logotyp

ŠKOLA Žďár nad Sázavou

FACE MASK and YOU…aneb noste roušky!

FACE MASK and YOU…aneb noste roušky!

V současné situaci je nutné všude na veřejnosti nosit roušku. Naši žáci nejenom, že je nosí, ale v rámci další anglické soutěže nabádají i ostatní, aby je nosili taktéž. Sešlo se velké množství originálních fotek včetně opravdu vydařených hesel. Všem děkujeme a doufáme, že tato koláž bude motivací pro všechny, aby nošením roušek chránili sebe a své blízké. Za druhý stupeň vytvořila nejoriginálnější fotku Simča a za první stupeň Vojta. Vítězům gratulujeme a mohou se těšit na svoji zaslouženou odměnu. Účastníkům moc děkujeme a všechny vyzýváme, aby se účastnili dalších soutěží.

Děkujeme za pozornost,

your English teachers  

Zápis do 1. tříd ve školním roce 2020/2021

Zápis do 1. tříd ve školním roce 2020/2021

Na základě mimořádné situace v letošním roce  byl stanoven termín zápisů do 1. ročníků ZŠ
od středy 15. 4. 2020 od 8:00 hodin do pátku 24. 4. 2020 do 15:00 hodin.

Dle  Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 pro zápis do 1. tříd vydaného MŠMT (zde) proběhne pouze formální část zápisů – tedy bez přítomnosti dětí, motivační část se neuskuteční.

K zápisu jsou třeba tyto dokumenty:

1) Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání zde
2) Zápisní list pro školní rok 2020-2021 zde
3) Žádost zákonných zástupců o odklad povinné školní docházky zde
4) Kopie rodného listu dítěte (nebo čestné prohlášení, že uvedené údaje jsou pravdivé)

Dokumenty jsou k dispozici v sekci Dokumenty/Zápis do 1. tříd ve školním roce 2020/2021. zde


Dokumenty je možné podávat v uvedeném termínu těmito způsoby:

1) elektronicky s elektronickým podpisem na e-mail: zs@1zdar.cz (nelze jen poslat prostý email!)
2) datovou schránkou: mf8murh
3) poštou na adresu školy: 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace
Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou

4) osobně ve stanovených úředních hodinách: v době karantény - pondělí a středa od 8:00 do 11:00 hodin, případně po předchozí domluvě (telefon, e-mail).Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání zde.

U dětí, kterým byla v loňském roce odložena školní docházka, se zákonní zástupci dohodnou o nástupu do školy s ředitelem školy.

Sv. Patrik netradičně

Sv. Patrik netradičně

Sv. Patrik netradičně

Je karanténa, a tak se do naší školy dostaneme jenom přes webové stránky. Možná to ze začátku vypadalo docela slibně, nemít žádnou školu. Ale jsme si jistí, že teď po deseti dnech se už všichni těšíte zpátky do lavic a hlavně na kamarády.

Ale teď už k svátku sv. Patrika. 17. březen je v hodinách angličtiny datem, kdy se oblékneme do zelené, posháníme zelené potraviny, koupíme nebo vyrobíme brčálové nápoje. Všechno potom spočítáme a zjistíme, která třída je nejvíce zelená, koho by Leprechaun určitě neštípnul a koho by tvář nebo pozadí pěkně bolely :-). Tento rok je vše ale trochu jinak. Je karanténa. A myslíte, že to naše žáky a žákyně odradí od oslavy tohoto svátku? To tedy vůbec ne. Podívejte se na koláž v galerii a poveselte se.

Jak jsme již psali v soutěži, vyhrála nejoriginálnější fotka. Za první stupeň je to Davídek a za druhý stupeň Ivča. Výhercům gratulujeme a posíláme cenu, účástníkům moc děkujeme a všechny vyzýváme, aby se účastnili dalších  soutěží.

Děkujeme za pozornost,

your English teachers

 

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření základní školy

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření základní školy
Budete-li potřebovat vydat Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření základní školy využívejte, prosím, v maximální míře e-mail nebo telefon.

Vždy uveďte údaje o žákovi:
- jméno
- příjmení
- třídu.

V případě e-mailové komunikace  zprávu označte "Žádost o ošetřovné".

Žádosti Vám můžeme zaslat i elektronicky (e-mailem, datovou schránkou).

Vše tím urychlíme.

Kontakty:
e-mail: 1zs@1zdar.cz
telefon: 566 690 411

Děkujeme za pochopení.

 

Výukový materiál i na školních webových stránkách

Výukový materiál i na školních webových stránkách

S ohledem na zjištěné nestability systému EduPage (Elektronická žákovská knížka) a hlášenými problémy s dostupností zadaných úkolů a interaktivních výukových aktivit způsobených přetížením serverů na straně poskytovatele služby budeme zveřejňovat zadané studijní materiály i na školních webových stránkách – stránky tříd 2. stupně.

Na úpravě stránek aktivně pracujeme.

Děkujeme za pochopení.

Úřední hodiny

Úřední hodiny v době karantény - pondělí a středa od 8:00 do 11:00.

Informace k uzavření školy

Informace k uzavření školy
Od 11. 3. 2020 je do odvolání uzavřena pro žáky škola, školní družina a školní jídelna.

Dále jsou pro veřejnost uzavřeny školní jídelna, tělocvičny a posilovna.
 
Od pondělí 16. 3. 2020 bude výuka probíhat prostřednictvím instrukcí a úkolů zveřejňovaných na školních webových stránkách (stránky jednotlivých tříd) a v aplikaci EduPage (Elektronická žákovská knížka).
 
Informace budou průběžně aktualizovány.

Tisková zpráva KÚ Kraje Vysočina z 13. 3. 2020

Tisková zpráva KÚ Kraje Vysočina z 13. 3. 2020Na žádost KÚ Kraje Vysočina a vzhledem k naléhavosti situace zveřejňujeme aktuální tiskovou zprávu:

!NUTNÉ! Pokyny k povinné karanténě pro občany vracející se ze zahraničí !NUTNÉ!

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény, informujeme občany o jejich povinnostech souvisejících s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací od pátečních (13. 3. 2020) 12:00 hodin z 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na
https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/).

Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí, musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu, a to ani po cestě od hranic, nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou!

Podle hejtmana Kraje Vysočina jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.

Jitka Svatošová, oddělení tiskové
Krajský úřad Kraje Vysočina
e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

odkaz: https://www.kr-vysocina.cz/nutne-pokyny-k-povinne-karantene-pro-obcany-vracejici-se-ze-zahranici-nutne/d-4100417

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN jsou s účinností od 11. března 2020
do odvolání plošně uzavřeny 
všechny základní, střední a vysoké školy s výjimkou škol mateřských.

Prosíme, sledujte další informace, které budou zveřejňovány průběžně na školních webových stránkách.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.pdf


Pozvánka na seminář

Pozvánka na seminář

V rámci projektu „Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009150
srdečně zveme rodiče, odbornou veřejnost a pedagogické pracovníky mateřských a základních škol na seminář


KAŽDÉ DÍTĚ MÁ NA NĚCO TALENT, JEN OBJEVIT NA CO …

Termín konání: 17. 04. 2020

Čas konání: 13:30 – 17:00

Místo konání: Velká zasedací místnost (ZM), Městský úřad Žďár nad Sázavou

Lektor: Mgr. Jiří Halda

Nejen na tyto otázky získáte odpověď na semináři, který se věnuje individuálním atributům, které jsou zároveň hlavními osobnostními charakteristikami pro sociální kontext. Slouží k uvědomění si výjimečnosti dítěte a k aktivnímu rozvoji jeho talentu.

Seminář přinese inspiraci nejen rodičům, ale také těm, kteří s dětmi pracují. Poskytne prostor pro diskuzi, příklady z praxe a dotazy.

Seminář je pro všechny účastníky z ORP Žďár nad Sázavou v rámci projektu ZDARMA.

Přihlaste se nejpozději do 10. 04. 2020 na email veronika.klimesova@zdarns.cz.Konverzační soutěž v anglickém jazyce - okresní kolo

Konverzační soutěž v anglickém jazyce - okresní kolo

V okresním kole konverzační soutěže z anglického jazyka zástupci naší školy opět nezklamali. Klárka z  9.A se umístila v silné konkurenci žáků osmých a devátých ročníků na krásném 3. místě, Petr ze třídy 7.A  skončil mezi sedmáky 13.  Oběma gratulujeme, děkujeme za pečlivou přípravu na soutěž a vzornou reprezentaci školy.

Geologická olympiáda

Geologická olympiáda

V letošním roce se žáci devátých ročníků zúčastnili Geologické olympiády, kterou vyhlašuje Masarykova univerzita (Přírodovědecká fakulta) v Brně, spolupořadateli jsou Česká geologická služba a Univerzita Karlova v Praze. Tyto instituce olympiádu rovněž odborně garantují a organizačně zajišťují. Úspěšným postupem přes školní a okresní kolo se do kola krajského nominovaly Simona a Magdaléna (9. A). Všem účastníkům děkujeme za přípravu a vzornou reprezentaci školy a finalistkám přejeme hodně štěstí v kole krajském.

Beseda o Kanadě a Aljašce

Beseda o Kanadě a Aljašce Dne 14. 2. 2020 k nám do školy zavítal cestovatel Karel Kocůrek. Ve své přednášce pro žáky druhého stupně popisoval svoji výpravu do Kanady a na Aljašku. Vyprávěl o tamních zvířatech a úžasné přírodě v národních parcích, velkých městech jako jsou Toronto či Vancouver, původních domorodých obyvatelích, kovbojích či NHL. Šesťákům přednášel anglicko - česky, ale deváťákům už jenom v angličtině. Jeho povídání, které bylo velmi poutavé, navíc doprovodil i zajímavými cestovatelskými tipy.

Konverzační soutěž v německém jazyce - okresní kolo

Konverzační soutěž v německém jazyce - okresní kolo

Ve středu 12.2. se ve žďárském Středisku volného času Active konalo okresní kolo olympiády v německém jazyce.  Své znalosti němčiny museli účastníci prokázat při poslechu, předvést připravené vyprávění a konverzovat  se členy poroty na vylosované téma. Na skvělém 2. místě skončila Klárka z 9.A, které k tomuto výsledku gratulujeme. Nejen Klárce, ale i Elišce (9.A) a Petře (9.B) děkujeme za přípravu a vzornou reprezentaci školy. 

Lyžařský kurz sedmých ročníků

Lyžařský kurz sedmých ročníkůOd 3. do 7. února absolvovali žáci sedmých ročníků lyžařský kurz v Novém Městě na Moravě. Pondělní špatné počasí jim neumožnilo lyžovat, a tak místo toho navštívili Horácké muzeum s výstavou o historii lyžování. V úterý však přišla pravá zima, proto jak skupina běžkařů, tak skupina sjezdařů mohla zahájit svůj výcvik.

Běžkaři se naučili správně si namazat lyže a následně se pustili do nejdůležitějších lyžařských dovedností. Trénovali základní postoj, rovnováhu, obraty, techniku sjezdů z kopce i výjezdů do kopce, klasický běh i bruslení. Celý výcvik byl proložen hrami a soutěžemi a žáci poznali lyžařské tratě v Novém Městě na Moravě a okolí.

I sjezdaři začali od úplných základů, aby jejich technika jízdy byla co nejlepší. Postupně se naučili základní oblouk a mnozí z nich dokonce zvládli i oblouk carvingový. Také výuka na sjezdovce byla proložena řadou her a zábavných cvičení. Připravený slalom v závěru výcviku pak prověřil jejich lyžařské dovednosti.

Přestože se lyžařský kurz neobešel bez pádů a drobných karambolů, všichni si jej náležitě užili. A šesťáci se mají příští rok rozhodně na co těšit!

Více ve Fotogalerii.

Úspěch v okresním kole Matematické olympiády

Úspěch v okresním kole Matematické olympiády

Ve středu 29.1.2020 se v Active – středisku volného času p. o. ve Žďáře nad Sázavou konalo okresní kolo Matematické olympiády žáků 9. ročníku, jehož se z naší školy zúčastnili 4 žáci. Vynikajícího úspěchu dosáhl Jirka z 9.A, který se umístil na 3. místě.

Jirkovi blahopřejeme ke skvělému výsledku a všem žákům děkujeme za účast a reprezentaci školy.

Zapojení do projektu Nenech to být

Zapojení do projektu Nenech to být

Naše škola se zapojila do projektu Nenech to být. Jde o webovou stránku (www.nntb.cz) a mobilní aplikaci, skrze kterou mohou děti anonymně upozornit na šikanu a další druhy rizikového chování, se kterým se setkávají oni, jejich spolužáci či učitelé. Jde tedy o anonymní online schránku důvěry mezi našimi žáky, jejich rodiči a školou. Tato anonymní upozornění jsou zasílána do školy registrovaným osobám (metodik prevence, výchovný poradce).

Další informace o projektu Nenech to být na https://www.nntb.cz/.

Odkaz na stránku s možností anonymního podání 
https://www.nntb.cz/s/df040eb.

Kromě online schránky důvěry projektu Nenech to být je možné využít i elektrickou schránku důvěry na školních webových stránkách, příp. na 

https://www.schranka-duvery.cz/schranka/520f6194


a ve fyzické podobě i Schránku důvěry, která je umístěna v 1. (žlutém) patře školní budovy při vstupu na kruhový pavilon.

V případě potřeby lze také využít Linku bezpečí
 
- telefonní číslo 
116 111 (volání zdarma), více informací na http://www.linkabezpeci.cz.

 
Se svými problémy se děti mohou svěřit preventistovi sociálně patologických jevů (Mgr. Eva Sobotková, tel. č.: 566 690 422, č. dv. 403), příp. výchovnému poradci (Mgr. Ivona Králová, tel. č.: 566 690 413).


Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy