logotyp

Školní jídelna

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace

VNITŘNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  JÍDELNY platný od 25.5.2020

Zásady provozu 

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 O školním stravováním ze dne 25.2.2005. Novým školským zákonem 561/2004, zákonem O ochraně veřejného zdraví, 258/2000., vyhláškou č. 602/2006 O hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologických závažných, nařízení ES č. 852/2004 O hygieně potravin. Rozsah poskytovaných služeb viz. Systém HACCP. 

Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky, pracovníky školy a školských zařízení, případně poskytuje stravovací služby veřejnosti. 

Provozní doba ŠJ 

Školní jídelna je v provozu ve dnech školního vyučování, v ostatních případech zůstává v provozu dle rozhodnutí provozovatele školní jídelny. 

Výdej obědů ve školní jídelně je stanoven pro zaměstnance školy od 10.30 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 – 13.30 hod. 

Strava žákům je vydávána ve stanovených intervalech od 11.00 – 13.05 hod. Výdej je časově rozdělen na skupiny, v jedné max. 15 strávníků. 

Výdej obědů pro cizí strávníky je od 11.00 – 11.30 hod.

Přihlašování a odhlašování obědů 

Ke stravování ve ŠJ je nutno se přihlásit alespoň 24 hodin před začátkem stravování v kanceláři ŠJ. 

Odhlášky obědů se přijímají nejpozději do 7.00 hod. na daný den telefonicky na čísle 566 622 703, 737 419 329, v kanceláři ŠJ nebo přes internet. 

Strávník má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení. Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada. 

Vyzvedávání obědů první den nemoci se nebude umožněno - nemocného je možné odhlásit do 7.00 hodin ráno. 

Způsob úhrady stravného 

Stravné ve ŠJ je hrazeno bezhotovostním platebním stykem. 

Při neuhrazení platby z účtu bude strávník vyloučen ze stravování do zaplacení dlužné částky. 

Cizí strávníci hradí za 1 odebraný oběd plné náklady tj. náklady na potraviny, věcná režie, osobní režie a zisk. Cenová kalkulace se provádí vždy k 1.3. každého roku a platí po dobu 1  roku. Pokud dojde k nárůstu vstupů vlivem inflace nebo zdražení, organizace si vyhrazuje právo upravit cenu oběda i během uvedeného období.

 

Organizace provozu 

Skupina žáků se připraví v rozestupech, namalovaných na zemi, před výdejnou obědů. Zde je dezinfekce na ruce. Personál nachystá kompletní tácy s jídlem, děti si v rozestupech odeberou připravený tác a odejdou na své vyhrazené místo. Použité stolní nádobí děti odnesou na připravené stoly. Po každém strávníkovi je místo dezinfikováno. 

Cizím strávníkům nelze obědy vydávat do donesených nádob. Výdej obědů je možný pouze do menu boxů, které jídelna zajistí. 

Boxy s jídlem dostane každý přihlášený strávník v čase 11.00 – 11.30 hod. v místnosti přístupné z rampy kuchyně, kde nahlásí zaměstnanci své jméno.  K výdeji může vstoupit vždy pouze jedna osoba, musí dodržovat předpisy v souladu s mimořádnými opatřeními. U výdeje bude umístěna nádoba s dezinfekcí. Vstup do budovy školy je cizím strávníkům zakázán. 

 

Jídelní lístek je k dispozici na vývěsce a webových stránkách školy, změna jídelníčku je vyhrazena. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny pedagoga a kuchařky. Strávníci se chovají ohleduplně, dodržují hygienická a společenská pravidla stolování.

 

Výše stravného 

Finanční normativ (výše stravného) pro jednotlivé kategorie 

                      Kategorie žáci 7 – 10 let               22,- Kč/ oběd 

                      Kategorie žáči 11 – 14 let            24,- Kč/ oběd 

                      Kategorie žáci 15 a více               26,- Kč/ oběd 

                      Cizí strávníci                                75,- Kč/ oběd 

 

Dietní stravování 

Žákům, jejichž stravování vyžaduje omezení, poskytuje školní jídelna stravování v dietním režimu, avšak pouze na základě doporučení praktického lékaře pro děti a dorost.  

Všichni strávníci jsou povinni dodržovat provozní řád školní jídelny a v prostorách jídelny udržovat klid, pořádek a čistotu. 

 

Vypracovala:                                                                                                               

Bc. Jana Mokříšová vedoucí ŠJ                               Mgr. Ivan Vítek, ředitel ZŠ


 

Objednání stravy přes internet
Vyplňte spodní část přihlášky na objednávání po internetu
a odevzdejte v kanceláři ŠJ, abychom Vás mohli zaregistrovat do systému.
Uvedené údaje tj. uživatelské jméno a heslo si zapamatujte!

Při objednávání stravy po internetu :
Zadáte adresu www.strava.cz, dostanete se na další stránku, kde je návod na objednávání stravy.

- Přihlášení uživatele (menu v levé části)
- Zařízení : 4256
- Uživatel a heslo (údaje na odevzdaném formuláři)

Objednávky stravy (menu v horním řádku) - slouží k objednání a odhlašování obědů
Po ukončení objednání nebo odhlášení stravy je nutné stisknout tlačítko ODESLAT
Výdej  - přehled o vyzvednuté a nevyzvednuté stravě
Nastavení  - změna hesla apod.

Přihlášku najdete v sekci Ke stažení zde

Dotazy na tel. 566 622 703, 737 419 329 - Bc. Jana Mokříšová

Změna ceny obědů od 1.3.2020 

Nové ceny: 

žáci 7 – 10 let                                    22,- Kč

žáci 11 – 14 let                                  24,- Kč

žáci 15 let a starší                              26,- Kč

cizí strávníci                                      67,- Kč

  

 • laminovaná stravovací karta stojí 25,- Kč

 

Vedení jídelny

Bc. Jana Mokříšovávedoucí
Alena Kramárovávedoucí kuchařka

 
Kontakty 

 • tel. 566 622 703
 • mob. 737 419 329
 • číslo účtu : 133650402/0300

Školní jídelna - vnitřní řád

Vnitřní řádVnitřní řád

Seznam alergenů

Seznam alergenů

Dne 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle něho se musí každý spotřebitel dozvědět, zda se v nabízené potravině nebo pokrmu vyskytují alergeny, jejichž seznam je v nařízení uveden. Každý členský stát si pak může rozhodnout o konkrétních způsobech, jakými o tom bude spotřebitel informován.

Nařízení č. 1169/2011 uvádí tento seznam alergenů:

1 - obiloviny obsahující lepek
2 - korýši a výrobky z nich
3 - vejce a výrobky z nich
4 - ryby a výrobky z nich
5 - jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich
6 - sójové boby (sója) a výrobky z nich
7 - mléko a výrobky z něj
8 - suché skořápkové plody, tj. mandle, lískové ořechy, ořechy
9 - celer a výrobky z nich
10 - hořčice a výrobky z ní
11 - sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12 - oxid siřičitý a siřičitany (ve vyšších koncentracích)
13 - vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14 - měkkýši a výrobky z nich

Čísla alergenů budou uvedena jak na stránkách školy v sekci školní jídelna-jídelní lístek, tak na každém jídelním lístku pro informaci strávníků v jídelně.

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy