logotyp

3. C

Třídní schůzka

 

Dopravní výchova

Na vycházce ze školy na nádraží jsme si prakticky vyzkoušeli a vysvětlili pravidla bezpečného chování chodce, poznávali jsme dopravní značky a zkusili se orientovat na autobusovém a vlakovém nádraží.

Návštěva výstavy

V rámci hodin prvouky jsme zhlédli velmi zajímavou expozici věnovanou Dějinám našeho města v Moučkově domě.Dozvěděli jsme informace o historii Žďáru,známých osobnostech, navštívili jsme dobový krámek tzv.kvelb a na závěr si vyzkoušeli dobové kostýmy...

Celoškolní akce 72 hodin-úklid v okolí školy v rámci pracovních činností

Pracovní činnosti v dílnách - opracování plátku ze dřeva

Co takhle předvést reklamu na zdravou svačinku?

Vánoční besídka - a přišel Ježíšek....

Matematika hrou - finanční gramotnost

Soutěžili jsme v místním ve šplhu

Stojí stojí hrdina
chlubně břicho vypíná,
přijde-li však na něj slunce
roztaje jak zmrzlina. Kdo je to?

Naši sněhuláci

Ptáčci u našich krmítek

Pokusy v pracovních činnostech - co všechno najdeš v půdě

Ornita - vzdělávací program na téma Divoká školní zahrada

Vlastnoručně vyrobené dobroty ve školní kuchyňce

V rámci pracovních činností se děti ve čtyřech skupinách domluvily na pokrmech, které si připraví ve školní kuchyňce. A nešlo jen tak o obyčejné recepty - kokosový dezert s chia semínky, upíři nebo veslaři. Děti se pustily do práce s nadšením. Jak si při práci v týmech vedly a jaký výsledek se dostavil, můžete posoudit z našich snímků. Všechny děti si zaslouží pochvalu za jejich snahu, aktivitu a dílčí spolupráci ve skupině! Dita Dočekalová

Domácí výuka

Domácí výukaGeometrie - učíme se o vlastnostech trojúhelníka (správně umět popsat strany, vrcholy, pochopit co je obvod a obsah, podle vyznačených bodů trojúhelník narýsovat a provést zápis o délce jeho stran). Matýsek - cv.1A,B/ str.27 + cv.1A,B/ str.28
Český jazyk - PS velký cv.1,2/ str.21 + cv.2 a,b,c / str.3

Pondělí 23.3.

Český jazyk - písemně do sešitu učebn.cv.2,4/ str.51. Děti, trénujte zpaměti řadu vyjmen.slov po S! A abyste nezapomněly předchozí vyjmen.slova po P, udělejte si na Školákově Vyjmen.slova po P - Známkované diktáty - doplň i/y do slov.spojení - souhrnné procvičování 1,2,3.   
Matematika - učebn.cv10/ str.95 do sešitu (zápis, výpočet a odpověď);tudělejte si příklady na Školákově - Pamětné sčítání a odčítání do 1000 - Létající Marťánci (příklady typu 248 + 7, 256 - 7)
Prvouka - přečtěte si pozorně na Školákově Houby - prezentace a udělejte si podle ní zápis do sešitu (U rozdělení hub na Jedlé, nejedlé a jedovaté stačí zapsat jako příklad 2 houby, nevypisovat všechny názvy , které tam jsou).  
A abyste si vyzkoušeli znalost hub podle obrázku, zkuste si Poznáváme houby (test hned pod Prezentací). Ať se vám daří!


                                

Létajíc Marťánci

Pozor! Komu nejdou otevřít Létající Marťánci, může si udělat podobné příklady na této adrese:www.onlinecviceni.cz - Matematika 3.roč. Počítání do 1000- level 2  (01,02,03 - sčítání typu 725 + 9 a 01,02,03 - odčítání 482 - 8).

Úterý 24.3.

Český jazyk - ve slovníčku k obrázkům SÝKORA SÝČEK SYSEL napsat 3 tvary téhož slova + slova příbuzná (z prezentace na Školákově nebo z učebn.str.50).
PS velký - cv.1 a,b.c/ str.22
Matematika - učebn. cv.3/str.83 + cv.12/ str.84 (výpočet jako složený příklad se závorkou, odpověď) do sešitu
Prvouka -vyplnit  PL Houby (str.45) S dětmi budeme všechny PL ve škole procházet a kontrolovat!
Anglický jazyk - PL Mystery picture str.8 (Záhadný obrázek) - vybarvit podle zadaných barev   

Středa 25.3.

Český jazyk - PS velký str.cv.3/ str.22 + cv.1/ str.23
dobrovolně:na Školákově Šibenice (hádání vyjmen.slov po S)
Matematika -učebn.cv. 9/str.83 (u násobilky stačí výsledky)
dobrovolně: cv.14/ str.84 (výpočet, odpověď)
Prvouka-milé děti, už ledacos z učiva o houbách znáte, a tak bych byla ráda, kdybyste si prošly test Houby na Školákově.A co je důležité? Chtěla bych vědět, jak jste 25 otázek zvládly samy, bez pomoci rodičů. Stačí, když mi svoji známku i počet správných odpovědí napíšete na můj e-mail: ddocekalova@1zdar.cz.
Můžete i napsat, který úkol byl pro vás nejtěžší, se kterým jste si vůbec nevěděly rady. Ať se vám daří a těším se na vaše odpovědi!

 

Čtvrtek 26.3.

Matematika-PL + - do 1000 vyplnit dalších 5 řádků na obou stranách (pokud vám ještě tyto příklady dělají potíže, nezapomínejte si je rozkládat vedle na papír!) Zítra začneme jednotky hmotnosti, tak si připravte váhy a nový PL, který jste včera dostaly od rodičů.
Český jazyk-zkus ústně - učebn.cv.11/ str.52 a cv.13/ str.53 (opiš celou tajenku do sešitu , nadepiš číslicí slovní druhy a PŘÍSLOVCE- na které se ptáme KDE KAM KDY JAK? podtrhni )

Trénuj na Školákově TVARY VYJMEN.SLOV po S a SLOVA PŘÍBUZNÁ. Ať se ti daří!
Anglický jazyk-PL Clothes rhymes - tady si, děti, vyzkoušíte, jak umíte přiřazovat rýmy.Nejdříve popíšete oblečení u obrázků a potom hledáte slovo zprava, se kterým se rýmuje ve výslovnosti a spojíte. např.tie/taj/ - sky /skaj/. Pro ulehčení vám napíšu slovíčka z oblečení a vy vyberete to správné k obrázku: jacket, mac,shirt, blouse,pants, socks, sandals, gloves, scarf, tights, shoes, hat, jeans, sweater, vest, frock=dress, tie, coat, trousers. Některá znáte, ale u jiných si musíte vyhledat význam a co je důležité, podívat se, jak se slovíčka vyslovují- je tedy nezbytné, abyste pracovaly se slovníčkem. Napište mi přiřazené dvojice zase na e-mail (Nevadí, když nebudou všechny!) Snažte se pracovat samy. Ať se vám jich co nejvíc podaří správně!

 

 

Pátek 27.3.

Matematika -Jednotky hmotnosti - nový PL zatím cv.1,2,3,4 a 9

Dnes se seznámíte s jednotkami hmotnosti, ale nejdříve se podívejte, jakou přílohu jsem vám poslala, pozorně si jej přečtěte, můžete si zkusit i pexeso a potom teprve vyplňujte zadaná cvičení.
Český jazyk
Zkuste si, děti, na Školákově ve Vyjmen.slovech po S Chytáky po S - dávejte si pozor a rozlišujte psaní i/y u podobně znějících slov

- odúvodňujte, potom si vyberte 2 věty z každé dvojice a napište je úhledně do sešitu - např.Otec stál u s_na .x Dnes se mi lehce us_ná.(pro dnešek stačí celkem 6 vět - tzn.u syna x usíná, sytý - síti, sýr x síra)

Pondělí 30.3.

Matematika -tak se, děti, dáme do převodů jednotek hmotnosti.  V prezentaci:https://www.trnova.cz/e_download.php?file=data/editor/165cs_10.pdf&original=10Jednotky+hmotnosti.pdf   zjistíte, kolik má 1kg gramů a zároveň, kolik má 1 tuna kilogramů. Vyplníte si v PL Jednotky hmotnosti cv.5 a pak budete trénovat na Školákově převody kg-g,t-kg cv.1,2,3.( https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-hmotnosti/prevody-jednotek-hmotnosti/vyber.htm )                   Na e-mail mi dnes napište, která jednotka je mezi g a kg, mezi kg a t.Také bych ráda věděla, kolik vážíte v kg a kolik je to g.
Český jazyk -
Na Školákově, tak jako minule, si dej Chytáky po S- pozorně doplňuj správná slova a odůvodňuj ve zbývajících dvojicích: syrý x sirý, sype x sípe, (trojici) syrový x sýrový x sírový. Potom si vyber zase na každý výraz 1 větu a zapiš do sešitu, abys pochopi význam daného slova. Dnes píšeš celkem 7 vět. Snaž se psát bez chyby!
Anglický jazyk -d
nes budete pracovat v PS - ve cv.6/ str.41 odpovíte kladně nebo záporně na otázky Have you got? /hev jů got/ - Máš .....?       Yes, I have./ No, I haven´t.
Prvouka - v
prvouce se dozvíte o dalších společných vlastnostech rostlin - Reakce na změny v přírodě a pohyb, o kterých si přečtete v učebnici - str.38 dole a str.39 nahoře, potom se podíváte na prezentaci                         (http://www.zshrjesenik.cz/arch/v%C3%BDukov%C3%A9%20programy/Prvouka%203.ro%C4%8Dn%C3%ADk/Z%C3%A1kladn%C3%AD%20spole%C4%8Dn%C3%A9%20znaky%20rostlin.pdf ) a budete pokračovat v zápisu v sešitě podle přílohy. Víte co, že mi napíšete na e-mail, co je to FOTOSYNTÉZA? Můžete i svými slovy, abych věděla, že tomuto pojmu rozumíte.

Zápis do Prvouky


                                ROSTLINY

                       Společné znaky rostlin

1.Vyživují se
Kdy?
-pouze ve ________                                                    
Kde? – v _________ částech rostlin (listy)                           
Co k tomu potřebují? – voda, rozpu štěné _________, oxid _________ , světlo a ________

Fotosyntéza:   (obrázek z učebnice)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

2.Dýchají a vylučují  - dýchají všemi částmi těla na světle i ve _________                                                 vdechují ________ , avšak v malém množství                                                                                                       - do vzduchu uvolňují ________

3.Reagují na změny v přírodě                                                                                                                                  JAK? - např.na změnu teploty vzduchu                                                                                                        (uveď 1 příklad a nakresli obrázek)                                                                                                              4.Pohybují se                                                                                                                                                 ČÍM? – pouze částmi svého ________                                                                                                          (uveď 1 příklad a nakresli obrázek)

Úterý 31.3.

Český jazyk- dnes si, děti, budete ústně trénovat na Školákově vyjmen. a příbuz.slova po S, protože určité znalosti o nich už byste měly mít.

Je to stránka: Známkované diktáty (doplň y/i do slov.spojení) - postupně si procvičuj a odúvodňuj alespoň 1 stranu včetně souhrnného procvičování. Kdo chce, může mi napsat, jak mu to šlo nebo kterou známku dostal :)
Matematika -PL Jednotky hmotnosti cv. 8 - sčítej a odčítej jednotky hmotnosti
Anglický jazyk-PS - cv.7/ str.41 - tady si vybarvíš a popíšeš svoje oblíbené oblečení. Nadpis - My favourite clothes - např. a red T-shirt (nezapomeň vždy na člen u jedn.čísla, barvu a teprve název oblečení!)

 

 

Středa 1.4.

Český jazyk + Čtení -dnes si, děti, v čítance na str.103 přečtete básničku a napodruhé ji zkusíte rodičům výrazně a nahlas přednést. Protože je dnes 1.dubna, přečtete si Duben v pranostikách na str.120- v prvních třech větách určíte číslicí slovní druhy a v posledním souvětí určíte vzorec. Napište mi zase na e-mail : např. 1,2,5,4,1. (Neopisujte celé věty!) A pokud se vám povede nějaký pěkný aprílový žertík, ráda se o něj s vámi podělím. S chutí do toho, půl je ......!
Matematika-
dnes vypracujete v PL Jednotky hmotnosti - cv.6, kde spojíte a vybarvíte hodnoty. které k sobě patří.

Čtvrtek 2.4.

Český jazyk -budete dnes ústně odůvodňovat a doplňovat i/y na Školákově  Vyjmen.slova po S - Pravopisný trenažér ( https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/pravopisny-trenazer/vyber.html) Pokud uděláte někde chybu, slovo si napište správně do sešitu.
Matematika -
dnes, děti, si spočítáte slov.úlohu v PL Jednotky hmotnosti cv.7 a napište mi do e-mailu výsledek v gramech a poté i v kilogramech a gramech. Nejdříve si ale udělejte pod sebou stručný zápis: 2 čokolády......po 200 g, mouka ...... 1kg = 1000g, ..... Zkusila jsem si také poprvé pro vás připravit on-line kvíz o jednotkách hmotnosti, tak doufám, že ho zvládnete co nejlépe: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8HIviTcjd7EM1Wnr3nA1APyi8VUU-VJJJphf3YcpwBfpc5Q/viewform?usp=sf_link
P
rvouka-dnes se podíváme na poslední společný znak rostlin. Který? Zjistíte v učebnici na str.39, kde si text i básničku přečtete a obrázky pozorně prohlédnete. Když porovnáte tuto vlastnost se živočichy, zamyslete se, co nebo kdo se roste a vyvíjí rychleji? Živočich nebo rostlina? Pokud budete mít možnost podívat se do lesa a najít kapradinu, podívejte se na spodní stranu listů, co tam najdete?Cibule nemusí být jenom kuchyňská, ale i důležitá část rostliny, která slouží k jakému účelu?Z poslané přílohy vy si dopište a doplňte zápis, nakreslete si nebo nalepte obrázky. Těším se, až si prohlédnu vaše sešity :)-
Čtení- v čítance na str.124 - 125si přečtěte báseň o pampelišce a Jak pampeliška roste, abyste si doplnily učivo z prvouky. Zkuste si vyřešit i rébusy.-

Pátek 3.4.

Český jazyk -podstatná jména jsou nejen názvy osob, zvířat a věcí, ale také vlastností a dějů. Zkus tedy tvořit od přídav.jmen NÁZVY  VLASTNOSTÍ – PS cv.5,6/ str.4  a ve cv.7/ str.4 hledej NÁZVY  DĚJU (poznáme je tak, že nejsou hmotná, nemůžeme se jich dotknout a byla utvořena od sloves)
Matematika - Geo – Matýsek cv.2 A, B/ str.27 – už víte, že trojúhelník popisujeme proti směru hodin.ručiček a proti vrcholu leží stejnojmenná strana. Jednotlivé strany se snažte přesně měřit. Dovedete najít v obou cvičeních pravoúhlé trojúhelníky?  Jak je poznáte? (Pokud držíte v ruce svůj pravoúhlý trojúhelník,  lehce poznáte i pravoúhlé trojúhelníky na obrázku)                           PS – cv.13/ str.8
Prvouka - Milé děti, dokončili jsme kapitolu o tom, co mají rostliny společného.Připravila jsem pro vás on-line kvíz, kde si vyzkoušíte, jak tuto látku ovládáte. Výsledky kvízu mi na e-mail psát nemusíte, ukáže se mi po vašem dokončení jméno i počet bodů, popř.správné i nesprávné odpovědi. Ale co mi napsat můžete, je, jak se vám kvíz zdál - těžký nebo lehký, s čím jste si nevěděly rady nebo naopak. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXk3PFsZ7J3a6-hwkeKxPduQnLgrKODlsVQraE_jO19YLPWw/viewform?usp=sf_link
Anglický jazyk -do slovníčku si připiš k Unit 8 tato slovíčka:                                                                                                shoes - boty a pirate - pirát cowboy - kovboj a clown - klaun a police officer - policista/policistka Whose (hat) is this? - Čí je to (klobouk)? It´s the (pirate)´s (hat). - To je pirátův klobouk.                                                                   Připomeň si: Přivlastňovací ´s znamená, že někomu něco patří. (pirate´s - pirátův) Zkus si Test na slovíčka: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZCNZcYB2kymrySP_wnSrhFtiXiowtPFkmKQjmnXQZFs4CmQ/viewform

 

Pondělí 6.4.

Anglický jazyk -na závěr 8.lekce si ,děti, vyplníte testík Whose ...is it? (Čí je to?), kde si vyzkoušíte, jak jste pochopily přivlastňovací pád. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-4jMqSFGKmqMvO7GPqFgJ50Ay5tg3g9w7EZ95pHw4fZIy6Q/viewform?usp=sf_link Připomeň si: přivlastňovací ´s znamená, že někomu něco patří. (pirate´s - pirátův) Začínáme Unit 9 (týká se jídla ) V uč.str.42 si prohlédneš Kavárnu broučků, kteří si objednávají výše uvedená jídla a také nezapomenou poprosit (PLEASE). V PS cv.1/ str.42 si doplníš křížovku a dokreslíš chybějící obrázky u tajenky (nápovědou je počet políček i daná písmena) Aby sis slovíčka dobře osvojil, je důležité si poslechnout i jejich výslovnost, proto doporučuji používat https://translate.google.cz/ kde, si anglické slovíčko napíšeš a zmáčkneš reproduktor a uslyšíš výslovnost Napiš si slovíčka (zatím 1.část) do slovníčku z přílohy: Unit 9 pizza - pizza chips - hranolky salad - salát vegetables - zelenina potatoes - brambory fish - ryba sausages - párky chicken - kuře What do you like? - Co máš/máte rád/a ? I like .... Mám rád/ a ....-
Český jazyk - nejdříve si zopakujeme pravopis i/y ve vyjmen.slovech po M                                                               – říkejte nahlas vyjmen.slova po M                                                                                                                       - - na Školákově si ústně doplňujete přísloví, kde zároveň vybírátez nabídky, co každé přísloví znamená                   https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/prislovi/s-detektivy-na-stope-M.html                        (pokud by vám tato stránka nešla,dejte si Známkované diktáty)                                                                                  Už víte, co jsou to PODSTATNÁ JMÉNA a dnes se blíže podíváme na                                                                              VLASTNÍ JMÉNA  osob a zvířat                                                                                                                                     - hned jmenujte křestní jména vašich členů rodiny i dom.mazlíčků                                                                                  - podívejte se do učeb.str.65 nahoře, prohlédněte si obrázky a přečtěte vlastní jména                                                           - cv.2/ str.65 napište podle zadání  do sešitu
- PS cv. 8/ str.4
Matematika - milí počtáři, v PS  cv.6/ str.13 si vyplníte tabulku – pamatujte SLEVA vždy znamená snížení ceny o   ___, takže už víte, že musíte odčítat Zkuste počítat s výhodou podle vzoru. Potom si vezmete PL + - do 1000 a spočítáte 5 řádků na každé straně. Nezapomeňte si příklady        rozkládat!  
Prvouka -dnes bude prvouka hodně souviset se čtením z čítanky – chválím všechny, jak jste se zhostily kvízu o Společných vlastnostech rostlin. Nejčastější chyba – ot.č.2 Svoji potravu rostliny připravují v zelených částech – tzn. v listech, NE v kořenech! Druhá nejčastější chyba ot.č.6 – Rostliny přeci také dýchají a k tomu potřebují jako my všichni KYSLÍK (i když v malém množství) , který SPOTŘEBOVÁVAJÍ! (Neplést si s fotosyntézou, kdy rostliny kyslík vyrábí) Na tyto otázky najdete srozumitelné odpovědi v čítance, str.149. Na e-mail mi stručně napište , jaký je největší rozdíl mezi rostliny a zvířaty. Vaše kvízy a testíky si procházím a kdo měl u ot.č.13,14, kde jste odpovídaly slovem, výraz obsahově správně a ukázalo vám 0 bodů , protože jste slovo napsaly např.v množ.č., přičtu vám automaticky bod.

Zítra už začneme kapitolu Kvetoucí a nekvetoucí rostliny.

Kdo chce, může si zkusit: http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny_znaky1.htm-

Úterý 7.4.

Prvouka
-dnes se budeme věnovat Rostlinám kvetoucím a nekvetoucím
- prohlédni si obrázky kvetoucích a nekvetoucích rostlin, přečti si jejich názvy v učebn.str.40 - třiď podle obrázků rostliny kvetoucí a nekvetoucí (1.část) na: http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny1.htm - třiď dřeviny a byliny (2.část) - vyplň si v PL str.46 (Pojmenuj květy rostlin a napiš, kde je můžeš vidět) - ve 2.polovině PL pracuj podle pokynů (Kvarteto karet rostlin ze svého okolí je úkol dobrovolný) doporučuji: když půjdeš s rodiči na procházku, všímej si kvetoucích rostlin (a nekvetoucích v lese) a můžeš mi na e-mail napsat, jakou kvetoucí nebo nekvetoucí rostlinku jsi viděl/a (stačí přes Velikonoce)
Anglický jazyk                                                                                                                                                 - v PS cv.2/ str.42 odpovíš na otázku What do you like? /wot du jů lajk/ (Co máš rád/a ) výrazem  I like (fish and  chips. )/aj laik fiš end čips/ - jídlo vybíráš z tabulky a tvoříš na každý řádek 1 větu                                                     - tu samou otázku a odpověď What do you like ? I like (chicken and salad)... si napiš do sešitu English. (jídlo si napiš podle sebe)                                                                                                                                                                    - slovíčka na téma food si výborně procvičíš na Chit Chat 1 on-line Unit 9 (food) – snaž se udělat co nejvíc cvičení https://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/food-unit-9-/
Český jazyk--dnes, děti,  pokračujeme v psaní velkých počátečních písmen u vlastních jmen osob a zvířat, proto si doplňte v PS cv.9 (+ přepište do sešitu), cv.10 a (b zatím ne) a cv.11 (1.sloupek) / str.5      - kdo chce, procvičí si Chytáky po L (uvědomíte si psaní i/y podobně znějících, ale významově odlišných slov)                                                                                                                                                     https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/rozlisovani-dvojic/vyber.htm
Matematika -
        
- milí počtáři, abyste byli čím dál lepší v počítání do 1000, zase si spočítáte dalších 5 řádků z každé strany na PL + - do 1000                                                                                                                                                                     - vzpomínáte, jak jsme se učili rozkládat čísla pomocí matemat.řetězce? Připomeneme si to v učebn.cv.5/ str.95 a podle vzoru 631 – 368 mi rozložíte další tři příklady (nápovědu už tam máte) do sešitu                                                                - doporučuji zajímavé cvičení na Měření hmotnosti: /rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/hmotnost3.htm

Mgr. Dita Dočekalová ( učebna 819 )

3. C1. 2. 3.4.5.
pondělí ajtv čj prv 
úterýčj hv aj čj 
středačj čj tv čj 
čtvrtekaj čj prv pč 
pátekčj prv vv vv 
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy