Zaměstnanci ZŠ

Pedagogický sbor

Vedení školy

Ředitel: Mgr. Ivan Vítek - ivitek@1zdar.czreditel@1zdar.cz

Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě
tel.: 566 690 412, 566 627 325

Zástupce ředitele: Mgr. Ivona Králová – ikralova@1zdar.cz

Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě
tel.: 566 690 413, 566 690 421

 

Výchovné poradenství

Výchovný poradce: Mgr. Ivona Králová – ikralova@1zdar.cz

Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě
tel.: 566 690 421, 566 690 413

Preventista sociálně patologických jevů:

Mgr. Eva Sobotková – esobotkova@1zdar.cz

Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě
tel.: 566 690 422

Metodik ICT:  Mgr. René Filip – rfilip@1zdar.cz
tel.: 566 690 434

Koordinátor environmentální výchovy:

Ing. Eva Voborná – evoborna@1zdar.cz
tel.: 566 690 416

RNDr. Věra Sobotková – vsobotkova@1zdar.cz
tel.: 566 690 430

Vedoucí metodických komisí:

1.stupeň: Mgr. Ivona Šlapáková – islapakova@1zdar.cz

Matematika a informatika: Mgr. Blanka Nováková – bnovakova@1zdar.cz
tel.: 566 690 419

Jazyk a jazyková komunikace: Mgr. Jana Holcová – jholcova@1zdar.cz
tel.: 566 690 417

Přírodovědná komise: RNDr. Věra Sobotková – vsobotkova@1zdar.cz
tel.: 566 690 430

Společenskovědní komise: PhDr. Martin Šikula – msikula@1zdar.cz
tel.: 566 690 432

Tělesná výchova: Mgr. Petr Kadlec – pkadlec@1zdar.cz
tel.: 566 690 425

Praktické činnosti: Ing. Eva Voborná – evoborna@1zdar.cz

Estetická výchova: PhDr. Martin Šikula – msikula@1zdar.cz

 

Třídní učitelé 1. stupně:

1. A   PaedDr. Miloslava Brychtová – mbrychtova@1zdar.cz
tel.: 566 690 435

1. B   Mgr. Lucie Slavíčková – lslavickova@1zdar.cz
tel.: 566 690 441

2. A   Mgr. Libuše Fiksová – lfiksova@1zdar.cz

2. B   Mgr. Ivana Ptáčková – iptackova@1zdar.cz

2. C   Mgr. Ivona Šlapáková – islapakova@1zdar.cz

3. A   Mgr. Markéta Dobrovolná – mdobrovolna@1zdar.cz

3. B   Mgr. Jana Dvořáková – jdvorakova@1zdar.cz
tel.: 566 690 437

3. C   Mgr. Dita Dočekalová – ddocekalova@1zdar.cz

4. A   Mgr. Zuzana Růžičková – zruzickova@1zdar.cz
tel.: 566 690 426

4. B   Mgr. Zlata Štikarová – zstikarova@1zdar.cz

4. C   Mgr. Eva Velecká – evelecka@1zdar.cz

5. A   Mgr. Jitka Maršounová – jmarsounova@1zdar.cz
tel.: 566 690 443    

5. B   Mgr. Věra Křesťanová – vkrestanova@1zdar.cz
tel.: 566 690 442

5. C   Bc. Vladimíra Sýsová – vsysova@1zdar.cz

 

Netřídní učitelé 1.stupně:   

Mgr. Zuzana Fialová – zfialova@1zdar.cz 
tel.: 566 690 436    

Mgr. Jana Bernardová – jbernardova@1zdar.cz
tel.: 566 690 415

                                        

Na mateřské  a rodičovské dovolené:

Mgr. Lucie Boháčová

Mgr. Jana Novotná

Mgr. Klára Křížová

 

Třídní učitelé 2. stupně:

6. A   Mgr. Karolína Vomelová – kvomelova@1zdar.cz
tel.: 566 690 422

6. B   Mgr. Růžena Vařáková – rvarakova@1zdar.cz
tel.: 566 690 439

7. A   Mgr. Blanka Nováková – bnovakova@1zdar.cz
tel.: 566 690 419

7. B   Mgr. Eva Sobotková – esobotkova@1zdar.cz
tel.: 566 690 422

8. A   Mgr. Jana Holcová – jholcova@1zdar.cz
tel.: 566 690 417

8. B   PhDr. Martin Šikula – msikula@1zdar.cz
tel.: 566 690 432

9. A   Mgr. René Filip – rfilip@1zdar.cz
tel.: 566 690 434

9. B   RNDr. Věra Sobotková – vsobotkova@1zdar.cz
tel.: 566 690 430

 

Netřídní učitelé 2. stupně:

Mgr. Kateřina Bednářová – kbednarova@1zdar.cz
tel.: 566 690 438

Mgr. Petr Kadlec – pkadlec@1zdar.cz
tel.: 566 690 425

Mgr. Jitka Kučerová – jkucerova@1zdar.cz
tel.: 566 690 429

Mgr. Lenka Novotná – lnovotna@1zdar.cz
tel.: 566 690 417

Mgr. Eduard Pohanka – epohanka@1zdar.cz
tel.: 566 690 431

Ing. Eva Voborná – evoborna@1zdar.cz
tel.: 566 690 416

 

Vychovatelé školní družiny:

Vedoucí vychovatelka: Alena Kulhánková – akulhankova@1zdar.cz
tel.: 566 630 565, 566 690 18, 731 182 706

Dana Balvínová – dbalvinova@1zdar.cz
tel.: 566 690 428    

Jiřina Heroldová – jheroldova@1zdar.cz
tel.: 605 067 022

Ilona Slonková – islonkova@1zdar.cz

Mgr. Jana Filipová – jfilipova@1zdar.cz

Mgr. Alena Kratochvílová


Asistenti pedagoga
:

Petra Drdlová - pdrdlova@1zdar.cz

Věra Eichlerová - veichlerova@1zdar.cz

Mgr. Jana Filipová – jfilipova@1zdar.cz

Zdeňka Havlíčková - zhavlickova@1zdar.cz

Bc. Petra Preislerová - ppreislerova@1zdar.cz

Michaela Síčová - msicova@1zdar.cz

Lucie Topinková - ltopinkova@1zdar.cz

Zdenka Mokrejšová

Nepedagogičtí pracovníci:

Administrativa:

Ivana Juklova – ijuklova@1zdar.cz
tel.: 566 690 414, 739 430 654

Eva Petrová – epetrova@1zdar.cz
tel.: 566 690 411, 737 739 380

 

Školní jídelna:

Vedoucí:  Bc. Jana Mokříšová – jmokrisova@1zdar.cz
tel.: 566 622 703, 737 419 329, 566 690 420 

Jarmila Dvořáčková

Miroslava Kopišťová

Alena Kramárová

Martina Votavová

Ludmila Vojteková

Provozní pracovníci:

Školník:  Pavel Houdek – phoudek@1zdar.cz
tel.: 566 690 423, 605 445 147

Miloslava Dubnová

Nataša Hladíková

Marcela Houdková

Eva Kalábová

Jaroslava Marková

Jitka Sáblíková

Nástěnka

Konzultace

Ve čtvrtek 9. ledna se konají konzultace pro rodiče od 15.00 do 17.00 hodin

EU OPVK

DUMY

Místo pro materiály DUMY vytvořené v rámci programu
EU Peníze školám
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení

Created by © 2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy