logotyp

5. A

Mgr. Zuzana Růžičková

Pátek 22. ledna

Pátek 22. ledna

Hezký den, milé děti:)

Máme před sebou poslední pracovní den tohoto týdne:)

A co nás v něm čeká?

ČJ pracujete samostatně: procvičíte si koncovky podstatných jmen v PS 38/4, 5, 6, 7 a dělení slov na konci řádku PS 23/1. Nezapomeňte si vše správně odůvodnit:)

MA nás čeká oprava pololetní písemné práce, bude tedy potřeba mít ji u sebe. V závěru hodiny si připomeneme jednotky času a jejich převody v PS 54/2, 4. Za vypracujete do sešitu uč. 35/3 (celé cvičení opíšete) a pošlete mi FOTO.
Na online výuku si připravíte: písemku, PS, uč.

Komu stále činí potíže písemné dělení dvojciferným dělitelem, doporučuji propočítávání dalších příkladů, kterých je v učebnici dost (např. str. 63/19) a zhlédnutí výukového videa s postupy (viz pondělí).

se dozvíme bližší informace o jednotlivých planetách, viz uč. 28. Slovo dostanou také ti, co již mají referát o planetě hotový a rádi nás s ním seznámí:) Druhou polovinu hodiny budeme věnovat písemnému opakování.
Na online výuku si připravíte: referáty, sešit, uč.

Ve ČT si přečtěte článek Čas v Hravé čítance na str. 60, 61. Na straně 61 a 62 vyplňte cvičení. Pošlete FOTO vypracovaných cvičení.

Užijte si víkend, ZoRo.

Čtvrtek 21. ledna

Čtvrtek 21. ledna

Ahojky, kocourkové:)

Dnes si dáme od písemek oddech, co říkáte?

No, i když ne tak úplně:)

Podíváme se společně na vypracovanou písemku z ČJ, opravíme chyby, popř. dovysvětlíme. Pozornost zaměříme na učivo z loňského roku a to na skupiny slov s bě/bje, vě/vje, pě, viz uč. 38/žlutý rámeček a cv. 3 ústně a PS 21/1 popř. 2.
Na online výuku si připravíte: sešit s písemkou, uč., PS, vědomosti, penál.

MA nás čeká procvičování písemného dělení dvojciferným dělitelem viz uč. 63/17 a jednotky času uč. 35/1 a 3.
Na online výuku si připravíte: sešit, uč., znalost postupu dělení, znalost základních jednotek času, penál.

Vzhledem k nabitému týdnu si v rámci HV odpočiňte při poslechu pohodové hudby.

Příjemný poslech, ZoRo.

PS:Míša, Honza B. a Terka píší ve 12h VL/historie a Míša MA.
PS:Foto je od Vanči.

Středa 20. ledna

Středa 20. ledna

Čauky mňauky, páťáčkové:)

Dnes nás čeká písemné opakování učiva ČJ, které budete psát do sešitu. Po napsání jej hned pošlete:)

MA počítáte samostatně a to v PS str. 48 cv. 2, 3, 6, 7, 8, 9.

Ve VL budeme vyhledávat státy a hlavní města na mapě států Evropy. Také vyzkoušíme naši paměť, kdy budeme ke státům psát města a naopak, bez využití mapy. Pozornost zaměříme na čtvrtý sousední stát České republiky a tím je Rakousko – uč. 52, kde vyčteme z mapy různé informace o povrchu a vodstvu jižního souseda. V závěru hodiny nás čeká písemná práce: Slovensko, Polsko a Německo, kterou budeme psát do sešitu a posílat její FOTO.
Na online výuku si připravíte: mapu států Evropy, sešit, uč., penál.

Ve ČT se věnujete četbě své knihy:)

Přeji pěkný den, ZoRo.

PS:V pondělí 25. ledna nás čeká těchto 6 témat ve VL/historie:
1.Bitva na Bílé hoře
2.Ferdinand II. Habsburský
3. Třicetiletá válka
4.Život šlechty po třicetileté válce
5.Život poddaných v 2. pol. 17. století
6.Život měšťanů po třicetileté válce

Úterý 20. ledna

Úterý 20. ledna

Krásné úterní ráno, přátelíčkové:)

Dnes nás čeká pololetní písemka z MA, kterou budete psát všichni na papír (pokud možno linkovaný) a to úhledně, ať nedochází při opravování k nějakým nesrovnalostem. Po vyhotovení mi ji ihned posíláte ke kontrole:)

ČJ si procvičíte učivo podstatných jmen v PS 1. díl – 37/3 a 40/5 a 7 a pošlete FOTO.
Také se připravíte na středeční pololetní písemku a to tím, že si zopakuje různá cvičení v Pravopisu, v PS 1. i 2. díl, v učebnici.

vyhledáváte informace k planetě, kterou jste si vybrali. Používáte encyklopedie, internet, zajímavé pořady, učebnici…. Vypisujete pouze informace, kterým rozumíte. Píšete na úrovni 5. třídy.
Vytvořený referát doplníte obrázkem planety a přinesete mi jej v úterý 26. ledna do školy.

TV pokračujete v tvorbě referátu o sportu, nikoliv o zimní radovánce. Zaměříte se na historii, české reprezentanty, náčiní či nářadí, které je k němu zapotřebí, v jakých soutěžích (evropských, světových, olympiádě?) se objevuje, co obnáší, v čem spočívá,….Dáte si s tím skutečně práci a nebudete hledat kličky, jak si to co nejvíce zjednodušit. Jste páťáci:)
Hotový referát mi přinesete také v úterý 26. ledna do školy.

Hurá do toho, ZoRo.

PS: Foto je od Valinky.

Prima

Informace pro zájemce studia státního víceletého gymnázia

Přijímací zkoušky na žďárské státní víceleté gymnázium do primy:
14. a 15. dubna 2021

Přihlášky:
do 1. března 2021

Přípravné kurzy pro zájemce:
10., 17.,  a 24. února 2021

Procvičovací weby:
prijimacky.cz
procvicprijimacky.cermat.cz

Knihy:
např.:Testy z víceletých gymnázií: nakladatelství didaktis

Pro více informací je nutné sledovat webové stránky všech gymnázií.

Pondělí 18. ledna

Pondělí 18. ledna

Nazdárek, kamarádi:)

Tento týden pro nás bude náročnější, neboť píšeme písemné práce. Věřím, že v nich předvedete své vědomosti a dopadnou co nejlépe:)

Držím vám palce:)

Dnes vás čeká písemné opakování ve VL na téma Habsburkové a renesance, které budete psát zezadu sešitu a úplně sami (ono se to totiž pozná). Hned po napsání mi to pošlete, bez výjimky.
Také si budeme povídat o životě lidí po třicetileté válce, o životě šlechty, poddaných a měšťanů. Zhlédneme 2 videa:)
029 Život po třicetileté válce - YouTube
Pavel Koutský: 66 Co dál po 30ti leté válce Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube
Na online výuku si připravíte: sešit, uč., vědomosti, penál.

ČJ nás čeká novinka: seznámíme se s metodou T-graf, kterou vyzkoušíme na téma Víkend a kterou mi také pošlete:) Po vyzkoušení této metody se budeme věnovat podstatným jménům v PS str. 37 a určování mluvnických kategorií (pád, číslo, rod, vzor). Také si zopakujeme psaní předložek s a z a shodu přísudku s podmětem v Pravopisu str. 21 popř. 22 a str. 43.
Na online výuku si připravíte: sešit, PS, Pravopis, penál.

MA si pustíte páteční video o zkráceném zápisu písemného dělení Dělení dvojciferným číslem (zkrácený zápis), MM 5.roč., 1.díl, strana 47, cv. 1 úvod - YouTube a zkusíte si dva příklady písemného dělení se zkráceným zápisem spočítat do sešitu: 796 : 63 a 958 : 47. Také budete procvičovat počítání v PS str. 46 cv. 1, 2, 3, 5, 6. Pošlete mi FOTO celé matematiky.

Hodně štěstí, ZoRo.

PS: Foto je od Viki.

Zima

Pátek 15. ledna

Pátek 15. ledna

Čauky, mňauky, kamarádi:)

Ten čas rychle běží, když se člověk dobře baví:)
A s vámi není nikdy nuda:)

MA nás čeká malá matematická rozcvička – Početník str. 14 - 10 příkladů v každém sloupci. Poté si připomene písemné dělení dvojciferným dělitelem a zhlédneme video zkráceného zápisu písemného dělení a zkusíme se jej naučit:) Dělení dvojciferným číslem (zkrácený zápis), MM 5.roč., 1.díl, strana 47, cv. 1 úvod - YouTube Podobné příklady jsou v uč. str. 63/17, 18, 19 – můžete je trénovat i o víkendu.
Na online výuku si připravíte: sešit (papír), uč., Početník, penál, vědomosti – velkou násobilku, postup dělení.

se dnes budeme věnovat galaxii, sluneční soustavě a planetám – uč. str. 27. Vše si pročteme, zapíšeme a zhlédneme videa:
Paxi - Sluneční soustava - YouTube
SLUNEČNÍ SOUSTAVA - Dokument (2020) - YouTube
Také si rozdělíme planety, o kterých zjistíte mnoho zajímavých informací (uč., encyklopedie, internet) a ty pak zapíšete v rámci úterní samostatné přírodovědy. Můžete tedy přemýšlet, která planeta by vás zajímala.
Na online výuku si připravíte: sešit, uč., penál, vybranou planetu (budeme hlasovat).

ČJ dnes pracujete samostatně – procvičujete rod podstatných jmen a nejen ten:) V PS 1. díl str. 35 celá. Po vypracování rodiče zkontrolují a vy mi pak pošlete FOTO.

Ve ČT budete číst v Hravé čítance na str. 64 až 66 – Námluvy v cukrárně. Text si pročtete a vyřešíte úkoly na str. 66. Prosím o poslání FOTA vypracované strany 66.

TV jsme neměli příliš možností cvičit a oznámkovat výkony. U některých z vás není žádná známka v el. žákovské a to musíme napravit. Napíšete povídání o sportu, kterému se věnujete nebo který vás baví, který vás zajímá, který rádi sledujete. Psát budete na bílý papír A4, který si podložíte linkami. Vaše psaní bude na úrovni 5. třídy, bude mít hlavu a patu, úhlednost a nebude odbyté třemi větami. Píšete informace, kterým plně rozumíte. Bude to vaše práce, na kterou budete moci být pyšní a kterou si rádi ve třídě – škole vystavíme. Psaní doplníte i kresbou (v rámci VV). Termín poslání FOTA je pondělí 25. ledna a odevzdání úterý 26. ledna od 14 do 14.30h.

Čeká vás tedy psaní dvou referátů, proto si práci rozvrhněte a nenechávejte vše na poslední chvíli. Referát o planetách bude psán v úterý (nebo kdy chceš) v rámci přírodovědy a na referát o sportu je spousta času. Jsme páťáci a podle toho to také bude vypadat:)

Donesete mi (pošlete po mladším sourozenci, po někom) vypracované referáty (z Př a Tv) v úterý 26. ledna do školy, kdy vám budu rozdávat čtenářské deníky – takže něco za něco:)
Doporučuji si zapsat termíny do kalendáře:)

Užijte si víkend plný sněhu:)ZoRo

PS: Těšíme se na fotky sněhových radovánek.

 

Čtvrtek 14. ledna

Čtvrtek 14. ledna

Nazdárek, kamarádi:)

Jak jste si přečetli a do kalendáře zapsali, čekají nás příští týden pololetní písemky.

Vzhledem k tomu, že se některým z vás nezobrazují vkládané materiály v Teamsu, písemky budeme psát v online výuce. Po vypracování mi je ihned pošlete. Kdo má problémy s dopoledním posíláním, bude si je muset vyřešit (např. požádat rodiče, aby jim ukázali, jak na to, aby to v jejich nepřítomnosti zvládli).

A co nás čeká dnes?

Recitace básní, na kterou se moc těším a kterou zahájíme dnešní ČJ.
Také se budeme věnovat rodům a vzorům podstatných jmen, což by nám nemělo činit potíže:) Budeme pracovat v učebnici str. 64/ žlutý rámeček a cv. 2 a str. 66 cv. 4, 5, 8. V PS nás čekají str. 37 cv. 2 a 3.
Na online výuku si připravíte: sešit, uč., PS, penál

MA budeme procvičovat písemné dělení se čtyřciferným a pěticiferným dělencem a dvojciferným dělitelem. Pro připomenutí postupu si můžete pustit před online hodinou video Písemné dělení dvojciferným číslem (718:23; dlouhý zápis),MM pro 5.roč., 1. díl, str. 43, cv. 1 úvod - YouTube. Příklady budeme počítat z uč. str. 60/3 a str. 61/7 popř. 10 do sešitu.
Na online výuku si připravíte: uč., sešit, penál.

HV zaměříte svou pozornost na hudební nástroje dechové žesťové. V PS si na str. 6 přečtete, které nástroje do této skupiny patří a na str. 20 si je prohlédnete. Vyplníte str. 21, včetně odpovědí na otázky s tečkou a pošlete mi její FOTO. Jak jednotlivé nástroje zní, si poslechnete na YouTube.
Despacito - DF trumpet Cover - Luis Fonsi ft. Daddy Yankee [Instrumental] - YouTube
Trubači (lesní roh) - YouTube
Despacito - Luis Fonsi, Daddy Yankee - Double Brass (Euphonium & Tuba Cover) - YouTube
Eliška Bočková, hra na pozoun - YouTube

Mějte se co nejlépe, ZoRo.

 PS: Kdo drandí na motorce?

Pololetní písemné práce

Pondělí 18. ledna: VL/historie – Habsburkové a renesance
Úterý 19. ledna: MA – zlomky
                              -pamětné počítání (se závorkami, s násobky 100, 1000,…)
                              -písemné počítání i to nové dělení
                              -slovní úlohy
                              -zaokrouhlování
                              -rovnice
                              -římské číslice
                              -obvody čtverce, obdélníku a trojúhelníku

Středa 20. ledna: ČJ – diktát
                      -shoda přísudku s podmětem
                      -koncovky podstatných jmen
                      -mluvnické kategorie u sloves (os. č. zp. čas)
                      -předpony a předložky
                      -předpony bez-, od-,…s-, z-, vz-
                      -předložky s, z
                      -zdvojené souhlásky –n-,-nn-
                      -mluvnické kategorie u podstatných jmen (p. č. r. vzor)

Středa 20. ledna: VL/zeměpis – sousední státy (Slovensko, Polsko a Německo)

Pátek 22. ledna: PŘ – podnebné pásy
                           -rostliny
                           -živočichové
                           -vesmír (Slunce, souhvězdí, planety)

Samostatné práce na dopsání:

Čtvrtek 14. ledna: Kája a Honza – MA/SP – sl. úlohy
Pátek 15. ledna: Kája a Honza, Valča – PŘ/rostliny
Čtvrtek 21. ledna: Kája, Valča, Radim - MA/SP -písemné počítání

 

 

Středa 13. ledna

Středa 13. ledna

Jupíjajej, je tu středa:)
A s ní online ČJ a VL a samostatné ČT a MA.

ČJ budeme procvičovat mluvnické kategorie u podstatných jmen: pád, číslo, rod a vzor. Seznámíme se s podstatnými jmény pomnožnými, látkovými a hromadnými – uč. str. 59 a PS str. 34 cv. 3, 4. Ústně si vypracujeme cv. 4 v uč. str. 60 a písemně cv. 2 v uč. str. 59, ve kterém si také zopakujeme pravopis vyjmenovaných a příbuzných slov.
V závěru hodiny si sdělíme termín pololetní písemky a učivo, které se v ní objeví:)
Na online výuku si připravíte: sešit, uč., PS, penál a info sešit.

Ve VL nás dnes čeká západní soused naší republiky – Německo. Přečteme si zajímavosti, které jste o něm zjistili a také si vypracujeme prac. list, který máte již dlouho u sebe. Zhlédneme zajímavé video Německo - YouTube. Budeme pracovat i s mapou Státy Evropy, ale i bez ní. Takže si před výukou mapu otevřete a učte se státy a jejich hlavní města:)
Na online výuku si připravíte: sešit, zajímavosti o Německu, mapu, uč., prac. list, penál.

MA budete procvičovat písemné dělení dvojciferným dělitelem. Nejprve si však zapíšete a vypočítáte zpaměti tyto příklady:  45 . 20,     83 . 60,       96 . 40,     27 . 50,      38 . 70,       52 . 30,  240 : 80,     360 : 90,     430 : 70,    310 : 60,      160 : 40,     190 : 30.

Pokračujete písemným dělením: 6 564 : 73         5 042 : 87           7 984 : 92.
Vše počítáte do sešitu a hotové posíláte vyfocené.

Ve ČT si opakujete zimní báseň, neboť ji od zítřka zkoušíme:) Také si čtete ve své knížce, na konci února budou referáty o přečtených knihách (zdůrazňuji – přečtených, nikoliv rozečtených!!!)

Tak si užijte čteníčko, ZoRo.

PS: Foto je od Stellinky.

 

Úterý 12. ledna

Úterý 12. ledna

Zdar a sílu,
najdeš v sýru:)

Tak se, milé děti, nadlábněte a jdeme na to:)

V ČJ a v PŘ dnes pracujete samostatně.
ČJ vás čeká procvičování podstatných jmen, určování pádů a čísla. Vše naleznete v PS 1. díl str. 32 celá, cv. 2a) a 3 na str. 33 a cv. 1, 2 na str. 34. Jedná se o opakování učiva ze 4. ročníku, proto by neměl být žádný problém:)

se budete věnovat souhvězdím – uč. str. 26/četba a zápis. Zápis naleznete v Teamsu v PŘ v sekci Soubory (nahoře) – Výukové materiály- Zápis Př.
Podívejte se na videa na YouTube, stojí za to:)
SOUHVĚZDÍ - YouTube video od Dominiky Uherkové, trvá 2.32 minut
Pohledy z Kosmu - Souhvězdí - YouTube - YouTube odkaz zkopírovat do YouTube, od Miran Cobra, trvá 22,38 minut.

MA si na úvod zopakujeme pamětné násobení a dělení v oboru velké násobilky (7.30,…), což potřebujeme perfektně ovládat pro písemné dělení dvojciferným dělitelem. Společně si připomene postup tohoto dělení a vypočítáme mnoho příkladů (uč. 61/7, 10). Pro úspěšné počítání se mrkněte na postup řešení do sešitu.
Také si zkontrolujeme vaše včerejší samostatné počítání v PS, zejména řešení slovních úloh.
Na online výuku si připravíte: sešit, PS, uč., penál.

Tak s chutí do toho, ZoRo.

PS: Děkuji za foto z víkendu:) V úvodu máme foto od Kuby S.

Víkend

Třídní schůzky online

Vážení rodiče,
blíží se konec 1. pololetí tohoto školního roku. S ním jsou spojené třídní schůzky. 
Tentokrát se opět sejdeme v Teamsu, kam se přihlásíte heslem Vašich dětí a to ve čtvrtek v 16 hodin.
Těším se na Vás, ZoRo.

Pondělí 11. ledna

Pondělí 11. ledna

Příjemné pondělní ráno, kamarádi:)

Tak copak jste podnikali o víkendu? Koulovačku? Přespání u kamaráda? Vaření?

To se dozvíme hned v úvodu první online výuky – ČJ, kdy nám váš víkend představíte pouze za použití podstatných jmen:) Podstatnými jmény budeme pokračovat, když budeme hádat předměty podle vašeho popisu. Už teď je jasné, že jej někteří budou předělávat, neboť jej odbyli. Poté se budeme věnovat pádům a pádovým otázkám podstatných jmen a určování správné předložky s a z. Pracovat budeme v uč. str. 58/tabulka, v PS str. 33/vše a v Pravopisu str. 21 zkontrolujeme páteční dú.
Na online výuku si připravíte: uč., PS, Pravopis, penál.

MA pracujete samostatně v PS str. 44, vyřešenou celou stranu si ráda prohlédnu. Proto pošlete FOTO.

Ve VL si pomocí hádanek zopakujeme učivo minulé hodiny. Zhlédneme dějiny udatného českého národa 62 – Poprava na Staroměstském náměstí a 63 – Třicetiletá válka. Přečteme si články v uč. str. 9 a zapíšeme zápis. Také se podíváme na život lidí žijících v zámku a na život poddaných viz uč. str. 10 a zápis. Zápisy máte k dispozici na Teamsu – Soubory – Výukové materiály – Zápis do VL. Můžete si jej vytisknout nebo o volné hodině opisovat:)
Na online hodinu si připravíte: sešit, uč., penál, popř. zápis.

Snad se nám všem podaří se připojit na výuku a budeme se moci učit bez technických komplikací:)

Těším se na vás, ZoRo.

Pátek 8. ledna

Pátek 8. ledna

Krásné zasněžené ráno, páťáci:)

Velmi vám děkuji za vaše fota, již jsou tu k nahlédnutí i pro vaše spolužáky.
Pokud během víkendu vyfotíte něco zajímavého, podělte se o to s námi:)
Ano, ano – víkend je za dveřmi:)

Dnes nás čeká poslední online v tomto pracovním týdnu.
Nicméně v pondělí opět pokračujeme distančně, neboť PES 5. stupeň potrvá až do 22. ledna.

Dnes v MA budeme procvičovat písemné dělení dvojciferným dělitelem. Připomeneme si včerejší postup a budeme pokračovat s dalším typem příkladů. Pro pochopení si pustíme výukové video Písemné dělení dvojciferným číslem (718:23; dlouhý zápis),MM pro 5.roč., 1. díl, str. 43, cv. 1 úvod - YouTube.
Na online vyučování si připravíte: papír (sešit), penál.

si navodíme příjemnou vesmírnou atmosféru písničkou, kterou nám někdo z vás doporučí:) Přečteme si text o vesmíru, díky kterému zvládneme rozlišit pravdivost tvrzení a zjistit tak tajenku. Poslechneme si vaše vytvořené pětilístky na téma Slunce a zajímavosti, které jste si o Slunci našli v encyklopedii či na internetu. Zhlédneme 20 faktů o Slunci a zamyslíme se nad jeho užitečností a škodlivostí. Jelikož je Slunce hvězda, zaměříme se také na další hvězdy a jejich seskupení do souhvězdí viz uč. str. 26.
Na online vyučování si připravíte: sešit, píseň, uč., penál.

ČJ dnes pracujete sami a to procvičováním učiva o předložkách s/se, z/ze v Pravopisu str. 21-celá. Mějte na mysli, že předložka s se pojí se 7. pádovou otázkou: S kým? S čím? a předložka z se pojí s 2. pádovou otázkou: Z koho? Z čeho?
Dále si v uč. na str. 21 pročtete popis předmětu – pračky a žluté rámečky. Podobný popis budete psát do PS 1. díl str. 13. Ve cv. 1 jsou chyby, kterých se při svém popisu vyvarujete. Budete popisovat předmět, který denně používáte. Postupujte tak, jak je uvedeno ve žlutých rámečcích. Pište na linky na str. 13 přesně, výstižně, bez chyb, abychom mohli hádat, o který předmět se jedná. Nezmiňujte tam jeho název! Ani jej nekreslete. Pošlete mi foto popisu.

Ve ČT si pročtete str. 55 v Hravé čítance a celou stranu vypracujte. Také pošlete foto.

S chutí do toho, ať je hotovo, ZoRo:)

PS: Pěkný víkend:)

 

Zima

Čtvrtek 7. ledna

Čtvrtek 7. ledna

Hezký den, milé děti:)

Jak dopadly vaše včerejší hrátky se sněhem?
Jak dopadl výběr zimní básničky?

To jsou otázky, se kterými začneme naši online výuku:)

ČJ si vzájemně představíme básničky, sdělíme si název, autora a odkud jsme si báseň vybrali.
Pozornost budeme věnovat předložkám s/se a z/ze a pádovým otázkám, ke kterým se předložky vztahují. Zjistíme také, že né vždy je se pouze předložkou – může mít ve větě funkci i zvratného zájmena. Vše nalezneme v PS str. 20 cv. 3, 4, 5. Procvičovat toto učivo budeme i v Pravopisu na str. 21.
Na online vyučování si připravíte: PS, Pravopis, penál, báseň a info o ní.

MA začneme výuku zaokrouhlováním čísel na desítky – uč. 59/6, neboť se nám tato znalost bude hodit k písemnému dělení dvojciferným dělitelem. Než však začneme s těmito příklady, oprášíme znalosti písemného dělení jednociferným dělitelem – uč. 58/18 na papír (neboť prý nemáte sešit) a uvědomíme se, co víme o děliteli a o zbytku. Potom nás bude čekat výukové video Písemné dělení dvojciferným číslem (81:38; dlouhý zápis),MM pro 5.roč., 1. díl, str. 42, cv. 1 úvod - YouTube a procvičování písemného dělení dvojciferného dělence dvojciferným dělitelem. Je potřeba dávat veliký pozor, abychom porozuměli postupu co nejlépe:)
Na online vyučování si připravíte: papír (sešit), penál a znalosti zaokrouhlování a písemného dělení.

Ve ČT si přečtete v Hravé čítance článek Jak porybný Zdrhal nutil vodníky chytat ryby na udici, str. 52 a 53 a vypracujte také str. 54 celou (kresba na úrovni páťáka:)

Kdo by chtěl mít náskok na zítřejší čtení, může se věnovat i str. 55 (ta bude zadaná zítra:)

HV zkuste najít písně vztahující se k vesmíru, planetám, hvězdám a poslechněte si je. V pátek nám povíte jejich názvy a interprety:)

Těším se na vaše hudební typy, ZoRo:)

PS: Foto poslala Viki.
PS: Pošlete i vy nějaká fota.

Středa 6. ledna

Středa 6. ledna

Krásný den, s úsměvem, kamarádi:)

Dnes nás čekají dvě online hodiny – ČJ a VL.

ČJ si zopakujeme předpony s- z- vz- ve hře Bingo a poté si napíšeme na toto učivo diktát:), který si společně zkontrolujeme. Dále budeme rozlišovat předpony s- a předložky s a postupně se dostaneme k novému učivu a to jsou pravidla psaní předložek s a z, viz PS str. 20 cv. 1, 2, 3.
Na online vyučování si připravíte: sešit, uč., PS, penál.

Ve VL budeme pokračovat v učivu o Německu, uč. str. 50, video  Německo - YouTube. Také si připomeneme další dva sousední státy ČR a pak i evropské státy a jejich hlavní města s mapou i bez mapy.
Na online vyučování si připravíte: uč., sešit, mapa se státy Evropy, penál.

V MA a ve ČT dnes pracujete samostatně.

MA si na fólii propočítáte cv. 9, 12, 13 v uč. str. 58 a cv. 1 na str. 59. Do sešitu vyřešíte slovní úlohy: uč. 59 cv. 2, 3, 4, 5 (opět napíšete stranu a číslo cvičení, příklady a odpovědi).
Pro zopakování římských číslic zapište do sešitu roky narození: tvůj rok, rok narození sourozenců a rodičů římskými číslicemi. Pošlete FOTO sešitu.

Ve ČT si pro nás připravíte zimní básničku:) Vyhledejte si v knihách, v časopisech či na internetu pěknou zimní báseň, která má minimálně 16 veršů a která se vám bude dobře učit a vy ji zvládnete krásně zarecitovat. Zítra nám báseň představíte a příští týden přednesete:)

Třeba tím přivoláme nějaké ty sněhové vločky:) ZoRo

PS: Foto poslala Stellinka.

 

 

Úterý 5. ledna

Úterý 5. ledna

Čauky mňauky, přátelíčkové:)

věřím, že dnes se vstávalo již lépe, s chutí i radostí.
Pokud však ještě nemáte dobrou náladu, zacvičte si.
Tělo se rozproudí, mozek více prokrví a lepší nálada se dostaví:)

A my můžeme jít na dnešní výuku:)

ČJ dnes pracujete samostatně. Procvičíte si učivo o zdvojených souhláskách v Pravopisu, kde vyplníte celou stranu 9. A dále přepíšete včerejší cv. 6 z uč. str. 28 do sešitu. Tentokrát se nejedná o volné psaní, proto si vše po sobě zkontrolujte. Přepsané cvičení mi prosím vyfocené pošlete:)

si pusťte video, které je prima úvodem k novému tématu Vesmír. Na výlet do vesmíru - YouTube Jedná se o 20minutový velmi zajímavý pořad. Potom si přečtěte v uč. str. 25 informace o Slunci a zapište si krátký zápis do sešitu. Vytvořte také pětilístek na téma Slunce. Bylo by fajn, kdybyste si našli v encyklopedii či na internetu i další info o Slunci:) Zápis s pětilístkem mi vyfocený prosím pošlete.

Člověk a vesmír
Slunce
-je zdrojem ___________ a ___________
-nejbližší ___________ planety Země
-je to koule žhavých plynů
-zajímavosti: viz internet, uč.

 Vytvoř pětilístek na téma                                   Slunce
Jaké je:                                    ______________               _________________
Co dělá:            ________________    __________________   _________________
Věta o 4 slovech: _____________________________________________________
Co tě napadne, když se řekne Slunce:          _____________

pátek nás v PŘ bude čekat opakovací pětiminutovka na téma Živočichové, proto si pročtěte uč. i sešit.

MA nás dnes čekají obvody rovinných obrazců, které jsou v PS str. 42. Zopakujeme si učivo o trojúhelnících – popis stran a zkusíme vypočítat obvody např. pětiúhelníku či jiných nepravidelných obrazců. Také budeme rozhodovat o pravdivosti tvrzení, takže se hlubokému přemýšlení nevyhneme:)
Na online výuku si připravíte: PS, rýsovací potřeby, penál.

Zdar a sílu
najdeš v sýru.

Jeden si slupněte a hurá na to, ZoRo:)

PS: Foto zaslala Stellinka.

Pondělí 4. ledna

Pondělí 4. ledna

Ráno mě vždy strašně prudí,
když mě budík v sedm vzbudí.
Opravdu musím ihned vstát
a nemohu dál klidně spát?

Také jste si dnes, milé děti, pokládaly tuto otázku?
Také se vám nechtělo z vyhřátého pelíšku jako chlapci, o kterém je báseň?
To je pouze 1. sloka básně Ranní vstávání od Jaroslava Machovského:)

Věřím, že jste si odpočinuli od školy a že jste naladěni a v pohodě připraveni na nové věci.
Tak se do toho pustíme:

ČJ nás čeká Volné psaní na téma Vánoční prázdniny.
Volné psaní má svá pravidla: píše se po celou dobu stanoveného času. Píšou se celé věty, jedna za druhou. Pisatel se k větám nevrací, neopravuje je, nekontroluje již napsané. Píše stále dál tak, jak jej napadají myšlenky, nápady a když zrovna neví, napíše: Teď mě nic nenapadá. A jakmile to napíše, většinou má další nápad, a tak píše a píše. To je, milé děti, Volné psaní. Psát, nedbat na pravopis, jen psát k danému tématu po dobu např. 3 minut. A to si dnes vyzkoušíme:)
Mimo Volné psaní si připomeneme pravidla pro psaní slov se zdvojenými souhláskami na styku kořene a přípony: např. denní, okenní, deník, cena, klokaní,….. v uč. str. 27 žluté rámečky. Poté si vypracujeme ústně cv. 7 na str. 28 v uč. a cv. 6 písemně do sešitu + FOTO.
Také sjednotíme strany v Pravopisu.
Na online výuku si připravíte: uč., sešit, Pravopis, psací potřeby.

MA dnes pracujete, milé děti, samy a to v PS str. 36/1, 2, 3, 4, 6 a str. 40/4, 5, 6, 7, 8, 9. Vypadá to hrozivě, ale mrkněte, jsou to krátká cvičení:) Pošlete FOTO obou stran:)

Ve VL zhlédneme video o renesanci – umělecký sloh, který se nově objevuje v sochařství, malířství, ve stavebnictví i v módě.024 Renesance - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=u1wlC7MQPVo
Velmi se mi líbí zpracování videa a věřím, že i vy budete spokojeni:)
Poté se budeme věnovat Habsburkům a jejich vládě, se kterou nebyli čeští stavové (šlechta, měšťanstvo ani duchovenstvo) spokojeni. Jejich pravomoce byly stále potlačovány, Habsburkové prosazovali pouze katolickou víru, a tak došlo k nepokojům, k bitvě na Bílé hoře roku 1620.
O všem si přečteme v uč. str. 9, zapíšeme a snad i uvidíme v Dějinách udatného českého národa 61, 62 a 60.
Na online výuku si připravíte: uč., sešit, psací potřeby a vědomosti (pročtěte si zápisy).

Snad nás nezradí technika a bude vše fungovat tak, jak má.
(Tento týden totiž nebudu ve škole, ale doma, tak snad vše bude ok.)

Těším se na vás moc a moc, ZoRo.

 PS: Aj máte zadanou v Lednu 2021.

 

 

Leden 2021

Leden 2021Zdravím vás, přátelé a kamarádi:)
opět od PC - zase na nějakou chvíli.

Nevadí, zvládneme to:)
Čeká nás distanční výuka stejná jako v říjnu a listopadu.
Veškeré potřebné informace budou napsány zde, včetně náplně vyučování a domácího procvičování.
Zkrátka tak, jak jsme zvyklí:)
Vyučovat se budeme podle platného známého rozvrhu v Teamsech.
Pokud bude potíž s připojením, včas mě informujte:)

Online rozvrh pro 1. skupinu:
Den                  8-8.45              10-10.45
Pondělí               ČJ                     AJ               VL-historie 11-11.45

Úterý                 MA                    AJ
Středa               ČJ                     VL-zepěpis
Čtvrtek              ČJ                     MA
Pátek                 MA                    PŘ

Online rozvrh pro 2. skupinu:
Den                  9-9.45                               11-11.45
Pondělí                ČJ            AJ v 10 h                             VL-historie12-12.45

Úterý                  MA           AJ v 10h
Středa                ČJ                                    VL-zepěpis
Čtvrtek               ČJ                                    MA
Pátek                 MA                                    PŘ

Uslyšíme se tedy v pondělí, s první skupinou v 8h a s druhou skupinou v 9h.

Těším se na vás, ZoRo.

PS:Foto, na kterém se vyhodnocovali lyžařské běžecké závody - vzpomínáte?

Anglický jazyk

Online hodiny angličtiny budou probíhat tak, jak při poslední distanční výuce, tzn.:

pondělí - 10.00  

úterý    - 10.00

Online hodiny začínáme v pondělí 11.1.2021

Domácí úkoly budou vždy v pondělí, úterý a ve čtvrtek na edupageZačínáme v pondělí 4.1.2021. (Je nutné je plnit z hodiny na hodinu, protože na sebe navazují. ) 


Vánoční přání

Vánoční přání
Milé děti, milí rodiče,
přeji vám všem pohodové prožití vánočních svátků
v blízkosti milovaných osob
a do nového roku zdraví a pozitivní mysl.
ZoRo

Četba pro děti

Milé děti, vážení rodiče,
tady je nabídka autorů:) Věřím, že si vyberete:)
A pokud ne, je třeba zajít do knihovny, paní knihovnice rády doporučí knihu podle zájmu dětí:)

Martina Drijverová
Ivona Březinová
Pavel Šrut – Lichožrouti (po Vánocích k dispozici ve třídě)
Eduard Štorch (Lovci mamutů)
Jiří Kahoun (Školník Kulda je jednička)
Vojtěch Steklač
Helena Šmahelová
Krolupperová Daniela
Smolíková Klára
Petra Braunová
Prášková Markéta (po Vánocích ve třídě k dispozici)
Matocha Vojtěch (Prašina – po Vánocích ve třídě k dispozici)
Jaroslav Foglar (Rychlé šípy)
Josef Pohl (Pod Jezevčí skálou)
Jan Werich (Fimfárum)
Thomas Brezina (ve třídě máme několik knih k zapůjčení)
Astrid Lindgrenová
Roald Dahl (po Vánocích k dispozici ve třídě)
J. K. Rowlingová (Harry Potter)
Lewis (Letopisy Narnie)
Karel May (westerny)
René Goscinny
Jules Verne
Jo Nesbo
Pilkey Dav (Dogman – k zapůjčení ve třídě)
Peter Bunzl (po Vánocích ve třídě k dispozici)
Daniel Defoe, Plev (Robinson Crusoe)
Walliams David (Malý miliardář)

 

Páteční úspěch i neúspěch

V pátek děti samostatně řešily tři slovní úlohy – dvě složené a jednu jednoduchou. Velmi se jim to povedlo:) Mnohé děti zjistily, že procvičovat v rámci dú se vyplácí:)

Co se však dětem nezdařilo, byla pětiminutovka v přírodovědě. Některé děti se neučily vůbec, ačkoliv věděly, že je to čeká. Některé si řekly, že něco umí a že to dají – tak to něco skutečně věděly, ale nestačilo jim to,…. Jsou tu však tři děti, které všemu porozuměly a perfektně se připravily (jednomu chlapci to dalo velkou práci – ale když se chce, tak to jde). Na mnoha dětech bylo vidět, že je to mrzí a rády by to napravily. Mají možnost a to v úterý 15. 12. Pevně věřím, že to neponechají náhodě a připraví se lépe:)

ZoRo

PS: Pouze výjimečně dostávají děti druhou šanci:)

Pozvánka na online třídní schůzky

Vážení rodiče,
tímto Vás zvu na online třídní schůzky, které se budou konat ve čtvrtek 10. prosince v Microsoft Teams a to v 15.30 hod. Připojíte se pomocí hesla dětí a pozvánky:)
Na programu bude zhodnocení distanční výuky, plnění zadaných úkolů, samostatnost dětí aj.
Řekneme si, v čem mají děti největší potíže a v čem naopak vynikají.
Také se dozvíme, co nás v nejbližší době čeká a nemine a spoustu dalšího:)
Budu velmi ráda, když se připojíte:)
ZoRo

Pozor, změna!

Milé děti, milí rodiče,
došlo ke změně konce výuky v ÚTERÝ: konec ve 12.40 (pak oběd a domů:).
Družina je pro 5. ročník do 14h v naší třídě, poté děti přechází do uč. 710 k asistentkám. Pokud žák nejde v daný den do družiny, musí mít omluvenku (písemnou, telefonickou).
O dalších změnách vás budu informovat:)
ZoRo

Poděkování

Poděkování...vám, milé děti, za aktivitu a za plnění úkolu v distanční výuce:)
...Vám, milí rodiče, za spolupráci při distanční výuce. Vím, že to nebylo vůbec jednoduché a o to více si toho vážím:)
ZoRo

Konec výuky od 30. listopadu

Od pondělí 30. listopadu se vracíme do školy (hurá:))
Jsou však vládou stanovená omezení a doporučení, která musí škola respektovat.
Žáci jednotlivých tříd by se neměli příliš potkávat s žáky ostatních tříd a ročníků, proto jsou přesně stanovené časy přestávek a odchodů na oběd.

Zde jsou:  PONDĚLÍ        12.40h konec výuky a potom oběd
                  ÚTERÝ            -  12.20h konec výuky a potom oběd
                  STŘEDA         -  13h konec výuky (oběd od 12.05 do 12.20 pak výuka)   
                 ČTVRTEK         -  12.40h konec výuky a potom oběd
                 PÁTEK              -  12.55h konec výuky (oběd od 12.00 do 12.15 pak výuka)

Vězte, že pro naše vedení bylo velmi obtížné stanovení časů nejen pro 1. ale i pro 2. stupeň.
Proto to respektujme:)

Moooooooooooooooooc na vás těším, ZoRo.

Pátek 27. listopadu

Pátek 27. listopadu

Přátelé a kamarádi,

hurá – pátek,
hurá – poslední den distanční výuky,
hurá – v pondělí do školy:)

Hurá – dnes v MA souřadnice:)
Naladíme se skupinou Nebe a písní Souřadnice, zopakujeme pojmy ze včerejší online výuky a budeme procvičovat zaznamenávání přesné polohy bodů (uč. 45/2 a 51/1, 2 a PS 70/1, 2), čtení z grafů, orientaci v grafu souřadnic. Také odhalíme pravdivá tvrzení a zahrajeme si online pexeso:)
Na online výuku si připravíte: geo sešit, uč., PS, pravítko s ryskou, penál.

Hurá – ČJ samostatně:)
Čeká vás procvičování předpon s- a z-.
Nejprve zhlédnete video 
https://edu.ceskatelevize.cz/video/5834-ucitelka-5-tr-rozlisujeme-predpony-s-z-vz
a potom napíše do sešitu uč. 33/7 a 35/12. Jsou to cvičení, která jsme si včera společně pročetli a vysvětlili. Takže to bude bez jediné chybičky:) Pošlete poslední FOTO:)

Hurá – :)
Někteří z vás neposlali foto vypracovaného PS viz úterý, takže to do začátku výuky napravte!
V úvodu si budeme pročítat váš domácí úkol, který nás zavede do různých společenstev. Nadpis v PS napovídá, že se budeme zabývat živou přírodou a jejím rozdělením: přibydou nám bakterie, uč. 49 a PS 28. Zapíšeme si společně stručný zápis:)
Na online výuku si připravíte: PS, uč., sešit, penál.

Hurá – ČT:)
Jelikož se blíží doba dočítání knihy, zápisu do čtenářského deníku a referáty, tak si dnes, zítra i pozítří čtěte z vašich knih. Ale poctivě! Slyšíte sami při onlinu, jaká je to u některých hrůza!

Hurá – víkend:)
Mějte se prímovně, ZoRo.

PS: V pondělí si po vstupu do školy vydezinfikujete ruce, pokračujete do šatny a do třídy, kde si též vydezinfikujete ruce. Po celou dobu máte roušku (šál, nákrčník,…).

Doporučuji mikiny a svetry do třídy na přioblečení – budeme hodně větrat a také budeme chodit na menší procházky.

PS: Marečkovi vyrobení skřítci:)

Čtvrtek 26. listopadu

Čtvrtek 26. listopadu

Hello everybody:)

How are you?
Are you ready for our lessons?
Let´s go!

Dnes změna – zdravíme se anglicky!

A změna nás bude provázet i v hodině ČJ, kde budeme procvičovat psaní předpon z-: změna stavu a změna-dokončení děje. Roztřídíme slova do knížečky a doplníme chybějící předpony z- a s- ve cv. 7 v uč. str. 33. Také nás čeká vyhledávání dvojic – uč. 35/12 a odůvodňování napsaných předpon. Některá slova s předponou z- ale neodůvodníme, musíme si je pamatovat. Která to jsou, se dozvíte:)
Na online výuku si připravíte: uč., knížečku, penál.

MA budeme v grafech (uč. 40/36) vyhledávat informace, zjišťovat pravdivost tvrzení a dopočítávat potřebné údaje. S grafy úzce souvisí souřadnice bodů (uč. 45/1,…) a to je náš cíl – umět přečíst a zapsat souřadnice bodů. Čekají nás i krátká videa, takže je se na co těšit:)
Na online výuku si připravíte: uč., sešit do geo, sešit, rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou), penál.

HV vás čeká opakování všech doposud vyplněných stran v PS. Pečlivě si je pročtěte, prohlédněte, prozkoušejte si nějaké zápisy apod. Vyplňte str. 5 a poslechněte si skupinu Nebe a jejich píseň Souřadnice:)

Have a nice day.
See you, bye, ZoRo:)

PS: Who is in the photo?

Středa 25. listopadu

Středa 25. listopadu

Krásné středeční ráno, milí páťáci:)
pojďme se vrhnout opět na práci:)

Dnes vás čekají dvě hodiny online výuky a to ČJ a VL a dvě hodiny samostatného řešení úkolů a to MA a ČT.

ČJ si zopakujeme rozdíl mezi předponou a předložkou a to pomocí výukových programů a Pravopisu str. 13, kde budeme kontrolovat dú. Připomeneme si učivo předpon s-, pravidla při odůvodňování a pročteme si napsané cvičení v sešitě. Novinkou bude předpona z- jako změna stavu či dokončení děje. V uč. nás čeká cvičení 6 na str. 33 (popř. 7) ústně nebo písemně dle času.
Na online výuku si připravíte: sešit, uč., Pravopis, penál, bílý papír velikosti velkého sešitu.

Ve VL začneme orientací v mapě států Evropy, je tedy zapotřebí mít příruční mapu nebo otevřený atlas na správné straně:) Budeme vyhledávat státy a k nim hlavní města a naopak, vyzkoušíme si též práci se slepou mapou. Zopakujeme sousední státy ČR, státy střední Evropy a pozornost zaměříme na severního souseda Polsko – prohlédneme si mapu v uč. str. 48, přečteme si text a zapíšeme si zápis do sešitu.
Na online výuku si připravíte: sešit, uč., mapu nebo atlas, penál, prac. listy o Polsku.

MA vás čekají tři cvičení v učebnici. Nejprve graf na str. 40 cv. 36, kde si promyslíte odpovědi. Pak si procvičíte písemné násobení a písemné dělení uč. 37/21 celé a 38/31 – výběr šesti příkladů. Počítáte do sešitu. U písemného dělení nezapomeňte zkoušku správnosti. Pošlete foto.

Ve ČT si přečtete v čítance text Past na Hamrlíka str. 48 a 49 a vyplníte str. 50 a 51. Pošlete foto.

Milí páťáci,
buďte sportovci!

Nezapomeňte se protáhnout, zaposilovat si, zacvičit si, proběhnout se:) ZoRo

PS:Foto je od Šímy.

 

 

Úterý 24. listopadu

Úterý 24. listopadu

Krásné ráno, přátelíčkové:)

Dnes se uslyšíme pouze v MA, protože v ČJ a PŘ pracujete samostatně.

MA nás čeká matematická rozcvička, ve které oprášíme pojmy součin, rozdíl, součet a podíl.
Zkontrolujeme nějaké úlohy v PS, ale hlavně se budeme snažit vyčíst co nejvíce informací z grafů.
V závěru si připomeneme pravidla písemného násobení a dělení.
Na online výuku si připravíte: PS, sešit, uč., pravítka, penál.

ČJ si zopakujete psaní předpony s-, k čemuž vám pomůže knížečka se směry dohromady, ze shora dolů a z povrchu pryč. Nezapomeňte na poslední stranu, kde je Pamatuj!
Z textu vypisujete pouze slovní spojení, ve kterých se píše předpona s-. Ostatní vynecháte a v sešitě nebudou.

sklenice __padla ze stolu, __razil paty k sobě, __tratil jsem tužku, __mažte tabuli, __lil vodu, __lepil dva papíry, zimou celý __modral, __bil poličku ze dřeva, __lezli z vrcholu, __kácel se na večírku, __mátl soupeře, po letech se __hledali, __letěl ze schodů, __razit teplotu, semínka __klíčila, __montovali postel, __fouknula svíčku, musí __hubnout, předčasně __konal, __končili velmi brzy, byl __volen za předsedu, __trávili spolu hezké chvíle, studem __červenal

Také si procvičíte učivo předpon a předložek v Pravopisu – str. 13 celá, vyznačte předložky:)

si opište nadpis a malý zápis do sešitu:

Česká republika – oblast mírného podnebného pásu
Společenstva hub, rostlin a živočichů: např. lesy, pole, louky, rybníky a řeky, okolí lidských obydlích

Dále si přečtěte Honzův dopis v uč. str. 46 a vypracujte v PS 26/1, 2 a str. 27 celou. Pošli foto PS.

Je potřeba, přátelíčkové, také cvičit, hýbat se, sportovat, neboť:

ve zdravém těle, zdravý duch:)

Co tím asi myslím?

Papa ZoRo

PS: Foto poslala Kája.

Pondělí 23. listopadu

Pondělí 23. listopadu

Ahoooj kamarádi:)
před námi je poslední týden distanční a online výuky, hurá:)
Vypadá to totiž, že se v pondělí 30. listopadu vracíme do školy, hurá:)

Budeme muset mít roušky na ústech (cokoliv, co zakrývá ústa a nos) po celou dobu pobytu ve škole. Také budeme hodně větrat během výuky i o přestávkách, vyrazíme i na procházky. Proto je potřeba mít s sebou více roušek, mikiny či svetry do třídy na přioblečení (třeba i šátek), teplé oblečení a obuv na ven. TV a zpěv v HV se stále nedoporučuje, místo toho se však zabavíme, uvidíte:)

A s čím poslední týden distanční výuky zahájíme?

Třeba MA, kde dnes pracujete samostatně a to v PS str. 16 celá (hodně přemýšlejte:) a kdo by chtěl získat hvězdičku, zkusí ještě str. 17 (malá nápověda: 1 tuna = 1 000 kg:). Pošlete FOTO.

ČJ si vyzkoušíme paměť a soustředěnost, když si budeme povídat o prožitém víkendu:) Víkendu však předcházelo cvičení, kde jste rozlišovali u předpon s- směr dohromady nebo směr ze shora dolů. Toto cvičení si společně zkontrolujeme a přidáme si další směr a to z povrchu pryč. Zapíšeme si jej do knížečky. Zkusíme také hádání slov/sloves podle popisu. Některá slova s předponou s- nelze dobře odůvodnit a je tedy nutné si je zapamatovat – která to budou, se dozvíte:)
Na online výuku si připravíte: sešit s dú, knížečku, penál.

Ve VL si zopakujeme krátkou vládu panovníků: Zikmunda Lucemburského, Albrechta Habsburského a Ludvíka Pohrobka (viz Dějiny udatného českého národa, zápis v sešitě). Pozornost však zaměříme na jediného panovníka, který nebyl z královského rodu – víte, o koho jde? Zjistěte to:) Zhlédneme o něm video a prezentaci, přečteme si v prac. listu a zapíšeme zápis. V závěru hodiny nás čeká slibovaná písemka na dobu husitskou – v závěru proto, že pracujete různým tempem a kdo bude hotový, bude se moci odpojit a poslat ihned FOTO:)
Na online výuku si připravíte: prac. list 38, sešit, papír na písemku, penál.

Obě skupiny mají dostatek času, aby si pročetly učivo VL:)

Tak neváhejte a využijte toho, ZoRo:)

PS: Foto je od Viky.
PS: Další info o vstupu do školy budou v průběhu týdne.

Pátek 20. listopadu

Pátek 20. listopadu

Nazdárek páťáci:)

Cvičili jste už tabatu s nejstarší kaskadérkou světa – češkou Hanou Dvorskou?
Pokud ne, zkuste https://www.youtube.com/watch?v=t3UXYXdT7Vw
Je to super, hlavně hned ráno:)

A po malém protažení-šupky rychle na učení.

ČJ dnes pracujete samostatně.
V Pravopisu si dokončíte str. 12 fialový sloupeček, rozlišení předpon a předložek.
Přepíšete následný text s doplněnými písmeny a nad slova s předponou s- vyznačíte obyčejnou tužkou šipkami směr dohromady nebo ze shora dolů.

shledali se, sb__t pol__čku, spřátel__t se, sm__chané surov__ny, sborovna učitelů, spojený kru__, shrabané l__stí, sbalený bato__, spadnout, svázání květin, stéci, seskočit, slanit, shodit,
sklouznout, srá__ka vlaku, slezl ze stromu, sletěl, shluky p__smen, sklopí oči, sleva, spá__ u řeky, sjíždět po skluzavce, sdružovat, scházet se, spadlé jablíčko, snést tě__ké ta__ky ze schodů, sbal__t, shromáždit, slep__t, spojit, sb__rat podp__s__, sestav__t vládu, sb__hnout, svolat

Ve ČT si přečtěte v čítance text Jáchym má trápení str. 44 a 46, doplňte úkoly a také vyřešte úkoly na str. 46 a 47 – pošlete FOTO.

MA nás čeká geometrie, čtverec, obdélník a jejich úhlopříčky. Budeme řešit cv. 1a)b), 4 na str. 30 v PS. Zopakujeme si poloměr a průměr kružnice. Také si sami vypočítáte obvody geometrických útvarů. Narýsujeme čtverec, u něhož neznáme délku strany, ale známe délku úhlopříčky uč. 23/3.
Na online výuku si připravíte: PS, geo sešit, uč., rýsovací potřeby, penál.

si zopakujeme učivo podnebných pásů a to v PS str. 22/4, 23/5, kde jsou hádanky a rébusy, 21/1, 2 doplňování informací a 25/2 téma Zoo.
Napíšeme si písemku – odpovědi do sešitu a pošlete mi FOTO.
A také si uvědomíme, čím a jak se živočichové a rostliny přizpůsobují danému prostředí PS 24/1, 2.
Na online výuku si připravíte: sešit, PS, penál.

A po dnešním učení
šupky na protažení:)

Krásný víkend vám všem, ZoRo.

Čtvrtek 19. listopadu

Čtvrtek 19. listopadu

Ahoooj kamarádi,

pořádně se protáhněte
od hlavy až k patě,
začínáme:)

ČJ si připomene rozdíl mezi předponou a předložkou a to ve výukových programech a v Pravopisu str. 12. Pozornost zaměříme na novou předponu s- ve smyslu směr dohromady a nově ve smyslu směr ze shora dolů. Vytvoříme si další stranu naší knížky:)
Na online výuku si připravíme: Pravopis, knížečku, penál

MA si v úvodu zaměříme na zápis a řešení rovnice. Čeká nás kontrola slovních úloh v PS 24/7, 8, 9 a převody jednotek délky PS 26. Hlavním tématem naší hodiny však budou úhlopříčky čtverce a obdélníku, jejich vlastnosti, rýsování.
Na online výuku si připravíte: PS, rýsovací potřeby, penál.

HV si poslechněte píseň od Marty Kubišové – Modlitba pro Martu
https://www.youtube.com/watch?v=npMZ7UxwVgU , píseň, kterou si připomínáme v souvislosti se 17. listopadem 1989.

K 17. listopadu se pojí i hra Únikovka, kde jsou čtyři místa na splnění úkolu: prsty ve tvaru V, srdce, ruka ukazující směr, fotografie.
Po vyřešení úkolu, kliknout na kontrolu a zapsat si kÓd. Do symbolu klíče zapsat kód.
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vS47r7KtdD9DfQ4R3ug-WN1BevXaLbTVYTxQYadeunbIbqQJsER2hMx4Ayn3scLcGnbhvGn8QiTifrC/pub?start=true&loop=false&delayms=3000&fbclid=IwAR1tJs3vkG7Jf2IU0QQUcM09vyiR3xboBjrInke2uRi7mKIUbiaBKE7LXqA&slide=id.p

Zkuste a uvidíte, ZoRo:)

PS: Pošlete fota vašich všedních i nevšedních dnů:)

Středa 18. listopadu

Středa 18. listopadu

Čauky, mňauky, přátelíčkové,

věřím, že jste dobře vychrupkaní a můžeme se pustit do učení:)

ČJ se v rámci slohu vrátíme ke včerejšímu státnímu svátku – pustíme si videa a sdělíme si informace, které jste se dozvěděli od rodičů, z televize, z novin,…Také si napíšeme úvahu o svobodě a demokracii.
Novým učivem bude vyvození předpony s- ve smyslu směr dohromady (uč. str. 33).
Na online výuku si připravíte: sešit ČJ1, velký nelinkovaný papír, penál.

V MA vás čeká počítání v PS str. 24 cv. 1 až 9 a kdo má chuť na nějaké zapeklitější úlohy může na hvězdičku vyřešit str. 25. (Mnohdy jsou úlohy na první pohled těžké, je nutné zauvažovat, zapojit představivost, zapsat si nutné výpočty a hurá, máte výsledek:) Pošlete foto.

Ve ČT si pročtěte komiks Duch minulosti, který naleznete na webovkách decko.cz (měl by naskočit na hlavní straně:)

Ve VL se zaměříme na sousední státy Evropy, zopakujeme informace o Slovensku, sdělíme si vaše zjištěné informace z internetu a blíže se seznámíme s Polskem (uč. str. 48). Také nás čeká pětiminutovka – vyhledávání v mapě Evropy, sousední státy, info o Slovensku. Během volné hodiny využijte čas k opakování učiva:)
Na online výuku si připravíte: uč., sešit, mapu, prac. list s dú.

Tak hodně zdaru, ZoRo.

PS:Foto od Símy:)

Pondělí 16. listopadu

Pondělí 16. listopadu

Hezký den, milé děti,
je po víkendu, my jsme odpočatí a naladění na náš kratší pracovní týden.

Proč kratší? V úterý slaví Česká republika státní svátek Den boje za svobodu a demokracii a my nebudeme mít online výuku. Můžete se však vzdělávat samy a to zajímavými pořady k tomuto datu, např. na Déčku Fany a pes v 9.05 nebo Hvězdičky v 10.25 a 14.40. A co navečer 18.35 Labyrint světa a ráj srdce podle knihy Jana Ámose Komenského? Také sledujte ČT edu, i tam jsou zajímavé vzdělávací pořady:)

Co nás dnes čeká a nemine?
ČJ se vrátíme k učivu minulého týdne, společně si opravíme tabulku s mluvnickými kategoriemi sloves, zkontrolujeme koncovky v přísudku v minulém čase. Připomeneme si rozdíl mezi předložkou a předponou a seznámíme s předponou s- ve smyslu směr dohromady (uč. str. 33). Vaším domácím úkolem bude cv. 2 v uč. str. 32, které přepíšete do ČJ2 a poprosíte rodiče o jeho kontrolu. Případné chyby hned opravíte v opravě. Pošlete prosím foto.
Na online si připravíte: Pravopis, bílý papír A4 (velký nelinkovaný), penál, sešit ČJ2, uč.

MA pracujete samostatně, řešíte str. 14 celou v PS a str. 13 na hvězdičku – opět foto.

Ve VL zhlédneme Udatné dějiny českého národa 44 – Husitské války. Zkusíme doplnit cvičný testík a tím shrneme učivo o husitské době. Čeká nás období po husitských válkách – prac. list str. 38 a noví panovníci na českém trůně, např. Albrecht Habsburský, Ladislav Pohrobek a Jiří z Poděbrad. I o nich budou Udatné dějiny 45. Společně si doplníme informace do zápisu, který si přepíšeme do sešitu.
Příští týden nás bude čekat písemka: Jan Hus, husité, husitské války,….
Na online výuku si připravíte: prac. list 38 (nově rozdaný minulý týden), sešit, penál.

Znovu se uslyšíme až ve středu a na to se moc těším, ZoRo.

PS: ČJ a MA můžete poslat v pondělí ale i v úterý, jak chcete:)
PS:Nezapomeňte na VL – zeměpis.
PS:Vy, co nemáte poslané nějaké úkoly, napravte to!

Řešení zapeklité úlohy:)

Je nutné se držet informací jasně daných – Víme, že:

1.V úloze je napsáno: „Které z pořadí dívek může být správné,…“
To je pouze za b) Dáša – Katka – Klára – Lenka.
Mohlo by být správné i toto pořadí: Dáša – Klára – Katka – Lenka, ale to není v nabídce možností.
Béčko se vybralo proto, protože je jediné, které může být správné a vyplývá z nabízených možností.

2.Nemůže k sobě patřit za e) Katka – housle.
Na housle hraje Dáša, což je patrné z Víme, že:
Možnost za d) je matoucí. Nicméně, nevyplývá ze zadání - z toho, co Víme, že: Na kytaru se totiž může hrát i 3 roky.
Neberme odpověď v 1. otázce za jasně danou, neboť tam je může být správné.

3. „Klára hraje na nástroj 5 let, vyplývá z toho, že“ za c) Katka hraje na nástroj 3 roky.
Tato odpověď je jediná, která jednoznačně vyplývá ze zadání.
O nástroji se v zadání nemluví.

Tato úloha byla vybraná ze sbírky testů na víceletá gymnázia.

Pátek 13. listopadu

Pátek 13. listopadu

Je tu pátek, milá parto,

ale pozůrek – pátek třináctého:)

Proto ať se vám nic zlého nepřihodí
a učení do dobré nálady hodí:)

ČJ dnes procvičujete sami a to shodu přísudku s podmětem v Pravopisu str. 41 a rozlišování předpon a předložek v Pravopisu str. 11. Pošlete foto:)

MA si zopakujeme informace o čtverci a obdélníku, připomeneme si pojem úhlopříčky v narýsovaném čtverci a obdélníku (uč. 23/1). Společně si vyvodíme typické znaky úhlopříček (uč. str. 23). Také využijeme znalosti o kružnici, jejím poloměru a průměru (uč. 23/5). A převedeme jednotky délek (PS 26/1, 2, 3).
Na online výuku si připravíte: znalosti!, sešit do Geo, uč., PS, rýsovací potřeby, kružítko, penál.

nás čekají reportáže o vámi vybraném živočichovi:) ale také shrnutí učiva o podnebných pásech v podobě zkušební písemky. Přečteme si o ČR (uč. 44), která leží v oblasti mírného pásu a připomeneme si společenstva rostlin a živočichů. Společně vytvoříme zápis do sešitu.
Na online výuku si připravíte: reportáž, sešit, uč., penál.

Ve ČT si vyzkoušíte vaši empatii (vcítění se do pocitů druhých) v další situaci, která se přihodí Martinovi. Jedná se o PL2 – Tábory nebolí na odkazu https://www.empatikarty.cz/novinka/pracovni-listy-jsou-ted-volne-dostupne?fbclid=IwAR2ZGJIbZUA8PC0zWZgP8fWAHDdvIAPHN_Tv9jvEvujNCXupgn_Cxfh0Mig
Je nutné si vše pečlivě pročíst, vyplnit moji emailovou adresu a tvoje jméno. Přemýšlet, vcítit se a pomoc Martinovi, poradit mu. (Někteří to minule odbyli, očekávám tedy větší snahu, smysluplné rady a úroveň páťáka. Věty si po sobě čtěte a kontrolujte.)

To je vše:)

Užijte si víkend a pokud chcete, pošlete fotečku:) ZoRo

PS:Foto od Vanči.

Čtvrtek 12. listopadu

Čtvrtek 12. listopadu

Čauky mňauky, páťáci,

velmi chválím všechny, kteří mi poctivě posílají hotové úkoly. Každý si zaznamenávám a vím tedy, kdo pracuje pilně a zodpovědně:)

Včera jsme mluvili o tom, že je potřeba mít pevný základ vědomostí a znalostí, na kterých se dá v budoucnu stavět. Proto je nutné každý den na sobě pracovat, opakovat si známé a postupovat k neznámému, jak tomu chtěl Učitel národa Jan Ámos Komenský:)

I my dnes budeme postupovat od známého k neznámému a to v MA v rámci geometrie. Připomeneme si, co víme o čtverci a obdélníku a seznámíme se s pojmem úhlopříčka. Toto slovo jste možná už slyšeli, a proto zkuste zapřemýšlet v jaké souvislosti:)
Také si procvičíme zápis a řešení rovnic a zkontrolujeme dú v M2.
Na online výuku si připravíte: sešit do GEO, rýsovací potřeby, uč., M2, penál.

Dnešní ČJ bude opakovací a procvičovací: budou se určovat způsoby a tvary sloves, časovat slovesa, zapisovat mluvnické kategorie u sloves, dopisovat koncovky v přísudku (Pravopis str. 40 a 41) a rozlišovat předpony a předložky (Pravopis str. 11).
Na online výuku si připravíte: sešit ČJ1, penál, Pravopis, Čítanku.

HV si v PS str. 18 připomenete stupnici C dur (sedm tónů po sobě jdoucích) a budete ji perfektně umět nejen vyjmenovat, ale i zapisovat. Prosím poslat foto.
Také tu pro vás mám jednu zapeklitou úlohu, kterou se snažte sami rozluštit a napište mi do emailu ve zkratce řešení např. 1j) 2z) 3k).

Zapeklitá úloha: pouze jedna odpověď z nabízených možností je správná:)

Čtyři spolužačky – Katka, Klára, Dáša, Lenka – hrají na čtyři různé nástroje – klavír, flétna, housle a kytara – různě dlouhou dobu – 2, 3, 5 a 7 let.

Víme, že:
-Katka nehraje na flétnu ani na housle.
-Nejdéle hraje jedna ze spolužaček na flétnu, nejkratší dobu hraje houslistka.
-Klára hraje na klavír.
-Lenka hraje na hudební nástroj nejdelší dobu.

1.Které z pořadí dívek může být správné, seřadíme-li dívky podle doby, kterou na nástroj hrají, od nejkratší po nejdelší?

a)Dáša – Klára – Lenka – Katka
b)Dáša – Katka – Klára – Lenka
c)Dáša – Lenka – Klára – Katka
d)Katka – Dáša – Klára – Lenka
e)Lenka – Klára – Katka – Dáša

2)Která z následujících dvojic nemůže patřit k sobě?

a)Dáša – 2 roky                             b)kytara – 3 roky                          c)klavír – 5 let
d)kytara – 5 let                              e)Katka – housle

3)Pokud by platilo, že Klára hraje na nástroj 5 let, vyplývá z toho, že:

a)Katka hraje na kytaru.                                          b)Dáša hraje na flétnu.
c)Katka hraje na nástroj 3 roky.                             d)Lenka hraje na nástroj 2 roky.
e)Klára hraje na housle.

Jsem zvědavá na vaše řešení:) ZoRo

PS: Foto od Simonky.
PS: Dnes posíláte foto samostatné práce v ČJ1, HV PS str. 18 a řešení zapeklité úlohy.

Středa 11. listopadu

Středa 11. listopadu

Nazdárek, přátelíčkové:)

Víte, že dnes by měl přijet Martin na bílém koni? Vzpomínáte si na příběh o něm?

Sníh už byl na horách a do hor se v ČJ společně (nebo jen s některými) vypravíme v naší postřehové hře Jedu do Krkonoš a vezmu si s sebou….něco:) Po putování si zopakujeme učivo o slovesech a o podstatných jménech. Procvičíme shodu přísudku s podmětem. Zkontrolujeme dú v PS a v Pravopisu. A snad zvládneme i malé milé překvapení:)
Na online výuku si připravíte: PS 5.ročník 2.díl, Pravopis, penál, vědomosti.

MA dnes pracujete samostatně. Budete procvičovat řešení rovnic, vypočítáte tedy neznámé číslo a vždy provedete zkoušku u těchto příkladů:

45 + x = 83       a – 37 = 60           a + 65 = 99
 
73 – x = 35   
m  - 73 = 509   
z + 85 = 640        350 + c = 640         255 – x = 95

Píšete do M2 a posíláte foto. Potom si zopakujete násobení a dělení s 1 000, 10, 100 a podobnými příklady v Početníku str. 7 celá a také pošlete foto.

Ve VL budeme hledat státy ve slepé mapě Evropy pomocí mapy v uč. str. 45. Čeká nás také pětiminutovka na téma Sousední státy viz prac. list z minulé hodiny. Pozornost zaměříme na Slovensko. Poslechneme si hymnu. Pročteme si zápis, který byl za dú a nalepíme si ho do sešitu. Vyřešíme úkoly v prac. listu str. 40.
Vaším dú bude vyhledávání informací na internetu. Zadání je uvedeno v prac. listě 29/5. Hotové vyfotíte a také pošlete (do úterý 17. 11., než bude další vlastivěda).
Na online výuku si připravíte: sešit, uč., mapu, penál, prac. list str. 40 a 29.

Ve ČT vás čeká článek Útěk po veliké řece, který naleznete v Čítance str. 40 a 41 a vyplníte cv. 1, 2 na str. 42 pošlete foto.

Tak žádné lenošení a šupky dupky na to:)

Ať se dílo daří, ZoRo.

PS: Dnes máte poslat: MA v M2 a Početníku, Čítanka str. 42.
PS: Foto od Simonky, nádherný podzim.

 

Úterý 10. listopadu

Úterý 10. listopadu

Ahojda, přátelíčkové:)

jupí, zase škola a oblíbená matematika online:)
Tak neváhejte a včas se připojte, začínáme:)

MA se naladíme hrou Myslím si číslo. Jsme zvyklí řešit zadání hry bez zápisu, ale dnes to bude jiné. Naučíme se neznámé číslo zapisovat pomocí písmenka a řešit rovnice. Co to je? si ukážeme, vysvětlíme a graficky znázorníme:) Proto bude nutné se plně soustředit a vstřebávat všechny informace. V závěru hodiny si zkontrolujeme dú v PS.
Na online výuku si připravíte: uč. 12/34 a jiné, sešit M2, PS, pravítko, penál.

ČJ dnes pracujete samostatně a to v modrém PS 2.díl pro 5.ročník: 8/1, 2 a 9/5.
Dále první dva sloupce v Pravopisu str. 40 podle vzoru, který jsme si včera ukázali (nad přísudek nadepsat osobní zájmeno podle podmětu).
A také budete umět časovat jakákoliv slovesa v čase přítomném, minulém a budoucím (ústně).

si vybarvíte obrázky živočichů polárního pásu: Arktidy a Antarktidy a nalepíte do sešitu. Dále si pročtěte v uč. str. 42 a 43 a zahrajte si na reportéry viz str. 43/růžový rámeček. Vyberte si jednoho živočicha nejen ze ZOO, ale z různého podnebného pásu a zjistěte o něm informace, které si zapište do sešitu tak, jak je to v uč. v růžovém rámečku (Velbloud dvouhrbý,…. – o něm už nikdo nepíše). V pátek si vaše reportáže budeme číst a bude nás také čekat jedna z písemek na podnebné pásy. Takže doporučuji se učit:)

Ostatně jako každý den je nutné si pročíst slovíčka do AJ, zápisy ve VL a PŘ. Na poslední chvíli se informace těžko dostávají do hlavy.

Tak hurá do toho:) ZoRo

Pondělí 9. listopadu

Pondělí 9. listopadu

Krásné pondělní ráno, milé děti:)
děkuji vám všem za poslání pátečních úkolů a informací o vaší knize.
Jsem ráda, že čtete, to je základ všeho:)

K vašim knihám se vrátíme v úvodu ČJ, kdy z názvů děje budeme tvořit slovesa a některá z nich si vyčasujeme. Zkontrolujeme si určování sloves v ČJ2 a rozdělíme tvary sloves na jednoduché a složené. Zopakujeme si způsob u sloves. Vyhledáme slovesa v textu a přiřadíme ke způsobu (uč. 99/3 do ČJ2 do třech sloupců). Vytvoříme slovesa dle zadání např. zpívat (3.os.č.j.zp.podmiň.). Uvědomíme si také, že slovesa ve větě plní funkci přísudku a pokud je v minulém čase, shoduje se s podmětem. Shodu procvičíme v Pravopisu str. 40 (41).
Na online výuku si připravíte: uč., ČJ2, Pravopis, penál.

MA dnes pracujete samostatně a to procvičováním násobení a dělení, řešením slovních úloh,…PS 20/11, 12 a 22/1 až 8 – pošlete foto a na hvězdičku str. 21 také foto.

Ve VL si poslechneme hymnu husitů Ktož sú boží bojovníci  https://www.youtube.com/watch?v=elskCac9wSI a vypravíme se spolu s Janem Žižkou do husitských bitev. Přečteme si o životě J. Žižky, ale i o křižácích a bitvě u Lipan. Dozvíme se, jak to s husity dopadlo. Mnozí z vás nám sdělí další zajímavosti ze života J. Žižky a na to se moc těším:) Zapíšeme si stručně informace a snad zbude čas na zkušební testík (zatím společně). Zápisy na doplnění jsou zde, kdybychom některý nestihli:) 
Na online výuku si připravíte: prac. list 35, 36, sešit a zajímavosti o J. Žižkovi.
Jan Žižka:
-přijal ____________ učení
-_____________ husitů
-nikdy ____________
-umírá v 1424 úplně __________
Prokop Holý
-nástupce ______ _________
-vedl  _______ (příznivci zemřelého J. Žižky)
-__________: Ktož sú boží bojovníci
-vítězná bitva: u Domažlic v roce ________
Křížové výpravy:
-vyhlášené __________
-bojovali proti ___________
-křižáci/vojáci na šatech znamení _________
-5 křížových výprav skončilo vítězstvím ___________
Bitva u Lipan:
-roku ________
-husité proti___________
-konec husitského hnutí
-českým králem uznán _____ ____________

Věřím, že jste po víkendu odpočatí a že nám vše půjde lehce:)ZoRo

PS: Foto - Honzík M. sázel o víkendu stromky.

 

 

 

 

 

 

Pátek 6. listopadu

Pátek 6. listopadu

Hurá kamarádi,

je tu pátek a s ním náš poslední pracovní den v tomto týdnu:)
Spolu se uslyšíme na online MA a PŘ, samostatně pracujete v ČJ a ČT.

MA si zopakujeme násobky a napíšeme si krátkou pětiminutovku na násobení a dělení. Připomeneme si učivo Zlomky: jejich znázornění, zápis, výpočet části z celku. Vyřešíme několik slovních úloh s tímto učivem:)
Na online výuku budete potřebovat pouze M2 a penál.

zahájíme online hádankami na téma Živočichové polárního pásu:) Připravte si tedy nějakou:)
Pročteme si vaše zápisy (viz 3. 11.) a zhlédneme výukové programy snad i se zvukem:) Povíme si, jak se živočichové přizpůsobili životu v tak chladném prostředí. Poté se přemístíme do moří a oceánů – uč. 41 a společně si zapíšeme stručný zápis.
Na online výuku si připravíte – uč., sešit, penál.

ČJ si odůvodníte psaní i/y v textu, který je hned tu pod informacemi a celý jej přepíšete do ČJ2. Dále si v sešitě připravíte tabulku na určení sloves (viz minulá hodina) a z textu v sešitě do ní vypíšete všechny slovesné tvary a určíte u nich mluvnické kategorie. O kontrolu pravopisu požádáte rodiče. Celou Čj (přepis a tabulku) mi vyfotíte a pošlete.

Voz_ s pytl_ obil_ odjely. Pojď sem na chvíl_. Pomohl bys mi obout tu brusl_? Usma_ dvě vejce na pánv_. Jdeš už do škol_? Uhodily silné mraz_. Rybáři chytali ryb_ na malé červ_. Porovnej si tu košil_. Pojedeš s námi do Břeclav_? Pomohl bys mi s úkol_? Odpověděl jsi na všechny dotaz_? V cirkuse jsme obdivovali krotitele se lv_. Přiletěli kos_ a vrány.

Ve ČT pokračujete četbou ve své knize. Do neděle 8. 11. mi do emailu napíšete: název knihy, autora, hl. hrdiny a stručně, co se právě v knize odehrává.

A to je pro tento týden vše:)

Užijte si víkend plný pohody a určitě vyražte na procházku, ZoRo.

PS: Foto poslal Mareček. I vy můžete poslat nějaký snímek:)

 

 

Čtvrtek 5. listopadu

Čtvrtek 5. listopadu

Kamarádi, krásné ráno:)

pořádně se protáhněte a jdeme na to:)

Začínáme hrou Kuba řekl, kterou určitě všichni znáte a pokud ne, tak se s ní seznámíte.

ČJ si díky hře připomeneme, že slovesa mohou rozkazovat. Ale také víme, že oznamují nebo podmiňují nějaký děj. Zaměříme se tedy na způsob děje, který slovesa vyjadřují. Způsob je další mluvnická kategorie, která se u sloves určuje:) Čeká nás tedy tabulka se slovesy a určování všech mluvnických kategorií, včetně způsobu. Dozvíme se, že u způsobu rozkazovacího a podmiňovacího nelze určit čas. Také si slovesné tvary rozdělíme na jednoduché a složené. Slovesa nás budou provázet v PS str. 24, kde je v prvním odstavci budeme vyhledávat, určovat. Díky nim dokážeme říci, zda se jedná o větu jednoduchou či souvětí. Narazíme i na shodu přísudku s podmětem, kterou si procvičíme v sešitě Pravopis (pokud zbyde čas).
Na online výuku si připravíte: sešit ČJ2, PS, Pravopis, penál.

MA si upevníme učivo písemného násobení trojciferným činitelem - uč. 37/21 do M2. Zopakujeme si učivo o zlomkách a vyřešíme několik úloh s touto tématikou na promítnutém prac. listu. Čeká nás počítání části z celku, postup známe (doufám:) popř. připomeneme. V závěru bychom mohli vyřešit jednu zapeklitou slovní úlohu – uč. 36/10:)
Na online výuku si připravíte: sešit M2, uč., penál s pastelkami.

HV se dozvíte několik základních informací ze života českého hudebního skladatele Bedřicha Smetany a to v PS str. 16. Doplníte zápis na str. 17 a pošlete foto. Také si poslechnete jeho velmi známou skladbu Vltavu, u které zrelaxujete. Zavřete si oči a pouze vnímejte pramínek řeky Vltavy, do které se postupně vlévají další řeky. Řeka Vltava sílí a sílí i skladba:)

Užijte si poslech i dnešní odpoledne, ZoRo.

PS: Foto zaslal Šíma.

Středa 4. listopadu

Středa 4. listopadu

Čauky mňauky, přátelíčkové:)

Dnes nás čeká online ČJ a VL, samostatná MA a ČT.

Čím začneme?

Třeba Ma:) Při včerejší online výuce jsme si ukázali postup písemného násobení trojciferným činitelem a nyní je čas jej procvičit. Čeká vás cv. 12 v uč. str. 36. Příklady počítejte do M2 a pozor na jejich zápis (dál od kraje či od dalšího příkladu a psát řády úhledně pod sebe). Také si zdokonalíte své znalosti v písemném dělení ve cv. 14 str. 36 a vyřešíte slovní úlohu cv. 7 na str. 32 (příklady, výsledky, odpověď). Vše vyfotíte a pošlete:)

ČJ si procvičíme mluvnické kategorie u sloves na webových stránkách skolakov, také zkontrolujeme vaši vyplněnou tabulku se slovesy v ČJ1 a vyznačíme v ní slovesné tvary jednoduché a složené (viz uč. 86/žlutý rámeček). Seznámíme se s další mluvnickou kategorií a tou je způsob. Slovesa totiž mohou děj oznamovat nebo mohou vyjadřovat rozkaz anebo situaci, která by mohla proběhnout. Mluvíme tedy o způsobu oznamovacím, rozkazovacím a podmiňovacím:) Neděste se, to zvládneme:)
A možná zvládneme i cv. 1g v PS na str. 24, ve kterém si podtrhneme slovesa, rozhodneme, zda se jedná o větu jednoduchou nebo souvětí a napíšeme vzorce souvětí.
Na online výuku si připravíte: ČJ1, uč., PS, Pravopis, penál.

Ve VL Zeměpisu si prověříme vaši orientaci na mapě Evropy, kde jsou barevně vyznačené státy (příruční mapa, mapa v atlasu, mapa v uč. str. 45). Budeme si zadávat státy a hledat jejich hlavní města a naopak. Zkontrolujeme si zapsaná města v prac. listu. Naši pozornost dnes však soustředíme na sousední státy ČR. K tomu bude zapotřebí prac. list str. 39:) A možná přijde na řadu i náš soused, se kterým jsme tvořili jednotný stát do roku 1993. Víte, jaký stát mám na mysli?
Na online výuku si připravíte: správný sešit a uč., mapu, prac. list se zápisem měst, prac. list 39, penál, nůžky a lepidlo.

Ve ČT prožijete příhody s hrdiny vašich knih, které čtete. Neboť do konce měsíce bude zapsána ve čtenářském deníku a také nám o ní povyprávíte:) Čtenářské deníky si můžete (vy nebo rodiče) vyzvednout ve škole už tento pátek od 13.30h do 14.30h, budu na vás čekat:)

A co tu máme na závěr?

AJ a INF: věřím, že v obou předmětech se budete snažit získat co nejvíce znalostí a budete pilně pracovat na zadaných úkolech a ve stanovém termínu je odevzdávat. Na online výuku se přihlašujete do správné skupiny a včas:)

Takže hurá do toho a vše je hotovo:) ZoRo

PS: Husitský vůz s vlajkou postavil Mareček.

 

 

Úterý 3. listopadu

Úterý 3. listopadu

Nazdárek páťáci:)
užijeme legraci!

Co třeba dobrým vtipem? Znáte nějaký? Sem s ním:)

MA se na úvod zasmějeme vtípkům:)
Potom si projdeme nějaká vypracovaná cvičení v PS str. 8 a 10 popř. 9 a 11. Zopakujeme si násobilku Bingem a řekneme si základní pravidlo pro písemné násobení trojciferným činitelem. Několik příkladů si vypočítáme do M2 z uč. str. 30 cv. 4. a str. 31 cv. 12. Snad zbude čas i na řešení slovní úlohy uč. str. 32 cv. 7.
Na online výuku si připravíte: vtip:), PS, uč., M2 a penál.

ČJ dnes pracujete sami. Do ČJ1 přepíšete cv. 3 z uč. str. 86. Pouze doplníte správná i/y (zadání a) a b) se vás netýkají).  Poprosíte rodiče, aby vám pravopis zkontrolovali. Pokud se objeví chyby, hned si je opravíte v opravě:)
Potom si do ČJ1 připravíte tabulku na určování mluvnických kategorií sloves (jako včera) a ze stejného cvičení (86/3) zapíšete určitá slovesa z prvních dvou řádků do tabulky (nápověda – je jich 11) a určíte u nich osobu (i zájmeno), číslo, čas.

si pročtete informace o Polárním pásu v uč. str. 40 (včetně živočichů a rostlin) a zapíšete si stručný zápis. V pátek si jej společně pročteme. Také nezapomeňte na povídání pro zvídavé, kde se dozvíte, co je to tundra, kde se nachází Arktida a kde Antarktida. I tyto informace si zapište do sešitu:)

AJ máte online v 10h. Úkoly máte zadávány v Edupage a máte na ně vymezený čas. Potom je už nelze řešit. Nekomplikujte si to a řešte úkoly v termínu:) Další online výuku AJ budete také mívat každé pondělí v 10h. A až potom proběhnou VL – první skupina v 11h a druhá skupina ve 12h.

Mějte se páťáčkově, ZoRo.

PS: Uprostřed fotky je výrobek Honzíka M.:)

             

 

 

Podzimní prázdniny Marečka a Šímy

Pondělí 2. listopadu

Pondělí 2. listopadu

Čauky mňauky, kamarádi,

jak jste se měli o podzimních prázdninách?
Věřím, že jste si je užili, odpočinuli si od školy a že máte hodně sil a energie do další distanční výuky:)

Dnes nás čeká online hodina ČJ a VL, v MA budete pracovat sami.

ČJ se vrátíme k určování mluvnických kategorií u podstatných jmen, zkontrolujeme si vyplněnou tabulku v Čítance str. 33. Oprášíme mluvnické kategorie u sloves v uč. str. 85/ žlutý rámeček a připomeneme si jednoduché a složené tvary sloves, zvratné tvary i infinitivy ve cv. 2 v uč. str. 85, které si budeme zapisovat do sešitu ČJ1. Poté budeme vyhledávat slovesa v textu v Čítance str. 40 a psát je do tabulky na str. 42.
Na online výuku si připravíte: sešit ČJ1, čítanku, učebnici, pravítko, penál.

Ve VL si zopakujeme informace o Janu Husovi a to díky čítance str. 31, kde jsou napsaná tvrzení. Poté si zodpovíme otázky typu: Jak se v té době žilo lidem?, Kdo byli husité?, Jaké město založili? apod. Přečteme si v prac. listu str. 35 o bitvě u Sudoměře, o husitském vojsku a také o Janu Žižkovi z Trocnova. Společně si zapíšeme stručně informace do sešitu. Více informací si můžete vyhledat v encyklopediích, na internetu, také můžete zhlédnout Udatné dějiny českého národa 43.
https://www.youtube.com/watch?v=cgBOZsnjBok
Abychom si hodinu užili, je nutné si přečíst před výukou zápisy v sešitě.
Na oline výuku si připravíte: čítanku, sešit, prac. list 35, nůžky, lepidlo, penál

MA dnes procvičujete sami a to v PS na str. 10. Tuto celou hotovou stranu mi vyfotíte a ještě dnes všichni pošlete, děkuji:) Kdo by měl chuť a chtěl získat hvězdičku, vyřeší i str. 11, také vyfotí a pošle:)

To je pro dnešek všechno:)

Mějte se skvěle a nezapomeňte také doma cvičit třeba Tabatu s Hanou Dvorskou:) ZoRo

 PS: Foto je od Míši, je to Jessi:)

 

Online od 2. listopadu

Drazí přátelíčkové,

od pondělí 2. listopadu pokračuje distanční výuka a s ní i online hodiny v Teams. Vzhledem k situaci a k návratu do školy v nedohlednu, musíme upravit náš online rozvrh, abychom dodrželi 45 minut výuky a já se stíhala přepínat do skupin:) I nadále budou pomůcky pro výuku a úkoly psány na webovkách třídy, neboť v některé dny budete ČJ a MA procvičovat samostatně. Pokud se z nějakého důvodu nebudete moci online výuky zúčastnit, rodiče mi napíší omluvenku do emailu.

Online rozvrh pro 1. skupinu:
Den                     8-8.45                 10-10.45
Pondělí                  ČJ                        VL-historie
Úterý                    MA                       AJ
Středa                  ČJ                        VL-zepěpis
Čtvrtek                 ČJ                        MA
Pátek                    MA                       PŘ

Online rozvrh pro 2. skupinu:
Den                     9-9.45                               11-11.45
Pondělí                   ČJ                                       VL-historie
Úterý                     MA              AJ v 10h
Středa                   ČJ                                       VL-zepěpis
Čtvrtek                  ČJ                                       MA
Pátek                    MA                                      PŘ

Věřím, že tato výuka nebude trvat dlouho a my se do Vánoc shledáme:) ZoRo

Podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny

Milé děti,

pečlivě si prohlédněte fotku/letáček a to tím, že na ní kliknete a ona se vám zvětší.

Je to návod, kterým bychom se měli všichni v této coronavirové době řídit. Vždyť na každém z nás záleží a když se každý bude chovat zodpovědně, brzy se budeme moci vrátit do školy a učit se společně, prožívat příjemné chvíle se svými spolužáky.

Proto prosím, buďte o podzimních prázdninách na sebe a své blízké opatrní. Využijte tento volný čas na příjemné chvilky s rodinou, na společenské hry, čtěte si knížku a prožívejte s hlavními hrdiny dobrodružství, odpočívejte a hlavně dbejte na hygienu rukou.

Užijte si dny bez výuky a domácích úkolů:)

ZoRo

 

 

Pátek 23. října

Pátek 23. října

Krásné páteční ráno, milé děti,
mám pro vás překvapení:)
Příští týden se neučíme, ani nebudou žádné domácí úkoly, protože máte podzimní prázdniny:)
Určitě máte radost a to je super!

Dnes však ještě dokončíme ze včerejška rozpracované věci:)
V Čj si v úvodu zopakujeme vzory podstatných jmen na webových stránkách Školákov-4.třída. Poté si doplníme koncovky podstatných jmen na fólii – uč. str. 67 cv. 1.
Koncovky jste také doplňovali v PS str. 36, kde jste si četli pohádku o Matějovi a měli ji dokončit a splnit k ní nějaké další úkoly. I tomu se budeme věnovat a přečteme si i několik ukázek.
Poté se zaměříme na pocity nejen Matěje, ale i vaše a Martina, se kterým se dnes setkáme poprvé a já věřím, že ne naposledy:) Vaším domácím úkolem bude vyplnit online dotazník k PL – Smutek utek, který naleznete na webových stránkách dole:

https://www.empatikarty.cz/novinka/pracovni-listy-jsou-ted-volne-dostupne?fbclid=IwAR2ZGJIbZUA8PC0zWZgP8fWAHDdvIAPHN_Tv9jvEvujNCXupgn_Cxfh0Mig

Do dotazníku vyplníte můj email a vaše křestní jméno (Honzové a Kubové připíší první písmeno příjmení).
Na online výuku si připravíte: PS pro 5. ročník, uč. s fólií a obyč. tužkou, sešit ČJ2 s dú.

Ma ještě dokončíme ČJ:) a zkontrolujeme si slovní úlohy v sešitě, které byly za dú. Pak budete počítat sami v PS str. 8 celou, tu mi pošlete.
Na online výuku si připravíte: PS a sešit s dú.

si poslechneme vyprávění o mírném pásu pomocí výukových programů (snad půjde i zvuk:)). Poté si přečteme vaše vypracované zápisy a pomocí textu v uč. str. 39 a 40 napíšeme zápis o lese listnatém, smíšeném a jehličnatém – vždy začínáme nadpisem, pokračujeme několika informacemi a také vypisujeme rostliny a živočichy. Z prac. listu str. 16 vystřihneme zeměkouli i s povídáním vpravo a nalepíme do sešitu, potom obrázek ze str. 17 a úkol 6 ze str. 17. Obrázek a cv. 6 si vypracujete sami a pečlivě!
Na online výuku si připravíte: uč., sešit, penál, nůžky, lepidlo, prac. list 16, 17

Ve ČT si přečtete článek Bůh trestá Sodomu str. 32 a 33 a vypracujete cv. 1. Strana 34 a 35 je dobrovolná – na hvězdičku (je třeba pak vyfotit a poslat).

Milé děti, věnujte se i četbě vlastní knihy, budou opět referáty:)

Přeji vám pěkný víkend, příjemné prožití podzimních prázdnin, ZoRo.

PS: Po prázdninách opět online na Teamsech:) a info na webovkách třídy:)

Čtvrtek 22. října

Čtvrtek 22. října

Ahoooj přátelíčkové:)
Včera to bylo moc prima a věřím, že i dnes si to užijeme:)

Čj se budeme věnovat slovním druhům, zejména podstatným jménům. U nich budeme určovat mluvnické kategorie (víme jaké:)) Nejprve si zkontrolujeme dú v PS 15/6, ujasníme si informace o podstatných jménech a v PS vypracujeme cv. 3 na str. 29. Potom si procvičíme pády a vzory na webových stránkách Školákova (3.třída – pády, 4. třída – vzory). Pomocí vzorů správně doplníme koncovky ve cv. 1 v uč. str. 67 na fólii. Vaším dú bude rozvoj fantazie:) V PS str. 36 doplnit i/y, odhadnout pokračování příběhu a do sešitu ČJ2 vypracovat a) b) c) d). Prosím vás o zaslání fota vašeho úkolu v ČJ2.
Na online výuku si připravíte: PS pro 5. ročník, uč. s fólii a obyč. tužkou, sešit ČJ2.

Ma nás opět čekají slovní úlohy, protože potřebujeme rozvíjet logický úsudek. Vysvětlíme si řešení úterních úloh a vypočítáme úlohy zaměřené na výpočet obvodu čtverce a obdélníku. Je možné, že nám nějaká úloha zbude jako dú, tu mi pošlete. Uvidíme, jak nám to půjde:)

1.Obdelníková zahrada pana Veselého má rozměry 35 m a 27 m.
Čtvercový sad pana Tomáše má stranu 29 m. Kdo spotřebuje na oplocení více pletiva a o kolik?

2.Katka chce čtvercový ubrus obšít krajkou. Má pruh krajky dlouhý 5 m a spočítala si, že jí ještě 40 cm zbyde. Kolik cm měří strana ubrusu?

3.V klubku je 20 m provázku. Bude stačit pro třídu dvaceti sedmi dětí, když každý z nich potřebuje na výrobek jen 80 cm provázku.

4.Jeden řidič jel 3 hodiny rychlostí 72 km/h, druhý ujel nejprve 175 km a pak ještě 51 km a třetí jel dvě hodiny rychlostí 84 km/h. Kdo ujel nejvíce km?

Na online výuku nám stačí pouze sešit a penál.

Hv si zopakujete názvy patnácti  hudebních nástrojů, které vyhledáte v křížovce v PS str. 14 a na str. 15 utvoříte dvojice. Levý sloupec očíslujete a hledáte k němu vhodné slovo z pravého sloupce. Prosím o foto úkolu.

Vzhledem k nouzovému stavu, který potrvá až do 3. listopadu (takže 2. listopadu určitě nenastoupíme zpět do školy), mi prac. sešity ani listy do školy v pátek nenoste. Budete je potřebovat po prázdninách a je zbytečné je nosit tam a zpět. Zkontroluji si je po návratu do školy:)

Opatrujte se a třeba se potkáme v lese na procházce:)

ZoRo
PS: Toto jsou fenky Kubíka Procházky:)

Středa 21. října

Středa 21. října

Hola, hola, škola volá:) páťáci!

Dnes zkusíme v Čj přepis s doplněním jedné souhlásky anebo zdvojené souhlásky při psaní slov s předponami. Nebojte se, ještě si je na začátku hodiny zopakujeme:)Také si připomeneme rozdíl mezi předponou a předložkou (jako včera) a vypracujeme si cv. 6 na str. 15 v PS.
Přepis pro ty, kteří se nepřipojí a budou ho psát sami do sešitu.
Doplňte  -z- nebo  –zz-.
be__ubá   stařenka, ro__pustná polévka, ro__hlasový program, učitel se ro__lobil, ro__epnutý kabát, ro__uřený býk
Doplňte  -j-  nebo  -jj-.
ne__krásnější na světě, ne__ostřejší fotografie, ne__ižnější ostrov, ne__istá odpověď, ne__ednodušší postup
Doplňte –d-  nebo –dd-.
po__ůstojníkova uniforma, po__aná ruka, hokejový o__íl, o__álil odjezd, koňská po__kova
Na online výuku si nachystáte: sešit ČJ1, PS pro 5. ročník.

Ma se podíváme na vaše vyřešené slovní úlohy, dovysvětlíme si případné nejasnosti. A pustíme se do dalších, tentokrát společně:) Ti, kteří se nepřipojí, řeší úlohy sami.
1.Kartonové žetonky ke stolní hře jsou silné 2 mm.
Karel si na ně chce vyrobit krabičku na míru.
Jak vysoká musí být krabička (v cm), aby se tam vešlo všech 25 žetonků?

2.Paní učitelka rozstříhala brčko na tři různě dlouhé části, abychom mohli losovat, která skupina začíná hru. Jedna část brčka měřila 72 mm, druhá 9 a půl cm a třetí 53 mm.
Kolik centimetrů měřilo původní celé brčko?

3.Táboroví vedoucí vyráběli 100 medailí. Zjistili, že stužky, které potřebují k medailím přivázat, se prodávají v balíčcích po 10 metrech.
Kolik balíčků stužky musí koupit, když k jedné medaili počítají s 85 cm stužky?

Také budeme převádět jednotky délky, využijeme webové stránky školákov, matematika pro 4. ročník, které můžete použít pro procvičování:) Dobrovolný úkol na hvězdičku bude prac. list str. 11 cv. 24. Babička každý den pletla kus šály:) 
Na online výuku si nachystáte: sešit M2, prac. list str. 11 a  dobrou mysl.

Ve Vl si pročteme vaše doplněné zápisy: Václav IV., Mistr Jan Hus, Husitské bouře,
Evropa a Evropská unie EU.
Řekneme si, jaké státy Evropy jsou v seznamu EU a najdeme si je na mapce na prac. listu str. 38.
Mrkneme se také na státy Evropy uč. str. 45, budeme si je vyhledávat v mapě Evropy a říkat si jejich hlavní města. Ta si také doplníte do prac. listu.
Na online výuku si nachystáme: uč. VL zeměpis, prac. list EU a státy EVROPY, prac. list str. 38, sešit pro historii se zápisem:  Václav IV., Jan Hus, Husitské bouře.

Přeji vám krásný den, ZoRo.

 

Úterý 20. října

Úterý 20. října

Čauky mňauky, přátelíčkové,
tak co tu dneska máme?

V Čj nás opět čekají předpony a s nimi spojené zdvojené souhlásky. Mnozí z vás to včera zvládli výborně. Věřím, že i dnes se vám bude dařit.
Na začátku si dáme malou rozcvičku v podobě skládání slov. Poté vyzkoušíme, zdali nám budou fungovat výukové programy, ve kterých budeme doplňovat správnou předponu. Také si zkontrolujeme cvičení v PS pro 5. ročník str. 14/4, 5, které byly za dú. Společně se budeme dopodrobna věnovat cv. 1 na str. 16 v PS a stejným způsobem si sami doplníte cv. 2.
Na online výuku budete potřebovat: sešit ČJ1       
                                                     PS pro 5. ročník
                                                     modrou a červenou pastelku a pravítko

V Ma si ujasníme jednotky délky, seřadíme si je a zopakujeme jejich převádění v Početníku na str. 11 (vše). Také se vrátíme ke včerejšímu dú, který byl napsán na webovkách třídy a o kterém jsem vám říkala při online výuce. Je zvláštní, že fotku poslalo tak málo z vás. Dú je oznámkován v el. ŽK. Můžete mrknout. A vyřešíme i další slovní úlohy do M2:
1.Jeden skok žabáka Ferdy měří 1 dm.
Kolik skoků musí udělat, aby se dostal ze svého rybníka k potůčku, který je vzdálený 6 metrů?

2.Aleš to má do školy 2,5 km. Karel bydlí od školy 2 450 m.
Jáchym si dal tu práci, že vzdálenost, kterou urazí do školy, přepočítal na decimetry.
Jáchym tvrdí, že to má do školy nejdál, protože musí urazit cestu 25 000 dm dlouhou.
Má Jáchym pravdu?

3.Pavel s Markétou se rozhodli, že budou trénovat, aby v létě přeplavali rybník za vesnicí,
který je široký 1 km.
Kolikrát musí přeplavat bez zastávky padesátimetrový bazén v plaveckém areálu, aby své přání mohli splnit.

Na online výuku si nachystáte: Početník
                                             sešit M2

V Př si pročtete další informace o Mírném pásu, konkrétně Listnaté a smíšené lesy v uč. str. 39 a Jehličnaté lesy v uč. str. 40.
V prac. listu Život v lesích str. 16 na vás čeká cv. 3 (pouze rozluštěte názvy lesů), cv. 4 – čtyřsměrka. Tu budete zapisovat do sešitu do sloupečků:
             opadavé stromy    stálezelené stromy    keře    byliny   houby

Také do sešitu vysvětlete slovo, které vám vyjde v tajence. Sešit s vypracovanými úkoly vyfoťte a pošlete mi. Děkuji.

A protože psaní bylo dost, šupky dupky ven.

Mějte se páťáčkově, ZoRo.

 

Konzultace po telefonu

Milé děti,
pokud budete potřebovat dovysvětlit nějaké cvičení, můžete mi přes Teamsy zavolat.
Tady jsou časy, kdy budu připojená:
úterý až pátek: od 11.15 do 12h 
Popřípadě po emailové nebo telefonické domluvě i v jiný čas:)

ZoRo

Pondělí 19. října

Pondělí 19. října

Krásné pondělní ráno, kamarádi:)

začíná nám pracovní týden, ve kterém se denně setkáme při online výuce a to podle rozvrhu. Je důležité se přihlásit včas a také mít zapnutý/vypnutý mikrofon podle potřeby.

V Čj se přivítáme naší básničkou, povíme si srandovní zážitek z víkendu a zopakujeme si psaní předpon: nad-, pod-, před-, bez-, roz-, vz- , od-. Setkáme se se slovy, kde se zdvojují souhlásky. Tam je potřeba zjistit, od kterého slova je odvozené a máme vyhráno. Zkontrolujeme váš domácí páteční úkol a v PS pro 5. ročník doplníme str. 14 cv. 1, 2, 4, 5.

Na online Čj si připravíte: sešit ČJ1 s domácím úkolem z pátku
                                            PS pro 5. ročník

V Ma si zopakujeme převody jednotek délky. Jak jsou seřazeny od nejmenší po největší, která je základní, jaká jsou pravidla při převádění na menší jednotku anebo naopak na větší jednotku.
V prac. listu vyřešíme cv. 19 až 21 a 15 až 18.
Také se pustíme do slovních úloh týkajících se jednotek délky. Ty budou vaším domácím úkolem, který napíšete do sešitu, vyfotíte a pošlete mi na email. Děkuji.

 Např.: 1.Děti budou ve škole šít jehelníček. Každý z 24 žáků potřebuje 20 cm látky. Budou pro všechny žáky stačit 4 m látky?

           2.Pavel řekl: „Vloni jsme ujeli cestou na dovolenou 1 200km.“ „A zpátky jste jeli stejnou cestou?“ zeptal se Hynek. „Ano.“ „Tak to jste tam i zpět ujeli 2 400 000 metrů.“                        Má Hynek pravdu?

 Na online Ma si připravíte: prac. list se cvičeními 19 až 21 a 15 až 18
                                 
     znalosti jednotek délky
                                       sešit do M

Ve Vl si pročtěte na okopírovaném listu str. 34 Jan Hus, podívejte se na Dějiny udatného českého národa 42…..Kdo ještě nemá vyplněný zápis o Janu Husovi, učiní tak. Ve středu si spolu zkontrolujeme.
https://www.youtube.com/watch?v=Sj2EMoZ8nTg
Také se z četby na listu str. 34 a 35 dozvíte, kdo byli husité, jaký symbol je spojoval a jaké město vybudovali. Zkuste si doplnit zápis a přepsat jej do sešitu. Ve středu se k němu vrátíme.

Nadpis: Husitské bouře

-v období, kdy umírá ______________IV.
-na český trůn jeho bratr ______________  _______________
-začínají ______________ války
Husité=lidé hlásící se k učení Mistra ____________  _____________
            (šlechta, ________________, hlavně chudina)
            -symbol: _________________ (znamení rovnosti všech lidí)
            -plení kláštery, vyhání _______________ z far
            -založili opevněné město ________________, kde si všichni měli být rovni
Na závěr dnešní vlastivědy se podívej na další Udatné dějiny českého národa 43.
https://www.youtube.com/watch?v=cgBOZsnjBok

Tak to je pro dnešek vše, přátelé.

Hezké odpoledne a zítra ahoooj, ZoRo.

 

Online výuka od 19. do 23. října

Online výuka od 19. do 23. říjnaDrazí přátelíčkové,

příští týden rozjíždíme online výuku a to
každý den:)

Neboť jsem ve škole objevila PC a sluchátka, která mi umožní výuku i mimo domov (kde pracují ostatní členové mé rodiny na PC).

Online rozvrh pro první skupinu:
pondělí   8h až 8.30 Čj    9h až 9.30 Ma
úterý      8h až 8.30 Čj    9h až 9.30 Ma    10h Aj
středa    8h až 8.30 Čj    9h až 9.30 Ma    10h až 10.30 Vl
čtvrtek   8h až 8.30 Čj    9h až 9.30 Ma
pátek     8h až 8.30 Čj    9h až 9.30 Ma    10h až 10.30 Př

Online rozvrh pro druhou skupinu:
pondělí    8.30 do 9h Čj      9.30 do 10h Ma
úterý       8.30 do 9h Čj      9.30 do 10h Ma    10h AJ
středa     8.30 do 9h Čj      9.30 do 10h Ma     10.30 do 11h Vl    
čtvrtek    8.30 do 9h Čj      9.30 do 10h Ma
pátek      8.30 do 9h Čj      9.30 do 10h Ma     10.30 do 11h Př

Vždy se přihlásíte přes Plánovanou schůzku. Tu naleznete v daném předmětu a skupině. Tu si rozkliknete a dáte Připojit se.
Nevyvolávejte prosím sami hovory v době naší online výuky.

Pokud budete mít důvod a výuky se nemůžete účastnit, napište mi jej na email a já vás z výuky omluvím. V ostatních případech se vždy připojíte:)

Věřím, že to spolu zvládneme a budeme se na sebe těšit:)

Přeji vám pohodový víkend a pěkné Vánoce, ZoRo.

PS:  Vánoce přál všem včera Honzík B.

Aj - vyučovací hodiny pro distanční výuku anglického jazyka  najdete v elektronické žákovské knížce (edupage) vždy v pondělí, úterý a ve čtvrtek. Online hodina v úterý v 10.00h. Pokyny viz výše. Mějte se pěkně. J.BernardováPátek 16. října

Pátek 16. říjnaKrásné páteční ráno, přátelíčkové,

snad jste dobře vychrupinkaní a můžete se pustit do vypracovávání dnešních úkolů.

V MA budete procvičovat násobení a dělení v PS str. 20 cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

V ČJ se zaměříte na psaní předpon nad- pod- bez-....ve slovech. Pomůže vám uč. str. 22 žlutý rámeček. Na procvičení si sestavte ústně přídavná jména ve cv. 1 a písemně zapište cv. 3 ze str. 23 do sešitu ČJ1, nezapomeňte za a).

V PŘ se seznámíte s prostředím Mírného pásu. Pročtěte si v uč. str. 39 Mírný pás a Stepi a zapište si stručný zápis do sešitu.
Nadpis: Mírný pás a info z 1. odstavce   
   Rozdělení krajiny:_____,______,______
Menší  nadpis: Stepi a info.
V pracovním listu str. 16 vybarvěte v zeměkouli jednotlivé podnebné pásy a popište je co nejlépe.

Ve ČT se dozvíte Proč je v lese nízká tráva, to je článek v čítance str. 38 a 39. Pečlivě si článek pročtěte a vyplňte úkoly 1, 2.

Přeji vám pohodový víkend a v pondělí se na vás budu těšit na online výuce:)

ZoRo

Čtvrtek 15. října

Čtvrtek 15. říjnaDobrý den, kamarádi,

vítám vás na dnešní výuce:)

V ČJ zjistíte, že při odvozování slov od slova základového může dojít k hláskové změně. O čem píši? Pročtěte si žlutý rámeček v uč. str. 19 a budete vědět:) Poté vypracujte v PS str. 11 cv. 1, 2, 4 a na str. 12 cv. 6 a)b)c).

V MA dnes budete počítat v Početníku. Na str. 4 budete pamětně sčítat a odčítat, na str. 5 opravíte chybné výpočty a dopočítáte celou stranu. Na str. 6 vás čeká pamětné násobení a dělení v oboru velké násobilky. V každém sloupečku doplníte polovinu příkladů.

V HV si pomocí PS sešitu zopakujte délky not (str.4) a jejich zápis. Podívejte se do notového sešitu. Každý zápis začíná houslovým klíčem a pokračuje notami různých délek, oddělené taktovou čárou. Každý takt trvá 4 doby. Vytleskejte si, vydupejte si zapsaný rytmus. A nějaký podobný si sami zapište. Mějte na paměti, že na začátku zápisu je houslový klíč a každý takt trvá 4 doby. Buďte originální a použijte noty různých délek:)

Navečer při setkání nám svůj rytmus vytleskáte, těším se:)

ZoRo

PS: Přihlaste se do skupiny ČJ, kde je vaše jméno:)

Aj -úkoly pro distanční výuku anglického jazyka  najdete v elektronické žákovské knížce (edupage). J.Bernardová

Heslo na Edupage

 Kamarádi,
abyste mohli vypracovávat úkoly zadané v programu Edupage v el. žákovské knížce, je třeba mít vlastní heslo a né heslo rodičů.
Každému z vás heslo pošlu na vaše emaily.
Kdyby byly potíže, napište:)
Hezký den, ZoRo.

Středa 14. října

Středa 14. říjnaStartujeme, přátelíčkové,

dnešní den tu pro vás není příliš mnoho úkolů:)

V Čj si dokončíte pracovní list. Pokud budete mít chuť a vaši rodiče též, můžete si napsat diktát:)

V Ma se zaměříte na převody jednotek délky a to na prac. listě cv. 6 až 14.


Ve Vl si pročtete v uč. str. 44 o EU a doplníte zápis na papíře:) Můžete si vyhledat i další info na internetu.


Ve Čt vás čeká na vyplnění str. 30 v čítance (někteří to již máte hotové:)


Tak co říkáte, zvládneme to?
Jasan:)

Mějte se páťáčkově, ZoRo.

Distanční výuka

Distanční výukaMilí rodiče,

začíná nám distanční výuka, která je povinná pro každé dítě. Což znamená, že děti denně vypracovávají zadané úkoly.
Může se stát, že s některými cvičeními si děti nebudou vědět rady, proto jim prosím trošku pomožte. V žádném případě však nediktujte řešení, to dětem spíše uškodí.
Také bych Vás chtěla požádat o kontrolu jednotlivých cvičení a jejich podpis. Některá cvičení budu chtít vidět, proto jej děti vyfotí a pošlou na můj email. Kdyby s tím měly potíž, také jim buďte nápomocni.
Všechny vypracované úkoly prosím přineste v pátek 23. 10. do školy. Já si je přes podzimní prázdniny prohlédnu. Abychom na začátku listopadu mohli společně ve třídě pokračovat:)

S dětmi se od pondělí 19. 10. budeme vyučovat online na Teamsech. Přihlašovací údaje mají v diáři, můžou použít odkaz na webových stránkách školy. Úvodní heslo je potřeba změnit při prvním přihlášení (změnit poslední číslici v heslu ze školy) a poznačit si jej.
Ve čtvrtek 15. 10. v 17h a v 18h bychom se zkušebně přihlásili a vyzkoušeli funkčnost systému. Děti budou rozděleny do dvou pracovních skupin, v nichž budou pozváni na setkání. Vše by se jim mělo zobrazit v Teamsech zítra, kdy založím skupiny.

Přeji Vám, milí rodiče, hodně zdraví a sil.
 ZoRo
PS: Kdyby něco, napište mi na email.

Distanční výuka

Distanční výukaMilé děti,

středou 14. 10. nám začíná distanční výuka, tedy výuka na dálku. Ta je povinná pro každého z vás.
Každý den tu pro vás budou napsané úkoly na procvičování učiva, které budete denně vypracovávat.
Na kontrolu úkolů hezky požádáte rodiče a ti si rádi přečtou vaše práce, popř. poradí a pomohou.

Také se budeme vzdělávat online na Teamsech, na které se přihlásíte pomocí odkazu na webových stránkách školy
a pomocí hesel v diáři tak, jak jsme si ve škole ukazovali:)

Budete rozděleni do dvou pracovních skupin a denně se budeme spolu učit 30 min Čj a 30 min Ma, někdy přidáme i Př a Vl.
Skupiny, časy výuky nastavím zítra v Teamsech a vy se do nich přihlásíte. Online výuka začne od příštího pondělí.
Zkušební setkání bychom však udělali ve čtvrtek 15. 10. navečer v 17h a v 18h, abychom vyzkoušeli funkčnost Teamsu.

Přeji vám, milé děti, ať se vám daří a budu se těšit na setkání s vámi ve čtvrtek.
ZoRo
PS: Kdyby něco, email na mě máte:)

Učivo týdne od 5. do 9. října

Učivo týdne od 5. do 9. říjnaČemu jsme se tento týden věnovali?

V českém jazyce jsme procvičovali stavbu slova a její části (kořen, předponu, příponu a koncovku), vymýšleli jsme slova příbuzná, opakovali vyjmenovaná slova a vzory podstatných jmen, díky kterým dokáží děti správně napsat koncovku podstatného jména. Diktát se velmi povedl:)

V matematice jsme se zaměřili na násobky a násobilku, kterou využíváme při písemném násobení jednociferným i dvojciferným činitelem, při dělení se zbytkem i při písemném dělení (s ocáskem). Některé děti mají potíže při písemném dělení zejména v příkladu typu 0 : 5 apod. (vždy výsledek 0 a zbytek též 0).
Zopakovali jsme řády čísel a snažili se velká čísla zaokrouhlit např. na statisíce, desetitisíce, miliony,... Toto učivo doporučuji též doma procvičovat, několika dětem činilo problémy poznat řád, natož pak zaokrouhlit.

Do přírodovědy a vlastivědy je třeba se připravovat z hodiny na hodinu-přečíst si zápisy, prohlédnout obrázky v sešitě a učebnici.

A každý den je nutné opakovat slovíčka do Aj, ústně i písemně:)


Měsíc školy za námi:)

Měsíc školy za námi:)

Milé děti, milí rodiče,

je za námi první měsíc školy, kdy jsme si měli navyknout na brzké vstávání, školní režim a plnění svých povinností. Většina z nás to zvládá výborně a za to jsem moc ráda:)

Mrzí mě však, že si někteří myslí, že vypracovávání domácích úkolů je ztráta času a zbytečnost. Vždyť je to jediná příležitost, jak si učivo ještě více procvičit.

Do rukou se mi dostávají prázdné sešity bez vypracovaných cvičení, poloviční cvičení, cvičení s takovým množstvím chyb, že nevěřím tomu, že jej rodiče četli a upozornili na chyby.

Proč jsou nepodepsané?

Úkol ze čtvrtka 1. 10. má v pořádku 7 dětí z 19. Je to málo nebo hodně?

Dnešní přepis bylo stejné cvičení, které měly děti minulý týden za dú ve čtvrtek 24. 9. Proč to tedy dopadlo tak, jak dopadlo?

Zkusme najít cestu, jak to vše lépe zvládnout:)

Velmi chválím děti, které se svědomitě a pilně připravují na vyučování, chystají si učivo dle rozvrhu, nosí potřebné pomůcky a mají domácí úkoly v pořádku podepsané od rodičů. Jste skvělí:)

Také si velmi vážím spolupráce rodičů, kteří dbají na přípravu svých dětí. Jste skvělí:)

Skvělé je být v této třídě a sledovat pokroky v sociální sféře, kdy se děti dokážou navzájem pochválit, poradit si, vyslechnout názory druhých, vyjádřit své myšlenky a emoce:)

Těším se na další pěkné chvilky s vámi, moji milí malí přátelíčkové, ZoRo.

Projekt Dopravní výchova

V pondělí 21. září nás čeká projekt Dopravní výchovy, na který si děti přinesou hračku - dopravní prostředek (z různých materiálů, různé velikosti,...). O náplni, aktivitách a činnostech zatím pšt:) 

Třetí týden září je za námi

Milí rodiče a milé děti,

situace v ČR se horší a my musíme být velmi opatrní na své zdraví a zdraví nás všech.
Proto je dobře, že děti s rýmou (dýchacími obtížemi) zůstávají na pár dní doma a z nejhoršího se vykulírují.

A co se týká učiva tohoto týdne?
V ČJ si děti opakovaly vyjmenovaná slova po P, S, V, Z a využívaly jejich tvary nebo slova příbuzná při doplňování i/y ve slovech. Pozornost upřely také na vzory podstatných jmen a to zéjmena na rod střední a ženský.
V příštím týdnu nás čeká rod mužský a shoda přísudku s podmětem (novinka).

V MA děti pouze procvičovaly, neboť někteří mají potíže s násobilkou malou i velkou, s pamětným ale i písemným sčítáním a odčítáním, s dělením se zbytkem, počítáním příkladů se závorkami apod. Pro děti bývá obtížné řešení složitějších slovních úloh, zaměřených mimojiné na porozumění textu, logickou úvahu, představivost.
V příštím týdnu nás čeká písemné dělení a zlomky (novinka).

Zatím žádná cvičení nejsou klasifikována známkou do el. žákovské knížky, neboť si děti zvykají na školu po půl roce. Také zjišťujeme, co děti znají a v čem jsou nedostatky.
Nedostatky společně odstraníme a budeme si užívat radost z učení.

Hezký víkend, ZoRo.

Učivo-druhý týden v září

V Českém jazyce jsme opakovali větu jednoduchou a souvětí, vyhledávali slovesa, tvořili větné vzorce. V pravopisu jsme se věnovali psaní i/y po měkkých, tvrdých a obojetných souhláskách. Vyjmenovávali jsme řady vyjmenovaných slov, odůvodňovali i/y ve slovech příbuzných.

V Matematice jsme sčítali a odčítali pamětně i písemně. Zopakovali jsme násobky, násobili převážně v oboru malé násobilky pamětně i písemně. Řešili jsme i složitější slovní úlohy. Rýsovali jsme přímky a určovali jejich vzájemnou polohu.

Postřehy:
-zaměňování sešitů VL, PŘ (pečlivěji se připravovat dle rozvrhu)
-zapomínání DÚ (kontrola diáře, podpisy rodiče)
-zapomínání knihy na čtenářskou dílničku (každou středu nosit)
-neobalené PS
-zapomínání notového sešitu
-většina má vše v pořádku:)

Hezký víkend, ZoRo.

PS: S rouškami to zvládáme:)

Roušky

Vážení rodiče,

dohlédněte, prosím Vás, na to, aby děti měly v aktovkách roušku uloženou v igelitovém sáčku.
S největší pravděpodobností ji budeme nosit na chodbách, v šatnách, v jídelně i na WC. Pouze ve třídě si ji odložíme do igelitových sáčků.

Hezký den, ZR.

Učivo-první týden září

V měsíci září opakujeme učivo ze 4. ročníku. Také se budeme učit novou látku, kterou jsme v loňském školním roce nezvládli.

Na konci týdne tu pro vás bude přehled učiva MA a ČJ. Můžete jej využít ke zjištění, zda vaše dítko zvládá nebo je potřeba více procvičovat.

 

Tento týden jsme v MA zapisovali čísla rozvinutým zápisem a z rozvinutého zápisu zapisovali čísla. Procvičovali jsme řády čísel. Děti se musí umět dobře orientovat v čísle. Vědět, co jsou sta tisíce, miliony,…. Řadili jsme čísla vzestupně, sestupně, dopočítávali sudá a lichá čísla. Podobné úlohy jsou v uč. str. 3 a 5.

 

V ČJ jsme si vyprávěli o prázdninách, soustředili se na mluvený projev, lákali na zájezd formou cestovní kanceláře, zjišťovali aktivity z prázdnin ostatních spolužáků díky třídnímu bingu. Pozornost jsme věnovali podstatných jménům a vzorům, kterým se budeme věnovat i příští týden. Zopakovali jsme si psaní malých a velkých písmen na začátku slov v obecném a vlastním pojmenování.

Začátek školního roku

Začátek školního roku

Vážení rodiče, milé děti,
první týden školy je za námi a před námi spousta týdnů dalších:)

Abychom mohli být úspěšní, je potřeba:Pro rodiče:
-
doplnit chybějící údaje v dotazníku (email, povolání)
-kontrolovat diář s domácími úkoly a informacemi ze školy
-kontrolovat DÚ a podepisovat je
-psát omluvenky do žákovské knížky
-vyzvednout dítě osobně ve třídě při dřívějším odchodu např. k lékaři,
 i když posíláte Žádost o uvolnění

Pro žáky:
-
podepsat všechny učebnice, sešity, PS a obalit je
-nosit vždy učivo podle rozvrhu hodin, který mají děti v diáři
-donést si ubrus a ochranný oděv do VV a PČ
-v hodinách VV a PČ počítat s možným umazáním civilního oblečení
-dočíst knihu z prázdnin, protože na konci září bude povídání o přečtené knize
(kniha pro 4. nebo 5. ročník)
-mít zapsaý zápis o knize ve čtenářském deníku
-mít připravený TV úbor na ven (mikina, elasťáky, tepláky, obuv na zavazování či suchý zip) i dovnitř (triko, kraťasy, obuv na zavazování či suchý zip), dlouhé vlasy v culíku (copu)
-ve dnech TV volit vhodné oblečení, které dítěti umožňuje rychlé převlečení

Děti, které dojíždějí, budou od příštího týdne přijati do školní družiny (prosím o vyplnění přihlášky).
Na oběd chodíme do jídelny dle stanoveného rozpisu ve 12.40h, čili výuka končí ve 12.35h tak, jak jsme zvyklí.

Velmi vám, milí rodiče, děkuji za brzké zaplacení pomůcek.
Hezký víkend, ZoRo.

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217
 • image 239

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy