logotyp

2. B

Mgr. Lucie Slavíčková

Čertí škola

Obrázků: 1-4 z celkem: 7    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Vánoce

Obrázků: 1-4 z celkem: 8    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Karneval

Velikonoční přání do domovů důchodců

Naše výtvarné práce

Obrázků: 1-5 z celkem: 16    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Mise Tokio

Mise Tokio

Vážení rodiče a milé děti,
ráda bych se s vámi (dětmi) zapojila do sportovní výzvy, a proto oslovuji i vás rodiče, protože bez vaší pomoci by to asi nešlo. Tato výzva nese název Mise Tokio. Bude spuštěna 1. dubna a cílem této výzvy je do konce školního roku společně virtuálně překonat vzdálenost 12 417 km ze Žďáru nad Sázavou do Tokia, kde se v létě tohoto roku mají konat letní olympijské hry. A jak se můžete zapojit? Tím, že se budete hýbat a všechny vaše výkony v km (chůze, běh, kolo, brusle, koloběžka) budete zaznamenávat. Za mě je to velmi zajímavá výzva, která v této složité době může spoustu z vás motivovat k pohybu a sportu. A já se k vám samozřejmě přidám. Tak hurá a s chutí do toho a Tokio je hotovo :-)
Bližší a podrobnější informace o výzvě a o tom, jak zaznamenávat výkony dětí (pouze do společné tabulky "Aktuální týden") naleznete v dokumentu na níže uvedené adrese:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iRKgciwgqCK5dX6IObvBycS9-PQ-qh00Riu6bg3X3pk/edit#gid=0

Informace pro rodiče

30. 6.
Vysvědčení -
končit budeme v 9.00. Pak děti půjdou na oběd (pokud ho nechcete, musíte si ho odhlásit) a do družiny nebo domů. Prosím o omluvenky pokud děti půjdou domů (sami nebo s doprovodem). Děkuji L. S. 


V úterý 29. 6. výlet
(Pilská nádrž). S sebou do batůžku svačina, pití, čepice, pláštěnka, drobný peníz. Odchod ráno ze školy, příchod ve 12. 30 na oběd do školy, pak děti buď odcházejí domů nebo jdou do družiny, tak jak jsou zvyklé. 

V pondělí 21. 6. se budeme fotografovat (pouze foto třídy - 40Kč). 

Ve čtvrtek 10. 6. proběhnou konzultační hodiny v čase 15.00 - 17.00.

Úkoly pro děti nepřítomné ve škole

21. 6. - 25. 6.

25. 6.

Poslední úkoly :-))

Prosím doneste do školy písanku, pokračovat budeme v září. A také notový sešit. Děkuji

Čj -
PS str. 44, 45

M -
PS str. 66, 68/1, 2, 3
    - dobrovolně ve volných chvílích a za špatného počasí - PS str. 69, 81, 83


24. 6.
Omlouvám se za opožděné zapsání. 

Čj -
PS str. 43 - dodělat

M -
PS str. 65/6
    - G - PS str. 79 (celá), 82/1 - 4

Prv -
závěrečné opakování - PS str. 70


23. 6.

Prosím, zítra po sedmé hodině přineste učebnice do školy (uč. Čj, M, Prv, Aj, čítanka). Děkuji L. S.

Čj -
sloh - uč. str. 93/16a), b) - zopakovat psaní adresy - PS příloha č. 3
    - PS str. 43/1, 2, soutěž

M -
 rozcvička - násobilka 2, 3, 4, 5
    - PS str. 65/1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

Aj -
7. lekce - Playtime
     - nová slovíčka - uč. str. 58, 59
     - PS str. 52
     - uč. str. 61 - I´m skipping (jumping, hopping, running). Přeskakuji (skáču, poskakuji, běhám).
     - PS str. 54, 55
     - dobrovolně - PS str. 57, 58, 59


22. 6.
Prosím nemocné, zda by mi ve čtvrtek ráno mohli donést všechny učebnice ke kontrole a odevzdání. Děkuji L. S.

Čj -
hra město, jméno,...
    - uč. str. 92/15, 93/16 (ústně)
    - PS str. 42 (dodělat)

M
- rozcvička - zopakovat násobilku 2, 3, 4, 5, 10
    - PS str. 64/3, 5
    - PS str. 80/1 - 5

Prv -
uč. str. 62, 63 - Léto v lese (zaměřit se na jedovaté rostliny - napsány červeně)
       - PS str. 68, 69

Čtení -
Mami, kup mi zvířátko - dočíst kapitolu

Psaní -
písanka str. 18


21. 6.
Omlouvám se, že úkoly posílám se zpožděním.

Čj -
PS str. 41/1, 2, 3, 4, (soutěž - dobrovolně)
    - PS str. 42/2, 3

M -
zopakovat násobky 5  (tam i zpět)
    - PS str. 63/4, 64/1, 2

Čtení -
Mami, kup mi zvířátko - str. 36 - 39

Psaní -
písanka str. 17


14. 6. - 18. 6.

18. 6.

Čj - 
hra - myslím si slovo
    - PS str. 39/soutěž, 2
    - PS str. 40/1, 2, 4
    - PS str. 41/5

M -
rozcvička - PS str. 61/8 - 4 . 3, 2 . 8, 3 . 10, 5 . 2, 7 . 3, 20 : 2, 15 : 3, 14 : 2, 9 : 3, 27 : 3 - vypočítejte, modrou zakroužkujte lichá čísla a zelenou sudá čísla
    - násobky 5 - nohoru a dolů
    - PS str. 62/1 - 4, 63/1, 3
    - DÚ - PS str. 63/2

Čtení -
Mami, kup mi zvířátko - dočíst kapitolu Zrníčko písku

Psaní -
písanka str. 16

17. 6.

Čj -
závěrečná kontrolní práce - procvičujte si (učebnice, pracovní listy, školákov,...)

M - rozcvička - PS str. 58/6
    - PS str. 59 - dodělat
    - PS str. 61/1, 2, 5, 6, 7
    - PS str. 67/1

Prv - uč. str. 60, 61 - Léto na louce
      - PS str. 66, 67 - minule jsem omylem napsala str. 56

Čtení -
Mami, kup mi zvířátko - Zrníčko písku - str. 28 - 31

Psaní -
písanka str. 15


16. 6.

Čj
- opakování na kontrolní práci (slova nadřazená, podřazená, abeceda, slovesa, podstatná jména, psaní velkých písmen, druhy vět, i/y, párové souhlásky, věta jednoduchá, souvětí)
    - PS str. 39/soutěž, 2 (ústně)
    - PS str. 40/2, 3, 4

M
- rozcvička - pamětné počítání (+ - 100, násobilka 2, 3)
    - PS str. 59/3, 4
    - PS str. 60 - celá strana
    - PS str. 61/3, 4, 9

Aj -
opakování slovíčka 6. lekce a procvičování otázky Are you wearing...? a odpovědi I´m wearing...uč. str. 54 - hra
     - uč. str. 55 - počasí - pouze se s tím seznámit - it´s sunny (je slunečno), it´s rainy (je deštivo), it´s snowy (sněží), it´s windy (je větrno)
     - PS str. 48, 50 (2 - poslech - a yellow dres, a blue shorts, a red T - shirt, a green sunhat)
     - dobrovolně (kdykoliv) - PS str. 51, Tinina knížka
    

15. 6.

Čj
- hra jméno, město, ...
    - opakování na kontrolní práci - určování druhů vět
    - poznat, zda se jedná o větu jednoduchou (J) nebo souvětí (S) - PS str. 39/1a, b

M -
rozcvička - násobky 4 nahoru, dolů - PS str. 58/2
    - PS str. 58/1, 3, 4, 5, 7, 8
    - PS str. 59/1, 2

Prv -
Léto - uč. str. 56, 57
       - Statek v létě - uč. str. 58, 59
       - PS str. 56

Čtení -
Mami, kup mi zvířátko - dočíst třetí kapitolu

Psaní -
písanka str. 14


14. 6. 

Čj -
opakování na kontrolní práci - slova nadřazená, podřazená, souřadná, psaní u, ů, ú, měkké, tvrdé slabiky, párové souhlásky (f - v, s - z,...)
    - uč. str. 90/7 (ústně)
    - PS str. 38/3

M - 
opakování násobků čísla 4 (nohoru a dolů)
    - opakování násobilky 2, 3
    - PS str. 56/1, 57/1, 2, 3, 6, 4 (do malého sešitu)
    - DÚ - PS str. 57/5 (malý sešit)

Čtení - 
Mami, kup mi zvířátko - str. 20 - 23 - Fretka není potkan 

Psaní - 
písanka str. 13


7. 6.  11. 6.

11. 6.

Čj
- hra - jméno, město,...
    - opakování - uč. str. 90/5, 91/11, 12
                         - druhy vět
     - PS str. 36/1 (doplnit, určit druhy vět, vyhledat vlastní, místní a obecná jména a přepsat psacím písmem)

M -
závěrečná kontrolní práce 
    - procvičujte - pracovní listy, pokud máte u sebe, školákov,...
    - PS str. 58/1, 2
    - PS str. 59/6, 7

Čtení -
Mami, kup mi zvířátko - další kapitola (pokračujte - každý den několik stránek)

Psaní -
písanka str. 12


10. 6.

Čj
- závěrečné opakování - uč. str. 90/1, 2
    - PS str. 38/1, 2, soutěž
    - diktát na velká písmena - pan Starý, teta Lenka z Hodonína, kocour Mikeš, sestra Yvona Hladká, žabka Kuňkalka, řeka Sázava

-
opakování na kontrolní práci - malý sešit - 
              - (40 - 20) : 2, (57 + 7) - 30, 96 - (38 + 2), 13 + (15 - 8)
              - slovní úloha - Paní Hladká koupila dětem bonbóny za 32Kč a žvýkačky za 8Kč. Platila stokorunou. Kolik jí v obchodě vrátili? 
               - geometrie - narýsuj přímku p, narýsuj úsečku AB, narýsuj bod D, který neleží na úsečce AB a bod E, který leží na úsečce AB, narýsuj úsečku MN = 6 cm (na volný bílý papír)

Prv -
písemné opakování Hospodářská zvířata
       - nově Léto - uč. str. 56 

Čtení -
čítanka str. 144 - Bob a Bobek natírají - přečtěte si tolik, kolik zvládnete


9. 6.

Čj -
opakování psaní velkých písmen 
     - PS str. 36/2
     - nově - Spojování vět do souvětí - PS str. 37/1
     - PS str. 38/1 (ústně)

M - jednotky hmotnosti - PS str. 55/3, 4, 5, 6, 7, 8
    - nově - násobky 4 - PS str. 56/2, 3, 4

Aj
- zopakovat nová slovíčka (uč. str. 50, 51)
    - PS str. 45 - zopakovat barvy a používat větu - I´m wearing (red socks). Mám oblečené (červené ponožky).
    - PS str. 47 - otázka Are you wearing (a T - shirt)? Máš oblečené triko? odpověď Yes. No.
    - PS str. 49 - napiš slova podle obrázků a domaluj obrázek

Psaní
- písanka str. 11


8. 6.

Čj -
diktát velká písmena - teta Zdeňka, zajíček Ušáček, paní Novotná, kráva Stračena, kamarád z Brna, maxipes Fík, děda Josef Poláček
    - opakování učiva na kontrolní práci - význam slov (slova souznačná, protikladná, s citovým zabarvením)
    - PS str. 36/3

M - 
rozcvička - matematický diktát - PS str. 54/8 - vyznačit sudá a lichá čísla (opakování na kontrolní práci)
    - opakování - jednotky hmotnosti
    - geometrie - procvičování měření a rýsování úseček - PS str. 76/2, 3, 77/1
    - DÚ - PS str. 78/1, 5

Prv 
-
opakování jaro a hospodářská zvířata - čtvrtek test
      - dodělat pracovní sešit do str. 65

Čtení - 
Mami, kup mi zvířátko - dočíst druhou kapitolu (do str. 13)


7. 6.

Čj
- opakování psaní velkých písmen - vlastní a místní jména 
    - PS str. 35/1, 2, 3
    - nově - psaní adresy - řekněte si, co všechno musí adresa mít a zkuste si ni napsat - PS str. 35/4

M
- rozcvička - násobky 3, násobky 2, 3 (x, :)
    - PS str. 54/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, lodička
    - nově  - Jednotky hmotnosti (1kg, váhy - jaké znáte) -  PS str. 55/1, 2

Čtení
- Mami, kup mi zvířátko - Zvíře, které není - str. 8 - 10 - přečtěte si a zamyslete se nad tím, proč maminka nechce Nikovi dovolit žádné zvířátko

Psaní
- písanka str. 9


31. 5. - 4. 6.

4. 6.

Čj
- procvičování - párové souhlásky - cvičný papír máte u sebe 
   
- zopakovat - jména vlastní, obecná, místní 
    - PS str. 34/2, soutěž
    - PS str. 35/1, 2, 3
    - DÚ - uč. str. 89/3 (malý sešit)

M
- opakování násobků 3 - PS str. 52/2, 3
    - procvičování násobilky 2, 3 - PS str. 52/4, 5, 6, 7
                                                    - PS str. 53/5, 6, 7, 8
    - DÚ - PS str. 53/9

Čtení -
Mami, kup mi zvířátko - dočíst první kapitolu

Psaní
- písanka str. 10 


3. 6.


Čj - diktát - párové souhlásky (sladký med, velký plat, ptačí budka, červený květ, falešný zpěv, ukřičený páv, malé zoubky, šedý holub)
    - procvičování psaní velkých písmen - uč. 89/3 (ústně)
                                                   - PS str. 34/1, 33/4 (samostatně)
                                                   - PS str. 34/3, 4 (společně)

- matematický diktát (můžete si zkusit - 76 + 6, 57 + 4, 32 + 9, 29 + 3,85 + 7, 92 - 5, 77 - 8, 24 - 6, 41 - 3, 65 - 8)
    - G - opakování - měření délky úsečky - PS str. 75/1, 2
          - nově - rýsování úsečky - PS str. 75/3, 4
    - procvičování - násobky a násobilka 3 
    - PS str. 52/1, 5
    - DÚ - PS str. 76/1, 77/2 

Prv - opakování Jaro, Hospodářská zvířata - PS str. str. 62, 64

Čtení - Mami, kup mi zvířátko - str. 4, 5

Psaní - písanka str. 7


2. 6.

Čj
- opakování - vlastní jména - PS str. 33/4 (vyhledej vlastní jména, obecná jména, utvoř dvojice, které k sobě patří - celé pouze ústně)
     - nově - Místní jména - uč. str. 89/žlutý rámeček, cv. 1(ústně)
     - PS str. 34/1b) - přečíst a doplnit vlastní jména (pouze ústně)
     - DÚ - uč. str. 88/4 - malý sešit

M
- rozcvička - +, - do 100 s přechodem přes 10
    - procvičování - malý sešit (matematický diktát zkušebně)
    - opakování - násobky a násobilka 3
    - PS str. 51/2, 3, 4

Aj
- 6. lekce - Summertime
     - nová slovíčka - uč. str. 50, 51 - a T - shirt (triko), shorts (kraťasy), trainers (tenisky), a sunhat (kloubouk proti slunci), a dress (šaty), sandals (sandály) - trénovat výslovnost, čtení, psaní


1. 6.

DEN DĚTÍ
- 1., 2. učení hravou formou
- 3., 4., 5. pobyt venku


31. 5.

Krásné pondělní ráno :-)

Čj
- opakování - psaní velkých písmen - vlastní jména
    - uč. str. 88/4 (ústně)
    - PS str. 33/1, 3

M
- rozcvička 
    - opakování - násobky 3, násobilka 3
    - G - opakování - geometrické tvary, tělesa, bod, úsečka 
          - PS str. 85/7 - úsně
          - nově - přímka, polopřímka
    - DÚ - PS str. 85/1, 2, 7 (dopsat)
            - PS str. 82/6

Čtení
- čítanka str. 142 - Tři řemeslníci - přečti si, odpověz na otázky a vylušti rébusy

Psaní
- písanka str. 8

Den Země

Distanční výuka

Pro připomenutí:
1. skupina -
Kačenka, Šimon K., Vašík, Vaneska, Adam H., Pepík, Michálek, Blanička, Markétka, Dušan, David D., David J.

2. skupina -
Anička, Adam T., Michaelka, Sebík, Šimon N., Simonka, Vladík, Eliška, Hynek, Páťa, Táda

Rozvrh na týden 10. 5. - 14. 5.

Pondělí:        Čj1, M1       8.30 - 10.00
                   Čj2, M2       10.15 - 11.45   
        
Úterý:          M1, Prv1      8.30 - 10.00
                   M2, Prv2      10.15 - 11.45
             
Středa:        Čj1, M1        8.30 - 10.00
                   Čj2, M2       10.15 - 11.45 

Čtvrtek:       Čj1, čtení     8.30 - 9.30
                   Čj2, čtení     9.45 - 10.45
                                                 
Pátek:          Čj1, M1        8.30 - 10.00
                   Čj2, M2        10.15 - 11.45   


10. 5. - 14. 5.

Tento týden začíná 1. skupina.

V Microsoft Teams došlo k úpravě nastavení a proto je třeba provést odhlášení a opětovné přihlášení do aplikace, příp. restart PC. Pak by se změny v nastavení měly projevit a vše zase normálně fungovat.

14. 5.

Zdravím vás, kamarádi :-)
Dneska máme před sebou poslední dvě hodiny online, od pondělí 17. 5. se budeme setkávat už jen ve škole. Tak to je doufám pro vás všechny i pro mě super zpráva a těším se :-)
Na dnešní hodiny si připravte:
Čj - malý sešit, pracovní sešit, učebnici, penál
M - malý sešit, pracovní sešit, penál 

Čj - online
    - "nekonečná věta" - Na pouti bych si koupil/a...
    - pravopisné cvičení - malý sešit - párové a nepárové souhlásky - úzká lávka, kvákání žab, mluv nahlas, smrková šiška, zralé šípky, barevná tužka, borůvková buchta - společná oprava
    - Spojky - PS str. 27 - říkanka - říkejte slova a věty spojené spojkami 
    - PS str. 27/1 - společně

M - online
    - rozcvička - malý sešit - napište příklady na násobení a dělení k nasdíleným obrázkům
    - kontrola DÚ
    - Dělení dvěma - video
https://www.youtube.com/watch?v=sP2J2ZrcvRQ  
    - PS str. 44/1


Čtení - čítanka str. 133 - Na té naší pouti - a protože tento víkend by za normální situace proběhla pouť i v našem městě, řekněte si, co to pouť je, pak si básničku přečtěte a udělejte rozbor básničky (počet slok, veršů, najděte rýmy)

Psaní - písanka 2. díl - str. 2 (pokud se vám říkanka nevejde na čtyři řádky, pište i na další dva)


13. 5.

Dobré ráno, kluci a holky :-)
Dnes nás společně čeká hodina českého jazyka a čtení, matematiku a prvouku vypracujete sami. Tak ať se vám daří a jde vám to hezky od ruky.
Připravte si:
Čj - pracovní sešit, učebnici, penál
Čtení - vypracovaný list, penál

Čj + čtení - online
     
- procvičování - školákov - určování slovních druhů
     - Sloh - uč. str. 82/5 - popište svůj běžný den s využitím sloves ze 4. cvičení
     - PS str. 29/2a) - kontrola DÚ, 2b) - říkejte, jaká tato podstatná jména mohou být - těmto slovům říkáme přídavná jména - Rébus
     - 2b) - dopište samostatně

M
- rozcvička - malý sešit - vypočítejte hady pamětně a do sešitu napište pouze výsledek
1. 56 + 9 - 5 - 15 + 7 =
2. 4 . 2 . 2 + 8 - 4 + 80 =
3. 6 . 2 + 8 + 35 - 6 - 9 =
4. 38 + 10 + 4 - 2 + 35 =
    - PS str. 43/4a), b)
    - PS str. 44/1, 2, 3, 5

Prv
- připomínám zadání DÚ - PS str. 59/3 (podle vzoru vytvořte taky takovou kartu jedné jarní rostliny) - odevzdání 17. 5.!!!
      - uč. str. 48, 49 - Jaro u vody
      - uč. str. 50 - Jarní les - prohlédněte si obrázky a zkuste sami (bez nápovědy učebnice) pojmenovat co nejvíce rostlin a živočichů, potom si projděte podle čísel 

Čtení - čítanka str. 121 - Kluci, pozor, červená! (přečtěte si básničku a proveďte její rozbor)
          - Rébusy - dopravní prostředky - dobrovolně


12. 5.

Hola, hola, středa volá, druháčci :-)
A nejen středa ale i škola...A protože jsou před námi už jen tři dny "práce", tak se do ní pusťme s chutí a plni energie.
Na hodiny se pěkně připravte:
Čj - pracovní sešit, malý sešit, učebnici, penál
M - žetonky, pracovní sešit, penál

Čj - online
   
- rozmluvení - tvořte věty, které jsou tvořeny jen podstatnými jmény, slovesy a předložkami
    - kontrola DÚ (87/1, 28/2)
    - PS str. 26/2, 3 (rychlíci soutěž, rébus)

M - online
   
- rozcvička - BINGO
    - žetonky - 4 bonbóny rozděl mezi 4 děti (kolik bonbónů bude mít 1 dítě)
                   - 5 korun mezi 5 kamarádů (kolik korun dostane 1 kamarád)
                   - 8 jablek na 8 misek (kolik jablek je na jedné misce)
     - PS str. 43/1, 2, 3, 5
     - PS str. 43/6 - samostatně

Aj
- opakování slovíčka 5. lekce
    - opakování - Is it a...? No, it´s a....(uč. str. 42) 
    - PS str. 38 - procvičování - Where´s (Mum)? In the (garden)...
    - uč. str. 43 - Přečtěte si otázky v řečových bublinách a říkanku - které místnosti byly v říkance zmíněny

Psaní
- písanka str. 38


11. 5.

Ahoj, děti :-)
Dnes má být opět nádherný slunečný den, tak se hned pusťte do úkolů, ať můžete jít co nejdříve ven nebo si hrát. 
Na online hodiny si připravte:
M - žetonky, pracovní sešit, penál
Prv - pracovní sešit, učebnici, penál

M - online
   
- rozcvička - pamětné počítání (+, - 100, násobky čísla 2)
    - práce s žetonky - př. typu - 16 žetonků rozdělte na 4 stejné hromádky, 12 žetonů na 3 hromádky,...
    - PS str. 42/2, 3, 4, 5, 6
    - PS str. 39/6 - samostatně

Prv - online
     
- opakování - jaro (kdy začíná, jarní rovnodennost, jarní měsíce)
                          - části těla kvetoucí květiny a stromu
                          - opylení (co to je, jak probíhá,...)
                          - ptáci (stěhovaví x stálí, hnízdění,...)
      - procvičování - PS str. 63 - společně 

Čj
- zopakujte si slovní druhy
    - uč. str. 87/1 - vypracujte do malého sešitu - pracujte podle zadání v učebnici - kontrola 12. 5.
    - PS str. 28/2 + rébus, 3 - kontrola 12. 5.
    - PS str. 29/2 - pouze úkol a) - očíslujte podle abecedy
                        - úkol b) - připravte si ústně

Čtení -
pracovní list str. 152 - na obrázku je smějící se holčička - přečtěte si a vypracujte podle zadání - kontrola 13. 5.


10. 5.

Krásné pondělní ráno, kamarádi :-)
Doufám, že jste si teplý a slunečný víkend parádně užili a strávili co nejvíce času venku. Těším se na vaše vyprávění, tak si (pokud budete chtít) připravte krátké povídání.
Na dnešní hodiny si připravte:
Čj - pracovní sešit, učebnici, penál
M - pracovní sešit, žetonky, penál

Čj - online
    - vyprávění o víkendu
    - opakování slovní druhy (vyjmenujte, říkejte 1., 5., 7.,...slovní druh, říkám slova a vy určujete slovní druh,...)
    - PS str. 25/3, 4

M - online
   
- rozcvička - diktát - PS str. 32/6 (3 . 2, 86 - 7, 47 + 8, 5 . 2, 90 - 15, 28 + 5, 33 - 4, 0 . 2, 61 - 3, 44 + 30) - vypočítejte a pak pracujte s čísly (zeleně zakroužkujte sudá čísla, modře podtrhněte násobky čísla 2, jak nazýváme zbylá čísla)
    - PS str. 40/2, 41/5
    - příprava na dělení - PS str. 42/1 - práce s žetony (rozdělte 6, 10, 12, 15 žetonů na dvě stejné hromádky)
    - DÚ - nachystejte si BINGO - PS str. 34/2

Čtení -
čítanka str. 120 - Semafor - přečtěte si a odpovězte na otázky
1. K čemu je přirovnáván semafor v povídce?
2. Jaká jablíčka na něm rostou?
3. Co znamenají světla na semaforu ve skutečnosti?

Psaní -
písanka str. 37

Tv -
Mise Tokio - návrat


30. 4.

Dobré čarodějnické ráno, kamarádi :-)
A máme tu zase pátek a navíc čarodějnický. Tak si ho hezky užijte, opečte si něco dobrého na ohni a hlavně na sebe dávejte u ohně pozor, ať se v pondělí všichni ve zdraví sejdeme ve škole. Hezký víkend a v pondělí ahoooj :-).
Na dnešní online hodiny si připravte:
Čj - malý sešit, pracovní sešit, učebnici, penál
M - malý sešit, pracovní sešit, penál

Čj - online
   
- kontrola diktátu
    - otázky k povídce Broučkův první let
    - opakování slovní druhy, podstatná jména a slovesa
    - PS str. 25/1,2 (samostatně dodělejte - podtrhněte podstatná jména a slovesa podle zadání)

M - online
   
- rozcvička - ústně (násobky 2, +, - 100)
    - kontrola DÚ - PS str. 32/1
    - PS str. 31/2, 3 - společně
    - PS str. 31/7, 8 - samostatně

Čtení
- přečtěte si během pátku a víkendu pohádku Malá čarodějnice - text najdete na: Teams - týmy - 2. B - soubory (nahoře) - výukové materilály - Malá čarodějnice
         - dobrovolně - podívejte se na pohádku Jak odletěly čarodějnice
https://www.youtube.com/watch?v=F0i1sLkqhN4

Psaní - písanka str. 40

- dobrovolně - vyrobte cokoliv a z čehokoliv, co souvisí s jarem nebo čarodějnicemi a v pondělí doneste do školy, kde si uděláme výstavku vašich výtvorů :-)


29. 4.

Hupky, dupky z postýlek, školáčci :-)
Dneska je před námi jen hodina společného učení, tak věřím, že bude plná vašeho elánu, energie a chuti do práce.
Na hodinu si připravte: malý sešit, pracovní sešit, učebnice, čítanka, penál.

Čj - online
   
- hra "probudí mě..." (sloveso, podstatné jméno,...)
    - diktát - malý sešit - čtyřicet sešitů, vodní živočich, zajímavé knihy, kulatý stůl, ptačí peří, velký dům, kynuté knedlíky (prosím rodiče o opravení)
    - malý sešit - práce s domácím úkolem (podstatná jména ve větách podtrhněte rovnou čarou a napište nad ně 1 - jako 1. slovní druh a slovesa podtrhněte vlnovkou a napište nad ně 5 - jako 5. slovní druh)
    - uč. str. 83/8 - ústně po domácí přípravě 

Čtení - online
         
- kontrola čtení - uč. str. 116, 117 (znovu si ještě přečtěte)

M
- rozcvička - PS str. 28/7, 33/1 (dodělejte)
    - procvičování - PS str. 30/5, 6 (v obou cvičeních pište nad příklady mezivýpočty)
                         - PS str. 31/5, 6
                         - PS str. 32/1 (doplňte tabulku a tvořte slovní úlohy - kontrola 30. 4.)
     - procvičování násobků 2 - PS str. 39/4, 5

Prv
- opakování - uč. str. 46 (jaro, květiny na jaře, části kvetoucí rostliny)
      - procvičování - PS str. 58 (přečtěte si básničky a vybarvěte obrázky, vystřihnětě a nalepte správné odpovědi, doplňte)
      - nově - uč. str. 47 - Stromy na jaře (části stromu, vývoj plodu)

   
28. 4.

Dobré ráno, děti.
Vyspaly jste se dobře? Věřím, že ano a že nám dnes práce půjde pěkně od ruky. Těším se :-)
Připravte si:
Čj - pracovní sešit, učebnice, pracovní listy, malý sešit, penál
M - pracovní sešit, penál

Čj - online
   
- kontrola DÚ - pracovní list
    - oprava pravopisného cvičení - opakování i/y, znělé a neznělé souhlásky
    - opakování  - slovní druhy, slovesa
    - uč. str. 82/4 - kontrola po domácí přípravě
    - uč. str. 83/6 - ústně společně (příprava na DÚ)
    - DÚ do malého sešitu - uč. 83/6 - napište ke každému obrázku jednu větu (co věci, osoby a zvířata dělají) 

M - online
   
- rozcvička - PS str. 33/1 (1., 2. sloupeček), 29/10
    - kontrola  - str. 29/9
    - opakování násobky čísla 2
    - PS str. 40/1, 4, 5

Aj
- opakování slovíčka - uč. str. 40, 41
    - rozpoznání psané podoby slov - PS str. 36
    - procvičování - I´m in the (bedroom). Jsem v (ložnici).
    - nově - Is it a (pen)? Je to (pero)? No! It´s a (book). Ne! To je (kniha).  - místo závorek doplňujte různé místnosti a různé věci, které znáte

Psaní
- písanka str. 34 (na otázky odpovězte celou větou)


27. 4.

Ahoj, moji druháčci :-)

Dneska se společne sejdeme u hodin matematiky a prvouky. Na zbývající úkoly se vrhněte co nejdříve, ať si můžete jít např. hrát nebo vyrazit na procházku.
Na online hodiny si nachystejte:
M - pracovní sešit, penál
Prv - pracovní sešit, učebnice, penál

M - online
   
- rozcvička - PS str. 30/2 (tvořte příklady a počítejte zpaměti)
    - PS str. 30/1, 3, 4
    - PS str. 31/4
    - PS str. 29/9 - samostatně (kontrola 28. 4.)

Prv - online
       
- opakování Náš svět ( měsíce, jarní, letní,..., dny v týdnu, části dne, hodiny, kalendář,...)
       - nově Jaro - uč. str. 46 (jarní měsíce, jarní rovnodennost, co se děje v přírodě, svátky na jaře, jarní květiny, části rostliny)

Čj
- opakujte si - slovní druhy, podstatná jména, slovesa
    - pracovní list z pondělí - cv. 39 (názvy osob, zvířat a věcí napište na linky, ale seřazené podle abecedy!!!)
                                        - cv. 43 - dodělejte (sloupečky ti, ty, ta)
    - uč. 82/4, 83/8 - připravte si ústně (kontrola 28. 4.)
    - PS str. 24/1, 2

Čtení
- čítanka str. 117 - přečtěte si a odpovězte na otázky (kontrola 29. 4.)


26. 4.

Krásné pondělní ráno, kamarádi :-)
Užili jste si slunečný víkend? Byli jste na nějakém pěkném výletě? Jsem zvědavá, co mi povíte :-).
Tento týden se budeme bohužel setkávat zase jen online, ale věřím, že i tak si to spolu užijeme a že nám ten týden hezky a rychle uteče. 
Na dnešní hodiny si připravte:
Čj - pracovní listy s podstatnými jmény, pracovní sešit, učebnici, penál
M- malý sešit, pracovní sešit, penál 

Čj - online
    - vyprávění o víkendu
    - opakování - slovní druhy, podstatná jména
    - pracovní list - cv. 39 (barevně roztřiďte názvy osob, zvířat a věcí)
                         - cv. 43a) (pouze tři sloupečky - ten, ta, to)
    - opakování - slovesa - uč. str. 82/žlutý rámeček,1, 2 
    - PS str. 24/1 (jen ústně)

M - online
    - rozcvička - matematický diktát: 86 - 8, 48 + 5, 35 + 7, 23 - 5, 60 - 4, 14 - 8, 100 - 3, 6 + 8, 20 + 33, 12 - 8 (pak dejte do kroužku pouze násobky 2, podtrhněte lichá čísla)
    - opakování - vyjmenujte násobky 2 (0 - 20, 20 - 0)
    - procvičování - násobky 2 (2 . 2, 10 . 2,...)
    - PS str. 39/1, 2 - společně
    - PS str. 39/3 - samostatně (kontrola 27. 4.)

Čtení - čítanka str. 116 - Broučkův první let - přečtěte si a odpovězte na otázky:
1. Jak bylo popsáno, že bylo jaro.
2. Jaký byl brouček.
3. Proč měli všichni radost.

Psaní - písanka str. 33

Tv - Mise Tokio - ŠŤASTNÝ NÁVRAT DOMŮ


12. 4. - 16. 4. 

Připomenutí pro rodiče:
Ve čtvrtek 15. 4. v 16.00 jsou online třídní schůzky v Teamsech (odkaz najdete v kalendáři).
S pozdravem L. S.

Tento týden začíná 1. skupina.

16. 4.

Pohodové páteční ráno, špunti :-)
A aby bylo opravdu pohodové, vylezte včas z postýlek, něco dobrého slupněte a připravte se na hodiny českého jazyka a matematiky.
Čj - pracovní sešit, učebnice, penál
M - malý sešit, pracovní sešit, penál

Čj - online
   
- hra - na písmeno z abecedy vymýšlejte názvy osob, zvířat, věcí
    - PS str. 22/2 - samostatně + kontrola (rychlíci 22/3)
    - Sloh - uč. str. 80/3 - vyprávějte pohádku podle obrázkové osnovy, řekněte, jaké osoby, věci a jaká zvířata v pohádce vystupují

M - online
   
- rozcvička - PS str. 26/1 - společně (2 a 2 řádky z každé tabulky)
    - PS str. 23/3, 5, 6 - kontrola samostatné práce
    - PS str. 38/1, 2, 3, 4 - společně
    - PS str. 38/6 - samostatně
    - DÚ - trénujte násobky 2

Čtení
- čítanka str. 118 - Metro pro krtky - přečtěte si a udělejte rozbor básně (počet slok, veršů, najděte rýmy) + otázky
          - čítanka str. 118 - Proč si krtek dělá kopeček? - přečtěte si a dozvíte se spoustu zajímavých informací o krtkovi a také proč vznikají krtince :-)
  
Psaní -
písanka str. 29


15. 4.

Hola, hola, škola volá, druháčci :-)
Co nás dnes čeká? Společně český jazyk a čtení, samostatně se dnes pustíte do matematiky a prvouky. Na online hodinu si nachystejte: malý sešit, pracovní sešit, učebnici, čítanku, penál.

Čj - online
   
- hra "slovní kopaná" - používejte pouze podstatná jména
    - procvičování - podstatná jména - uč. str. 79/2 
    - pravopisné cvičení - malý sešit - úžasná kočička, růžové klubko, úzká lávka, žitný chléb, sladký plod - společná oprava - prosím rodiče o překontrolování a vy si opravte chyby
    - PS str. 22/1 - samostatně - zkoušení básničky

Čtení - online
         
- čítanka str. 102 - 104 - společně si přečteme a odpovíme na otázky

M
- rozcvička - PS str. 25/2 (levá květina) - tvořte příklady a vypočítejte zpaměti (kdo potřebuje, dělá si rozklady)
    - PS str. 23/3, 5, 6
    - PS str. 23/4 (vypracujte do malého sešitu - kontrola 19. 4.
    - PS str. 25/3, 7
   
Prv
- opakování měsíců - propojení s matematikou - PS z matematiky str. 26/2 (použijte pomůcku s pěstmi - obrázek uč. prvouky str. 43), 26/3 - kontrola 20. 4.
       - hodiny - procvičování - školákov (je tam 7 cvičení, záleží jen na vás, kolik si jich uděláte)
https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/lide-a-cas/u-hodinare/cviceni7.htm
       - opakování - PS str. 56/1, 57/1, 3
       - dobrovolně - PS str. 56/2, 3


14. 4.

Krásné, dobré ráno, děti :-)
A aby bylo nejen ráno, ale i celý den ještě krásnější a lepší, je třeba splnit si všechny povinnosti a úkoly. A proto se do toho hned pusťte. A začněte tím, že si připravíte vše potřebné na hodiny.
Čj - malý sešit, pracovní sešit, učebnice, penál
M - malý sešit, pracovní sešit, penál

Čj - online
   
- uč. str. 78 - opakování slovní druhy, druhy hlásek (78/1b)
    - PS str. 20/2, 21/4 - kontrola
    - PS str. 21/1 - společně
    - PS str. 21/3 - samostatně - zkoušení básničky
    - uč. str. 79 - Podstatná jména - žlutý rámeček
    - uč. str. 79/1 - společně

M - online
   
- rozcvička - školákov - sčítání, odčítání bez i s přechodem přes 10

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/puzzle-animovane-filmy-3/pocitame.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/pohadkova-zima/pocitani1.htm

    - PS str. 24/1 - společně
    - PS str. 25/1 - samostatně
    - opakování násobků 2

Aj 
- opakování - PS str. 35 - Rodneyho najdete na stranách 33 - 38, přečtěte si a vybarvěte Jacka a pak nakreslete sebe a dopište do vět barvy
    - 5. lekce - My house - uč. str. 40, 41 - nová slovní zásoba - kitchen (kuchyň), bedroom (pokojíček), bathroom (koupelna), sitting room (obývací pokoj), hall (hala, předsíň), garden (zahrada) - říkejte, ukazujte, čtěte
     
- dobrovolně - PS str. 67, 68 - vyrobte si další Tininu knížku

Čtení
 - čítanka str. 109 - O nemocném králi - přečtěte si a odpovězte na otázky

Psaní 
- písanka str. 28

Tv 
- Mise Tokio


13. 4.

Ahoj, kluci a holky :-)
Venku máme opět zimu, ale vy rychle vyskočte z teplých postýlek, dejte si něco teplého do bříšek a připravte se na dnešní vyučování.
M - pracovní sešit, penál
Prv - pracovní sešit, učebnice, penál

M - online
   
- rozcvička - příklady typu 40 - 5, 90 - 7,...
    - procvičování - PS str. 23/2 (ústně)
    - PS str. 24/2 - samostatně + kontola + tvorba slovních úloh
    - jednotky času - PS str. 27/1 - 5
    - DÚ - PS 27/5 - ukažte si digitální čas na ručičkových hodinách

Prv - online
     
 - opakování - měsíce, dny v týdnu, části dne
       - uč. str. 45 - jednotky času, druhy hodin
       - PS str. 53 - kontrola + společně dodělat
     - PS str. 55 - společně si řekneme, sami dopíšete - kontrola 20. 4.
   
Čj
- vyjmenujte všechny slovní druhy a naučte se je nazpaměť
    - procvičování slovních druhů - PS str. 21/2
    - PS str. 20/1, 2, 3
    - PS str. 21/4 + soutěž
    - uč. str. 79 - žlutý rámeček - přečtěte si a naučte se, co jsou to podstatná jména

Čtení
- čítanka str. 108 - Dvanáct romských přikázání - O toulavé kapce krve - přečtěte si a odpovězte na otázky


12. 4.

Dobré pondělní ráno, kamarádi :-)
Užili jste si slunečný víkend, zažili jste, dělali jste něco zajímavého, je u vás něco nového? Těším se, až nám o tom povyprávíte. 
Na dnešní hodiny si připravte:
Čj - učebnice, pracovní sešit, penál
M - pracovní sešit, penál

Čj - online
   
- vyprávění o víkendu
    - uč. str. 76/4 - doplňte slova a vymyslete k nim slova souznačná
    - uč. str. 78 - opakování Slovní druhy - žlutý rámeček, domeček - seřaďte slovní druhy podle abecedy a naučte se je nazpaměť - kontrola 14. 4.
     - PS str. 20/4 - samostatně, mezitím zkoušíme básničku
     
M - online
   
- rozcvička - PS str. 13/2 (tmavě zelené brýle - tvořte příklady a vypočítejte)
    - procvičování nové látky - PS str. 23/2 - ústně (tvořte příklady a dělejte rozklady)
    - PS 23/1 - společně
    - PS 23/7 - samostatně + kontrola (podtržené příklady vyznačte na číselné ose)
    - PS str. 24/3a) - samostatně (b) dobrovolně)

Čtení
- čítanka str. 107 - Les - přečtěte si a odpovězte na otázky:
1. Jaké znáš druhy lesů?
2. Které stromy rostou v jehličnatých a které v listnatých lesích?
3. Proč se vysazují hlavně smíšené lesy?
4. Jaký užitek máme z lesa?
5. Jaký je význam lesa?
         - zkuste vysvětlit přísloví a uhádnout hádanky

Psaní -
písanka str. 27 

Tv -
Mise Tokio


9. 4.
Dobré páteční ráno, druháčci :-)
Je to až neuvěřitelné, ale máme před sebou poslední pracovní den tohoto týdne. Tak se dobře a vydatně nasnídejte, ať máte dostatek energie na dnešní učení. A po usilovné práci vás čekají dva dny volna. :-)
Na vyučování si přichystejte:
Čj - písanka, pracovní sešit, učebnice, penál
M - malý sešit, pracovní sešit, penál

Čj - online
   
- hra "myslím si slovo"
    - uč. str. 71/14 - přísloví
    - písanka - diktát písmen - Ch, č, d, f, Á, ou, w, t, V, W
    - PS str. 19/1 - 4 - kontrola
    - PS str. 20/1, 3 - přehled slovních druhů

M - online
   
- rozcvička - Bingo - PS str. 11/8
    - nová látka - odčítání s přechodem přes 10 - video (začátek 2. 40)
 https://www.youtube.com/watch?v=1oH2Fxgk8Ug
    - PS str. 22/1, 2 - společně
    - PS str. 22/3 - samostatně + konrola
    - PS str. 21/7 - samostatně
    - DÚ - PS str. 18/4 - malý sešit (psát i mezivýpočty) - poslat na mail 

Čtení
- čítanka str. 113 - Ospalá opička - přečtěte si, udělejte rozbor básničky a odpovězte na otázky
          - dobrovolně - str. 112 - Přemýšlej a počítej, Dvě andulky

Psaní -
písanka str. 26 - na obě otázky odpovězte celou větou

- dobrovolně - pomozte mamince, babičce v kuchyni nebo tatínkovi, dědečkovi v dílně, garáži...


8. 4.

Milí rodiče, 
jak již určitě víte, od 12. dubna se do škol vrací děti 1. stupně v rotační formě a možná už vám vaše děti sdělily, že naše třída nastoupí do školy v týdnu od 19. dubna. Všechny důležité informace o rotaci, testování, družině,...najdete na webových stránkách školy. Případné dotazy si zodpovíme příští týden na třídních schůzkách, které proběhnou online ve čtvrtek 15. 4. v 16.00.
Hezké dny vám přeje 
L. Slavíčková

Zdravím vás, sportovci :-)
Dívala jsem se do tabulky výkonů a jsem opravdu velmi ráda, s jakou vervou a chutí jste se do výzvy Mise Tokio pustili. Máte moji obrovskou pochvalu a doufám, že vám (nám) toto nadšení vydrží a nejen v této výzvě, ale i v učení :-).
Na dnešní vyučování si připravte:
M - malý sešit, pracovní sešit, penál
Prv - učebnice, pracovní sešit, penál

M - online
   
- rozcvička - PS str. 21/6 - diktát - 65 + 7, 36 + 20, 100 - 30, 59 - 9, 21 + 7, 16 + 8, 49 + 3, 88 - 40, 72 - 10, 27 - 7
    - PS str. 20/8, 9
    - PS str. 21/5a) - e)
    - PS str. 21/1, 2, 3, 4 - samostatně + společná kontrola
    - rychlíci PS str. 21 - loďka

Prv - online
       
- opakování - měsíce, dny v týdnu, včera, dnes, zítra,...
       - PS str. 54 - kontrola DÚ
       - uč. str. 43, 44 - Kalendář, Části dne
       - PS str. 53 - pouze zelený rámeček a Doplňte - samostatně (kontrola 13. 4.)

Čj
- opakování měkké, tvrdé slabiky - školákov - Motýlí louka
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/souhlasky 
    - PS str. 19/1a), b), 2, 3, 4, 5
    - dobrovolně - manipulační činnost (kdo vypracuje, schová si a donese 19. 4. do školy)

Čtení
- čítanka str. 110, 111 - Jak mělo jaro svátek - dočtěte si

Hv - pusťte si nebo si zazpívejte svoji oblíbenou písničku


7. 4.

Dobré mrazivé ráno, kluci a holky :-)
Do přírody se nám opět vrátila zima, ale ve vašich domovech určitě sluníčko svítí pořád. A já se těším, že si ho část přeneseme i do našich dnešních hodin. Na ty si přichystejte vše potřebné:
Čj - malý sešit, pracovní sešit, učebnice, písanka, penál
M - malý sešit, pracovní sešit, penál

Čj - online
   
- procvičování - uč. str. 76/1, 75/5 (ústně)
    - malý sešit - pište podle diktátu - oběd, umělec, světlo, pěnkava, město, příběh, dřevěný, pěna - společná oprava
    - PS str. 18/4 - kontrola
    - PS str. 18/3
    - PS str. 18/2 - samostatně (kontrola 9. 4.)

M - online
   
- rozcvička - PS str. 19/2 - tvořte příklady a vypočítejte
    - PS str. 18/3
    - příprava na násobení - školákov
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/nazorna-nasobilka-2/pocitame.html
    - PS str. 19/7 - samostatně

Aj
- opakování 4. lekce - slovíčka (říkejte, ukazujte podle diktátu, čtěte, zkoušejte psát) - uč. str. 33 - 39
     - PS str. 34 (poslechové cvičení č. 58 si doděláme až budeme ve škole)

Čtení 
- básnička Apríl

Psaní
- písanka str. 25

Tv -
Mise Tokio


6. 4.

Krásné povelikonoční úterý, kamarádi :-)
Jak jste prožili velikonoční prázdniny a Velikonoce? To bude zajímat mě a věřím, že i vaše spolužáky. A tak se těším, jak si o tom budeme společně vyprávět. Kromě krátkého povídání, elánu a úsměvu na tváři si na dnešní hodiny připravte:
Čj - pracovní sešit, učebnice, penál
M - pracovní sešit, malý sešit, penál

Čj - online
    - vyprávění o velikonočních prázdninách a Velikonocích
    - opakování a procvičování - PS str. 17/3, 18/1 - společně
    - PS str. 17/2 - samostatně (kontrola 7. 4.)

M - online 
    - rozcvička - školákov
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/pocetni-trenazer/scitani-s-prechodem-pres-desitku/priklady.html
    - procvičování - počítejte po 2, 3, 4, 5, 10
    - PS str. 20/10 (kontrola DÚ)
    - PS str. 18/2, 19/1
    - PS str. 20/5, 6 - samostatně

Prv - uč. str. 43 - Kalendář (k čemu slouží, co v něm najdeme, druhy kalendářů)
      - uč. str. 44 - Části dne - společná kontrola 8. 4.

Čtení - čítanka str. 112 - báseň Apríl - naučte se nazpaměť do 12. 4.
         - čítanka str. 110 - Jak mělo jaro svátek (po větu Odvedla Jarku k potoku za zahradou.)

Psaní - písanka str. 24 - diktát písmen společně 7. 4.


29. 3. - 2. 4. 

Tento zkrácený týden začíná 1. skupina.

31. 3.

Krásnou "škaredou" středu, děti :-)
Proč škaredou, když je venku tak krásně? Někdo možná ví a ti co ne, se dozví při naší hodině českého jazyka. Na ni a na hodinu matematiky si připravte:
Čj - malý sešit, pracovní sešit, učebnice, penál
M - pracovní sešit, 2 špejle různé délky, proužek papíru, penál s ořezanou tužkou

Čj - online
   
- sloh - svátky jara - Velikonoce - křížovka, co jsou to Velikonoce, symboly a tradice, Škaredá středa, Zelený čtvrtek,...
pohádka Jak se ztratily pomlázky: https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc
    

M - online
   
- rozcvička - příklady typu 77 - 30, 27 + 6...
    - opakování  - jednotky délky - PS str. 19/6
    - G - Porovnávání úseček - využití špejlí a proužku papíru - PS str. 71/1 - 4
   
- samostatně - PS str. 20/3, 7, 10 - kontrola 6. 4.

Čtení
- čítanka str. 104 - Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko (3. část) - přečtěte si a odpovězte na otázky:
1. Jak se jmenovala kytka, která ze semínka vyrostla?
2. Kdo a jak pomohl Vochomůrkovi, když padal z kytky?
          - úkol na Velikonoce - znovu si přečtěte celý příběh 

Psaní
- písanka str. 23
          - písanka str. 20 - úkol na Velikonoce

Tv - dobrovolně 
     
- dlouhodobý úkol - Mise Tokio


30. 3.

Nazdárek, kamarádíčkové,
dneska má být venku opravdu moc krásně a teplíčko, tak se honem vrhněte na úkoly, ať můžete jít na procházku nebo si vyjet třeba na kole :-)
Připravte si:
M - malý sešit, pracovní sešit, penál
Prv - pracovní sešit, učebnici, penál

M - online
   
- rozcvička - malý sešit - zapisujte a vypočítejte příklady z PS str. 17/2 (1. bubínek) - alespoň osm
    - PS str. 16/5, 6 - společně
    - PS str. 18/1 - společně
    - PS str. 37/1 - část společně, část sami - kontrola 31. 3.
    - PS str. 20/2, 4

Prv - online
       
- opakování - dnes, zítra, včera, minulost, současnost, přítomnost
                         
- jarní, letní, podzimní, zimní měsíce (jarní, podzimní rovnodennost, zimní, letní slunovrat, Vánoce, Velikonoce, změny v přírodě,...)
                        - jak se jmenuje 1., 12., 3....měsíc, kolikátý měsíc je únor, září,...
                        - kalendářní a školní rok
      - nová látka - uč. str. 43 - týden, dny v týdnu, pracovní dny, dny volna   
      - PS str. 51 - kontrola
      - PS str. 52, 54 - kontrola 6. 4.             
     
Čj
- procvičování - malý sešit - učebnice str. 74/2 - napište alespoň šest slov z daných slabik 
    - PS str. 16/2, 4 + soutěž - kontrola 31. 3.
    - PS str. 18/4 - kontrola 31. 3.
    - sloh - jak se jmenují svátky jara, jaké znáte velikonoční zvyky - připravte si, společně si o tom budeme povídat 31. 3.
    
Čtení
- čítanka str. 103 - Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko (2. část) - přečtěte si a odpovězte na otázky:
1. Koho Křemílek s Vochomůrkou při sázení semínka rozzlobili?
2. Semínku se ze země nechtělo - jak ho Křemílek s Vochomůrkou nazvali?
3. Kdo a co pomohlo semínku nakonec ze země vykouknout?

Vv - dobrovolně
   
- namalujte jakýkoliv obrázek jakoukoliv technikou týkající se Velikonoc a připište k němu i velikonoční pozdrav (můžete mi opět posílat) 

29. 3.

Dobré ráno, kamarádi,
a je tu další týden našeho učení na dálku. Tento týden bude kratší, před vámi jsou jen tři "pracovní " dny a pak na vás čeká pět dnů volna (velikonoční prázdniny, víkend a Pondělí velikonoční). A také nás všechny čeká jedna parádní výzva. Tak se máte na co těšit :-)
Na dnešní hodiny si připravte:
Čj - malý sešit, pracovní sešit, čítanka, penál
M - malý sešit, pracovní sešit, penál

Čj - online
    - povídání o víkendu a úplňku
    - procvičování - malý sešit - pište slova podle diktátu - neděle, dědeček, Vojtěch, jehně, těsto, slůně, děti, řetěz
    - opakování slabik bě, pě, vě, mě - uč. str. 74/2, 75/4 - ústně
    - PS str. 17/1 - společně
    - čtení - Zpívající domeček - kontrola otázek z minulého týdne

M - online
    - rozcvička - malý sešit - diktát příkladů, pište jen výsledky - 72 - 40, 76 - 30, 95 - 70, 100 - 80, 55 - 10, 48 + 30, 36 + 30, 15 + 20, 73 + 20, 49 + 30
    - PS str. 17/1, 3a), b), c) (šikovné děti 17/4)
    - PS str. 36/2 - kontrola
    - PS str. 36/3, 4 - společně
    - PS str. 17/5 - sami 

Čtení - čítanka str. 102 - Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko - přečtěte si a odpovězte na otázky:
1. Co semínko odpovědělo na Křemílkovu otázku "Copak jsi zač?"
2. Jakou řečí semínko mluvilo?
3. Jak se Křemílek a Vochomůrka o semínko starali?
4. Co je to "kramflek"?

Psaní - písanka str. 22 - na otázky odpovězte celou větou
                 

22. 3. - 26. 3.

Zdravím vás, děti, 
a připomínám, že opět dochází k výměně skupin. Tento týden začíná 2. skupina. 

26. 3.

Dobré páteční ráno, děti,
dnes má být další krásný jarní den, tak honem na úkoly a pak honem ven, ať si užijete sluníčka, protože víkend má být zase trochu deštivý. Ale věřím, že i tak si ho nějak parádně užijete a v pondělí nám o tom popovídáte :-)

Čj - online
   
- hra "myslím si slovo" (téma Velikonoce)
    - procvičování dě, tě, ně - uč. str. 73/7, 8 - ústně
    - nově - slova se skupinami bě, pě, vě, mě - uč. str. 74 - žlutý rámeček a  cv. 1 - ústně
    - PS str. 16/1 - kroužkujte slabiky - sami + společná kontrola
    - PS str. 16/1 - dolňte chybějící písmena - sami - kontrola 29. 3.

M - online
   
- rozcvička - PS str. 15/2 (druhý domeček)
    - kontrola DÚ 
    - PS str. 36/1 - společně
    - PS str. 36/2, 20/1 - dodělat sami - kontrola 29. 3.

Čtení -
čítanka - str. 98 - 99 - Zpívající domeček (dočtěte si povídku a zjistíte, zda se vám včera podařilo říct písničku správně, tak jak měla být, přes víkend si povídku přečtěte znovu ještě jednou, v pondělí se k ní vrátíme)

Psaní
- písanka str. 21 - na otázky o cejnovi odpovězte ano x ne, o čmelákovi celou větou

Pč - dobrovolně
     - zasejte semínko fazole nebo hrachu buď do květináče nebo ho dejte do misky s vlhkou vatou nebo semínka osení na Velikonoce - pozorujte, co se se semínky děje, zaznamenávejte, foťte a hlavně nezapomeňte zalévat :-)


25. 3.

Krásné slunečné, ale mrazivé ráno, kamarádi,
dnes nás společně čeká pouze hodina českého jazyka a čtení. 
Připravte si - malý sešit, pracovní sešit, učebnici, čítanku, penál

Čj + čtení - online
     
- opakování a příprava na diktát - pohybovka - i/y a znělé, neznělé souhlásky
     - Di - krásný dort, kostelní zvony, přines rybku, sladký med, starý chléb, ptáci letí na jih - opravit a poslat na email
     - procvičování dě, tě, ně - uč. str. 73/4, 6, sami vymýšlejte další slova s těmito skupinami
     - PS str. 15/4 - kontrola DÚ
     - PS str. 15/5 - sami dodělejte
     - čítanka str. 100, 101 - čtení s porozumněním (podmínky života a růst rostlinky ze semene)

M
- rozcvička - PS str. 15/8
    - procvičování - PS str. 15/1 - vypočítejte a ústně si doplňte všechny příklady (57 + 4 =, 67 +4 =,...)
    - PS str. 15/3, 4, 5, 6 - kontrola 26. 3.
    - PS str. 15/7 + lodička
    - příprava na násobení - str. 35/3, 4 - kontrola 26. 3.

Čtení
- čítanka str. 98 - přečtěte si po druhou písničku (včetně), úkoly:
1. Způsobil domeček svým zpíváním nějaké zmatky?
2. Zkuste sami písničku říct, zazpívat si tak, jak by asi měla správně být.

Prv - opakování - vyjmenujte všechny měsíce, jarní, letní, podzimní, zimní, podzimní rovnodennost, zimní slunovrat, kalendářní a školní rok
       - projít uč. str. 41 - jarní rovnodennost, letní slunovrat, který měsíc je 12., 3.,... v roce, naopak kolikátý je leden, duben,...
       - uč. str. 43 - Kalendář - k čemu slouží, co tam najdeme, druhy kalendářů, dny v týdnu
       - PS str. 51 - kontrola 30. 3.


24. 3.

Hola, hola, škola volá, kamarádi,
venku je stále pošmourno, ale doufám, že vy jste se krásně vychrupli a že máte tvářičky zalité sluncem - úsměvem a že mi ho při našich hodinách předáte :-)
Na dnešní hodiny si připravte:
Čj - malý sešit, pracovní sešit, učebnici, písanku, penál
M - pracovní sešit, penál

Čj - online
   
- uč. str. 72/2 - odpovídejte celou větou na otázky
    - opakování nového učiva - skupiny dě, tě, ně - uč. str. 72/1 - hledejte slova s danými slabikami a najděte slova se slabikotvorným l (ústně)
    - PS str. 14 - kontrola DÚ
    - PS str. 15/1, 2, 3
    - PS str. 15/4 - sami dodělejte

M - online
   
- rozcvička - školákov

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/puzzle-animovane-filmy-3/pocitame.html

    - PS str. 16/3
  - PS str. 15/2 - levý domeček - tvořte příklady a pamětně vypočítejte 
    - příprava na násobení - zavedení znamének . , :
                                     - PS str. 35/1, 2
    - PS str. 16/4 - sami dodělejte

Čtení
- čítanka str. 97 - Zpívající domeček - 1. část - přečtěte si a odpovězte na otázky (kontrola 26. 3.)
1. Kde stál domeček?
2. Co domeček trápilo?
3. Proč si domeček zpíval?

Psaní
- písanka str. 19 - diktát písmen si napíšeme společně (b, d, Ó, w, W, ý, v, ť, Ň)

Aj - opakování slovíček celé lekce (části těla) 
     - procvičování čtení - učebnice str. 33, 35, 39
     - nově učebnice str. 37 - vnímání pomocí smyslů (zkuste si přečíst a doplnit správnou část těla - př. I touch /tač/ with my hands. Dotýkám se rukama.)
     - PS str. 32 - udělejte fajfku nebo křížek podle toho, kterým smyslem můžete danou věc vnímat (př. pozdrav - sluchem) 


23. 3.

Krásný usměvavý den, druháčci,
honem vyskočte z vašich postýlek, slupněte něco dobrého k snídani, přichystejte si vše potřebné a hurá do dnešního učení :-)
Připravte si:
M - pracovní sešit, malý sešit, penál
Prv - učebnice, pracovní sešit, penál

M - online
   
- rozcvička - malý sešit - 1. pište čísla - 2D9J, 8D3J, 6D0J, 1D7J, 3D2J, 0D8J, 9D4J, 8D5J, 4D9J, 7D1J
 2. porovnejte je od největšího po nejmenší
 3. modře zakroužkujte sudá čísla
 4. zeleně zakroužkujte lichá čísla (společná kontrola)
    - PS str. 13/3 - vyřešte slovní úlohu do malého sešitu (společně)
    - PS str. 14/3 (společně)
    - PS str. 14/4 (sami)

Prv - online
     
- kontrola DÚ - PS str. 46 - Co Ája udělala špatně
      - pohybovka - PS str. 49/3
      - opakování  - uč. str. 40, 41 - roční období, měsíce (vyjmenovat a umět je rozdělit na jarní, letní,...), podzimní rovnodennost, zimní slunovrat
      - PS str. 50 - kontrola DÚ, minulost, přítomnost, budoucnost, tajenka a doplňte - společně
      - PS str. 50 - sami - očíslujte měsíce podle obrázků

Čj
- ústně - procvičování - uč. 71/14 - doplňte přirovnání a odůvodněte si, jakou souhlásku ve slově napíšete
     - nová látka - Skupiny dě, tě, ně - uč. str. 72 - žlutý rámeček - přečtěte si
     - uč. str. 72/3a) - přečtěte si názvy pohádek a vyhledejte v nich slabiky dě, tě, ně
     - PS str. 14/1, 2, 3 - kontrola 24. 3.
     - DÚ - uč. 64/5 - opravte chyby a přepište do malého sešitu - poslat na email

Čtení
- čítanka str. 101 - Jak fazole rostla (3. část) - číst + otázky, V zahradě a na poli - přečtěte si pět hádanek a pokuste se rozluštit - kontrola 25. 3.

Vv - dobrovolně
     
- výkres si rozdělte na čtyři části, do každé napište jedno roční období a nakreslete strom, jak v daném ročním období vypadá  - vaše práce mi můžete posílat
          

22. 3.

Dobré pondělní ráno, kamarádi,
odpočinuli jste si o víkendu? Dělali jste to, co jste měli v plánu? 
Před námi je další online týden, ale věřím, že si ho užijeme a spoustu věcí se zase naučíme :-)
Na hodiny si připravte:
Čj - pracovní sešit, učebnice, Kvak a Žbluňk, penál
M - pracovní sešit, penál, pravítko

Čj - online
    - vyprávění o víkednu
    - uč. str. 71/12 - říkejte slova opačná a tvořte s nimi věty 
    - Kvak a Žbluňk - čtení s porozuměním - odpovězte na otázky:
1. Proč chtěl být Kvak sám?
2. Kde ho Žbluňk hledal a našel?
3. Co Žbluňk Kvakovi přichystal?
4. Kdo Žbluňkovi pomohl?

M - online
    - kontrola DÚ
    - rozcvička - příprava na násobilku 2, 3, 4
                     - dopočítávání
                     - sudá, lichá čísla
    - procvičování  - zpaměti - PS str. 13/2 (žluté brýle) - tvořte příklady a vypočítejte
    - GEOMETRIE - opakování - geometrické tvary, tělesa, úsečka, jednotky délky, měření délky - PS str. 84/1, 2, 4 - společně
                                         84/3 - sami dodělejte
    
Čtení - čítanka str. 100 - Jak fazole rostla (1., 2. část) + otázky - kontrola ve středu 24. 3.

Psaní - písanka str. 18 - slova dům, důl,...a přesmyčky přepište psacím písmem, na otázku odpovězte jen slovy


15. 3 - 19. 3.

Ahoj kamarádi,
připomínám, že tento týden došlo opět k výměně skupin (začíná 1. skupina) a také došlo k výměně hodin v úterý a ve čtvrtek.

19. 3.
Ahojky, kamarádi,
je to neuvěřitelné, ale je to tak, už je zase pátek :-)
Tak sebereme všechny síly, co nám zbyly, užijeme si společné hodiny a pak hurá na zasloužený odpočinek :-)
Připravte si:
Čj - pracovní sešit, malý sešit, Kvaka a Žbluňka, penál
M - pracovní sešit, penál

Čj - online
   
- hra - nekonečná věta - "O víkendu budu..."
    - cvičný diktát - malý sešit - paměť, památka, krev, blíž (blíže, blizoučko), jiřičky, kachny, kohouti, drozdi
    - PS str. 13/1 - 4 - společně
    - PS str. 13/5 - sami dodělejte

M - online
   
- rozcvička - počítejte zpaměti s rozkladem - 15 + 6, 28 + 4, 39 + 6, 47 + 4, 56 + 8, 62 + 9, 73 + 9, 84 + 7, 29 + 8, 44 + 9, 68 + 3
    - PS str. 13/1 (3., 4. sloupeček dodělejte), 4
    - PS str. 14/1 - společně
    - PS str. 14/2 - sami dodělejte (kontrola 22. 3.)

Čtení -
Kvak a Žbluňk - Samota str. 64 - 67 (22. 3. kontrola pomocí otázek)

Psaní - písanka str. 17 (obrázky - oko, banány, kolo, noha, bota, korále)

Pč -
péče o pokojové rostliny (dobrovolně)


18. 3.
Ahoj, moji druháčci, 
venku je krásné zimní ráno, sluníčko se usmívá, proto věřím, že i vy budete na dnešní hodině usměvaví a dobře naladění :-)
Připravte si:
Čj - pracovní sešit, malý sešit, čítanku, penál

Čj - online
   
- slovní kopaná
    - školákov - procvičování

 https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/mlsne-zabky/cviceniB-P1.htm

    - Popletené pohádky - text i otázky k němu jsou na Teamsech - týmy - Čj - soubory (nahoře) - Popletené pohádky 


M -
rozcvička - počítejte zpaměti:
44 - 20 - 4 =                  88 + 2 + 10 =
37 + 3 + 15 =                95 - 1 - 40 =
18 + 20 + 2 =                20 - 9 + 60 =
35 - 30 + 8 =                 66 - 6 - 3 =
    
   
- PS str. 9/4 - vypracujte podle vzoru prvních saní
    - PS str. 15/8
    - malý sešit - vypočítejte pomocí rozkladu (vidliček):
38 + 7, 75 + 8, 59 + 3, 17 + 5, 43 + 9, 27 + 6 (nezapomeňte napsat datum) - poslat na mail
                                                                                  
Čtení -
Kvak a Žbluňk - Samota - str. 59 - 63

Prv
- nové téma - Náš svět 
       - zopakujte si a vyjmenujte roční období a všechny měsíce v roce (uč. 40, 41 dole)
       - procvičení PS str. 50 - pouze tučně vytištěný úkol (vyhledejte názvy měsíců a připište je k ročním obdobím)


17. 3.

Ahoj, milé děti,
neodnesly vás včera čerti? Já doufám, že ne a že se se všemi zase dneska uvidím a už se moc těším, jak nám to půjde pěkně od ruky. :-)
Připravte si:
Čj - pracovní sešit, malý sešit, čítanka, penál
M - pracovní sešit, penál

Čj
- online
    - slovní kopaná
    - kontrola DÚ
    - PS str. 12/1, 2
    - čítanka str. 105 - společná četba

M - online
   
- rozcvička - PS str. 11/3, 6
    - opakování - dopočítávání do 10, rozklady čísel
    - nové učivo - sčítání s přechodem přes 10 - video (čas do 2:38)

https://www.youtube.com/watch?v=1oH2Fxgk8Ug

    - procvičování - PS str. 12/2


Aj -
zopakujte si slovíčka - části obličeje
     - nová slovíčka - hands (ruce), feet (nohy)
     - uč. str. 39 - read (čti) a zkus si přeložit (obrázky ti pomohou)
     - PS str. 33 - propojení s učivem prvouky - vyhledejte ve čtyřsměrce části těla a pak správně popište obrázek Daisy

Čtení -
Kvak a Žbluňk - Samota - str. 55 - 58

Psaní -
písanka str. 16 - Jaká je antilopa? (odpovězte celou větou), na otázky na posledním řádku odpovězte pouze ano x ne (psacím písmem)


16. 3.

Ahoj kamarádíčkové,
venku je "jako když se čerti honí", určitě nic příjemného. Ale o to příjemněji snad spolu strávíme dopoledne při našich hodinách a parádně si to užijeme :-) 
Připravte si:
M - pracovní sešit, penál, čítanku
Prv - učebnice, pracovní sešit, penál

M - online
   
- rozcvička - matematický Di - PS str. 10/8 - čísla pak seřaďte od nejmenšího po největší a barevně zakroužkujte lichá a sudá čísla
    - PS str. 10/4 - 7 
    - PS str. 11/1, 5 
    - PS str. 11/2, 4 - sami dodělejte

Prv - online
       
- zopakujeme si nemoc x úraz a zásady při úrazu
       - strava - jaká by měla být, kolikrát jíme, kdy jíme, jak se jednotlivá jídla nazývají - uč. str. 39
       - PS str. 48, 49 - projděte si a společně si zkontrolujeme další hodinu prvouky

Čtení - část online
         
- uč. str. 96 - Sluníčko a jarní zdravení - čtení s porozuměním - odpovězte na otázky: 
1. Co se stalo sluníčku na konci zimy.
2. Kdo sluníčko zdravil.
3. Jak to se sluníčkem nakonec dopadlo.
          - sami - nácvik čtení - str. 96, 105

Čj -
zopakujte si dělení hlásek
    - zopakujte si, co jsou slova protikladná - PS str. 12/3
    - procvičte si psaní souhlásek uvnitř a na konci slov - PS str. 11/4, 12/4 (nejdříve doplňte - odůvodněte chybějící písmenka a pak v rámci Vv obrázek krásně vybarvěte podle zadání)


15. 3.

Dobré pondělní ráno, děti,
měly jste se o víkendu hezky? Zažily jste něco hezkého a zajímavého? O tom a o jiných věcech budeme mluvit při naší online hodině českého jazyka. A po přestávce se sejdeme ještě při hodině matematiky, kde budeme pilovat počítání do 100. Nezapomeňte si vše potřebné připravit :-)
Čj - pracovní sešit, čítanka, penál
M - pracovní sešit, malý sešit, penál

Čj
- online
    - vyprávění zážitků z víkendu
    - opakování dělení hlásek - hra na procvičení i/y
    - PS str. 11/1 (s - z, š - ž, h - ch)
    - PS str. 11/2a,b
    - DÚ - PS str. 10/4, 11/1 (procvičování), 11/2c - kontrola 17. 3.

M - online
   
- rozcvička - bingo
    - PS str. 10/1 - dopočítat a tvořit podobné slovní úlohy
    - PS str. 10/2, 9, 10
    - dobrovolně - PS str. 10/3 + loďka (vpravo dole)

Čtení -
čítanka str. 105 - báseň Březen - číst, rozbor + otázky, Na jaře - číst

Psaní -
písanka str. 15


8. 3. - 12. 3.

Připomínám, že tento týden dochází k výměně skupin. 2. skupina začíná vždy v 8.30 a 1. skupina následuje po ní. Skupiny ale zůstávají stejné. 

12. 3.

Moc děkuji všem dětem a rodičům za tvorbu a odevzdání velikonočních přání pro dobrou věc :-)

Krásné dobré ráno, děti,
docela nám to utíká, co myslíte? Už tu máme zase pátek a po něm očekávaný víkend. Ale před zaslouženým odpočinkem se ještě spolu sejdeme na dnešních online hodinách Čj a M a vy si připravte:
Čj - pracovní sešit, malý sešit, učebnice, penál
M - pracovní sešit, malý sešit, penál

Čj - online
    - PS str. 9/3
    - PS str. 10/1, 2
    - DÚ uč. str. 71/11 (malý sešit - 10 slov) - poslat do neděle na mail

M - online
    - PS 11/8 (hráli jsme bingo) - na pondělí nachystat další
    - PS str. 9/3, 4 (pouze barevné sáně), 5, 6

Čtení - Kvak a Žbluňk - Klobouk - dočíst během dneška a víkendu str. 48 - 54 (kontrola 15. 3.)

Psaní - str. 14 - dnes se seznámíte s psaním písmene malé a velké w,W a věřím, že si s tím snadno poradíte


11. 3. 

Zdravím vás, kamar


Organizace vyučování od 4. 1. 2021

Dobrý den, milí rodiče,
všechny Vás moc zdravím v novém roce a ráda bych Vám napsala pár informací ohledně následujícího režimu ve škole. Distanční výuka se nás již naštěstí netýká, což jsme všichni asi nesmírně rádi, ale fungování ve škole bude zase trochu odlišné.
Režim bude stejný jako byl v listopadu (konec vyučování, obědy - jsou automaticky přihlášené, pokud je nechcete, musíte si sami odhlásit, družina - č. 5 hlavní vchod), viz níže.


Konec vyučování:                              Obědy:

Pondělí - 12. 35                                    12. 45 - 13. 05
Úterý   - 12. 50                                    13. 00 - 13. 20
Středa  - 12. 25                                    12. 35 - 12. 55 
Čtvrtek - 12. 35                                    12. 45 - 13. 05  
Pátek   - 12. 25                                     12. 35 - 12. 55

Družina - ranní - 6.00 - 7.30
             - odpolední do 16.00
             - hlavní vchod - zvoňte na družinu č. 5
            - pokud bude dítě odcházet samo, prosím napište odchody na lístek

Pokud dítě nebude chodit do družiny, odchází domů po skončení vyučování nebo po obědě. Prosím napište mi (stačí poslat lístek po dítěti), zda si budete dítě vyzvedávat nebo bude chodit samo. Děkuji L. S.

Úkoly pro nemocné

17. 12. + Vánoce

M
- PS str. 58/5, 64/1, 83/1 - 4

Čj - uč. str. 41/3, 4, 5 (zkoušet psát podle diktátu)
    - PS str. 35/2, 3

Čtení - uč. str.61 - dočíst Krtek a Vánoce
        - uč. str. 66 - 68

Psaní - str. 13, 16


14. - 16. 12.

Čj
 -
uč. str. 39/1, 2
    - uč. str. 40/1, 2, 3, 4 (napsat na papír a vložit do PS)
    - uč. str. 41/1, 2
    - PS str. 34/1 - 5, 35/1

M - 
PS str. 43/1 (postupně dodělávat)
    - počítání do 100 po 10 - orientace v číslelné řadě, porovnávání čísel, čtení a zápis čísel, určování před, za,...
     - PS str. 45/1 - 5, 46/1 - 6, 47/1 - 6

Psaní - str. 11, 12

Čtení - Krtek a Vánoce - str. 59, 60 + otázky

Prv -
opakování  - Zvířata v zimě (str. 32)
       - Štědrý den - uč. str. 34
       - Vánoční zvyky - uč. str. 35

Aj -
zopakovat slovíčka z této lekce, barvy, čísla
     - uč. str. 20  - otázka How many cars (hats)? Kolik aut (čepic)?
     - PS str. 15, 17
     - dobrovolně - PS str. 63, 64 - Make a tiny book.


11. 12.

Čj -
PS str. 33/3, 4 
    -
Rozdělení hlásek - uč. str. 39 (barevné rámečky - projít a seznámit se s tím)

M -
PS str. 42/1 - 5
   
Čtení -
str. 53 - dočíst text Na Mikuláše + otázky

Psaní - str. 10 - velké F

10. 12.

Čj
- uč. str. 38/3, 4 (vybrat si jeden řádek slov a napsat na papír)
    - Hláska - písmeno - PS str. 33/1, 2

M - PS str. 41/4, 5, 6
   - Geometrie - PS str. 82/6

Prv - Zima - uč. str. 32, 33
      - PS str. 24

Čtení - str. 52 - Na Mikuláše

Psaní - str. 9 - malé f

9. 12.

Čj
- PS str. 32/2

M - druhy čar - opakování
    - PS str. 41/1, 2, 3 (sčítanec + sčítanec = součet)

Aj - zopakovat slovíčka z této lekce, barvy, čísla 1 - 10
     - procvičovat vazbu barva - slovíčko (PS str. 14 - It´s a red table...)
     - uč. str. 18 - zahrát si hru podle vzoru nahoře
     - uč. str. 19 (nahoře) - nová slovíčka - loud, quiet, fast, slow

8. 12. 

Čj - uč. str. 38/1, 2 (jen si všímej dělení slov na konci řádku), 3
       - PS str. 32/1, 3

M - PS str. 39/2, 7, 8
     - PS str. 82/1 - 5

Prv - uč. str. 32, 33
      - PS str. 23

Čtení - str. 50 - opakování čtení + úkoly a rčení

Psaní - trénovat písmenko malé f


7. 12.
Čj - uč. str. 37/3
    - PS str. 31/1 - 5 

M - PS str. 39/2 - 6 

Psaní - str. 17

Čtení - str. 50 - První sníh

Změny od 30. 11.

Milí rodiče, vzhledem k nástupu dalších ročníků do školy dojde ke změně odchodů na oběd a tím i konce vyučování. To se týká hlavně dětí, které nechodí do družiny a odcházejí samy domů nebo si je vyzvedáváte. Chod družiny se nemění (mění se číslo družiny - děti budou chodit do družiny číslo 2).

Konec vyučování:                               Obědy:
Po - 11. 45                                           Po - 11. 50 - 12. 05
Út - 12. 55                                           Út - 11. 50 - 12. 05
St - 11. 45                                           St - 11. 50 - 12. 05
Čt - 12. 55                                           Čt - 11. 50 - 12. 05
Pá - 11. 40                                           Pá - 11. 45 - 12. 00

Družina - ranní - 6.00 - 7.30
             - odpolední do 16.00
             - družina č. 2 (vchod ze zahrady)
            - pokud bude dítě odcházet samo, prosím napište odchody na lístek


Výuka 16. 11.

Výuka 16. 11.Milý Adámku, přejeme Ti všechno nejlepší ke včerejším narozeninám :-))
Krásné pondělní ránko, školáčci :-)
Víkend byl pošmourný, stejně tak dnešní ráno, ale přesto věřím, že jste si ho užili a že dneska vstáváte s dobrou náladou a natěšení na naši poslední online hodinu. Zítra je státní svátek, tak vy i vaši rodiče budete doma a ve středu se už všichni společně sejdeme ve škole :-).
Na hodinu českého jazyka si nachystejte pracovní sešit, malý sešit, učebnici a penál.

M - rozcvička -  PS str. 26/2 (dokončit)   
    - PS str. 29/1, 2 (zapište stejně jako je to v 1. cvičení)   
    - PS str. 29/4, 5, 6 + dračí hlava (č. 14)   
    - PS str. 30/2 (znáte z prvouky), 30/3   

Čtení - uč. str. 38 - opakování čtení - Nový učitel
          - uč. str. 39 - nové čtení - Jména + přesmyčky, rébusy s bičem (kontrola společně ve škole)

Psaní - nová písmenka si necháme do školy - str. 7 - procvičování známých písmenek (každé slovo pište dvakrát, krtek a srna přepište psacím písmem)

Čj - online hodina
    - opakování - slova nadřazená (říkejte dětem několik slov podřazených a ony říkají slova  nadřazená), slova podřazená - uč. str. 32/3 (nepište, jen říkejte)
    - nový pojem - slova souřadná - uč. str. 33 - obrázek nahoře
    - procvičení - uč. str. 33/3 + a)
                       - PS str. 28/3
  

Distanční výuka 9. 11. - 13. 11.

13. 11.
Zdravím vás, kamarádi :-)
I když počasí k tomu moc neláká, vyskočte ze svých vyhřátých peřinek, udělejte si dobrou snídani a připravte se na online hodinu z matematiky. Nachystejte si pracovní sešit a penál.

Čj -
dnes si nově zavedeme dva pojmy - slova nadřazená a podřazená - není to nic obtížného ani zcela nového, protože podobné úkoly jsme již dělali                                                                               - prohlédněte si dva obdélníky na str. 31 nahoře - slova nadřazená
     - uč. str. 31/1 - vymyslete slovo nadřazené ke každému vozíku + 31/1b
     - uč. str. 32/1 - slova podřazená
     - uč. str. 32/2
     - PS str. 28/1, 2 - procvičte si novou látku

Čtení - uč. 38 - opakování čtení Nový učitel
                      - nové čtení Pro zasmání ze školních sešitů

Psaní - začínáme písanku č. 4 - str. 1 - přepište jména psacím písmem

M - online hodina
    - kontrola DÚ z předchozího dne
    - PS str. 28/1 - 5
    - dobrovolně - PS str. 28/6 


12. 11. 
Dobré ráno, děti :-)
Obloha je sice pořád zamračená, ale věřím, že na vašich tvářičkách je stále spousta úsměvů. Určitě vám rodiče říkali, že za týden ve středu se spolu zase uvidíme živě přímo ve škole. Doufám, že máte radost a že se těšíte. Já ano, i když nás opět čekají různá omezení, ale to určitě zvládneme :-).
Na dnešní online hodinu si připravte učebnici a pracovní sešit do Aj a učebnici a pracovní sešit do prvouky.

M - rozcvička - PS str. 26/1 (dokončit), 26/2 (1. sloupeček)
    - PS str. 27/2 
    - PS str. 27/3 (zapište, znázorněte, vypočítejte a napište odpověď - pro oživení paměti str. 19/2) - zítra kontrola při online hodině
    - PS str. 27/4a, b (vyber si dva podtržené příklady a pracuj podle zadání - kontrola při online hodině)
    - PS str. 27/5 (dvojice vybarvi různými barvami)

Čj - o pořádku slov ve větě jsme už mluvili - slova ve větách jsou seřazena jako vagóny u vlaku - první slovo ve větě (lokomotiva) začíná velkým písmenem a za posledním slovem (vagónem) je znaménko - a právě řazení slov budete dnes procvičovat
    - PS str. 24/1 (přečtěte si krátké říkanky - slova řaďte podle čísel, pak si  jednu říkanku (žlutou nebo bílou) vyberte a přepište ji psacím písmem na linky
    - PS str. 24/2 (pište do malého sešitu - v pondělí při online hodině si věty přečteme a zkontrolujeme)
    - PS str. 24/3, soutěž
    - dobrovolně - hádanka

Čtení - uč. 38 - Nový učitel + modrý rámeček (zamyslete se, můžete se podívat i na internet)

Prv - online hodina   
      - zopakovat roční období a podzimní měsíce
      - zopakovat rozdíl strom x keř
      - zopakovat keře, lesní plody (uč. str. 10, 11)
      - nové - str. 19 - Ryby, Stěhovaví ptáci


11. 11.
Ahojky, kamarádíčkové :-)
Víte, že dneska přijel Martin na bílém koni? Vzpomínáte si, jsme si o něm loni povídali? Vrátíme se k tomu v hodině českého jazyka. Na tu si nachystejte pracovní sešit, malý sešit, učebnici a penál.

M - na dnešní hodinu si připravte modrá a žlutá kolečka
    - rozcvička - PS str. 26/1 (první tři sloupečky)
    - PS str. 26/3a, b, c - řešte slovní úlohy, každou si nejdříve znázorněte pomocí koleček (nezapomeňte oddělit tužkou desítku)
    - PS str. 26/4 - zamyslete se dokreslete
    - PS str. 27/1 - pracujte podle vzoru

Aj - dokončení a opakování 1. lekce a seznámení se slovíčky 2. lekce (k angličtině se vrátíme chvilku zítra při online hodině)
    - uč. str. 13  - opakování slovíček - Tina (naše nová myška) se dívá na televizi - Look! A tiger...and a zebra. Podívej! Tygr...a zebra. Prohlédněte si všechny obrázky a odpovídejte na otázku What´s this?...např. It´s a tiger.
    - PS str. 10 - cvičení Say the words (podle stínů poznejte zvířata a pojmenujte)
                      - cvičení Read and match (přečti slova a spoj s obrázky)
Poslechové cvičení si uděláme zítra společně.
nepovinné - PS str. 61, 62 - v rámci Vv a Pč si vyrobte knížku o Tině (vystřihněte si ji, vybarvěte a dokreslete)
     - nová slovíčka - uč. str. 15 - a chair (čér - židle), a table (tejbl - stůl), a pena teacher (týčr - učitel, učitelka), a book, a clock (klok - hodiny)

Psaní - str. 40 - pište věty o zvířatech, co dělají. Nezapomeňte, že na začátku věty musí být velké písmeno. Tečky už tam jsou předepsané. 

Čj - online hodina
    - povídání o sv. Martinovi
    - opakování druhy vět (nadiktovat šest vět a děti zapíší druh věty a znaménko)
    - PS str. 23/2 (přepis vět je pouze dobrovolný)
    - uč. str. 29/7 (přečtěte si povídání o tučňácích a vyprávějte svými slovy)


10. 11.
Zdravím vás, školáčci :-)
Šupky, dupky z postýlek, umýt, vyčistit zoubky, něco dobrého do bříška a hurá do toho a celé bude hotovo :-)
Na hodinu matematiky si nachystejte pracovní sešit, malý sešit a penál.

Čj -
zopakujte si abecedu
    - PS str. 23/1 - dodělejte zbývající dvě věty - oddělte čarami jednotlivá slova, napište počet slov ve větě, pak si vyberte jednu větu a přepište ji na linku psacím písmem 
    - PS str. 23/4 (pouze oddělte slova čarou - nepište) + soutěž (přečtěte si otázku a odpověď napište na linku dole)
    - uč. str. 30 - pracujte podle zadání - pak si vemte malý sešit a napište psacím písmem jednu větu O, T, R, a P (pozor na velké písmeno na začátku věty a správné znaménko na konci) 

10. 11.
O - 
T -  
R -  
P - 
Tento úkol mi pak prosím zašlete na email.

Čtení -
uč. str. 37 - Listopad - Podzim - přečtěte si básničku a udělejte její rozbor (kdo ji napsal, z jaké je knížky, kolik má slok, veršů, najděte v ní rýmy k těmto slovům - žloutne, zase, zvadne, zjistí)

Prv - uč. str. 19 - Ryby, Stěhovaví ptáci
      - PS str. 19

M - online hodina


9. 11.

Dobré pondělní ráno, kamarádi :-)
Užili jste si víkend? Určitě ano a já se těším, až mi o tom dnes při online hodině něco málo povíte. Na hodinu českého jazyka si připravte pracovní sešit, kousek čistého papíru, penál a čítanku. 

M - rozcvička -matematický diktát - Maminka, babička,...vám nadiktuje 10 příkladů (5 na sčítání, 5 na odčítání) do 20 s přechodem přes desítku do 13. Pište jen výsledky a pak poproste o kontrolu.
    - PS str. 24/5, 6 (6. cvičení se vztahuje k poslednímu lístku v 5. cvičení - pozorně si přečtěte)
    - PS str. 25/1 (kontrola v úterý při online hodině)
    - PS str. 25/2a, b
    - PS str. 25/3, 4, 5 (pracujte podle vzoru), 6
    - doplňte si dračí hlavu - str. 21 a 25

Čtení - uč. str. 35 Liška a čáp - přečtěte si básničku a doplňte rýmy (pracujte podle zadání nahoře) - nepište do knížky!!
         - uč. str. 35 - vyluštěte rébusy se zvířaty (dole)

Psaní - str. 39 - dnes vás čeká další nové písmenko velké E (ukážeme si při online hodině)

Tv - 10x výskok ze dřepu
     - 10x leh sed
     - 10x poskok po levé noze
     - 10x poskok po pravé noze
     - 10x panáka
Vše si zopakujte aspoň 2x.

Čj - online hodina
    - druhy vět - opakování a procvičování
    - uč. 30/1, 2
  - PS str. 23 - obrázek nahoře - říkejte jednotlivé druhy ovoce (příprava na rozlišení hranice slov ve větě)
    - PS str. 23/1 - pouze 1. věta - svislými čarami oddělte jednotlivá slova a před větu napište, kolik má slov

Informace pro rodiče

Kaštany, žaludy (14. - 16. 10.)
Info pro ty, kdo máte doma nasbíráno a chtěli jste zítra odevzdat ve škole. Možnost st, čt, pá v době 7.00 - 14.00 donést ke škole, kde si je převezmu. Zavolejte mi na mobil nebo na pevnou linku do třídy. Děkuji.


Změny 12. 10. - 23. 10.
Plavání
Zatím dočasně zrušen plavecký výcvik. Pojedeme podle normálního rozvrhu. Tv bude. 

Konec vyučování
Vzhledem k posunu odchodu na oběd je posunut i konec vyučování:
Po, St, Pá - 12.35
Út, Čt - 13.10

SBĚR kaštanů a žaludů
Každou středu (7. 10. počínaje) v době od 7.40 - 7.55h - odevzdávají pouze děti v prostorách šaten. Kaštany a žaludy by měly být zvážené, podepsané a označené třídou. Větší množství lze odevzdat u vchodových dveří panu školníkovi. Děkujeme.


V pátek 2. 10. v 9.15 proběhne v knihovně "Pasování na čtenáře" (přesunuto z loňského roku).

nebudu již letos psát na webovky. Buď si je zapíšeme do notýsku nebo si je poznačíme v PS.
Znovu apeluji na to, aby děti denně četly. Děkuji


Plavání
Plavecký výcvik začíná v úterý 22.9. Budeme tedy chodit každé úterý v čase 9.45 - 11.15 (dvě vyučovací hodiny). Celkem bude 10 lekcí (22.9., 29.9., 6.10., 13.10., 20.10., 27.10., 3.11., 10.11., 24.11., 1.12.). 

Prosím podepsat a odevzdat papír, že se dítě může zúčastnit plavecké výuky.

S sebou: plavky, čepice (označená lihovou fixou na čelní části jménem dítěte), 2 ručníky, mýdlo budeme mít společné

Změna v rozvrhu (hodiny Tv nahrazeny předměty, o které přijdeme plaváním):
Po - M, Čj, M, Čj
Út - Čj, Prv, plavání (2hod), Vv
St - M, Čj, Aj, Čj
Čt, Pá zůstávají


Na obědy se chodí dle časového rozpisu. Druhé ročníky chodí každý den 11.45 - 12.05. Z tohoto důvodu bude konec vyučování posunut: Po, St, Pa končíme tedy 12.05, Ut, Čt je konec vyučování až 12.55 (obědová pauza se musí nahradit). 

Zmiňuji to pro ty rodiče, jejichž děti nebudou chodit do družiny nebo si je budete chtít z nějakého důvodu po vyučování vyzvednout. 

Distanční výuka od 2. 11.

Moji milí druháčci, 

protože bude i nadále probíhat distanční výuka a my se bohužel spolu nesejdeme osobně ve škole, budeme pokračovat v online výuce. Každý den budete mít jednu hodinu podle rozvrhu, který najdete níže. Skupiny zůstávají stejné, jen jsem trochu upravila čas a změnila dny, kdy jaký předmět bude. Informace, co si máte vždy nachystat, budou každé ráno zde na našich stránkách. Pokud se nějaké hodiny nebudete moci zúčastnit, nic se neděje, rodiče mi pošlou email a úkoly si doplníte sami podle zadání na webových stránkách. 

Po, St  - Čj - 8.30 - 9.15 (1. skupina), 9.30 - 10. 15 (2. skupina)
Út, Pá  - M - 8.30 - 9.15 (1. skupina), 9.30 - 10.15 (2. skupina)

Čt - Prv - 8.30 - 9.15 (1. skupina), 9.30 - 10.15 (2. skupina)


2. 11. - 6. 11.

6. 11.
Dobré mlhavé a mrazivé páteční ráno, děti,
čeká nás poslední pracovní den v tomto týdnu a pak dva dny volna. Určitě se na víkend těšíte. Užijte si ho, odpočiňte od školy (ale číst nezapomínejte :-)) a v pondělí se zase uvidíme a uslyšíme na online výuce.
Na dnešní hodinu matematiky si připravte tabulku na bingo, pracovní sešit a penál. Za chvíli ahoooj :-).

Čj - opakování druhů vět - uč. str. 26/5 (urči druhy vět a doplň znaménko)
                                     - uč. str. 27/3 (vytvoř věty rozkazovací podle vzoru, nepiš!!)
Vy už víte, že věty se skládají ze slov. Že slova ve větě mají své místo, aby věta zněla správně a že každé slovo musí být napsáno zvlášť. Vše budeme v následujících hodinách procvičovat.
    - PS str. 22/1 (ve cv. 1 pracujte s větami ve žlutém rámečku, úkol c) si zkuste najít na internetu)
    - PS str. 22/2 (vyluštěte a vybarvěte podle zadání)
    - PS str. 22/3, 4 (pište psacím písmem)
    - dobrovolně
PS str. 22/5, soutěž

Čtení -
uč. str. 34 opakování čtení O vráně, sýru a lišce
          - uč. str. 34 nové čtení Chytrá liška (doplňte slova z nabídky dole - napište si na papír čísla 1 - 6 a k nim jednotlivá slova, v pondělí si to společně zkontrolujeme, nepište do učebnice!)

Psaní - str. 38 - Dnes nás po delší době čeká nové písmenko a to velké K - skládá se ze dvou částí: první znáte, píše se jako velké I, druhá je trochu složitější, ale vy to určitě zvládnete. Důležité je dát si pozor na kličku, abychom ji psali ve správném směru. Ukážeme si to při online hodině.

- dobrovolně - obkreslené a vybarvené listy z Vv si vystřihni (nebo cokoliv jiného)

M - online hodina
    - dvě děti mi ještě neposlaly DÚ z matematiky ze sředy!! Prosím o nápravu.
    - Bingo
    - PS str. 23/1, 2


5. 11.
Dobré studené ráno, školáčci :-)
Dnes nás čeká online hodina prvouky. Nachystejte si učebnici, pracovní sešit, penál a také malý sešit z českého jazyka. Napíšeme si diktátek. Ale ničeho se nebojte, to zvládnete :-).
Včera jste mi měli poslat domácí úkol z matematiky. Kdo tak udělal, je to super s chválím vás. Ti, co tak ještě neučinili, ať to co nejdříve napraví.

Čj - zopakuj si abecedu zpaměti - pak si vem šest jakýchkoliv předmětů a srovnej je za sebe podle abecedy
    - uč. 28/4 - Přečtete si nejdříve všechny věty a pak je srovnej a očísluj (lehounce obyčejnou tužkou) tak, jak mají jít za sebou (zkontrolujeme si to společně v pondělí při online hodině). Určete druhy vět, dvě si vyber a utvoř k nim otázku. 
    - PS str. 21/2 - v 1. cvičení vyhledej slova jednoslabičná, dvouslabičná, trojslabičná a víceslabičná a pak pracuj podle zadání 
    - PS str. 21/3, 4, 7
    - dobrovolně - PS str. 21 - Pro bystré hlavy
Kdo chyběl na online hodině, může si zkusit diktát, který jsme psali - Hela, Tamara, Mirek, Jana, Radek, Irena, Alice, Pavel, Božena, Cyril

Čtení - pokračujeme ve čtení bajek - uč. str. 34 - O vráně, sýru a lišce - přečtěte si tuto bajku, řekněte, jaká zvířata zde vystupují, jaké lidské vlastnosti mají a proč (odpovědi najdete v bajce, když budete pozorně číst)

Psaní - str. 37 - pročvičíte si hlavně písmenko malé ř - přepište psacím písmem (každé slovo napište dvakrát)

M - na zítřejší online hodinu si prosím nachystejte tabulku na Bingo (3x3 - tři řádky po třech okýnkách a napište si tam devět různých čísel od 0 do 20)
    -
rozcvička - PS str. 21/5
  - PS str. 24/1 (trénujte rozklady - pozor! - nejdříve musíte dopočítat do 10, vyberte si dva příklady a k nim vytvořte slovní úlohy podobné té v zadání)
    - PS str. 24/2, 3

Hv -
zazpívejte si písničku Hlava, ramena, kolena, palce

Prv - online hodina
       - zopakovat - kdy začíná podzim, podzimní rovnodennost, podzimní pačasí, podzimní měsíce, listnaté a jehličnaté stromy, houby, význam lesa


4. 11.

Ahojky, parťáci,
dneska  se setkáme při online hodině z českého jazyka a tentokráte i čtení. Připravte si tedy pracovní sešit, penál a čítanku. Z matematiky máte úkol, který mi máte poslat, tak na to prosím nezapomeňte (někteří špatně poslouchali a posílali mi už včera). V rámci tělesné výchovy se protáhněte a pak si dejte nějaký dobrý dlabaneček, ať vám to dobře myslí při hodině. Brzy papa :-)

Aj - zopakujte si názvy šesti zvířat (ústně i písemně  - např. pomocí strany 4 v pracovním sešitě)
    - uč. str. 12 –  prohlédněte si obrázky a podle nich zkuste říct, o čem příběh je (pak můžete poprosit rodiče nebo starší sourozence, aby vám ho přečetli  a věřím, že mu budete rozumět :-))
    - PS str. 9 – vyluštěte křížovku (zapisujte názvy zvířat podle čísel buď směrem dolů nebo rovně, v rámečku nahoře máte nápovědu)
    - PS str. 11 – nahoře -  na str. 6 - 13 najdi Rodneyho  a namaluj zvířátka, se kterými je
    - PS str. 11 - dole – About me! (O mně!) – Jack si jako svoje oblíbené zvíře vybral krokodýla, namaloval ho a napsal. To samé uděláte i vy. Vyberete si jedno ze zvířat z této lekce (případně může být i jiné), namalujete ho a napíšete jeho název.

M – rozcvička – PS str. 21/4
    - PS  str. 23/3, 4, 5, 6 (zakroužkuj), 7
Včera jsme si ukázali, jak se zapisují slovní úlohy. Dnes si to sami vyzkoušíte. Napíšete ji (psacím písmem) podle včerejšího vzoru do malého sešitu, nafotíte a pošlete mi na email. Neopisujte zadání a nezapomeňte vynechat řádek a napsat datum 4. 11.
Maminka sázela květiny. Zasázela 9 tulipánů a 4 růže. Kolik zasázela květin celkem?

Tv – protáhni si celé tělíčko od hlavy až k nohám - vymysli si krátkou rozcvičku (jako třeba děláme ve škole) a můžeš přibrat i všechny, s kým jsi právě doma a společne si zacvičit :-)

Čj –  online hodina
    - uč. 28/1 - procvičování druhy vět
    - PS str. 20/3 (stačí říct věty správně, nemusíte psát)
    - PS str. 21/1 (navíc určete druhy vět)
    - PS str. 21/5 (psacím písmem)

Čtení - procvičování čtení - str. 32


3. 11.
Dobré ránko, děti,
vyspaly jste se do růžova? Venku je hezky, teplo, tak si rychle splňte svoje povinnosti, ať můžete jít ven :-). Dneska nás čeká online hodina matematiky. Připravte si pracovní sešit, penál a malý modrý sešit, protože dneska se budeme učit zapisovat slovní úlohy. 

Čj -
Včera jsme si společně zopakovali druhy vět, tak si to dneska samostatně procvičíte. Kromě toho si procvičíte také psaní :-)
     -
PS 19/3 (do prvního čtverečku napiš znaménko a do druhého druh věty - O, T, R, P)
     - PS str. 20/1 (nejdřív odpověz na všechny otázky ústně a pak si vyber dvě odpovědi a ty napiš na linky - pozor celou větou!)
     - PS str. 20/2 (na linky napiš pouze větu T a O)

Čtení - str. 32 - přečtěte si zbytek bajky O rybáři a rybách a odpovězte na dvě otázky v modrém rámečku

Prv - uč. str. 12 - Houby (jak dělíme houby + př., zásady sběru hub)
      - uč. str. 14 - 15 - Podzimní les (zakryjte si sloupeček vlevo na str. 14, prohlédněte si pozorně obrázek a zkuste sami pojmenovat co nejvíce rostlin a živočichů, pak si to projdi ještě jednou podle čísel)
      
M - online hodina 
    - rozcvička - počítej a říkej rozklady - 9+2, 3+8, 5+7, 6+6, 7+4, 4+8, 6+5, 5+8, 8+4
    - PS str. 22/3
    - PS str. 21/3 
Sl. úloha - Dědeček chová králíky. Má 8 hnědých a 5 bílých králíků. Kolik jich má celkem?
Do malého sešitu do matematiky opište podle vzoru (zadání neopisujte!):

3. 11.
hnědých____________________8
bílých______________________5
celkem_____________________?

Z:   oooooooo
      ooooo
V:   8 + 5 = 13
Celkem jich měl 13.

Vv - dobrovolně
- při procházce si nasbírejte několik různých listů a doma si je obkreslete na papír a  pak vybarvěte (pastelky, voskovky, vodové barvy...) podle vaší fantazie


2. 11.

Zdravím vás, kamarádi :-)
Jak jste se měli o podzimních prázdninách? Věřím, že dobře, i když počasí nám úplně nepřálo, a že jste si dostatečně odpočinuli a nabrali spoustu sil do další online výuky. A hlavně že se už těšíte, až se zase uvidíme :-).
O tom všem mi budete vyprávět při dnešní hodině českého jazyka. Kromě toho si také zopakujeme abecedu a druhy vět. Na hodinu si připravte učebnici, pracovní sesiš, penál a dobrou náladu :-).
Těším se :)

M - rozcvička PS str. 21/2 (buď počítejte jako příklady na odčítání nebo dopočítávejte př. 12=9+__ - buď 12-9=__ nebo 9 a kolik je 12)
    - 22/1, 2 (piš libovolným písmem), 4, 5

Čtení - str. 32 - Již vloni jsme se setkali s bajkami. Tak si nejdříve zkuste sami vzpomenout, co to bajka je (kdo v ní vystupuje, název nějaké bajky) a až teprve potom si přečtěte text v čítance (nahoře). Pak si přečtěte bajku O rybáři a rybách (po větu A vyvalují tam oči a žasnou). A nakonec řekni, co ty sám o rybách víš (např. kde žijí, jaké mají ploutve, co mají na povrchu těla, čím dýchají, nějaké druhy ryb) :-)
 
Psaní - str. 36 - písmenko velké Ř - vy už znáte velké R, tak to pro vás nebude nic nového

Čj - společně při online hodině
    - vyprávění zážitků z podzimních prázdnin
    - abeceda - opakování - uč. 29/7b
    - druhy vět - jaké druhy máme, co nám sdělují, jaké znaménko za nimy najdeme) - PS str. 19/ soutěž
               


Milé děti,

pečlivě si prohlédněte tento letáček a to tak, že na něj kliknete a on se vám zvětší.

Je to návod, kterým bychom se měli všichni v této coronavirové době řídit. Jen na každém z nás záleží, kdy se budeme moci vrátit do školy, učit se společně a prožívat příjemné chvíle se svými spolužáky.

Užijte si příjemné prázdniny v kruhu své rodiny, odpočiňte si a myslete na svoje zdraví i zdraví svých nejbližších. 

paní učitelka


19. 10. - 23. 10.
V tomto týdnu budeme mít kažký den jednu online hodinu v Microsoft Teams, kam jste dostali přístupová hesla. Naše učebna se jmenuje 2. B,  zkouška spojení proběhne 19. 10. v   9. 00 hromadně.
V Teamsu po přihlášení na hlavní obrazovce rozkliknete 2. B, najedete na Zkouška spojení, otevřete a kliknete na připojit se (nikdo nevyvolává jiný hovor). 

Změna času
Další dny budete rozděleni do dvou skupin. 
Út, Čt,  - Čj - 8.30 - 9.10 (1. skupina), 9.20 - 10. 00 (2. skupina)
St, Pá - M - 8.30 - 9.10 (1. skupina), 9.20 - 10.00 (2. skupina)

Rozdělení do skupin:
1. skupina - Vaneska, Kačenka, Markétka, David D., Dušan, Pepík, Adam H., Vašík, David J., Michal, Šimon K.
2. skupina - Anička, Simonka, Eliška, Michaelka, Tadeáš, Šimon N., Sebík, Patrik, Hynek, Adam T., Vladík

1. skupina se přihlásí buď na Čj 1. skupina nebo M 1. skupina
2. skupina se hlásí buď na Čj 2. skupina nebo M 2. skupina

Kdo by měl potíže s připojením nebo se nemohl připojit z jiného důvodu, prosím o omluvení. Děkuji L. S. 

23. 10.
Šupky, dupky z postýlek, kamarádi :-)
Dneska máme online hodinu matematiky. Nachystejte si pracovní sešit, penál a kdo má doma nějakou stavebnici a v ní najde krychli, kvádr a válec, připraví si i to (kdo nenajde, nevadí). Příští týden se neuvidíme ani neuslyšíme, čekají vás prodloužené podzimní prázdniny. Nebudete mít žádné povinné domácí úkoly, tak máte čas případně dodělat to, co jste nestihli a po prázdninách si vaši práci zkontroluji. Jen vám znovu připomínám, že je potřeba každý den alespoň číst. Znovu se sejdeme 2. 11. buď společně ve škole (což si určitě všichni přejeme) nebo zase při online výuce. Informace najdete zde na našich stránkách.

Čj - Včera jsme si při online hodině povídali o druzích vět - zopakujte si pomocí žlutých rámečků v uč. na str. 25 - 27 jaké druhy vět máme (oznamovací - O, tázací - T, rozkazovací - R, přací - P) a jaké znaménko se za nimi píše. Pak si vezmi PS a tam si vše procvičíš. 
    - PS str. 18/1, 2, 3 (tuto hru můžeš využít při procvičování druhů vět :-))
    - PS str. 19/1, 2

Čtení - str. 26 (3. část) + HRA (vyber si jeden z úkolů a splň ho - kdo by chtěl více, samozřejmě může :-))
         - během prázdnin si znovu celý tento příběh čti

Psaní - str. 35 - malé písmenko ř (slova řepa, moře, kuře přepiš psacím písmem, k písmenkům dole napiš psací podobu - pozor, jestli je to velké nebo malé písmeno)

M - společně při online hodině
   - rozcvička - počítání do 20, práce s čísly
   - PS str. 20/4, 5
   - PS str. 79/4, 5
   - PS str. 21/1 (4., 5. sloupeček - omlouvám se, zapomněla jsem, že jste to už měli včera :-))

- během víkendu a prázdnin pomoz mamince v kuchyni nebo tatínkovi v dílně, garáži či na zahradě :-)


22. 10.
Vstávat, už je ráno, druháčci :-)
Včera to bylo fajn, tak si to snad užijeme i dneska. Na hodinu českého jazyka si připravte učebnici, pracovní sesit a penál. Trochu budeme opakovat, ale hlavně nás dnes čekají druhy vět. Tak doufám, že se těšíte. :-)

M - rozcvička - posílám tři hady (počítej zpaměti) 
1. 15 + 3 - 10 + 3 + 7 =
2. 6 + 5 + 9 - 4 - 6 - 2 =
3. 11 - 4 - 3 + 6 + 10 =
    - PS str. 20/1 (příklady tvoř podle obrázků)
                 20/2 (vyber si dva obrázky, které se ti líbí a vytvoř k nim slovní úlohy, nezapomeň na otázku)
                 20/3a, b (namaluj na papír, tabulku, tabuli a dej někomu vyřešit)
                 21/1 (1. - 3. sloupeček)
                 79/3 (pozorně si přečti hádanky a vybarvi)

Prv - zopakuj si jak a podle čeho rozlišujeme stromy a řekni několik příkladů - vše si pak procvič v PS str. 16
      - PS str. 15 - zde si zopakuj, co víš o rybníku (co zde roste, žije a jaký mají význam)
       - uč. str. 10, 11 - u lesa nebo v lese nerostou pouze stromy, ale i keře a lesní plody (pozor - ne všechny jsou jedlé!!!) - podívej se jaké a z obrázku nahoře na str. 10 vypozoruj, jak se od sebe liší stromy a keře

Čtení - str. 25 (2. část) - dobří čtenáři si přečtou celé sami, slabší se mohou střídat s rodiči, babičkou,... + modrý rámeček dole (vysvětlete, řekněte to jinak)

Čj - společně na online hodině
    - zopakuj si abecedu a seřaď tato slova - kytara, myš, zvonek, hřebík, kočka, dýně
    - uč. 23/1 - přečti si věty a správně je seřaď + úkol a)
    - uč. 25/1
    - seznam se se žlutými tabulkami na str. 25 - 27

Hv - něco si doma společně zazpívejte


21. 10.
Krásné ránko přeji všem :-)
Nezapomeňte na dnešní online hodinu matematiky a připravte si pracovní sešit, penál a kolečka. Budu se na vás zase těšit :-)

Čj - včera jsme se učili o pořádku vět v příběhu a dneska si to sami vyzkoušíte a procvičíte - PS str. 17/1 (Dodělej dvě zbývající pohádky - nejprve si vždy přečti všechny věty pro danou pohádku, řekni o jakou pohádku jde a pak věty očísluj tak, jak si myslíš, že půjdou za sebou. V rámci čtení, které dnes nemáte, si nakonec obě pohádky přečti.) 
    - nepovinné - vymaluj obrázky k pohádkám

Psaní - str. 34 - piš psacím písmem, jaké věci jsou (jsou to věty, tak každé slovo napiš vždy jen jednou), pozorně si to po sobě zkontroluj 

Aj - zopakuj si slovíčka (zvířata)
    - PS str. 7 - procvič si otázky Can you see (a snake)? a odpovědi na ně Yes., No. Zkus si přečíst každou větu a zakroužkuj správnou odpověď.
     - naučíme se tři nová slovíčka, co zvířata umí - run /ran/ (běhat), fly /flaj/ (létat), climb trees /klaim tríz/ (šplhat po stromech)
     - uč. str. 11 - Spike se ptá Ruby, co zvířata umí (nejdříve popravdě) a ona mu odpovídá Yes. A pak se Spike ptá pravdivě i nepravdivě a Ruby říká buď Yes. nebo No. - 1. Can monkeys climb trees? Umí opice šplhat po stromech?, 2. Can lions fly? Umí lvi létat?, 3. Can ducks climb trees? Umí kachny šplhat po stromech?, 4. Can snakes run?, 5. Can crocodiles fly?, 6. Can zebras run?
     - procvičení v PS str. 8 - dopiš, co zvířata umí a co ne a dokresli další dvě zvířata a také o nich napiš

M -
společně na online hodině
    - PS str. 18/6, 19/1 - 4

Tv -
jdi na procházku nebo si zajezdi na kole


20. 10.
Ahojky, milé děti,
dnes nás čeká první online hodina z českého jazyka. Na hodinu si nachystejte pracovní sešit a penál. A přihlašte se včas, ať můžeme začít přesně a stihneme vše, co máme. Zbytek domácích úkolů si vypracujete samy, tak jak jste zvyklé. Těším se :-)

M - rozcvička - PS str. 17/7
    - budeme pokračovat v počítání s přechodem přes 10, jen budeme počítat a dopočítávat do 12 - PS str. 18/2, 3 (pracujte s obrázkem ve cv. 1)
    - PS str. 18/4 (i zde vycházíte z obrázku, počítejte a zapisujte příklady i s rozklady, nezapomeňte nejdříve dopočítat do 10)
    - PS str. 18/5 (pracuj podle zadání a pak se příklady nauč zpaměti, tak jako to bylo u cv. 3 na str. 12)

Čtení - str. 24 - Byli jednou dva - 1. část - čtěte, odpovězte na otázky v modrém rámečku

Prv -
PS str. 14 - zopakujte si, co jste se zatím naučili o podzimu
      - uč. str. 18 - prohlédni si obrázek, zakryj si vlevo popisky a nejdříve zkus sám poznat některé živočichy a rostliny žijící v rybníku. Potom se pokus vymyslet alespoň dva významy rybníků (proč se zakládají) a teprve potom si je přečti dole na stránce.

Čj - budeme dělat společně při online hodině
    - PS str. 15/4
    - PS str. 16/1, drak, vlaštovka, 16/3
    - PS str. 17/1 (jen 1. pohádka)

Vv -
vymaluj obrázek k pohádce (PS z Čj str. 17)


19. 10.
Dobré ránko, kamarádíčkové, 
jak jste se o víkendu měli? Věřím, že suprově, že jste si odpočinuli a jste plní elánu na tento týden, kdy se budeme setkávat denně online. Nezapomeňte dneska v 9.00, už se na vás těším :-). Ale do té doby se můžete vrhnout na úkoly.

M - rozcvička - rodiče vám budou říkat příklady i s výsledky a vaším úkolem je říct, zda je to správně nebo ne. Pokud ne, výsledek oprav.
   - PS - str. 17/2 (rybičky nespojuj čárou, ale vždy dvě rybičky dej do kroužku stejné barvy - lepší přehlednost)
   - PS - str. 17/3, 5

Čj - zopakuj si abecedu - uč. 18/5 - pojmenuj si obrázky a seřaď je podle abecedy - můžeš si napsat na papír a očíslovat
    - PS - 15 - přečti si žluté věty nahoře a udělej k nim úkoly a - d
    - PS - 15/1 (piš psacím písmem), 2 - čti věty a ty, co jsou správné, podtrhni pastelkou (ne červenou)

Čtení - str. 24 - Drak - čti a najdi v básničce rýmy - můžeš zkusit podle básničky draka namalovat :-)

Psaní - str. 33 - piš věty psacím písmem - POZOR! Věta má na začátku velké písmeno a na konci znaménko.

Tv - dobrovolné - pusť si svoji oblíbenou písničku a zacvič si při ní


14. - 16. 10.

16. 10.
Ahojky, milé děti,
a máme tu pátek :-) Tak až se proberete, umyjete a posnídáte, pusťte se co nejdříve do dnešních úkolů, ať to máte hotovo a můžete si užít volný a ničím nerušený víkend. Ale i o víkendu můžete např. vašemu mladšímu sourozenci, pejskovi, kočičce nebo jinému zvířátku něco přečíst :-))

M - matematický diktát - PS str. 16/7 - pět příkladů na sčítání, pět na odčítání (piš jen výsledky, popros rodiče o kontrolu a hodnocení proveď sám pomocí obrázků)
    - PS str. 16/3, 4, 5, 6, 8
    - PS str. 17/1
    - nezapomeň na dračí hlavu :-)

Čj - procvičení abecedy - říkej abc a zahrajte si město, jméno,...
    - trénujte abededu i písemně (kdykoliv) - pište psacím i tiskacím písmem (velká i malá písmena)
    - uč. str. 14/14 (ústně)
    - PS - 14/2, 3, 4 + soutěž
    - dobrovolný úkol - PS str. 14 dole - pracuj s internetem, knihou,...vyhledej a zapiš

Čtení - uč. 27 - Papírové zuby, Vítr (dobří čtenáři oboje, méně zdatní si vyberou jedno nebo druhé, ale budou to umět co nejlépe)

Psaní - str. 32 - procvičení malého a velkého ž, Ž - pozorně se dívej, kde je malé a kde velké a nakonec si to po sobě znovu překontroluj, ať ti nechybí znaménka :-)

- dobrovolně - z přírodního materiálu (kaštany, žaludy, bukvice, šípky, listy, mech, klacíky,...) vyrob skřítka, zvířátko, domeček...cokoliv tě napadne

15. 10.
Krásné ráno, myšáčci ,
vylezte z teplých pelíšků, dejte si něco dobrého do bříška a jdeme na to :-)

M - rozcvička - BINGO 
   - PS - str. 15/7, 8, 9, 16/1,2 (cv. 1 - všichni udělají rozklady, i ti, kteří to umí spočítat bez nich)

Čj - uč. str. 14/13 (Ústně - s každou řadou pracuj zvlášť. Pak si vyber jeden řádek a napiš slova, seřazená podle abecedy, do malého sešitu z Čj)
    - PS 13/4 + hádanka, str. 14/1 - pozorně si přečti povídání o podzimu (bude se ti to hodit v prvouce) a doplň chybějící písmenka

Čtení - uč. str. 23 - básnička Vítr (číst, rozbor básně - kdo ji napsal, z jaké je knížky, počet slok, veršů, rýmy) + tři úkoly pod ní (ústně). Kdo má chuť, čte si navíc :-)

Prv - Začínáme téma PODZIM - uč. str. 8, 9 - povídejte si, o tom, kdy podzim začíná, jaké jsou podzimní měsíce, co je to podzimní rovnodennost (od té doby že se dny zkracují a noci prodlužují), k jakým změnám dochází na podzim v počasí, v přírodě (co se děje se stromy, co dělají někteří ptáci), jaké máme stromy podle listů + konkrétní příklady.


14. 10.
Dobré, ale deštivé ránko, kamarádi,
tak nám to zase začíná :-)
Ale zvládli jsme to na jaře, tak to zvládneme i teď. Pracujte každý den, tak jako byste byli ve škole, poctivě plňte zadané úkoly a čtěte (je to jako např. s jízdou na kole nebo s plaváním...trénovat, trénovat a zase trénovat...samo se to nenaučí...a situace i počasí čtení nahrávají). Vaši práci si na konci příštího týdne zkontroluji, ale myslete na to, že se neučíte kvůli mně, ani rodičům, ale jen a jen pro sebe.
Tak s úsměvem do toho a půl je hotovo :-) 

M - rozcvička - dopočítávej do 10 (snaž se co nejrychleji)
   - zopakuj si, jak budeš postupovat při odčítání s přechodem přes 10
   - PS str. 15/1, 2, 3, 4, 6
Aj  - měli jsme včera - procvičuj si slovíčka (říkej, čti i piš) - v průběhu celého týdne
Čj - opakuj si abecedu (říkej jí od nějakého písmenka, říkej, které písmenko je před nebo za písmenkem,...)
     - PS str. 12/4a, b (př. 12, 40, 100) + hádanka
     - PS str. 13/1, 2, 3 (pozor - seznamy řaď podle příjmení, čísla piš na linky)
Čtení - str. 22 - Čert a bába - dobří čtenáři celé, méně zdatní čtou méně, ale vícekrát
Psaní - str. 31 - velké psací Ž (Z známe, jen přidáme háček)

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy