logotyp

5. A

Bc. Sýsová Vladimíra

Poděkování

PoděkováníVážení rodiče,
děkuji Vám za splnění všech úkolů a plateb,
kterých je vždy na začátku hodně.
Ještě jednou Vám i dětem přeji klidný
a úspěšný tento školní rok.
                      Vaše tř.učitelka V.Sýsová

Úkoly pro chybějící žáky


Další úkoly: (13.9. - 17.9.2021)
Čj: PS - str.7, 8
Procvičování pravopisu: str.2 dva sloupečky
Vl: str. 4 -5 a str.6 -7 Pracujte s mapou!
Př: Počasí a podnebí str. 6
( Do sešitu si udělejte zápis tohoto učiva).
M: PS str. 4, př. 1,2,3,4,6
Početník : str. 7, str. 13
Slohová výchova: str. 35, cv. 1 - 7

Čítanka str. 38 - naučit se báseň do 27.9. 2021

Týden od 21.9.-24.9.

M: PS - str. 6,str. 8, př. 1 -7
Čj: PS - str. 8 - 9
Př: str.7 -9
Vl: str.6 -7 ( pracovat s mapou)
Tento týden máme projektovou výuku: "Dopravní výchova"
- sešit na vypracování úkolů posílám po spolužácích.

Přeji všem brzké uzdravení. V.Sýsová
Bezpečně do školy i ze školy - dopravní výchova

Bezpečně do školy i ze školy - dopravní výchovaCílem této projektové výuky bylo společně si zopakovat důležitá pravidla,
dopravní značky, situace,a to jak v roli chodců,tak i cyklistů.
Také jsme si připomenuli některé zásady první pomoci a seznámili se s lékárničkou ve třídě.
Velmi zajímavá byla anketa, ve které jsme dotazovaným lidem na ulici položili čtyři 
otázky, které se týkaly dopravní výchovy. Při vyhodnocení ankety nás některé
odpovědi docela zaskočily. Stále je dost cyklistů, kteří riskují a nepoužívají přilbu.
Celý projekt byl ukončen testem, kde jsme si získané znalosti mohli zkušebně prověřit.


Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy