logotyp

3. B

Mgr. Slavíčková Lucie

Informace pro rodiče

11. 1.
Milí rodiče, 
ve čtvrtek 13. 1. v 15. 30 hod. proběhnou třídní schůzky - online v Teamsech (team 3. B). Poté bude možnost individuálních konzultací. 
L. S. 

3. 1.
Změna rozvrhu v době plavání: 
Úterý    - Čj Plavání Prv
Středa  - Aj M Čj M Vv
Čtvrtek - ČJ AJ M ČJ Hv

Milí rodiče,
přeji vám příjemné a klidné prožití svátků vánočních, vše dobré a hlavně hodně zdraví v novém roce 2022.
L. S.

21. 12.
Zítra 22. 12. jdeme na oběd 12.15 - 12.35 a pak už děti odcházejí domů nebo do družiny.

20. 12.
Od ledna budeme chodit do bazénu. Začínáme v úterý 11. 1., v čase 9.30 - 11.00. Čeká nás 10 lekcí (11., 18., 25. ledna, 1., 8., 22. února, 1., 8., 15., 22. března). Děti s sebou budou nosit v batůžku plavky, čepici se jménem, dva ručníky, mýdlo. Kdo nebude plavat, bude chodit s námi a s sebou bude mít věci na převlečení (kraťasy, tričko, pokud chcete i čisté pantofle). 
Prosím dohlédněte na to, aby děti chodily řádně oblečeny (čepice, šála, rukavice), aby zbytečně nedocházelo k nachlazení či onemocnění. 
Děkuji L. S. 


16. 12.
Ve středu 22. 12. půjdeme zdobit stromečky zvířátkům, rozdáme si dárečky (děti si vylosují dvojice) a ochutnáme vánoční cukroví (nabalte dětem max. deset kousků ať nám neprasknou :-)).

10. 12.
V pondělí 13. 12. proběhne testování žáků.

Ve středu 15.12. půjdeme do knihovny, vypůjčit si knihy na vánoční prázdniny - vzít igelitovou tašku. Děkuji.

Ve čtvrtek 16.12. bude vánoční jarmark pouze pro děti.
Výdělek bude směřovat dětem do nemocnice a azylového domu.

6. 12.
Ve středu 8. 12. v 11. 00 hod. jdeme na divadelní představení v rámci KM I.
Divadlo se odkládá na leden.


Změna odchodů na obědy a konec vyučování - z důvodu nemocnosti ve školní jídelně. Po tuto dobu bude pouze oběd č.1.

 
         obědy                   konec vyučování
Po    12.15 - 12.35                 13.00
Út    11.20 - 11.40                 13.05
St    11.20 - 11.40                 13.05
Čt    12.15 - 12.35                 12.55
Pá    10.50 - 11.10                 13.00

Jarmark

Stromeček pro zvířátka

Čertovská škola

Knihovna Josef Lada

Halloween

Úkoly pro nemocné

Angličtina ZDE

Týden 17. 1. - 21. 1.

Po 17. 1.

Dnes marodi nebyli :-)


Týden 10. 1. - 14. 1.

Pá 14. 1.

Čj -
pololetní písemná práce

M -
Geometrie - opakování na písemku
    - převody jednotek - malý sešit
7cm = __mm         20mm = __cm         64mm = __cm __mm     
5cm = __mm         60mm = __cm         79mm = __cm __mm
9cm = __mm         10mm = __cm         5cm 5mm = __mm
3cm = __mm         90mm = __cm         2cm 7mm = __mm

1dm = __cm

     - vzájemná poloha přímek - poznat přímky rovnoběžné, různoběžné, kolmé a umět zapsat, umět narýsovat různoběžné přímky a popsat průsečík
     - úsečka - narýsuj přímku p a na ní úsečku /AB/ = 4cm. Narýsuj body M, N, které přímce p náleží a body R, S, které jí nenáleží a zapiš

Prv - uč. str. 64 - horní polovina stránky
      - sešit  - zápis:
14. 1.
5. ZDRAVÍ
Naše tělo
(nakreslete postavu a popište všechny části těla)

Čt
- čítanka str. 85 - Klouzačka - rozbor básně, vysvětlete: narodila se klouzačka, žactvo se kochá
     - opakování čtení - společná četba - Orel


Čt 13. 1.
Omlouvám se za pozdní zadání úkolů. Ti, co zítra přijdou do školy, ať se věnují pouze českému jazyku na zítřejší pololetní práci.

Čj
- dnes jsme opakovali párové souhlásky - buď podle učebnice nebo na školákově, dále psaní u/ů/ú a skupiny s ě

M - opakování - násobilka - dopočítávání - zadané příklady zapište do malého sešitu
3 . _ = 27                  24 : _ = 3
6 . _ = 48                  56 : _ = 7
_ . 5 = 35                  30 : _ = 5
_ . 7 = 21                  81 : _ = 9
9 . _ = 54                  36 : _ = 4

    - opakování - písemné sčítání a odčítání  - uč. str. 52/42 - bez zkoušky (malý sešit)


St 12. 1.

Čj
- diktát - zbylo mi deset korun, býložravci žerou býlí, našel jsem zbitého psa, král dobyl hrad, Jirka odbyl úkol, rozbitá váza, musím si dobít mobil 
     - opakování - stavba slova - kořen, předpona, přípona - plynout, lyžování, rybář, sedět, běhání, zahrada, lednice - napište slova do sešitu a vyznačte jejich kořen
                       - slova příbuzná (zopakujte si definici) - uč. str. 26
     - DÚ -  uč. str. 32 - 37 - zopakujte si slova příbuzná k vyjmenovaným slovů po B

M
- rozcvička - běhací diktát - násobilka (zkuste počítat co nejrychleji)
    - procvičování - násobilka - pracovní list - 47/1(dokončit), 2, 4
                            - +, - 100 - pracovní list druhá strana - spočítejte jakékoliv cvičení, které nemáte
                            - slovní úloly - uč. str. 52/41, 43 (ústně)
                                               - tyto dvě úlohy vyřešte do sešitu (neopisujte) - pouze zápis, výpočet, odpověď
1. David měl 54 autíček a Jirka o 17 méně. Kolik autíček měl Jirka? Kolik autíček měli dohromady?
2. Dědeček vysázel 6 řad cibule. V každé řadě bylo 7 cibulí. Kolik vysázel cibulí celkem?

Prv
- opakování Naše tělo
      - nově - str. 64 - zaměřte se na věci týkající se rodiny (rodina je základ, kdo ji tvoří, úplné, neúplné rodiny, ...)


Út 11. 1.
Dnes jsme byli plavat, tak je úkolů málo :-)

Čj
- opakování - abeceda - mrkev, kobyla, kapusta, pes, cibule, kočka, špenát, lenochod - napište do sešitu podle abecedy
                         - tvrdé, měkké souhlásky (slabiky) - pracovali jsme ústně, najděte si nějaké cvičení v učebnici
                         - dvojice slov - PS str. 28/2
     - - pracovní list vyjmenovaná slova po b - str. 17/1e, f


Po 10. 1.

Čj
- opakování na pololetní práci
    - zopakujte si vyjmenovaná slova po B
    - říkejte, zda daná slova jsou slova vyjmenovaná, příbuzná nebo nejsou vyjmenovaná ani příbuzná - kobylka, Bystřice, byl (nemocný), přibít (hřebík), bylinkový, kdyby, obyčejný, bílá (zeď), bydlení, bystrá (dívka)
    - pište věty se slovy - byl x bil, přibyl x přibil, býlí x bílí (malý sešit - s každým slovem jednu větu)

M
- opakování na pololetní práci
    - slovní úlohy (malý sešit - zápis, výpočet, odpověď)
1. Maminka koupila 3 svazky ředkviček a 5 svazků mrkve. V každém svazku bylo 5 kůsů. Kolik kusů zeleniny maminka celkem koupila?
2. Tatínkovi je 43 let. Maminka je o 5 let mladší. Kolik let je mamince? Kolik let jim je dohromady?
     - zaokrouhlování - zopakujte si pravidla 
                                  - 79, 13, 98, 6, 41, 33, 4, 19 (malý sešit)
     - DÚ
- PS str. 6/12, 13  a str. 8/10, 12

Čtení
- společná četba - Nevšední příběhy pro kluky a holky - 2. kapitola - Bohatý člověk
          - DÚ - 3. kapitola - Orel 

Prv
- malé opakování
      - nově - NAŠE TĚLO - uč. str. 66 (hlavní části těla, části hlavy, trupu a horních a dolních končetin)


Týden 3. 1. - 7. 1.

Pá 7. 1.

Čj
- procvičování vyjmenovaných slov po B
    - diktát - bydlím v Bystřici, zbitý pes, bílá květina, nabyl nové zkušenosti, dobytek se pase, sbírka známek, obyčejně bývá hodný, zuřivá bitva, hbité zvíře
    - PS str. 28/1
    - PS str. 28/3 - projděte si

M - desetiminutovka - příklady typu 70 - (30 : 6), 35 - 6 . 5 
    - Geometrie - opakování - jednotky délky a převodní vztahy - 1cm = 10mm, 1dm = 10cm
                         - PS fialový - str. 7/1B, D, E, F

Prv
- opakování Vánoce, Náš svět - uč. str. 20 - 23 (pondělí krátké opakování - datumy + svátky, symboly a zvyky Vánoc, koníčky, povolání)
       - zápis:
7. ledna
TŘI KRÁLOVÉ 
- 6. ledna - konec Vánoc
- Kašpar, Melichar, Baltazar
- dary - zlato, kadidlo, myrha

NÁŠ SVĚT
1. koníčky - záliby
- to, co děláme ve svém volném čase
- př. hokej, keramika, skaut, zpěv, tanec, dramatický kroužek

2. povolání - zaměstnání
duševní           x      fyzické
- lékař                     - hasič
- učitelka                 - instalatér
- vědec                    - kuchařka
- politik                    - zedník
     
Čtení
- referát o knize
         - čítanka str. 78, 79 - Bob a Bobek na horách 
         - společná četba - Nevšední příběhy - Sáňkovačka (str. 6 - 13)
            

Čt 6. 1.

Čj
- běhací diktát - napište do malého sešitu - horská b_střina, zb_tek jídla, milá bab_čka, hb_té zvíře, dob_li město, dlouhý b_č, nové ob_dlí, sb_l bedničku, malý b_ček, b_tevní pole
    - uč. str. 38/4 (ústně) + modrá tabulka

M
- procvičování - malý sešit - 85 - 39, 37 + 54, 92 - 65, 54 - 27, 71 - 28, 17 + 68, 65 - 47, 19 + 35, 88 - 49, 25 + 67
    - PS str. 14/8
    - PS str. 25/1, 2


St 5. 1.

Čj
- procvičování vyjmenovaná slova po B - školákov
    - uč. str. 38/1, 2, 3
    - cvičný diktát - nový byt, hbitá kobylka, přibitý hřebík, bílá myš, bystrý žák, hodiny odbily, bylinná mast, kluk zbil psa (i/y ve slovech po jiných obojetných souhláskách dětem říkám)
    - - pracovní list - 17/1c, d

M
- procvičování - malý sešit: (18 : 2) . 9, 63 - (48 : 8), 9 . (37 - 34), (5 . 4) + 78, 66 - (7 . 9), 24 + (63 : 7), 8 . (40 - 34), (18 : 6) . 5, 43 - (8 . 4), 25 + (8 . 8)
    - opakování jednotky času, půl, čtvrt, třičtvrtě, poznávání hodin, zakreslování ručiček do hodin - PS str. 22/6


Út 4. 1.

Čj - PS str. 27/1, 2 + slova k zapamatování
    - uč. str. 37/3, 4 + a) - ústně
    - pracovní list 17/1a, b

- PS str. 18/9, 13
    - uč. str. 51/33 (1., 2. sloupeček ústně, 3., 4. do malého sešitu - nad příklady pište mezivýsledky ) - pozor - Pokud nejsou v příkladu závorky, násobení a dělení má přednost před sčítáním a odčítáním!!!
    - DÚ - pracovní list 31/7 (2 sloupečky), 47/1 (2 sloupečky)

Prv 
- opakování Vánoce
      - Tři králové - uč. str. 23


Po 3. 1.

Čj
- vyjmenovat vyjmenovaná slova po l a vysvětlit význam jednotlivých slov

Čtení - čítanka str. 74 - Otázka pro leden
         - čítanka str. 76 - Měsíce
         - čítanka str. 78, 79 - Bob a Bobek na horách

M - opakování násobení a dělení, pamětné a písemné sčítání a odčítání do 100, zaokrouhlování
        
 

Školní rok 2021/2022

Školní rok 2021/2022Dobrý den, milí třeťáci!
Všechny vás vítám v novém školním roce na webových stránkách naší třídy. Přeji vám, aby byl pro vás tento školní rok co možná nejúspěšnější a abyste ho pokud možno co nejvíce trávili ve škole.
Zítra 1. září vykročte pravou nohou a s úsměvem. :-)

Na všechny se moc těším.
Vaše paní učitelka Lucie Slavíčková
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217

Created by © 2019 -2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy