logotyp

3. A

PaedDr. Miloslava Brychtová

Naše třída

Informace pro rodiče

POZOR, změna konce vyučování:
27.6. - Ochrana člověka za mimořádných událostí - končíme v 12.15h
           Vzít sportovní oblečení, peníze za poškozené učebnice, někteří ještě chybějíci učebnice, sešity
28.6. - třídnické práce - končíme v 12h
29.6. - jdeme od rána do oběda na Zelenou horu. Vzít batoh, svačinu, pití, pláštěnku, drobné na zmrzlinu a pohodlné oblečení - končíme v 12h
30.6. - vzít fólii na vysvědčení, končíme v 8.45h

Vyúčtování školního výletu

na žáka 200Kč - vlak 82 Kč + zahrady 60 Kč = zůstatek 58 Kč

58Kč . 21 žáků = 1 218 Kč - 440 Kč za buřty( 21Kč na žáka)
- 42 Kč ( 2 žáci budou mít vráceno)= 736 Kč
736 : 21 = 35Kč
Každému žákovi vrátím 35Kč a 2 žákům 56 Kč

V třídní pokladně za zůstatek 257 Kč - nakoupeno krmivo, podestýlka a seno 


Domácí úkoly pro nemocné

31.5.
ČJ - PS str.29/4
čtení str.65-72 (do pondělí)

M - PS str.32/3, 4, 5

Prv - opakování
_________________________________________________________________________________________________

25.5.
Čj - učebn. str.106/1
      PS str. 38/3
Čtení - str. 47,48

M - geometrie PS str.35
     opakování kružnice, kruh
____________________________________________________________________________________________________

23.5.
ČJ - určování podst. jmen, psaní i,y po vyjmen. slovech
čtení - str. 45

M - PS str.28/ celé

AJ - opakování slovíčka  z lekce 10(str.48-51)
       opakování dny v týdnu str.63

Bertík si zítra může vyzvednout objednanou knihu v hodnotě 299Kč!

___________________________________________________________________________________________________
20.5.
ČJ - učebn.str.91/3, str. 89/5
      PS str.28/1
čtení - kniha str.37-42

M - PS str. 28/1
      opakování písemné sčít a odčít., zaokrouhl.

Prv - opakování
        učebn. str.12 - pouze přečíst bez zápisu do sešitu
__________________________________________________________________________________________________

19.5.
ČJ - psaní diktátu (školákov)
    - učebn. str.91/1, 2

AJ - opakování slovíček, nová slovíčka - učebn. str. 63 - dny v týdnu
       Sunday, Monday, Tuesday,...

M - PS str.27/1, 2, 4

Prv- učebn. str.51 - List (zápis do sešitu)
                             - zelené barvivo
                             - složené a jednoduché
                             - uvolňují kyslík
______________________________________________________________________________________________
      
18.5.
AJ - PS a učebn. str.51

M - geometrie opakování - úsečka, přímka polopřímka, čtverec - vrcholy
      strany protější, vedlejší, kruh, průměr....
      PS geometrie str. 35/1A, B, C
  - sešit modrý - udělat zápis podle učebn. str.102

ČJ - PS str. 28/2
       opak. určování podst. jmen, vyjm. slova
_____________________________________________________________________________________________
17.5.
ČJ - PS - str.27/celé, str.28/ pozvánka(může být i na narozeniny
              - učebn. str.92)
       učebn. str.90/5
čteni kniha str.29, 30

M - PS Školákov Násobení a dělení - trenažér
                        Sčítání a odčítání do 1000

Prv - učebn. str.50, 51 - stonek, kořen (stručný zápis do sešitu)
        Části kvetoucích rostlin
        dřeviny - mají dřevnatý stonek - keře, stromy
        byliny - mají dužnatý stonek - rostliny
        namalovat obr. str. 50 nahoře a obr. str.51 nahoře
__________________________________________________________________________________________________
16.5.
ČJ - učebn.str.90/1, 2, 3, 4
       PS str.27/1
čtení kniha str.22

M - PS str.26/celé

AJ - učebn.str. 50, 51
      PS str.51
      Nová slovíčka - North America, South America, Czech Republic
                             I´m from ...
_______________________________________________________________________________________________
13.5.
ČJ - učebn.str. 89/4
      PS str.41/1
čtení kniha str.13-17

M - PS str.31/3

PRv - opakování
_________________________________________________________________________________________________

12.5.
ČJ - PS str.26/1, učebn.str.89/1, 2, 3
      opis na papír - učebn. str.83/2 (vyber si jeden text)

M - PS str.25
      opakování - dělení se zbytkem
                        složené slovní úlohy

AJ - učebn. str. 51 a PS str.51/7

Prv- opakování, poznávačka podle obrázků (podle učebnice)
       učebn.str.48, 49
       pohádka Krtek a kalhotky (jak zpracovával len)
________________________________________________________________________________________________

11.5.
ČJ - PS str.25/2, 3, 4
      učebn. str. 88/1, 2, 3, 4

M - geometrie učebn.str.96
     zápis do geom. sešitu (viz vypůjčený sešit)
     PS G str. 38/A, B

AJ - učebn. a PS str. 50
      slovíčka - penguin, eagle, ostrich, wings, leaves (společně
                     doplníme výslovnost a překlad)
________________________________________________________________________________________________
10.5.
ČJ - PC Školákov - trenažér - vyjm. slova po s
                           známkovaný diktát
čtení - nová kniha str.7,8

M - PS str.24/celé
     trénovat složené slovní úlohy učebn. str.95/10

Prv - učebnice str.46, 47
       zápis do sešitu - Polní plodiny - obilniny - oves, ječmen
                                 okopaniny - dopisuj vždy dvě plodiny
                                                     luskoviny -
                                                     pícniny -
                                                     olejniny -
                                                     textilní plodiny -
____________________________________________________________________________________________

6.5.
ČJ - učebn. str.86/2, str.87/2
Slovní druhy, vyjmenovaná slova - opakování

čtení - 24-27

M - PS str.23/celé

Prv - opakování, video pěstování olejnin a obilovin
_____________________________________________________________________________________________
5.5.
ČJ - učebn. str.86/1
      PS str.24/1
      opakování slovních druhů

M - PS str.22/celé, str.23/4
          str.25/5

Prv - opakování a nově čtení str.46
_______________________________________________________________________________________________
4.5.
ČJ - učebn. str.84/5, 6
    - PS str.23/1 (celé)

M - geometrie - učebn.str.90/1
     PS geometrie str.29/1 A, B
                          str. 27/1 A, B
________________________________________________________________________________________________
2.5.
ČJ - učebn.str. 83/1, 84/1
    - PS str.23/1, 2 (dole)
   čtení 1.kapitoly OHNIVEC

M - PS str.21/celé

AJ - učebn. a PS str.47 (bez cv.B)
__________________________________________________________________________________________________
27.4.
ČJ - učebn. str. 82/1, 2, 3
       diktát učebn.str. 66/5

G - opakování čtverec, obdélník a trojúhelník
     (vrcholy, sousední a protější strany)
   - na papír rýsujeme kruh, kružnice
      učebn. str.89
   - DÚ PS geometrie str.28/E, F

AJ - PS a učebn. str. 46
___________________________________________________________________________________________________
26.4.
ČJ - učebnice str.81/2, 4, 5
       PS str.22/1, 2
       čtení - kniha str.7, 8

M - PS str. 21/1, 5
      dělení se zbytkem - učebnice str.112

PRv - učebn. str. 42, 43
      - zápis do sešitu - Okrasné rostliny - zahradní ( pivoňka, mečík)
                                                           pokojové (...
                                 namaluj jednu rostlinu
________________________________________________________________________________________________
25.4.
ČJ - PS str.21/3, 1(dole)
       učebnice str.82/1
čtení - čítanka str. 126
          ŽK (žákovská knížka) str.16 - 3.čtvrtletí

AJ - učebn. a PS str.44

M - PS str. 20/celé
____________________________________________________________________________________________________
22.4.
ČJ - PC Školákov vyjmenovaná slova po p

Čtení - čítanka str.124, 125

M - PS str.20/1, 2, 3, 4

Prv - opakování rostliny kvetoucí, nekvetoucí, léčivé,...
________________________________________________________________________________________________
21.4.
ČJ - učebn. str.81/1, 3
      opakování slovních druhů

M - PS str.19/6, 4, 5
      opakování písemného sčítání a odčítání

Prv - učebn.str. 41/ zápis do sešitu Rostliny:
        léčivé (lípa, růže šípková)
        jedovaté (....
        zvláště chráněné (...

AJ - učebn. + PS str.45
___________________________________________________________________________________________________
20.4.
ČJ - PS str.21/1, 2

G- geometrie PS str. 11/5, 6 str.20/3, 4
                        str.28/1 A, B, C

AJ - nová slovíčka fish, salad, potatoes, Do you like...?
                           Yes, I do. No, I don ´t.
       učebn. + PS str.43
________________________________________________________________________________________________

19.4.
ČJ - učebn. str. 80/1
       PS str. 21/1
            str.13/1
Čtení - čítanka str. 122, 123

M - PS str. 19/1, 2
          str. 35/7 + zkouška (prvních 5 příkladů)

PRv - učebn.40 + zápis do sešitu
     Rostliny - kvetoucí - kvetou (tulipán, šeřík)
                    nekvetoucí - nevytvářejí květ (....
__________________________________________________________________________________________________

12.4.
ČJ - učebn. str.65/šnek, 1(částice)
       PS str.12/1, 2
            strl.15/3, 4

Čtení - dočíst knihu
           čítanka str.120, 121

M - PS str.17/1, 3
          str. 35/3, 4

Prv - opakování houby, společné znaky rostlin
        setí hrachu a slunečnic 
_________________________________________________________________________________________________
11.4.
ČJ - PS str.11/2, 3
           str.15/1, 2
Čtení - kniha str.45

M - PS str.35/1, 2
          str.17/4, 5

AJ - nová slovíčka- pizza, chips, vegetables, sausages, chicken
                         učebn.str.42, PS str.42/1
________________________________________________________________________________________________
8.4.
ČJ - v jakékoliv knize vyhledávej slovní druhy 1-8
Čtení - kniha 33-37

M - PS str.16/4
          str.19/3

PRv - opakování, rostliny
______________________________________________________________________________________________

7.4.
ČJ - PC Školákov - Vyjmenovaná slova po p

M - PS str. 16/1, 2, 3, 5
      učebnice - str. 81, 82 -číst jednotky hmotnosti a objemu

Prv - učebnice - Rostliny str.39

AJ - opakování celé lekce až str.41
_________________________________________________________________________________________________
6.4.
ČJ - PS str.11/1
       učebnice str.65/1, 2 (spojky)

Geometrie - PS str. 11/7, 8
M - PS str.38/3, str.39/1, 2

AJ - učebnice a PS str. 41
__________________________________________________________________________________________________
5.4.
ČJ - PS str.20/2 (rébusy)
       PS str.10/1, 2 (předložky)
           učebnice str. 64/šnek

Čtení - kniha str. 33, 34

M - PS str. 15/3, 6
      učebnice str. 105/18 (na papír)

PRV- učebn. str. 38
        zápis do sešitu Rostliny
       Společné znaky rostlin - vyživují se - fotosyntéza
                                                            (namalovat obrázek)
                                           dýchají a vylučují
                                           reagují na změny v přírodě
                                     
                             


Beseda se spisovatelem J.W.Procházkou

Karneval

Zdobení stromečku pro zvířátka, vánoční dárečky

Regionální muzeum - vánoční výstava

Zimní radovánky, bobování

Čertovské učení

Vycházka s pracovnicí z regionálního muzea Kamilou Dvořákovou

Vycházka městem Žďár nad Sázavou s Kamilou DvořákovouVycházka městem Žďár nad Sázavou s Kamilou DvořákovouVycházka městem Žďár nad Sázavou s Kamilou DvořákovouVycházka městem Žďár nad Sázavou s Kamilou DvořákovouVycházka městem Žďár nad Sázavou s Kamilou DvořákovouVycházka městem Žďár nad Sázavou s Kamilou DvořákovouVycházka městem Žďár nad Sázavou s Kamilou DvořákovouVycházka městem Žďár nad Sázavou s Kamilou DvořákovouVycházka městem Žďár nad Sázavou s Kamilou DvořákovouVycházka městem Žďár nad Sázavou s Kamilou DvořákovouVycházka městem Žďár nad Sázavou s Kamilou DvořákovouVycházka městem Žďár nad Sázavou s Kamilou DvořákovouVycházka městem Žďár nad Sázavou s Kamilou DvořákovouVycházka městem Žďár nad Sázavou s Kamilou DvořákovouVycházka městem Žďár nad Sázavou s Kamilou DvořákovouVycházka městem Žďár nad Sázavou s Kamilou DvořákovouVycházka městem Žďár nad Sázavou s Kamilou Dvořákovou

HALLOWEEN

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217

Created by © 2019 -2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy