logotyp

4. C

Mgr. Šlapáková Ivona

Školní rok 2021 - 2022

Školní rok 2021 - 2022Dobrý den milí čtvrťáci!
Prázdniny utekly jako voda  a my tu máme 1. září! Doufám, že jste si odpočinuli a už se těšíte nejen na kamarády, ale i na naše učeníčko. Přeji vám i rodičům pohodový a úspěšný začátek. Nezapomeňte na dobrou náladu! Už  se na vás moc těším.
                                                                            Vaše paní učitelka Ivona Šlapáková 

Informace o změnách od 3.1. 2022

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:

• V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni.
• Dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.
• Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání.
• V případě, že se antigennímu testu žák nepodrobí, platí stejná režimová v případě pravidla jako doposud - nošení ochranného prostředku i při výuce.
• Žáci, kterým vyjde pozitivní výsledek antigenního testu v pondělí, odchází domů a následně podstoupí PCR test. Pro zbytek třídy se nic nemění.
• Pokud je některý z žáků pozitivní v rámci čtvrtečního antigenního testování, nastupuje celá třída tzv. režim test-to-stay. To znamená, že každý den podstoupí všichni spolužáci antigenní test, a to až do doby, kdy původně antigenně pozitivní dítě obdrží negativní výsledek PCR testu. Pro celou třídu v tu dobu platí speciální režimová opatření – nošení roušky u žáků mladších 15 let, nošení respirátoru u starších 15 let.
• Přehledné informace pro zákonné zástupce jsou uvedeny v letáku Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022 – zde

• Dokument Informace MŠMT ke změnám v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví s účinností od 3. 1. 2022 pro školy a školská zařízení – zde

 

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik


Plavecký výcvik bude probíhat každý čtvrtek od 13. 1. 2022 do 24. 3. 2022 (10 lekcí).

Čas výuky:       11.00 -  12.30 hodSpolečně odcházíme okolo 10.15 hodin, vracíme se okolo 13.15 hodin. Děti, které se nemohou plavecké výuky zúčastnit (jsou nachlazené, po nemoci...),  zůstanou ve škole s paní asistentkou. Na obědy budou odcházet po vyučování ve 12.35 hodin. 

Změna rozvrhu po dobu plavecké výuky:

 

1.

2

3.

4.

5.

Pondělí

  Čj

  M

  Př

  Čj

  Vv

Úterý

  Inf

  Čj

  M

  Aj

  Hv

Středa

  Čj

  Aj

  M

  Čj

  Vl

Čtvrtek

  Čj

  Př

  Vv

  plavání

 plavání

Pátek

  M

  Aj

  Vl

  Čj

 Pč


Plavecké lekce  - 13.1., 20.1., 27.1., 3.2., 10.2., 24.2., 3.3., 10.3., 17.3. a 24.3.


Domácí úkoly

13. -14. 1. 
Vl a Př - opakuj si probrané učivo, v pátek jsme psali testík z vlastivědy, v pondělí nás čeká přírodověda.
Čj - PS - str.26/1,2,3,4
M - práce  s PS MR pro 3.ročník a s PL - dostanete je ve škole - vypracujete po návratu do školy, připravovali jsme se na pololetní práci, kterou si napíšeme v pondělí.

12.1.
M - geometrie - PS str.6 a str.8 - pracuj pečlivě
Čj - PS - PP - str.8 - 3.sloupec   
     - uč. str.29/4 - napiš pečlivě do sešitu
     - procvičuj si slovní druhy
Vl - uč. str.28 - pročti si informace k vodě, odpověz si na otázky pod textem
Čtení - str. 70-73
   
11.1.
M - procvičuj si velkou násobilku - 6.15, 40.3, 120: 4, 80 : 4
Čj - procvičuj si slovní druhy - uč. str. 40/1,2,  41/4 a vyjmenovaná slova po V
PS - PP - str. 8 - 1. a 2. sloupec
Informatika - uč. str.36 - 38


7.1.
M -rýsovali jsme kružnici k (S, r) - AB  = průměr kružnice k a SC = poloměr kružnice k.
Opravovali jsme společně SP z geometrie.
Vl - práce s mapou str. 24 - 27 -  
ve škole si zkontroluji, zda děti úkol splnily - vyřešenou tajenku.
Číst si z knihy.

6.1.
Čj - uč. str.32/3 - napiš do sešitu
Pádové otázky- skloňování podstatných jmen z VS po S
M - geometrie - narýsuj úsečky - IGHI = 7cm, IJKI = 5cm 9mm,  a úsečky ILMI a INOI
narýsu a změř jejich délku, nezapomeň zapsat do sešitu
PS MR - str.16/35 a 17/37
Př - opakuj si uč.str.29 - 31

5.1.
Čj - PP - str. 16 - 1. a 2. sloupec
PS
velký - str.24/ 4 a str.25/ 1,2,3
Zopakovali jsme VS po S - význam slov, slovní druhy, slova příbuzná.
Opakovali jsme slovní druhy, větné vzorce a psaní bě - bje, pě a vě - vje.
Vl - ČR - mapa, měřítko mapy, orientace, povrch krajiny - nížiny, vysočiny - rovina, pahorkatina, vrchovina, hornatina.
Čtení - str.67 - 68

4.1.
Čj - opakuj si řady VS po B - Z. 
Uč. str.32/ 4
- vypracuj  do sešitu a procvičuj VS po S - uč. str.33 - ústně
PS PP - str.12 - dokonči 2. sloupec.
M -
opakuj si zaokrouhlování na 10 10 1 000.
    - uč. str. 46/13,14 - do sešitu a str. 48/8 - ústně
Inf - uč. str.33 - 36 - pročti si 

3.1.
M - vypočítej do sešitu - 4 568 : 3,  7 652 : 5 - nezapomeň na zkoušky
Zopakuj si zaokrouhlování na 10, 100, 1 000.
Čtení na středu - str.70 - 71
Př- opakuj si  -  živočichové společné znaky, rozdělení,živočichové v okolí našich obydlí - str.26 - 28
Zítra si dones přírodovědu.Krásné Vánoce!

Krásné Vánoce!

Přeji klidné a pohodové Vánoce, v novém roce hlavně zdraví a více sluníčkových dnů.                                 Ivona Šlapáková

Fond Sidus - magnetky

Fond Sidus - magnetkyI letos si děti mohou koupit za  40 korun sadu magnetky a odznaku. Zakoupením této sady přispějí nemocným dětem prostřednictvím Fondu Sidus. Akce je samozřejmě dobrovolná.

Distanční výuka od 2.12.

Vážení rodiče, pokud budete mít  nějaké nejasnosti, kontaktujte mě. 

Výuka online:
Pátek- 10.12.

1. + 2.skupina –    8.00 –  8.45 hodin
                         -  10.00 - 11.15 hodin
Aj                     -     8.55 -   9.40 hodin
                     
Pátek - 10.12. - na oline vyučování si nachystej vše na Čj a M. Nezapomeň na kartičky - i,í,y,ý.


https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/stavba-slova
https://skolakov.eu/matematika-4-trida/numerace-do-10000
https://skolakov.eu/matematika-4-trida/zaokrouhlovani-4
https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/savci


Domácí úkoly
10.12.
Trénuj na odkazech.

nezapomeň se podívat na odkazy a pročti si strany 23 a 24. 
Kdo bude chtít, pracuje s mapou - uč. str.25 - 27.

Úkoly z online výuky 9.12. :
Čj - PS - PP - str.13 - 2. a 3. sloupec a str.15 - 2. a 3. sloupec
   - PL str.25/32 a
M - PL str.17- dokončit stranu

9.12.
Čj - PL - str.25 /31 a 25/32 c - vysvětlíme si v online výuce
M - MR - str.12 a 13
Př - zopakuj si v učebnici na str.24 - 28
https://slideplayer.cz/slide/2515876/

Úkoly z online výuky:
Čj - PP - str. 13 - 2.sloupec a str.15 - 1. sloupec
PS velký str. 18/3 a 19/1
M - PL str.17/47


8.12.
Trénuj si na odkazech.

Čj - PS - str.19/2,3
M - PS - str.10 - celá
Vl- uč. str.23 a 24  - pročti si, vezmi si příruční mapu ČR a zkus odpovědět na otázky na str. 24 - v pátek si společně projdeme
https://slideplayer.cz/slide/3217795/
https://www.slideserve.com/ankti/povrch-krajiny

7.12.
Aby byl den veselejší, zazpívej si krásnou vánoční písničku.
https://www.youtube.com/watch?v=cIYPUdgzCtM


Čj - PL - str.27/1 - doplň i-í,y-ý
Trénuj na těchto odkazech - 4. ročník - slabiky bě, pě, vě:

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=61b09c90a3363


M - PL - str. 16 _ dokonči úkol 46
Trénuj na těchto odkazech - 4.ročník - písemné násobení a dělení:
https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=61af55b83cfdc


Čtení - pracuj s textem - 4.ročník -  ,,Bertík a čmuchadlo"
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=61af4c856367a

Přírodověda - vyzkoušej si svoje znalosti o přírodě:
https://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_4.roc/konec_leta1.htm


Úkoly z online výuky:
M - PS velký - str. 11/3 - ústně
   - PL - str.16/45
Uč. str. 27/40 - ústně a str.26/30 - do sešitu
Čj - uč. str. 28/4 - ústně

6.12.
Čj - PS str.17/3 - pečlivě zdůvodni a doplň
M - PS geometrie - str.10 - celá
Př - uč. str. 21 - 23 - 
více se domluvíme na oline výuce 


3.12.
Čj - PL - str.22/23,25
Zopakuj si VS po L.
M PS - str.7/6
Vl - zopakuj si podle učebnice - str.17 a 19
Orientace v krajině - uč.  str.20 

2.12.
Čj - uč. str.28/6 - pečlivě vypracuj do sešitu Čj1 - prosím o zaslání
M - PS - MR - str.10/23
Př - živočichové - projdi si strany 18, 19, 20- zopakuj si  a doplň učivo ze třetí třídy

Úkoly pro nemocné

Angličtina ZDE

https://slideplayer.cz/slide/11344689/1.12.
Čj - PL str. 16/1,2
Psali jsme čtvrtletní práci.
Vl - opakuj si o ČR - demokratickém státu - uč. str.11 - 15 -
v zápisu v sešitě máš to nejdůležitější
      - uč. str. 17 a 19 - zopakuj si učivo o mapách - známe ze 3. třídy
Čti si ze své knihy.


30.11.
M- PL - str.13 /39 a,b
Čj - PS velký - str. 18/1 a  str.22 /1,3
PS - PP - str.12 - 1. sloupec a str. 13 - 1.sloupec
Uč. str. 28 /2,3 - ústně
Čti si ze své knihy.

29.11.
Čj - uč. str. 24/7 - pečlivě vypracuj
Opakovali jsme psaní předpon a VS po b.
M - uč.str. 24/13 - do sešitu, str. 36/5 - na folii
MR - str.7/16
Opakovali jsme učivo, které bude ve čtvrtletní práci - zaokrouhlování na desítky a stovky,  velká násobilka, dělení se zbytkem. závorky a přednost počítání, písemné sčítání, odčítání a násobení.

Př - pročti si a zopakuj učivo - živočichové - str. 18 - 23, čeká nás skupinová práce, kde se zaměříme na jednotlivé skupiny živočichů.

Do žákovské knížky si napiš sebehodnocení - str.15 - pečlivě, nejprve na papír.
Dopravní výchova:
https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/interaktivni-dopravni-vychova/

Přeji hezký den, milé děti!

Přeji hezký den, milé děti!
Opět vás vítám na našich stránkách při distanční výuce.Tentokrát to bude kratší období, ale doufám, že se budete pečlivě připravovat a plnit si úkoly podle zadání. Dnes jsme se těšili na  Den bláznivých účesů,ráno jsem viděla spoustu legračních hlaviček, nebojte se, užijeme si tento den,  až budete ve škole. :-)
Vážení rodiče,více informací jsem vám zaslala emailem. Pokud budete mít  nějaké nejasnosti, kontaktujte mě. Přeji všem pohodové dny. :-)


Zítra, tedy ve čtvrtek  11.11., se sejdeme  online  na Teamsech:

  
  1.skupina –   v    9.00 –   9.45

  2.skupina –   v  10.00 – 10.45 hodin

 

Od pátku 12.11. bude výuka probíhat v tomto čase:

1.skupina –    8.00 –   9.40

2.skupina –    9.50 – 11.30


Nezapomeňte! Ve středu 17.11. je státní svátek  a ve čtvrtek 18.11. je ředitelské volno. Ve škole se sejdeme v pátek.POZOR!

V pátek 19.11. bude online výuka pro obě skupiny  od 10.00 hodin do 11.40 hodin!
Aj s paní učitelkou Novotnou bude online  2. vyučovací hodinu od 8.55 - 9.40 hodin, s paní učitelkou Holcovou 5. vyučovací hodinu  od 11.50 - 12.35 hodin.
19.11. pátek  - online výuka - nachystejte si:

Čj  - učebnice, sešit, PS velký a PS - PP - pravopisné pětiminutovky, psací potřeby.
M   - učebnice, sešt, PL , PS velký a MR, papír nebo stíratelnou tabulku.

Procvičuj si na těchto odkazech!

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek
https://skolakov.eu/matematika-4-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek-4

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/stavba-slova
https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/kraje-ceske-republiky
https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/rostliny


19.11.

POZOR!!!
 • V pondělí z důvodu testování žáků bude  škola otevřena od 7:30 hodin.
 • Testování žáků proběhne  od 7:50 hodin.
Prosím, aby děti byly ve třídě do 7:50hodin, nejlépe do 7:45 hodin.

Ve středu 24.11. nebude Výtvarný kroužek.

Čj
- uč. str.22/4 - piš věty 
M - PL - str. 13/40 - 3. řádek
Trénuj násobilku.
Vl - uč. str.15

Zuzka, Maxík a Terezka si vypracují tyto úkoly z online výuky:
Čj - PS - PP - str.5 - dokonči 1. sloupec 
Uč. str. 22/2
- do sešitu napiš pouze slova, procvičuj předpony a předložky.
Vymysli  ( ústně) věty na tyto vzorce: V1, protože V2.
                                                                Protože V1, V2.
                                                                V1, V2 a V3.
                                                                Jelikož V1, V2.
M - uč. str, 16/56 -
ústně, ve škole si vypracuješ písemně
    - trénuj příklady typu - 6 . 40, 3 . 17, 120 : 4 ...


16.11
Úkoly do pátku: 
Trénuj si na odkazech!
Čti si ze své knihy.
Pomáhej mamince s úklidem i vařením.
Co si ze všeho nejvíce přeji?Nakresli obrázek.

M -  PL - str.11/34, 36 - dokončit a str12/37 - 2. sloupeček
Čj - PS velký str.18/4, 5
Vl - uč. str.12 - pročti si, v pátek se k tomu vrátíme

15.11.
Český jazyk
PS - PP -- str.5 - 3.sloupec -
nezapomeň vyznačit předpony

Matematika
PL - str. 11/35 - 3. a 4. sloupec

Čtení
Čítanka - str. 36 - 38 - úkol 2.,3. a 4.

Přírodověda
Zopakuj si učivo o rostlinách - +  uč. str.17 

Úkoly pro děti,které se neúčastnily dnešní  online výuky, zadám po skončení vyučování.

12.11.
Geometrie
Sešit geometrie - narýsuj  3 různoběžky, které mají společný průsečík P.
PS geometrie - str.4 - celá, pečlivě
pracuj podle zadání, rýsuj ořezanou tužkou č. 3

Vlastivěda
Uč. str. -14 -
státní symboly a státní svátky

Poslechni si nahrávky naší hymny.
https://www.youtube.com/watch?v=vOtoPi9hfCo
https://www.youtube.com/watch?v=vTlvogPLLwc


Úkoly pro děti,které se neúčastnily dnešní  online výuky, zadám po skončení vyučování.

Úkoly z online výuky:

Čj - PS - PP - str.11 - 2.sloupec
Opakovali jsme slovní druhy, větné vzorce a předpony a předložky.
M - PS - MR - str.9 - 1. a 2. sloupec
Procvičovali jsme čtyřciferná čísla - 5 712 - řády, zaokrouhlení, o několik větší  nebo menší....

11.11.
Český jazyk
Uč. str.22 - 1.cvičení - přepiš věty do sešitu, u zvýrazněných slov vyznač kořen
PS  PP - str.11 - 1.sloupec

Matematika
Zopakuj si násobky.
Uč. str.30 - cvičení 1., 2., 5. a 6. - ústně
PS -  MR - str.8 - celá strana

Přírodověda
Zopakuj si, co víš o rostlinách - uč. str. 14 - 16
V online výuce si učivo o rostlinách procvičíme.

10.11.
Český jazyk
Uč. - str.23 - cvičení 1. - přečti si pečlivě text, ústně si zdůvodni a doplň
Do sešitu vypracuj úkoly pod textem - a, b, c, d, e.
Úkol  f a h si si připrav ústně.
Zopakuj si řady vyjmenovaných slov.


Vlastivěda
Doplň si zápisky
ke Karlovarskému a Ústeckému kraji - ve škole vše doladíme.
Zopakuj si nejdůležitější údaje ke všem krajům.
Už jsme si o naší zemi hodně povídali. V učebnici na str. 11 si přečti o způsobu řízení našeho státu. Popovídej si o tomto tématu s maminkou nebo s tatínkem.V pátek v online výuce se k tomuto učivu vrátíme.

Čtení
Čítanka - str. 15 - přečti si básničku Malíři - poznáš sloku, verš, rým...
Nauč se básničku zpaměti.
Dnes je to vše, nezapomeň se protáhnout! Přeji hezký den. :-)

Tom má dnes narozeniny...

Tom má dnes narozeniny...Milý Tome, přejeme Ti krásné narozeniny!
Hodně zdraví, štěstí...

Sběr kaštanů a žaludů

Sběr kaštanů a žaludůPříští týden začíná sběr kaštanů a žaludů. Tyto přírodniny budeme vybírat každé pondělí od 7.30 -do 7.55 hodin u šaten 1. stupně, nejlépe neusušené a zvážené. Pokud bude kaštanů větší množství, můžeme se telefonicky domluvit.

Konec vyučování

Z důvodu izolace tříd na obědě, končíme vyučování:

Po  ve 13. 05 h       obědy - 12.20 - 12.35 h
Út   ve 13. 05 h       obědy - 12.20 - 12.35 h
St   ve 12. 35 h
Čt   ve 12. 40 h
Pá  ve 12. 45 h

Ukázka házené

Dopravní hřiště

Umět se v sillničním provozu správně chovat , je pro naše bezpečí velmi důležité. V září jsme se v rámci projektu dopravní výchovy na toto téma zaměřili. Zopakovali jsme si povinnou výbavu kola, vyzkoušeli jsme si znalost dopravních značek a předpisů. Také jsme navštívili dopravní hřiště, kde jsme si s paní Plockovou povídali o bezpečném chování v silničním provozu v roli chodce i v roli cyklisty. Nejvíce jsme se však  těšili, až si vše vyzkoušíme na dopravním hřišti. Postupně se nám v jízdě na kole dařilo, ale určitě máme co zlepšovat, v dubnu nás čeká dopravní soutěž Besipáček.

Dopravní hřiště

Dopravní hřištěVe čtvrtek 23.9. jdeme na dopravní hřiště. Sraz u školy je v 7.15 hodin. Děti budou mít cyklistickou přilbu,vhodné  sportovní  (teplejší) oblečení a obuv, v  batůžku pláštěnku, svačinu, pití, penál a přezůvky. Doporučuji i rukavice a čepici nebo čelenku, která se jim vejde pod helmu, budeme 2 hodiny v učebně a 2 hodiny venku na dopravním
                                                     hřišti. 

                                                     Tento týden nebude tělesná výchova.

Informace k nástupu do školy

Žáci do školy nastoupí ve středu 1.9.2021. Výuka začíná v 8.00 a končí v 9.40.
Po skončení vyučování děti odcházejí domů nebo do družiny.
Děti, které nepůjdou ve středu do družiny, ale mají zajištěný oběd, počkají ve třídě do 10.20 hodin a po obědě odchází domů. Ve čtvrtek a v pátek budeme mít 5 vyučovacích hodin. Končit budeme i s obědem asi v jednu hodinu. Ostatní důležité pokyny si upřesníme během tohoto týdne.

Pokyny:
- Před příchodem do školy žáci nemusí předložit prohlášení o bezinfekčnosti.
- Do školy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění.
- Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve všech společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření.                               
- Při vstupu do školy je nutné si vydezinfikovat ruce. (dezinfekční prostředky jsou umístěné ve vestibulu školy)


Preventivní screeningové testování žáků proběhne ve středu 1. 9., pondělí 6. 9. a čtvrtek9. 9. 2021 v kmenových třídách (4.C učebna č. 712).
Pokud žák nebude přítomen v době testování ve škole, provede se test bezprostředně po jeho příchodu do školy. Testování bude realizováno prostřednictvím rychlých antigenních testů pro samoodběr typu GENRUI.(podobné testy jsme používali v loňském školním roce)

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že:
1) plní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) 
2) jsou po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) 
3) mají negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě

V případě, že žák neabsolvuje test z jakéhokoliv důvodu, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z povinného testování, bude se moci účastnit prezenční výuky pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (rouška).

Školní rok 2021 - 2022

Informace pro rodiče a žáky - z 1.9. 2021

Prosím  o vyplnění:

       1. Přihláška do školní družiny

          -  pokud nebude přihláška odevzdána do čtvrtka  2.9.2021, nebude  dítě do družiny   zapsáno, prosím o vyplnění obou stran - (i odchody z družiny a ranní družinu)

 
        2. Dotazníky pro rodiče

      - prosím o vyplnění údajů v ,,Osobních dotaznících žáka“, opravte případné změny ve ,,Výpisu z karty žáka“ (týká se telefonních čísel, zaměstnání rodičů, adres trvalého pobytu, zdravotní pojišťovny) - odevzdat do 6.9.

        3. Plná moc pro uvolnění žáka

          - odevzdat do 2.9. 2021

Dále si děti do konce týdne přinesou:

 • lepidlo v tubě,  pravítko, 10 obalů na sešity velikosti A5, košík do lavice
 • kufřík do Vv - igelitový ubrus, kelímek, lepidlo Herkules v tubě, hadřík, anilinové barvy, štětce, voskovky, tužka č.1, guma
 • cvičební úbor do tělocvičny i na ven
 • pouzdro - pero + náhradní, tužky č. 2, č. 3 (vždy 2 krát), pastelky, guma, ořezávátko, nůžky, krátké pravítko na podtrhávání a 30 cm dlouhé, pravoúhlý trojúhelník, kružítko
 • ve třídě budou papírové utěrky - ručník ne
 • Do pondělí 6.9. obalit a viditelně podepsat všechny pracovní sešity a učebnice.
 • přezůvky v látkovém sáčku

  Od čtvrtka 2.9. probíhá výuka podle rozvrhu!

4.C

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

Čj

Tv

M

Čj

Úterý

Čj

Inf

M

Aj

Hv

Středa

Čj

Aj

Tv

Čj

Vl

Čtvrtek

M

Čj

Vv

Vv

Pátek

M

Aj

Vl

Čj

 


Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217

Created by © 2019 -2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy