logotyp

Školní poradenské pracoviště

Poradenské služby

V průběhu docházky do školy mohou být vašemu dítěti poskytovány poradenské služby školních poradenských pracovníků. Jedná se o služby výchovného poradce a metodika prevence v základní poradenské rovině a rozsahu.

Výchovný poradce - poskytuje odbornou pomoc při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zajišťuje spolupráci s ostatními poradenskými zařízeními, řeší výchovné problémy žáků, spolupracuje při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, poskytuje odbornou pomoc v rámci kariérového poradenství apod. Činnost výchovného poradce je popsána v Plánu výchovného poradenství a Výchově k volbě povolání.

Mgr. Ivona Králová

Telefon: 566 690 413, 566 690 421, e-mail: ikralova@1zdar.cz

Konzultační dny:  kdykoli po předchozí domluvě

 

Metodik prevence - jedná se o služby v oblasti primární prevence užívání návykových látek, předcházení šikaně, poradenství a spolupráce s výchovným poradcem v oblasti výchovných problémů. Činnost školního metodika prevence je popsána v Minimálním preventivním programu. Spolupracuje s centry prevence sociálně patologických jevů.

Mgr. Eva Sobotková

Telefon: 566 690 422, e-mail: esobotkova@1zdar.cz

Konzultační dny:  kdykoli po předchozí domluvě

Školní psycholog

Mgr. Martin Ptáček

Telefon: 566 690 221, č. dv. 219,  e-mail: mptacek@1zdar.cz

Konzultační dny: pondělí, příp. dle předchozí domluvy

Program poradenských služeb ve škole_Minimální preventivní program

Program poradenských služeb ve škole_Minimální preventivní programProgram poradenských služeb ve škole_Minimální preventivní program

Minimální preventivní programMinimální preventivní program

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217

Created by © 2019 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy