logotyp

ŠKOLA Žďár nad Sázavou

Naše škola z dronu

Obnovení školní televize

Podařilo se navázat na dlouhodobou tradici naší školní televize. Vytváří ji samotní žáci ve spolupráci s učiteli. Videa budou zveřejňována na webu školy (horní záložka v menu ŠKOTEL) a na facebookových stránkách školy.

Výtvarná soutěž „300 let Santiniho barokní hvězdy“

V září letošního roku vrcholily žďárské oslavy 300-stého výročí vysvěcení kostela sv.Jana Nepomuckého na Zelené hoře a v rámci nich byly vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže, které se zúčastnili také žáci 2.stupně naší školy.

Výtvarná soutěž nesla název „300 let Santiniho barokní hvězdy“ a motivovala žáky k novým nápadům inspirovaným Santiniho architekturou barokní gotiky. Úkolem nebylo nakreslit některou ze známých staveb proslulého českého architekta Jana Blažeje Santiniho, ale vytvořit dílo ve stylu jeho architektury. Například nějakou veřejnou stavbu, která by mohla sloužit občanům města a současně svým vzhledem připomínala Santiniho styl.
Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo na akci „Futrování na Farských“ v sobotu 17.9.2022, kde pozvaní žáci obdrželi věcné odměny a posléze jim byl ještě ve škole předán diplom. Úspěch výtvarné tvořivosti podtrhuje obsazení všech stupňů vítězů, kde se umístili: na 1.místě Adam Sobotka z 8.C, 2.místo vyhrála Veronika Dobiášová z 9.B a na třetím místě skončila Simona Takácsová z 9.B. Mimo to ještě Jana Králová z 9.A získala speciální cenu.
Všem oceněným gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy.

Organizace zahájení školního roku 2022/2023

1. září
Slavnostní zahájení školního roku v kmenových třídách 8:00 – 9:40 hodin
Přihlášené děti z 1. stupně po skončení vyučování odcházejí do družin.


Od 2. září
výuka 1. ročník
• 2. září: 8:00 – 9:40 hodin
• 5. září: 8:00 – 10:45 hodin
• 6. září: 8:00 - 11:40 září
• od 7. září: výuka podle pravidelného rozvrhu

výuka 2. - 9. ročník
• vyučování podle pravidelného rozvrhu - lichý týden

Obědy
1. září - vydávání obědů: 9:45 – 11:00 hodin


Za námi první půlrok s projektem „Dějepis+“ aneb ověřování badatelské výuky moderních dějin

První půlrok celostátního projektu ověřování výuky moderních dějin za sebou mají žáci devátých tříd. Od září 2021 je naše škola zapojena do projektu spolupracujících institucí - Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národního pedagogického institutu ČR a Ústavu pro studium totalitních režimů, s názvem Dějepis+.

Cílem projektu je posunout výuku dějepisu následujícími směry - učit se především dovednosti, jak s historickými informacemi pracovat - např. objasňovat příčiny a důsledky určité události, v roli badatelů rozebírat texty, fotografie či filmové ukázky, dohledávat v nich informace a kriticky zhodnotit jejich věrohodnost. Na tomto základě se snažíme podněcovat v žácích schopnost zaujímat a obhajovat vlastní názory. Žáci proto pracují nejen individuálně, ale také si navzájem sdílí své postřehy ve dvojicích nebo o nich diskutují ve skupinách.

Ponecháme-li stranou nezbytnou administrativu o detailní přípravě lekce a následně záznamu jejího průběhu ze strany vyučujícího, v praxi projektová výuka probíhá odučením lekce jednou za měsíc s tím, že vyučující se snaží přidělené téma také co nejlépe zařadit do tematického plánu učiva ŠVP ZV v 9.ročníku. Součástí každé lekce je badatelský pracovní list obsahující fotografie a texty, jež navazují či dále rozvádějí videoukázky. Žáci se rovněž pokouší na závěr lekci provést sebehodnocení obtížnosti svých odpovědí na badatelské otázky. Nedílnou součástí většiny lekcí je využívání digitální webové aplikace HistoryLab, jehož předpřipravená cvičení lze využít jako součást nebo přímo jako hlavní téma projektové lekce.

Během prvního pololetí byly postupně odučeny čtyři lekce (Evropa otřesená válkou, Fašismus a nacismus, Odboj a kolaborace, Lidice ve filmu) a v listopadu proběhlo tzv. testování – průzkum ve školách za pomoci vybraných historylabových cvičení, kdy žáci ve vyučovací hodině (každý samostatně) řešili zadané cvičení v aplikaci HistoryLab. Testování bude ještě zopakováno ke konci 2.pololetí. Tento anonymní sběr dat žákovských badatelských dovedností na počátku a ke konci účasti v projektu je důležitý proto, aby se mohla posoudit dosažitelnost očekávaných výstupů z badatelské výuky a případný nárůst badatelských dovedností a schopnosti více o věcech přemýšlet.
Ve fotogalerii se můžete podívat na oficiální logo projektu, ukázky badatelských pracovních listů a záběry z výuky nejnovější odučené lekce na téma popravy lidických mužů. mš

Obrázků: 1-3 z celkem: 13    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Projekt PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ pokračuje.

Tým žáků 8. ročníků usilovně pracuje na zajímavém projektu PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ, který organizuje nezisková společnost POST BELLUM. Cílem projektu je mapovat málo známé události moderních dějim 20. století. Našim tématem je podnik ŽĎAS pohledem pamětníka a zasloužilého zaměstnance pana Františka Zelníčka.
Máme za sebou natáčení rozhovorů s pamětníkem digitální kamerou, exkurzi přímo v podniku, školní interview s moderátorkou do rozhlasových vln Českého rozhlasu, před námi je další on-line workshop a stříhání získaných materiálů, výlet do Velkého Meziříčí za událostmi 2. světové války a v plánu je i exkurze do regionálního rozhlasového studia v Jihlavě.

Jedním z důležitých bodů v nabitém programu našeho týmu byla návštěva ve Státním okresním archivu ve Žďáře nad Sázavou.

Projekt ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY se vydařil. Záložky od žáků ze 3. Základní školy ve Zvolenu na Slovensku nás potěšily.

Exkurze v podniku Žďas

Exkurze na Žďas

Se spolužáky z 8. ročníku pracujeme od podzimu 2021 na projektu Příběhy našich sousedů, který dokumentuje vzpomínky pamětníků na dějinné události 20. století. Našim pamětníkem je pan František Zelníček, který pracoval celý život ve strojírenském podniku Žďas, v divizi metalurgie, na kovárně. A protože tento podnik patří k ikonám našeho regionu, rozhodli jsme se na něj v našem projektu cíleně zaměřit. Abychom poznali osobité průmyslové prostředí, kde pan Zelníček strávil celý svůj pracovní život, domluvila nám paní učitelka přímo na kovárně exkurzi. A 14. ledna jsme se do podniku vydali.

Žďas je jedna z největších výrobních společností na Vysočině a v roce 2021 slavila 70. výročí zahájení výroby.

Už při vstupu na vrátnici jsme dostali helmy, vesty a speciální brýle. Exkurze na Žďase byla velice zajímavá, viděli jsme různé fáze zpracování kovu. Nejzajímavější bylo tváření ohřáté oceli řízené z „boudičky“ pomocí počítače, různých tlačítek a kniplů. Lisy s tlakem až 2250 tun tvářejí ingoty (kovové polotovary určené na další zpracování) do požadovaných tvarů a rozměrů. Ten, který jsme viděli, měl hmotnost 10 tun a byl ohřátý na teplotu 1200°C, až oranžově svítil.
Velmi zajímavá také byla manipulace s horkými ingoty pomocí jeřábu pohybujícího se na kolejích nad kovacími lisy. Jak jsme se dozvěděli, jeřáb je jediné místo ve výrobě na kovárně, kde může pracovat žena „rukama“.

Bylo zajímavé sledovat a porovnávat Žďas z vyprávění pamětníka a Žďas současný.
Byl tam sice velký hluk, velké teplo a zrovna to tam nevonělo, ale jsem ráda, že jsem měla možnost na exkurzi jít a poznat Žďas i z jiné stránky.

Po exkurzi jsme dostali krásné propagační předměty jako termohrnek, diář, zvýrazňovač a propisku. Mockrát za ně děkujeme!

P.S.
Na Žďase se mi nejvíce líbila černá kočka, kterou jsme spatřili přímo ve výrobní hale, vedle velkého lisu, a velmi mě překvapilo, že tam byla. I když je to logické, že se na zimu stahují do míst, kde je teplo.

Martina Veverková, 8. A

Chceme být HRDÁ ŠKOLA aneb Den bláznivých účesů v rámci projektu Schools United

Velmi rádi jsme se v letošním školním roce opět zapojili do populárního projektu SCHOOLS UNITED- Hrdá škola. Jeho cílem je oživit všední, mnohdy až stereotypní život ve školách. Úkolem účastníků projektu je realizovat vždy v jeden konkrétní den zábavné a kreativní aktivity pro žáky a pedagogy a umožnit všem zažít během často náročného procesu vzdělávání vtipné uvolnění. Důležitou přidanou hodnotou tohoto projektu je prohloubení pozitivních vzájemných vztahů mezi žáky samotnými a mezi žáky a učiteli a rovněž sdílení zkušeností a napadů mezi školami.

Česko- slovenský projekt ZÁLOŽKA DO KNIH SPOJUJE

Česko- slovenský projekt ZÁLOŽKA DO KNIH SPOJUJE

Zapojili jsme se do 12. ročníku úspěšného mezinárodního projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY. Je zaměřen na podporu čtenářství žáků základních škol a nižších stupňů osmiletých gymnázií a na vzájemnou spolupráci mezi školami prostřednictvím výměny záložek do knih. Projekt realizuje Knihovna Jiřího Mahena v Brně společně se Slovenskou pedagogická knižnicou v Bratislavě.

Slovenským partnerem naší školy se stala 3. Základní škola ve Zvolenu.

https://www.kjm.cz/zalozka-spojuje

JAZYKOVÉ KURZY
CAMBRIDGE ENGLISH 2021/22

Vážení rodiče, na naší škole se budou opět otevírat kurzy Cambridge English pro děti 3. až 9. tříd, se zaměřením na aktivní využití jazyka.

Při hodinách se komunikuje výhradně v anglickém jazyce. Výuka je vedena hravou a zábavnou formou tak, aby studenty/děti zaujala, a aby si přirozeně osvojovali komunikativní dovednosti.

Kurzy mimo jiné připravují studenty na mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English, které je možno skládat v Havlíčkově Brodě nebo přímo ve Žďáře nad Sázavou.

Stále ještě zůstal nedostatečně obsazen kurz středně pokročilých MOVERS pro 7.-8. ročník a kurz pro pokročilé KET pro 9. ročník.  

V případě zájmu kontaktujte jakéhokoli vyučujícího Aj  či přímo zástupce Cambridge English viz.kontakt níže s poznámkou ZŠ Palachova v předmětu.

Cena kurzu je 1.900,-/24 výuk.lekcí + učebnice (cena dle kurzu) a odehrává se přímo v prostorách školy. Na této škole je výuka vedena proškoleným lektorem přímo z dané školy.Informace a přihlášky:

Bc. Pavlína Nováková
Evropské centrum jazykových zkoušek
tel. 724 444 624
havlickuvbrod@elec.eu
www.elec.eu

Stránky naší školy na Facebooku

Stránky naší školy na FacebookuJsme aktivní na sociálních sítích. Zhlédněte naše stránky na FB a buďte nám blíž. Můžete se dostat "do zákulisí" výuky, prohlédnout si práce žáků, možná se i pobavit... Uvítáme zpětnou vazbu.

Děkujem za přízeň. 

P.S.
Na stránky se dostanete kliknutím na odkaz v pravém sloupci webových stránek, popř. přímo vyhledáním na Facebooku: 

Základní škola Palachova 2189/35 Žďár nad Sázavou

Platba za školní družinu

Platba za ŠD je možná pouze převodem na účet školy:
č. ú.: 133 650 111/0300
VS 0302
KS 0308
do poznámky uveďte jméno dítěte a třídu

Zapojení do projektu Nenech to být

Zapojení do projektu Nenech to být

Naše škola se zapojila do projektu Nenech to být. Jde o webovou stránku (www.nntb.cz) a mobilní aplikaci, skrze kterou mohou děti anonymně upozornit na šikanu a další druhy rizikového chování, se kterým se setkávají oni, jejich spolužáci či učitelé. Jde tedy o anonymní online schránku důvěry mezi našimi žáky, jejich rodiči a školou. Tato anonymní upozornění jsou zasílána do školy registrovaným osobám (metodik prevence, výchovný poradce).

Další informace o projektu Nenech to být na https://www.nntb.cz/.

Odkaz na stránku s možností anonymního podání 
https://www.nntb.cz/s/df040eb.

Kromě online schránky důvěry projektu Nenech to být je možné využít i elektrickou schránku důvěry na školních webových stránkách, příp. na 

https://www.schranka-duvery.cz/schranka/520f6194


a ve fyzické podobě i Schránku důvěry, která je umístěna v 1. (žlutém) patře školní budovy při vstupu na kruhový pavilon.

V případě potřeby lze také využít Linku bezpečí
 
- telefonní číslo 
116 111 (volání zdarma), více informací na http://www.linkabezpeci.cz.

 
Se svými problémy se děti mohou svěřit preventistovi sociálně patologických jevů (Mgr. Eva Sobotková, tel. č.: 566 690 422, č. dv. 403), příp. výchovnému poradci (Mgr. Ivona Králová, tel. č.: 566 690 413).


Příspěvková orgaizace města
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232

Created by © 2019 -2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy