logotyp

Z naší školy

Malování 1., 2. a 3. odd.oddělení školní družiny

Malování 1., 2. a 3. odd.oddělení školní družiny

Milé děti!

V době, kterou trávíte doma se svými rodiči kvůli koronaviru, jsme připravovaly školní družinu pro váš návrat. Nejdříve bylo nutné jednotlivá oddělení vystěhovat na chodbu. Poté byly třídy vymalovány a každé oddělení dostalo nový koberec. Vše jsme opět nastěhovaly zpět, porovnaly a vyčistily, co bylo třeba. S námi pracovaly i paní uklizečky, pan školník a pan učitel Pohanka. Děkujeme jim za spolupráci. Nyní už jsou oddělení připravena na provoz. Na fotografie z této akce se můžete podívat ve fotogalerii.
Přejeme vám všem pevné zdraví a těšíme se na vás!

Vychovatelky školní družiny

Hřebíkovaná - soutěž zručnosti ve školní družině

Hřebíkovaná - soutěž zručnosti ve školní družině

Ve středu 4.3. 2020 proběhla ve školní družině soutěž zručnosti – Hřebíkovaná. Soutěž organizovala paní vychovatelka Balvínová pro děti ze 2.tříd. Děti soutěžily o to, komu se podaří v časovém limitu 3 minut zatlouci více hřebíčků.

Vítězové soutěže:

Děvčata: 1.Natálie, 2. Aniela, 3. Eliška.

Chlapci: 1.Tomáš, 2.Matěj, 3. Zdeněk.

Na fotografie ze soutěže se můžete podívat ve fotogalerii.

Návštěva dětí z mateřské školy ve školní družině

Návštěva dětí z mateřské školy ve školní družině

Ve středu 4.3. 2020 navštívily děti z mateřské školy Vláček naší školní družinu. Nejdříve si poslechly pohádku O kohoutkovi a slepičce a poté se pustily do tvoření. Vytvořily si koláž kuřátka sedícího v trávě. Děti byly velice šikovné a jejich dílka se jim povedla. Za odměnu si zatancovaly veselý ptačí tanec a poté si prohlédly zvířátka v 1.oddělení. Na závěr si pohrály s hračkami a stavebnicemi.

Na obrázky z jejich návštěvy se můžete podívat ve fotogalerii.

Sběr pomerančové a citronové kůry

Sběr pomerančové a citronové kůry

Žáci naší školy se již několik let zapojují do sběru sušené pomerančové kůry. Od ledna do konce května suší kůru, kterou posíláme do nákupny Leros, s.r.o. ve Strážnici. Na konci školního roku jsou vždy nejlepší sběrači kůry odměněni knihami.

V letošním školním roce budeme sbírat sušenou pomerančovou i citronovou kůru, každá kůra se odevzdává zvlášť. Sběr bude zahájen 15.1.2020 a pravidelně každou středu od 7,40h do 7,55 h mohou žáci kůru odevzdávat v kabinetě u šaten 1.stupně. Kůru budeme sbírat do 27.5.2020.

„Sametová revoluce“ na poštovních známkách žáků 8. ročníku

„Sametová revoluce“ na poštovních známkách žáků 8. ročníku

Jednou z forem připomínky výročí „30 let svobody“ na naší škole se stalo i výtvarné tvoření žáků 8. ročníku, kteří s pomocí nejznámějších motivů a symbolů sametové revoluce měli nakreslit jubilejní poštovní známku.  Vedle výtvarných dovedností tak byli motivováni zamýšlet se i nad základními symboly a odkazy významného okamžiku moderních dějin.  Současně jsme se touto aktivitou zapojili také do projektů  kampaně organizace „Post Bellum, o.p.s.“, z jejichž děkovného dopisu přikládáme výňatky.  Cennou zpětnou vazbou je pro nás také  výběr sedmi  „nejzajímavějších“ prací (fotografie pod označením 01 až 07), které zaujaly jednak kresebným  provedením nebo i námětem či kompozicí, ačkoliv výběr nebyl snadný a všechny zaslané obrázky (přiložené též ve fotogalerii) se líbily.

Děkujeme. Byli jste HÓÓÓDNĚ LASKAVÍ.... !!!

Ve dnech 6. 11. – 13. 11. se uskutečnila pod záštitou školního parlamentu sbírka pro opuštěné pejsky v psím útulku ve Žďáře nad Sázavou.

        Sbírka byla velmi úspěšná. Zástupci školního parlamentu za doprovodu p. uč. Dity Dočekalové předali všechny dárečky našim psím kamarádům.

        Děkujeme všem rodičům, žákům i pedagogům, kteří se do sbírky zapojili.

                                                               Školní parlament

PĚVECKÁ SOUTĚŽ - Zlatý slavík

Ve středu 20.11.2019 se uskutečnila pěvecká soutěž žáků prvního stupně.
Zúčastnili se zástupci všech tříd, kteří postupně zpívali připravené písně. Žáci ze 4.C si připravili úryvek z písně Srdce nehasnou, kterou jsme vzpomenuli významného zpěváka Karla Gotta. Společně jsme si zazpívali lidové písně , žákyně z 5.A zahrála na klavír romantickou skladbu a nakonec porota rozhodla takto:


1. ročník
1. Anna 1.A
2. Michaela 1.B
3. Martin 1.A

2. ročník
1. Eliška 2.A
2. David 2.C
3. Jan 2.C

3. ročník
1. Michal 3.C
2. Šárka 3.C
3. Leontýna 3.B

4. ročník
1. Marta 4.B
2. Stella 4.A
3. Petr 4.B

5. ročník
1. Zuzana 5.A
2. Karolína 5.C
3. František 5.B

A mimořádné ocenění Václava z 5.A za zpěv vlastní písně.

Výstava výtvarných prací dětí ze školní družiny v Knihovně Matěje Josefa Sychry

Výstava výtvarných prací dětí ze školní družiny v Knihovně Matěje Josefa Sychry

Každý rok vystavují děti ze školní družiny své výtvarné práce v Knihovně Matěje Josefa Sychry v pobočce na Nádražní ulici. Letos jsme malovali svá dílka na téma „Adventní čas.“ Obrázky jsou zde k vidění do konce prosince.
Na fotografie z výstavy se můžete podívat ve fotogalerii.

„Sametová revoluce“ na poštovních známkách žáků 8. ročníku

„Sametová revoluce“ na poštovních známkách žáků 8. ročníku

Jednou z forem připomínky výročí „30 let svobody“ na naší škole se stalo i výtvarné tvoření žáků 8.ročníku, kteří s pomocí nejznámějších motivů a symbolů sametové revoluce měli nakreslit jubilejní poštovní známku.  Vedle výtvarných dovedností tak byli motivováni zamýšlet se i nad základními symboly a odkazy významného okamžiku moderních dějin.  Současně jsme se touto aktivitou zapojili také do projektů  kampaně organizace „Post Bellum, o.p.s.“, z jejichž děkovného dopisu přikládáme výňatky.  Cennou zpětnou vazbou je pro nás také  výběr sedmi  „nejzajímavějších“ prací (fotografie pod označením 01 až 07), které zaujaly jednak kresebným  provedením nebo i námětem či kompozicí, ačkoliv výběr nebyl snadný a všechny zaslané obrázky (přiložené též ve fotogalerii) se líbily.

Kouzelnický týden v 1. a 2. oddělení ŠD

Na začátku listopadu 2019 probíhal v 1. a 2. odd. ŠD Kouzelnický týden. Děti si svá kouzla připravovaly samy, učily se je od rodičů, kamarádů ale i z internetu. Kouzlily i paní vychovatelky. Vydařila se všechna kouzla. Čarovali jsme s kartami, skleničkami, provázky, sluchátky a dalšími rekvizitami.

 

 

Exkurze Lidice a Praha

Exkurze Lidice a Praha

Ve středu 16. října se žáci obou devátých tříd zúčastnilidějepisně-literární exkurze do Lidic, po jejichž návštěvě následoval přesun do Prahy. Prvním pražským cílem byla prohlídka tzv. Petschkova paláce, který byl v letech 1939-1945 sídlem nacistické tajné státní policie GESTAPO. Program exkurze pokračoval z Václavského náměstí na Národní třídu k pamětní desce 17.11.1989 a vycházkou na Vyšehrad jsme míjeli Národní divadlo, Tančící dům, klášter Emauzy a kubistické vily pod Vyšehradem. Na Vyšehradském hřbitově jsme si ukázali hroby několika slavných osobností a nechyběla krátká zastávka u rotundy sv. Martina.

Po deštivém ránu se nakonec projasnilo a pražskou část exkurze již provázelo pěkné slunečné počasí. 

Jaké pocity a odkaz z minulosti zanechává návštěva památníku v Lidicích a památných míst naší historie v Praze, o tom pojednávají reportáže Simony a Ivy.

Výtvarné práce dětí ze školní družiny v časopise Informatorium 3-8

Výtvarné práce dětí ze školní družiny v časopise Informatorium 3-8

Každý měsíc vychází pro učitelky mateřských škol a vychovatelky školních družin časopis Informatorium 3-8. V něm pravidelně publikujeme výtvarné práce našich děti s postupem, jak si dané dílko vytvořit. Některé si dokonce paní šéfredaktorka vybrala na titulní stranu, což nám vždy udělá velkou radost.

Ve fotogalerii můžete nahlédnout do některých čísel.

Ochutnávka jablíček ve školní družině

Ochutnávka jablíček ve školní družiněVe středu 23.10. 2019 proběhla ve 2.odd. ŠD v rámci projektu Týdne zdravé výživy ochutnávka jablíček. Děti donesly jablíčka ze svých zahrádek, ale i od babiček nebo jiných příbuzných. Několik jablíček bylo i zakoupených v obchodě. Po ochutnávce jsme ohodnotili jablíčka žetonem – kostičkou. Nejvíce nám chutnala jablíčka Natálky, Fanynky a Elišky.
Na fotografie z ochutnávky se můžete podívat ve fotogalerii.

Soutěž družstev ve stolním hokeji ve školní družině

Soutěž družstev ve stolním hokeji ve školní družině

17.10. 2019 proběhla ve školní družině soutěž ve stolním hokeji neboli šprtci. Děti tuto hru znají, neboť si ji kdykoliv mohou zahrát v družině. Soutěž pro týmy dětí připravil pan Vítámvás ve spolupráci s paní vychovatelkou Slonkovou.

 

 

Umístění týmů:

 

1. místo Vanessa, Jirka, Michaela

 

2.místo Petr, Ondra, David

 

3.místo Tomáš, Šimon, David

 

 

 

 

 

Kluci jsou vítězi okrskového kola ve fotbale!

Kluci jsou vítězi okrskového kola ve fotbale!

Výběr fotbalistů druhého stupně se v pátek 11.října zúčastnil okrskového kola, které se konalo na fotbalovém stadioně ve Žďáře nad Sázavou.

V prvním utkání si kluci jednoznačně poradili s Nížkovem a vyhráli 10:0. Ve druhém utkání změřili své síly s výběrem žďárského gymnázia. Ve velmi vyrovnaném zápase se nakonec podařilo našim reprezentantům vyhrát 1:0. Ani před posledním utkáním ve skupině se 4.ZŠ nebyl postup 100% jistý, kluci nic nepodcenili a zvítězili 3:0. V semifinále kluci bojovali o postup proti 3.ZŠ. Už od úvodních minut náš výber soupeře přehrával a nakonec se podařilo zvítězit 4:2. Jelikož už bylo o postupujících rozhodnuto, finále se ani nedohrávalo. A jelikož naši kluci byli jediní, kteří za celý den ani jednou neprohráli, byli oceněni diplomem za 1.místo.

Děkujeme za skvělou reprezentaci školy a na jaře budeme držet palce v okresním kole!

Sestava: Vojta, Ondra, Matěj, Dominik, Patrik, Kryštof, Matyáš, Michal, Filip, Vitalij

 

 

Chemie není nuda

Chemie není nuda

V čtvrtek  3.10. žáci 9.A a v úterý 8.10.2019 žáci 9.B se zúčastnili workshopu Chemie není nuda, který se konal v Ústavu fyzikální chemie v Praze, který pro naše žáky připravuje paní Stejskalová se svými spolupracovníky.

Nejdříve si všichni seznámili s životním příběhem profesora Jaroslava Heyrovského, českého vědce, který za objev polarografie obdržel v roce 1959 Nobelovu cenu za chemii.

Poté se věnovali řešení jednotlivých úkolů: elektrolýze chloridu sodného, poměďování železné lžičky, výrobě elektrického článku z citronů a ověřování, které kovy jsou pro elektrický článek vhodné, zkoumání organických látek a  jejich struktury pomocí modelů atomů.

Workshop byl pro žáky přínosný, zajímavý a všem se líbil.

Beseda s hasiči ve školní družině

Beseda s hasiči ve školní družiněV úterý 4.6. 2019 proběhla ve školní družině beseda s profesionálními hasiči z hasičského sboru ve Žďáře nad Sázavou. Seznámili  jsme se s hasičskou výzbrojí, zkusili jsme si „hasit“ hadicí a naučili jsme se rozeznávat nebezpečí, se kterým se můžeme setkávat i v našich domovech.
Beseda byla velice zajímavá a moc se nám líbila.

Výsledky sběru pomerančové a citronové kůry v letošní školním roce 2018/2019

Od prosince do konce května odevzdali žáci naší školy celkem 328,93  kg sušené pomerančové a citronové kůry. Je škoda, že sběračů hodně ubylo, nasbírali jsme téměř o 125 kg méně než v loňském ...

Besídka ke Dni matek 9.5. 2019

Besídka ke Dni matek 9.5. 2019

Dne 9.5. 2019 proběhla ve 2.oddělení ŠD besídka ke Dni matek. Pro maminky a další hosty jsme připravili vystoupení složené z básniček, písniček a tanečků. Také jsme zahráli pohádku Tajemství staré bambitky. Na besídku jsme se pečlivě připravovali a jsme rádi, že se nám celé vystoupení zdařilo. Odměnou nám byl potlesk, úsměvy a radost přítomných hostů.

Děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli se sháněním kostýmů a dalších rekvizit.

 

Hravé netradiční dopoledne v arboretu pro 1.a 2.ročník

Hravé netradiční dopoledne v arboretu pro 1.a 2.ročník    Prvňáci a druháci si užili dobrodružství  s hledáním pokladu ve dnech                                 24.a 27.4.2019 ve školním arboretu.Na každém stanovišti plnili úkoly s tematikou jednoho předmětu.Za dobře splněný úkol dostali vždy jednu ze šesti částí mapy,která sloužila jako klíč k hledání pokladu.  Ať už se poklad v podobě čokoládových vajíček skrýval kdekoliv, v rákosí u rybníčka nebo v ptačí budce,všichni nálezci si na něm náležitě pochutnali.Vždyť také nebylo jednoduché se k pokladu dostat….     

                   Za školní parlament D.Dočekalová

Výstava výtvarných prací dětí ze ŠD v městské knihovně

Výstava výtvarných prací dětí ze ŠD v městské knihovně

Děti ze školní družiny vystavují své výtvarné práce vždy dvakrát do roka v knihovně na ulici Nádražní.Tentokrát jsme tvořili na téma „Kde domov můj.“Výstava potrvá do konce měsíce dubna.

Na fotografie se můžete podívat ve fotogalerii.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA V PRAXI NA ZŠ PALACHOVA

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA V PRAXI NA ZŠ PALACHOVA V úterý 1.4.2019 absolvovali všichni žáci 1. – 9.ročníku na školním hřišti výukový program, který pro nás připravila obecně prospěšná společnost Zayferus. V ČR působí již 25 let a vlastní jednu ...

Spolupráce ZŠ a SŠ - Minikurz finanční gramotnosti

Žáci 8. ročníku se v pátek 5.4.2019  zúčastnili Minikurzu finanční gramotnosti na Střední průmyslové škole ve Žďáře. Nejdříve se všichni sešli v aule, kde studentky oboru podnikání seznámily naše ...

Okresní kolo ve šplhu

Okresní kolo ve šplhu

Ve středu 20.3.2019 se zúčastnili 4 žáci naší školy okresního kola ve šplhu pro žáky 1.stupně.

Všichni si vybojovali postup v okrskovém kole, které se konalo 20.2.

 Byli to: Eliška Píbilová z 1.A, Eva Klímová z 2.B, Linda Dvořáková a Vojtěch Mottl ze 4.B.

A výsledky? Linda Dvořáková vybojovala 1. místo a Eva Klímová 3.místo. Moc blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

St. Patrick's Day at our school

St. Patrick's Day at our school

Ve druhém březnovém týdnu ve výuce anglického jazyka již tradičně proběhly hodiny připomínající si původně irský svátek svatého Patrika. K tomuto svátku patří pojmy jako leprikóni, hrnec se zlatem, trojlístky, čtyřlístky, podkovy. V tento den, vždy na 17. března, se lidé s nejenom irskými kořeny v anglosaských zemích vždy raději obléknou do zelené, jinak by se mohli stát obětí potupného štípnutí. Pozor ale... Kdo má na sobě zelené až příliš, toho si s sebou může leprikón odnést. A kam? Přece tam, kde končí duha...

Přejeme pěkné jarní dny. Tým vyučujících AJ.

Děti ze ŠD byly na besedě v knihovně

Děti ze ŠD byly na besedě v knihovně

Děti ze školní družiny navštěvují pravidelně městskou knihovnu. Letos proběhla beseda pro všechna oddělení během měsíce února. Děti se při ní seznámily s prostředím knihovny, se zajímavými knihami a knižními novinkami. Také si pod vedením paní knihovnice zasoutěžily.

Na fotografie se můžete podívat ve fotogalerii, kde je zachycena beseda s dětmi z 2.od. ŠD.

Recitační soutěž – 1. stupeň

Recitační soutěž – 1. stupeň V úterý 12.února proběhla na naší škole soutěž v recitaci pro žáky  1. stupně, které se zúčastnilo 50 recitátorů. Během hodnocení  si děti procvičily jazýčky na jazykolamech, správně  odpovídaly na ...

Okrskové kolo základních škol ve šplhu

Ve středu 20. 2. 2019 se konaly v tělocvičně 2. ZŠ ve Žďáře nad Sázavou okrskové závody ve šplhu pro žáky 1. - 5. ročníku ZŠ. Těchto závodů se zúčastnilo 10 žáků z naší školy, kteří si vybojovali ...

Konverzace s Kevinem

Konverzace s KevinemV prosinci a v lednu do naší školy zavítal britský rodilý mluvčí Kevin. Mnohým ve Žďáře nad Sázavou jistě známý z hodin angličtiny. Kevin strávil v každé třídě druhého stupně jednu vyučovací hodinu. Během nich se žáky konverzoval na různá témata, například hovořili o Velké Británii, o Vánocích a v nejstarším ročníku dokonce i o politice. Mnoho zvídavých žáků také zahrnulo Kevina dotazy, na které se jim snažil vždy odpovědět. A jaké byly odezvy? Žáci na Kevina často vzpomínají. I dnes se stále ptají, kdy je zase přijde navštívit. Všichni doufáme, že brzy.

Chtěli bychom touto cestou také velmi poděkovat našemu Klubu přátel školy za financování této nadstandartní výuky.

Tým vyučujících AJ.

Obhájení titulu Ekoškola

Obhájení titulu Ekoškola

Ve čtvrtek 6.12.2018 naši školu navštívily paní Barbora Janíčková a Sylvie Vacková ze Vzdělávacího centra  Tereza Praha. Přijely do naší školy rozhodnout o opětném udělení titulu Ekoškola.

Na programu byla prohlídka školy, kde jim průvodkyně dělaly dívky z devátého ročníku – členky Ekotýmu školy. Poté si povídaly s některými  zaměstnanci školy mino jiné i s panem školníkem, paní zástupkyní Zdeňkou Petrovou a se všemi členy Ekotýmu.

Na naší škole kladně hodnotily množství ekologických aktivit, které realizujeme, informování o akcích v televizním vysílání Škotel , zpracování analýz a zahrnutí jejich výsledků do plánu práce, ekokodex školy.

Hodnocení školy je vyjádřeno v naplnění kritérií 7 kroků programu Ekoškola:

Název kroku

Počet získaných bodů

Požadovaný počet bodů

Ekotým

67

65

Analýza

86

65

Plán činností

72

65

Monitorování

 a vyhodnocování

67

60

EV ve výuce

92

60

Informování a spolupráce

90

65

Ekokodex

87

65

 

Titul Ekoškola jsme obhájili a převezmeme jej na jaře v Praze.

INDIÁNSKÝ POTLACH

INDIÁNSKÝ POTLACH Ve středu 28.11.2018  jsme měli noc ve škole - ,,Indiánský potlach".

Navečer přivítaly náčelnice Veselá Jitřenka, Veselá Večernice a Tichá Voda indiány pozdravem a pokřikem. Indiánci se ...

Christmas Quiz at Střední škola obchodu a služeb

Christmas Quiz at Střední škola obchodu a služebDne 11.12. se šest našich žákyň 8. ročníků zúčastnilo Vánočního kvízu pořádaného žďárskou Střední školou obchodu a služeb. Dívky plnily na stanovištích různé vánoční úkoly připravené tamějšími studenty s cílem nasbírat co největší počet bodů a dosáhnout tak na některou z hlavních cen.

A to se také povedlo! Oba týmy se umístily na skvělých pozicích. Konkrétně Bára, Simča a Bára z 8.B obsadily z dvanácti týmů pěkné 5.-6. místo a Simča, Klárka a Bára z 8.A dokonce skvělé 2. místo.

Všem dívkám gratulujeme a chválíme je za vzornou reprezentaci školy.

Poděkování také patří hostitelům kvízu za bezchybnou organizaci nejenom kvízu, ale celého dopoledne, které jsme si všichni užili.

Tým vyučujících AJ.

PĚVECKÁ SOUTĚŽ - Zlatý slavík

PĚVECKÁ SOUTĚŽ  -  Zlatý slavík     Ve středu  21.11.2018 se uskutečnila pěvecká soutěž žáků prvního stupně.Zástupci jednotlivých tříd společně zpívali známé lidové písně s doprovodem klavíru, flétniček a klarinetu. Jednotlivci ...

Výstava výtvarných prací dětí ze ŠD v městské knihovně

Výstava výtvarných prací dětí ze ŠD v městské knihovně

Školní družina vystavuje v pobočce městské knihovny na ulici Nádražní výtvarné práce se zaměřením na advent a vánoční svátky. Výstavku si můžete prohlédnout do konce roku.

Na fotografie z výstavy se podívejte ve fotogalerii.

Ochutnávka jablíček ve šk. družině

Ochutnávka jablíček ve šk. družině

Dne 21.11. 2018 proběhla ve 2.od. školní družiny degustace jablíček. Přinesli jsme si na ochutnávku jablíčka, která jsme vypěstovali na našich zahrádkách, na zahrádkách našich babiček i prababiček nebo třeba tet. Kdo se chtěl soutěže zúčastnit, mohl přinést i jablíčko koupené. Protože neumíme rozeznat jednotlivé odrůdy jablíček, neuvádíme jejich název, ale místo, kde byla vypěstována.

Soutěž vyhrálo jablíčko z Radostína, které donesla Veronika, druhou nejlepší chuť mělo jablíčko z Jam, které donesla Eva a třetí nejlepší chuť mělo jablíčko Rosti, které vyrostlo u Vondrušky.

To jsme si zdravě pochutnali!!!

Představujeme naši školu

Seknička naší prababičky

Seknička naší prababičky

Ke stoletému výročí založení naší republiky byl připraven pro žáky koutek „Seknička naší prababičky“ – ukázka, jak se žilo v Čechách a na Moravě před 100 lety, jak naši předkové vařili, prali, topili, oblékali se, svítili... Na výstavce je nábytek a předměty, které sbírali rodiče, učitelé a další zaměstnanci školy. Expozici s dobovým vybavením /máselnice, zouvák, petrolejová lampa, valcha, kolovrátek…/ mohou učitelé využít ve výuce. Žáci si mohou prověřit svoje znalosti o době minulé v kvízu. Výstavka bude sloužit celoročně k ukázce českých tradic a zvyků.

Výstavku připravily Jana Dvořáková, Věra Křesťanová a Alena Kulhánková s dětmi ze svých tříd a školní družiny.

Beseda o ochraně přírody

Beseda o ochraně přírody

V úterý 6.11. 2018 proběhla ve školní družině beseda s Mgr.Kateřinou Machovou, zaměstnankyní správy CHKO Ždárské vrchy, která má na starost ekologickou výchovu. Besedy se zúčastnily děti ze všech oddělení školní družiny. Mgr. Machová zajímavě vyprávěla o ochraně přírody a do svého vystoupení  zapojila  svými dotazy i děti. Získali jsme nové poznatky o přírodě i o chráněných oblastech v celé ČR. Beseda se nám líbila.

 

Na fotografie z besedy se můžete podívat ve fotogalerii

Pečení štrůdlu ve školní družině

Pečení štrůdlu ve školní družině

Děti ze školní družiny z 2. a 4.od.  pekly jablečný závin.

Před samotným pečením jsme sbírali recepty na závin od našich maminek a babiček. Pečení předcházelo také výtvarné tvoření se zaměřením na sklizeň jablíček a také zpívání písniček, přednes říkadel o jablíčkách a jabloních. Závin výborné chuti jsme s chutí snědli.

Na fotografie se můžete podívat ve fotogalerii.

Kluci zvítězili v okrskovém kole ve fotbale

Ve čtvrtek 1. listopadu se chlapci z druhého stupně zúčastnili okrskového kola ve fotbale. Turnaj se konal na fotbalovém stadionu ve Žďáře nad Sázavou a zúčastnilo se ho celkem pět škol. V prvním zápase si kluci poradili 4:0 s Bohdalovem. Poté rozstříleli Nížkov 8:0. V rozhodujícím zápase o postup do okresního kola porazili 2.ZŠ 1:0. V posledním zápase se pak utkali s týmem 4.ZŠ o celkové vítězství. Vyrovnané utkání nakonec skončilo remízou 0:0. Díky lepšímu celkovému skóre se kluci stali vítězi okrskového kola a vybojovali si tak postup do okresního kola, které se bude konat na jaře v Bystřici nad Pernštejnem.

Všichni kluci zaslouží velkou pochvalu za předvedený výkon a přejeme jim hodně štěstí v okresním kole.  

Sestava: David (9.B), Jirka (9.A), Marek (9.B), Patrik (6.A), Dominik (6.A), Jára (9.B), Matěj (8.B), Vojta (7.B), Ondra (7.B), Fanda (9.A), Tomáš (9.A), Kryštof (6.A), Ondra (8.A)

Halloween

Halloween

Jak jsme slavili Halloween ve škole? Mimo projektové výuky v některých třídách prvního stupně jsme v hodinách angličtiny na obou stupních věnovali čas jak slovní zásobě spojené s tímto původně keltským svátkem, tak poznávání kulturních zvyků formou různých aktivit, her, videí, písní a psaných textů.

Halloweenské odpoledne, které letos připadlo na středu 31.10.2018,  patřilo již potřetí promítání strašidelných filmů v úplné tmě, pouze za svitu svící. Jsme rádi, že se žáci 2.stupně opět v hojném počtu sešli a někteří i svými kostýmy přispěli k vybudování té pravé mrazivě děsivé atmosféry.

The Bear Theatre - anglické divadlo

The Bear Theatre - anglické divadlo

Dne 18.10.2018 se v naší škole konala anglická divadelní představení třech různých obtížností a témat. Žáci čtvrtého a pátého ročníku zhlédli představení o obrovi, který váhal, zda být zlý nebo dobrý. Šestý a sedmý ročník si užil představení o mimozemšťanech běžně se vyskytujících mezi námi. My je ale můžeme snadno rozeznat, když popletou pořadí slov v otázce. Poslední představení určené pro žáky osmých a devátých ročníků bylo o lásce vzniklé v obchodě s džínsy. Jednalo se o příběh dvou nejlepších kamarádek, které se kvůli jednomu prodavači téměř rozkmotřily. Naštěstí vše dobře dopadlo a kamarádky jsou kamarádkami dodnes.

 A co nám kromě zábavy anglická představení přinášejí? Naše děti se učí anglicky od 1.ročníku, někteří již od školky, vyrůstají a setkávají se s ní i doma a venku. My jako vyučující tohoto světového jazyka chceme, aby jí žáci byli obklopeni v co nejširším a nejrůznorodějším kontextu. Aby pro ně zkrátka byla přirozeným komunikačním nástrojem.

Chráníme mořské želvy

Želvy v úzkýchV úterý 19. června za námi přijela Hanka Svobodová, aby žákům druhého stupně představila svůj unikátní projekt: Chráníme mořské želvy.Proč je potřeba mořské želvy chránit? Jak jim ...

"MYANMAR - divoká cesta do barmské říše"

Planeta Země 3000 - největším vzdělávací projekt svého druhu v historii České republiky"MYANMAR - divoká cesta do barmské říše"http://planetazeme3000.cz/ ...

Recyklohraní

Recyklohraní Ve čtvrtek 3.5.2018 se pro žáky prvního a druhého ročníku konal v arboretu program s názvem Recyklohraní. Tento program pro svoje mladší spolužáky připravili členové ekotýmu školy. Na děti čekalo ...

Výtvarná gratulace z Prahy žákům 8.ročníku

Výtvarná gratulace z Prahy žákům 8.ročníku K nejoriginálnějším formám připomínání historických výročí patří dětská výtvarná zpracování. Obrazová stylizace i výraz barev mohou přinést nejen pěkný výsledek, ale také zážitkovou kvalitu ...

Volejbalistky postoupily do krajského kola

Volejbalistky postoupily do krajského kola Ve čtvrtek 22.března se zúčastnily žačky naší školy okresního kola ve volejbalu.Turnaj se hrál v tělocvičnách ZŠ Palachova.
Turnaje se celkem zúčastnilo šest družstev. V základní skupině naše ...

Poznej Vysočinu

Dne 16. března vyrazili Aneta z 9. A a Roman z 8.A do Jihlavy reprezentovat naši školu na krajské kolo soutěže Poznej Vysočinu. Tato soutěž se konala v moderních prostorách Krajského úřadu pod ...

Okresní kolo ve šplhu

Okresní kolo ve šplhu

V  úterý 20.3.2018 se konalo na 2. ZŠ okresní kolo ve šplhu, na které se probojovalo 7 žáků z naší školy. Byli to vítězové okrskového kola. A opět jsme byli úspěšní! Dominik z 5.A obsadil 1.místo, Evička z 1.B získala 2.místo a na 3.místě byl Vojtěch ze 3.B.

Všem závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a vítězům okresního kola blahopřejeme!

Adopce pštrosa Edy v Zoo Jihlava

Adopce pštrosa Edy v Zoo Jihlava

V úterý 13.března 2018 navštívili 4 žáci školního parlamentu s p.učitelkou Dočekalovou  ZOO Jihlava, aby předali osobně finanční dar na podporu pštrosa dvouprstého Edy. Získáním nového certifikátu o adopci se tak naše škola stala oficiálně jeho adoptivním rodičem na další rok 2018. Počasí se vydařilo a žáci si výlet užili. Eda si za nimi sice nepřišel popovídat, ale alespoň se jim ukázal. Určitě bude mít z našeho daru velkou radost!

Tancování se stuhou ve školní družině

Tancování se stuhou ve školní družině

Před jarními prázdninami, ve čtvrtek 22.2. 2018, proběhla ve 2. od. školní družiny taneční soutěž Tancování  - malování se stuhou. Děti si měly možnost tuto disciplínu týden dopředu vyzkoušet během pobytu ve školní družině. I když toto tancování – malování vypadá jednoduše, naučit se pracovat se stuhou vyžaduje trpělivost. Soutěž se nám moc líbila. Nejlepší tanečnice vybraly děti a jsou to: Vanessa, Simona a Salma.

Beseda v knihovně se školní družinou

Beseda v knihovně se školní družinou

Každý rok navštěvuje školní družina knihovnu na ul. Nádražní ve Žďáře nad Sázavou. Letos se besedy zúčastní všechna od. školní družiny  během měsíců února a března.

V úterý 20.2. 2018 navštívily knihovnu děti z 2.od. ŠD. Paní Jičínská nás vždy nejdříve seznámí s novinkami v literatuře pro děti a poté si společně zasoutěžíme. Každý rok je soutěž motivovaná nějakou známou událostí. Letos to jsou ZOH.

Recitační soutěž – 1. stupeň

Recitační soutěž – 1. stupeň Ve středu  10. ledna proběhla na naší škole soutěž v recitaci pro žáky 1. stupně. Z třídních kol  postoupilo celkem 42 dětí. Během hodnocení recitace  si děti procvičily  jazykolamy, zahrály si na ...

Soutěž zručnosti – Hřebíkovaná

Soutěž zručnosti – Hřebíkovaná

Ve středu 7.2. 2018 proběhla ve školní družině soutěž zručnosti pro děti ze 2. – 5. tříd.

Soutěž organizovala paní vychovatelka Balvínová.

Děti si vyzkoušely svoji zručnost na zatloukání hřebíků.

 

Vítězové z 2.roč . /v závorce je uveden počet zatlučených hřebíčků během 3 minut/.

1.místo: Stejskal Jakub/22/ , 2.místo: Filip Štěpán /17/, 3.místo: Procházka Jakub/14/

Vítězové z 3. – 5.roč.

1.místo: Veselý Tobiáš /17/, 2.místo: Bloudek Jan a Filip Michal /16/, 3.místo: Hrnčíř Marek /15/

Přírodovědná soutěž ve školní družině

Přírodovědná soutěž ve školní družině

Dne 31.1. 2017 proběhla ve školní družině soutěž s přírodovědným námětem pro děti ze 2. tříd.

Děti se během soutěže seznámily s některými zajímavostmi ze světa zvířat a prokázaly svoje znalosti o zvířátkách. Také ale kreslily, zpívaly a zahrály si pantomimu. O vítězství v soutěži rozhodovalo kromě znalostí i to, jak mezi sebou umí děti komunikovat. Soutěž vyhrály děti z  2.oddělení, na 2.místě byly děti z 1.oddělení a jako 3.se umístily děti ze 3.oddělení. Blahopřejeme!

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ

Ve čtvrtek 14.12. 2017 děti přišly s vánočním vystoupením potěšit učitele – důchodce . Ve středu 20.12. navštívily Domov klidného stáří, Seniorpenzion a v odpoledních hodinách pracovníky naší školy. Děti zpívaly vánoční koledy, hrály na flétničky, rytmické nástroje  a varhany, recitovaly a tancovaly.  Nakonec předaly vánoční přání a popřály hodně zdraví v  roce 2018.

VÁNOČNÍ JARMARK

VÁNOČNÍ JARMARK

Ve dnech 18.12. -21.12. 2017  si děti mohly zakoupit vánoční dárek pro rodiče, kamarády nebo sourozence.  Výtěžek bude věnován Dětskému domovu v Rovečném, nemocným dětem – fond Sidus a na příspěvek péče o pštrosa, kterého škola adoptovala v ZOO Jihlava.

Rádi bychom poděkovali všem rodičům i dětem, kteří se jakkoliv podíleli na   této úspěšné akci.

Šprtec ve školní družině

Šprtec ve školní družině

21.12. 2017 proběhla ve školní družině soutěž ve šprtci.

Utkání ze zúčastnili chlapci i děvčata. Během školního roku si děti ze školní družiny mohou tuto hru vyzkoušet kdykoliv na chodbě u školní družiny, kde máme volně přístupný stůl na šprtec.

 

Výsledky utkání:

1. místo: Toman František

2. místo:Malenovský Tadeáš

3. místo: Haas Štěpán

Soutěž zručnosti ve školní družině

Soutěž zručnosti ve školní družině

Dne 14.12.2017 proběhla ve školní družině Soutěž zručnosti pro děti z 1.tříd. Děti soutěžily v navlékání korálků,ve skládání židličky z polytechnické stavebnice a ve stavění komína z dřevěných kostek.

Soutěž probíhala ve formě vyřazovací metody.

Absolutními vítězi celé soutěže jsou:

1.Laštovička Lukáš

2.Partyka Lukáš

3.Janoušek Filip

 

PĚVECKÁ SOUTĚŽ - Zlatý slavík

 PĚVECKÁ SOUTĚŽ  -  Zlatý slavík V úterý 21.11.2017 se uskutečnila pěvecká soutěž žáků prvního stupně.Do této soutěže byli vybraní pouze nejlepší zástupci všech tříd. Nejdřívese žáci rozezpívali pomocí tónů stupnice, a pak už ...

72 hodin Pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ

72 hodin Pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ

Od 12.10 do 15.10.2017 se naše škola zapojila do celostátního  projektu dobrovolnických aktivit 72 hodin pro lidi, přírodu a místo,kde žiješ.

 Zaměřili  jsme se na úklid okolí školy, školního arboreta a hřiště. Do práce se zapojili všichni žáci a všem za to patří velké poděkování. Fotografie z této akce si můžete prohlédnout v naší galerii.

Chemie není nuda

Chemie není nuda V úterý 3. 10 .2017 žáci 9. ročníku navštívili Ústav fyzikální chemie v Praze, kde absolvovali interaktivní  workshop Chemie není nuda, aneb co tě naučíme experimentováním.Žáci  části pracovali ve ...

Výsledky sběru pomerančové a citronové kůry v letošní školním roce 2016/2017

Výsledky sběru pomerančové a citronové kůry v letošní školním roce 2016/2017

Od prosince do začátku června odevzdali žáci naší školy celkem 453, 60 kg sušené pomerančové a citronové kůry. A také letos budou nejlepší sběrači po zásluze odměněni. Celkem 15 žáků naší školy obdrží při přebírání vysvědčení také knižní poukázku, za kterou si mohou v knihkupectví vybrat knihu podle svého zájmu a záliby.
A naši nejlepší sběrači?

Sabina Spurná   6.A     13, 90 kg

Štěpán Svatoň   3.B    11, 20 kg

Vít Zykan            5. A   10, 75 kg

František Klíma  2.B   10, 69 kg

David Smejkal    1.C    10, 52 kg

Filip Klíma           5.B    10, 00 kg

Všem dětem a rodičům, kteří se do sběru kůry zapojili, děkujeme.

Malování na chodníku ve školní družině

Malování na chodníku ve školní družině

Dne 21.6. 2017 proběhla ve školní družině soutěž v malování na chodníku. Soutěže, kterou pro děti připravila p. vychovatelka Slonková, se zúčastnila všechna oddělení školní družiny. Děti malovaly své obrázky křídami na téma: Vesmír a mimozemšťané. Kreslit mohli jednotlivci, ale i skupinky do 3 dětí.

 

Vítězové :

1. místo: Michaela Mrkosová, Barbora Pelikánová, Petr Novotný

2. místo: Marie Humpolcová, Nela Míšková,Jana Králová

3. místo: Natálie Hoffmannová, Jindřiška Irovská

Piškvorky ve školní družině

Piškvorky ve školní družině

Dne 22.6. 2017 proběhla ve školní družině Piškvorkiáda. Soutěž pro děti připravila p. vychovatelka Heroldová. Děti se na ni připravovaly ve svých odděleních a vybraly ze svých řad nejúspěšnější soutěžící, kteří poté reprezentovali svoje oddělení.

 

Vítězové:

1.třídy:  1. Daniel Přibyl, 2.Vanessa Jurašek, 3.Jan Irovský

2. třídy: 1. Pavla Krupičková, Štěpán Haas, 3. Havlíček Filip

3. třídy:  1. Natálie Raclavská, Adriana Čechová

4. a 5. třídy: 1.Sýkora Šimon, 2.Bloudek Martin, 3.Novotný Petr, 4. Doležalová Ludmila

Exkurze členů ekotýmu

Exkurze členů ekotýmu Ve čtvrtek 8.6.2017 členové  ekotýmu školy navštívili  centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem, kde byl pro ně  připraven program Základy ekologie.Program naše žáky zavedl do Ekopavilonu, ve kterém ...

Sportovní úspěch Natálie Sobotkové

Sportovní úspěch Natálie Sobotkové

Žákyně 6. A Natálie Sobotková se v neděli 14. května 2017 zúčastnila v Třebíči Mistrovství  České republiky v moderní gymnastice.
Ve své kategorii  ( Kadetky starší - libovolné náčiní ) v konkurenci  41 gymnastek obsadila
úžasné  1. místo. Gratulujeme.

Besídka ke Dni matek v 1.oddělení ŠD

Besídka ke Dni matek v 1.oddělení ŠD

Ve čtvrtek 11. 5. 2017 proběhla v 1. od. ŠD besídka ke Dni maminek.
Čarodějnickou pohádku "Elixír a Halíbela", básničky, tanečky i písničky 
odměnili hosté potleskem.
Děkujeme všem rodičům za účast a za pomoc zapůjčením či úpravou kostýmů pro malé herce.

Na fotografie z vystoupení se podívejte ve fotogalerii.

MLADÝ ZDRAVOTNÍK

MLADÝ ZDRAVOTNÍK Ve čtvrtek 4. května 2017 se konalo okresní kolo soutěže mladých zdravotníků, které proběhlo pod záštitou Českého červeného kříže Oblastního spolku ve Žďáře nad Sázavou. Soutěžilo se ve dvou ...

Besídka ke Dni matek

Besídka ke Dni matek

Ve čtvrtek 4.5. 2017 proběhla v 2. od. ŠD besídka ke Dni matek. Děti se na vystoupení dlouho a pečlivě připravovaly. Pro své maminky přichystaly písničky, básničky, tanečky a zahrály pohádku Lotrando a Zubejda.

Děkujeme všem divákům za jejich pochvalná slova a potlesk, který byl největší odměnou za snahu a práci, kterou do přípravy vystoupení děti vložily. Děkujeme všem rodičům, kteří nám pomáhali s kostýmy a rekvizitami. 

Na fotografie se můžete podívat ve fotogalerii.

POUŽÍVÁM MOZEK

POUŽÍVÁM MOZEK

25. dubna 2017 měli žáci 2.stupně možnost zúčastnit se fyzikálně – přírodopisně – preventivního pořadu s názvem „ POUŽÍVÁM  MOZEK“, který představil Mgr. Vladislav Zezula ze Svitav (původním povoláním učitel s dvacetiletou praxí).  Děti se zajímavou formou poučily o tom, jak se v mozku vytvářejí a uchovávají informace, jak se učit a jak ne, o křivce zapomínání, jak vzniká strach a jak se mu bránit i o tom, jak si zvýšit svoje sebevědomí. Ke znázornění posloužily velké pomůcky jako např. MOZEK s demonstrací průběhu impulzů, UCHO s pohyblivými kůstkami a jak si neničit sluch, NEURON s ukázkou pohybu informace v něm atd. Žáci se průběžně stali aktivními spoluúčastníky pořadu, který byl velmi zajímavý, zábavný a zároveň velmi poučný.

Výstava výtvarných prací ŠD v knihovně v Nádražní ulici.

Výstava výtvarných prací ŠD v knihovně v Nádražní ulici.

Školní družina vystavuje pravidelně dvakrát do roka své výtvarné práce v Knihovně Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou na pobočce v Nádražní ulici. Každý rok děti malují obrázky na téma Vánoc. Na jaře je pak námět prací pokaždé jiný. Letos děti tvořily své obrázky na téma „Obrázková abeceda.“

Na fotografie se můžete podívat ve fotogalerii.

VELIKONOČNÍ VYSTOUPENÍ

VELIKONOČNÍ VYSTOUPENÍ

V pondělí 10.4. 2017 děti navštívily Domov klidného stáří a Seniorpenzion. Přišly s plnou náručí jarních a velikonočních písní, básní, tanců a hudební pohádkou Jak pejsek a kočička vařili dort. Hrály na rytmické nástroje a flétničky. Nakonec předaly velikonoční přání a drobné dárečky, mrskačky, jarní květiny.

Praktická výuka – ruční zpracování dřeva

Praktická výuka – ruční zpracování dřeva

V pondělí 20. 3. 2017 se žáci 6. B  a ve středu 22. 3. 2017 žáci 6. A zúčastnili praktické výuky v dílnách Vyšší odborné a Střední průmyslové školy strojírenské Žďár nad Sázavou pracoviště Strojírenská ulice. Tématem tohoto dne bylo ruční zapracování dřeva.  U vchodu se našich šesťáků ujal mistr odborného výcviku  pan Kosek. Nejdříve žáky seznámil s druhy dřeva a k čemu se dají používat, jednotlivé druhy si naši žáci mohli prohlédnout. Pak ukázal jednotlivé nástroje sloužící k práci se dřevem: různé druhy pilníků, smirkových papírů. Poté si žáci vybrali polotovary dřevěných zvířátek, které dokončili.

Na závěr si prohlédli i další pracoviště: dílnu na opracování kovů, elektrikářskou dílnu,  dílnu, ve které se studenti učí programovat CNC stroje.

Celý den byl zajímavý a všechny zaujal.

Sběr kaštanů a žaludů 2016/2017

Sběr kaštanů a žaludů 2016/2017  I v letošním školním roce na podzim proběhl sběr kaštanů a žaludů. Do sběru se zapojily všechny třídy z prvního stupně a někteří žáci stupně druhého. Celkem se nasbíralo 3 100 kg. Mezi nejlepší ...

Okresní kolo ve šplhu

Okresní kolo ve šplhu

V úterý 14.3 2017 se mělo  zúčastnit 5 žáků naší školy okresního kola ve šplhu pro žáky 1.stupně.

Všichni si vybojovali postup v okrskovém kole, které se konalo 14.2.

 Byli to: Jakub Řehoř a Stella Apolínová z 1.A, Linda Dvořáková ze 2.B, Dominik Holec ze 4.A a Ondřej Otoupalík z 5.B. Veliká smůla potkala Jakuba Řehoře, onemocněl a závodů se nemohl zúčastnit.

A výsledky? Dominik Holec vybojoval 1. místo! Moc blahopřejeme a přejeme i dalším závodníkům, aby se jim dařilo v závodě i v příštím školním roce.

Okresní kolo Chemické olympiády.

V pátek 3. 3. 2017 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo Chemické olympiády kategorie D, která je určena pro žáky 9. ročníků základních škol a 4. ročníků víceletých gymnázií. Soutěže se zúčastnilo 29 soutěžících.

Soutěž se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části museli soutěžící prokázat znalosti o sacharidech, barevných pigmentech a známých chemických látkách. V praktické části zkoumali závislost změn barev indikátorů v závislosti na pH roztoku.

Naši školu reprezentovali Václav Hyrš z 9. A, Martina Hoffmannová a  Alena Kouřilová z 9. B, kteří se v konkurenci neztratili a důstojně nás reprezentovali. Všichni tři se stali úspěšnými řešiteli okresního kola.  Vašek byl na 11. místě, Martina byla na 13. místě a Alena byla na 15. místě.

Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy.

ŠD byla na besedě v městské knihovně

ŠD byla na besedě v městské knihovně

Školní družina pravidelně navštěvuje městskou knihovnu, kde pro ni připravuje besedy paní Jičínská. V tomto roce paní Jičínská pro děti připravila akci pod názvem Klubíčko her. Děti se v úvodu seznámily s chodem knihovny a možností vypůjčování knížek. Poté se pustily do soutěžení. Hry a soutěže úzce souvisely s literaturou, byly jazykově zaměřeny, nebo se vztahovaly ke knihám. Ve fotogalerii naleznete fota z návštěvy 2. od. šk. družiny dne 2.3.2017.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ 1.STUPNĚ

Ve  středu  1.února  proběhla  soutěž  v  recitaci, které  se  zúčastnilo  40  dětí 1.stupně  naší  školy. Při  hodnocení  to  porota  neměla  vůbec  jednoduché.

Nejlépe si  vedli  tito  žáci:

1.ročník

1.  Ondřej Laštovička       1.B
2.  Marta Papoušková       1.B
3.  Štěpán Filip               1.C

2.ročník

1.  František Partyka        2.B
2.  Tobiáš Veselý             2.B
3.  Pavla Krupičková        2.A

3.ročník

1.  Monika Koukolová       3.A
2.  Marie V.Humpolcová    3.C
3.  Nicol Šindelková         3.C

4.ročník

1.  Pavla Vampolová        4.A
2.  Vít Macek                 4.A
3.  Jindřiška Irovská        4.B

 

5.ročník
 
1.  Kateřina Topinková     5.C
2.  Jindřich Sedláček       5.A
3.  Barbora Gáková         5.C

        

 Všem úspěšným recitátorům blahopřejeme a přejeme mnoho štěstí v oblastním kole, které proběhne  16.2.2017.

ŠKOLNÍ KOLO VE ŠPLHU 1.-5. ROČNÍK

ŠKOLNÍ KOLO VE ŠPLHU 1.-5. ROČNÍK Ve středu 25.1.2017se konaly závody ve šplhu pro žáky 3.-5.ročníku a v pondělí 6.2.2017 pro žáky 1.a 2. ročníku. Tohoto závodu se zúčastnilo 56 závodníků – 26chlapců a 30 dívek.Každý závodník šplhal ...

Ekotopfilm

Ekotopfilm

V pátek 20.1.2017 žáci 4.a 6.ročníku navštívili v kině Vysočina Ekotopfilm. Jedná se o mezinárodní festival dokumentárních filmů o životním prostředí a  udržitelném rozvoji na světě. Na českém území se poprvé uskutečnil v roce 2016, v letošním roce proběhne festival v 50 městech  naší republiky.

Celý program se skládal z filmové projekce a doprovodných soutěží, kde naši žáci mohli využít svoje znalosti. Akce  byla připravena ve spolupráci se společností EKO-KOM

Filmy pro žáky 4.ročníku byly zaměřeny na stromy, jejich život, význam a na možnosti získávání energií.

Tématy filmů  pro žáky 6.ročníku bylo ukázat život dětí v Indii v blízkosti velkých skládek odpadu a o ochraně živočichů.

Filmy žáky zaujaly a přinesly jim mnoho nových informací.

Předání sbírky hraček

Předání sbírky hraček

Od 28.11. – 9.12. 2016 proběhla na naší škole sbírka hraček, stavebnic a knížek. Organizátorem sbírky byl školní parlament.

Díky podpoře vedení školy, přístupu učitelů a následně i žáků a rodičů jsme mohli vytvořit hezčí Vánoce dětem v Azylovém domě Ječmínek, kam jsme celou sbírku  hraček ve středu 21.12.jeli předat.

Děti, rodiče a pracovníky Azylového domu potěšily nejen dárky, ale i kulturní vystoupení vybraných žáků 1.stupně. naší školy.

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ

V úterý 21.12. 2016 děti navštívily Seniorpenzion, ve středu 22.12. 2016 Domov klidného stáří a Azylový dům. Děti zpívaly vánoční koledy, hrály zimní pohádku, recitovaly a hrály na rytmické nástroje a flétničky. Nakonec předaly vánoční přání a drobné dárečky, svícny a perníčky.

VÁNOČNÍ JARMARK

VÁNOČNÍ JARMARK

Ve dnech 14.12. -19.12. 2016  si děti mohly zakoupit drobný dárek pro rodiče, kamarády nebo sourozence.  Výtěžek byl věnován Dětskému domovu v Rovečném a dále jako příspěvek na péči o pštrosa, kterého škola adoptovala v ZOO Jihlava.

 Děkujeme všem rodičům i dětem, kteří vyrobili zajímavé dárečky nebo upekli krásné perníčky, perníkové chaloupky, zvonečky, hvězdičky , svícny.

Soutěž zručnosti ve šk. družině

Soutěž zručnosti ve šk. družině

Ve čtvrtek 15.12. 2016 proběhla ve školní družině Soutěž zručnosti pro děti z 1.tříd. Několik dnů před soutěží probíhala v 1., 2. a 3. oddělení místní kola, ze kterých vzešli finalisté. Soutěžilo se ve stavění dřevěných kostek do komínu, skládání židličky z polytechnické stavebnice a rovnání barevných hříbečků do perforované desky.

 

Vítězové soutěže:

Stavění kostek: 1.Shalamanová Zlatinka, 2. Procházka Jakub , 3. Hromátková Andrea

Sestavení židličky: 1. Smejkal David, Szkanderová Simona, 3. Filip Štěpán

Porovnání hříbečků: 1. Procházka Jakub, 2. Irovský Jan, 3.Hrbková Agáta

 

Beseda o ochraně přírody ve šk. družině

Beseda o ochraně přírody ve šk. družině

30.11. 2016 proběhla ve školní družině beseda s Mgr. Janou Hejtmánkovou ze Správy CHKO Žďárské vrchy. Děti se dověděly spoustu zajímavých informací o ptácích, kteří žijí v oblasti Žďárských vrchů. Mgr.Hejtmánková také ukázala dětem množství dokumentárních materiálů, které sesbírala se svými kolegy při práci v terénu.

PĚVECKÁ SOUTĚŽ - Zlatý slavík

 PĚVECKÁ SOUTĚŽ  -  Zlatý slavík

 V úterý 22.11.2016 se uskutečnila pěvecká soutěž žáků prvního stupně.  Zúčastnili se zástupci všech tříd a porota rozhodla takto:


 

 

1. ročník           1. Marta Papoušková             1.B

                        2. Stella Apolínová                1.A

                        3. Štěpán Filip                      1.C

 

2. ročník           1. František Partyka              2.B

                        2. Anna Zapletalová             2.C

                        3. Zuzana Čechová               2.A

 

3. ročník           1. Jana Králová                    3.C

                        2. Barbora Procházková        3.B           

                        3. Nela Míšková                    3.C

 

4. ročník           1. Markéta Bartošová            4.A

                        2. Vendula Nepeřilová           4.A

                        3. Ludmila Doležalová           4.A

 

5. ročník           1. Vendula Doležalová           5.B

                        2. Filip Čech                         5.C

                        3. Tereza Michalová              5.C

Noc ve škole

Noc ve škole

Na závěr týdenního projektu ve 4.A „Cesta do krajiny snů“ se uskutečnila 24.11. 2016 noc ve škole. Děti si užily několik hodin tvoření, soutěžení a zábavy.  Nejvíce se vydováděly při vytváření pomníku významnému rodákovi Hajan a také vynálezci postele. Soutěžilo 5 týmů a vyhrála socha Robert Dudlík Peřina. Na závěr akce si děti užily hrůzostrašnou stezku odvahy uličkami města Hajan.

 

Motto noci ve škole:

Vítáme vás v naší obci, jmenuje se Hajany,

žije se tu mnohem lépe než na pláži v Miami.

V Hajanech je blaze, úžasné je tu klima,

reportáž by od nás chtěla i televize Prima.

Ta vesnička Hajany má kouzelnou moc,

užijme si tedy v ní tu čarovnou noc.

 

Školní kolo celostátní soutěže - Bobřík informatiky

Školní kolo celostátní soutěže - Bobřík informatiky  V týdnu od 7. do 11. listopadu se žáci naší školy zúčastnili školního kola celostátní soutěže s názvem Bobřík informatiky. Soutěže se celkem zúčastnilo 83 žáků od 5. do  9.  ročníku.  Žáci byli ...

Kluci skončili v okrskovém kole pátí

Kluci skončili v okrskovém kole pátí Chlapci šestých a sedmých tříd se zúčastnili okrskového kola ve flrobalu, které se konalo v pátek 11.listopadu na 2. Základní škole ve Žďáře nad Sázavou. V prvním utkání si chlapci jasně poradili ...

HALLOWEEN

HALLOWEEN

Dne 31. 10. 2016 děti ze 2. A se učily netradičně v kostýmech čarodějnic, duchů, kostlivců,  .. .  V rámci anglického jazyka si připomněly základní zvyky a zahrály hru Trick  or Treat. Naučily se novou slovní zásobu, báseň a vyhledávaly zajímavosti, které ve skupinách zpracovávaly a prezentovaly. Následně šly seznámit s americkým svátkem žáky 1.tříd. Představily se v strašidelných maskách, přednesly hrůzostrašnou báseň a společně si zahrály Trick or Treat. Nakonec pomocí přírodnin ozdobily dýně, vytvářely zvířátka, kytičky a další zajímavé příšerky.

Beseda s hasiči ve školní družině

Beseda s hasiči ve školní družině

V úterý 25.10. 2016 proběhla ve školní družině beseda s příslušníky hasičského záchranného sboru, s  kpt. Ing. Miloslavem Černým, nprap. Ing. Ivanou Šaršounovou a nprap. Jaroslavem Michálkem.

Děti si připomněly základní znalosti o problematice požárů a dověděly se i spoustu dalších zajímavostí, doporučení a bezpečnostních opatření které se vznikem požárů souvisí.

 

ŠD – soutěž „O nejpodivuhodnější bramboru“

ŠD – soutěž „O nejpodivuhodnější bramboru“

Ve 2.od. šk. družiny každý podzim děti vyhledávají do soutěže brambory  podivuhodných tvarů. Některé děti našly „svou“ bramboru na zahrádkách svých prarodičů nebo rodičů, jiné je koupily v prodejně.

Nejpodivuhodnější bramboru vybraly svým bodováním samy děti a pojmenovaly je: Obr, Chobotnice, Lachtan. Tyto brambory přinesli: Haas Štěpán, Šišková Markéta, Šťourač Tomáš.

 

Na fotografie se můžete podívat ve fotogalerii.

Šprtec ve školní družině

Šprtec ve školní družině

V pátek 7.10. 2016 proběhlo ve školní družině místní kolo ve šprtci. Organizaci připravovala p. vychovatelka Slonková ve spolupráci s p. Ludvíkem. Turnaje se zúčastnili zájemci ze všech oddělení školní družiny.V pátek mezi sebou soupeřily týmy již zkušených hráčů i úplných nováčků. Na chodbě u školní družiny máme k dispozici stůl na šprtec a tak si děti mohou tuto hru trénovat každý den. Na fotografie se můžete podívat ve fotogalerii.

Evropský den jazyků

Evropský den jazyků

Již po desáté oslavovala Evropa tzv. Evropský den jazyků. Rada Evropy 26. září vyhlásila jako den, jehož cílem je oslava jazykové rozmanitosti a podpora znalosti cizích jazyků. Všude v Evropě se v tuto dobu konají akce, které se snaží lidi povzbudit ke studiu nového jazyka nebo ke zlepšení již nabytých jazykových znalostí.

I na naší škole jsme si připomněli, že umět cizí jazyk  pomáhá nejen při porozumění mezi lidmi, ale také přispívá k poznání odlišných kulturních tradic. Během minulého týdne se tak v hodinách angličtiny žáci zapojili do nejrůznějších aktivit, které jim přinesly nové informace i zábavu.

Recyklace očima vědce – recyklace a půda

Recyklace očima vědce – recyklace a půda Ve čtvrtek 29. 9. 2016 a v pátek 30. 9. 2016 žáci 6. A a 6. B zúčastnili projektového vyučování na téma Recyklace očima vědce – recyklace a půda. S tímto projektem do naší školy přijely zástupkyně ...

Adaptační pobyt 6. ročníků

Adaptační pobyt 6. ročníků

Ve dnech 5. a 6. září 2016 proběhl adaptační pobyt žáků 6. ročníků. V pondělí dopoledne žáci navštívili Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě, kde se  dozvěděli o životě obyvatel Novoměstska v 18. a 19. století. Prohlédli si výstavu o vývoji lyží, poseděli ve starých školních lavicích a kdo chtěl, mohl si vyzkoušet jaké to bylo klečet na hrachu. V těchto dnech je v muzeu výstava dřevěných hraček a loutek a neplatí zde obvyklé „nedotýkati se exponátů“, ale dotýkati se je povoleno, čehož naši šesťáci plně využili. Poté pokračovali pěšky do Skleného u Fryšavy, kde měli další program - různé seznamovací aktivity, sportovní a vědomostní soutěže, ve kterých trénovali svoji paměť, pozornost, spolupráci a ověřili si i svoje znalosti. V úterý po obědě se žáci 6. A a 6. B vydali zpět podzimní přírodou po turistické stezce  do Žďáru.

I když počasí, zvláště v pondělí, příliš nepřálo, všichni si adaptační pobyt užili.

 

Soutěž v malování na chodníku ve ŠD

Soutěž v malování na chodníku ve ŠD

28.6. 2016 proběhla ve školní družině soutěž v malování na chodníku. Soutěž pro děti ze všech oddělení připravila paní vychovatelka Slonková. Letos jsme malovali na téma: Návštěvníci z vesmíru. Soutěže se zúčastnilo 50 dětí. Nejlepší obrázky vybraly svým hodnocením děti.

 

Vítězové soutěže:

 1. Nela a Simona Takacsovi
 2. Sabina Spurná
 3. Berenika Balcarová a Bára Hladíková

 

Na obrázky ze soutěže se podívejte ve fotogalerii.

 

Piškvorky ve školní družině

Piškvorky ve školní družině

Dne 22.6. 2016 proběhla ve školní družině soutěž Piškvorky, kterou pro děti organizovala paní vychovatelka Heroldová. Každé oddělení vyslalo do soutěže své zástupce. Celkem se soutěže zúčastnilo 25 dětí ze všech oddělení školní družiny.

Vítězům blahopřejeme!


Umístění dětí z 1. tříd

1.Haas Štěpán, 2. Havlíček Filip, 3. Krupičková Pavla

Umístění dětí z 2. tříd

1. Raclavská Natálie, 2. Lédl Matyáš, 3. Čechová Adriana

Umístění dětí ze 3. tříd

1.Sedláček Vilém, 2. Mrkosová Michaela, 3. Stoček Patrik

Umístění dětí ze 4. a 5. tříd

1. Bloudek Martin, 2. Sedláček Jindřich, 3. Janů Kateřina

Celé Česko čte dětem

V týdnu od 6.6. do 10.6. 2016 se žáci prvního stupně zapojili do celorepublikové akce ,,Celé Česko čte dětem“, kterou jsme si nazvali ,,Čtení je radost“..     Program na tento týden byl bohatý a ...

SETKÁNÍ ČESKÝCH FOUSKŮ

SETKÁNÍ ČESKÝCH FOUSKŮ

V pátek 10.června se žáci druhých ročníků a vybraní žáci ze 4.B zúčastnili akce ,,Setkání českých fousků“ v prostoru Městských lesů Žďár nad Sázavou, kterou pro ně připravil Ing. Kamil Leština, správce městských lesů, jako odměnu za sběr kaštanů, žaludů a suchého pečiva. Akce byla pořádána pod záštitou pana starosty Mgr. Zdeňka Navrátila.

Pro všechny bylo toto setkání velikým zážitkem. Měli jsme možnost, blíže se seznámit s plemenem psa český fousek, jeho výcvikem i náročnými zkouškami. Viděli jsme práci vůdce psa i nelehké rozhodování  rozhodčích.  S napětím jsme sledovali všechny soutěžní disciplíny i úctu vůdců vůči rozhodčím, vyjádřenou smeknutím klobouku.

Užili jsme si krásné dopoledne, které zahájily i ukončily myslivecké fanfáry. Mohli jsme strávit krásný den v přírodě a odnést si hluboké zážitky a poznatky ze života myslivců.

Do školy jsme se vrátili nadšeni a o své dojmy se podělili s ostatními žáky i pedagogy.

Zájezd do Vídně

Zájezd do Vídně

Dne 3.6. 2016 se 42 žáků 8. a 9. ročníku za doprovodu paní učitelek Novákové a Holcové zúčastnilo jednodenního zájezdu do Vídně v Rakousku. I když po cestě pršelo, Vídeň všechny přivítala sluníčkem a příjemné počasí pak vydrželo po celý den. Žákům se tak nabídla možnost vidět nejenom vídeňské památky, ale i parky a zahrady v celé kráse a v plném květu.

Nejdříve se skupina vydala do zahrad zámku Schönbrunn, letního sídla Habsburků, kde bylo možné navštívit i zahradní bludiště. Pak všechny čekala trocha moderního umění, které představovaly domy navržené architektem Hundertwasserem. Nakonec se celá výprava přesunula do centra, prohlédla si hrad Hoffburg, chrám svatého Štěpána a další pamětihodnosti této metropole na Dunaji.

Při rozchodu se pak žáci rozprchli do vídeňských ulic, aby si koupili suvenýr nebo jen tak něco na zub. Nejen při nakupování se pak ukázalo, jak dobré je umět cizí jazyky.

PLAVECKÉ ZÁVODY:

PLAVECKÉ ZÁVODY:

Dne 2. června 2016 proběhly v Relaxačním centru v bazénu plavecké závody dětí čtvrtých a pátých ročníků.

Soutěžilo 20 plavců a plavkyň v individuální disciplíně a čtyřčlenné týmy plavaly štafetu. Vše pobíhalo podle daných pravidel.

Nejúspěšnějšími byli ze 4. tříd v kategorii chlapců:

-         Filip Piechula - 1. místo

-         Štěpán Mottl – 2. místo

-         Denis Medek – 3. místo

V kategorii dívek 4. tříd se umístila:

-         Kateřina Bušková – 1. místo

-         Nikola Szkanderová – 2. místo

-         Alena Doležalová – 3. místo

Pěkné výkony předvedli i žáci 5. tříd.

Kategorie chlapců:

-         Ondřej Melichar 1. místo

-         Jaroslav Hromádka – 2. místo

Jaká škoda, že neplavalo více chlapců.

Výsledky rozplaveb dívek 5. tříd:

-         Magdaléna Kubová – 1. místo

-         Sabina Spurná – 2. místo

-         Simona Šanderová – 3. Místo

Děkujeme všem závodníkům za pěkné výkony.

Sběr pomerančové kůry v letošním školním roce 2015 - 2016

Sběr pomerančové kůry v letošním školním roce 2015 - 2016

Již několik let sbírají žáci naší školy sušenou pomerančovou kůru, kterou posíláme do nákupny Leros, s.r.o.ve Strážnici. Od prosince do začátku června odevzdávali žáci kůru a při závěrečném hodnocení školní práce budou nejlepší sběrači odměněni knihami.

V letošním školním roce 2015 - 2016 nasbírali žáci 1.stupně 486, 10 kg a žáci 2.stupně 44, 43 kg sušené pomerančové  a citronové kůry.

Knihou bude odměněno 23 žáků 1.stupně a 4 žáci 2.stupně, kteří nasbírali více než 6 kg kůry.

A naši nejlepší sběrači?

Svatoň Štěpán        2.B        14, 50 kg

Piechula Filip          4. C       13, 73 kg

Partyka František   1. B      13, 35 kg

Spurná Sabina        5. C      11, 09 kg

Kaláb Kristián         4. C       10, 32 kg

Sysel Petr               4. B        10, 00 kg

Všem dětem a rodičům, kteří se do sběru kůry zapojili, děkujeme.

Exkurze Osvětim-Březinka 17.května 2016

Exkurze Osvětim-Březinka 17.května 2016

V úterý 17.května navštívili žáci 9.ročníku koncentrační tábor v Osvětimi v Polsku. Cílem dějepisné exkurze tak bylo přiblížení atmosféry tragických událostí druhé světové války, kdy nacisté prováděli systematické likvidování svých odpůrců, zejména pak Židů ale také třeba slovanských národů. Během války byl ještě vybudován pobočný vyhlazovací tábor v Březince, kam byli  vězni deportováni v železničních vagónech a hned po příjezdu byli  tříděni a posílání do plynových komor k usmrcení. Jiní museli v dnes nepředstavitelných podmínkách hladu, zimy a nemocí pracovat. Osvětim a Březinka jsou pro nás varováním, co znamená lidská zvůle a nenávist, proto bychom měli taková místa navštěvovat a mít v hluboké úctě oběti ale také ty, kteří přežili a mohli o těchto hrůzách podat svědectví.

Den matek - besídka ve školní družině

Den matek - besídka ve školní družiněKaždý rok v květnu probíhají v jednotlivých odděleních naší  školní družiny besídky pro maminky k jejich svátku. Děti si připravují program, který je složený z tanečků, básniček, písniček a pohádky. S nacvičováním vystoupení začínáme vždy několik týdnů před touto událostí. Zapojují se i rodiče, kteří nám pomáhají  zajistit kostýmy a rekvizity. Tímto jim za jejich snahu a ochotu  děkujeme. Na fotografie z besídky 2.od.  ŠD se můžete podívat ve fotogalerii.

Vybíjená

Vybíjená Ve středu 30. března  se v tělocvičnách naší školy uskutečnilo školní kolo ve vybíjené žáků  4. a 5. tříd.Ve čtvrtých třídách společné soutěžení skončilo výhrou 4. B, na druhém místě se umístila 4. ...

Úspěch v krajském kole Chemické olympiády

Úspěch v krajském kole Chemické olympiády

Ve čtvrtek 31.3.2016 se na gymnáziu v Jihlavě konalo krajské kolo chemické olympiády kategorie D, určené pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Soutěže se zúčastnilo 18 nejlepších chemiků z celého kraje Vysočina, kteří v  teoretické a praktické části museli prokázat svoje znalosti chemie. Naši školu reprezentoval Josef Kolář z 9.A, který se umístil na vynikajícím třetím místě.

Moc Pepovi blahopřejeme k jeho vynikajícímu úspěchu, děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme hodně úspěchů ve studiu na zvolené střední škole.

VELIKONOČNÍ VYSTOUPENÍ v Domově důchodců

VELIKONOČNÍ VYSTOUPENÍ v Domově důchodců

Děti ze ZŠ Palachova  šly v úterý 22.3.  potěšit  seniory. Připravily si velikonoční pohybové hry, zazpívaly jarní písně, přednesly básně, zahrály na flétny a vše doprovodily tancem s pomlázkami a věnečky z jarních květin. Nakonec popřály pěkné prožití velikonočních svátků a rozdaly velikonoční přáníčka, kraslice a zajímavé velikonoční dekorace.

Okresní kolo základních škol ve šplhu

Okresní kolo základních škol ve šplhu

V pátek 18.3.2016  se konaly v tělocvičně 3. ZŠ ve Žďáře nad Sázavou okresní závody ve šplhu pro žáky 1.-5. ročníku ZŠ.

Těchto závodů se zúčastnilo 6 žáků z naší školy, kteří postoupili z okrskového kola.

A jak se závodníkům dařilo v okresním kole? Ukázali, že opravdu umí bojovat.

Filip Havlíček z 1.C a Ondřej Koukola z 5.A vybojovali 1.místa a Nikola Szkanderová ze 4.B se umístila na 3.místě.

Reportáž z tohoto závodu si můžete prohlédnout ve školním vysílání ŠKOTEL.

Všem závodníkům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

                                                                                                                  Z. Štikarová

Okresní kolo Chemické olympiády 4.3.2016

Okresní kolo Chemické olympiády 4.3.2016

V pátek 4.3.2016 se na naší škole konalo okresní  kolo Chemické olympiády kategorie D určené pro žáky 9.ročníku a studenty odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Letošní ročník olympiády byl zaměřen na měď – její vlastnosti, sloučeniny, rekce,  a použití.

Olympiáda se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části účastníci museli prokázat znalost sloučenin mědi a jejich reakcí. V praktické části zkoumali reakce modré skalice, jako jedné z nejdůležitějších měďnatých solí.

Soutěže se zúčastnilo 27 soutěžících z celého okresu. Naši školu reprezentovalo 5 žáků a byli jsme úspěšní. Na 2.místě se umístil Josef Kolář z 9.A, který získal 91 bodů ze 100 možných      a na 4.místě byla Eliška Renata Plechlová z 9.B. Ani naši další deváťáci se v soutěži neztratili: Tereza Marková z 9.B byla desátá, Veronika Slámová z 9.A dvanáctá a David Havlíček z 9.A devatenáctý.

Všem účastníkům děkujeme za účast a Pepovi přejeme hodně úspěchů v krajském  kole, které se koná 31.3.2016 v Jihlavě.

Karneval ve školní družině

Karneval ve školní družině

Dne 24.2. 2016 se uskutečnil v 1. a 2. oddělení školní družiny karneval. Karnevalové veselí jsme si všichni užili. Děti si zatancovaly a zahrály si několik soutěží a her. Karneval se nám vydařil a všem se líbil.  

Po ukončení karnevalu si děti povzdechly:

„Já bych chtěl mít karneval v družině každej den!“

„To bylo nějaký krátký!“

„To tak rychle uteklo!“

Okrskové kolo základních škol ve šplhu

Okrskové kolo základních škol ve šplhu

V pátek 19. 2. 2016 se konaly v tělocvičně 2. ZŠ ve Žďáře nad Sázavou okrskové závody ve šplhu pro žáky 1. - 5. ročníku ZŠ.

Těchto závodů se zúčastnilo 10 žáků z naší školy, kteří si vybojovali postup jako vítězové školního kola ve šplhu.

A jak se naši reprezentanti umístili v okrskovém kole? 6 závodníků vybojovalo medaili.
1.místo:

Piechula Filip    4.C

Koukola Ondřej  5.A

 

2.místo:

Havlíček Filip  1.C

Holec Dominik 3.A

Szkanderová Nikola  4.B

 

3.místo:

Kadlec Adam  2.B

 

Všem závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Reportáž z tohoto závodu si můžete prohlédnout ve školním vysílání Škotel.   Z. Štikarová

ŠD – beseda v knihovně

ŠD – beseda v knihovně

Děti ze školní družiny každý rok dochází na besedu do městské knihovny. Program této besedy připravuje paní Jičínská. Pravidelně děti seznamuje s novými knižními tituly. Také pro ně připravuje kvíz, kde děti využijí své znalosti z literatury. Po této společenské soutěži si děti vždy odpočinou při chvilce s pohybovými hrami.

Na fotografie se můžete podívat ve fotogalerii.

ŠKOLNÍ KOLO VE ŠPLHU 1. – 5. ROČNÍK

ŠKOLNÍ KOLO VE ŠPLHU 1. – 5. ROČNÍK Ve středu 17.2.2016 proběhlo na naší škole školní kolo ve šplhu pro žáky 1. -5. ročníku. Tohoto závodu se zúčastnilo 64 dětí – 33 chlapců a 31 dívek.Každý závodník šplhal dvakrát, o vítězích v každé ...

Spolupráce s mateřskými školami – tvoření ve ŠD

Spolupráce s mateřskými školami – tvoření ve ŠD Naše škola se zapojila do projektu, který rozšiřuje spolupráci mateřských škol a základních škol. Jeho cílem je lepší adaptace předškolních dětí na prostředí školy.Dne 3.2. 2016 navštívily naši ...

Sběr kaštanů a žaludů

 Sběr kaštanů a žaludů Na podzim na naší škole proběhl sběr kaštanů a žaludů. Do této akce se zapojily všechny třídy z prvního stupně a někteří žáci stupně druhého. Každý, kdo se zapojil, byl odměněn. Celkem se nasbíralo ...

Recitační soutěž žáků 1.- 5. ročníku

Recitační soutěž žáků 1.- 5. ročníku 3.února se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže žáků 1.-5. ročníku, kteří byli vybráni v jednotlivých třídách. V letošním školním roce se soutěže zúčastnilo 44 recitátorů. Nejlépe si vedli tito ...

Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd

Ve dnech 22. a 23. ledna 2016 proběhl na naší škole zápis budoucích prvňáčků. Děti z 3. A a 4. C si připravily pro předškoláky stezku „S trpaslíky za Sněhurkou“. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem rodičům, kteří se podíleli na přípravě krásných kostýmů.

Při vstupu do školy přivítala budoucí prvňáčky a jejich rodiče Sněhurka se svými kamarády. Každé dítě dostalo lucerničku, kterou si rozsvítilo po splnění všech úkolů na trpasličí stezce.

Pak šly do tříd k zápisu, kde se jim věnovali paní učitelky a pan učitel. Vyzkoušeli jejich šikovnost, zručnost a vědomosti.

Na konci cesty jim Sněhurka popřála dobrý start ve škole, hezké známky a spoustu nových kamarádů a zážitků.

Vánoční vystoupení

Vánoční vystoupení

V pondělí 21.12. žáci  z 1.A, 4.B a 4.C šli společně potěšit seniory v domovech důchodců. Nejdříve navštívili Domov klidného stáří s vánočním pásmem básní, písní, tanců, pohybových a rytmických her. Potom vystoupili v Seniorpenzionu. Děti připravily vánoční dárečky a přáníčka, které předaly seniorům se zpěvem koled a přáním klidného prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce 2016.

Sběr pomerančové a citronové kůry

Sběr pomerančové a citronové kůry

Žáci naší školy se již několik let zapojují do sběru sušené pomerančové kůry. Od ledna do konce května suší kůru, kterou posíláme do nákupny Leros, s.r.o. ve Strážnici. Na konci školního roku jsou vždy nejlepší sběrači kůry odměněni knihami.

V letošním školním roce budeme sbírat sušenou pomerančovou i citronovou kůru, každá kůra se odevzdává zvlášť. Sběr bude zahájen 13.1.2016 a pravidelně každou středu od 7,40h do 7,55 h mohou žáci kůru odevzdávat v kabinetě u šaten 1.stupně.

Podpora polytechnické výchovy ve 3. A

Podpora polytechnické výchovy ve 3. AVe třídě 3. A si žáci s paní učitelkou Dvořákovou, v rámci pracovních činností, procvičili svou zručnost s novými stavebnicemi Roto z Vysočiny. Ukázala se tvořivost, šikovnost a nápaditost dětí, kde společně s kamarádem Igráčkem skládaly jednotlivé modely ze světa zahrad, ulic nebo obchodů. Dvouhodinovka se dětem líbila a naučili se spoustu nových věcí.

Soutěž zručnosti ve školní družině

Soutěž zručnosti ve školní družině

Ve středu 2.12. 2015 proběhla ve školní družině soutěž zručnosti. Soutěže se zúčastnily děti z 1.tříd, které navštěvují 1., 2. a 3. oddělení školní družiny. Děti soutěžily ve stavění kostek, navlékání korálků a skládání židličky z polytechnické stavebnice.

Výherci soutěže:

Sestavení židličky:1.Havlíček Filip, 2. Minárik Filip, 3. Marek Jiří

Stavění kostek: 1.Křesťan Nikolas, 2. Marek Jiří, 3. Hromádka Daniel

Navlékání korálků: 1.Partyka František, 2. Janů Vojtěch, 3. Dvořáková Natálie

 

Na foto ze soutěže se můžete podívat ve fotogalerii.

SLAVNOSTI SLABIKÁŘE V 1.A

SLAVNOSTI SLABIKÁŘE V 1.A

V pátek 27.11. se žáci rozloučili se Živou abecedou a nakonec všichni získali zlatý klíč. Klíčem a říkankou otevřeli  novou učebnici pro čtenáře – Slabikář. Slavnost byla zakončena sladkým překvapením. Každý žák obdržel čokoládový dortíček, pouze osm z nich bylo označeno písmenkem. Nejlepší čtenáři z těchto písmen sestavili slovo SLABIKÁŘ.

PĚVECKÁ SOUTĚŽ 1.STUPNĚ

PĚVECKÁ SOUTĚŽ 1.STUPNĚ Ve středu 25.11. se uskutečnila pěvecká soutěž Zlatý slavík, které se zúčastnili vybraní žáci z jednotlivých ročníků prvního stupně. Žáci zpívali velmi pěkně, zvolili hezký výběr písní a zasloužili ...

Beseda o ochraně přírody ve školní družině 24.11. 2015

Beseda o ochraně přírody ve školní družině 24.11. 2015

Školní družina každý rok organizuje pro své děti besedu o ochraně přírody s panem Čejkou z CHKO Žďárské vrchy. I tento školní rok jsme se od pana Čejky dověděli spoustu zajímavostí a novinek především z ptačí říše. Beseda byla zajímavá, pan Čejka nám zaujatě vyprávěl o svojí práci a také nám odpověděl na vše, co nás zajímalo.

 

Na foto z besedy se můžete podívat ve fotogalerii.

Simulační hra – Adaptace sídel na změnu klimatu

Simulační hra – Adaptace sídel na změnu klimatu

V úterý 24. 11. 2015 se žáci devátého ročníku věnovali simulační hře, což je poslední téma projektu Adaptace sídel na změnu klimatu.  Pomocí hry ověřovali funkčnost opatření, která navrhovali při řešení jednotlivých témat. Na základě výsledků hry vylepšovali své návrhy adaptačních opatření. V následujících hodinách Praktik z chemie budou své návrhy zpracovávat do prezentace, se kterou vystoupí  v únoru 2016 před zastupiteli města.

Chytrá energetika – Adaptace sídel na změnu klimatu

Chytrá energetika – Adaptace sídel na změnu klimatu

V pondělí 9. 11. 2015 žáci devátého ročníku pokračovali v práci na projektu Adaptace sídel na změnu klimatu.  Tentokrát se věnovali tématu chytrá energetika.

Žáci nejdříve v rámci domácího úkolu zjišťovali u vybraných domácích spotřebičů, jaký je příkon a jak dlouho denně běží. Následně v hodině fyziky počítali, kolik provoz těchto spotřebičů denně stojí. Poté se věnovali příčinám a důsledkům blackoutu a obnovitelným zdrojům energie.

Součástí práce na tématu byl i praktický úkol. S pomocí kufříkové elektrárny se pokoušeli na zmenšených modelech vyrobit elektrickou energii. Vyzkoušeli si výrobu elektrické energie za použití solárního panelu, větrné elektrárny a ruční kličky.

Na závěr opět navrhovali opatření pro zlepšení hospodaření s energií v našem městě: solární panely pro ohřev vody na střechu naší školy, na střechu bazénu, u Tisůvky vybudovat větrnou elektrárnu.

Povodně – Adaptace sídel na změnu klimatu

Povodně – Adaptace sídel na změnu klimatu

V úterý 3. 11. 2015 žáci devátého ročníku pokračovali v práci na projektu Adaptace sídel na změnu klimatu.  Tentokrát se věnovali tématu povodně .

Žáci nejdříve v rámci domácího úkolu zjišťovali, kdy naše město zasáhla povodeň. Všichni si vzpomněli na květen 2014, kdy voda z přívalového deště zaplavila naše tělocvičny. Také zjistili, že naše město, které leží nedaleko evropského rozvodí, není povodněmi příliš ohroženo.

Součástí práce na tématu byl praktický experiment: měření rychlosti proudění vody. Plastová trubka představovala vodní tok a skleněná kulička vodu. Žáci měřili a porovnávali, za jak dlouho voda proteče rovným korytem a za jak dlouho zvlněným korytem. Prakticky ověřili, že meandrující tok řeky výrazně zpomaluje rychlost vody v řece.

Na závěr opět navrhovali protipovodňová opatření: opravit kanalizaci, v okolí řeky Sázavy zbudovat suché poldry, v okolí polí vybudovat travnaté vsakovací pásy.

Soutěž O nejpodivuhodnější bramboru

Soutěž O nejpodivuhodnější bramboru

Děti ze školní družiny ukončily Týden zdravé výživy vyhlášením vítězů soutěže O nejpodivuhodnější bramboru. Svým hlasováním, žetonem – kostičkou, rozhodly o tom, která z brambor přinesených dětmi je ta nejpodivuhodnější. Na 1. místo vybraly bramboru připomínající „nos čarodějnice“, na 2. místo „mrože“ a na 3.místo myšku. Vítězné brambory přinesli: Nikola  Šebestová, Lucie Nečesalová a Tobiáš Veselý.

Na fotografie se můžete podívat ve fotogalerii. 

Máme rádi tajemno

Máme rádi tajemno -  tak se zrodil nápad poznat tajuplné noční prostředí naší školy. Dne 22.10. 2015 jsme strávili noc ve škole na halloweenské párty, kterou jsme nazvali „Strašidel se nebojíme!“ Příšery a strašidla ...

Dějepisně – literární exkurze 9. tříd – Lidice, Praha

Dějepisně – literární exkurze 9. tříd – Lidice, Praha Za osudovými místy české novodobé historie      Dne 16. října se žáci devátých tříd vydali za poznáním osudových míst českých dějin 2. poloviny  20. století. Své putování začali v Lidicích. Nejprve ...

Adaptace sídel na změnu klimatu – Exkurze

Adaptace sídel na změnu klimatu – Exkurze

Ve středu 21.10.2015 žáci devátého ročníku  pokračovali v práci na projektu exkurzí. Exkurze je komplexním programem zaměřeným na zpracování bioodpadu, hospodaření na zemědělské půdě a ochranu proti vodní erozi.

Nejdříve  se zábavnou formou seznámili s různými způsoby likvidace odpadu a s nakládáním s bioodpadem. Poté se žáci vydali na exkurzi do bioplynové stanice firmy ODAS ve Žďáře nad Sázavou. Zde se od pana Svobody dozvěděli, jak  stanice pracuje. Dochází zde k rozkladu rozložitelných odpadů za nepřístupu vzduchu na bioplyn a organický substrát, který se používá jako hnojivo. Vzniklý bioplyn se používá k výrobě elektrické energie a tepla. Z bioplynu, který vzniká v bioplynové stanici, se vyrábí elektrická energie pro 1 200 domácností a teplo pro 60 domků ve Žďáře.

V další části žáci shlédli film o povodních a věnovali se tématu vodní eroze. Porovnávali jednotlivé typy krajiny: krajina s menšími poli rozdělená remízky, pásy keřů a krajina s velkými lány.

Na závěr opět navrhli adaptační opatření. Naši žáci navrhují: zlepšit propagaci třídění bioodpadu, zlepšit rozmístění hnědých biopoplenic, zapojit do sběru bioodpadu i okolní obce v okolí města na okrajích polí budovat zatravňovací pásy.

Adaptace sídel na změnu klimatu – Zelená architektura

Adaptace sídel na změnu klimatu – Zelená architektura

V úterý 20.10.2015 žáci devátého ročníku pokračovali v práci na projektu dalším tématem: Zelená architektura. Toto téma je aplikací získaných informací  z předchozích aktivit o vodě, vegetaci a zeleni.

Nejdříve vyhodnotili výsledky prachové zkoušky, kterou založili v tématu Zasakovací zkouška. Porovnáním výsledků zjistili, že zeleň zachytí velké množství prachu. Dále se věnovali pojmům zelená architektura a urbanismus, formou hry se seznámili s pasivními domy a základními pravidly stavby takových domů (jednoduchý tvar, orientace oken na jih, dobrá izolace domu a trojitá skla v oknech). Experimentem porovnali izolační vlastnosti polystyrenu, černého plechu, zrcátka, namočeného rašeliníku.Vyhodnotili, že nejlepší izolační vlastnosti má namočený rašeliník.

Na závěr navrhovali konkrétní opatření pro naše město: ozelenit budovy na náměstí a budovy firem – Hettich, ŽĎAS,  vybudovat zelené střechy na školách a vertikální zahrady na Stalingradě. Jako vhodné prostory na stavbu nových domů navrhují okolí ulic Novoměstská a Brněnská. Stavět by se nemělo v okolí Zelené hory a na Vysočanech

Adaptace sídel na změnu klimatu – Doprava

15.10.2015 žáci pracovali na dalším tématu projektu – doprava.

Cílem bylo zmapování dopravní situace ve městě, vlivu náhlých změn počasí na chod dopravy, návrhy na vylepšení dopravní infrastruktury v našem městě.

Žáci popsali svoji cestu do školy: délku cesty, jak dlouho cesta trvá, jaké má příjemné a nepříjemné stránky. Z tohoto vyplynulo, že polovina žáků chodí do školy pěšky a polovina jezdí autobusem, nejvíce žáků bydlí v okolí školy  a ve škole jsou do 5 minut.

  Dále se věnovali zmapování dopravních tras po městě do význačných bodů: poliklinika, bazén, nádraží, zamýšleli se nad možnými opatřeními, která lidem usnadní cestu do těchto míst. Součástí práce bylo i řešení situace, kdy v důsledku změny počasí nastane dopravní kolaps, například: náledí, přívalový déšť, velmi silný vítr.

Na závěr práce žáci navrhovali, jak zlepšit dopravní situaci ve městě. Mají tyto návrhy: semafor nebo kruhový objezd na křižovatce Jihlavská – Chelčického, bezbariérové náměstí, obchvat Tokoz – Žďár III.

Adaptace sídel na změnu klimatu – Voda, vegetace, teplota

Adaptace sídel na změnu klimatu – Voda, vegetace, teplota

7.10.2015 žáci pracovali na dalším tématu projektu – sledování vody, vegetace a teploty ve městě.

Cílem bylo zmapování zeleně, vodních ploch a povrchů v našem městě, ověření  retenčních schopností různých materiálů a návrhy opatření pro město k udržení příznivého klimatu.

Žáci mapovali výskyt zeleně, vodních prvků a propustných povrchů ve městě. Porovnávali retenční vlastnosti různých materiálů: mech, hlína, mulčovací kůra, písek, štěrk, beton. Praktickými pokusy prakticky ověřili, že nejlépe vodu zadrží mech a nejhůře beton.

Další částí bylo vyhodnocení zeleně a vodních ploch v našem městě a návrhy adaptačních opatření.  Žáci zjistili, že v našem městě je dostatek zeleně                i vodních ploch. Pro zlepšení mikroklimatu města doporučují vybudovat kašnu v parku u Ivana. Ve vybraných lokalitách města doplnit velké květináče   s květinami. Žáci doporučují tyto lokality: pěší zóna, ulice Brodská.  Okolí silnic  a parkovišť lemovat stromy, na parkovištích místo asfaltu používat vegetační dlaždice.

Předávání certifikátů Cambridge English

Předávání certifikátů Cambridge English

7. října 2015  proběhlo na žďárské radnici slavnostní předávání certifikátů Cambridge. Tyto certifikáty dostávaly děti, které loni navštěvovaly jazykové kurzy angličtiny a v červnu skládaly jazykové zkoušky. Z rukou paní Pavlíny Novákové z Evropského centra jazykových zkoušek a pana místostarosty Josefa Klementa přebraly mezinárodní osvědčení, která ukazují, jaké úrovně dosáhly v kategoriích čtení a psaní, poslech a mluvení.  Slavnostní chvíli obohatilo i kulturní vystoupení – zpěv anglických písní. Většina oceněných dětí bude v kurzech z angličtiny pokračovat i letos a společně s novými účastníky budou trénovat cizí jazyk, který se jim v budoucnu bude určitě hodit. 

72 hodin

72 hodin

  Máš nápad, jak zlepšit místo, kde žiješ? Dej dohromady pár kámošů, s nimiž nápad uskutečníš, nebrblej, mákni a buď cool! – heslo pro tuto akci.

  I naše třída  5.A se v pátek 9.10.2015 zapojila do akce 72 hodin a plela skalku u jezírka v arboretu.  Počasí nám přálo, nářadí nám stačilo, děti byly veselé a práci , která zkrášlila jejich blízké okolí, vítaly.

  Každou takovouto akci vítáme, protože je třeba vést děti k radosti z práce a k péči o vlastní okolí.

                                                                                                                                                5.A

Primární prevence v 5. A

Primární prevence v 5. A V pondělí 5. 10. 2015 ve třídě 5.A proběhl tříhodinový blok primární prevence se Staňou a Fildou      ( pracovníky primární prevence ),  který byl směřován na prohloubení vzájemné komunikace mezi ...

Chemie není nuda

Chemie není nuda V úterý 6.10.2015 žáci 9.ročníku navštívili Ústav fyzikální chemie v Praze, kde absolvovali interaktivní  workshop „Chemie není nuda“ aneb co tě naučíme experimentováním. Nejdříve navštívili ...

Návštěva letiště v Přibyslavi

 Návštěva letiště v Přibyslavi V pátek 18.9. navštívili žáci 2.B a 2.C letiště v Přibyslavi. Velice zajímavé dopoledne pro ně připravili členové místního Aeroklubu. Na děti čekala ukázka malých dopravních letadel, leteckých ...

Adaptace sídel na změnu klimatu - Zasakovací zkouška

Adaptace sídel na změnu klimatu - Zasakovací zkouška

V úterý 15. 9. 2015 žáci devátého ročníku pokračovali v práci na projektu Adaptace sídel na změnu klimatu.  Tentokrát se věnovali zasakovací zkoušce. Prakticky ověřovali propustnost různých povrchů. Měření prováděli na dlaždicích před školou, asfaltovém chodníku podél školy, na parkovišti pokrytém vegetačními dlaždicemi a na trávníku v arboretu.
Do měřící trubky nalili 200 ml vody a sledovali, jaké množství vody se vsákne za 3 minuty. Měřením zjistili, že nejlepší zasakovací vlastnosti má tráva a vegetační dlaždice a žádná voda se nevsákla do asfaltu. Na závěr umístili v arboretu a na okno školy Petriho misky na test prašnosti. Jeho výsledky budou vyhodnocovat v tématu Zelená architektura.

Adaptace sídel na změnu klimatu – Teplota ve městě

Adaptace sídel na změnu klimatu – Teplota ve městě

Prvním tématem projektu byla teplota ve městě a její měření, kterému se žáci věnovali 8.9.2015

Cílem práce bylo seznámení se s termosnímkem, s použitím termokamery a praktické měření a porovnávání povrchové teploty na jednotlivých lokalitách s vegetací a bez vegatace.

Žáci měřili teplotu na dlaždicích před školou, ve školním arboretu, na ulici Palachova, na parkovišti Palachova. Při práci měřili teploty klasickým teploměrem a termokamerou a porovnávali jednotlivé výsledky měření.

Žáci si prakticky ověřili, že vegetace zadržuje vodu a díky jejímu odpařování dochází k ochlazení okolí, což má velký význam v horkých dnech.

Adaptace sídel na změnu klimatu

Adaptace sídel na změnu klimatu

Naše škola se zapojila do projektu Adaptace sídel na změnu klimatu. Tento projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Garantem projektu v České republice je Ekocentrum Koniklec Praha. Do projektu je zapojeno celkem 16 škol ze tří měst: Žďár nad Sázavou, Hradec Králové a Dobruška.

Žáci prozkoumají a zhodnotí dopady změny klimatu na naše město, vypracovávají návrhy  opatření na zmírnění těchto dopadů.

V rámci projektu budou  žáci 9.tříd provádět experimenty a badatelské aktivity v sedmi základních tématech  například: teplota ve městě, povodně, doprava, zelená architektura,… . Díky nim se seznámí s riziky, které přináší klimatické změny.  Navrhnou vhodná opatření pro naše město, která budou na závěr prezentovat před zastupiteli města. Součástí projektu je i tematicky zaměřená exkurze a simulační hra, při níž žáci ověří funkčnost navržených opatření.

Heslem celého projektu je: Klima se mění, kdo se připraví, nebude překvapen!

Věra Sobotková

Vítěz 2015

Vítěz 2015
Dne 22.6. 2015 se konalo ve středisku volného času Active předávání cen “Vítěz 2015”. Jednalo se o předávání ocenění  žákům, kteří v letošním školním roce dosáhli na stupně vítězů v okresním kole vědomostních soutěží.
Za naši školu se zúčastnila Lucie Houdková z 9. A, která byla v okresním kole soutěže německého jazyka na 1. místě a v chemické olympiádě na 2. místě. Dalším oceněným byl Daniel Wisniewski ze 7. B, který byl ve fyzikální olympiádě 3.
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Sběr pomerančové kůry v letošním školním roce 2014 - 2015

Již několik let sbírají žáci naší školy sušenou pomerančovou kůru, kterou posíláme do nákupny Leros, s.r.o. ve Strážnici. Od prosince do začátku června letos odevzdávali žáci kůru a při závěrečném hodnocení školní práce budou nejlepší sběrači odměněni knihami.
V letošním školním roce 2014 - 2015 nasbírali žáci 1. stupně 441, 43 kg a žáci 2. stupně 39, 53 kg sušené pomerančové kůry.
Knihou bude odměněno 23 žáků 1. stupně a 2 žáci 2. stupně, kteří nasbírali více než 6 kg kůry.

A nejlepší sběrači pomerančové kůry?

Největší množství sušené kůry nasbírali:
David Novotný                              5.C     21, 33 kg
Vít Zykan                                     3,A     12, 48 kg
Michaela Křížová                           6.A     11, 25 kg
Štěpán Mottl                                 3.B       9, 95 kg
Vojtěch Novák                               1.B       9, 43 kg
Jiří Macek                                     4.A      9, 41 kg
Filip Klíma                                    3.B       9, 22 kg

 

Všem dětem a rodičům, kteří se do sběru kůry zapojili, děkujeme.                          

Piškvorky ve školní družině

Piškvorky ve školní družiněVe čtvrtek 18.6. 2015 proběhla ve školní družině soutěž Piškvorky. Tuto soutěž pro děti organizovala paní vychovatelka Heroldová. Každé oddělení vyslalo do tohoto  utkání ...

Vyhráli jsme Plastožrouta

Vyhráli jsme Plastožrouta

V letošním školním roce jsme se zapojili do celostátní soutěže Nakrmte Plastožrouta. Víčka jsme sbírali i v letech předchozích, letos jsme se však rozhodli zapojit do soutěže a zabojovat o první příčky, které jsou zvýhodněné finančními i věcnými dary. Ve sběrných nádobách ve škole, některých místech ve městě, ale i za pomoci lidí, kteří víčka zasílali poštou, se nám podařilo nasbírat neuvěřitelných 880 kg, čímž jsme si zajistili první místo v soutěži. Částku za sběr jsme věnovali našemu spolužáku Lukášovi ze čtvrté třídy, kterého čeká náročná operace a následná rehabilitace, která není zcela hrazena zdravotní pojišťovnou. Děkujeme  všem sběračům, kteří se do akce zapojili, a věříme, že se nám společně podaří první místo obhájit i v příštím roce.

http://www.plastozrout.cz/clanek/41-vitezove-souteze-venovali-financni-vytezek-svemu-spoluzakovi.aspx

http://www.novinky.cz/vase-zpravy/vysocina/zdar-nad-sazavou/2553-31817-zaci-ze-zdaru-nad-sazavou-zvitezili-v-soutezi-nakrmte-plastozrouta.html

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem V týdnu od 1.6. do 5.6. 2015 se žáci prvního stupně zapojili do celorepublikové akce ,,Celé Česko čte dětem“, kterou jsme si nazvali ,,Čtení nás baví“..      Program na tento týden byl velmi ...

Setkání školních parlamentů

Setkání školních parlamentůVe středu 10. června 2015 se zástupkyně školního parlamentu Tereza Marková a Simona Henychová z 8. B vypravily s paní učitelkou Boháčovou do Jihlavy na 2. zasedání školních parlamentů v kraji Vysočina. Sešlo se zde velké množství účastníků, a proto byli žáci rozděleni do skupin, ve kterých ostatním představili svoji školu, školní parlament a vybrali ty nejvydařenější akce, které parlamenťáci organizují na svých školách. Byl to příjemně strávený den plný inspirace do dalších let.

Malování na chodníku – soutěž pro děti ze ŠD

Malování na chodníku – soutěž pro děti ze ŠD

8.6.2015 organizovala školní družina pro své  děti soutěž v malování na chodníku. Tuto soutěž připravila paní vychovatelka I. Slonková. Letošní téma znělo: Filmové a pohádkové postavy.Všechny obrázky se dětem povedly. Ty nejlepší vybraly svým bodováním samy děti.


1.místo:  Zástěrová Eliška, Janů Justýna

2.místo: Štursová Veronika, Irovská Jindřiška, Myšáková Barbora

3.místo: Alena Doležalová, Kateřina Bušková

Na fotografie ze soutěže se podívejte ve fotogalerii.

Výuka pod širým nebem

Výuka pod širým nebem

Dnešní hodina přírodovědy byla velmi zajímavá, neboť jsme opustili školní lavice a vydali se do nově zrekonstruovaného školního arboreta.                                                                    

Zde jsme plnili zajímavé úkoly, poznávaly vysázené rostliny, stromy, prošli jsme se po pocitovém chodníčku a zalévali záhonky se zeleninou a bylinkami.

Sluníčko svítilo, ptáci zpívali a nám v učebně pod širým nebem bylo opravdu moc hezky.

Hra „ Finanční svoboda“

Hra  „ Finanční svoboda“

V pondělí 1.6. a v úterý 2.6.2015 naši školu navštívili pracovníci pobočky České spořitelny a přinesli sebou strategickou deskovou hru „Finanční  svoboda“. Tato hra je součástí matematiky 9.ročníku tematického celku: Finanční matematika.

Žáci ve dvojicích představují manželský pár ve věku 30 let. V rámci hry prochází 30 let svého života, čelí nástrahám života, využívají různé finanční produkty, využívají různé životní příležitosti, postupně získávají majetek.

Cílem hry je splnit životní cíle: mít vlastní nemovitost, koupit si exotickou dovolenou, v 60-ti letech mít finanční nezávislost.

Během hry řeší i ekonomické prostředí: příjmy a výdaje, ekonomickou situaci státu-inflace, daně.  Také řešení životních situací: úvěry, vklady, investování, pojištění, zvýšení příjmů ze zaměstnání   nebo ztrátu zaměstnání ….

Hra vede žáky k účelnému a správnému využívání finančních produktů a příjemnou formou objasňuje mnoho  možných životních situací a zabývá se aktuálními tématy současné doby.

Několik fotografií si můžete prohlédnout v naší galerii

Věra Sobotková

Sluníčko 8. setkání

Sluníčko 8. setkání V pátek 22.5. se děti z prvních tříd sešly v družinách na posledním spacím Sluníčku. Rodiče tentokrát dětem pouze pomohli vybalit karimatky a spací pytle.     Potom jsme se s chutí pustili do ...

Zkoušky Cambridge English

Zkoušky Cambridge English

V pátek 22. května 2015 se žáci poprvé zúčastnili mezinárodních zkoušek z anglického jazyka Cambridge English Young Learners, které jsou určeny žákům prvního a druhého stupně základních škol. V průběhu školního roku probíhaly přípravné kurzy pro žáky 4.-9. tříd, po jejichž zakončení se mohli žáci rozhodnout, zda se zkoušky zúčastní. Testy se skládaly ze tří částí-  poslechu, psaní a mluveném projevu. Hlavním přínosem bylo získávání prvních zkušeností se zkouškami, které mají pozitivní vliv a motivují děti v učení cizího jazyka. Možnost přípravných kurzů budou moci využít žáci i v příštím školním roce.

MC DONALD´S CUP 2014/2015 – OKRESNÍ KOLO

MC DONALD´S CUP 2014/2015 – OKRESNÍ KOLO

 Ve středu 13. května 2015  ve Velkém Meziříčí proběhlo okresní kolo fotbalového turnaje ZŠ. Naši školu reprezentovalo družstvo v kategorii B – žáci ze 4. a 5. tříd, které postoupilo z okrskového kola. Jsou to : Sobotka Miroslav a Ondřej Koukola ze 4.A, Daniel Havelka a Patrik Neuer ze 4.B, Matěj Gabaš ze 4.C,  Jiří Pátek a Tomáš Pokorný z 5.A, Jaroslav Marek, Martin Kunc, Václav Macek a Marek Brúha z 5.B a David Novotný z 5.C.

   Chlapci výborně sehráli 3 utkání. Se ZŠ Bystřice nad Pernštejnem zvítězili 3 : 0, ZŠ Velkou Bíteš porazili 4 : 0, podlehli pouze ZŠ Oslavická Velké Meziřičí. Obsadili krásné 2. místo. Góly nastříleli : po dvou brankách David Novotný, Jiří Pátek a Martin Kunc, jednu Matěj Gabaš.

   Děkujeme chlapcům za vzornou reprezentaci školy a panu Josefu Novotnému za cenné rady a výborné vedení zápasů.

                                                                                  Naděžda Topinková

Exkurze žáků 9. ročníku Osvětim - Březinka

Exkurze žáků 9. ročníku Osvětim - Březinka Ve středu 13.května navštívili žáci 9.ročníku v rámci dějepisné exkurze koncentrační tábor Osvětim v Polsku. Nejprve si za doprovodu průvodkyně prohlédli bloky tábora v Osvětimi, která byla ...

Besídka ke Dni matek ve školní družině

Besídka ke Dni matek ve školní družině

V naší školní družině připravujeme každý rok besídku pro maminky k jejich svátku. I letos tomu nebylo jinak. Děti si pro maminky připravily pohádku O Zlatovlásce, básničky, tanečky a samozřejmě také malý dáreček. Pro děti byl za jejich píli odměnou potlesk a spokojenost maminek a dalších hostů.
Děkujeme tímto všem rodičům, kteří nám pomáhali se zajišťováním rekvizit a kostýmů.

Mc Donald´s Cup 2014/2015 – okrskové kolo

Mc Donald´s Cup 2014/2015 – okrskové kolo  V úterý 5. května 2015 proběhlo na fotbalovém stadionu Na Bouchalkách okrskové kolo v kopané pro žáky 1. – 5. ročníku základních škol. Soutěžilo se ve dvou kategoriích : kategorie A : žáci  1. – ...

Sluníčko 7. setkání

Sluníčko 7. setkání

Ve čtvrtek 23.4. si děti ve Sluníčku užily sportovní odpoledne.

      Ke sportování jsme využili atrium, kde jsme cvičili s padákem a procvičili si zručnost při přenášení malých kostiček. V jídelně jsme si zase zasoutěžili ve družstvech. Děti své síly poměřily v běhu, prolézání obručí, přenášení míčku na raketě, skoku z místa a v dalších disciplínách.

      Každý sportovec si svými výkony zasloužil diplom, sladkou odměnu a pohádku.

       Odpoledne nám rychle uteklo a nám se vůbec nechtělo domů. Poslední Sluníčko v tomto školním roce bude 22.5. a všichni se těšíme na spaní ve škole.

      

Mc Donald´s Cup 2014/2015 – školní kolo

 Ve středu 22. dubna 2015 proběhlo na školním hřišti jarní kolo soutěže v kopané pro žáky 1. – 3. tříd, kterého se zúčastnilo 44 dětí. Je krásné, že přišla i děvčata a velmi dobře se zapojila do ...

Exkurze do Planetária a centra VIDA! v Brně

Exkurze do Planetária a centra VIDA! v Brně Ve středu 28. 4. 2015 se žáci 8. ročníku zúčastnili exkurze do Hvězdárny a planetária a do vědeckého centra v Brně. Exkurze byla součástí výuky fyziky. V digitáriu planetária byl pro naše žáky ...

Parlament vyrazil za Edou do Jihlavy

Parlament vyrazil za Edou do Jihlavy Ve čtvrtek 25. dubna 2015 vyrazili členové parlamentu v rámci Dne Země do jihlavské ZOO navštívit našeho adoptivního kamaráda pštrosa Edu. Měli jsme štěstí, přálo nám nejenom pěkné počasí, ale i Eda byl v dobré náladě. Ochotně pózoval kameře i fotoaparátu a nadšený byl i z čerstvé trávy, kterou jsme mu dávali. V ZOO jsme strávili příjemné dopoledne a i vám ostatním doporučujeme návštěvu. Jistě budete mile překvapeni, jaká zvířata můžete nedaleko svého domova vidět.

Návštěva pro Lukáše

Návštěva pro Lukáše V pondělí 27. dubna 2015 přijeli do naší školy zástupci Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř, kteří se zapojili do sbírky víček pro Lukáše. Byli rádi, že se mohli osobně setkat s Lukášem, pro kterého víčka sbírají. Akci na škole zorganizoval pan učitel Filip Votava, který je bývalým žákem naší školy. V supermarketu Hypermarket si všiml sběrné nádoby naší školy a rozhodl se, že i v Chotěboři podají pomocnou ruku. Jsme rádi, že jsme našli partnery, kteří nám pomohou podpořit dobrou věc.

Výstava výtvarných prací ŠD v městské knihovně

Výstava výtvarných prací ŠD v městské knihovně

   Školní družina pravidelně spolupracuje s  městskou knihovnou. Děti každý rok navštěvují  pobočku knihovny v Nádražní ulici a besedují s paní Jičínskou. Také každý rok vystavují své výtvarné práce v této knihovně.
   Letos, po dohodě s p. Jičínskou,  jsme své tvoření zaměřili na téma: poštovní známka. Na to, jak se nám návrhy poštovních známek povedly, se můžete podívat ve fotogalerii.

Okresní kolo ve vybíjené – mix žáků 4. – 5. tříd

Okresní kolo ve vybíjené – mix žáků 4. – 5. tříd Ve čtvrtek 9. 4. se uskutečnil ve sportovní  hale na Bouchalkách  okresní  turnaj ve vybíjené. Turnaje se celkem zúčastnilo 14 družstev, která byla rozdělena spravedlivým losem do tří skupin. ...

Sluníčko 6. setkání

Sluníčko 6. setkání

 Ve  čtvrtek 26.3.  se sešly děti z prvních tříd na jarně laděném Sluníčku. 
     Po přivítání děti zahnaly říkankou zimu, potom si vyjely na rozkvetlou louku, kde se zaposlouchaly do ptačího zpěvu, šumění listí a bublání vody. Na louce si odpočinuly, protáhly si tělíčka, poznávaly první jarní květiny a připomenuly si další znaky jara.
     Protože se blížily Velikonoce, děti si vyrobily velikonoční dekorace, hledaly vajíčka s překvapením a recitovaly známé velikonoční koledy. 
    Na závěr se děti podívaly na pohádku ,,Krtek a vejce“.

VELIKONOČNÍ VYSTOUPENÍ

VELIKONOČNÍ VYSTOUPENÍ

V úterý 31.3. žáci 4.A  přišli  potěšit  seniory v domovech důchodců.  Nejdříve v Domově klidného stáří a pak v Senior penzionu. Žáci zazpívali jarní písně, přednesli básně, zahráli na flétny a předvedli hry, které doprovodili tancem s věnečky z jarních květin, jazykolamy a rozpočítadly. Pašijový týden a jeho jednotlivé dny připomněli scénkou s názvem Škola. Nakonec žáci rozdali velikonoční přáníčka, kraslice a krásné velikonoční dekorace.

 

 

Sběr kaštanů

 Sběr kaštanů Na podzim na naší škole proběhl sběr kaštanů a žaludů. Do této akce se zapojily všechny třídy z prvního stupně a někteří žáci stupně druhého. Každý, kdo se zapojil, byl odměněn. Nejvíce nasbírali ...

Okresní kolo základních škol ve šplhu

V úterý 24. 3. 2015 se konaly v tělocvičně 3. ZŠ ve Žďáře nad Sázavou okresní závody ve šplhu pro žáky 1.-5. ročníku ZŠ. Těchto závodů se zúčastnilo 7 žáků z naší školy, kteří postoupili z ...

ŠKOLNÍ TURNAJ VE VYBÍJENÉ

ŠKOLNÍ TURNAJ VE VYBÍJENÉ

V pondělí 23. března proběhl v tělocvičnách školní turnaj ve vybíjené žáků 4. A 5. tříd. Z každé třídy se zúčastnilo 10 až 12 chlapců i dívek. Celkem si přišlo zasoutěžit 66 dětí. Žáci se po zahájení rozdělili do dvou skupin, zvlášť si to mezi sebou rozdali čtvrťáci a páťáci. Nejlepší družstva ze skupin se nakonec utkala mezi sebou. Byli to žáci 4. A a 5. C. Celkovým vítězem turnaje se stala 5. C. Všichni se velmi snažili a bojovali podle pravidel. Nejlepší vybraní žáci nás budou reprezentovat na okresním turnaji.

Celkové výsledky:       4. třídy                                    5. třídy

                                            4.A                                      5.C

                                           4. C                                      5.A

                                           4. B                                      5. B

Program pro Ekotým

Ve středu 18.3.2015 naší školu navštívila paní Sylvie Vacková ze sdružení Tereza Praha s výukovým programem pro Ekotým školy. V první části se všichni členové představovali , hodnotili, co se jim ...

Den Svatého Patrika

Den Svatého Patrika

Každý rok 17.března  Irové po celém světě slaví svátek Svatého Patrika, patrona Irska. Letos si tento den připomněli žáci 6.A v hodině anglické konverzace. Seznámili se s historií tohoto svátku i s tradičními symboly mezi které patří zelená barva, trojlístek, skřítkové i hrnec zlata na konci duhy, který „Leprechauns“ stráží. Společně si připili tajemným zeleným nápojem a za to, že na svátek nezapomněli, dostal každý zlatou minci.

Okresní kolo Chemické olympiády

Okresní kolo Chemické olympiády

V pátek 6. března 2015 se na naší škole konalo okresní kolo Chemické olympiády kategorie D, která je určena pro žáky 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Soutěže se zúčastnilo 29 žáků, kteří řešili úlohy teoretické i praktické. V praktické části se věnovali kolorimetrii, což je metoda chemické analýzy, kde na základě barevné intenzity roztoku je možno určit množství rozpuštěné látky.  V teoretické části sestavovali chemické rovnice, řešili úlohy na chemické výpočty a zabývali se vlastnostmi alkalických kovů a jejich sloučenin. Našim žákům se velmi dařilo: Lucie Houdková z 9.A se umístila na 2.místě, kdy ji od prvního místa dělil pouze 1 bod, na kterém je Jiří Kamarád  ZŠ Švermova ve Žďáře nad Sázavou, Michal Novák z 9.A se umístil na 6.místě.Oběma žákům gratulujeme a děkujeme za účast. Fotografie z okresního kola si můžete prohlédnout v naší galerii.

 

Věra Sobotková

 

Sluníčko 5. setkání

Sluníčko 5. setkání

Ve  čtvrtek 19.2. na Sluníčko čekal pohádkový karneval.

    Nejen děti, ale i některé maminky si připravily krásné masky. Na návštěvu za námi přišli netopýři, princezny, Pipi, kravička, čarodějnice, kočičky, indiánky s indiány, vojáci, kovbojové, malířka pokojů, školačky, biatlonistka a léto nám přičarovala malá včelka s beruškou. Děti si užily karnevalového reje, her, soutěžení a písniček. Odměnou byly nadýchané muffinky, frkačky a nafukovací balonky. Nemohlo se zapomenout ani na pohádku ,,Krtek a karneval“. Příjemné odpoledne nám rychle uteklo.

Soutěž zručnosti ve školní družině

Soutěž zručnosti ve školní družině

Ve středu 25.2. 2015 proběhla ve školní družině soutěž zručnosti – Hřebíkovaná. Tuto soutěž připravila pro děti p. vychovatelka Balvínová.

Děti z 2.  – 5. tříd soutěžily v zatloukání hřebíků. Jejich cílem bylo zatlouci během časového limitu co nejvíce hřebíčků do dřevěné podložky. Do soutěže se zapojilo celkem 51 dětí.

Vítězové:

2. ročníky

1. Zdeněk Zástěra, 2.Jaitner Dominik, 3. Hoffmanová Martina

3. ročníky

1. Brabcová Markéta, 2.Stejskalová Nikola, 3. Horák Martin

4.ročníky

1. Sobotka Miroslav, 2. Zástěrová Eliška, 3. Myšáková Barbora

5. ročníky

1.Bloudek Roman, 2. Zub František, 3. Weissová Hana

 

Na fotografie se můžete podívat ve fotogalerii.

Okrskové kolo základních škol ve šplhu

V úterý 24. 2. 2015 se konaly v tělocvičně 3. ZŠ ve Žďáře nad Sázavou okrskové závody ve šplhu pro žáky 1. - 5. ročníku ZŠ. Těchto závodů se zúčastnilo 10 žáků z naší školy, kteří si vybojovali ...

Karneval ve školní družině

Karneval ve školní družině

Ve středu 18.2. 2015 proběhl v 1. a 2. od. školní družiny karneval. Děti prožily odpoledne vyplněné tancem, soutěžemi a zábavou. Všichni jsme si užili spoustu legrace při hrách s balonky, tancování  v párech, pohybových hrách a soutěži o nejlepší tanečníky. Děti si domů odnesly kromě drobných odměn především dobrou náladu. Poděkování patří rodičům, kteří pro děti připravovali karnevalové kostýmy.

Na fotografie se můžete podívat ve fotogalerii.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ – 1.stupeň

Ve středu 11.2. proběhla soutěž v recitaci, které se zúčastnilo 50 dětí 1.stupně. Žáci se na soutěž velmi dobře připravili a porota to neměla vůbec jednoduché.  A jak vše dopadlo?   1. ...

ŠKOLNÍ KOLO VE ŠPLHU - 1. - 5. ROČNÍK

V úterý 10. 2. 2015 proběhlo na naší škole školní kolo ve šplhu pro žáky 1. -5. ročníku. Tohoto závodu se zúčastnilo 63 dětí - 33 chlapců a 30 dívek. Každý závodník šplhal dvakrát, o vítězích ...

Školní družina - beseda v knihovně

Školní družina pravidelně navštěvuje městskou knihovnu na ulici Nádražní. V úterý 10. 2. 2015 byly na besedě s paní Jičínskou děti z 2. od. ŠD. Paní Jičínská připravila pro děti soutěže a hry, které se vztahují k českému jazyku a ke znalostem z četby knížek. Aby si děti odpočinuly, zahrály si i hry pohybové a také si zazpívaly. Měly také možnost nahlédnout do knih, které je zajímaly.

 

Na fotografie z besedy se můžete podívat do fotogalerie.

 

Přírodovědná soutěž ve školní družině

Přírodovědná soutěž ve školní družině

Ve  čtvrtek  29.1. 2015 proběhla ve školní družině společenská soutěž s přírodovědným námětem. Každé oddělení vyslalo do soutěže zástupce, kteří reprezentovali své oddělení. Děti soutěžily v různých disciplínách – předváděly pantomimicky zvířátka, malovaly zvířátkové hádanky, vyzkoušely si televizní hru Kufr – zaměřenou na zvířata, zasoutěžily si v přesilové hře Mamut, tipovaly správné odpovědi na otázky ze života zvířat atd. Úkoly, které nezvládli soutěžící, vyřešilo publikum. Divákům i soutěžícím patří poděkování za vzorné chování.

Vítězové:

1. místo: Bartošová Markéta, Bloudek Martin, Šlancarová Lucie /2.od./

2. místo: Stejskalová Nikola, Kadlec Jiří, Sedláček Jindřich /3.od./

3. místo: Martin Brabec, Petr Doležal, Pavla Vampolová /1.od./

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Ve středu 28. ledna 2015 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce v kategorii 8.,9. ročník, kterého se zúčastnilo 10 žáků. Součástí hodnocení bylo poslechové cvičení na téma pracovní pohovor při hledání práce. Dívka se měla setkat s rodinou, kde by pracovala jako au pair. Druhá část byla věnovaná představení žáků  a otázkám poroty, ve které se ujaly hodnocení paní učitelky Lucie Boháčová a Jana Holcová. V závěru odpoledne proběhlo vyhlášení vítězů. Na 1. místě se umístila Eliška Renata Plechlová (8.B), která bude školu reprezentovat 24. února 2015 v okresním kole. Druhé místo obsadila Lucie Sobotková (9.B) a na třetím místě skončili Alena Augustinová (9.A) a Jan Pokorný (9.B). Děkujeme všem účastníkům a přejeme i v dalších letech mnoho úspěchů.

Zápis dětí do 1.tříd

 Zápis dětí do 1.tříd

23. a 24.ledna se uskutečnil zápis do 1.tříd ZŠ Palachova. Při zápisu pomáhali žáci 5.tříd, kteří v pohádkových kostýmech provázeli budoucí prvňáčky při plnění pohádkových úkolů.

Technická přednáška - Měření veličin životního prostředí

Technická přednáška - Měření veličin životního prostředí

Ve čtvrtek 22. ledna 2015 se naši žáci devátých tříd v rámci praktika z chemie zúčastnili přednášky Měření veličin životního prostředí, kterou připravil pan Rudolf Voráček z průmyslové školy ve Žďáře nad Sázavou. Během přednášky pan Voráček hovořil o veličinách důležitých pro životní prostředí a  jejich měření.  Dále přednášel o meteorologických veličinách. Vyzkoušeli si měření rychlosti svého vydechovaného vzduchu, měřili vlhkost a teplotu ovzduší v místnosti i venku. Věnovali se měření hluku – v tiché chodbě naměřili 35 dB, pískot má 79 dB, křik má 100 dB. Poté se věnovali měření světelných veličin. Poslední část byla věnována pH a jeho měření. Naši žáci prakticky měřili pH různých látek, které znají z běžného života například octa, kofoly, vápna, mléka.

Přednáška byla součástí projektu Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost, na kterém naše škola s průmyslovou školou spolupracuje. Byla zajímavá a práce s měřicími přístroji žáky zaujala. 

Několik fotografií si můžete prohlédnou v naší fotogalerii.

Věra Sobotková

Sluníčko 4. setkání

Sluníčko 4. setkání

 Ve  čtvrtek 15.1. se prvňáčci se svými rodiči opět sešli v kroužku Sluníčko.

     Nejdříve si děti připomněly všechna roční období. Nejvíce si s paní učitelkou vyprávěly o zimě, potom vytvořily sněhovou vločku a zazpívaly si písničky se zimní tématikou. Nejvíce se jim líbila koulovačka, na kterou si připravily papírové koule. Než se koule roztály, děti z nich vyrobily krásné a usměvavé sněhuláky.

     Na závěr nás navštívil kamarád Krteček, který nám přinesl pohádku ,,Krtek a sněhulák“.

PĚVECKÁ SOUTĚŽ - Zlatý slavík

PĚVECKÁ SOUTĚŽ  -  Zlatý slavík

 Ve středu 14. 1. 2014 se uskutečnila pěvecká soutěž žáků prvního stupně.  Zúčastnili se zástupci všech tříd a porota rozhodla takto:

 
 

1. ročník           1. Josef Tomandl                   1.B

                         2. Jan Hrnčíř                          1.C

                         3. Jana Králová                      1.C

 

2. ročník           1. Markéta Bartošová             2.A

                         2. Vít Macek                           2.A

                         3. Martina Zelenková              2.B

 

3. ročník           1. Helena Rosecká                  3.A

                         2. Filip Čech                           3.C

                         3. Tereza Michalová               3.C

 

4. ročník           1. Klára Košťálová                  4.A

                         2. Ludmila Bartošová              4.B

                         3. Eliška Zástěrová                  4.C

 

5. ročník           1. Simona Mokrá                     5.C

                         2. Bára Hrnčířová                    5.A

                         3. Daniel Tatýrek                     5.B

Adoptivní kamarád - pštros Eda

Adoptivní kamarád - pštros EdaV předvánočním čase proběhl na naší škole jarmark, jehož výtěžek putoval do Dětského domova v Rovečném a do ZOO Jihlava našemu adoptivnímu kamarádovi. Stejně jako v předchozích letech jsme se stali adoptivními rodiči pštrosa dvouprstého - našeho kamaráda Edy. Vzhledem k dobrému počasí, které 14. ledna 2015 panovalo, jsme měli ,možnost Edu zahlédnout  i ve výběhu. Daří se mu výborně, o čemž se můžete přesvědčit při vaší návštěvě jihlavské ZOO. Věříme, že zvědavého Edu natahujícího krk na všechny strany, jen tak nepřehlédnete.

Školní parlament pomáhal kočičímu útulku

Školní parlament pomáhal kočičímu útulku

V předvánočním čase jsme uspořádali materiální sbírku pro jediný kočičí útulek na Vysočině ve Skrýšově (www.navysocine.cz). Vybralo se velké množství krmiva, pelíšků,  dek, misek, hraček a čisticích prostředků, které jsme 15. ledna 2015 odvezli do útulku. Paní majitelka měla velkou radost, stejně jako její svěřenci, pro které byla naše návštěva příjemným zpestřením. Věříme, že dary potěší obyvatele útulku a usnadní obětavou práci paní majitelce. Pokud by měl kdokoli zájem o adopci těchto chlupatých mazlíčků, chtěl materiálně přispět nebo se jen přijel podívat, paní majitelka všechny ráda uvítá a provede. Doufáme, že i v budoucnu bude pokračovat partnerství školy a obětavé práce lidí, kteří poskytují domov zvířatům, která neměla v životě tolik štěstí.

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

V pondělí 12. ledna 2015 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce v kategorii 6. 7. ročník, kterého se zúčastnilo 13 žáků. Součástí hodnocení bylo poslechové cvičení o chlapci, který se chtěl vyhnout testu z matematiky. Kdo poslouchal pozorně zjistil, že se testu stejně nevyhnul, protože se o jeden den odložil. Druhá část byla věnovaná představení žáků  a zvídavým otázkám poroty, ve které se ujaly hodnocení paní učitelky Lucie Boháčová a Jana Holcová. Porota ocenila všechny účastníky, zejména šesťáky, kteří se soutěže zúčastnili poprvé. Nakonec ale zvítězili o rok zkušenější sedmáci. Na 1. místě se umístila Vanessa Holánová (7.A), která bude školu reprezentovat v okresním kole, které se uskuteční v únoru 2015. Druhé místo obsadila Saša Makrushyna (7.A) a na třetím místě skončila Nikola Stará (7.B). Děkujeme všem účastníkům a přejeme i v dalších letech mnoho úspěchů.

Konverzační soutěž v německém jazyce

Konverzační soutěž v německém jazyce

12. a 13. ledna byla v hodinách německého jazyka v 9. ročníku uspořádána konverzační soutěž. Soutěžili všichni žáci a každý si připravil krátké vyprávění o sobě, odpovídal na otázky a také si prověřil své porozumění němčině při poslechu. Nejlépe se vše podařilo a do okresního kola postupuje Lucie Houdková z 9.A,  na 2. místě se umístila Zuzka Mokrá z 9.B a třetí skončila Martina Kudrnová  z 9.A. Lucce přejeme viel Glück,  to znamená hodně štěstí.

VÁNOČNÍ JARMARK

VÁNOČNÍ JARMARK

Žáci naší školy společně s rodiči a učiteli se podíleli na uskutečnění vánočního jarmarku ve dnech 15. až 18. 12. 2014. Zde bylo možno za symbolický poplatek zakoupit vánoční dárek.  

Paní učitelka Brychtová a Boháčová děkují všem, kteří tuto akci podpořili. Výdělek bude věnován dětem z Dětského domova v Rovečném a na opatrovnickou péči pštrosa v Jihlavě.  

 

Představení The Simpsons

Studenti 3. ročníku Gymnázia nás v předvánočním čase pozvali na anglické představení známého seriálu "The Simpsons".
Ve čtvrtek 18. prosince 2014 se deváťáci vyrazili pobavit známými příběhy žluté rodinky. Smekáme klobouk nad skvělými výkony studentů a zároveň děkujeme za zpestření předvánočního času netradiční hodinou angličtiny.

Zájezd do Vídně

Zájezd do Vídně

17. prosince 2014 se 41 žáků z 8. a 9. ročníku, za doprovodu paní učitelek Holcové a Filipové, vydalo do Vídně v Rakousku. Dopravu a průvodkyni zajistila společnost ZDAR a vše klaplo na jedničku. Tento den dětem přálo počasí, a tak si ve sluncem projasněné Vídní prohlížely slavné památky jako např. Belvedere, Hofburg, chrám sv. Štěpána či vídeňský orloj, ale také načerpaly tu správnou vánoční atmosféru na adventních trzích. Zde děti ochutnávaly místní speciality a kupovaly suvenýry pro sebe i své blízké. Celodenní zájezd byl sice náročný, ale všichni odjížděli spokojeni, a také bohatší o zkušenost, že umět cizí jazyky se určitě vyplatí.

Sluníčko 3. setkání

Sluníčko 3. setkání

Ve  čtvrtek 11.12. se děti z prvních tříd sešly na předvánočním setkání kroužku Sluníčko.
Během odpoledne jsme si povídali o vánočním čase, tradicích a symbolech Vánoc.
Nechybělo rozkrajování jablíček, pouštění ořechových skořápek, tvoření  zlatých prasátek a psaní dopisu Ježíškovi. 
 
Příjemným překvapením byl zpěv koled u klavíru.
Děti se se Sluníčkem rozloučily pohádkou Krtek o Vánocích.

Školou chodil Mikuláš

Školou chodil Mikuláš

V pátek 5. prosince navštívil naši školu Mikuláš se svými pomocníky čerty a anděly. Společně zamířili do tříd, aby potěšili, pochválili, ale někdy i napomenuli ty, kteří si to zasloužili. Někde nebylo čertů třeba, protože se ve třídě žádný hříšník nenašel, a tak byli Mikuláš s anděly velmi rádi, že mohli děti pochválit. Jinde si vzal slovo čert, aby v knize hříchů  našel ty největší lenochy a lajdáky. Některé pokáral, aby věděli, že se o ně peklo náramně zajímá, jiné si dokonce odnesl v pytli. Nakonec se ale všichni napravení hříšníci vrátili zpátky do tříd, a my budeme doufat, že se v příštím roce v knize hříchů už neobjeví.

Mezinárodní projekt - evropské partnerství škol

Mezinárodní projekt - evropské partnerství škol

V rámci evropského partnerství škol se žáci 4. B a 4. C v hodinách anglického jazyka zapojili do mezinárodního projektu věnovaného předvánočnímu času a poznávání vánočních zvyků různých evropských zemí. Našimi partnery se staly školy z Řecka, Turecka, Itálie, Chorvatska, Španělska, Rumunska, Francie, Polska, Estonska a Finska. Vzájemně jsme si vyměnili vánoční pozdravy v angličtině, ale také v mateřském jazyce. Součástí projektu bylo i představení tradic a zvyků typických pro každou zem. Některé pozdravy dopravovala pošťácká auta,jiné musely vzdálenost překonat letecky. Všichni netrpělivě čekali, jestli se přání nezatoulají a dorazí ke svému cíli. Děti se dozvěděly, jak se slaví vánoční svátky v jiných evropských zemích, kdo nosí dárky, nebo co se nachází na štědrovečerním stole v jiných zemích. 

Sluníčko 2. setkání

 Sluníčko 2. setkání

 Ve  čtvrtek 13.11. se děti z prvních tříd opět sešly na druhém setkání kroužku Sluníčko,  které bylo věnováno podzimu.

 V úvodu si děti připomněly jména svých kamarádů, zazpívaly si písničky a zopakovaly básničky z prvního setkání.

Dále na děti čekaly hádanky, které byly zaměřeny na poznávání ovoce a zeleniny a své znalosti předvedly i ve třídění těchto plodů.

 Ani tentokrát nechyběla pohádka. A která se nejvíce hodí k podzimu? No přece ta ,,O veliké řepě“. Nejprve jsme si ji společně poslechli doplněnou    písničkami a říkankami, a pak jsme se s chutí pustili do výroby všech postaviček, které v této pohádce vystupují.

         Odpoledne nám rychle uteklo a těšíme se na další předvánoční setkání.

 

NETRADIČNÍ ČTYŘBOJ – krajské kolo

 V sobotu 22. listopadu 2014 se konalo v Havlíčkově Brodě krajské kolo v netradičním čtyřboji. Děti soutěžily v těchto disciplinách :
šplh, člunkový běh,
skok z místa a hod medicinbalem z místa.
První stupeň reprezentovalo 12 sportovců z 3. – 5. ročníku. Všichni se moc a moc snažili o co nejlepší výkon a výborně  reprezentovali naši školu. Děkujeme.

Umístění :   1. místo                   Piechula Filip                     3.C

                      3. místo                   Medek Denis                     3. B

                                                        Koukola Ondřej                4. A

                      4. místo                    Szkanderová Nikola         3. B    

                      5. místo                    Medek Vojtěch                 5. B

 

                             Naděžda Topinková                                

 

Šprtec – Liga škol 13.11. 2014

Šprtec – Liga škol 13.11. 2014

Ve čtvrtek 13.11. proběhlo ve školní družině utkání dětí ve stolním hokeji. Z každého oddělení školní družiny se ho zúčastnily 4 děti.  Soutěž pro děti připravila p. vychovatelka Slonková ve spolupráci s p. Vítámvásovou.
Výsledková listina:

Na 1. místě se umístil tým ve složení: Gáková Barbora, Pelikánová Barbora, Sobotka Miroslav, Bloudek Roman, Marek Jaroslav.

Na 2. místě: Koukola Ondřej, Mrkosová Michaela, Tomanová Gabriela, Horák Martin.

Na 3. místě: Koubský Jiří, Brabenec Martin, Schneiderová Ema, Holec Dominik.

Na 4. místě: Kadlec Jiří, Kvasnička Jakub, Otoupalík Ondřej, Stoček Patrik.

 

Na fotografie z utkání se můžete podívat ve fotogalerii.

NETRADIČNÍ PĚTIBOJ PRO ŽÁKY 1. – 5. TŘÍD – OKRESNÍ KOLO

Ve středu 12. listopadu 2014 proběhlo v sokolovně okresní kolo v netradičním pětiboji. Naši školu reprezentovalo 14 tříčlenných družstev, to je 42 dětí z 3. – 5. ročníku.

    Všechna družstva se moc snažila a naši školu dobře reprezentovala.

VÝSLEDKY :             CHLAPCI                              DÍVKY
 
1.místo :                  5. C
 
1. – 2.místo :          3. C
 
2.místo :                                                                 3. C a 5. C
 
3.místo :                  5. B
 
4.místo :                  3. B  a 4. A
 
4. – 5. místo :                                                         3. B a 5. A    
 
5. místo :                  5. A                                        4. B
 
6. místo :                  4. B                                        4. A a 5. B
                                                                                 
Naděžda Topinková        

HALLOWEEN

HALLOWEENDne 31.10.2014 se  děti ze 4.A  učily netradičně v kostýmech čarodějnic, duchů, kostlivců, ... V rámci anglického jazyka si připomněly základní zvyky a zahrály hru Trick or Treat. Naučily se novou slovní zásobu, báseň a vyhledávaly zajímavosti, které ve skupinách zpracovávaly a prezentovaly. Následně šly seznámit s americkým svátkem žáky 1.tříd. Představily se v strašidelných maskách, přednesly hrůzostrašnou báseň a společně si zahrály Trick or Treat.

Soutěž zručnosti ve školní družině

Soutěž zručnosti ve školní družině

Dne 23.10. 2014 proběhla ve školní družině Soutěž zručnosti, kterou pro děti z prvních tříd organizovala p. vychovatelka Balvínová. Nejdříve proběhla v každém oddělení místní kola této soutěže a vítězové těchto kol reprezentovali své oddělení při finále  23.10. 2014.
Děti soutěžily ve 3 disciplinách.

 

Vítězové v jednotlivých soutěžích:

Stavba komínu z kostek

1.místo Monika Koukolová

2.místo Jana Králová

3.místo Eliška Baďurová

 

Rovnání stavebnicových prvků podle barev

1. místo Jan Bartoš

2. místo Natálie Raclavská

3. místo Nela Míšková

 

Šroubování

1. místo Vojta Hrubý

2. místo Nela Mrvková

3. místo Dominik Tálský

 

Vítězům blahopřejeme!

 

Více

OKRESNÍ KOLO – NETRADIČNÍ ČTYŘBOJ 2014/2015

 Ve středu 22. října 2014 proběhlo na naší škole okresní kolo v netradičním čtyřboji. Této soutěže se pravidelně zúčastňujeme od roku 2008,  kdy se konala  poprvé.  Nejlepší jednotlivci z každé kategorie postupují do krajského kola, které se koná v Havlíčkově Brodě v sobotu 22. listopadu 2014.

   Naši školu reprezentovalo ze 3. - 5. tříd  40 dětí. Nejlépe se umístili tito soutěžící a postupují do krajského kola :  Szkanderová  Nikola, Bušková Kateřina, Holcová Nikola, Bártová Barbora, Šípková Lucie, Mokrá Simona, Kadlecová Eliška, Medek Denis, Piechula Filip, Stejskal Marek, Pátek Jiří, Koukola Ondřej a Medek Vojtěch. V krajském kole jim přejeme co nejlepší umístění .

   Všichni soutěžící podali velmi pěkné výkony, za které jim děkujeme.

                                                                                             

Naděžda Topinková

72 hodin – Ruku na to!

72 hodin – Ruku na to!

9. a 10.10.2014 proběhl na naší škole projekt 72 hodin – Ruku na to!. Jsou to  tři dny plné dobrovolnických aktivit po celé ČR. Kdykoliv během těchto 72 hodin (9. – 11. října 2014)  se dobrovolníci po celém Česku zapojují  do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí.

Na naší škole se v rámci tohoto projektu zaměřili na zkrášlení našeho arboreta. Každá třída měla svůj konkrétní úkol v arboretu, například: péči o skalku, kontejnery na květiny, vypletí květinových záhonů na kopečku, vyčištění chodníků a další podobné úkoly tak, aby naše arboretum bylo zase o něco krásnější.

Během těchto dnů jsme udělali velký kus práce a našim žákům za ni patří velké poděkování.

Na fotografie z naší práce se můžete podívat v naší fotogalerii.

Sluníčko 1. setkání

Sluníčko 1. setkání

   Ve  čtvrtek 9.10. se děti z prvních tříd poprvé sešly v kroužku Sluníčko. Společně s rodiči jsme prožili příjemné podzimní odpoledne.

    Naše setkání jsme zahájili básničkou a písničkou ,,Ahoj“.

Děti se vzájemně představily nejen česky, ale i anglicky.

K navození sluníčkové atmosféry jsme si zahráli pohybovou hru ,,Hledání sluníček“, protáhli jsme se na barevném koberci plném podzimního listí a vydali se na vycházku. Z barevných kousků papíru se nám povedla vytvořit krásná sluníčka.

     Dětem udělala velkou radost pohádka ,,Jak sluníčko vrátilo pejskovi vodu“, kterou jsme se společně rozloučili.

Více

Chemie není nuda

Chemie není nuda

Ve čtvrtek 9.10.2014 žáci 9.ročníku navštívili Ústav fyzikální chemie v Praze, kde absolvovali interaktivní  workshop „Chemie není nuda“ aneb co tě naučíme experimentováním

Nejdříve navštívili laboratoř nanocentra.  V další části pracovali ve skupinách. První skupina  zkoumala napětí na elektrických bateriích, vznik a přenos elektrického proudu. Druhá skupina sestavovala elektrické obvody se stavebnicemi Boffin, kde zkoumali proud, napětí a jejich změny při sériovém nebo paralelním zapojení spotřebičů, třetí skupina si připravovala roztoky kyselin a zásad z běžně dostupných kuchyňských látek a dověděla se mnohé o pH roztoků. Žáci postupně absolvovali všechna témata.

Na závěr navštívili výstavu o „Českých vědcích a jejich vynálezech“, která je instalována v Ústavu fyzikální chemie.

Zajímavý program pro nás připravila paní  ing. Květa Stejskalová se svými mladými kolegy.

Odpoledne si žáci prošli část staré Prahy s jejími památkami.

Celý program se žáků velice líbil a nejvíce vlastní pokusy s roztoky kapalin a sestavování elektrických obvodů

 

Věra Sobotková

Více

Mc Donald´s Cup – podzimní kolo

   Ve čtvrtek 2. října 2014 proběhlo na školním hřišti školní kolo v kopané pro žáky 4. – 5. tříd. Cílem turnaje je nejen výběr fotbalistů pro okrskové kolo soutěže Mc Donald´s Cup, ale hlavně to, aby si děti zahrály fotbal. Tento turnaj je určen pro chlapce i děvčata. Děvčata jsou opravdu vítána.

   Turnaje se zúčastnilo 25 dětí. Vzhledem k počtu šesti tříd v těchto dvou ročnících byl očekáván větší počet fotbalistů i družstev. Nakonec se utkaly pouze 4 týmy – 5.A, 5.B, 5.C a za čtvrté třídy jen 4.A, kterou posílil jeden hráč ze 4.B. Škoda, že se ve 4.C nenašel žádný zájemce o kopanou, turnaj mohl být zajímavější. Ale i tak jsme prožili příjemné odpoledne.

Děvčata i chlapci  se moc se moc snažili a tady jsou výsledky:

1. místo :                    5. B

2. místo :                     5. A

3. místo :                     5. C

4. místo :                     4. A + 4.B

   Už teď se těšíme na jaro, kdy se uskuteční jarní kolo této soutěže. A pak už nás čeká okrskové kolo Na Bouchalkách.

                                                                                  Naděžda Topinková

„Malujeme s Michalem Olšiakem“

„Malujeme s Michalem Olšiakem“

V pondělí 22.září proběhla odpoledne na naší škole  výtvarně soutěžní akce „Malujeme s Michalem Olšiakem“.  Známý sochař  vedl zde  tvořivou dílnu s žáky z prvního a druhého stupně. Organizátorem celé akce je obecně prospěšná společnost QUO, která sídlí ve Žďáře na Veselské ulici a podpořilo ji také město Žďár nad Sázavou. Všechny malby budou v říjnu vystaveny v galerii Michala Olšiaka, který vyhodnotí jednotlivé práce a první tři vítězové dostanou miniaturu sochy podle vlastního výběru.  Poté bude následovat aukce všech obrázků, kdy si návštěvníci budou moci zakoupit nějaký obraz a podpořit tím bezmocné pacienty upoutané na lůžko. Výtěžek bude použit na nákup potřeb pro pacienty trvale upoutané na lůžku a umístěné v domácí péči.

 

Žáci malovali na připravené plátno a stínováním a omýváním barev  dosahovali  často nečekaných motivů,  které v kombinaci s připraveným reliéfem daly obrázkům originální výraz. Malování bylo sice hlavní náplní odpoledne, ale důležitým úkolem bylo také vymyšlení názvu obrazu. Žáci si tak vyzkoušeli nejen novou malířskou zkušenost, ale také zážitek ze setkání se známým a sympatickým umělcem.

Evropský den jazyků

Evropský den jazyků

Evropský den jazyků 26.9. 2014

V tomto týdnu si žáci 2. stupně připomněli, jak důležité je znát cizí jazyk. Bez něj bychom se při cestách do zahraničí, ale i u nás při setkání s turisty, jen těžko domluvili.

 


Žáci 7.-9. tříd si vyzkoušeli kvíz o evropských jazycích.

 • Víte například, co znamená v polštině slovo „okulary“?

                                 … BRÝLE

 • Jak si objednáte v Rakousku palačinku s marmeládou?

                               … Palatchinke mit Marmelade

 • Co děláte, když finsky řeknete „makaamme“? Ležíme, pracujeme nebo cestujeme?      

                               … Ležíme

Šesťáci se zkusili pozdravit v různých světových jazycích.

Bona dia!                  Olá!

Hallo!                       Zdravo!

Saluton!                   Hujambo!

Aloha!                      Merhaba!

Buongiorno!               Chao!

Dzien dobry!             Ahoj!

 

Celý kvíz si můžete vyzkoušet na adrese

http://www.goethe.de/ins/cz/prj/ets/aip/cs12714332.htm

 

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

  Týden - ,,Čtení je hra“

 

       V týdnu od 1.6. do 7.6. 2014 se žáci prvního stupně opět zapojili se svými vyučujícími do celorepublikové akce nazvané ,,Celé Česko čte dětem“.

       Vyučující pro děti připravili spoustu zajímavých čtenářských akcí. Ve třetích až pátých třídách proběhly besedy se spisovatelkami Markétou Práškovou a Vlastou Švejdovou, prvňáčkům ve škole četli rodiče z jejich oblíbených knížek, druháci navštívili čítárnu v městské knihovně, čtvrťáci zavítali do Muzea knihy ve Žďáře nad Sázavou a v kruhovém pavilonu nachystali výstavu starých hraček, ve třídách si děti připravily výstavy ilustrací dětských knih, žáci z 5.A prezentovali svoji četbu v knihovně. Ve druhých až pátých třídách proběhla soutěž práce s textem a informacemi.

 

Slavnostní předání titulu Ekoškola

Slavnostní předání titulu Ekoškola

Ve čtvrtek 19.6.2014 se paní učitelka Věra Sobotková společně se třemi dívkami z 8.a 9.ročníku zúčastnila slavnostního předávání titulu Ekoškola, pořádaného ve spolupráci s Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR v budově Valdštejnského paláce v Praze.

Celý program se skládal ze tří částí.

První část probíhala v Sala Terena Vadštejnské zahrady. Zde si  všichni žáci z přítomných škol, pod vedením choreografky, připravili společný tanec  s námětem Ekoškoly za doprovodu afrických bubínků.

Druhou částí bylo předávání titulů, které probíhalo ve Vadštejnském paláci.  Jako hosté se předávání zúčstnili pan Marcel Chládek – ministr školství, pan Michal Broža  - vedoucí informačního centra OSN, Vladimír Víšek – zástupce firmy IKEA a paní senátorka Dagmar Zvěřinová – starostka našeho města. Tituly jednotlivým školám předávala paní Petra Šimonová – vedoucí oddělení mezinárodní Ekoškola.

Poslední částí byla prohlídka Valdštejnského paláce a návštěva jednání Senátu. Při prohlídce se přítomní dozvěděli mnoho zajímavého o paláci a rodině Alberta Valdštejna.

Titul, který jsme převzali, máme na další čtyři roky.

Fotky z předávání si můžete prohlédnout v naší galerii.

                                                                                         Věra Sobotková

Dětský den v ALFAŠROTU

Dětský den v ALFAŠROTU

 Při letošním sběru papíru se žáci 2. ročníků umístili na prvním místě a za odměnu jeli vybraní sběrači 19. 6. 2014 na výlet do Dolní Rožínky. Zde je čekala exkurze do kovošrotu, skákací hrad, soutěže, ukázka policejní práce, zbraní, policejního auta, hasičského vozidla.

    Závěrem byly vyhlášeny výsledky ve sběru škol za rok 2013 – 14. Naše škola se umístila v konkurenci 50 škol na krásném 3. místě a byla odměněna certifikátem na 3000,- Kč. 

Besídka ve školní družině

Besídka ve školní družině

Dne 18.června 2014 proběhla ve 2.od. školní družiny besídka pro rodiče s názvem „Pro radost.“ Děti všem přítomným zazpívaly, zatancovaly, přednesly básničky a sehrály krátkou pohádkovou scénku.

Odměnou jim byl potlesk a pochvalná slova rodičů.

Na fota z besídky se můžete podívat ve fotogalerii.

 

 

Alena Kulhánková

Plavecké závody 1. stupně

Plavecké závody 1. stupně

Ve středu 11. 6. 2014 se uskutečnily plavecké závody 1. stupně. Zúčastnilo se jich 42 žáků 2. – 4. tříd. Všichni plavali jak štiky a vybojovali si tato umístění:

 

 

 

Výsledky jednotlivci:

         hoši                                      dívky

2. třída

1. Karel Fňukal   2.C                   Alena Doležalová 2.C

2. Denis Medek 2.B                    Tereza Urbanová 2.B

3.Filip Klíma 2.B                         Barbora Gáková 2.C


3. třída

1. Vojtěch Liška 3.A                    Magdaléna Kubová 3.A

2. Daniel Havelka 3.B                 Nikola Holcová 3.A

                                               Sabina Spurná 3.C

4. třída

1. Václav Macek 4.B                   Alena Šimková 4.B

2. Filip Buřil 4.B                         Anna Hrnčířová 4.A

3. Jaroslav Marek 4.B                 Lucie Moravcová 4.C


5.třída

1. Radim Píbil 5.A                      Aneta Havlíčková 5.B

2. Tomáš Havelka 5.B                Valérie Blažíčková 5.A

3. Šimon Malenovský 5.B            Tereza Křížová 5.A


Výsledky štafet:

 

1. místo    2. B                      3. A                4. B                 5. A

2. místo    2. C                      3. B                4. A                 5. B

3. místo    2. A                                            4. C     

O naší škole - V anglickém jazyce

JAK SE MŮŽE UČIT I JINAK:

JAK SE MŮŽE UČIT I JINAK:

Čtvrteční dopoledne 5. 6. 2014 bylo pro děti pátých tříd zcela netradiční. Navštívili je studenti druhého ročníku střední zdravotní školy, aby je seznámili se zásadami první pomoci. V upravených prostorách tříd probíhala výuka i praktické dovednosti např. rozeznávání ztráty dechu, resuscitace kojence i dospělého, ošetřování krvácení, přesun zraněného na vhodné místo, znehybnění zlomenin apod.

Ve ,,výuce´´ se objevilo téma  zdravého životního stylu i to, jaké důsledky přináší užívání návykových látek. A co čekalo na děti v závěru partnerského vyučování? Byly to kvízy, soutěže, kresba a praktická cvičení.

Projekt se moc líbil a splnil svůj cíl. 
Malování na chodníku ve školní družině

Malování na chodníku ve školní družině

Školní družina organizuje každý rok pro děti soutěž v malování na chodníku. Letos jsme se sešli k výtvarnému soutěžení ve čtvrtek 4.6.  Soutěž organizovala p. vychovatelka I. Slonková. Děti kreslily na téma „Tvor z planety Fantazie.“  Vítězové za svá dílka byli odměněni potleskem dětí a drobnými cenami.

 

Vítězové soutěže:

1.místo: Havlíčková Barbora , Tomanová Gabriela

2.místo: Brúha Marek, Latzka David, Rosecký David

3. – 4.místo: Spurná Sabina

                    Zástěrová Eliška, Krejčová Simona

 

Na obrázky ze soutěže se můžete podívat ve fotogalerii.

 

Alena Kulhánková

 

Sluníčko 8. setkání

Sluníčko 8. setkání

 V pátek 23.5. se děti z prvních tříd v odpoledních hodinách sešly v družinách na posledním spacím Sluníčku, tentokrát bez maminek, tatínků a babiček. Rodiče dětem pouze pomohli vybalit karimatky a spací pytle.

    Po ubytování a seznámení s programem jsme se s chutí pustili do sportování, tvoření a hraní. Nejdříve jsme využili pěkného počasí a šli si zaskákat na trampolíně. To nás opravdu bavilo. Blížící se černé mraky nás ale varovaly a ,,vyhnaly“ do tělocvičny. To, co se začalo venku dít, jsme zpočátku nevnímali a vesele soutěžili. Netušili jsme, že prudký déšť  naše sportování naruší a voda nás vyžene zpět do družin. Během chvilky byly tělocvičny a sklepy pod družinami pod vodou a my už jen sledovali práci hasičů, odčerpávání vody a vyklízení prostor. Ze začátku jsme se opravdu vylekali, ale postupně se celá situace proměnila v nezapomenutelný zážitek a my se mohli dále věnovat Sluníčku.

     Další program probíhal podle plánu, namalovali jsme si sluníčka, vydali se na slíbenou stezku odvahy, podívali se na pohádku a příjemně unavení se uložili ke spánku.

     Po probuzení na nás čekaly oblíbené sluníčkové hry a soutěže. Po deváté hodině přišly první maminky a my jsme se mohli postupně se Sluníčkem rozloučit.

     

Den dětí

Den dětí

Dnes  2. června  jsme slavili. Ptáte se co? Přece DEN DĚTÍ.

Celý první stupeň pojal tento den v duchu netradičních sportovních disciplín - skákání v pytlích, běh s jednou holinkou, hod břemenem, shazování plechovek…  Den se nám vydařil.Exkurze pro členy ekotýmu školy

Exkurze pro členy ekotýmu školy

V úterý 13.4.2014 se vybraní členové ekotýmu školy zúčastnili exkurze do Informačního centra obnovitelných zdrojů energie, které je součástí Teplárny sever Třebíč.

Nejdříve naše žáky paní Palátová (vedoucí infocentra) informovala o jednotlivých druzích energií, rozdílech mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji, výhodách a nevýhodách jednotlivých zdrojů, poté shlédli dva krátké filmy o získávání slámy a štěpky jako obnovitelných zdrojů energie.

Svoje znalosti si mohli vyzkoušet v následující soutěži o energiích. Paní Palátová naše žáky chválila za velké znalosti v oblasti energií a ekologie.

Na závěr si prohlédli celý provoz teplárny.

Exkurze, která byla pro členy ekotýmu odměnou za celoroční práci, se našim žákům líbila. 

                                                                               Věra Sobotková

Dopravní výchova – projekt ŠVP

Dopravní výchova – projekt ŠVP

V rámci celoškolního projektu „Dopravní výchova“ jsme na podzim splnili pravidla chodců a cyklistů. Nyní jsme se zaměřili na IZS a pozvali si do školy hasiče, kteří nám připravili zajímavou besedu na téma  „ Nehody a požáry“. Nejvíce děti zaujaly praktické ukázky výstroje hasičů, výzbroje a vybavení požárního vozu.

Závěr projektu jsme shrnuli do testů a malby, či vypravování  o rizikových situacích.             Třída 3.B,3.C a 5.A

Den mladých vědců na Biskupském gymnáziu

Den mladých vědců na Biskupském gymnáziu

Ve středu 7.5.2014se někteří  naši  žáci  zúčastnili  v rámci projektu „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“  setkání nazvané „Den mladých vědců“  na Biskupském gymnáziu ve Žďáře, kde se věnovali přírodním vědám – biologii, chemii a fyzice

Biologové se nejdříve vydali do přírody, kde zkoumali minerály a rostliny. Po návratu zpět pracovali na vytvoření geologické sbírky. Poté se něco dozvěděli o genetice a principech šlechtění rostlin

Fyzici a chemici si nejdříve připravili ukázky pokusů pro své spolužáky. V chemii ukázali vlastnosti vodíku, barvení plamene kovy, barevné změny indikátorů.  

Ve fyzice ukázali jak,  pracuje transformátor, princip vlnění, vztlakovou sílu.

 Ve druhé části pracovali společně ve skupinách a  pro svoje spolužáky připravovali úkoly z fyziky a chemie. Při jejich řešení všichni viděli jak chemie a fyzika spolu úzce souvisí

Celý den byl naplněn různými aktivitami a všem se líbil.

Několik fotografií si můžete prohlédnout v naší galerii.

                                                             Věra Sobotková

ČERNÝ LES – MOKŘADY, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 30. 4. 2014

ČERNÝ LES – MOKŘADY, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 30. 4. 2014

Naše třída se zúčastnila miniprojektu na téma ,,Mokřady a typické rostliny v okolí Černého lesa´´. Naučnou stezkou nás provázela paní Marie Rajnošková, která pracuje v ekologickém centru obce Krátká. Na trase se objevovala mnohá překvapení např. hledání  a určování keřů či stromů podle klíče, výroba lodiček, chůze se zrcátky, hledání indícií, pozorování nasbíraných mechů s lupou i chůze terénem podle souřadnic GPS. Na úplný závěr si děti zahrály pohybovou hru s tříděním hesel, která si zapamatovaly během cesty. Krásným počasím i pohledem na kostel sv. J. Nepomuckého jsme se rozloučili s touto akcí a plni dojmů jsme spěchali na dopravu. Děkujeme paní Rajnoškové.

Sluníčko 7. setkání

Sluníčko 7. setkání

Ve  čtvrtek 24.4. se děti z prvních tříd odpoledne zapojily do sportování venku i v prostorách školy.

    Vůbec  nám nevadilo aprílové počasí a obsazené tělocvičny. Ke sportování jsme využili atrium naší školy, kde jsme cvičili

s padákem, potom jsme se přesunuli do modrého patra a tam jsme společně soutěžili a hráli různé hry, do kterých se vesele zapojili i rodiče.

    Odpoledne nám rychle uteklo a nám se vůbec nechtělo domů. Těšíme se na poslední Sluníčko ve škole.

Česko čte dětem

Česko čte dětem

Dne 29.4.2014 zavítala mezi děti ze 3.C a 5.A paní  Vlasta Švejdová – spisovatelka, ilustrátorka i malířka, aby je seznámila se svojí celoživotní tvorbou.

Během besedy měly děti možnost shlédnout několik vydaných knih s jejími ilustracemi, učebnice a na IAT viděly olejomalby, kresby a kreslený humor.

V závěru jim přečetla ukázku ze své knihy a děti měly za úkol vytvořit ilustraci k říkance  Utíkej, Káčo, utíkej.

OKRSKOVÉ KOLO – Mc DONALD´S CUP – 2014

      Ve čtvrtek 24. dubna 2014 proběhlo okrskové kolo soutěže v kopané pro žáky 1. – 5. ročníku. Naši školu opět reprezentovaly 2 týmy.

Kategorie A : žáci 1. – 3. tříd

Kategorie B : žáci 4. – 5. tříd

     Turnaj probíhal za příjemného počasí. Do soutěže se letos přihlásily pouze tři žďárské školy, každá se dvěma družstvy. Naše obě družstva se velmi snažila, ale nakonec obě obsadila 3. místo ve své kategorii.

     V letošním ročníku poprvé v historii Mc Donald´s Cupu nebudeme mít svého zástupce v okresním kole. Nevadí, příští rok to s chutí zkusíme znovu. Postupující soupeřům přejeme hodně zdaru. Našim chlapcům a jedné dívce děkujeme za reprezentaci školy.

Den Země

Den Země

V rámci projektu Jaro ožívá a svátku Dne Země jsme se společně, třídy 3. C a 5. A, vydali do zámecké kaple na besedu o životě čápů v našem městě.

Paní Hendrychová nás provedla kronikou, kterou vede již dvacet let, pustila nám zajímavé video o čapím životě a dalekohledy jsme sledovali, co se na komíně v hnízdě děje právě teď. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací.

Na závěr jsme vyzdobili zámeckou kapli obrázky našich čápů.

VELIKONOČNÍ VYSTOUPENÍ v Domově důchodců ve Žďáře nad Sázavou

VELIKONOČNÍ VYSTOUPENÍ v Domově důchodců ve Žďáře nad Sázavou

Třída 3.A  šla v úterý 15.4. potěšit  seniory. Děti si připravily Pohádku o dlouhé zimě, zazpívaly jarní písně, přednesly básně, zahrály na flétny a zazpívaly písně, které doprovodily tancem s májkou a věnečky z jarních květin. Nakonec rozdaly všem velikonoční přáníčka, kraslice a zajímavé velikonoční dekorace.

Velikonoční keramická dílnička

Velikonoční keramická dílnička

V dnešní hodině keramického kroužku jsme navštívili květinku „Rozkvetlý domov“ a pod odborným vedením naaranžovali společně velikonoční dekoraci na stůl.

Někdo měl vlastnoručně vyrobený květináč, ostatní udělali aranžmá do košíčku nebo do misky.

Práce nám šla pěkně od ruky a z výsledku jme měli radost.

Mc Donald´s Cup – školní kolo pro žáky 1. – 3. tříd

         V úterý 15. dubna 2014 proběhlo školní kolo fotbalového turnaje pro žáky  1. – 3. tříd. Počasí nám nepřálo, proto jsme sportovali v tělocvičně. Přišlo 23 chlapců a 2 dívky. Cílem akce byl výběr malých fotbalistů, kteří budou naši školu reprezentovat v okrskovém kole. To se koná ve čtvrtek 24. dubna 2014

na fotbalovém stadionu Na Bouchalkách.

            Děti byly rozděleny do třech  smíšených družstev. Vyhrálo první družstvo, které porazilo oba zbývající týmy. A protože tyto dva týmy hrály spolu nerozhodně, vítěz byl jasný.

            Do okrskového kola bylo vybráno 13 hráčů a 1 hráčka. Přejeme jim šťastný los, pěkné počasí, výbornou hru a postup do okresního kola této soutěže.

Odměnou všem byla radost ze hry a velikonoční vajíčka. 

Velikonoční stopovaná zajíčka Ušáčka

Velikonoční stopovaná zajíčka Ušáčka

     V úterý 15. 4. 2014 se plánovaná stopovaná zajíčka Ušáčka pro žáky 2. B a 2.C nemohla vzhledem k nepříznivému aprílovému počasí uskutečnit v přírodě, proto si zajíček připravil velikonoční hry a soutěže pro děti ve škole.

     V první části si děti povídaly o jaru a velikonočních zvycích a tradicích jak u nás, tak i v ostatních státech Evropy. Luštily rébusy, skládaly obrázky.

    Druhá část stopované se konala v tělocvičně. Zde děti soutěžily o barevná vajíčka a po splnění všech úkolů mohly jít hledat poklad zajíčka Ušáčka.

    Všichni se moc těšíme, až se za námi zajíček Ušáček opět v létě vrátí.

Turnaj ve vybíjené žáků 4. a 5. tříd

Turnaj ve vybíjené žáků 4. a 5. tříd

V pondělí 31. 3. 2014 se uskutečnil školní turnaj žáků 4. a 5. tříd ve vybíjené.

Každou třídu reprezentovalo 12 vybraných žáků.

Všichni bojovali statečně s vypětím všech sil a zaslouží si velkou pochvalu za podaný výkon.


Třídy se umístily v tomto pořadí:

 

1.        4.B      

2.         4.A

3.         5.A

4.         5.B

5.         4.C

  

Sluníčko 6. setkání

Sluníčko 6. setkání

    Ve  čtvrtek 27.3. se opět sešly děti z prvních tříd, tentokrát v jarním a velikonočním Sluníčku.

     Na toto setkání si všichni přinesli svého kamaráda plyšáčka, se kterým nás postupně seznámili. V průběhu odpoledne jsme s kamarády tancovali a zpívali, ušili jsme jim veselé oblečení a povídali si o svátcích jara, Velikonocích.

     V závěru jsme s pomocí maminek zhotovili jednoduchou sladkou velikonoční dekoraci, kterou si děti odnesly domů.

     Na závěr nás navštívil malý Brouček z pohádky ,,Jak se Brouček narodil“. Příjemné odpoledne nám rychle uteklo.

    

Mc Donald´s Cup 2013/2014 – jarní kolo

Ve čtvrtek 3. dubna 2014 se za pěkného počasí  konalo jarní kolo turnaje Mc Donald´s Cup pro žáky 4. a 5. tříd. Čtvrté třídy reprezentovala 3 družstva /4.A, 4.B a 4.C/, páté 2 družstva /5.A, 5.B/.

Cílem turnaje je zahrát si kopanou a vybrat žáky, kteří budou reprezentovat naši školu v okrskovém kole této soutěže, které proběhne 24. dubna 2014 na hřišti Na Bouchalkách. Tuto akci předcházelo podzimní kolo školního turnaje.

Hrálo se systémem každý s každým – odehrálo se celkem 10 utkání. Družstva se po bojovných výkonech umístila takto :

1. místo    -  4. A -    7 bodů

2. místo    -  5. B -    5 bodů 

3. místo    -  4. B  -   5 bodů

O umístění na 2. a 3. místě rozhodovalo skóre. Výsledek vzájemného utkání mezi 4. B a 5. B byl nerozhodný 0 : 0.

Všechna družstva si dobře zahrála a do okrskového kola bude vybráno 12 nejlepších hráčů. 

Vybraným hráčům přejeme šťastnou ruku při losování utkání , co nejlepší výkon a postup do okresního kola.

Krajské kolo soutěže EUROREBUS

Krajské kolo soutěže EUROREBUS

V pátek 28.3.2014 se konalo krajské kolo soutěže EUROREBUS. Školu reprezentovala                  2 tříčlenná družstva, z 9. B Michal Starý, Simona Dostálová a Marcela Štěpánková                a z 8.B Lucie Kalábová, Lucie Sobotková a Jan Pokorný. Michal Starý ještě soutěžil             ve skupině jednotlivců, kde obsadil velmi pěkné 9. místo, když se podíváme celkově                 na výsledky, tak většinou na prvních 10 místech jsou studenti gymnázií.

Třída 9.B se umístila na velmi pěkném 14. místě za skupinou gymnazistů a třída 8.B skončila      na 27. místě.

Okresní kolo základních škol ve šplhu

Ve čtvrtek 1. 4. 2014 se konaly v  tělocvičně 2. ZŠ ve Žďáře nad Sázavou okresní závody ve šplhu pro žáky 1.- 5.ročníku ZŠ.

Těchto závodů se zúčastnilo 8 žáků z naší školy, kteří postoupili z okrskového kola. Školu reprezentovali: Denis Medek a Nikola Szkanderová z 2.B, Nikola Holcová a Ondřej Koukola ze 3.A, Vojtěch Medek ze 4.B, Simona Mokrá ze 4.C, Klára Sobotková z 5.A a Otakar Stejskal z 5.B.

 A jak se závodníkům dařilo v okresním kole? I tentokráte ukázali, že umí bojovat. Medaile získali 3 závodníci!

1. místo:

Nikola Szkanderová            2.B

Ondřej Koukola                  3.A

3. místo:

Denis Medek                     2.B

 

Všem závodníkům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Reportáž ze závodu si můžete prohlédnout ve školním vysílání Škotel v pondělí 7.4.2014.

                                                                         Z. Štikarová

Okresní kolo Chemické olympiády

Okresní kolo Chemické olympiády

V pátek 21. března 2014 se na naší škole konalo okresní kolo Chemické olympiády kategorie D, která je určena pro žáky 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Soutěže se zúčastnilo 26 žáků, kteří řešili úlohy teoretické i praktické. V praktické části se titrovali  kyselinu sírovou hydroxidem sodným.  V teoretické části sestavovali chemické rovnice, řešili úlohy na chemické výpočty a zabývali se vlastnostmi fosforu, mědi a jejich  sloučenin.

Naši školu zastupovala Sabina Černá z  9.A, která skončila na dvacátém místě. Sabině děkujeme za účast a reprezentaci školy.

Soutěž Máme rádi Česko – Riskuj ve školní družině

Dne 17. března 2014 proběhla ve šk. družině společenská soutěž Máme rádi Česko – Riskuj, kterou pro děti připravila paní vychovatelka I. Slonková. Do soutěže se zapojily děti ze všech oddělení. Soutěžily ve znalostech týkajících se České republiky z různých oblastí – sport, historie, kultura, příroda atd.

Na 1. místě se umístily děti z 2. od. školní družiny ve složení David Vobr, Alena Doležalová a Lucie Kostková.

Na fotografie ze soutěže se můžete podívat ve fotogalerii.                                                                                  

Alena Kulhánková

JARO OŽÍVÁ

JARO OŽÍVÁ

Jaro ožívá – projektová výuka  -   3.C

V rámci  projektu  JARO  OŽÍVÁ  jsme  společně s rodiči umístili do školního arboreta čtyři hnízdící budky a už se všichni těšíme, až zde najde domov nějaký ptačí druh.

Přidali jsme ještě jedno krmítko a do všech děti nasypaly slunečnicová semínka, aby se ptáčkům v naší zahradě líbilo.

Beseda s Ing. J. Čejkou z CHKO

Ve středu 19. 3. se konala beseda s Ing. J. Čejkou pro žáky 2.B a 3.C, kteří pracují na projektu „ Jaro ožívá“. Tento projekt byl vyhlášen Českou ornitologickou společností.

Pan Ing. Čejka velmi poutavě hovořil nejen o vlaštovce obecné a čápu bílém, které si děti vybraly pro svá pozorování, ale přiblížil nám i život dalších stěhovavých ptáků. Vyprávění doplnil obrázky a zvukovými ukázkami. Hovořil o monitorování ptáků, jejich kroužkování a hnízdění.

Ochotně také odpovídal na všechny zvědavé otázky dětí. 

Více

Soutěž zručnosti ve školní družině

Soutěž zručnosti ve školní družině

Dne 5.3. 2014 proběhla ve šk.družině soutěž zručnosti v zatloukání hřebíčků. Soutěž organizovala p. vychovatelka Balvínová pro děti z 2. – 5.tř.

Umístění dětí:

2.tř.

1. Markéta Brabcová a Denis Medek

2. Martin Bloudek

3. Nikola Stejskalová

 

3.tř.

1. Daniela Kuzmová

2. Miroslav Sobotka

3. Jiří Koubský

 

4. – 5.tř.

1. David Rosecký

2. Vojta Medek

3. Natálie Řetická

 

Absolutním vítězem se stala Daniela Kuzmová s 27 zatlučenými hřebíčky.

Na fota ze soutěže se můžete podívat ve fotogalerii.

 

Alena Kulhánková

Školní družina - Beseda v knihovně

Školní družina - Beseda v knihovně

Děti ve školní družině navštěvují pravidelně městskou knihovnu. V úterý 25.2. 2014 navštívily knihovnu děti z 2.od. ŠD. Paní Jičínská seznámila děti s novinkami, které knižní nakladatelství připravila pro děti mladšího školního věku. Poté si děti zahrály AZ kvíz, ve kterém byly připraveny otázky a úkoly z oblasti literatury a umění. A také jsme si připomněli olympijské hry a úspěchy našich sportovců na OH v Soči a vyzkoušeli jsme si některé „sportovní“ dovednosti. Všechny děti byly odměněny zlatou  medailí.

 Na fotografie se můžete podívat ve fotogalerii.

 

Alena Kulhánková

Sluníčko 5. setkání

Sluníčko 5. setkání

    Ve  čtvrtek 13.2. na děti z prvních tříd čekal ve Sluníčku pohádkový karneval.

    Děti i jejich maminky si připravily krásné masky. Na návštěvu za námi přišly břišní tanečnice, čertice, cikánky, kočičky, princezny, připluli piráti a mušketýři z dalekých zemí, o zdraví všech se postaral lékař se svým kuchařem, na bezpečnost dohlížel pan policista a léto nám přičarovaly malé včelky. Jak už to na karnevale bývá, i my jsme společně zpívali, tancovali a plnili na chodbách kruhového pavilonu zajímavé sportovní úkoly.

     Na závěr děti opět navštívil kamarád Krteček v pohádce ,,Krtek a karneval“. Příjemné odpoledne nám rychle uteklo.

Více

Okrskové kolo základních škol ve šplhu

V úterý 25. 2. 2014 se konaly v tělocvičně 2.ZŠ ve Žďáře nad Sázavou okrskové závody ve šplhu pro žáky 1. - 5. ročníku ZŠ.Těchto závodů se zúčastnilo 10 žáků z naší školy, kteří si vybojovali postup ...

Laboratoř ve 3. C

Laboratoř ve 3. C

Pojďme se dnes podívat do malé laboratoře která vznikla ve třídě 3.C. Děti zde v pracovních týmech pozorovaly  pomocí lupy a mikroskopu, co všechno obsahuje půda, poznávaly skupenství jednotlivých látek, zjišťovaly, proč hořící svíčka po zakrytí sklenicí po určité době zhasne, které látky jsou ve vodě rozpustné a které ne, co je bod varu a bod mrazu, měřily pokojovou a venkovní teplotu vzduchu aj. Veškeré svoje poznatky z pozorování a ověřování si zapisovaly do připravených pracovních listů, které při reflexi společně konzultovaly a společně jsme provedli vyhodnocení . Dětem se dnešní den velice líbil.

Na závěr jsme propojili neživou přírodu s přírodou živou a vyzkoušeli si množení muškátů řízkováním. Takto namnožené muškáty jsme dali do květináčků, které jsme si vyrobili v keramickém kroužku.

Více

Okresní kolo zeměpisné olympiády – 18.2.2014

V úterý 18.2.2014 se konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. Naši školu reprezentoval za 6.ročník Daniel Wisniewski ze 6. B a obsadil 12. místo.

7. ročník reprezentovala Petra Křížová ze 7. B a ve velké konkurenci obsadila     15. místo.

Nejlépe se dařilo Michalu Novákovi z 8.A, který si porovnal svoje vědomosti           se soutěžícími v kategorii 8. a 9. tříd. Obsadil velmi pěkné 8. místo.

Letošní soutěž byla velmi obtížná, bylo tam hodně početních výkonů a učivo, které ještě žáci neprobírali. Proto všem blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

                                                                                    zapsala M. Svobodová

Karneval ve školní družině

Karneval ve školní družině

Dne 17. 2. 2014 proběhl v 1., 2. a 3. od. školní družiny karneval.  V každém oddělení připravily vychovatelky pro děti soutěže a hry. Děti si zatancovaly a zazpívaly. Při setkání všech oddělení jsme si vzájemně prohlédli masky a společně si zatancovali.

Na fota z karnevalu se můžete podívat ve fotogalerii.

 

Alena Kulhánková

Více

Školní družina - Máme rádi zvířata

Školní družina - Máme rádi zvířata

Dne 10.2. 2014 proběhla ve školní družině soutěž s přírodovědným námětem pro děti z 1. a 2. tříd. Každé oddělení reprezentovalo tříčlenné družstvo. Při této soutěži děti využily svoje poznatky  o zvířátkách . Zazpívaly si,  pantomimicky předváděly zvířata, poznávaly je z obrázků, poznávaly zvířata z ústního popisu, kreslily je atd.

Na 1. místě se umístily děti z 1.od. ve složení: Jiří Mokrý, Klára Janů, Vendula Doležalová

Na 2. místě děti z 3.od. –Nikola  Stejskalová , Denisa Drápelová, Berenika Balcarová

Na 3.místě děti z 2.od. – Kateřina Bušková, Alena Doležalová, Ludmila Doležalová

Na foto ze soutěže se můžete podívat ve fotogalerii.

 

Alena Kulhánková

Více

O zlatou notu – pěvecká soutěž ve školní družině

O zlatou notu – pěvecká soutěž ve školní družině

Dne 5.2. 2014 se ve školní družině konala pěvecká soutěž O zlatou notu. Soutěžilo 21 dětí ve třech kategoriích. Fotografie ze soutěže si prohlédněte ve fotogalerii.

Vítězové soutěže:

Kategorie 1. tř.

 1. Holec Dominik
 2. Mrkosová Michaela
 3. Kunstmüllerová Lea

 

Kategorie 2.tř.

 1. Stejskalová Nikola
 2. Doležalová Vendula
 3. Gáková Barbora

 

Kategorie 3. – 5. tř.

 1. Košťálová Klára
 2. Brúha  Marek
 3. Kostková Lucie

 

Recitační soutěž - 1. stupeň

Recitační soutěž - 1. stupeň

        

         Ve středu 29.ledna proběhla na 1.stupni soutěž v recitaci, které se zúčastnilo 39 dětí z prvních až pátých tříd.

         Žáci si k recitaci připravili krásné a zajímavé básničky. Porota při hodnocení neměla vůbec jednoduchý úkol vybrat ty nejlepší. Jaké bylo konečné pořadí?

 

 

  1. ročník         1.  Pavla Vampolová          1.A

                       2.  Michaela Mrkosová        1.A

                       3.  Markéta Bartošová        1.A

 

  2. ročník         1.  Filip Čech                     2.C

                       2.  Štěpán Mottl                 2.B

                       3.  Kateřina Janů                2.A

 

  3. ročník         1.  Iva Špinarová               3.B

                       2.  Simona Krejčová           3.C

                       3.  KláraKošťálová              3.A

 

  4. ročník         1.  Marek Brúha                 4.B

                       2.  Lucie  Moravcová           4.C

                       3.  Rostislav Málek            4.A

 

  5. ročník         1.  Barbora Kadlecová         5.A

                       2.  Nela Syslová                 5.A

                       3.  Ondřej Mašek                5.B

Partnerská škola projektu „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“

Partnerská škola projektu „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“

Naše škola se od letošního školního roku (2013/2014) zapojila do projektu Biskupského gymnázia „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“. Součástí projektu jsou kroužky volnočasových aktivit zaměřených na přírodovědné vzdělávání žáků spolupracujících základních škol.

Někteří naši žáci z druhého stupně navštěvují kroužek chemie, biologie či fyziky. Každý kroužek je zaměřen na rozšíření teoretických znalostí žáků a zahrnuje i praktickou práci v laboratoři. Na závěr projektu je pro žáky připravena tematická exkurze.

Kroužek fyziky je zaměřen na měření a sledování základních fyzikálních oblastí a veličin např.: mechanika, elektřina, energie, práce. Na závěr je naplánována exkurze do JE Dukovany.

V kroužku biologie se žáci věnují botanice, zoologii, geologii, ekologii. Naplánována je i návštěva ZOO a safari Dvůr Králové nad Labem.

Kroužek chemie je zaměřen na chemickou analýzu, zahrnuje seznámení žáků se základními znalostmi a práce v laboratoři při analýze vzorků. Kroužek bude zakončen exkurzí do firmy Geotest Brno.

Fotografie z kroužků konaných 29.1.2014 můžete vidět v naší fotogalerii.

                                                                                           Věra Sobotková

                                                                                             garant projektu

Školní kolo konverzační soutěže z německého jazyka - 9. ročník

Školní kolo konverzační soutěže z německého jazyka - 9. ročník

Dne 23. 1. 2014 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže z německého jazyka. Zúčastnili se ho všichni žáci 9. ročníku, kteří se učí němčinu druhým rokem. Po ústním kole, které hodnotila p. uč. J. Holcová i žáci samotní, se na 1. místě jednoznačně umístila Sabina Černá z 9. A. O dalším pořadí rozhodlo poslechové cvičení,  a tak druhý skončil Dominik Suk a třetí Lucie Klimešová, oba z 9. B. 

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce - 6. a 7. třídy

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce - 6. a 7. třídy

16. ledna 2014 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v kategorii šesťáků a sedmáků, kterého se zúčastnilo 17 žáků. Soutěž se skládala z poslechového úkolu a ústní části, kdy měli žáci pohovořit o sobě a pohotově zareagovat na kladené otázky. Poslechový úkol řešil přípravu na oslavu a nakupování vhodného oblečení. V porotě zasedly jako obvykle paní učitelky Boháčová, Holcová a Havelková, které na závěr příjemného odpoledne ocenily jazykové dovednosti všech účastníků a jejich ochotu strávit čas nadstandardní aktivitou. Na prvním místě se umístila Vanessa Holánová (6.A), druhé místo obsadila Eliška Renata Plechlová (7.B) a o třetí místo se podělily Alexandra Makrushyna (6.A) a Alena Černá (7.A). Vítězka postupuje do okresního kola, které se uskuteční v únoru 2014.

Zápis dětí do prvních tříd

Kdopak to dneska přišel do školy?!  To jsou přece budoucí prvňáčci, kteří jdou k zápisu!

Ve  vstupních prostorách školy je přivítaly dvě krásné slečny a dětem předaly kartičku pro plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.

Tak třeba u ševce je čekalo rovnání rozházených bot pěkně do páru a podle velikosti a velkým oříškem bylo pro děti zavazování tkaniček. Někde se nám tkaničky malinko zašmodrchaly, ale to určitě děti do začátku školního roku ještě dotrénují.

Na stanovišti u kuchtíků si děti zdobily svůj vlastní koláček, u zedníků stavěly zeď, se švadlenkami se učily šít a u kominíčků prolézaly oknem  až na střechu….

Po splnění všech úkolů už je s úsměvem přivítaly paní učitelky, které se  dětí pozeptaly, jaké  úkoly se jim líbily nejvíce. Dále pak děti poznávaly písmenka, barvy, číslice, zpívaly, recitovaly  a malovaly obrázek.                     

Při odchodu ze školy, dostaly od kominíčka na tvář černou čmouhu pro štěstí.

Tak tedy hodně štěstí a školních úspěchů, budoucí prvňáčci!                     

Sluníčko 4. setkání

 Sluníčko 4. setkání

     Ve  čtvrtek 16.1. se prvňáčci společně se svými rodiči sešli v kroužku Sluníčko, které bylo věnováno zimním radovánkám a hrám.

     Děti si vyprávěly o zimní přírodě, zpívaly písničky se zimní tematikou,  vyrobily si ,,sněhové koule“ z novinového papíru a na chodbě školy si nejen děti, ale i rodiče užili pravou zimní koulovačku. Než se koule roztály, děti z nich vyrobily krásné veselé sněhuláčky, které si odnesly domů.

     Na závěr děti opět navštívil kamarád Krteček v pohádce ,,Krtek a sněhulák“.

     Odpoledne nám všem velice rychle uteklo, a my se již těšíme na další karnevalové Sluníčko.

Školní kolo zeměpisné olympiády – 16.1.2014

Školní kolo zeměpisné olympiády – 16.1.2014

Ve čtvrtek 16.1.2014  se konalo školní kolo zeměpisné olympiády  pro žáky 6 .až  9. ročníku.

V šestém ročníku soutěžilo 10 žáků, zvítězil Daniel Wisniewski  ze 6.B   a postupuje do okresního kola, na 2. místě skončil  Leoš Bílek ze 6. A a třetí místo obsadila Nikola Stará ze 6. B.

V sedmém ročníku soutěžilo 9 žáků. Nejlépe se dařilo Petře Křížové ze 7. B a budeme jí držet palce v okresním kole, druhý skončil Martin Vacek ze 7.A a třetí Michal Liška ze 7.B.

V kategorii 8.a 9. tříd soutěžilo 16  žáků. Do okresního kola postupuje vítěz Michal Novák z 8. A, druhý  skončil Michal Starý z 9.B a na třetím místě se umístila Lucie Sobotková  z 8.B.

Všem soutěžícím děkujeme za prezentaci svých tříd a vítězům přejeme hodně úspěchů v okresním kole.

Gymnastický trojboj „ Chceme se líbit „

Gymnastický trojboj „ Chceme se líbit „ .

 

Ve dnech 8.1 až 10.1 2014 se konalo školní kolo v gymnastickém trojboji dívek.  V kategorii 6.tříd zvítězila Adéla Švomová ze 6.B, druhé místo obsadila Denisa Němcová ze 6.A a na 3. - 4. místě se umístila Klára Bezchlebová a Bětka Švomová.

Kategorii 7.tříd vyhrála Simona Henychová ze 7.B, druhá skončila Helena Strážnická, rovněž ze 7.B a třetí Marie Blahová  ze 7. A.

Veronika Kusá z 8.A byla první v osmých třídách, druhá skončila Klára Bártová z 8. A

a třetí místo obsadila Iveta Štohandlová z 8.B.

Kategorii nejstarších děvčat vyhrála Lucie Klimešová  z 9. B, na 2. – 4. místě skončila Martina Nepejchalová, Veronika Koutná a Marcela Štěpánková.

Absolutní přebornicí školy se stala Veronika Kusá z 8.A.

Všem blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci svých tříd.

 

 

Okresní kolo soutěže „ Chceme se líbit. „

 

Ve středu 15.1.2014 se konalo okresní kolo soutěže „ Chceme se líbit „. Soutěže    

 se zúčastnila 2 družstva v kategorii 6. -  7. tříd a 2 v kategorii 8. – 9. tříd. Všechna družstva si vedla velmi dobře.

 1. místo v kategorii A obsadila děvčata ve složení Denisa Němcová, Klára Bezchlebová a Bětka Švomová.
 2. místo družstvo ve složení Adéla Švomová, Simona Henychová a Helena Strážnická.

V kategorii B skončila děvčata Veronika Kusá, Klára Bártová a Zuzana Bočková  na 1. – 2. místě a Iveta Štohandlová, Alena Augustinová a Monika Trojánková na 3. místě.

 

Běžecká štafeta na 2014m – 1. a 2. stupně

V úterý 14.1.2014 se konal štafetový závod žáků 1.stupně. Tato běžecká štafeta se konala v rámci projektu ČOV na podporu zdravého životního stylu pod názvem „Česko sportuje“.Běžecká štafeta na 2014m ...

Velký sportovní úspěch

V seriálu Mistrovství České republiky v biketrialu 2013 skončili naši žáci  Rostislav Málek na  1. místě a má titul mistra České republiky. Štěpán Šiller obsadil ve stejné soutěži  3. místo. Oba chlapci jsou ze třídy 4.A.

V Evropském poháru obsadili první dvě místa, Rosťa získal celkově zlatou a Štěpán stříbrnou medaili.

Oba byli nominováni komisí do reprezentace ČR v biketrialu a zúčastnili se ME ve španělském Valerrobres (R. Málek byl 6., Š.Šiller 7.) a dvoudílného seriálu mistrovství světa (R. Málek 4., Š.Šiller 8.) ve Španělsku a Blansku. Přispěli tak svými body k celkovému 1. místu ČR mezi národy a byli v nejúspěšnější české reprezentaci v historii biketrialu.

GRATULUJEME!

Školní zájezd do Vídně

Školní zájezd do Vídně

Dne 19. prosince  2013 se vybraní žáci 8. a  9. ročníku spolu s paní učitelkou Ditou Havelkovou a Janou Holcovou vydali na školní zájezd do Vídně. S cestovní kanceláří Zdar, šikovným řidičem a velmi sympatickou  paní průvodkyní poznávali  hlavní město Rakouska.  Děti viděli zajímavou moderní stavbu Hundertwasser Haus , ale i klasické stavební skvosty jako bývalý císařský palác Hofburg, gotickou katedrálu svatého Štěpána a jiné. 

Vánočně vyzdobené ulice Vídně  byly opravdu krásné.

Část exkurze strávili kluci a holky v přírodovědném muzeu, kde mohli obdivovat bohaté sbírky o dějinách Země od hmyzu přes drahokamy a minerály až po ptakoještěry. Poté co se dostatečně poučili, ale také zahřáli, protože ten den bylo velmi mrazivo, vyrazili si užít vánoční atmosféru na veliké trhy před vídeňskou radnici. Nádherně osvícený park se spoustou stánků nabízel tradiční pochoutky, ale i vánoční ozdoby, svíčky či hračky.

Celá exkurze byla velmi pěkná a všichni si přivezli nějaké suvenýry a spoustu nezapomenutelných zážitků, … ale také zkušenost, že se vyplatí znát cizí jazyky. 

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ v Domovech důchodců ve Žďáře nad Sázavou

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ v Domovech důchodců ve Žďáře nad Sázavou

Třída  3.A  nejdříve 10.12. společně s rodiči zahajovala vánočním vystoupením jarmark, 18.12. slavnostně zahájila vánoční setkání učitelů ZŠ Palachova a následně 19.12. potěšila seniory v domovech důchodců  recitací, tancem, pohádkou a zpěvem koled společně s p.starostkou D. Zvěřinovou a p. místostarosty J. Brychtou a L. Bártou.

VÁNOČNÍ JARMARK

VÁNOČNÍ JARMARK

Třída 3 A, paní učitelka a rodiče uskutečnili vánoční jarmark ve dnech 10. až 18. 12. 2013. Zde bylo možno za symbolický poplatek zakoupit dárek. Slavnostní zahájení proběhlo 10. 12. v 16 hodin.

Paní učitelka Brychtová si dovoluje poděkovat především rodičům a žákům 3.A, kteří se nejvíce zasloužili o uskutečnění této akce. Výdělek byl a bude čerpán na finanční pomoc dětem z Dětského domova v Rovečném, vánoční dárky do Domovů důchodců ve Žďáře nad Sázavou a materiální zabezpečení třídy. 

Školní kolo konverzační soutěže- kategorie 8., 9. tříd

Školní kolo konverzační soutěže- kategorie 8., 9. tříd

18. prosince 2013 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v kategorii 8. a 9. tříd, kterého se zúčastnilo 10 žáků. Soutěž se skládala z poslechové a ústní části, kdy měli žáci pohovořit o sobě, pohotově zareagovat na kladené otázky a krátce pohovořit na vylosované téma. Poslechový úkol byl s předvánoční tématikou (hledali schované vánoční dárky). V porotě zasedly paní učitelky Boháčová, Holcová a Havelková, které v závěru příjemného odpoledne ocenily jazykové dovednosti všech osmáků, kterým předaly jako dárek pracovní sešit do příštích let. Na předních příčkách se umístili deváťáci- 1. místo  získal Dominik Suk (9.B), 2. místo patří Sabině Černé (9.A) a na 3. místě skončil  Michael Hoffmann (9.A). Vítěz postupuje do okresního kola, které se uskuteční v únoru 2014. 

Více

Sluníčko 3. setkání

 Sluníčko 3. setkání

    Ve  čtvrtek 12.12. se prvňáčci se svými rodiči sešli na vánočním setkání kroužku Sluníčko.

     Příjemnou atmosféru si děti navodily povídáním o vánočním čase, zpěvem a poslechem koled. Odpoledne všem zpříjemnila hrou na flétničku Kristýnka Chládková.  Nechybělo ani tvoření zlatých prasátek, psaní dopisu pro Ježíška, připomenutí a vyzkoušení si některých vánočních zvyků.

     Na závěr děti navštívil krteček v pohádce ,,Krtek o Vánocích“. Rozcházeli jsme se s přáním krásných a radostných Vánoc.

Více

Vánoce zajíčka Ušáčka

Vánoce zajíčka Ušáčka

Ve čtvrtek 19. 12. 2013 se sešli žáci 2. B a 2. C v tělocvičně školy, aby si zasoutěžili se zajíčkem Ušáčkem. Utkali se jak ve vědomostních, tak i sportovních soutěžích. Zopakovali si, jak správně pečovat v zimě o volně žijící zvířata, jaké dobroty  zvířátkům dáme do krmelců…..

    Děti soutěžily s velkým nadšením a moc se těší na jarní setkání se zajíčkem Ušáčkem.

Vánoční hra

Paní učitelky V.Sýsová a J.Maršounová  se rozhodly, že dětem ze svých tříd zpříjemní vánoční čas a zkrátí čekání na Ježíška pobytem mimo školu.

A tak v pátek odpoledne odjeli všichni společně do Vzdělávacího centra Chaloupky v obci Krátká u Sněžného, kde se ve staré chalupě vrátili do starých časů – do života prostých lidí zde na Vysočině.

Děti si připomenuly a vyzkoušely celou řadu vánočních zvyků, vytvořily si  a zahrály  živý betlém,  připravily si a ochutnaly tehdejší štědrovečerní večeři. Zahrály si na sv.Lucii, Barboru, Kateřinu a sv. Ambrože…..

V podvečer na Krátkou přijeli také rodiče, aby se potěšili divadelním vystoupením, které si pro ně děti připravily.

Po jejich odjezdu čekala na děti za vsí další část naší vánoční hry – hledání indicií, pro rozluštění dalšího krásného vánočního zvyku. Nebe poseté hvězdami, ojíněné stromy a mrazík štípající do tváří to vše umocňovalo kouzlo nevšední noci a jen měsíček svítil dětem pod keřík a za strom, kde byly ukryté hledané indicie. V teple u kamen bylo vše rozluštěno a nocí se nesl zpěv vánočních koled.

Dětem se pomalinku začala klížit očka a tak  se odebraly do světničky v podkroví, kde za vůně jehličí vánočního stromečku a celé nůše zážitků usnuly.

Ráno, když jsme vstávali, dole už voněla vánočka a ovocný čaj.

Autobusem jsem se vraceli zpět do současnosti a  vezeme si s sebou uzlík plný krásných zážitků.

Poděkování patří paní učitelce Marii Rajnoškové z centra Chaloupky.

Adaptační pobyt žáků 6.A a 6.B Přibyslav 3.-4.září 2013

Adaptační pobyt žáků 6.ročníku, jehož cílem bylo ...

Výtvarná soutěž - Bible v životě nás všech

V sobotu 14.září se žákyně naší školy  Sabina ...

SEZNAMOVACÍ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 1.B

      V sobotu 28. září 2013 jsme se sešli v Hamrech na sportovním odpoledni.Kdo? Žáci z 1.B, jejich rodiče /i prarodiče/, sourozenci a paní učitelka.       Sešli jsme se brzy po obědě u penzionu ...

Pohár ZŠ v Billiard hockey

Ve středu 2.10.2013 proběhla ve školní družině soutěž „Pohár ZŠ v Billiard hockey.“  Zúčastnily se jí děti z 1. – 5. tříd. Soutěž organizovala  p. vychovatelka I. Slonková ve spolupráci s p.  Vitamvásem.

Naši nejlepší hráči:

 1. Zbyněk Strážnický
 2. Miroslav Sobotka
 3. Koubský Jiří

Umístění dalších soutěžících bude zveřejněno po obdržení výsledků od organizátorů soutěže na nástěnce v šatně šk. družiny.

Žáci ZŠ Palachova vystupovali na Zámku.

V sobotu 7. září předvedli u příležitosti konání volejbalového turnaje O pohár ministra dopravy své vystoupení žáci třetí třídy Základní školy Palachova. Pod vedením paní učitelky Miloslavy Brychtové děti tančily, zpívaly, recitovaly a hrály na flétny. Jedna ze žákyň předvedla dokonce gymnastickou sestavu.

Děti za své vystoupení obdržely malou pozornost od Jaroslava Svobody, majitele Sklárny v Karlově a autora pohárů pro vítěze turnaje. 

Mc Donald´s Cup 2013/2014 školní kolo - podzim

    V úterý 8. října 2013 se za pěkného slunečného počasí  konalo podzimní kolo turnaje  Mc  Donald´s Cup pro žáky 4. a 5. tříd.    Cílem turnaje je zahrát si kopanou a vybrat žáky,  kteří budou ...

Sluníčko 1. setkání

   Ve  čtvrtek 10.10. se děti prvních tříd poprvé sešly na sluníčkovém setkání. Příjemné odpoledne jsme strávili společně s rodiči.     Děti se sluníčku samy představily a stejný úkol čekal i na ...

Chemie není nuda

Ve čtvrtek 17.10.2013 žáci 9.ročníku navštívili Ústav fyzikální chemie v Praze, kde absolvovali workshop „Chemie není nuda“ aneb co se probírá v předmětu, který téměř všichni žáci nemusí, ale my vám ...

72 hodin - Ruku na to!

     Žáci 4. tříd naší školy se zapojili do celorepublikové akce 72 hodin. Cílem této akce je zapojení se co největšího počtu mladých lidí a dětí do různých dobrovolnických aktivit po celé ČR a ...

Koulela se ze dvora, jedna velká brambora …

Dokoulela se až mezi děti do třídy 3.C a 5.A, kde se stala v rámci projektu „Zdravá výživa“ ...

Dějepisná exkurze do Anthroposu

Ve středu 23.října  se žáci šestých tříd zúčastnili dějepisné exkurze do Anthroposu  v Brně ...
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217

Created by © 2019 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy