3. B

Poslední školní týden

V pondělí 24. 6. se uskuteční sportovní den školy, jehož předpokládaný konec bude ve 12h.
V úterý 25. 6. a ve středu 26. 6. proběhnou třídnické práce, vyklizení a přestěhování třídy, vyklizení šaten, rozdávání učebnic. Konec vyučování bude v 11.50h.
Ve čtvrtek 27. 6. jdeme do přírody a to v rámci projektu Hurá z lavic do přírody. S sebou je nutné mít pohodlné oblečení a obuv na výšlap, pokrývku hlavy, svačinu a pití na celý den, popř. repelent. Návrat bude v 11.50h.
V pátek 28. 6. si rozdáme během 1. vyučovací hodiny vysvědčení. Poté děti odchází na prázdniny. Při odchodu ze školy se budou opět rozdávat nanuky. Obědy se vydávají od 9h do 10h.
Hezké prázdniny:)

Mgr. Zlata Štikarová ( učebna 817 )

3. B1. 2. 3.4.5.
pondělíČj Tv Prv Čj 
úterýAj Čj Vv Vv 
středaČj Aj Prv Pč 
čtvrtekČj Prv Čj Tv 
pátekČj Aj Čj Hv 

Informace pro rodiče

 

Co nás čeká do konce školního roku?
3. - 7. 6. - Česko čte dětem - pondělí - - primární prevence – V čem jsme stejní, v čem jsme různí
                                             - úterý - čtenářská dílna ve školní knihovně
                                             - středa - sdělování zážitků z četby mezi třídami
                                             - čtvrtek - Ornita - ukázka ptáků

                                                             Knihovna od půdy až po střechu
                                             - pátek - beseda se spisovatelkou p. Mifkovou o knize Hastrmanské
                                             pohádky

11. 6. - Prevence úrazů
19. 6. - Olympijský běh - 500 m - vybraní žáci
24. 6. - Sportovní den školy
27. 6. - Hurá z lavic do přírody
28. 6. - vysvědčení

31. května byla ukončena činnost školních kroužků, práce IVP končí 19.5.

Sběr surovin:  Ukončen sběr pomerančové kůry.

Náš školní výlet

V úterý 28.5.2019 byla naše třída na výletě. Jeli jsme vlakem do Nedvědice a jako správní turisté jsme pokračovali pěšky na hrad Pernštejn. Výlet se nám moc líbil.

Konzultační hodiny pro žáky

Každé úterý bude probíhat konzultační hodina pro žáky, kteří budou mít v učivu nejasnosti, či byli dlouhodobě nemocní. Konzultace bude od 12.45 do 13.30 hod.

Den Země - Život v půdě - 23.4.

Pracovní činnosti -" Náramek přátelství"

Jak se učíme

V hodinách prvouky si povídáme o domově, naší obci, srovnávali jsme výhody a nevýhody vesnice a města. A v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností jsme ve skupinkách naše město vytvořili ze stavebnice Roto. Moc se nám povedlo.

Čistá Vysočina, 10.4. úklid okolí školy

Velikonoční zvyky a obyčeje - 17.4. výstava na Tvrzi

Pč, Vv - velikonoční výzdoba

„Košík plný zdraví“

Na naší škole probíhal od 15.10. do 19.10. „Týden zdravé výživy“. Také naše třída se do tohoto projektu zapojila. Hovořili jsme o zdravém životním stylu, na co kromě zdravé výživy bychom neměli zapomínat.

Na závěr tohoto týdne jsme připravovali ve skupinkách ve školní cvičné kuchyni ovocné a zeleninové saláty, na kterých si děti pochutnaly.

 

 

Pracovní činnosti

Ve středu 14.11. a 21.11. jsme pracovali ve školní dílně. Byli jsme moc šikovní a vyrobili jsme pěkný věšáček.

 

Zlatý slavík

Ve středu 21.11. se ve škole konalo školní kolo soutěže „ Zlatý slavík“. Z naší třídy postoupili z třídního kola Nikolka, Šárka a Lexa. A Lexovi se dařilo i ve školním kole a obsadil 2.místo.

Hudební pořad „ Pro radost“

V pondělí 26.11. se nám moc líbil pořad pana Vojkůvky „Po radost“. Bylo to pásmo vánočních písniček a koled, které jsme si s chutí zazpívali i zahráli.

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení

Created by © 2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy