logotyp

Školní družina a zájmová činnost ( kroužky )

Školní družina

Školní družina je umístěna v samostatném pavilonu. Pro velký zájem dětí jsou další dvě oddělení ve volných třídách kruhového pavilónu a dvou třídách kmenových. Provoz je zajištěn od 6,00 do 16 hod.

Hlavním úkolem školní družiny je zajištění odpočinku a rozvíjení činností dětí dle jejich zájmů a potřeb.

Z činností, které probíhají ve školní družině:

 • kreativní tvorba /výtvarná, rukodělná, dramatická /
 • besedy / s policistou, hasičem, se členem CHKO, atd./
 • děti se aktivně podílí na výzdobě školy, účastní se soutěží organizovaných školou i mimo ni
 • probíhají soutěže organizované pro ŠD – malování na chodníku, přírodovědná soutěž, stavění ze sněhu, soutěže zručnosti apod.
 • vycházky do okolí školy, pobyt dětí na zahradě, kde probíhají míčové hry, hry se švihadly a lanem, apod.
 • poslech četby /většinou české pohádky a příběhy na pokračování/
 • zpíváme v doprovodu kytary, hrajeme si a tancujeme za doprovodu písniček z CD
 • soutěžíme v pohybových, postřehových, pamětních aj. hrách

Vedoucí vychovatelka: 

Jiřina Heroldová

 2. odd.

Vychovatelky:

Dana Balvínová

 3. odd.

 

Ilona Slonková 

 1. odd.

 

Michaela Síčová
Zdeňka Havlíčková

 4. odd.
 5. odd.

Činnost ve školní družině se řídí vyhláškou o školních družinách.
Na provoz školní družiny je zřizovatelem  stanoven měsíční poplatek 120 Kč na jedno dítě.

Platba za ŠD je možná pouze převodem na účet školy:
č. ú.: 133 650 111/0300
VS 0302
KS 0308
do poznámky uveďte jméno dítěte a třídu
 

Vyzvedávání dětí ze ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vážení rodiče,

v rámci zpřísněných bezpečnostních opatření byly do všech oddělení ŠD nainstalovány videotelefony a vrátný. Mění se tak režim vyzvedávání dětí ze školní družiny.

Oddělení 1. - 7. Školní družina

U hlavního vchodu do školy zazvoňte na odpovídající číslo ŠD ( 6. a 7. oddělení - do 14:30 zvoňte na odd. č. 4 ), ohlaste se svým jménem a uveďte jméno dítěte, které vyzvedáváte. Z hygienických a bezpečnostních důvodů nevstupujte do prostoru vestibulu a šaten.
Tyto pokyny prosím respektujte.
Po 14:30 se řiďte podle informací na hlavních dveřích školy

Všechna oddělení

 

Bude-li některé oddělení mimo svoji hernu, budete o tom informováni na dveřích u hlavního vchodu školy. V případě nutnosti okamžitého vyzvednutí dítěte budete moci zavolat na mobilní telefon:

pro 1. oddělení:  605 067 022

pro 2. oddělení:  605 067 022

pro 3. oddělení:  605 150 466

pro 4. až  7. oddělení: 731 182 706

Vychovatelky:
6. oddělení:  Mgr. Jana Dvořáková/ Mgr. Věra Křesťanová
7. oddělení:  Mgr. Lucie Slavíčková

 

Děkujeme za pochopení.                                                         

                                                                                                    Jiřina Heroldová

                                                                                                 vedoucí  vychovatelka ŠD

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217

Created by © 2019 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy