155, 158, 112)

Psaní + Čtení 
- opakovací list v Čárymáry str. 7 
- Medovníček - Mravenčí válka - poslech + následné otázky k porozumění textuTýden 19. 9. - 23. 9.

Pá 23. 9. 

Čj
- dnes začíná podzim - písnička Září, roční období (hlásková a slabičná stavba), podzimní měsíce (kdo má narozeniny - děti nevěděly)
    - Pepa - str. 18 - 19 - pozorování obrázků, porovnání a hledání rozdílů léto x podzim (jak se mění krajina, počasí, stromy, úroda, děti, činnosti,...)
     - práce s jablíčky - sbírání jablíček a ukládání do košíčků podle jejich slabičné stavby (děti pracovaly samy, pak jsme provedli společnou kontrolu)


M
- nově - znaménka větší x menší
   
- Matýsek - str. 12 cv. 1, 2
    - tabulka - malování ovoce a porovnávání pomocí znamének

Prv
- značky - opakování - tabule, Matýsek - str. 8 cv. 3, str. 9 cv. 5
      - Pepa - str. 8 cv. 1
      
Vv
- tématicky k dopravní výchově (auto, semafor, dopravní značky)
     - písničky k dopravní výchově


Čt 22. 9.

Dnes ještě stručněji :-)

Čj
 - syntéza (S, O = SO), analýza (MA = M, A) slabik, marťanština
    - hláskování (jednoslabičná krátká slova - pes, les, skok, leh....)
    - Pepa - str. 14 cv. 2 (děti si mají znovu projít a zopakovat)
    - DÚ - Pepa - str. 12, cv. 1, 2

M + Psaní
    -
 Čiperkové - písnička Počítací
    - Pepa str. 10 cv. 2
    - Pepa str. 11 cv. 1, 2, 3, 4
    - smajlíci - psaní - správné sezení, držení tužky, netlačit - nácvik
    -  - Čárymáry str. 8 (tři smajlíci, tři mračouni)    


Prv
- dopravní značky
       - semafory - pro řidiče, chodce
       - bezpečnost při cestě do školy, ze školy - přechod pro chodce, oblečení, reflexní prvky na aktovkách...
       - Pepa - str. 8 cv. 2


St 21. 9.

Dnes nebyli marodi, tak jen stručně.

Čj
- Čím bys chtěl být a proč?
    - pozdravy - jak zdravíme kamarády, spolužáky, rodiče, dospělé osoby ve škole, v obchodě
    - jména - Kdo sedí po tvé pravé a levé ruce?
    - hledání písmenek - kruháč - třídění písmenek (A, E,O)
    - Pepa - str. 12 cv. hvězdička

M
- školákov - porovnávání (více, méně, stejně)
    - Matýsek - str. 8 cv. 2, str. 9 cv. 4, 6
    - vyvození čísla 2 - písnička Jedna, dvě...
    - Matýsek - str. 10 cv. 1, 2
    - DÚ -
malý modrý sešit - str. 2/celá

Psaní
- uvolňovací cviky - říkanka: Kolo mlýnské děláme (kreslíme kruhy), svoje místa měníme (rovné čáry od kraje kruhu ke kraji) - psaní ve vzduchu, na tabulku, tabuli, cvičný papír, Čárymáry
          - hra - využití říkanky
         
Hv
- hlasová a dechová cvičení
     - hra na sochy
     - krátké, dlouhé tóny
     - písnička Green light, red light

Hodnocení dne - Co se ti dneska povedlo?
                      - Co bys mohl zlepšit?


Út 20. 9.

Čj - tabule -
slova tulipán, mák, panenka, liška - počáteční hláska, vytleskat + počet slabik, zkusili jsme i poslední hlásku
   
- hra - sed x vztyk - slyším slovo s počáteční hláskou P
    - Pepa - str. 13 cv. 1 - hledat obrázky začínající na P, vytleskat + počet slabik, pojmenovat ostatní věci, škrtnout, co do školy nepatří
    - Pepa - str. 13 cv. 2 - hledání rozdílů - zakroužkovat na druhém obrázku
    - Pepa - str. 13 cv. 3
    - Tv chvilka - písnička "Jedna ruka sem..."

M - určování množství

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/predmatematicke-predstavy/mnozstvi-a-porovnavani/vceli-rojeni/cviceni1.htm
     - Matýsek - str. 8 cv. 1 - vyvození čísla 1
    - třída - pojmenovávat věci a určovat jejich počet 
    - hra - U ukazuje věci, Ž tlesknou při počtu 1
    - Matýsek - str. 8 cv. 2 - vyprávění o obrázku - přecházení, bezpečnost, semafor, počítání věcí a osob
     - Tv chvilka - semafor
     - DÚ - Matýsek - str. 9 cv. 1, 2, 3 (vysvětleno)

Aj - opakování, procvičování - Hello! Goodbye!, slovíčka (mum, dad,...)
    - pracovní sešit str. 2 - poslechové cvičení (doděláme ve škole)
    - nově - What´s your name?....procvičovat otázku a odpověď...I´m (dad)
    - poslech - uč. str. 7 - nový myší kamarád  - Rodney
                   - uč. str. 8 - Who´s this?... It´s Polly. It´s me.
    - hra - kruh dětí (myšek) - jeden má zakryté oči a pokládá otázku What´s your name? a myška odpovídá It´s me....a hádá jméno "myšky"
    - DÚ - pracovní sešit str. 4....nakresli sebe a napiš své jméno

Čtení + Prv - povídání o dopravních prostředcích - jaké znají, kde se pohybují, které jezdí ve městě, vesnici, vytleskat slabiky, počáteční hláska
                    - hra - zvuky a děti poznávaly, jaký je to dopravní prostředek
                    - Medovníček - kapitola Medovníček pilotem - čtení s porozuměním

Hodnocení dne - Kdo by si dal hvězdičku a proč?
                         - Komu bys včeličku nedal a proč?


Po 19. 9.

Čj
- povídali jsme si o tom, co děti dělaly o víkendu
    - pantomima - povolání
    - Pepa - str. 11 - povolání ve škole - věty o tom, co kdo dělá a co k tomu potřebuje, zakroužkovat počáteční písmeno
    - DÚ - Pepa - str. 11 - vyber pro každou osobu jednu věc, kterou potřebuje ke svému povolání a spoj


Prv -
týden dopravní výchovy (dopravní prostředky, bezpečnost, dopravní značky) - mezipředmětové uplatnění
      - Cesta do školy -
dopravní prostředky (hádanky)
                                 - Pepa
- str. 7 cv. 3 
      - slovo ŠKOLA
- začátek slova, slabiky, další slova začínajíčí na š a související se školou (školník, školička, ...)
                             
- hledání kartiček se slovem škola, tvoření dvojic stejných slov, hledání nesprávně napsaného tvaru a zdůvodnění
                              - Pepa -
str. 7 cv. 2 - opsat slovo škola

Tv
- ukázková hodina miniházené, na které se děti aktivně podílely a byly nadšené :-) 
     - domů dostaly letáčky, kdyby měl někdo zájem

Čtení - říkadla - co to je, proč se učí od malička, jaké děti znají
                        - využití - Tv, Hv, M
                         - čtení z Velké knihy říkadel

Hodnocení celého dne - jak se mi pracovalo a proč
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235

Created by © 2019 -2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy