logotyp

1. C

Mgr. Lucie Slavíčková ( třída 710 )

Adventní čas v 1. C

Informace pro rodiče

6. 1.
Od středy 11. 1. začně sběr usušené pomerančové a citrónové kůry.

5. 1.
Ve čtvrtek 12. 1.
se konají 15.00 - 17.00 konzultace pro rodiče.

Halloween

Obrázků: 1-5 z celkem: 8    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Práce ve škole

Důležité úkoly pro nemocné

Týden 23. 1. - 27. 1.

Pá 27. 1.

Čj -
popřemýšlej nad větou "Smích léčí." 
    -
Školák - str. 80 cv. 1, 2 (práce s obrázky)

M
- vyvození odčítání do 8 a procvičování
    - Matýsek - str. 28 cv. 1 (opravdu si tvořte otázky a odpovědi ke slovním úlohám...při odčítání tam musí zaznít slova jako zbylo, zůstalo), 2, 3
                   - str. 29 cv. 1 - 3

Čtení + Psaní
- Školák - str. 80 cv. 2 (práce s textem - podle zadání, počet vět + počet slov v 1., poslední větě,...)
- Diktát - TO, RY, NÁ, LÉ, DU, LEZE, VÍKO, MÁVÁ, NESE + čísla 0 - 8 v různém pořadí (napište si cvičně buď do sluníčkového sešitu nebo na papír)
- Školák - str. 88/1. - 3. řádek všichni (4., 5. řádek nepovinné)
- DÚ - čtení ze Školáka - str. 80 cv. 2, str. 88


Čt 26. 1. 

Čj -
vyvození nového písmene CH, ch (vymýšlejte slova, která na toto písmeno začínají a pozorně si ho prohlédněte - skládá se ze dvou písmenek...jakých?)
    - Školák - str. 79 cv. 1 - 5

M
- procvičování sčítání do 8, rozklady a dopočítávání
    - Matýsek - str. 27 cv. 1 - 4
                     - str. 29 cv. 4
    - DÚ - Procvičujeme s Matýskem - str. 30

Čtení -
vyprávění podle obrázkové osnovy - pohádka O dvanácti měsíčkách

Psaní -  DÚ - Písanka 1 - str. 25

Prv -
pravidla chování na horách - povídali jsme si obecně o pravidlech - co jsou to pravidla, k čemu jsou dobrá a zda jsou důležitá, zda je musí dodržovat i dospělí, jaká pravidla známe (pravidla třídy, hygienická pravidla, pravidla silničního provozu, pravidla ve sportu,...), daří se nám pravidla dodržovat, co nám dělá problémy, v čem bychom se měli/mohli zlepšit
      - Školák - str. 77 cv. 2


St 25. 1.

Čj
- Školák - str. 76 cv. 1, 2, *, 3
    - DÚ - Školák - str. 77 cv. 1 + obrázek vykreslete

M
- vyvození sčítání do 8
    - Matýsek - str. 26 cv. 1, 2, 3

Čtení + Psaní 
-
Čárymáry - str. 60
-
Školák - str. 78 
- DÚ - Školák - str. 76 - cv. 2 (číst několikrát)


Út 24. 1.

Aj
- opakování slovíček (hračky, školní potřeby) + barvy
    - příběh - uč. str. 26 (prohlédněte si obrázky a říkejte, co se na jednotlivých obrázcích děje - co dělá Daisy, co dělá a říká Jack)
    - PS - str. 23 - každý obrázek vykreslete jednou barvou a pak říkejte, jaké věci jsou (př. a blue pen)

Čtení + Psaní
-
list - strana s T, t (znovu číst za DÚ)
- Písanka 1 - str. 22
- Písanka 2 -str. 8 (řádky i, í přepište do psacího písma, mezi obrázky pište psací i, poslední řádek docvičte)
- DÚ - Písanka 1 - str. 23

M - DÚ - Procvičujeme s Matýskem - str. 20


Po 23. 1.

Čj
- vyvození nového písmene H, h (říkejte slova začínající na toto písmeno)
    - Školák - str. 75 cv. 1, 3 (hajný, hory, dalekohled), 5, 6


Prv
- opakování - téma CESTOVÁNÍ 
      - Školák - str. 74 cv. 2, *
      - DÚ - Školák - str. 74 cv. 1

M
- porovnávání čísel v oboru 0 - 8
    - Matýsek - str. 25 cv. 1, 2, 3
    - Procvičujeme s Matýskem - str. 29 (dokončit)

Čtení + Psaní
-
Školák - str. 78/13. - 16. řádek - znovu číst za DÚ
- malé psací i/í - trénink na papír
- DÚ - Písanka 2 - str. 8 (první čtyři řádky)


Týden 16. 1. - 20. 1.

Pá 20. 1.

Čj -
citrusy - co to je, co patří mezi citrusy, proč je dobré je jíst - vitamín C
    - Školák - str. 72 cv. * - otázky - na konci je otazník, dbejte na správné čtení otázek (na správnou intonaci) 
    - Písanka 1 - str. 24 (první řádek - otazníky)

M
- numerace 0 - 8 (řazení čísel vzestupně, sestupně, největší, nejmenší,...)
   - Matýsek - str. 24 cv. 1 - 5

Čtení -
Školák - str. 73 cv. 1, 2
         - přepište slova tak, aby v nich byla pouze velká tiskací písmena - CiTRuSy, aUtO, PÁreK, mElE, juLA, zInA (do sluníčkového sešitu nebo na papír)
         - Diktát - DO, TÁ, KE, SŮ, ZI, VODA, KRÁVA, SOVA, RYS, 7, 2, 4, 0, 6, 5, 1 (sluníčkový sešit nebo na papír)

DÚ - čtení!!! 


Čt 19. 1.

Čj
- vyvození nového písmenka C, c (říkejte slova začínající na toto písmeno)
    - Školák - str. 71 cv. 1 - 6
    - DÚ - Školák - str. 72 cv. 1

M -
vyvození čísla 8
    - Matýsek - str. 23 cv. 1, 2, 3,4

Čtení
- trénování čtení dvojhlásky au, ou - Školák - str. 72 cv. 2
         - Školák - str. 78/9. - 12. řádek
         - DÚ - čtení (str. 72 a 78)

Prv
- téma CESTOVÁNÍ - s kým, čím, kdy, kam můžeme cestovat
      - dopravní prostředky (jaké znáte a kde se pohybují), jakým cestuješ rád/nerad a proč


St 18. 1.

Čj
- Školák - str.  69 cv. 2, 3
                   - str. 70 cv. 2, 3
    - DÚ - Školák - str. 70 cv. 1
                           - str. 99 cv. 1 (1. sloupeček)

Čtení + Psaní
- list s J, j - přečtěte si a řekněte, co jste si zapamatovali (jména, zvířata, co kdo dělá,...)
- Písanka 1 - str. 21
- DÚ - číst - list s J,j a Školák

M -
Matýsek 2 - str. 21 cv. 1, 2


Út 17. 1.

Aj
- opakování slovíčka - hračky, čísla, barvy
    - nově tvary - uč. str. 25 dole (square, circle, triangle)
    - uč. str. 25 (zkuste popsat obrázek pomocí tvarů - př. a doll = one circle, one triangle, eight squares...nebo vám naopak někdo říká, z jakých a kolika tvarů se obrázek skládá a vy máte uhádnout, co je to za obrázek)

Čj -
Školák - str. 68 cv. 2, 4 (písmenko V si vybarvěte)
                 - str. 69 cv. 1

Čtení -
Školák - str. 78/4. - 8. řádek - znovu číst za DÚ

Psaní -
Písanka 1 - str. 19

M - DÚ - Procvičujeme s Matýskem - str. 19


Po 16. 1.

Čj
- vyvození nového písmene V, v (říkejte slova, která začínají na toto písmenko)
    - Školák - str. 68 cv. 1, 3, 5
    - DÚ - Školák - str. 66 cv. 1, 2

Prv -
téma ZIMA - opakování (kdy zima začíná, zimní měsíce, počasí v zimě, zimní aktivity,...)
      - Školák - str. 66 cv. 3
                   - str. 67 cv. 1, 3 (odůvodněte proč tam obrázek nepatří)
      
M
- Matýsek 2 - str. 20 cv. 1, 2, 3 (modrý, růžový sloupeček přepsat a vypočítat do sluníčkového sešitu nebo na papír)
                        - str. 19 cv. 1 - práce s výsledky - modře zakroužkuj výsledky větší než 5, červeně zakroužkuj výsledky menší než 4, hnědě zakroužkuj výsledky rovnající se 5
     - DÚ - Matýsek 2 - str. 20 cv. 3 (žlutý, zelený sloupeček vypracujte stejně jako modrý a růžový), cv. 4, 5

Čtení + Psaní
- Písanka 1 - str. 18 (na volný řádek docvičovat)
- Školák - str. 67 cv. 2 (přečtěte si článek a pak si vlastními slovy řekněte, co jste se v článku dozvěděli)

Rozvrh hodin


 

1.

2.

3.

4.

5.

PO

Čj

Prv

Tv

Čj

 

ÚT

Aj

Čj

M

 Čj

ST

Čj

M

Čj

Hv

 

ČT

Tv

Čj

M

Prv

 

Čj

M

Čj

Vv

 


Podle tohoto rozvrhu pojedeme od středy 7. 9.

 

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217

Created by © 2019 -2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy