logotyp

5. C

Mgr. Ivona Šlapáková ( třída 712. )

Pomůcky na školní rok 2022/2023

Pomůcky na školní rok 2022/2023


Dobrý den, milé děti!
Prázdniny utekly a už brzy se setkáme v naší třídě. Doufám, že jste si užily sluníčko, koupání, výlety i sportování. Moc se na vás těším. Ivona Šlapáková

Budete potřebovat:
-       barevné uzavíratelné desky na pracovní listy - mohou být z loňského roku

-     psací a rýsovací potřeby: pero, ořezané tužky č. 2 a č. 3 (2x), pastelky, ořezávátko, guma, malé pravítko na podtrhávání a a  pravítko 30 cm nůžky, tuhé lepidlo (Kores nebo Herkules), správně seřízené kružítko, trojúhelník s ryskou

-       výtvarná výchova: igelitový ubrus, hadřík, zástěru nebo staré tričko, anilinové barvy, kelímek na vodu, voskovky, štětce, které mají z loňského roku - velikosti si doplníme ve škole, tužka č.1

-       tělocvik: tričko, kraťasy, boty na ven i do tělocvičny, tepláková souprava - vše pohodlné

-        přezůvky

 -    papírové kapesníky v krabici

 -      sešity: 440 - 1x

                     523 - 4x
                     524 - 1x
                     lenoch - podložka - A4 - 3x
                     deníček na Dú

Organizace 1. týdne:
1.září
Vyučování končí v 9.40hod, kdo má přihlášený oběd, půjde na oběd v 9.45hodin a po obědě do družiny.V pátek se učíme již podle rozvrhu, který si děti zapíší.Ve čtvrtek si do školy doneste přezůvky, pouzdro, úkolníček a čip.

 1. září: 8:00 –   9:40 hodin
 2. září: 8:00 – 12:35 hodin - nezapomeň na tělocvik

Obědy: 1. září - vydávání obědů: 9:45 – 11:00 hodin - nezapomeň na čip

DÚ pro nemocné

27.9.
M - uč. str.5/17,18 -
vypracuj do sešitu
    - uč. str.5/20 -
vypracuj do sešitu podle zadání - seřaď pod sebe - napiš jméno i
      datum narození
    - Ps - str. 2/5
- dokonči tabulku
Čj - uč. str.10/19  (ne úkol a)- vypracuj do sešitu podle zadání -slova příbuzná a k nim slovo   
       vyjmenované, zeleně vyznač kořen
    - uč. str. 10/17  - napiš do sešitu, úkoly a,b,c - ústně
Přv - pročti si strany 11 - 16
Čt - čti si knihu


26.9.
M - PS - str.4/9,11 a 10 - 1.řádek
Čj - uč.str.9/15 -
 napiš do sešitu a vyznač kořen
    - uč. str.9/16 -
doplň a napiš do sešitu - úkol a,b nedělej

Přv - uč. str.11 - 14 - pročti si a zopakuj
Čt -
 čti si ze své knihy

23.9.
M - opakovali jsme polohu přímek a polopřímky
Čj - PS - str.5/7 a str.8/2 - pracuj podle zadání
Čti si ze své knihy.


21.9.
M - PS - str.3/7 - pracuj pečlivě,piš pouze výsledky
Do sešitu vypracuj tyto slovní úlohy:

1.Pan Novák ujel o prázdninách 780 km. Paní Nováková ujela  o 320 km více. Kolik kilometrů ujeli dohromady?

2.Dopoledne projelo naším městem 485 aut, odpledne 5krát více. Kolik aut projelo naším městem během dne? 


Včera i dnes jsme měli projektový den zaměřený na dopravní výchovu.Podívejte se na tyto odkazy a vyzkoušejte si svoje znalosti.
https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/interaktivni-dopravni-vychova/
https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/dopravni-vychova-ve-skolach/krizovatky-pro-cyklisty-ve-3d
https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/dopravni-vychova-ve-skolach/dopravni-nehoda-a-prvni-pomoc
https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/bezpecnostni-desatero-pro-deti
https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/vr-cyklista-cardboard
https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/vr-chodec-cardboard


20.9.
Procvičuj si M a Čj na odkazech zadaných včera a minulý týden.

Čj - uč. str.8/8,10,11 - ústně

M - uč. str. 4/9,10 - vypracuj do sešitu
    - uč. str. 8/13,14 - vypracuj pečlivě do sešitu

19.9.
Čj - PS str. 4/ 3,5,6 a str. 7/4,5,6
    - vymysli co nejvíce příbuzných slov - kořen - let a - led
    - zopakuj si VS po v, trénuj na tomto odkaze:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-vyjmenovana-slova/cviceni-v.html

M -
opakuj si písemné násobení
    - vypočítej do sešitu:
  17 961 : 2
125 837 : 3
  56 274 : 4
   uč. str. 4/14, 16
- ústně vypočítej slovní úlohy, nezapomeň na zápis

Přv --
zopakuj si učivo o vodě, půdě Slunci a vzduchu:
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/vzduch.htm

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/voda.htm

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/puda.htm

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/slunce.htm

Čtení - čítanka str. 8 - 10 - povyprávěj někomu z rodiny, o čem je příběh
Hv - opakovali jsme délku not, takty

16.9.
Čj - PS - str.7/4 -
pracuj podle zadání
    - Ps - str. 3/1 -
pracuj s textem 

 M -
rýsovali jsme polopřímku, děti si i se zápisky doplní až budou ve škole
     - vypočítej do sešitu příklady:

12 508      503 291      27 549        28 593
.        6       .         4       .      12        .      23

Vybíráme za pracovní sešity:
PS z Aj -               275 Kč
PS z Čj - 2. díl        40 Kč
PS z Vl                    58 Kč

celkem                 373 Kč

 


15.9.
Čj-  opakuj si VS - procvičuj si na tomto odkazu:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/pravopisna-cviceni

M - opakuj si - polopřímka, poloha přímek - různoběžky, rovnoběžky, kolmice
    uč. str.6/1,2 - ústně
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-nad-10000/hadi-stezka/priklady1.htm

14.9.
Čj - PS - str.3/2 - zdůvodni si, doplň
    -
opakovali jsme řady vyjmenovaných slov, pacovali jsme s Pravidly českého 
       pravopisu  - orientace, vyhledávání slov
M - uč. str. 4/12 -
zápis, výpočet a odpověď do sešitu
    - PS - str.2/4 - 2. sloupec, str.2/5 - 7 řádků a str.3/8
    -procvičovali jsme zaokrouhlování a příklady typu 6.40, 360 : 6  ...
    

Přv - základní podmínky života - opakovali jsme ve skupinách, odpověz si na otázky v učebnici na straně 10
Čtení - znovu si přečti text na str.4 - 7 - odpověz si na otázky pod textem


13.9.
Čj - str. 6/2 - zadáno již včera - (Davídek a Maxík)
    - str. 6/1 - ústně
Opakuj si pády, ústně urči pády u těchto spojení : 
s tetou, na stole, v lese, ke škole, do města, za domem, okolo lesa, děti!, před týdnem
Trénuj:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-vyjmenovana-slova/cviceni-b.html


M - vypočítej do sešitu:

  15 369        178 267        583 296        Zk.

  69 486        253 438     -    97 000


  15 806         27 009        38 974          47 629
  .         6        .         4       .         5         .          3

Opakuj si zaokrouhlování.

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/zaokrouhlovani/psi-zapisnik/priklady1.htm


12.9.

Čj -
opakovali jsme stavbu slova
    - uč. str.10/19  - ústně
     -str.6/2 -
napiš do sešitu
Trénuj na tomto odkazu:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/stavba-slova-5/stavba-slova/cviceni.html

M - PS - str.1/3 - dokonči a str.3/6
Trénuj na tomto odkazu:
https://skolakov.eu/matematika-4-trida/zaokrouhlovani-4

Přv - uč. str.9,
zopakuj si vše o podmínkách života - můžeš využít sešit ze 4. třídy
Čt -
čti si ze své knihy

7.9.
M - PS - str.1 - 1. sloupec, str.2 / 4 - 1.sloupec a str.1/5 - 3 řádky
Uč str.3/7 - ústně

Čj - uč. str8/9 a,b
Čtení str.4 - 7 - do 14.9.
Př - uč. str. 8 - pročti si, podívej se na toto video
     -https://www.youtube.com/watch?v=009ZoUlaYq8
     - do sešitu si na 1. stranu namaluj obrázek k životnímu prostředí 

8.9.
M - bod, přímka a úsečka
Vyznač a popiš body A,B,C,D
Narýsuj:
přímku m, vyznač body E,F, které leží na přímce m a body G,H, které na přímce m neleží
Narýsuj úsečky:
|AB| =7cm 4mm
|CD| = 6cm 8mm
|EF| = 8cm 2mm
|JK| = ?
|LM| =?

Čj - zkus vymyslet věty na tyto slovní druhy - ústně
2 1 5 7 2 1.
5 6 8 5 7 1?
5 3 5 7 1!

Do sešitu napiš věty podle vzorců:
V1 a V2, protože V3.
V1 nebo V2.
V1, že V2.
Když V1, tak V2.

9.9.
Čj - procvičovali jsme pádové otázky a slova příbuzná.
Zopakuj si .
předpona - kořen- přípona
            - škol - ák
M - opakuj si příklady na písemné sčítání a odčítání.
Dú jsem dnes nezadávala.

Vybíráme:
divadlo - 440 Kč
třídní fond - 200Kč

Přeji hezký víkend!

http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_013

https://www.wildova.cz/

https://slideplayer.cz/slide/3224423/

https://www.zstrebovska-ustino.cz/2020/05/23/vlastiveda-nerostne-suroviny-25-5-5-6/

https://slideplayer.cz/slide/13024767/

https://slideplayer.cz/slide/3159475/
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217

Created by © 2019 -2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy