Naše škola

O naší škole

O naší škole

Základní škola Žďár nad Sázavou,

Palachova 2189/35, příspěvková organizace

nositelka prestižního titulu  Ekoškola

 

 

 

Co u nás najdete?

 • certifikovanou školu- značka Rodiče vítáni

 • aktivní školu – program Pro školy

 • program podpory digitalizace škol –Edulab

 • příprava ke zkouškám Cambridge English (4.-9.ročník) – partnerská škola

 • moderně vybavenou bezbariérovou školní budovu pavilónového uspořádání

 • atria pro pobyt žáků venku, školní pozemek a arboretum

 • tři počítačové učebny s připojením na internet

 • všechny učebny vybavené výpočetní technikou, dataprojektory a televizory

 • nadstandardně vybavené odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu ..

 • jazykové učebny vybavené speciální technikou pro výuku jazyků

 • multifunkční učebnu, knihovnu pro žáky i učitele, 17 interaktivních tabulí

 • keramickou dílnu s vlastní pecí

 • vysokorychlostní připojení k internetu pro žáky i mimo vyučování

 • dvě tělocvičny, posilovnu a venkovní hřiště s umělým povrchem

 • samostatné pracovny školní družiny spojené s vycházkovými dvory s relaxačním vybavením a trampolínou

 • moderní a prostornou školní jídelnu, výběr ze dvou jídel, možnost objednávání stravy po internetu

 • adaptační pobyty pro žáky 1.tříd  a harmonizační pobyty pro žáky 6. tříd

 • kurzy plavání  pro žáky 1.,2. a 3. tříd

 • hodiny bruslení

 • lyžařské kurzy na horách

 • přípravu žáků na studium na středních školách

 • přípravu žáků do soutěží a olympiád

 • pestrou nabídku mimoškolní činnosti (soutěže, zájmové kroužky, akce s rodiči a pro rodiče ,jarmarky... )

 • výuku anglického jazyka již od prvního ročníku

 • poskytování péče žákům individuálně integrovaným

 • pestrou nabídka volitelných předmětů dle zájmu žáků

 • školní poradenské pracoviště (školní psycholog,výchovný poradce, metodik prevence)

 • žákovský parlament

 • ekotým

 • pitný režim pro žáky včetně dotovaných mléčných výrobků

 • ovoce do škol pro žáky 1. stupně

 • zkušený kvalifikovaný pedagogický sbor

 • Na aktuální dění ve škole  se můžete podívat v relacích školní televize ŠKOTEL.

Základní škola Palachova 2189/35

Základní škola Palachova 2189/35

Areál školy se nachází uprostřed sídliště v okrajové části města nedaleko nádraží. Škola byla vybudována v roce 1994 a do povědomí veřejnosti se zapsala jako 5. základní škola. Po deseti letech došlo rozhodnutím  zřizovatale  ke splynutí 1. a 5. základní školy a od 1. 7. 2004 nese škola oficiální název Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace. Areál školy je složen z 5 pavilónů  – 1. stupně, 2. stupně, školní družiny, školní jídelny a tělovýchovného areálu. Škola vlastní i přilehlé arboretum a školní pozemek. Jsme školou bezbariérovou, barevnou, zelenou, moderně vybavenou, orientovanou na ekologickou výchovu s titulem Ekoškola.

Ve školním roce 2017/2018 navštěvuje školu 490 žáků, z nichž asi jedna čtvrtina dojíždí z okolních vesnic. Ve škole najdete školní poradenské pracoviště. Jeho činnost zajišťují  školní psycholog, výchovný poradce a  metodik prevence. Škola se zapojila do mezinárodního projektu Ekoškola v rámci sdružení Tereza, v červnu 2007 tento titul získala, v roce 2011 a v květnu 2014 titul obhájila. Od té doby v rámci environmentální výchovy neustále rozšiřuje své aktivity.   Důraz klademe na výuku přírodovědných předmětů, čtenářskou, matematickou, informační gramotnost a jazykové vzdělávání. Škola je zapojena do programu digitalizace škol EDULAB a projektu v rámci programu Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina. Žáci mají anglický jazyk povinný  už od 1. třídy. Jsme partnerskou školou Evropského centra jazykových zkoušek. Připravujeme žáky 4.-9.ročníku ke zkouškám Cambridge English. Na nových webových stránkách – www.1zdar.cz  se rodiče a veřejnost  mohou prostřednictvím rubriky  ŠKOTEL, což je naše školní televizní vysílání, seznámit s aktuálním děním ve škole . V březnu 2014 škola získala a  v následujících letech recertifikovala značku Rodiče vítáni a byla zařazena do sítě certifikovaných škol, které nabízí rodičům a zájemcům o školu vstřícné jednání a přístup k informacím. Jsme také zařazeni do sítě aktivních škol, užíváme značku „Aktivní škola.“ 

Vzdělávací programy

Ve školním roce 2017/18 pracuje škola podle následujících vzdělávacích programů:

1. stupeň:

 • 1., 2.,3.,4. a 5. třídy podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání  Krok k rozumu, štěstí a vzdělání,

1.třídy, 2. třídy  s výukou anglického jazyka od 1.ročníku

2. stupeň:

 • 6., 7., 8. a 9. třídy podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání  Krok k rozumu, štěstí a vzdělání

Naše škola ve vysílání TV Vysočina

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení

Created by © 2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy