logotyp

3. C

Mgr. Eva Velecká ( třída 807)

Informace pro rodiče

 

Bruslení

 

pátek 25.11., 2.12., 9.12., 16.12. od 11.00 do 12.00h chodíme bruslit na zimní stadion.

 Informace od pana trenéra:

Děti musí být na led vybaveny následujícími prvky hlavně z hlediska jejich bezpečnosti :

-nabroušené brusle, (nabroušené je myšleno od odborníka na broušení bruslí na led).

Pokud budou děti potřebovat nabrousit brusle u nás na zimním stadionu, zabezpečím

broušení u pana brusiče v ten samý den vašeho prvního tělocviku na ledě a dětem postupně brusle před a v průběhu tělocviku na ledě nabrousí. Cena broušení za jeden pár bruslí je 50,-Kč. Prosíme mít s sebou tuto hotovost. 

-ochrannou přilbu, (hokejovou, cyklistickou nebo lyžařskou).

-rukavice, (nejlépe silné palčáky a popřípadě hokejové i lyžařské). 

-přiměřené oblečení, tzn., že je lepší mít na led více tenkých vrstev oblečení než dvě

silné. Důležité je mít nátělník, (košilka), potom např. tričko s dlouhým rukávem a tenkou, ale teplou sportovní bundu. Kalhoty je dobré mít zateplené s vysokým pasem nejlépe s kšandami, (šle), které dětem udrží kalhoty na spodních partiích zad.

 Stává se nám, že děti jsou moc oblečené, ale záda mají holá a pak může dojít lehce k nachlazení

i přes silné vrstvy oblečení. Dále děti nemusí nosit pod přilbu čepici. Pokud budete trvat na tom, aby vaše dítě mělo čepici pod přilbou, pak prosíme, aby děti měly dvě čepice s sebou na tělocviky na ledě.

 Na ledě nám bude teplo, protože budeme aktivně cvičit bruslení, takže se rodiče nemusí

obávat  nachlazení. Proto je důležité mít s sebou také věci na převlečení, kvůli zapocení

věcí, ve kterých budou děti cvičit.

Změna rozvrhu po dobu bruslení:

Středa: místo TV bude PRV

Pátek: ČJ, MA, AJ

Prosíme rodiče, kteří mohou pomoci s odvozem bruslí od školy a zpět a se zavazováním bruslí, aby zkontaktovali paní učitelky na následnou domluvu. 

                                                                          Děkujeme

Zápis z Konzultace – 9. 11. 2022

Program:

 1. Zhodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí.
 2. Doučování, elektronická žákovská knížka
 3. Akce školy    - Bruslení – vždy v pátek od 11,00 – 12,00 hod  v termínech 25. 11., 2. 12., 9. 12. 16. 12.

- žádost o pomoc rodičů při odvozu bruslí na zimní stadion a zpět

- Plavání – od ledna 2023 – bližší informace v novém roce

– Vánoce – Vánoční jarmark (rodiče mohou poslat drobné dárky, výtěžek z jarmarku            bude zaslán na dobrou věc

-  Vánoční posezení dětí ve třídě  s rozdáváním dárků a s občerstvením 22. 12.    (dopoledne)

 - Dárek pro děti bude kniha pro společnou četbu -  Obrázky z českých dějin (239 Kč)

                             - soutěže – Zlatý slavík – připravit píseň 22. 11.

                                                 - Recitační soutěž – přichystat báseň

                             - Knihovna – 21. 11. beseda

                             - primární prevence 12. 12. 2022 Pravidla nejsou strašidla

                             - 19. 12. Divadlo Minaret - O Rusalce (předplatné)

                             - 11. 1. 2023 Divadlo Radost z Brna – Operky (150 Kč ) – budeme vybírat

                             - 5. 12. – projektové vyučování – Čertí škola

                             - fond KPŠ – 300,-Kč

                             - školní psycholog – pondělí 9,30 hod – nutno objednat emailem

                            

       4. Učivo - žák by měl zvládnout:

               Český jazyk:        zná a správně doplňuje měkké x tvrdé slabiky

                                            zvládá spodobu hlásek uprostřed a na konci slova

                                            správně píše slabiky – bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně

                                            zvládá doplňovací cvičení a diktát s probranými jevy

                                            poznává podstatná jména, přídavná jména,  slovesa, předložky, spojky

                                            význam slov, tvoří slova příbuzná

               Čtení:  plynule, nahlas  i potichu, se správnou intonací slov a vět

                         dává pozor na čtení  předložkových vazeb

                         společná četba ve škole a vlastní četba doma

                              čtení s porozuměním

               Psaní: opis, přepis textu – úprava psaní

                              samostatné vyhledávání chyb (kontrola)

               Matematika:   pamětné sčítání a odčítání do 100

                                            násobení a dělení v oboru malé násobilky

                                            slovní úlohy – zkrácený zápis, výpočet, odpověď

                                            rovnice, nerovnice, porovnávání

               Geometrie:         technika rýsování – bod, přímka, úsečka, polopřímka

               jednotky délky

               geometrické tvary a tělesa

               Prvouka:              práce s mapou, orientace v mapě

                                            základní znalosti o ČR

                                            krajina mého domova – Žďár nad Sázavou a okolí

                                           

 


Elektronická ŽK

Ve třetí třídě začíná fungovat elektronická žákovská knížka.
Jak se do ní dostanete:
1. Na hlavních webových stránkách školy v levém sloupci si rozkliknete ikonku velké zelené E.
2. Během dnešního dne, nejpozději zítra Vám přijde na email Vaše přihlašovací jméno a heslo, děti budou mít svoje hesla nalepená v deníčku (prosím odlepit a uschovat doma, není vhodné, aby si děti navzájem svoje hesla sdělovaly). Hesla dětí, prosím, neměňte. Pokud by Vám heslo nepřišlo, zkontrolujte emailovou adresu v ŽK. 
3. Přihlásíte se a můžete pravidelně sledovat známky svých dětí. Nezapomeňte známky podepisovat, mně se na počítači ukáže, pokud jste známky viděli.
4. Je možné si stáhnout aplikaci i do mobilu.

        Od pátku 2. 9.  – výuka dle rozvrhu

 

1.

2.

3.

4.

5.

po

Čj

M

Čj

Prv

út

Čj

Aj

M

Čj

Hv

st

Tv

M

Čj

Prv

Čj

čt

Čj

M

Aj

Vv

Vv

M

Aj

Prv

Tv

Čj

 

Úkoly pro nemocné

týden 28. 11. - 2. 12.
 pondělí 28.
ČJ: PL - vyjmenovaná slova po Z
Čt: vlastní četba 
M:PS - str. 14/8, 12 , str.15/5
Prv:CHKO Žďárské vrchy

  úterý 29.

ČJ: PL - vyjmenovaná slova po Z
Čt: č
tení str. 48 - 50
M:
minutky 2. díl str.1/1 - písemné sčítání a odčítání bez přechodu desítky

  středa 30. 
ČJ: VS po B - řada uč. str. 31/1, opak VS po Z - diktát 94/10, PS str. 23/ 1, 2 - dole
Čt: čtení str.52 - 54
M: minutky str. 1/2, 2/3 procvičování + - do 100 - dvojciferná čísla s přechodem 10 - skolakov, PS str.16/7, 9, 10
PRV: lidé a společnost - PS str. 36/1,2, Uč. str. 42


   čtvrtek 1.
M: geometrie - polopřímky, vzájemná poloha dvou přímek - rovniběžné, různoběžné uč. str. 45
Čj: VS po B uč. 31/2, 3, str. 22, 23/1, 2 - nahoře   pátek 2.

M: - 
ČJ: - vlastní četba
 

Zlatý slavík

Zlatý slavíkV úterý 22. 11. se konalo školní kolo Zlatého slavíka. Naší třídu reprezentovaly ve zpěvu: Aněžka , Natálka a Sofinka. Všechny tři zpívaly moc krásně. Na druhém místě se umístila Sofinka. Gratulujeme.

Knihovna - Povídání o pejskovi a kočičce

Halloweenské učení

Výstava - Žďárské baroko

72 hodin - úklid v okolí školy

Učíme se házenou

Práce se nebojíme - arboretum

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217

Created by © 2019 -2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy