logotyp

2. A

PaedDr. Miloslava Brychtová

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,
     předně se omlouvám, že se mi nezdařilo připojení na naší netradiční třídní schůzku. 
Měla jsem pouze několik málo informací, které Vám mohu sdělit písemně. Předně Vám děkuji za bezproblémovou spolupráci v této nelehké době. Známky za první čtvrtletí děti mají zapsané v žákovské knižce již od Vánoc a dnes jsem udělala malé úpravy (ve dvou případech došlo k mírnému zhoršení). Dokonce mají pravidelně napsané písemné hodnocení za každý měsíc, (pouze v případě nějakého problému). Šikovní žáci dostávají razítko sloníka a nálepku hvězdičky bez písemného hodnocení.
28.1. děti obdrží vysvědčení, 29.1. jsou pololetní prázdniny a následně jarní prázdniny.
Budete-li potřebovat další informace, telefonujte.
Zítra 15.1. jdeme bobovat, vzít teplé oblečení.


Vážení rodiče,
     ve čtvrtek 14.1. v 16h  se koná třídní schůzka  na Microsoft Teams. Tentokrát dobrovolné, známky mají děti zapsány v žákovské knížce a kdo chtěl vědět další info tak již telefonoval.... Budou to pouze obecné informace o třídě. M.Brychtová

Vážení rodiče,
      od 4.1. se vracíme již k zavedené změně při nástupu 1. a 2.tříd
      1.stupně do školy:
      ( z důvodu izolace dětí jednotlivých tříd,nebudeme končit
      dle rozvrhu).
      Odchody na oběd
      a konec vyučování
pro žáky nechodící na oběd:
      Po -  12.25h
      Út -  12.40h
      St -  12.35h
      Čt -  12.25h
      Pá -  12.35h
      
      DRUŽINA - hlavní vchod - 5.oddělení (I.Slonková)
      opět to platí pro celou naší třídu
      družina bude ráno od 6h - 7.30h 
                          odpoledne - po obědě - 16h

     KROUŽEK hudebně dramatický se bude konat každé pondělí
     v době od 13-13.45h (začínáme již od 4.1.)

Vážení rodiče,
z důvodu nekonaných třídních schůzek jsem zapsala dětem do žákovských knížek čtvrtletní hodnocení (str. 47) a dále píšeme a říkáme si průběžné hodnocení za každý měsíc. Děti by měly vědět kde mají přidat a co ještě doplnit. Pro další informace můžete volat 21., 22.12. v době od 8-12h a nebo od 4.1.2021.
Přeji krásné prožití svátků vánočních a hodně zdraví v novém roce 2021!

DÚ na Vánoce - čtení čítanka str. 59-63
                       dopsat písanku do str. 19 (někteří mají dopsané)


Zdobení stromečku pro zvířátka

Mikulášsko-andělsko-čertovské učení

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

DOMÁCÍ ÚKOLY od 9.11. do 13.11.

POZOR! V pondělí 16.11. poslední setkání on-line.
Připravte si ČJ a M (1.skupina DĚVČATA v 8.30h
                                 a 2.skupina CHLAPCI v 10h)

16.11.
ČJ - on-line
     -
opakování slova nadřazená, podřazená, souznačná,
        protikladná
     - učebnice str. 34/1
     - PS str.26/ SOUTÉŽ, cv.3
     - nově zavedení pojmu slova mnohoznačná
       PS str. 27/ první 3 řádky - nahoře
       PS str. 27/1, 3
 
TV - (
dobrovolně) - protáhni se a zopakuj si rozcvičku
       z našich TV 

M - on-line
   
- kontrola DÚ PS str. 26/1
    - PS str. 24/1, 2
    - z jakých částí se skládá slovní úloha?
    - M školní  - PS str. 24/4a) - společně napsat zápis
                                                                       příklad  
                                                                     odpověď
   - samostatně PS str.26/2

ČJ - čtení - slabikář str. 47
      nově - slabikář str. 48, 49
     - písanka str.7

13.11.

ČJ - on-line
     
- opakování slova nadřazená, podřazená a souznačná
     - nově - zavedení slova protikladná
       učebnice str.34/ chytrá tabulka, cv.1
     - PS str. 26/4, 1, 2

M - zopakuj si
   - PS str. 88/1, 2, 3, 4, 6
     (ve cvičení 3,4 nevyznačujte BODY)

ČJ - on-line
     - čítanka str.46 - opakování
                  str. 47 - nově
    - popis - medvídek Míša Kulička
      osnova učebnice ČJ str. 33/2

Hv - (dobrovolně) zazpívej si svoji nejoblíbenější písničku


POZOR! V pátek si připravte ČJ, čtení, sloh. (2.skupina v 8.30 a 1.skupina v 10h)

12.11.

ČJ - on-line
     
- opakování slova nadřazená a podřazená
     
- učebnice str. 35/žlutá  tabulka, cv.1
     - PS str. 25/3
     - PS str. 25/2
     - podřazená slova ke slovu pouŤ
       máš rád perníčky PS str. 25/4

M - on-line
   
- kontrola DÚ PS str. 21/6. saň
   
- procvičování - společně PS str.26/1
    - PS str. 23/6
    - z čeho se skládají slovní úlohy?
    - PS str. 23/1, 2
    - samostatně PS str. 26/2

ČJ - čtení - čítanka - opakovat str. 44, 45
                                  nově str. 46 
     - psaní str.6 (nácvik velkého D)

PRV - opakování pojmů SAVCI, PTÁCI
        - zopakovat učebnice str. 16, 17, 19
        - kontrola DÚ PS str. 21/dole SPOLEČNÝ ÚKOL
          (byl vypracován ve Vv) - části těla savce, ptáka

Pč - (dobrovolně) - nalep na výkres 2-3 vylisované listy
       a domaluj obrázek
        (např. k listu namaluj ruce, nohy, klobouk, boty.....
                 k listu domaluj paprsky
                 k listu domaluj ouška, ocásek,...)
        

POZOR! Ve čtvrtek si připravte ČJ a M (2.skupina v 8.30 a 1.skupina v 10h)
Příští týden 1.skupina DĚVČATA v 8.30h a 2.skupina CHLAPCI v 10h!!!

11.11.

M -
procvičování - PS str. 24/2, 3, 5
   - z jakých částí se skládá slovní úloha ? (zápis, příklad, odpověď)
   - PS str. 24/1, 4

AJ - on-line
    - zopakovat čtení učebnice str. 13
    - opakování slovíčka učebnice str. 15, 16 - This is Tina.
                                                     This is your table(chair, friend)
   - poslech - správně přiřaď PS str. 13 a říkej
       SPIKE - 1 - this is my table
                   4 - this is my pen
                   5 - this is my friend
       TINA -   2 - this is my chair
                   3 - this is my pen 
  - zopakovat barvy DÚ PS str. 14
                     
ČJ - on-line
   
 - opakování - druhy vět
     - nově - zavedení slova nadřazená - učebnice str. 31/1
     - řekni podřazené slovo ke slovu zelenina,
       kterou máš nejraději? co uděláš než zeleninu sníš?
       PS str. 24/3, 2
     - ČJ školní - PS str. 24/2 - napiš správně věty

TV - zopakuj si "pozdrav slunci" (z pondělního cvičení 9.11.)
 
     
POZOR! Ve středu si připravte AJ a ČJ (2.skupina v 8.30h a 1.skupina v 10h)

10.11. 
ČJ -
opakování druhů vět - učebnice str. 30/3
     - PS str. 24/SOUTĚŽ
     - PS str. 24/HÁDANKA
     - PS str. 24/1

M - on-line
    - kontrola DÚ - PS str.21/4, 5
    - procvičování - PS str. 23/3, 4, 5
    - z jakých částí se skládá slovní úloha?
    - nácvik řešení slovní úlohy - 
      Babička má na dvorku 6 kachen a 8 slepic.
      Kolik má na dvorku kusů drůbeže? - ústně
    - PS str.22/3, 5
    - PS str.21/6
    - PS str. 21 dračí hlava, najdi a vymaluj příklad s výsledkem 12
                                                  (PS str. 3)

PRV - on-line
      - opakování listnaté, jehličnaté stromy lesní plody, houba,
        význam lesa
      - vyvození pojmů a základních znaků savců a ptáků - učebnice
         str. 16, 17, 19
      - PS str. 21 
      - vystřihni popisky a využij ve Vv

ČJ - čtení - čítanka - opakování str. 44
                            - nově str. 45
       psaní - písanka str. 5 (vyvození Ch)

Vv - namaluj nebo vystřihni obrázek 1 ptáka a 1 savce - 
       popiš jednotlivé části těla, využij popisky z PS Prv str. 21
     


POZOR! V úterý si připravte M a Prv (2.skupina v 8.30h a 1.skupina v 10h)

9.11.
ČJ - on-line
   
- učebnice str. 30 přečti žlutou chytrou tabulku
    - učebnice str. 30/1, 2
    - PS str. 23 SOUTĚŽ - přečti si a řekni co to je?
    - PS str. 23/2 - barevně kroužkujeme jednotlivá slova

TV - ČJ PS str. 23/3 - zacvič si Pozdrav slunci (z jógového cvičení)
       připaž (1.sloka)
       vzpaž (2.sloka)
       dřep
       v dřepu zanož L nohu
       v dřepu zanož P nohu
       připaž (1.sloka)
       vzpaž (2.sloka)....opakuj 5krát
      

M - on-line
    -
kontrola DÚ - PS str.21/3
    - procvičování - PS str. 23/7 
    - PS str. 22/1, 2, 4
    - z jakých částí se skládá slovní úloha?
    - PS str. 22/3, 5
    - PS str. 21/4, 5 - samostatně 

ČJ - opakování čtení- čítanka str. 44
       nové čtení - čítanka str. 45
       psaní - Písanka 4 - str. 4

DOMÁCÍ ÚKOLY od 2.11. do 6.11.

Vážení rodiče, dnes jsem si uvědomila a chci Vás požádat o spolupráci. Ne vždy se nám podaří vše zvládnout podle předem napsaných úkolů, NEDOKONČUJTE TO ani NEOPRAVUJTE! Já si to s dětmi zkontroluji a dokončíme to v další společné hodině. Tímto Vám chci ulehčit práci a plňte pouze hodiny, které nejsou označeny on-line.
Děkuji,  M.Brychtová 

POZOR! V pondělí 9.11. si připravte ČJ a M. (VÝMĚNA skupin - 2.SKUPINA od 8.30h a 1.SKUPINA od 10h!)

6.11.
ČJ - on-line
   
- kontrola DÚ - učebnice str. 29/7b)
    - PS str. 23/4
    - PS str. 23/1
    

M - opakování geom. tvary (str.79/1)
   - opakování geom. tělesa (str. 80/2, str.81/4)
   - PS str. 82/1, 2, 3, 4, 5
   - (dobrovolně) PS str. 82/6

ČJ - on-line
    - opakování - čítanka str. 42, 43
    - nově - čítanka str. 44
    - sloh - učebnice str. 29/7
    - psaní - Písanka 4 - str. 4

Hv - zazpívej a předváděj píseň Hlava, ramena, kolena,...
    

POZOR! V pátek 6.11. opět ve stejný čas a stejné skupině. Připravte se na ČJ, čtení a sloh!

5.11.
ČJ -
PS str. 22/1-5
       SOUTĚŽ - spoj obrázek s hádankou

M - on-line
    -
kontrola DÚ str. 19/4
    - popiš svoji domalovanou muchomůrku PS str. 20/3
    - společně - PS str. 20/5
    - M školní - zápis slovní úlohy - Jonáš našel 9 hub a Honzík
                     našel 5 hub. Kolik hub našli celkem?
   -  PS str. 20/4 - společně
   -  PS str. 21/3

Prv - on-line
      - opakování listnaté, jehličnaté stromy, lesní plody, houby
      - Jaký je význam lesa? - učebnice str.13
      - PS str. 20

ČJ  - opakování čtení str. 42
       nové čtení str. 43
     - psaní Písanka 4 - str. 3 (psaní ch)

-(dobrovolně) vystřihni obkreslené listy vymalované podzimními
      barvami ve Vv
      ulož do fólie
     
  
POZOR! Ve čtvrtek 5.11. opět ve stejný čas a stejné skupině. Připravte si M a PRV!

4.11.
M -
procvičování - PS str.21/2 - vypočítej a oznámkuj si sám
   - PS str.20/ 1, 2
   - PS str. 20/3a)- samostatně
   - (dobrovolně) PS str. 20/3b)- domaluj menší
      podobnou muchomůrku

AJ - on-line
    - vezmi si Tininu knížečku Animals by ... a vyjmenuj
      všechna zvířátka
    - opakování - rozhovor učebnice str. 12
                     - čtení str. 13
    - učebnice str. 14, 15 - říkej a ukazuj nová slovíčka
    - PS str. 12 - vymaluj a dopň správné číslo

ČJ - on-line
    - opakování druhů vět - PS str.21/7
    - PS str. 2, 3, 4, 5 
    - opakování ABECEDY
    - učebnice (fólie) - str.29/7b)- společně skládáme podle abecedy
    - Čj školní - napiš jeden řádek poskládaný podle abecedy

Tv - udělej 10 dřepů
   -  10 krát skákej po jedné noze
   -  10 krát skákej po druhé noze
   -  10 krát skákej po obou nohách
   -  lehni si na záda a 10 krát stříhej nohama
  vše opakuj už 5krát!!!
   

POZOR! Ve středu 4.11. opět ve stejný čas a stejné skupině. Připravte si ČJ a AJ!

3.11.
ČJ - on-line
   
 - opakování - učebnice str.28/3, 4
     - PS str. 21/6, 7
    -  PS str.21/1, 2, 3, 4 - společně
    -  PS str. 21/5 - samostatně
                               rodič kontroluje, napiš si známku

M - on-line
   - rozcvičky - piš s rozkladem 9 + 3,  3 + 9
                                             8 + 4,  4 + 8
                                             5 + 7,  7 + 5
   - PS str. 18/5, 6
   - říkej kolik má číslo desítek a jednotek - 18, 13, 7,....
   - PS str. 19/4 - společně
   - nácvik zápisu slovních úloh - PS str. 19/2,3
   - říkej - které číslo napíšeš do špice kouzelného trojúhelníku
     (6+3, 9+4, 8+7,...)
   - PS str. 19/1 - samostatně, kontrola rodič - napiš si hvězdičku

Prv - opakování jehličnaté a listnaté stromy, lesní plody, houby
     - PS str. 19

ČJ - čtení str. 41 - Zajíc - opakování
    - nové čtení str. 42
    - papír - nácvik psaní L
    - psaní Písanka 4 - str. 2

Vv - (dobrovolně) - běž na vycházku, najdi aspoň 3 různé listy,
       obkresli na papír a vybarvi podzimními barvičkami, ulož si
       obrázek do nějaké složky,
       listy nevyhazuj a vylisuj!
   
_________________________________________________________________________________________________
POZOR ! V úterý 3.11. zahájíme on-line výuku ve dvou skupinách, připravte se na ČJ a M (od 8.30h - 1.skupina a od 10h - 2.skupina)! V dalším týdnu skupiny VYMĚNÍME!

1.SKUPINA - Matyáš, Fanynka, Sofinka, Lucinka, Martin, Hanička, Kája, David, Anička, Bertík, Pepa 

2.SKUPINA - Madlenka, Vojta, Tomáš, Vašík, Simonka, Ondřej, Pavlík, Eliška P., Honzík, Theuška, Šimon, Eliška K.

2.11.
ČJ - opakování - vyjmenuj všechny druhy vět,
    - procvičování (fólie) - učebnice str. 28/2
    - PS str.20/3

Tv - udělej 10 dřepů
   -  10 krát skákej po jedné noze
   -  10 krát skákej po druhé noze
   -  10 krát skákej po obou nohách
   -  lehni si na záda a 10 krát stříhej nohama
  vše opakuj ještě aspoň 2krát !!!

M - rozcvičky - napiš s rozkladem 8 + 7, 9 + 4, 7 + 5,
                                                15 - 9, 16 - 7, 14 - 6
   - PS str.18 - pracuj s obrázkem cv. 1, 2, 3, 4
   - PS str.21/1 - vypočítej a sám si oznámkuj
                         bez chyby = 1+
                         1 chyba = 1
                         více chyb neznámkuj!!!

ČJ - opakování čtení slabikář str.40 
     ( kousek čte dítě, kousek rodič ) - rodič zhodnotí čtení dítěte
      nové čtení - slabikář str. 41
     - psaní - Písanka 4 - str. 1

POZOR! 1.skupina začíná v 8.30h!!!

DOMÁCÍ ÚKOLY od 14.10. do 16.10.

Vážení rodiče a děti, ve škole jsem dopisovala informaci
ke psaní a všechny DÚ se mi smazaly, proto se omlouvám
za zpoždění a bude-li třeba ostatní dny dopíši.
POZOR! V pondělí 19.10. v 9hodin bude zkouška spojení!!!
Děkuji, M.Brychtová

16.10.

ČJ - zopakovat abecedu, učebnice str.12/7(fólie)
    - PS str, 16/1
    - domalovat draka
    - učebnice str. 12/8,na papír zkus napsat slova poskládaná podle abecedy

M - zopakuj si geometrické tvary a tělesa, PS str.79/1
                                                             PS str.80/2
   - PS str. 81/1, 3, 4
   - do velkého geometrického sešitu napiš- 16.10.
                                                                Křivá čára
              (na celou stránku barevnými pastelkami)

ČJ - čtení str. 36 (doplňuj chybějící slova a piš na fólii)
    - sloh - učebnice str.15/3A
    - psaní, pouze žáci, kteří mají ještě něco dopsat do str.37


Hv - zazpívej si - Kamarádi.... Okolo Frýdku, Abecedu

DOMÁCÍ ÚKOLY od 19.10. do 23.10.

MILÉ DĚTI, PŘEJI VÁM KRÁSNÉ PODZIMNÍ PRÁZDNINY!
ČTĚTE KAŽDÝ DEN!
23.10.
ČJ -
opakování - jaké známe druhy vět a čím končí? -učebn.str.25
    - učebn.str.28/1 - přečtěte a správně urči druh věty
                              a doplň znaménko
    - PS str. 20/1, 2

M - opakování - správně pojmenuj geometrické tvary a tělesa
                         (PS str.79/1, str.80/2, str.81/4)
   - PS str. 81/dole - dračí hlava,vymaluj si další bublinku (PSstr.3)
   - PS str. 82/5 -spoj se správným názvem
   - vezmi velký sešit geometrie, napiš datum - 23.10.
                                                                    Lomená čára
                                     (na celou stránku barevnými pastelkami)

ČJ - čtení str. 40 - Jak v Kocourkově chytali zajíce
     - sloh - vyprávěj nebo popisuj, co jsi vyrobil nebo postavil(Pč, Vv)
   
Hv - (dobrovolně) zazpívej si libovolnou píseň nebo poslechni na youtube
   
___________________________________________________________________________________
POZOR! V pátek 23.10. v 8.30h se připojte, připravte se na čtení a práci z Vv nebo Pč!
22.10.
ČJ -
opakování - jaké známe druhy vět? - učebnice str.25
    - PS str. 19/3
    - PS str.19/ nahoře 2 řádky, a/, b/
    - PS str. 19/ dole - napiš 1 větu oznamovací a 1 větu tázací
      (za správně napsanou větu si vybarvi hvězdičku)

M - rozcvičky - opakování sčít. a odčít. do 20 s rozklady 
   - PS vypočítej str. 16/8 - oznámkuj si sám!
   - PS str.17/1, 2
   - PS str. 17/ 7 - oznámkuj si sám

ČJ - čtení str. 38 (opakování), str. 39/Jména:M.Kratochvíl
    - psaní str.40

Prv - učebnice str. 10, 11, 12 - použijte k doplnění PS str.17
        (pojmenuj a piš na linku pod obrázkem)

-(dobrovolně) vezmi si svoji stavebnici a něco postav nebo vyrob
      
______________________________________________________________________________________
POZOR! Ve čtvrtek 22.10. v 8.30h se připojte! Připravte se na matematiku!
21.10.
M -
PS vypočítej str. 17/5 - oznámkuj si sám
   -  PS str. 16/4, 5, 6
   -  M školní - vyber si 8 příkladů z PS str. 16/8
       (napiš 21.10., přelož stránku - do 1.sloupce
         napiš 4 příklady a do druhého také 4)

AJ - opakování lekce Playroom safari
     - PS str. 7 ústně i písemně
    - opakování čtení PS str. 13, 12
    - vyrob si Tininu knížečku str. 61, 62

ČJ - opakování ABECEDY, učebn. str.14/14(fólie)
    - napiš do sešitu - diktát tato slova (maso, koza,
      vaří, říká, mete, léčí) - rodič diktuje, dítě píše,
      společně oznámkujte - ochyb = 1+
                                       1chyba= 1
                                       více chyb neznámkujte
     - PS str. 19/1, 2

Tv - (dobrovolně) zacvič si sám, jdi na vycházku
____________________________________________________________________________________
POZOR! Ve středu 21.10. v 8.30h se připojte. Připravte si diktátový sešit a AJ!
20.10.
ČJ -
 učebnice str.25/1, určuj druhy vět
     - přečti si 4 chytré žluté tabulky str. 25, 26, 27
     - PS str. 18/2a,b,c,d
     - zopakuj pohybovou hru

M - rodič diktuje deset libovolných příkladů ze str.17  
     dítě píše výsledky PS str. 16/7 - oznámkuj si sám!
    - vymaluj další bublinu na str. 3 -dračí hlava s 11
    - PS str. 16/4, 5, 6

Prv - zopakuj - kdy začíná podzim?
                    - podzimní měsíce
                    - podzimní rybník - znáš nějakou rybu, živočicha 
                       nebo rostlinu?
     - učebnice str. 8, 9
     - PS str. 16

ČJ - čtení str.18, Nový učitel
                        Pro zasmání ze školních sešitů
    - nácvik psaní velkého E - písanka str.39

Vv - (dobrovolně) PODZIM - namalujte cokoliv k tomuto tématu

____________________________________________________________________________________
POZOR! V úterý 20.10. v 8.30h - připojení - připravte se na ČJ a čtení!
19.10.

ČJ - zopakovat ABECEDU, učebnice str.14/13 (použij fólii, piš čísla
      nad slova seřazená podle abecedy v jednotlivých řádcích)
    - sešit - ČJ školní - vyber si jeden řádek a napiš
    - učebnice str.25 - přečíst PAMATUJTE!
    - PS str.18/1

Tv - (dobrovolně) PS z ČJ str. 16/2
    - (dobrovolně)PS z ČJ str. 18/3 (opět čtěte str. 18/1 a předvádějte)

M - PS str. 16/1 - počítejte s rozkladem
   - spočítej balónky PS str. 16/2
   - vymaluj bubínky PS str. 16/3
   - PS str. 16/8 - oznámkuj si sám

ČJ - čtení str. 38, Nový učitel
      nácvik psaní velkého K - písanka str. 38
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217
 • image 239
 • image 238
 • image 237

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy