logotyp

Školní družina a zájmová činnost ( kroužky )

Školní družina

Školní družina je umístěna v samostatném pavilonu. Pro velký zájem dětí jsou další dvě oddělení ve volných třídách kruhového pavilónu. Provoz je zajištěn od 6,00 do 16 hod.

Hlavním úkolem školní družiny je zajištění odpočinku a rozvíjení činností dětí dle jejich zájmů a potřeb.

Z činností, které probíhají ve školní družině:

 • kreativní tvorba /výtvarná, rukodělná, dramatická /
 • besedy / s policistou, hasičem, se členem CHKO, v knihovně atd./
 • besídky pro rodiče v době Vánoc, ke Dni matek
 • děti se aktivně podílí na výzdobě školy, účastní se soutěží organizovaných školou i mimo ni
 • probíhají soutěže organizované pro ŠD – malování na chodníku, přírodovědná soutěž, stavění ze sněhu, soutěže zručnosti apod.
 • vycházky do okolí školy, pobyt dětí na zahradě, kde probíhají míčové hry, hry se švihadly a lanem, skákání na trampolíně  apod.
 • poslech četby /většinou české pohádky a příběhy na pokračování/
 • zpíváme v doprovodu kytary, hrajeme si a tancujeme za doprovodu písniček z CD
 • soutěžíme v pohybových, postřehových, pamětních aj. hrách

Vedoucí vychovatelka: 

Kulhánková Alena

 2. odd.

Vychovatelky:

Balvínová Dana

 3. odd.

 

Heroldová Jiřina

 1. odd.

 

Slonková Ilona


 4. odd.
 

Činnost ve školní družině se řídí vyhláškou o školních družinách. Na provoz školní družiny je zřizovatelem  stanoven měsíční poplatek 90 Kč na jedno dítě.

Platba za ŠD je možná pouze převodem na účet školy:
č. ú.: 133 650 111/0300
VS 0302
KS 0308
do poznámky uveďte jméno dítěte a třídu
 

Vyzvedávání dětí ze ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vážení rodiče,

v rámci zpřísněných bezpečnostních opatření byly do všech oddělení ŠD nainstalovány videotelefony a vrátný. Mění se tak režim vyzvedávání dětí ze školní družiny.

Oddělení 1.,2.,3. – pavilón ŠD

U vstupu do ŠD se ohlaste svým jménem a uveďte jméno dítěte, které si  vyzvedáváte. Po otevření vstupních dveří vyčkejte na příchod dítěte v šatně. Z hygienických a bezpečnostních důvodů nevstupujte do prostoru chodeb a tříd.  Respektujte prosím tyto pokyny .

Oddělení 4.,5. – kruhový pavilón

U hlavního vchodu  se ohlaste svým jménem a uveďte jméno dítěte, které si  vyzvedáváte. Po otevření vstupních dveří vyčkejte na příchod dítěte v mezidveří. Z hygienických a bezpečnostních důvodů nevstupujte do prostoru vestibulu a šaten.  Respektujte prosím tyto pokyny .

Po 14:30 hod.  – 5. oddělení  – vyzvedávejte děti v pavilónu školní družiny.
Po 15:00 hod.  – 4. oddělení –  vyzvedávejte děti v pavilónu školní družiny.

 

Všechna oddělení

 

Bude-li některé oddělení mimo svoji hernu, budete o tom informováni na dveřích v šatně ŠD a u hlavního vchodu. V případě nutnosti okamžitého vyzvednutí dítěte budete moci zavolat na mobilní. telefon:

pro 1. oddělení:  605 067 022

pro 2. oddělení:  731 182 706

pro 3. oddělení:  605 150 466

pro 4. a 5. oddělení: 603 283 611

Vychovatelky:
5. oddělení: Jana Filipová
6. oddělení: Alena Kratochvílová


 

 

Děkujeme za pochopení.                                                         

                                                                                                     Alena Kulhánková

                                                                                                 vedoucí  vychovatelka ŠD

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217

Created by © 2019 -2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy