logotyp

1. C

Mgr. Lucie Slavíčková ( třída 710 )

Informace pro rodiče

2. 12. 
Upozornění - ve třídě se nám objevily vešky, tak prosím dětem prohlédněte hlavy a věnujte tomu teď nějakou chvíli pozornost. Děkuji.

Vánoční dílnička - pondělí 12. 12. v 8.30 - 
děti čeká výroba vánočního svícnu.

1. 12.
V pondělí 5. 12.
budeme mít ve třídě čertovské učení. Kdo chce, může přijít v kostýmu.

V týdnu od 12. - 16. 12. půjdeme na vánoční dílničku. Vybíráme 60Kč. Přesné datum upřesním. Děkuji.

30. 11.
Každý rok naše škola přispívá finanční podporou fondu Sidus
(www.fondsidus.cz). Nabízí dětem možnost zakoupit si - náramky
s dětskými ozdobičkami za 40Kč a magnetické záložky (zvířátka,
ovoce a zelenina) za 35Kč. 

24. 11. 
V pondělí 5.12jdeme na divadelní představení agentury Pernštejni.
Představení stojí 50Kč, peníze vezmu z třídního fondu.

18. 11.
Ve čtvrtek 24. 11. jdeme v 10. 15 na knihovnickou lekci.

11. 11.
Ve čtvrtek 17. 11. je státní svátek, v pátek se jde normálně do školy.

10. 11.
Informace pro rodiče, kteří nebyli na rodičovské schůzce:
Vybíráme 300Kč na žáka do KPŠ (Klub přátel školy).
Děkuji.

Příští týden bude ukončen sběr kaštanů.

Rozvrh hodin


 

1.

2.

3.

4.

5.

PO

Čj

Prv

Tv

Čj

 

ÚT

Aj

Čj

M

 Čj

ST

Čj

M

Čj

Hv

 

ČT

Tv

Čj

M

Prv

 

Čj

M

Čj

Vv

 


Podle tohoto rozvrhu pojedeme od středy 7. 9.

 

Probrané učivo a úkoly pro nemocné

Týden 28. 11. - 2. 12.

Pá 2. 12.

Čj
- Školák - str. 49 cv. 1, 2, 3, 5, 6 (na písmeno tvrdé Y jsme přeskočili z důvodu tématu čerti)
    - Školák - str. 35 cv. 2


M -
Matýsek - str. 51 cv. 2
                   - str. 56 cv. 1 - 4

Čtení
- Školák - str. 39/1. - 4.řádek
         - Školák - str. 35 cv. 1 - čtení a hledání rýmů
         - Povídka o adventním věnci
         - DÚ - Školák - str. 39/1. - 4.řádek     


Čt 1. 12.

Čj + Psaní
- kalendář - zima - zimní měsíce
- Školák - str. 34 cv. 3, str. 35 cv. 3
- DÚ - Čárymáry - str. 48

M
- procvičování +, - do 5
    - Matýsek - str. 55 cv. 2, 3
    - hodiny - malá ručička (hodiny), velká ručička (minuty)
                  - celé hodiny, půl hodiny
    - DÚ - Procvičujeme s Matýskem - str. 13

Prv
- části dne (ráno, dopoledne,...) - zaměřili jsme se na ráno (které činnosti ráno než jdeš do školy děláš - ranní hygiena, co snídáš, co si oblékáš
      - Pepovo ráno - Školák - str. 34 cv. 1, 2

Út 29. 11.

Čj
- nové písmenko P (vymysli slova začínající na P)
    - Školák - str. 32 cv. 1 - 6
                  - str. 30 cv. 5

Aj
- opakování 2. lekce - slovíčka - školní potřeby, čísla 1 - 10
    - DÚ - PS - str. 16 (zopakuj si slovíčka), str. 17 (dolep samolepky a můžeš si i vybarvit)....na 6. 12.


Psaní + Čtení
- Čárymáry - str. 45, 46
- Školák - str. 31/13. - 15.řádek...číst znovu za DÚ

M -
procvičování +, - do 5
   - dopočítávání - Matýsek - str. 53 cv. 2, 3
   - DÚ - Matýsek - str. 53 cv. 1, str. 54 cv. 3, 4


Po 28. 11. 

Čj
- Školák - str. 30 cv. 1, 2, 4
    - DÚ - Školák - str. 29 cv. 1 + vybarvit (připomenutí - ovečka se jmenuje ULA)
                          - str. 30 cv. 3

Psaní + Čtení
- Písanka - str. 7, 8
- Školák - str. 31/1 - 12

Prv
- opakování Nemoci - jaké nemoci znáš...co ti pomůže, když jsi nemocný...co můžu dělat, abych nemocný nebyl
      - Školák - str. 11 cv. 2, 3
      - ADVENT - co je to advent (adventní věnec)...kdy začíná...co se během adventu dělá (úklid, výzdoba domu, pečení cukroví...)Týden 21. 11. - 25. 11. 

Pá 25. 11.

Čj - hra - "Děti, děti, co/kdo tu je, co se na U, Ú jmenuje?"
    - Matýsek - str. 28 (celá strana)

M -
procvičování - školákov                                                          https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/pocetni-trenazer/scitani-a-odcitani-do-5/priklady.html
    - Matýsek - str. 52 cv. 1, 2, 3
    - Procvičujeme s Matýskem - str. 11, 12

Čj + Čtení
- diktát - sluníčkový sešit - É  M  S  A  L  O...LÁ  SO  ME  MÁMA...4 2 0  1  3  5
- čtení slabik s písmenem U, Ú, Ů (SU, SŮ, MU, MŮ, LU, LŮ, ÚS)
- Školák - str. 29 cv. 2
- Školák - str. 31/10., 11., 12.řádek
- DÚ - Školák - str. 31/10., 11., 12.řádek


Čt 24. 11.
Dnes jsme byli v knihovně na besedě o Josefu Čapkovi, tak učení moc nebylo.

Čj -
Školák - str. 26 cv. 2, * (těžší úkol - poprosím rodiče s dopomocí u dlouhých slov - je třeba si slova hláskovat - pozn. u slova čelenka se 7. písmeno = poslední písmeno - to by děti měly poznat a u obr. mokasíny je chyba - zapište 2. písmeno) 
    - Školák - str. 27 cv. 1, 2, * (správné odpovědi vyplývají z toho, co děti četly v 1. a 2. cvičení - opět prosím o dopomoc tam, kde je to třeba)
    - DÚ - čtení 

M
- procvičování - práce s čísly v oboru 0 - 5 (porovnávání, sčítání, odčítání, rozhodnutí zda je příklad správně či ne a případně opravit výsledek)
    - Matýsek - str. 50 cv. 1, 2
    - Matýsek - str. 43 cv. 2
    - DÚ - Matýsek - str. 50 cv. 3, 4 a str. 54 cv. 2
  

St 23. 11.

Čj -
Školák - str. 26 cv. 1 - čtěte nejdříve jen slabiky a pak z nich tvořte slova (MÁMA - MASO - LÍ...)
    -
Školák - str. 31/8., 9.řádek
    - DÚ - Školák - str. 26 cv. 3
                           - str. 26 cv. 1 (číst jen slabiky)
                           - str. 31/8., 9. řádek

M
- Matýsek - str. 49 cv. 1, 2, 3
    - Čárymáry - str. 57

Psaní -
Čárymáry - str. 43, 44


Út 22. 11.

Čj -
čtení slabik a slov s I, Í (SI, SÍ, MI, MÍ, LI, LÍ...MÍSA, SÍLA, MIMI, LÍSÁ, MILÉ, MILÁ, MÍLA, LILI, SÍMA, SOLÍ)
   
 - Školák - str. 25 cv. 1, 2, 3, 4, *
     - DÚ - Pepa - str. 36, 37 (doplň další písmenka, která jsme se naučili)

Aj
- opakování čísel 1 - 10
    - uč. str. 18 (prohlédni si obrázky a řekni, o čem příběh je)
    - PS str. 16 - najdi Rodneyho a nakresli věci, které drží (hledej v učebnici str. 12 - 19)


M -
sklad čísel - Matýsek - str. 48 cv. 1, 2 (podívejte se na video)
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-48/
    - Matýsek - str. 48 cv. 3, 4
    - Matýsek - str. 43 cv. 1

Psaní -
Čárymáry - str. 41, 42
 

Po 21. 11. 

Čj
- příprava na slovní fotbal - vymýšlejte slova, která končí a začínají na stejnou slabiku (př. máMA - MAlina, eSO - SOva)
    - nové písmeno I - písmenková pohádka o Indiánech - povídání o indiánských jménech - podle čeho Indiáni dostávají svá jména (př. Initů = Vznešený, Rychlý šíp, Orlí pero)
    - Školák - str. 24 cv. 1, 3 (Indián, luk, iglů, mimi, Indiánka, mokasíny), 5, 6
    - DÚ - zamysli se a zkus si pro seme vymyslet indiánské jméno

Prv - Školák - str. 11 cv. 1 - tvoř k obrázkům věty podle nápovědy (můžeš vymyslet i další o tom, co Ája dělá) a dopiš chybějící písmena do okýnek - Proč je Ája nemocná? Jakou má nemoc? Co musí dělat, aby se uzdravila?
      - téma - Nemoc - Jaké nemoci znáte? Kdo už měl angínu? Jak to poznáme? Co můžeme dělat, abychom nebyli nemocní? (hygiena, kapesník, zakrýt pusu při kašli, otužování, vitamíny, pohyb...)

Psaní + Čtení 
- Čárymáry - str. 39, 40
- vymýšlejte rýmy ke slovům vztahujícím se k tématu LES - les, šiška, strom, stromy, smrk, kůra, srnec, zajíc,...
- procvičování čtení - Školák - str. 31/1. - 7. řádek 
- DÚ - Písanka - str. 6

M - malý modrý sešit - str. 10


Týden 14. 11. - 18. 11.

Pá 18. 11. 

Čj
- Školák - str. 22 cv. 1, 2, 3
                 - str. 21 cv.* (dobrovolně)
     - DÚ - Školák - str. 31/6., 7. řádek

M
- rozcvička - +, - v oboru 1 - 5
    - sčítání v oboru 0 - 5 - Matýsek - str. 47 cv. 1, 2, 3 

Psaní + Prv 
- Čárymáry - str. 37, 38 a str. 52
- opakování - Jak se máme chovat v lese, co se v lese nedělá?
- Školák - str. 21 cv. 2 (kolik má věta slov, slova nadřazená - živočichové, rostliny - co patří pod tato slova, vyzkoušet i jiná slova nadřazená - př. barvy, školní potřeby, oblečení, dny v týdnu, nemalujte, ale říkejte jiné podobné věty o lese)
- Školák - str. 22 cv. 4 (řekni další zvířecí rodiny - nemusí žít v lese)


St 16. 11.
Posílám jen to, co jsme vypracovávali do sešitů.

Čj -
Školák - str. 20 cv. 2 (slovo les - slabičná stavba, první a poslední písmeno, kde slyšíš hlásku E), cv. 3 (se slovy můžete různě pracovat - slabičná stavba, hláskovat, číst, přepisovat bez zrakové podpory,...)
    - DÚ - Školák - str. 31/5 řádek (číst každý den - slabiky, slova!!!)
            - podepsat diktát

M -
Matýsek - str. 45 cv. 3, 4, 5, 6
                     - str. 46 cv. 1, 2
    - malý modrý sešit - str. 9


Prv -
opakování vše o dřevinách (strom, keř...listnaté, jehličnaté...opadavé, neopadavé...)
       - Školák - str. 21 cv. 1 - vylušti tajenku a vysvětli, co to znamená a co můžeš udělat pro to, aby se les usmíval - chování v lese
        - Školák - str. 20 cv. 1 - Co do lesa nepatří a proč? (toto zadání se týká celého obrázku)


Út 15. 11.

Čj
- rozmluvení - BLLLLLLL, písnička Skákal pes na slabiku LA, LE
    - marťanština (lék, pes, táta, les, váza, koza, kosa, bota, ves, mák, rok, kolo, pole, zima, růže,...)
     - Školák - str. 19 cv. 1, 2
     - DÚ - Písanka str. 5
(na volné řádky procvičovat slabiky nebo slova, která nešla)

Aj
- opakování čísel 1 - 10 (procvičovat na přeskáčku)
    - nově - přičítání jedné k číslům (př. two and one more is three...doslova dva a jedno navíc je tři)
    - uč. str. 17 - popovídat si česky o obrázcích a pak počítat myšky (2. řádek - three and one more is four....ukázat si vždycky, která myška je ta navíc)


M -
školákov - sestavování příkladů na sčítání a odčítání a výpočet
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/obrazkove-pocitani/priklady1.htm

     - školákov - procvičování rozklady čísel
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/rozklady-cisel/prezentace.html

     - Matýsek - str. 41 cv. 3
     - Matýsek - str. 44 cv. 1, 2, 3, 4 - vyvození a psaní čísla 0
    - DÚ - Matýsek - str. 45 cv. 1, 2 a str. 46 cv. 3

Psaní - cvičný diktát písmen, slabik a čísel (1. řádek - S, A, Ó, E, M, SÁ, 2. řádek - 3, 1, 4, 2, 5)


Po 14. 11.

Čj
- seznámení s novým písmenkem L 
    - hra "Děti, děti, co/kdo tu je, co se na L jmenuje?"
    - Školák - str. 18 cv. 1, 3, 4, 6
    - DÚ - Školák - str. 18 cv. 2, str. 31/4. řádek

Prv -
opakování - Stromy, keře
https://wordwall.net/cs/resource/36761433/stromy (z přeházených písmen se má sestavit název stromu - pokud děti nebudou vědět, strom jim popište - jaké má listy, plody,...)                       

https://wordwall.net/cs/resource/5811918/stromy-kv%C3%ADz (poznávačka)
       - Školák - str. 8 cv. 1, 2, 3

Psaní
- Čárymáry - str. 35 (pouze tělo vlaštovky), str. 36 (pouze první řádek)
- trénovali jsme horní kličku, která je velmi obtížná proto, aby nebyla klička dole "rozťáplá" - proto nejdříve trénujte nanečisto, můžete si kličku vymodelovat z plastelíny a přejíždět po ní prstem nebo ji třeba psát do mouky, kterou vám maminka nasype na nějaký tác :-)
- DÚ - Čárymáry - str. 35 (dokreslit vlaštovku), str. 36 (dopsat dva řádky)


Týden 7. - 11. 11.

Pá 11. 11.
Dnes má svátek Martin, tak se naše výuka věnovala pranostice "Martin přijíždí na bílém koni".

DÚ - čtení!!!

M
rozklad čísel - nová látka!!!

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-41/
      - Matýsek - str. 41 cv. 1, 2

Čj + Čtení
- vysvětlete pranostiku Martin jede na bílém koni (pranostika je krátká předpověď týkající se určitých dnů a souvisí s počasím a hospodařením)...Znáte ještě nějaké jiné pranostiky? (př. sv. Lucie noci upije a dne nepřidá, sv. Anna chladna zrána) 
- Školák - str. 23 cv. 1, 2, * (vyjde Martin je DOBRÁK - Víš, co to znamená?)
- poslechni si písničku o Martinovi                                                  https://www.youtube.com/watch?v=rnYnmIuOiXE
- pověst o sv. Martinovi - prosím rodiče, aby ji dětem přečetly a ty pak odpovídaly na otázky

SVATÝ MARTIN

DŘÍVE BÝVAL SVATÝ MARTIN JEN MARTIN
BYL TO ŘÍMSKÝ VOJÁK. 
ALE NEMĚL RÁD BOJ
PROTO NECHTĚL ANI MEČ.

MARTIN MĚL RÁD LIDI.
POMÁHAL NEMOCNÝM.
KRMIL HLADOVÉ. DÁVAL PENÍZE CHUDÝM.
VŠICHNI ŘÍKALI: "MARTIN JE DOBRÁK."

JEDNOU V ZIMĚ PŘIJÍŽDĚL MARTIN DO MĚSTA.
U BRÁNY POTKAL ŽEBRÁKA.
MĚL HLAD A BYLA MU ZIMA.
MARTIN VZAL SVŮJ MĚČ A ČERVENÝ PLÁŠŤ.
ROZSEKL PLÁŠŤ NA DVĚ ČÁSTI. 
JEDNU DAROVAL ŽEBRÁKOVI.
TEN DĚKOVAL A VOLAL: "MARTIN JE DOBRÁK."

MARTIN UŽ DÁLE NECHTĚL BÝT VOJÁKEM.
PŘIJEL KE KOSTELU.
DAROVAL LIDEM VŠE, CO NEPOTŘEBOVAL.
LIDÉ ŘÍKALI: "MARTIN JE DOBRÁK."

MARTIN MĚL BÝT ZVOLEN BISKUPEM.
ON NECHTĚL. PROTO SE SCHOVAL DO HUSINCE.
HUSY ZAČALY KEJHAT A LIDÉ HO NAŠLI. 
MARTINA BISKUPEM ZVOLILI.
TAL MOHL JEŠTĚ VÍC POMÁHAT.

OTÁZKY:
 • Kdo byl původně sv. Martin? (voják)
 • Chtěl být vojákem?
 • Jaký Martin byl? (hodný, měl rád lidi)
 • Jak se to projevovalo? (pomáhal jim – krmil hladové, dával peníze)
 • Koho jednoho dne potkal, když přijížděl do města?
 • Kdo je to žebrák?
 • Co udělal Martin? (přepůlil plášť a daroval jej žebrákovi)
 • Co udělal, když přijel ke kostelu? (vše, co nepotřeboval, rozdal)
 • Co o něm lidé stále říkali? (že je dobrák)
 • Čím byl nakonec zvolen? (biskupem – vysvětlit – v katolické církvi je to nejvyšší představitel té církve) A nakonec byl za své činy a skutky prohlášen za svatého.
 • Proč se peče svatomartinská husa a pečou svatomartinské rohlíčky?


Čt 10. 11.

Čj + Psaní
- čtení všech slabik, které známe
- dotkni se věci, která začíná na D, S, O, H
- Čárymáry - str. 34 (mašlička), 56 (dopsat 4)
- DÚ - písankový sešit
- psaní písmen O, Ó, S, A, Á, M (kdo ho nemá, trénuje na papír)

M
- rozcvička - příklady na +, - do 5
    - Matýsek - str. 40 cv. 1, 2 (při psaní dodržujte správný postup - nejdříve krček, pak bříško a nakonec čepičku)
    - diktát čísel a práce s nimi (2, 1, 5, 4, 5, 1, 1, 4) - děti napíší a klademe různé otázky (př. které č. je tam více než 2x, jednou, které tam chybí, první, poslední, porovnej první a poslední č....)
    - Matýsek - str. 40 cv. 3, 4, 5

Čj + Prv
- Pepa - str. 31 cv. 1
- zopakujte si, jaké si pamatujete listnaté stromy
- Pepa - str. 33 cv. 1 (pokuste se podle listů a plodů určit stromy, některé zkuste vyhláskovat)
- Pepa - str. 34 cv. 1
- DÚ - Pepa - str. 34 cv. 2


St 9. 11.

Čj -
Školák - str. 17 cv. 1 (co jsou to elektrické přístroje, jaké máte doma, jak je potřeba s nimi zacházet), 2, 3 (názvy stromů vyslabikovat, vyhláskovat)
    - DÚ - Školák - str. 17 cv. 2 - trénovat čtení slabik a slov

M -
Matýsek - str. 38 cv. 3, 4, 5
                   - str. 39 cv. 1, 2, 3
    - DÚ - Matýsek - str. 39 cv. 3 - trénovat ústně
                             - str. 42 cv. 1, 2, 3

Út 8. 11.

Čj -
nové písmenko E - písnička                                              https://www.youtube.com/watch?v=rOKQgYyIfv0
    - Školák - str. 16 cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6
    - DÚ - Školák str. 31/1. - 3. řádek (nácvik čtení)

Aj
- opakování slovíček
    - čísla 1 - 10 (uč. str. 16 dole)....poslechněte si písničku                     
https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg
    - PS str. 13 - dopiš chybějící čísla a počítej po řádcích
    - PS str. 15 - spoj číslo s obrázkem
    - DÚ - PS str. 14 - dopiš čísla a domaluj obrázky


M
- Matýsek - str. 33 cv. 1, 2
    - obchodování a práce s penězi - vymýšleli jsme, jak můžeme různými způsoby zaplatit 5Kč

    - Matýsek - str. 38 cv. 1, 2

Psaní + Prv
- Čárymáry - str. 33 
- povídání o mamince
- návšteva školního arboreta - děti rozeznávaly strom a keř a hledaly a určovaly jehličnaté stromy
- DÚ - Čárymáry - str. 55 (dopsat 3), str. 56 (1., 2. řádek čísla 4)


Po 7. 11.

Čj
- kalendář (datum, den, podzimní měsíce)
    - povídání - Co znamená, když někomu dáš své slovo? Dal jsi někdy někomu své slovo? Za co?....Komu jsi naposledy pomohl? Pomohl někdy někdo tobě? 
    - Školák - str. 15 cv. 2, 3
    - DÚ - Školák - str. 15 cv. 1 (doplň informace o své mamince)

Prv
- opakování - strom x keř, části stromu, jehličnaté stromy
      - nově - listnaté stromy - otevřete si  soubor Listnaté stromy - prezentace (prohlédněte si snímek 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 23) 

https://dum.rvp.cz/materialy/listnate-stromy-2.html


Psaní -
Čárymáry - str. 31 (nejprve natrénujte nanečisto na papír)
          - DÚ - Písanka - str. 4
(na volný řádek trénujte, co vám nejde)
                  - M - malý modrý sešit  - str. 8


Týden 31. 10. - 4. 11.

Pá 4. 11.

Čj - téma MÁMA
- co znamená "Máma nám snese modré z nebe." a Zaslouží si máma medaili? Za co? a S čím byste mohli mamince pomoci? Co doma děláte?
    - utvořte si kartičky s písmeny M, M, A, Á a tvořte slabiky a slova (MA, MÁ, MÁM, MÁMA) - slovo máma vyhláskujte a určete slabičnou stavbu
    - Školák - str. 14 cv. 1, 2
    - DÚ - pilovat čtení (str. 31)
            - zjistit všechno o mamince 
(jméno, barvu očí, vlasů, jakou má ráda barvu, kytku)
            - dobrovolně - Pepa - str. 36, 37 - pracuj pouze s písmenky, které znáš

M
- procvičování porovnávání a sčítání čísel do 5
    - Matýsek - str. 37 cv. 1, 2, 3

Psaní + Čtení
- Čárymáry - str. 32
- Školák - str. 14 cv. 3 - Co tvoje máma ráda dělá? Tvoř věty o své mamince a pak si přečti ve školákovi další věty a nakresli obrázek.Čt 3. 11.
Dnes jsme byli v divadle, tak jsme toho ve škole stihli méně.

Čj
- nové písmenko M
    - vymýšlejte slova, která začínají na písmenko M
    - Školák - str. 13 cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6
    - Pepa - str. 29 cv. 1 (pracuj podle zadání + Kolik má říkanka vět? Kolik mají jednotlivé věty slov? Vyhláskuj některá slova. Vytleskej slabičnou stavbu u některých slov.)
     - DÚ - Školák - str. 31 - trénuj čtení 1., 2. řádek

M -
Matýsek - str. 35 cv. 4
    - Matýsek - str. 36 cv. 1, 2, 3
    - DÚ - Matýsek - str. 37 cv. 4


St 2. 11.

Čj
- kalendář (den, měsíc, podzimní měsíce)
    - procvičování čtení slabik (SO, SÓ, SA, SÁ)
    - Školák - str. 12 cv. 3, 4
    - práce s mřížkou - procvičování (jahoda, lama, labuť, sova, lopata)

M
- hra - procvičování +, - do 4 (rodiče říkají příklady - pokud jsou dobře - palec nahoru, pokud špatně - palec dolů a vypočítat správně)
    - Matýsek - str. 32 cv. 1, 2, 3, 4
    - Matýsek - str. 34 cv.1, 2, 3
    - DÚ - Matýsek - str. 35 cv. 1, 2, 3, 5

Psaní + Prv
- Čárymáry - str. 28
- opakování - strom x keř, čím se keř liší od stromu, rozdělení stromů
- jehličnaté stromy - Znáš nějaké jehličnaté stromy? Podle čeho je můžeme od sebe poznat? (tvar stromu, jehličí, šišky).....video                          https://www.youtube.com/watch?v=QmLDvngPSqU
- Pepa - str. 32 cv. 1
- DÚ - Pepa - str. 32 cv. 2 (můžeš malovat i psát - alespoň tři věci)

Hv - rytmus - hra na tělo - můžete si podle videa vyzkoušet                        https://www.youtube.com/watch?v=z8BcOExABLQ


Út 1. 11.

Čj
- kalendář - nový měsíc
    - mřížky - procvičování (k obrázku, věci nakreslete dětem mřížku a ony do mřížky dopíší písmena, která jsme se učili - př. miska - dopíší do mřížky písmeno S, A - musí si slovo vyhláskovat)
     - Školák - str. 12 cv. 1, 2
     - DÚ - písanka str. 3

Aj
- Halloween - koleda Trick or treat

https://www.youtube.com/watch?v=4jxcWlq3CBg

       - opakování slovíček - What´s this? It´s (a book).
    - uč. str. 15 - prohlédni si obrázek a česky řekni, o co tam jde
    - PS str. 12 - nakresli jednu školní potřebu

M - Matýsek str. 31 cv. 1, 2, 3, 4, 5

Psaní + Prv
- Čárymáry -
str. 27, 55 (první dva řádky 3)
- strom x keř - jaké části má strom (kořeny, kmen, koruna), z čeho se skládá koruna (větve, listy), čím se liší (keř nemá kmen)
- dělení stromů podle listů - listnaté (listy) x jehličnaté (jehličí)Po 31. 10.
Halloweenské učení
Dnes nás celé vyučování provázelo téma Halloween a Dušičky. Povídali jsme si o tom, kdy, kde a proč se tyto svátky slaví, jaké jsou jejich symboly a tradice. Tak si o tom doma s rodiči popovídejte. Posílám odkazy na pohádky, které vám mohou oba svátky trochu objasnit.

https://www.youtube.com/watch?v=F-TR35esdMA (vznik a původ Halloweenu - anglicky)

https://www.youtube.com/watch?v=nNDbRX60q9A
 (Chaloupka na vršku - Dušičky)

Práce ve škole

Obrázků: 1-5 z celkem: 17    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Halloween

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217

Created by © 2019 -2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy