logotyp

3. B

Mgr. Jana Dvořáková ( učebna 805 )

3. B1. 2. 3.4.5.
pondělíaj čj tv čj 
úterýčj prv aj hv 
středatv čj prv čj 
čtvrtekaj čj pč čj 
pátekčj prv vv vv 

UČIVO NA TENTO TÝDEN (6. – 12. dubna) :

UČIVO NA TENTO TÝDEN (6. – 12. dubna) :

Milé děti, rodiče, moc pozdravuji, doufám, že jste všichni zdraví a máte dost energie, dobré nálady a optimismu.  Děti určitě pilně studují  - alespoň doufám Usmívající se .

Děkuji dětem za e-maily, videa a fota. Snad se vám učivo daří zvládnout a děti s tím nemají problémy.
Děkuji všem rodičům, kteří se mi zpětně reagovali na můj e-mail a kteří ještě tak neučinili, aby se mi ozvali.

V případě potřeby, jakýkoliv dotazů, nebudete-li něčemu rozumět, tak mi můžete psát na školní e-mail: jdvorakova@1zdar.cz .

 Zdravíme a přejeme klidné pohodové svátky velikonoční  Jana Dvořáková a Petra Preislerová.


Učivo na tento týden:

ČJ – vyjmenovaná slova po V (nové učivo) – naučit se vyjmenovat řadu slov a poznat k nim slova příbuzná.
            - učebnice str. 54, 55 – ÚSTNĚ
         !   - pracovní list na slova s  vy- , vý-  - PÍSEMNĚ Mrkající
     - přídavná jména (opakování)
            – učebnice str. 67 – ÚSTNĚ
         !    - prac. sešit ČJ2 – str. 6 – PÍSEMNĚ

ČTENÍ – čítanka str. 120 – 125, Dusty str. 30 – 38 (část třetí kapitoly)

M – násobení a dělení v oboru velké násobilky, slovní úlohy (procvičování)

          - učebnice str. 127, 128, 130, 131, 132 – ÚSTNĚ
        !  -  do sešitu M2 12/131, 18,19/132 – PÍSEMNĚ  Mrkající

Geometrie – rýsování přímek a úseček opakování
                        – učebnice str. 111 

                     !   - prac. sešit M str. 20, 9/22 , 9/24, 10/24 – PÍSEMNĚ

 

PRV – části kvetoucích rostlin (podrobněji)
               – učebnice po str. 53 – ÚSTNĚ
             !  - opsat nebo nalepit zápisky do sešitu z přílohy (to, co máš v sešitu, bys měl znát) během pondělí bude vložen do příloh


AJ - skupina J. Bernardová

Dobrý den milí žáci. Užijte si s rodiči klidný a slunečný  velikonoční týden bez nových d.ú. z angličtiny.  Opakujte si  slovíčka a procvičujte, co už bylo zadáno.

V případě potřeby, jakýkoliv dotazů, nebudete-li něčemu rozumět, mi můžete psát na školní e-mail: jbernardova@1zdar.cz .


AJ - skupina Z. Fialová
Úkoly zadány v Edupage (elektronická ŽK).

DOBROVOLNÉ procvičování pro snaživé indiány (nepovinné)

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá ..... (9. a 10. úkol)

PRACOVNÍ PŘÍLOHY (6. - 12. dubna)

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá ..... (7. a 8. úkol)

UČIVO NA TÝDEN (30. 3. – 5. dubna) :

UČIVO NA TÝDEN (30. 3. – 5. dubna) :ČJ     
– podstatná jména – vlastní jména (opakování) – učebnice str. 64 – 66 ÚSTNĚ;

               ! -  prac. sešit ČJ2 str. 2 – 5 – písemně

     !  - vyjmenovaná slova po S – pracovní sešit ČJ 2  str. 21 – 23 – písemně

 


M      - procvičování – učebnice str. 105 – 107 – ústně

         - velká násobilka – učebnice str. 124 – 126 – ústně

       ! - písemně do M2 : cv. 21, 22, 24 / str. 105,      9,15/104

 

PRV  - ROSTLINY – společné znaky, rozdělení, části kvetoucích rostlin, obrázek str. 50

             !   (opsat nebo nalepit zápisek + namalovat obrázek do sešitu PRV)

              - učebnice str. 36 – opakování, str. 38 – 41 – nové učivo ÚSTNĚ

 

ČTENÍ  - DUSTY ZÁZRAK O VÁNOCÍCH str. 5 - 29AJ - skupina J. Bernardová

Prosím stále procvičovat slovíčka. Nově:

https://docs.google.com/document/d/1QUaZPa9_pFeSXMr0SERcDUmhXQImbnzqaR9BcPVBe0U/edit

Ps str. 40-41               
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/15.clothes/index.htm

Děkuji.


AJ - skupina Z. Fialová
Úkoly zadány v Edupage (elektronická ŽK).

PRACOVNÍ PŘÍLOHY (30.března - 4. dubna):

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá..... (5. a 6. úkol)

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá..... (3. a 4. úkol)

UČIVO NA TÝDEN (23. – 29. březen):

UČIVO NA TÝDEN (23. – 29. březen):

ČJ    –vyjmenovaná slova po S – naučit se vyjmenovat řadu slov a poznat k nim slova příbuzná
                – učebnice str. 50 – 53 ústně; a
              ! - písemně procvičovat pracovní list S

M       - jednotky hmotnosti – učebnice str. 81 ústně,

         - násobení a dělení 10, 100 – učebnice str. 76 ústně,

         - zaokrouhlování trojciferných čísel na 10 a 100 – učebnice str. 86 ústně,

                - procvičování učebnice str. 83, 84, 103, 104 ústně,

             !  - písemně do sešitu M2 cv. 78,80/ str. 76,    1,2,9/83,    2,4/86

PRV       - vlastnosti látek – délka, hmotnost, objem, teplota čas – NAUČIT,
            ! - přepsat nebo nalepit zápisky do sešitu PRV                

ČTENÍ – vlastní četba + dočíst Zákon smečky

https://www.youtube.com/watch?v=-wMbjNUsL-o – jednotky hmotnosti

Aj   - 23. - 28. 3.
   Naučit se nová slovíčka zadaná na Edupage, přepsat do slovníčku. 
Procvičuj: https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/15.clothes/index.htm
Zkus si test: 


Děkuji. Jana Bernardová


Aj - skupina Z. Fialová
Všechny Vás zdravím a ráda bych Vám sdělila, že učivo z AJ zadávám prostřednictvím E-ŽK (Edupage). Prosím, pravidelně kontrolujte tyto stránka. Děkuji.
Zuzana Fialová

Přeji hodně zdraví a optimismu, ať tuto nehelhkou situaci všichni zvládneme!!! J. Dvořáková

Připravila jsem si pro vás INDIÁNSKOU VÝPRAVU ... sledujte 2 x týdně stopy a dobrovolně pracujte do Pomocníčku.

PRACOVNÍ PŘÍLOHY (23. - 29.březen):

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá.....

UČIVO NA TÝDEN (16. – 22. březen):

UČIVO NA TÝDEN (16. – 22. březen):

ČJ –procvičování vyjmenovaných slov po M, P; podstatná jména rod, číslo, pád

         -  prac. sešit str. 15 – 20 PÍSEMNĚ

         -  učebnice str 43 – 49 ÚSTNĚ

M   - jednotky délky, sčítání a odčítání pod sebe

               -  učebnice str. 78, 79, 91, 92, 93, 97, 98, 99 ÚSTNĚ,

                PÍSEMNĚ do sešitu M2    cv. 2 / str. 78,    9/79,   7/92,   14/93,   8/98,   15/99

ČTENÍ – vlastní četba + dočíst Zákon smečky

AJ – skupina p. učitelky Bernardové

                - do konce týdne prsím o průběžné opakování slovíček (viz. slovníček)
lekce 3 -7 i písemnou formou.

K procvičování můžete používat  www.skolakov.eu .

Komu ještě dělá problémy písemné sčítání a odčítání pod sebe podívá se na video

https://www.youtube.com/watch?v=vuPXPUCTn88 ,kde je počítání i s přechodem přes desítku pěkně vysvětleno.

Sledovat také můžete televizní pořad „UčíTelka“ na ČT2, který vysílá každé dopoledne.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

Program primární prevence ( 2. března)

Program primární prevence ( 2. března)   V naší třídě proběhl program primární prevence na téma "V čem jsme stejní a v čem jiní."
   Dětem se program líbil, aktivně se zapojily a spolupracovaly s lektorkami.
   Cílem programu bylo, aby se  děti zamyslely nad svými přednostmi a nedostatky, nad tolerancí tohoto u druhých. Důraz byl kladen na přijetí sebe samého a druhých takových, jací jsou.

AKCE, které nás čakají do jarních prázdnin (24. února)

25. 2.  Recitační soutěž - školní kolo ve 13:00 (vybraní žáci)

26. 2.  Divadelní představení LAZY GOAT - činoherní anglicko - česká pohádka s písničkami

27. 2. Bruslení

28. 2. Horácká muzika -
koncert se zpěvem (společná příprava 10 lidových písní, žáci mají ve zpěvníku)

2. 3. Preventivní program "V čem jsme stejní a v čem jiní"

5. 3. Bruslení 
- posledníČeká nás opakovací písemka    z ČJ : -      slovní druhy
                                                      -       ABC, význam slov,
                                                      -      y-ý/i -í po Z, B, L, M
                                                      -       kořen slova a příbuzná slova
                                           
                                              z M : -       + a - do 1000 pamětně
                                                      -        porovnávání
                                                      -        . a : se závorkami
                                                      -        + a - pod sebou do 100
                                                      -        slovní úlohy
                                       
                                             z PRV: -       neživá příroda (celá), učit se ze sešituPo prázdninách začínáme podle klasického rozvrhu. 

Denně kontrolovat a podepisovat domácí úkoly.

Sběr pomerančové kůry, baterií, víček a suchého pečiva.

ŽÁDÁM O PRAVIDELNOU KONTROLU ELEKTRONICKÉ ŽK A PODEPISOVÁNÍ ZNÁMEK V NÍ.

                                                                                Děkuji Jana Dvořáková

 

 

 

Recitační soutěž - školní kolo (25. února)

Recitační soutěž - školní kolo (25. února)Školního kola recitační soutěže se zúčastnili Adélka, Davídek, Honzík a Leontýnka. Nejúspěšnější byl Davídek a se svou básničkou, Turistická příhoda s detektivní zápletkou od Jířího Žáčka, vyhrál 1. místo. Moc mu gratulujeme a zúčastněným děkujeme za reprezentaci naší třídy.

Masopustní rej (21. února)

Masopustní rej (21. února)Masopust byla doba od Tří králů do Popeleční středy. Nejznámější a zároveň nejveselejší jsou poslední dny masopustu, spojené s radovánkami a hodováním.
Masopustní tradice, spojená s průvody maskovaných lidí, byla jakýmsi klínem mezi Vánocemi a Velikonocemi.

U nás rozloučení s masopustem vyvrcholilo v pátek 21. února průvodem maškar po škole. Průvodu se zúčastnili žáci prvních až třetích ročníků. Žáci měli nejrůznější masky, my z Indiánkova jsme měli masky laufrů, které jsme si sami vyráběli už minulý rok. Po průvodu následovalo zábavné účení s masopustní tématikou.

Ve šplhu jsme úspěšní (18. února)

Ve šplhu jsme úspěšní (18. února)Okrskových závodů ve šplhu se zúčastnil Oliver - získal krásné 2. místo, a tak postupuje dále do okresního kola. Moc mu gratulujeme k úspěchu! Nemocnou Evu zastoupila na závodech Salma, které děkujeme za reprezentaci naší školy.

Úspěch ve šplhu ve školním kole (7.února)

Úspěch ve šplhu ve školním kole (7.února)Ve školním kole jsme zazářili a až na jedno místo jsme "převálcovali" naše spolužáky ze třetích tříd.

kategorie chlapců:
1. místo Oliver
2. místo Dominik
3. místo Matyáš

kategorie dívky:
1. místo Eva
2. místo Salma
Naši třídu ještě reprezentovala Adéla.

Olík s Evičkou budou naši školu reprezentovat na okrskových závodech ve šplhu, které se budou konat v úterý 18. února.

ORNITA - "Divoká školní zahrada" (6.února)

Pravidla nejsou strašidla - program primární prevence (9. prosince)

Pravidla nejsou strašidla - program primární prevence (9. prosince)

Děti se zúčastnily programu primární prevence - Pravidla nejsou strašidla. Program byl o nastavení pravidel a případných sankcích, které následují za jejich nedodržování. V průběhu programu si samy děti představují obecné normy chování ve společnosti a je podporována myšlenka respektu k druhým, včetně autorit - uvědomění si vlastního chování ve vztahu k druhým.

Poděkování rodičům a dobročinné tvoření na Veselíčku

Děkujeme všem rodičům, prarodičům a přátelům naší třídy za dárečky pro vánoční jarmark. Výtěžek bude poslán na dětské odd. nemocnice v NM.

A zároveň děkuji za zaslání příspěvku rodičů z dobročinného tvoření 1. 12. z Veselíčka.
Kde tamní Osadní výbor Veselíčko s příspěvkem města Žďár nad Sázavou z fondu Aktivně pro ZR tvořil vánoční výrobky pro náš školní jarmark. Tvořil s nimi i místostarosta pan Josef Klement s manželkou a dcerou a komunitní koordinátorka paní Radka Remarová. Tvoření probíhalo v KD Veselíčko současně s rozsvícením vánočního stromu a mikulášskou nadílkou. Tvořily převážně děti, navštěvující 5. ZŠ, s rodiči i prarodiči. Rodiče dětí také částečně přispívali na tvořící materiál, ozdoby, větvičky, atd...


Vánoční mísa hojnosti (6. prosince)

Byl u nás Mikuláš (5.prosince)

Byl u nás Mikuláš (5.prosince)

Žáky ze 3.B musíme letos opravdu pochválit. V pekelné knize na ně nemáme žádnou  velkou stížnost ani žádný záznam jejich hříchů. Malé napomenutí mám ovšem k domácím úkolům! VŠICHNI je budou plnit! Viď Matěji!!!

Chválit vás musím za vaše studijní výsledky, vzornou přípravu a velkou snahu ve škole. Pochvalu si zaslouzíte i za sportovního ducha, za reprezentaci vaší třídy i celé školy ať už na sportovních, hudebních nebo recitačních soutěžích.

Vyzdvihnutí si zaslouží i vaše dobrá srdíčka – za to, že jste nosili granulky a dobrůtky pro pejsky z útulku, a i za vaši šikovnost, při vytváření vánočních dárečků pro školní jarmark.

A celkově vás moc chválím, protože jste třída, kde jste všichni kamarádi, pomáhate si a máte se rádi.

Jmenovitě nikoho chválit nemusím, každý jste se jistě v mé pochvale našel...

Doufám, že i nadále budete vaší paní učitelce a asistence a i rodičům dělat radost a i v přístím roce za vámi přijdu opět jen s pochvalou.

Mikuláš  


STRAŠIDEL SE NEBOJÍME – 3.B a její noc ve škole

STRAŠIDEL SE NEBOJÍME – 3.B a její noc ve škole

 

Tento večer při setmění,

v strašidla se všichni změní.

Kdo má strach a kdo se bojí, až zůstane s mamkou svojí.

Kdo má pro strach uděláno, řekne jenom: „Vyprovoď mě, mámo!“

 

Dne 24. října se „malí indiáni z 3.B“ proměnili v halloweenská strašidla a sešli se ve školní družině na jejich strašidelnou noc. Tuto noc plnou strašidel, strachu, tajemna a zábavy pro ně připavila jejich „náčelnice“ Jana Dvořáková spolu s Alenou Kulhánkovou a Petrou Preislerovou.

Po setmění bylo setkání u vchodu školní družiny, kde už čekaly rozsvícené halloweenské dýně a hrůzostrašné přivítání tří hlavních duchů v maskách, kteří je zvali na nezapomenutelnou noc plnou zábavy a „strašidelného dobrodružství“. Nejdříve si ovšem všechna strašidla musela přichystat své noční spaní, kde jim ještě s přípravami pomohli i rodiče. Poté už začala zábava v podobě – strašidelného soutěžního kvízu, zdobení tajemné dýně, nesměl chybět ani taneček v hrůzostrašném kostýmu. Nachystáno bylo i děsivé pohoštění, za které toutou cestou moc děkujeme všem maminkám, babičkám, tetičkám, které napekly a navařily.  Když se strašidla dostatečně „vyřádila“ a nakrmila, tak je čekala „bludná stezka odvahy tajemnou školou“. I strašidla se občas bojí, ale ta naše strašidýlka to nakonec statečně zvládla na jedničku. Na této stezce jsme se setkali se strašidly a duchy ze 7. a 9. ročníků, kteří se strašením znamenitě pomohli a my jim též moc děkuje za pomoc a ochotu.

Celý večer a noc nám halloweenskou atmosféru prosvítily i dýně a lucerničky v atriu školy.

I noc plná strašidel a zábavy musí jednou skončit a nastává ráno, které děti opět přivedlo do školních lavic, ale na nezapomenutelné zážitky budeme ještě dlouho vzpomínat……

 

Halloween a dýně (21. - 25. říjen)

Halloween a dýně (21. - 25. říjen)

Tento týden máme tématicky zaměřený na Halloween, který jsme propojili i s týdnem zdravé výživy, my si konktrétně vybrali dýni – „Dýně plná vitamínů“. Celý týden si čteme a povídáme o Halloweenu, Dušičkách a již zmiňovaných dýních.
V pondělí jsme ji v rámci pracovních činností dlabali a ve čtvrtek si z ní připravíme v rámci zdravé výživy polévku. Ve výtvarné výchově jsme úhlem malovali strašidelné plakáty, které nám spolu s dýněmi poslouží i jako výzdoba naší strašidelné noci ve škole.        
                                                                         J. Dvořáková

Čtyřboj

Čtyřboj Ve škole proběhlo okresní kolo čtyřboje (šplh, hod, člunkový běh, skok z místa) a naši třídu reprezentovali tito žáci: Salma Hadrous, Jan Hošek, Eva Klímová, Oliver Stoček, Dominik Šulc, Ondřej Tomášek, Matěj Truhlář a Zdeněk Zikuška.
Do krajského kola, které se koná 16. listopadu v Havlíčkově Brodě, postoupili Oliver Stoček a Zdeněk Zikuška, Eva Klímová jako náhradnice. Děkujeme zúčastněným za reprezentaci a postupujícím přejeme hodně štěstí a sil v dalším kole.

72 hodin - úklid v okolí školy (17. října)

Plavecký výcvik (15. října)

Návštěva expozice v Moučkově domě (10. října)

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy