Zaměstnanci ZŠ

Pedagogický sbor

Vedení školy

Ředitel: Mgr. Ivan Vítek  - ivitek@1zdar.cz, reditel@1zdar.cz

Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě

Zástupce ředitele: Mgr. Ivona Králová – ikralova@1zdar.cz

Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě

Výchovné poradenství

Výchovný poradce: Mgr. Ivona Králová – ikralova@1zdar.cz

Konzultační hodiny pro rodiče : kdykoli po telefonické domluvě
Konzultační hodiny pro žáky : kdykoli po domluvě

Preventista sociálně patologických jevů:

Mgr. Eva Sobotková – esobotkova@1zdar.cz

Konzultační hodiny pro rodiče: kdykoli po telefonické domluvě
Konzultační hodiny pro žáky : kdykoli po domluvě

Školní psycholog: PhDr. Zdeněk Kulhánek – druwyd@seznam.cz

Konzultační hodiny: úterý 7.00 – 15.00

Koordinátor školního vzdělávacího programu:
 

Metodik ICT Mgr. René Filip – rfilip@1zdar.cz

Koordinátor environmentální výchovy:

 Ing. Eva Voborná – evoborna@1zdar.cz

 RNDr. Věra Sobotková – vsobotkova@1zdar.cz

Vedoucí metodických komisí:

1.stupeń: Mgr. Ivona Šlapáková – islapakova@1zdar.cz

Matematika a informatika: Mgr. Blanka Nováková – bnovakova@1zdar.cz

Jazyk a jazyková komunikace: Mgr. Ivona Králová – ikralova@1zdar.cz

Přírodovědná komise: RNDr. Věra Sobotková – vsobotkova@1zdar.cz

Společenskovědní komise: PhDr. Martin Šikula – msikula@1zdar.cz

Tělesná výchova: Mgr. Petr Kadlec – pkadlec@1zdar.cz

Praktické činnosti: Ing. Eva Voborná – evoborna@1zdar.cz

Estetická výchova: PhDr. Martin Šikula – msikula@1zdar.cz 

Třídní učitelé 1. stupně:

1. A  Mgr. Libuše Fiksová – lfiksova@1zdar.cz

1. B  Mgr. Ivana Ptáčková – iptackova@1zdar.cz

1. C  Mgr. Ivona Šlapáková – islapakova@1zdar.cz

2. A  Mgr. Markéta Dobrovolná – mdobrovolna@1zdar.cz

2. B  Mgr. Jana Dvořáková – jdvorakova@1zdar.cz

2. C  Mgr. Veronika Poulová – vpoulova@1zdar.cz

3. A  Mgr. Zuzana Růžičková – zruzickova@1zdar.cz

3. B  Mgr. Zlata Štikarová – zstikarova@1zdar.cz

3. C  Mgr. Eva Velecká – evelecka@1zdar.cz

4. A  PaedDr. Miloslava Brychtová – mbrychtova@1zdar.cz

4. B  Mgr. Věra Křesťanová – vkrestanova@1zdar.cz

4. C   Bc. Vladimíra Sýsová – vsysova@1zdar.cz

5. A  Mgr. Dita Dočekalová – dhavelkova@1zdar.cz

5. B  Mgr. Věra Kovářová – vkovarova@1zdar.cz

5. C  Mgr. Jitka Maršounová – jmarsounova@1zdar.cz

Netřídní učitelé 1.stupně:  

Mgr. Věra Mifková – vmifkova@1zdar.cz

 Na mateřské dovolené:

Mgr. Lucie Boháčová

Mgr. Jana Novotná

Třídní učitelé 2. stupně:

6. A   Mgr. Blanka Nováková – bnovakova@1zdar.cz

6. B   Mgr. Eva Sobotková – esobotkova@1zdar.cz

7. A   Mgr. Jana Holcová – jholcova@1zdar.cz

7. B   PhDr. Martin Šikula – msikula@1zdar.cz

8. A   Mgr. René Filip – rfilip@1zdar.cz

8. B   RNDr. Věra Sobotková – vsobotkova@1zdar.cz

9. A   Mgr. Růžena Vařáková – rvarakova@1zdar.cz

9. B   Mgr. Ivona Králová – ikralova@1zdar.cz

Netřídní učitelé 2. stupně:

Bc. Kateřina Bednářová – kbednarova@1zdar.cz

Mgr. Klára Křížová – kkrizova@1zdar.cz

Mgr. Petr Kadlec – pkadlec@1zdar.cz

Mgr. Lenka Novotná – lnovotna@1zdar.cz

Mgr. Eduard Pohanka – epohanka@1zdar.cz

Ing. Eva Voborná – evoborna@1zdar.cz

Vychovatelé školní družiny:

Vedoucí vychovatelka: Alena Kulhánková – akulhankova@1zdar.cz

Dana Balvínová – dbalvinova@1zdar.cz

Jiřina Heroldová – jheroldova@1zdar.cz

Ilona Slonková – islonkova@1zdar.cz

Asistenti pedagoga:

Kateřina Bukáčková

Petra Drdlová

Věra Eichlerová

Mgr. Jana Filipová – jfilipova2@1zdar.cz

Zdeňka Havlíčková – zhavlickova@1zdar.cz

Petra Preislerová

Michaela Síčová

Lucie Topinková

Nepedagogičtí pracovníci:

 Administrativa:

 Ivana Juklova – ijuklova@1zdar.cz

Eva Petrová – epetrova@1zdar.cz

Školní jídelna:

Vedoucí:  Bc. Jana Mokříšová – jmokrisova@1zdar.cz

Jarmila Dvořáčková

Miroslava Kopišťová

Alena Kramárová

Radka Němcová

Marie Odvárková

Ludmila Vojteková

 Provozní pracovníci:

Školník:  Pavel Houdek –  phoudek@1zdar.cz


Nataša Hladíková

Eva Kalábová

Jaroslava Marková

Marcela Nunvářová

Jitka Sáblíková

Martina Votavová

 

 

 

 

 

 

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení

Created by © 2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy