logotyp

5. B

Mgr. Zlata Štikarová


Anglický jazyk

Online hodiny angličtiny při rotační výuce budou probíhat  v liché týdny :

pondělí - 8.00  

středa   - 8.00

Online hodiny začínáme v pondělí 12.4.2021


Milé děti,

naše online hodiny se budou konat každý den od 10 do 12,30 hodin. IVP v úterý od 14 do 14, 45 hodin. Vaše učitelka ZlataPro rodiče

Vzhledem k aktuální situaci a nemožnosti osobního kontaktu na MŠ, ZŠ či SŠ Vám nabízíme možnost KONZULTACÍ s pracovnicemi Poradenského centra Kolping ON-LINE FORMOU Kdy: pondělí – pátek, mezi 8:30 – 16:00 hod Jak: online (MS Teams, Skype, FB, WhatsApp, telefonicky…) • Nepotřebujete žádná doporučení • Konzultace jsou zdarma • Na čase a termínu je třeba se předem domluvit Kontakty: Mgr. Renata Horká, tel.: 725 737 808, renata.horka@kolping.cz Mgr. et Mgr. Kateřina Součková, tel.: 725 741 156, katerina.souckova@kolping.czVážení rodiče,

 od 12. dubna 2021 se na 1. stupeň vrátí žáci v podobě tzv. týdenní rotační výuky celých tříd, rozdělení žáků 1. stupně je následující:

 - 1. skupina: žáci 1. a 3. ročníků a II. A

- 2. skupina: žáci 4. a 5. ročníků a II. B.

Součástí navrhovaných opatření je i testování žáků 2x týdně neinvazivními antigenními testy (s odběrem z přední části nosu). Testovat (tzv. samotesty, kdy si odběr a manipulaci se vzorkem provádí sám žák pod dohledem zaměstnance školy) se bude pravidelně v pondělí a ve čtvrtek před zahájením výuky, celá třída se bude v případě záchytu řešit jako ohnisko – žáci budou posláni domů a indikováni na test (PCR test by se velmi pravděpodobně týkal i ve třídě přítomných zaměstnanců školy). Účast na testování bude podmínkou přítomnosti žáka na prezenční výuce ve škole. U mladších žáků 1. stupně ZŠ a žáků se zdravotním postižením je možnost účasti zákonného zástupce při testování.

Z dalších režimových opatření:

- Zaměstnanci škol musí mít respirátory

- Žáci musí používat zdravotnickou obličejovou masku splňující standardy MO MZd = zdravotnická rouška (výjimka je pouze pro žáky, kterým brání jejich mentální schopnosti či aktuální duševní stav)

- Větrání 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min.

- Doporučená je venkovní výuka v maximální míře.

- Musí být zajištěna homogenita skupin ve školních družinách, takže zde bude úprava podobná loňskému jarnímu otevření škol (část odpoledních družin bude probíhat ve třídách).

- Nemísení žáků o přestávkách a na obědě.

 

 

 

Upozornění

Děti, které budou od 19.4. navštěvovat prezenční výuku, mohou od 6,00hodin do 16,00 hodin navštěvovat družinu. Je nutné, aby si přinesly písemně od rodičů napsáno, v kolik hodin budou každý den odcházet z ŠD.

 

 

Pro sportovce od pondělí 26.4.

 MISE TOKIO - ŠŤASTNÝ NÁVRAT DOMŮ. Odkaz na výzvu zůstal stejný: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iRKgciwgqCK5dX6IObvBycS9-PQ-qh00Riu6bg3X3pk/edit#gid=0
Veškeré info se dočtete tam. Ve zkratce - vydáváme se na zpáteční cestu, přes Severní Ameriku, v průběhu budeme vypisovat různé výzvy pro zpestření.

Já doufám, že se do této výzvy zapojí co nejvíce žáků naší třídy!

Přeji všem pěkný den, zdraví učitelka Zlata

 

 

Dobré ráno ve čtvrtek 13.5., posílám dnešní úkoly:

M – PS Početník str.34 cv.2 – piš do PS

INF – učebnice str. 42, 43 – Normovaná strana, Přesné zadání okrajů – prostuduj, zapiš do sešitu, vyzkoušej

ČJ – učebnice str.109 cv.2 – napiš do ČJ-Š

PŘ – učebnice str. 44 + PS Oběhová soustava – prostuduj, zapiš do sešitu.

     Pošli mi odpovědi: Jaké úkoly plní krevní destičky?

                                   Jaké úkoly plní červené krvinky?

                                   Jaké úkoly plní bílé krvinky?

Na dnešní výuku v 10 hodin si připrav: učebnici M, PS Početník, PS velký, M-G a rýsovací potřeby, list papíru, proužek, učebnici a sešit INF, učebnici ČJ, ČJ-Š, PS Pravopis, PS velký 4.roč., učebnici PŘ, PS PŘ, sešit PŘ.

Přeji pěkný den, zdraví učitelka Zlata

 

A je zde pátek, 14.5., posílám poslední úkoly:

M – PS velký str.30 cv. 3, 4 – piš do PS

ČJ – PS Pravopis str.41 cv.3 – piš do PS

        učebnice str.110 cv.3, 4, 5 – procvič ústně

VL – učebnice – důkladně zopakuj otázky na str.17, 18, 20, 22, 24, 27

Na dnešní výuku v 10 hodin si připrav: učebnici M, PS Početník, PS velký, M-G a rýsovací potřeby, učebnici ČJ, PS Pravopis, PS velký pro 4.roč., ČJ-Š, učebnici a sešit VL.

Užijte si pěkný víkend a moc se na vás těším v pondělí 17.května!

Zdraví učitelka Zlata

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy